Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Віра і любов... які це замацкані пальцями недовірків та егоїстів поняття! / Дмитро ДОНЦОВ

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ / КРУШЕЛЬНИЦЬКА Я.В.


10.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці

Практичне застосування методики оцінки важкості праці за інтегральним критерієм функціонального стану організму працівника становить значні труднощі. Тому на основі встановлених емпіричним шляхом причинно-наслідкових залежностей між факторами трудового процесу і умов праці та функціональним станом організму працівника була розроблена методика інтегральної бальної оцінки важкості праці.

Для кількісної оцінки важкості праці використовується спеціальна «Карта умов праці на робочому місці». В ній, крім характеристики галузі, підприємства, цеху, професії, розряду роботи, типу організації виробництва, кількості робітників, у тому числі жінок, зайнятих на аналогічних роботах, міститься перелік санітарно-гігієнічних виробничих умов і факторів трудового процесу. Найважливіші з них такі:

● маса вантажу, який піднімається або переміщується, кг;

● відстань переміщення вантажу, м;

● вантажообіг за зміну, кг • м;

● статичні навантаження, кгс/с;

● кількість рухів за годину (темп);

● кількість операцій за годину;

● кількість прийомів в операції;

● тривалість повторюваних операцій, с;

● робоча поза;

● змінність роботи;

● тривалість зосередження уваги, % до змінного робочого часу;

● кількість важливих об’єктів одночасного спостереження;

● кількість інформаційних сигналів за годину;

● інтелектуальне напруження;

● нервово-емоційне напруження;

● режим праці і відпочинку;

● ефективна еквівалентна температура повітря, яка враховує температуру, відносну вологість і швидкість повітря, єС;

● токсичні речовини, г/м3;

● промисловий пил, г/м3;

● вібрація, дБ;

● шум, дБ;

● ультразвук, дБ;

● інфрачервоне (теплове) випромінювання, ккал/см2 за хвилину;

● освітлення, лк.

Статичне навантаження визначають як добуток зусилля і часу його підтримання при виконанні конкретної роботи. Потім всі величини за окремі відрізки часу підсумовують і отримують статичне навантаження за зміну. Обсяг динамічної роботи, кгс • м, що її виконує працівник за кожний окремий відрізок часу, вираховують за формулою

Потім підсумовують показники динамічної роботи за всі відрізки робочої зміни.

Кількість рухів, операцій, прийомів в операції, тривалість їх виконання і повторення встановлюють на основі хронометражних спостережень.

Щільність сигналів, що надходять за годину, вираховується шляхом перемноження кількості повідомлень на кількість ознак інформації. Наприклад, якщо кількість повідомлень за годину становить 60, а інформація, яка міститься в них, має 5 ознак, то щільність сигналів становить 300 (60 • 5).

Рівень інтелектуального та емоційного напруження встановлюється на основі експертних оцінок.

Фактичні показники елементів виробничого середовища встановлюються шляхом безпосередніх вимірювань за допомогою відповідної апаратури.

Фактичні показники по всіх факторах трудового процесу і виробничого середовища заносяться в «Карту» і переводяться в бали. Кожному елементу присвоюється бал від 1 до 6 залежно від кількісного його значення, що відповідає кількості категорій важкості праці. Для переведення фактичних показників у бали користуються спеціально розробленою таблицею критеріїв (9). Так, один бал отримують ті елементи, значення яких відповідають стандартам або нижчі від санітарних норм і гранично допустимих рівнів (концентрацій); два бали — ті, які відповідають гранично допустимим рівням (концентраціям). Більш високі бали диференціюються в залежності від величини перевищення норми або кратності перевищення гранично допустимого рівня (концентрації). Наприклад, трьома балами оцінюється шум, рівень якого на 5 дБ перевищує норму, а шістьма балами — при перевищенні норми на 10 дБ при одночасній дії вібрації. Якщо наявність токсичних речовин в 2,5 раза перевищує гранично допустиму концентрацію, то цей елемент оцінюється чотирма балами, а при перевищенні в 6 разів — шістьма балами. При встановленні бала фізичного динамічного і статичного навантаження для жінок і працівників, старших 50 років, береться 25—50% величин, наведених в таблиці (35% при разовому вантажі масою 10…15 кг, 50% — при вантажі вагою до 10 кг).

При інтегральній оцінці важкості праці враховуються тільки ті елементи, які формують певну категорію важкості на даному робочому місці. Такі елементи називають біологічно значущими. При цьому елемент оцінюється повним балом, якщо тривалість його дії (експозиція) становить від 90 до 100% часу восьмигодинної робочої зміни. При меншій експозиції оцінка елемента з врахуванням експозиції, балів, визначається за формулою:

де Хмакс — максимальна оцінка елемента при експозиції від 90 до 100% робочої зміни, балів; tел — час дії елемента в частках робочої зміни.

Біологічно значущі елементи, особливо провідний, тісно пов’язані з ключовими фізіологічними функціями, які властиві певним видам праці. Так, при фізичній важкій праці ключовими є обмінні процеси, діяльність серцево-судинної і дихальної системи, терморегуляція. Біологічно значущими елементами важкості праці виступають динамічні і статичні навантаження, мікроклімат, стан повітряного середовища виробничих приміщень. При розумовій праці ключовою є аналітико-синтетична функція центральної нервової системи, а біологічно значущими факторами важкості — кількість одночасно перероблюваної інформації, її новизна, складність переробки і необхідність запам’ятовування, емоційне напруження.

Для операторської праці ключовими є функції аналізаторів, а значущими елементами важкості — сила сигналів, ступінь їх розпізнавання і щільність, складність інформації, емоційне напруження, випромінювання.

Після оцінки кожного елемента в балах розраховується середній бал як середньоарифметична величина. При цьому, якщо на робочому місці є елементи, які отримали оцінку від трьох до шести балів, то ті елементи, які оцінені в один і два бали на цьому робочому місці, не враховуються, оскільки вони не беруть участі в формуванні підвищеної категорії важкості праці. Ці елементи створюють нормальні умови життєдіяльності організму працівника. Якщо на робочому місці всі елементи оцінені одним і двома балами, то розрахунки проводяться для встановлення першої чи другої категорії важкості.

При наявності на робочому місці екстремальних елементів, значення яких з врахуванням експозиції коливаються в межах від 4,1 до 6 балів, в розрахунках інтегрального показника важкості праці враховуються тільки ці елементи, оскільки саме вони формують дуже високі категорії важкості.

Існує два методи розрахунку інтегрального показника важкості праці по елементах трудового процесу і виробничого середовища.

Перший метод базується на врахуванні визначального, «провідного» елемента, який має найвищий бал, і пропорційного до своєї бальної оцінки впливу додаткових елементів.

Інтегральний показник важкості праці, балів:

де Хв — визначальний елемент, який отримав найвищу оцінку, балів; Х — середня арифметична суми всіх інших біологічно значущих елементів без Хв, балів.

За другим методом інтегральний показник важкості праці враховує всі біологічно значущі елементи і вираховується за емпіричною формулою:

де х — середня арифметична суми всіх біологічно значущих елементів, балів.

Першій категорії важкості відповідає інтегральний показник до 18 балів; другій — від 19 до 33; третій — від 34 до 45; четвертій — від 46 до 53; п’ятій — від 54 до 59; шостій — від 59,1 до 60 балів.

На практиці можливе підвищення важкості на одну категорію, якщо на працівника одночасно діють два або більше несприятливих елементи з оцінкою 4, 5 і 6 балів протягом більш як 90% часу робочої зміни.

Зниження важкості на одну категорію дозволяється за умови, коли на робочому місці всі елементи, крім одного, сприятливі, а дія цього несприятливого елемента триває менше 80% часу робочої зміни. Крім того, враховується відсутність впродовж декількох років виробничо зумовлених та професійних захворювань працівників, зайнятих на аналогічних робочих місцях.

Між важкістю праці і втомою працівника існує залежність, яка виражається рівнянням:

В=(Ів-15,6)/0,64

де В — показник втоми, відн. одиниць; 15,6 і 0,64 — коефіцієнти регресії.

Знаючи показник важкості праці і показник втоми, можна обчислити працездатність за конкретних умов праці:

Р=100-(Ів-15,6)/0,64; … Р=100-В

Чим вища категорія важкості праці, тим більша втома і менша працездатність. Остання впливає на продуктивність праці, хоча ця залежність не є прямолінійною.

Експериментально було встановлено, що підвищення продуктивності праці на одиницю приросту працездатності знаходиться в межах 0,15—0,4 і становить в середньому 0,2.

Можливе підвищення продуктивності праці, %, за рахунок підвищення працездатності можна визначити за формулою

П=(Р2:Р1-1)*100*0,2

Р1 — показник працездатності до покращання умов праці, відн. одиниць; Р2 — показник працездатності після покращання умов праці і зниження категорії важкості, відн. одиниць; 0,2 — коефіцієнт, який враховує частку підвищення продуктивності праці в зв’язку з підвищенням працездатності.

Скорочення важкості праці і покращання умов виробничого середовища є одним з важливих резервів підвищення продуктивності праці, фактором підвищення працездатності і збереження здоров’я працівників.

Книга: ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ / КРУШЕЛЬНИЦЬКА Я.В.

ЗМІСТ

1. ФІЗІОЛОГІЯ І ПСИХОЛОГІЯ ПРАЦІ / КРУШЕЛЬНИЦЬКА Я.В.
2. 1.2. Предмет, методологічні принципи й методи дослідження у фізіології та психології праці
3. 1.3. Історія розвитку та сучасні проблеми фізіології і психології праці
4. РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 2. ЦЕНТРАЛЬНО-НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Загальні відомості про будову нервової системи людини
5. 2.2. Нервові процеси та їх динаміка
6. 2.3. Основні принципи діяльності нервової системи людини
7. 2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці 2.4. Функції центральної нервової системи в процесі праці 2.4.1. Рефлекторна функція
8. 2.4.2. Інтегративна функція
9. 2.4.3. Координаційна функція
10. РОЗДІЛ 3. ФІЗІОЛОГІЯ РУХОВОГО АПАРАТУ ЛЮДИНИ І РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ
11. 3.1. Загальні відомості про будову рухового апарату людини та його функції
12. 3.2. М’язова сила і витривалість
13. 3.3. М’язова діяльність і робоча поза працівника
14. 3.4. Фізіологічні принципи раціоналізації трудових процесів
15. РОЗДІЛ 4. ФІЗІОЛОГІЧНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ТРУДОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА УМОВИ ПРАЦІ
16. 4.1. Поняття про адаптацію та фізіологічні резерви організму людини
17. 4.2. Біохімічні процеси та енергетика трудової діяльності
18. 4.3. Закономірності функціонування дихальної системи людини у процесі праці
19. 4.4. Реакції серцево-судинної системи працівника на трудові навантаження
20. 4.5. Терморегуляція організму людини в процесі праці
21. 4.6. Особливості відновлювальних процесів в організмі працівника після роботи
22. РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДІЛ 5. ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5.1. Психіка людини та її функції в процесі праці
23. 5.2. Закономірності активізації психічних процесів людини в трудовій діяльності 5.2. Закономірності активізації психічних процесів людини в трудовій діяльності 5.2.1. Відчуття і сприймання в процесі праці
24. 5.2.2. Мислення в процесі праці
25. 5.2.3. Пам’ять у процесі праці
26. 5.2.4. Увага і воля в процесі праці
27. 5.3. Емоції і почуття в процесі праці
28. 5.4. Психічні властивості особистості, їх розвиток і прояви в трудовій діяльності 5.4.1. Особистість та її структура
29. 5.4.2. Темперамент і характер
30. 5.4.3. Здібності
31. 5.4.4. Мотиви і мотивація
32. РОЗДІЛ 6. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ДИНАМІКИ РОЗДІЛ 6. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЇЇ ДИНАМІКИ 6.1. Суть і фактори працездатності людини
33. 6.2. Межа працездатності і функціональні стани організму людини в процесі праці
34. 6.3. Показники і методика оцінки працездатності людини
35. 6.4. Динаміка працездатності і характеристика її фаз
36. РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ РОЗДІЛ 7. ВИРОБНИЧА ВТОМА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПЕРЕВТОМІ ПРАЦІВНИКІВ 7.1. Суть, причини і загальний механізм розвитку втоми
37. 7.2. Показники і стадії втоми
38. 7.3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві
39. РОЗДІЛ 8. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА СУТЬ МОНОТОННОСТІ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЗМІСТОВНОСТІ ПРАЦІ
40. 8.1. Вплив науково-технічного прогресу на структуру і зміст трудової діяльності
41. 8.2. Психофізіологічна суть і критерії монотонності праці
42. 8.3. Основні заходи по запобіганню монотонності і підвищенню змістовності праці
43. РОЗДІЛ 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ РОЗДІЛ 9. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАТОРСЬКОЇ ПРАЦІ 9.1. Суть, види і особливості операторської праці
44. 9.2. Психофізіологічні принципи організації роботи оператора
45. РОЗДІЛ 10. ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ РОЗДІЛ 10. ВАЖКІСТЬ ПРАЦІ І МЕТОДИКА ЇЇ ОЦІНКИ 10.1. Суть і фактори важкості праці
46. 10.2. Інтегральний критерій важкості праці
47. 10.3. Методика інтегральної бальної оцінки важкості праці
48. 10.4. Взаємозв’язок інтенсивності і важкості праці
49. РОЗДІЛ 11. ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ
50. 11.1. Суть, критерії та фізіологічні закономірності проектування режимів праці і відпочинку
51. 11.2. Методи встановлення регламентованих перерв на відпочинок
52. 11.3. Шляхи раціоналізації та оцінка ефективності внутрішньозмінних режимів праці і відпочинку
53. 11.4. Раціоналізація тижневих і річних режимів праці і відпочинку
54. РОЗДІЛ 12. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ І ПРОФВІДБОРУ РОЗДІЛ 12. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ І ПРОФВІДБОРУ 12.1. Суть і завдання профорієнтації в ринкових умовах
55. 12.2. Професіографія і психодіагностика
56. 12.3. Професійний відбір і адаптація
57. РОЗДІЛ 13. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ, ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І УМІНЬ
58. 13.1. Завдання і форми організації виробничого навчання
59. 13.2. Психофізіологічні закономірності формування трудових навичок і умінь

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate