Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Бути у світі й нічим не позначити свого існування – це здається мені жахливим. / Микола Гоголь

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. Березовенко С.М.


3. СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю охоплює широке коло об'єктів і може бути загалом охарактеризована і розбита на розділи (сегменти) з використанням ряду критеріїв і аналітичних ознак.

Найважливішими аналітичними ознаками є екзогенність та ендогенність складових. За цією ознакою уся система поділяється на національне управління та багатостороннє регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до цього управління зовнішньоекономічною діяльністю можна подати у вигляді макроекономічної та світогосподарської її частин.

Обидві ці частини створюють середовище, в якому самостійним розділом є управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Зростання в останні роки значущості міжнародної інвестиційної діяльності обумовлює необхідність розгляду як окремого розділу і менеджменту міжнародних підприємницьких проектів.

Багатосегментність управління зовнішньоекономічною діяльністю не виключає, однак, наявності критерію, що визначає підсумкову її ефективність. Таким, на наш погляд, є стан макроекономіки і, зокрема, зовнішньоекономічної сфери як складової сукупного попиту.

На практиці оцінка ефективності зовнішньоекономічної політики і регулювання ґрунтується на внеску цієї сфери у зростання сукупного попиту й кількісно виражається абсолютними річними значеннями чистого експорту (сальдо платіжного балансу) і показниками його ваги у валовому національному продукті.

Формула сукупного попиту Кейнса демонструє роль і місце зовнішньоекономічної сфери у формуванні сукупного попиту:

ВНП = С + І + G + (Е - М),

де С - споживчий попит;

I - інвестиційний попит;

G - державні витрати;

E - експорт;

М - імпорт.

Зовнішньоекономічне управління на національному і світогосподарському рівнях охоплює такі галузі і процеси економічного життя:

* імпорт і експорт (у тому числі методи, види та форми операцій щодо їх здійснення);

* валютні ринки, об'єкти, механізми та інструменти валютного регулювання;

* іноземні інвестиції та інвестиційні інституції;

* вільні економічні зони;

* міжнародні фінансові організації (у тому числі напрямки й умови діяльності);

* міжнародні товарні ринки (товарні біржі, товарні аукціони, торги, ярмарки, виставки).

Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства включає:

* розроблення ринкової стратегії фірм різних видів і форм власності;

* проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку;

* укладання та виконання міжнародного контракту в комерційній діяльності;

* ціноутворення на зовнішньому ринку;

* засоби, кошти і форми платежів у міжнародних розрахунках;

* облік зовнішньоекономічних операцій (експорт та імпорт товарів);

* забезпечення транспортування вантажів у зовнішній торгівлі;

* страховий захист вітчизняних та зарубіжних учасників різноманітних форм міжнародного співробітництва.

Як розділ управління зовнішньоекономічною діяльністю менеджмент підприємницьких проектів передбачає:

* розроблення бізнес-плану підприємства, виходячи з його цілей, аналізу виробничого потенціалу і фінансово-планової діяльності, а також аналізу оточення (стану галузі, ринку, конкуренції);

* прийняття інвестиційних рішень на основі існуючих методів оцінки інвестицій і фінансового аналізу інвестиційних проектів;

* вироблення стратегії, тактики і техніки залучення інвестора до реалізації проекту.

Названі сегменти управління, пов'язані з ними об'єкти і процеси економічного життя визначили структуру та зміст усього наступного викладу матеріалу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:

Світова економіка; міжнародна торгівля; зовнішня торгівля; інтернаціоналізація господарського життя; абсолютні переваги; відносні переваги; міжнародний рух капіталу; іноземний капітал; економічний імперіалізм; система управління зовнішньоекономічною діяльністю.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Що таке абсолютні та порівняльні переваги?

2. У чому полягає сутність "природного розподілу грошового металу"? Який теоретичний і практичний висновок із нього випливає?

3. У чому розбіжність між неокласичним і неокейнсіанським напрямками в теорії зовнішньоекономічного управління?

4. Охарактеризуйте основні положення теорії Хекшера-Оліна.

5. З чим пов'язані особливості сучасної теорії міжнародного руху капіталу?

6. Проаналізуйте формулу сукупного попиту Кейнса.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. - М., 1994.

2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. - М., 1978.

3. Киреев А. П. Международная экономика: В 2 ч. - М., 1999.

4. Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма // Поли. собр. соч. Т. 27.

5. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М., 1992.

6. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии и некоторые аспекты их приложения к социальной философии. - М., 1980-1981. - Т. 1-3.

7. Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности. - М., 1999.

8. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. - М., 1955. - Т. 1-4.

9. Скас Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. - М., 1999.

10. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К., 1995.

11. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М., 1962.

12. Caves R. Trade and Economic Structure: Models and Methods. - Harvard Economic Studies. - 1960. - Vol. 115.

13. Chipman G. S. International Trade // Econometrica. - 1965. - Vol. 33. - № 3.

14 M.Haberler G. A. Survey of International Trade Theory. - Princeton University Press, 1961.

15. Hicks I. Essays on World Economics. - Oxford University Press, 1953.

16. Jasay A. The Social Choice Between Home and Overseas Investment // Economic Journal. - I960. - № 70. - P. 105-113.

17. Johnson H. International Trade and Economic Growth, - Harvard University Press, 1958.

18.Kenen P. Nature, Capital and Trade // Journal of Political Economy. - 1965. - № 73. - P. 437-460.

19. Kurichara K. International Capital Movements and National Economic Growth // Economia Intemazionale. - 1966. - № 4. - P. 597-611.

20. Kuznets. S. International Differences in Capital Formation and Financing. "Capital Formation and Economic Growth". - Princeton University Press, 1955.

21. Meier G. International Trade and Development. - Tokio, 1964.

22. Prey B. The Political Economy of Stabilization Programmes in Developing Countries. - Paris, 1992.

23. Rukstad M. Corporate Decision Making in the World Economy: Company Case Studies. - Dryden Press, 1992.

24. Smithin J. Macroeconomic Policy and the Future of Capitalism. - Brookfield: Edward Elgar Pub., 1996.


Книга: Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. Березовенко С.М.

ЗМІСТ

1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Частина 1. Березовенко С.М.
2. ПЕРЕДМОВА ДО 1-ГО ВИДАННЯ
3. ПЕРЕДМОВА ДО 2-ГО ВИДАННЯ
4. Розділ 1. Теорії управління зовнішньоекономічною діяльністю (історичний огляд)
5. 1. ПЕРШІ ТЕОРІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ Й УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
6. 2. СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7. 3. СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
8. Розділ 2. Система інституцій та інструменти регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 1. ІНСТИТУЦІЇ ТА ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЮ ТОРГІВЛЕЮ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
9. 2. ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ
10. 3. БАГАТОСТОРОННІ МІЖНАРОДНІ ІНСТИТУЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ
11. Розділ 3. Організації у сфері міжнародної торгівлі. 1. ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ (ГАТТ)
12. 2. ЗМІСТ РОБОТИ ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО ТАРИФИ І ТОРГІВЛЮ
13. 3. ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО)
14. Розділ 4. Організація експортно-імпортних операцій. 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ
15. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
16. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОМИСЛОВИХ ФІРМ ДЛЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
17. 4. ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ
18. 5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
19. Розділ 5. Практика валютного регулювання. 1. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЯ ВЛАСТИВІСТЬ ВАЛЮТНОГО РИНКУ
20. 2. МЕХАНІЗМ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
21. 3. ОБ'ЄКТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
22. 4. ІНСТРУМЕНТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
23. Розділ 6. Стимулювання та захист іноземних інвестицій
24. Розділ 7. Проблеми і перспективи розвитку вільних економічних зон
25. 1. ЕВОЛЮЦІЯ ЗОНИ
26. 2. СУЧАСНІ ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН
27. 3. ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ
28. Розділ 8. Міжнародні фінансові організації
29. Розділ 9. Організація діяльності міжнародних товарних ринків
30. 1. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ БІРЖІ
31. 2. МІЖНАРОДНІ ТОВАРНІ АУКЦІОНИ
32. 3. ТОРГИ
33. 4. МІЖНАРОДНІ ЯРМАРКИ І ВИСТАВКИ
34. Розділ 10. Сутність і механізм управління митним режимом. 1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СИСТЕМОЮ
35. 2. МІЖНАРОДНИЙ РЕЖИМ МИТНОЇ ТЕРИТОРІЇ І МИТНИХ КОРДОНІВ
36. 3. ПОНЯТТЯ І ВИДИ МИТА
37. 4. МИТНО-ТАРИФНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
38. 5. ПРАВО МИТНИХ ПІЛЬГ
39. 6. РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЖИМУ
40. 7. КОНТРОЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНІ МИТНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВ (МІЖНАРОДНИЙ МИТНИЙ ПРОЦЕС)
41. 8. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
42. 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ
43. 10. ЗМІСТ І ЦІЛІ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
44. 11. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОЇ СТАТИСТИКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate