��ֲ�������� ���� � �������-�������� ��˲����. ������� 2. �.�. �����, �.�. ��������

ϲ�������.

�� ��������� ������� ���������� ����, ��������� �.�. ������;

�� ��������� ���������� ����, ������� �.�. ��������.


���IJ� 8 ����������� ���ʲ����ί IJ������Ҳ �� ������. 8. 1. ����ղ�Ͳ��� � �������� ���ʲ������� ����������� �� �������

�������� �������� ������� � ����������� �� ������ �� 䳭������� ����� � ����� ������������ ���������� ��������� �������.

������ ������������ ��������� �������� �� ������� �� 䳭������� ����� ������ ������ ����� �������� �����, ���� �� ���� �������������� �������'���� �� ����������������� ���� ��������.

ϳ� ������������ ��������� �������� �������� ���������� ��������� �������� ������� ����. ��-�����, �� ����������� �� ��������� ������, �� ������������� �������� ����� (���������, ����� ��� ����������� ���� �����, ����� ��� ����� � ��������� �������). ��-�����, �� ��������� ���������� ����������, �������������� ��������, ��������, �� ������������� �������������� �����, � ������ ����������� ����, ����������, ��������. ���� ��������� �� ������� ������������ � �������������, ���'������� ������ ��������� ������. ����������� � ��������� ��������� ���������� ��� ��� �������� �����, �� �������� �������� �� ����������� �������������� ��������� �������.

ϳ� ���������� �������� �������� ���������� ��������� �������, �� ����� ���� � ��������� ���� �� ����� ������ �������������� �����, � ����:

� ��������� ����� ����� �� ���� �������;

� �������� �����;

� ������������ �� �������� �����.

�����������-�������� ������ ����� ������������ ������������� �� ����� ���� ����������� ������, � ����� ������ ����������� ������ � ����� ����������� ����� ��������. ֳ ������ ������ ������������ ��������� �� ������� ����������� ������� � �� ������� ����������� �����������. ����, ������� ����������� ��������� �������� �� ���������� ������ ���� ���� �������������.

� ������ � �������� ��������� ������� � ���� ������������ ����� �� ��������� ������������� ������ ������� �� ���� ����-

�������� ������������� ����������� ����������� �� �������, ����� ������������ �� ������������ ���������� �� �������� �����, ����� �������� �� ���������� ��������, ��������� ������� ����� �������� �������.

��������� ������������ ����������� ������������� ����������� ����������� �� ������� ��������� ����������� ������� ������������� ���������� ����� ����� ������, �� ����� � ���������� 䳭��������. ������������ �� ���������� ���� ���� �������� ������� ��� ��������� ��������. ׳��� ���������� ��� ������ ���������� �������� ���������� ���'����� ����� ����������� �� ���������� �����, �����, �� ������������ �������� �������� �� ��������� �������� �� �� ������� (������ �� ��������) ���� ���� ����. ������� ��������� ����������� ���������� ����� �� �������-��� �� ������������ ������� ���� ���� �������� �� ����� �������������� ��������, �� � �������� ��� ��������� ��������:

� ��������� �������� ����� �� �볺��� � ������;

� ������� �볺���� ������� � ��������� �������� ������;

� ��������� ���������� �� �볺�����.

� ������ ������� �������� ����� ����� ����������� ����� ��������� �������� �� �������� ������� �� ���������, ��� � ���������, �� �������� ����������� ������������� ����� ��������. ���������� ��� ����� � ������� �������� �� ��������� �'������� �������, �� ���������� ������� ����� �� ���� ������� ����������� ����������� �� �������. ���������� ������ � ��� ������.

������� � ���� ������������ ����� ���������, �� ��� �����������, ������������� ���������� ��������� ���� � ����������� ������, �� ��������� ��� ����������� �������� �����, � ���� ��� ��������� �������� ����� ���������� ������ ������ � �����. � ������ �� ��������� ����� ����� �������� � ������������� ����� ������, �� � ��� � ������ ��� ����� � �����, �� ������� �����. ������������ ����������� �������� ����� ������� ������� ����'�������� ������������ ����� ������� ������� ����� (� ����� ���������� ��������� ����������� ������ ����� ����'������� �������). � ��� ������ ��������� ������� �������, ������� ������� ���������� ������� ���������� �������, �� ����������� ���� �������������� �������. ���� � ���� �� ����������� ������������ ������, ����� ������ ����� ����'������� �������, �������� ������ ������������ �� ����� ���� ������.

���� � �������� ������� ����� � ���������� �������� ���������� ����������. ����� � �� ������ ��������, ����� � ����� ����� �������� ������ ����� �� ��� � ���� ����������. ��� ����, ��� �������� ���'���� ���������� � ������ ��� �����������,

* ����� ������������� ���������� �� �������� ��������, �� ������ ���������, ����������.

���� ������ ���� ���� ������, �� �� ����������� ����� ���� �������� � ������� �������� ������ � � �������� ����������. � ��� ������ ���������� �������� ��������� �������� ������� ����������� ����������� �� ������� �� ����� ���� ������� ������� �� �������� ������� �����. ��� ����, � ����� ��������� ����� �� ��������� ������� � ������� �������� ������� ������������ ��������� ��������� ����� (����������) ����������� ��������*. ���� ���������� ���������� � ��� ����������� ����� ���������� ���� ���������� � ������ �����.

����� �� ����� �� ����� ���������� ���'���� ����� ������ � ��� �������� ������� ������������ ������ �������� � ������������ ����������������� �����, �� ����������� ����� �������� �����, ��������� ����� ��������. ���, ������ ����� ��������� �������� ������ � ���� �������� ��������, ������� ����� �������� ������� �� ������� ��������� ����� ������ ������� ���������. � ��'���� � ��� ���������������� � �������� ����� � ��������� ���������, ���� ��������� �� ��������, �� ��������� �� �������� ��� ����� � ����� ���������. ����� ��������� �������� � ���� ���� ��������� � ����� �����, �� ��������� ��������� ����� ������ ������� ��������� � ����� ����� ����������, � �����, �� ��������� � ��� ��������, ������ �������������. �����-��������, ���� ���'���� � ������ ������� ����� ������� ������������ ��'����, ������ �� ����� �������� ��� �����'������ ����� �����������, ����� ������ �������, �� ������� �� ����� ����� ������ ���������� ������. �������� ����� ���� ����� ��������� ��������� ���� � ������� ������� � ����� ����������� �������, � ���� � � ����������������� ����� �����.

�� ���� �������. ��������� ������� ������ ������ ������� ���� ����������� �� ���������� �����. ����� ���������� ����������� ���������� ���'���� � �������� ������� ������� ����� ���'����� �����. ������������ �������� ���'����� �������� � ��-

�������� �������� �� ������� �������� ������ �� ������� ����������� ��������, �������� � 1934 �. � ���. ��� ����������� �������� � ����������� ������ ���� ��������� ���������� ���������� ����������� �������� (����) � ���������� ��������� ���������, ������� ��������. ������ ���� � �� �� ����� ���� ���������� ����� ���.

� ����� � 1997�1998 ��. ����� ���� �����'���� �� ���������� ������� ��� ���������� ����'����� ������� ������ ��������� �������� ��������� �������� ������ � ��������� �� ����������� � ��������� ���. ����� � ������ ���������� �� 10 ������� 1998 �. � ����� ����������� ���� ������������ ������ ������� ��� � ��������� ����������� ����� ������. ���� ����������� � ��������� �� ��������, ��������� ���������, ������������� ����������. ���������� ������� ������������ ������ � ��������� �����, �� ����� ������ ��� �� ��������� �������� �� ��������� ������ ������� ���, �� �������� �����, �� ����������� � ���䳿 ���������� ������������, �� �������� ����� ������.

����� ������������ ��������� ����� �, �� �������, � ������� ��� ����� ������ �������� � ����������������.

� ������ ��������� �������� ��������� ��������� ������� ������������ �� ��������, �� �� �������� ��������. � ��'���� � ��� ������ ����������� ����������� �� ������� �����'������ ����� ���������� ������� ��� ������������ �������� ����� �� ��������. ����� ������� ����������� ��������� ����� ��� ������� ������� �� �������� ������� ������.

����, ����� �������� ������� ���� � �������� � �������� �� ���������� �������� �������� ����������, �� �������� ������������ ����������� �� ��������� �������� ������ �������� ����������� ����������� �� �������.

����� �������� ������� ������� �����. �� ���������� �������� ���������� �����, �� ���������� ������ ��� ������������ ����������, � ���� ����� ��������� ��. ������ � ��������� ������� ���������� � �� �������� ��������� ��������� ��������. � ������ �� �������� ������ �������'���� ������� �������-�������� � ��������� ������ ��������� � ������� ������ ������ ��������� ����������� �� �������� ��������. ���������, �� ������������ ����� � �������� ��� � �������� ������ ����� ���������� ��������. � ��'���� � ��� ��������, �� ��������� �� ������������ ���������� ������, ���������� ���� ���������� � ������������� �� ������� �����, �� ����� � ���������� ��� ������������� ����������� ����������� ����������� �� �������.

�������� � � ���� ������� ���������. ��������� ������� ����-��� ����� �� ���� ����������� ������� ��������� �� ���������� �� ��������� ������� ����������� ����������� �� �������, �� ������� ��������� �������� ����������.

��������� ������� ����������� ����������� �� ������� ������� � ����� ������, ���� �� ���� ����� �������� �������� �� ����� �� ��� � ���� ����������. ������ ����� ��������� �� ������ ����� ���� ��������� ��������� �������, ������������ �� ��� ��������� ������� � ��������� �� ������ ����� �� �񳺿 ��������� �������.

����, ����������� ����������� ����������� �� ������� � ���� ������� ����������� ������������� �������� �����. ����� ������������ ������� �� ���������, ������� ���������, ���� 䳭������� ���� � ��������� ������������� ��������. ��������, �� ��� �����������, ���� ��������� �������� ������ � �������� �������, �� � ������ ����������� �� ������ �� ������ �������� ������������� � ���������� ��������� �������.

����������� ����������� ����������� �� ������� �������� �������� ���� �� ����, �������� ����� �������� ��������, �� ������ ����� ���������� �����������-����������� ��������, �������� ����� �� �������� �������� � ���������� ������, �� ����������� ���������� ������� ������� � ������ ������������� �� ��������� ���� �������.

������ �������� ����������� ����������� �� �������:

� ������������ ���������� �� �������� ��������� ������� �
����� �������� ����������� ���������;

� ������ �������� ���������, �� ��������� ��� ����� � ���
���, �� ������������� ��������� ������� � �� ����������. ����
���� ��������� ���������� �������, ���� �� � ��� ������ �����
������������� ��������� ��� ��������� ���� ����� ������ ��
�������� � ���� �� ����� ��������� ��������� �������, ���� ��
��� ������ �� ����, ��������� ��� ����� � ���� �� ������ �����;

� ��������� ������������� ���������� � ����������� ������,
���� ���� �� ���������� � ��������������� ��� �볺��� �����.
������� ��������� ����������� ���������� �������� ������ ��
���������, ����������� �������� ������ �� ����������, �����
������� ������ ���������� ������, ��������������� ����� ���
����� �������㳿 ����;

� ������������ ��������� (���������) ������� � ��������
����������� ������� � ������ � ������� ����� ������. ϳ��������
��������� �������� �� ������������ ������� ����� � ������� �
������ � ��������� �� �� �����, �� ���������� �� ������ ����
����� ��������� ��������;

� ������������ ����������� ���� �������������� � �������
������ � ����������� ������, ������������ ��������� ��������
����� � ������������� ������������ ����������� � ��������� ���
������� ���������� ������.

����������� � ���������� ����������� ����������� �� ������� � ������ ������� �������� �� ���������� ������������� ����������� ������� ����� ������ ��������. ֳ �� ����� ����������� ����� ����������� ���� ����. ����� ������ ����, ��������� ���������� ������������ ���������� �� ��������.

� ���� �����, ������ ����������� ����������� �� ������� ������ ����, ��������� ���������� ���������, ���������� ��������� �� �����, ����� ���� �� ������ �������� �� ����� ��������� ��������, �� ����� � ��������� ���� ��������� ����, �������� �� ������� ������������ �������� �����.

� ����� � ������ �������-������������� �������� �� ��������� ������� ��������� ����� �� ���� ������� � �������� ������� ����������� ����������� �� �������. ������� � ����� 䳭������� ����� ����������� ������, �� �� � ����������� ���� 䳭�������. ���, �������, ���� ������������ ��������� ���� ���������, � ����� ����������� ����� ��������� �������� �� ���� ������� ������������. ³� �� ������������ � ����� ���������� ������ �� �� ���������, ��� � �� ����������.

� ������ ������������� �������� � ����� ����������� ���������� ������, � ����� �� ������������ ���������� ����� ������� � ��������� ��������� ������� ������������� �����������

����������� �� �������. �������� ��������� ���� ������� �� ��� ������ �������� ��������, �������� �� ��� �������:

� ����������� �������� �������� ����������� ������;

� ������������� ������� ������� ������������� �����������
�������;

� ���������� ����� ���������� �������� ����� � ������
������� ��������;

� ���������� �������� ��������� ��������, ������� �������
�����, �� ����������� � ������������ �������� ��� �����������,
������������ �� ��������� �� ���������� �������� �����������
��, � ����� � ��������� ����������� ���������, � ������������
���������� ������;

� ���������� ����� ����������� ������� �� ������� �� ��
������ ������ � ������ �� ������� �������� �� ����� ������ �����;

� ������������� ������� ����������� �������� �� ������ �
������ ����� ��������� �������.

� ������ �������� �������� ������������, ��������� ����������� ��������� �������, � ���� ��� ������� ����������� �� �������. � ����� �� ������� ����������� ����������, �� �, ���������, ������������� ��������. �������� ������ �� � ���� �������� � ���� ���� � ������� ������������ ����������� ������� ������� � ����� ����������� ����������� �� �������.


8. 2. ����Ͳ��ֲ� ������� ���ʲ������� ����������� �� �������

� ��� ������ � �������� ��������� � ���� �� ������ ������ ��������� ������� ����������� ����������� �� �������. � ������� �� ��� ���� ���� ��� ����� �������. ���, � ��� �� ������� ������ ������������ �� � 60-� ����� �������� �������. � ������ ���������� � ����������������� ������ ���������� ������������ ����������� �������, � ����'����� ����������� ����� ������� � ����������� ������� ����������� ����������� �� �������. ��������� � � ������ ������ � ������� ����������� ���������� ����������� ����� ���� � ��������� �������� ���� �������, �������� � ������ ���������� �� ��������, �� ���'����� � ������������

* ���������, � ������������� ����������� ���� (���� ���볿) ���������� ��������� ������ �� ����������� �����, ����� ����� ����������� �������� � ������� �� ������ ���������� �����������. � 70�80-� ���� �� ������� ������� ��������� ����������� � ��'���� � ���������� �������, ����������� ������ �� ���������� �������. ��������� ��������� ����� ������ �������� ���� ����������� ������ �� ����������� ��������� �������� �� �������, �������� � ���� ����� � 80-� ���� ��������� �������� � �������� ����� ���볿.

��������� ������ � ���������� ������ �������� �����, �� �������� ��� ������� ����������� � ����������� ��� ����� �������� (��������� �������, � ���������� ����).

� ������� �������� ������� ����������� � ��������� ����, �� ������������� �������� ������������ �����, ���������� �� ����� ������� ����������� ��������� ��������. �� ��������� ��������� �������, �� ��, ��� ������������ �����, ������ ���������� ��������� ��������, ������� �� ����� ���������� ������, ��� �������� ��������, ������ ����������. ���������, � ͳ������� �� ����� ������� �������� ��������� �� ����� ���������� ������, �� ���� ����������� � ����������� ������ (����������� �������� � �������� �� ������� � ͳ������ � ���� ����� � �����). � ������� ������������ ��� ��������� ��������� �� �㳭��� ����� ������� � ̳��������� ������ �� �������� � ������ ��������� �������������, ������ ��������� ������� � ��������� ����� � ��������� �����������-���������� ����������� �� ����. ��������� ��������� ����������� ������� ��������� �� ������������ ����� � ����� � ���������� ���������� ����������� �������� � ���, ������� ��������.

���������������� �������� ������� ����������� ����������� �� ������� ����������� ������������� ����������� �� ����������� �������� 򳺿 �� ���� �����, ���������� � ������� ���� ���������� ��������� �������. ���, � ������������� ������� ��������� ���������������� ������������� � ��������� �������� �� ������� ����� ��� ���������� ������� ������ ������������ ����������� �������. ���������� ����� �������� ��'������� � ���������� ������� ��� � ���� � �� ��������, �� �������������� ������ ������ �������, ��������, ������������� ��������� ����. ������������ ��������� ������� �������� ������������ ������� ����������� ����������� �� ������� � ����� ������� � ����� ���볿.

� 1998 ���� � ������������� ����������� ���������� ���������� � �������������� ���������� ������ �� �������� ��� ����������� ���������� �����, ����� �����, ��������� �� ������������� �������, ���������� ��������� ����.

���� �������� �������� � ���. ���������� ����������� ������������� � ��� ����* ������� ���������� ��������������� � ���������� ��������� �������. �� ����� �� ������������� � ��� ���������� ������ ������ ��������� �����. �������� �������� ���� ������������ ����������� ������� ����������� ������������ �� ������� �� �� ������������ ���, ��� � �� ��� ������� �����. ������ ��������� ���� �������: ���������� �������� �������, ������ ���������� ��������� ���� (��� ̳�������� ����-

��������� ������������ ������� � ������������ ����������� �� ���������� ����� ������ ������������ ������������� �������� �� �������� ������� ���.

��), ���������� ���������� ����������� �������� � �������� ������������ � ������ �����.

����, � ������ �������� ������� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����������� ����������� �� �������, ����� ��� ��� �� ���� �������, ��� �����������-�������� ������ ���� �� �������� ������������ ��� ����������� ��������� ����������� ����� ���� �������. ��� ����, �� ������������ ����� ���� ���������� �� ������������� ���.

�� �������� ����������� �����������-���������� ������ �������� ���:

� ���������� ������ �� ��������� �������. �� ������, ��-���
��, ��������� ��������� ���� ������ � �����, �� � ����'��������
��� ��������� ����糿 �� ����� ���������� ��������� ��������, �,
��-�����, ���������� ������ �� ����������� ��� ����� �� ����;

� ������������� ������� ����������� �������� �����, �����
����, ���, � ������ ����, �� ������ ����� ����������� � �����
������ �������� ����������, � � ������ � ��������� ���� ��
���� �� �����, ��������� �������� ����������� �������, ������
��, ���������� ���������, �� ������������� �������� ������;

� ��������� ���������� �� ����� ������� � ��������� ������
���� �������� � ������;

� ������������� ������ ����������� ������ ���� ����������
�����, ������� ���������� ���������� � ������� ��������, ��
������� ������ ����;

� ����� ��������������� ����� �� ��������, ���������� ��
������� ����������� � ��� �����, ����������� ���� ��������,
������������� ������������ �� �������� �����.

� ����� ����� � ������� ���� ����� � ��������� ���������, � ����� �� �������������� ���� ������������ ���� ������ ������� ����������� ����������� �� ������� ������� ���. �� ��������� ����������� �������, �� �� ��������� ��� ������������ ������������ ������� ��� � ����������� ������� ��������������� �����������. ���, �������� ����������� ����� �� ��������� ����� ������� ����������� ��������� �����������, ����������� ��������-��������� ���� ���������� ������� ������ ����� �� ��������� ������������ �������, ����������� ��������������� ����� �� ���������� ������� ������� ��������������� ����� � ������� � ������ ����.

������ ���� � �������� ������� ����������� ����������� �� ������� ����� ������� ����������� �������, �� ��������� �� ������ ������� � ����� ������������ ������� �� ����������� �������� ���. �� ��� ������������ ������� ��� �� ������� ������������ ����� � ������ ������� � ����������� �������� �����, ������������ �� ���������, �� ��� �������:

� ����������� ��������� �� ����������� �����;

� ����������� ���������� �������;

� ����������� ������������� �����;

� ����������� � ������ ������ � ����������� �������;

� ��������� ����������� � ������ ����������� �������.
������� ����������� ������� �� ��� ������������ ���������

��� ����� ������������ ����� � ������ ������� � ����������� �������� ����� � ��������� ����������� ��������. ������ ������� �������� ��� ��������:

� ��������� �������� ���� ��������� ��������� ��������
����� �����, � ����� ������� ������ ������ �� ��������� ���
������� ��������;

� ������� ������� �� �������� ���������� ������� � �� ����
����� ���� ���������� ��������;

� ������������� ����� � ���������� �������;

� ���������� ��������� ����������;

� ��������� ������� �� �������, �� �������� �������� ���
���� �������� (1), ����������� (2) �� ���������� (3).

�����������-�������� ������ �������������� ��� ����� � ������ ����������� ��������� �������� �� ����������� �������. ����� ����� ���������, �� � ������ ���������� � ������ ��������� �������� ������������� ��������� �� ��������� �������� ������� ����������� ����������� �� �������. ������ ���� �� ��������� ���'����� � �������� ̳���������� ������� � ����������� �������, ���� ����� ���������� ����������� (�� ����� ���� ��������� � ������� � �. ����� ��� ������ ���������� ����������). ����������� ������ � ���������������� ����������� � ��� ���� ���������� ������� � ����� ����������� ����������� �� �������. � ������ ������� ������������ ����������� ����� � ������ ����������� ������� ���'��� ������������ ����, � ����� ���, ������ �� �����. ������ ���� �������� � 1974 �. � ��'���� � ������������ ��������� ������� ����� ����������� ������ ������������ �����������-���������� ���������� ������. ������ �� � ����������� ����������. ���� ���� �������� � ������ ��������� ����� ���� ������������� ���� ������� � �������������� � ����� ����������� ����������� �� ������� � ����������� ������������ ����������� ��������.

��� �� ����� ����������� ��������� ��������, ���������� �� ����������� ���� � �������������� ������� ���������� �����, ������� ������������ ������������ �������, �������:

� ������� ��������� ����� � �������������� ���� ���������
�����, �������� ��� �� ����� ��������-��������� �������;

� ������� ������� ������ ������ �� ��������� ���������
��������;

� �������, �� ������������� �������� ����� � ������ ����
������, ��������, ������������ (��������� ���������� � 3 ����
�������� ������� ������� � ����������� �� �������� �����,

��), ���������� ���������� ����������� �������� � �������� ������������ � ������ �����.

����, � ������ �������� ������� ��� ����� ���������������� �������� ������� ����������� ����������� �� �������, ����� ��� ��� �� ���� �������, ��� �����������-�������� ������ ���� �� �������� ������������ ��� ����������� ��������� ����������� ����� ���� �������. ��� ����, �� ������������ ����� ���� ���������� �� ������������� ���.

�� �������� ����������� �����������-���������� ������ �������� ���:

� ���������� ������ �� ��������� �������. �� ������, ��-���
��, ��������� ��������� ���� ������ � �����, �� � ����'��������
��� ��������� ����糿 �� ����� ���������� ��������� ��������, �,
��-�����, ���������� ������ �� ����������� ��� ����� �� ����;

� ������������� ������� ����������� �������� �����, �����
����, ���, � ������ ����, �� ������ ����� ����������� � �����
������ �������� ����������, � � ������ � ��������� ���� ��
���� �� �����, ��������� �������� ����������� �������, ������
��, ���������� ���������, �� ������������� �������� ������;

� ��������� ���������� �� ����� ������� � ��������� ������
���� �������� � ������;

� ������������� ������ ����������� ������ ���� ����������
�����, ������� ���������� ���������� � ������� ��������, ��
������� ������ ����;

� ����� ��������������� ����� �� ��������, ���������� ��
������� ����������� � ��� �����, ����������� ���� ��������,
������������� ������������ �� �������� �����.

� ����� ����� � ������� ���� ����� � ��������� ���������, � ����� �� �������������� ���� ������������ ���� ������ ������� ����������� ����������� �� ������� ������� ���. �� ��������� ����������� �������, �� �� ��������� ��� ������������ ������������ ������� ��� � ����������� ������� ��������������� �����������. ���, �������� ����������� ����� �� ��������� ����� ������� ����������� ��������� �����������, ����������� ��������-��������� ���� ���������� ������� ������ ����� �� ��������� ������������ �������, ����������� ��������������� ����� �� ���������� ������� ������� ��������������� ����� � ������� � ������ ����.

������ ���� � �������� ������� ����������� ����������� �� ������� ����� ������� ����������� �������, �� ��������� �� ������ ������� � ����� ������������ ������� �� ����������� �������� ���. �� ��� ������������ ������� ��� �� ������� ������������ ����� � ������ ������� � ����������� �������� �����, ������������ �� ���������, �� ��� �������:

� ����������� ��������� �� ����������� �����;

� ����������� ���������� �������;

� ����������� ������������� �����;

� ����������� � ������ ������ � ����������� �������;

� ��������� ����������� � ������ ����������� �������.
������� ����������� ������� �� ��� ������������ ���������

��� ����� ������������ ����� � ������ ������� � ����������� �������� ����� � ��������� ����������� ��������. ������ ������� �������� ��� ��������:

� ��������� �������� ���� ��������� ��������� ��������
����� �����, � ����� ������� ������ ������ �� ��������� ���
������� ��������;

� ������� ������� �� �������� ���������� ������� � �� ����
����� ���� ���������� ��������;

� ������������� ����� � ���������� �������;

� ���������� ��������� ����������;

� ��������� ������� �� �������, �� �������� �������� ���
���� �������� (1), ����������� (2) �� ���������� (3).

�����������-�������� ������ �������������� ��� ����� � ������ ����������� ��������� �������� �� ����������� �������. ����� ����� ���������, �� � ������ ���������� � ������ ��������� �������� ������������� ��������� �� ��������� �������� ������� ����������� ����������� �� �������. ������ ���� �� ��������� ���'����� � �������� ̳���������� ������� � ����������� �������, ���� ����� ���������� ����������� (�� ����� ���� ��������� � ������� � �. ����� ��� ������ ���������� ����������). ����������� ������ � ���������������� ����������� � ��� ���� ���������� ������� � ����� ����������� ����������� �� �������. � ������ ������� ������������ ����������� ����� � ������ ����������� ������� ���'��� ������������ ����, � ����� ���, ������ �� �����. ������ ���� �������� � 1974 �. � ��'���� � ������������ ��������� ������� ����� ����������� ������ ������������ �����������-���������� ���������� ������. ������ �� � ����������� ����������. ���� ���� �������� � ������ ��������� ����� ���� ������������� ���� ������� � �������������� � ����� ����������� ����������� �� ������� � ����������� ������������ ����������� ��������.

��� �� ����� ����������� ��������� ��������, ���������� �� ����������� ���� � �������������� ������� ���������� �����, ������� ������������ ������������ �������, �������:

� ������� ��������� ����� � �������������� ���� ���������
�����, �������� ��� �� ����� ��������-��������� �������;

� ������� ������� ������ ������ �� ��������� ���������
��������;

� �������, �� ������������� �������� ����� � ������ ����
������, ��������, ������������ (��������� ���������� � 3 ����
�������� ������� ������� � ����������� �� �������� �����,

���������� ��� �������������, ���������� � 1 �� ���������� �쳭����-������ ������ � ��������� ����� ������ ����);

� �������� �� ��������� ��������������� ����� �����;

� ������� ���������� �������� �� ����������� ������� �����;

� �������� ���������, �� ������������� �������� �����;

� ������ ����������� �������, � ����� ����� ����������� ��
��������, ����� ������ �� �����;

� ����� ���������� ������������ ��� �����, �� �������� ��
����������;

� ������� ����������� ���������� ������ � ������� �������
����� ��������;

� ������� ������������ �� �������� ����� ����.

������ �� ������� ��� �� ���� �������� ���������� ��������� ����� ��������:

� ��������� (������������, �������) ������;

� ����� ������������� �����.

��������� ������ � �� ������������ ��������� �������� ������� ����� � ��������� ������� � ������, � ����� ������������ ����������� �������� ������ ������ � ����� ���������� �� �������� � �������, ������� � �������� �����. � ������� ���� ��������� ������ ���������� �� ����� ������� (���������� ���, ��� ��� ��������/������ �� ���� ������ �����), �� �������� ������� ����������� ������� �� ��������� ����� � �� �� ��������� ������� ����������� ���������� ��� ��������� ���� �����, ������� ��� ���� ��������� �������, ������ �������, �������������, � ����� ������ ���� � ��� ����� ������.

��� ������� ����������� � ��������� � ���������� ����, �� ����� �������������� ��������� ��������� ���������. ��� �Ⳮ�� ����� �����:

� ��������, �� ������������ ������� �������� ���������;

� ����������� ��������� � �������� ����� �� ������ �����;

� ��������� ����������� ����� �� ������� �����.

� ������ ������ ������ ���������� ����������� ������� ������ ���������� ��������� ������� �������, �������, �� ����� ����������, ��������� ������������, �� ���������� ���������� �������� �������, ����.

��������� ������ ��������������� �� ������� �������� ������������, �� �� ����� ���������� ������� ���������� ������ ��� ������������ �� ����� ������������� ������ �� ����������� �������� ��� �� ���������� ����������� �������� �� ����. ����� ��� ���������, �� ��������� ������ ���� ���� ���������� ���� �� �����, �� �� ����������� �� ����� ��������� �������, �������� �� �����, �� � ��� ���������� ���� ������ ��������� ����� �� ������� � �������� ���� ����'���������� ��������� ��������.

���������� �������� ����� �� ����� ����� ����������� ���볭��������� ������������ ����������� �������, �� ����� ������� ������ ������, �������� � �������� ���� �� ������ �����, � ��������� ����� ��������� ���� ��������. ������������� �� ����� ������� ����������� ������� ��������� ��� ������� �������� �����:

� ����������� �������;

� ���������� ������ � ����������� ����;

� �������� ��������� ������;

� ������� ���������� ����� �����.

�������� � ��������� �������� ���������� �������� ������� ���������� ������� ����� ����������� ���� ��������� ������� ����� ���������� ������, ����� ��������� ������ � ������ ��������� ���������� ����� �����. ����� ��� ����� ������� � ���� �����������, ������� ����� ���������� ���������.

����������� ������ ����������� ������� ��������� ����������� ������ ���������� ������� �� �������������, ���� �� �� �������� ������ � ������������������. ��� ����� ������, �� �������� ������ ������ ���� ������� � ���������� ����� � ������� �������� ��������� ��������.

�������� ��������� ����������� ������� � �������� ���������� ������ ���������� ������ �� ������������ �����, ����� ���� ������ ���������� �������� ����� �� �������� �����, ��� � �� �� ������, ���������� ��������, �� ����������� ������������� ������, � �, �� ����������� ����� ������ ���������� �����.

� ������ �������� ���������������� ��� ������ �� ��������� ����������� �������. ���, � ������ �������������� ������ ������ ����� ����������� ���������� �������. �� ��������� ������� �������������, �� � ������ ������������ ������ ���������� �������� ����� ����������� ������� ���������, �� ����� ������� ����������. ��� ����� �������� �������� ������ ���������� �����, ������� ���������� �� �������� ������������ ��������, ����� �� ���� ������������ ����, ������������ ����������� ������������ ����������, �� ��������� ����� �����. �������� ������� ��ອ��������� �� ������������ �����������, ������� ����������� ������� � ����������� ������, �� ������������, � ������������� �����, ����� � ���� ����������� ���� ���������� �������� �������� ����������� ������ ����������, ��������� ��� ��������� �����-�������� �������. �������� �� ����������� �������� ���������� ����� � ����-���� ��� ��������� ������� ������������ ����� �� �������� ���� ���������� �������� ����� �������� ������. ��

������� ����� �� �������� ���� ��������. ���, � ��� ����糿 �� ��������� ����������� �������� � ���� ����������� ������ ���� ���� ���. � ������� �������� ��� ��������� ���� ������� �� ����� ���������� ������������� ������ ��������� ����� � ���������� ��������� ����.

��������� ������������ ������ � ��� ���������� ������ ���������� ������� �� ���������� ������������ ���������, �� ����������� ������������ ���������� ������.

����� ��� ����� �������� ����������� �����������, ������������ ������ ��������� ����������� ������� �� ������������ ����� � ����������� �������� ������.


8. 3. �Ū����ֲ� � ˲���������� �����ֲ���� ���ʲ�

��������� � ����������� ����� � ����������� ������� ����������� �������. ���� �������� ���������� ��� ����������� ��������� �������� ����� � �������� ������� ������������� �� ����������� ���� ������������� ����� ������.

��������� ����� � �� ������ ���������� ������ � ��������������� ���� ��������� ����� � ��������-���������� �������. ³� ������ ��������� ����� � ������ �������������� ��������� �������� ����� � ��������� ��������. ��������� ������ � ��-��������� �������� ����� � �������������� ����� � ������� ��� ��, �� ���� �� �������� ����� �������� ��������.

��������� � ��������� ����������� ����� � ����� ����������� ����������� ��� ������� ��������� � ��������� ����������� �����, ������������ ���������� �������� ��� �� 21 ����� 1998 �.

��������� ����� ����� ���� � ���� �������� ����������� � ������ ����������� ��������� ��� ��������� � ��������� ����Ⳮ�������� �������� �� ������ ������ ���� ����� � ��������� ���������, ���� ����������� ����������, ���� ���� ������ � ������� ����, ���� ������������, ���� ��������� ���������� �� ������������� ����������� � ������������ ��������, ����� ������������ ���� ������ �� ����������� ���� ������������� ����� ������.

����������� ���� ��������� ��������� � ������ ������� ��������� ����� � ������� ���� ��������� � ������������� ����� ������.

������������, ����������� (����������) ����������� ����� ������ ���� �������� �� ������� ������� � ����� ����� �� �������� ��� �������� �������� ��� ����, ���� ���������� ������, ��������� � ������������ ����������, ����� � �����, ����������� �����.

����� �� ������� ������ ���� ����� � ��������� ��������� ����������� ��������� ����� ���������� ������� �����.

��������� ������ ������������ ����� ��������� ����� �� ������� ������� ������ ����� �������� (���������). ������������� ��������������� ��� ���������� ���������� ����� ������������ ����� ������� �����, �����, ������� � ������ �� �� �������.

������ ������������� ���������� ��������� ������ �� ������� �������������� �������� �� ����� ����� �����, � ����� ���������� ��������� ������ ��� �������� ������.

������ �������� (���������) �� ���������� ������� ������������ ����� ����������� ����� � ������ �������� ����� � ����������� ����� ������.

��� ��������� ������������ ����� � ����������� ����� ���� ����������� �������� ���������� ����� ���� ���������� �� ��㳭��������� ��������� ��� �� ����� ��������� ����� ��������� ��� ���������:

� ����� ��� ��������� �����;

� ���������� ������, ��������� ������������ �����;

� ������ �����;

� �������� ���������� �����;

� ��������� ������������� � ���� ��������� �����;

� ������������ �������� ��� ��������� ���� �� ���������
������� ����������;

� ������������� � �������� ������� �������� (����������)
�����;

� �������� �������� ��� ����� (������ �������� �� �������
�� ����������);

� ���� ��������� ��������� ��� �������� ����� �� ���������
�����;

� ���� ���� ��� ���������� ������� ������� �� �����;

� ����� ��� ������� ��������� ��� ��������� �����;

� ��������� ��������� ���������;

� ���� ������ ������ ���������������� ������� ������
��� ������� ����� �� ��������� ����� � ��������, ������������
������ ��������������.

���������� ��������� ��� �� ���������������� ������������ ����� � ����������� ����� � ���� ��������� �� ����� ������� ������ ��������� ���� �������� ���:

� ��������� ����, ���������������� � ��������� ���������
(��������) �����, �������� ������ ������� ����� ��� ������ ��
���������� ����� ����� � ������������ ��� ������ �� ����������
������� ����� ����� �� ���������� ����� ������ ����������
(���������) � ������������ ������� �������;

� �������� ���������, ���������� ��� ��������� �����;

� ��������� ���������� � ��������� ������ ����������� ��
���� (��������) ����� � ��������� ���������� �����.

����� ��� ���������, ��������� ������ ����� � 4-� ���������� � �������� ������������ ��������� ������������� ����� ������, �������� �� ������������� ����� ������.

��������� ��� ��������� ����� ������������� ������������� ��������� � ����������� �����, ��������� ������������� ��

(� ��� �����������) ������ �������������� � ��������� ���� ������������� ����� ������ � ������ ������� � ����������� 䳭������� �����.

���� ��� ��������� ������������ �����, ���������� �� ������ ���������� �������, ������� �������� ������������� ����� ������, � ������������ �����, ���������� �� ������ ����������� �������, � ����� � ������ ������� � ����������� �������� �����. ��������� ����������� ��������� ���������� ������ �� �������������� ����� ��������� �����, �������� ��� �� ����� ���������-��������� ������� � ������� ����� � ��� ��������� ��� ������������ ���������.

������������ ���� ������ ���� �������� � ��������� ������������ ����� � ��� ��������� ������� ��������� �����, ��Ⳮ��������� ���� ������� �� ����� ���������� ��������� ������������� ������, ������������� ���������� ����� ����������, �� ������������� ��������� ��������� � ��������� �����, � ����� � ��� ��������� ������������ ��������������� ���������� �����, ��������� �������� ����������-������� ����.

���� ��� ������ � ��������� ������������ ����� ���� ���� ��������� � �������� �������.

��������� �����, ����������� ������������ ������ ������, ������ ������� �볿 � �������������� ���� ��������� �������� ����糿 ������������� ����� ������ �� �����, �� � ������� �� ��������� �� ������� �������� ����� �볿 ���� �� ������� ������, �� ������ ���� ���� �������� ������.

Գ�� ����� � ��������� ��������, ��� �� � ��������� ������, 䳺 �� ������ �������� ���������, ������� �� ���� ��������� �����, �� ��� �������������������� ������� � ��� �� ������� �������� ��������, ���������� ���������� ��� ���, �� �������� �������� ����������� ��������� ��������� ����� � ������� �� ��������� ��������, �������� ����������� ���������� ������������� ����� ������ �� ���������������� �볿 �����.

�������������� ����� � �� ��������� ��������, ��� �� � ��������� ������, 䳺 �� ������ �������� ���������, ������� �� ���� ��������� ����� � ��� ����������. �������������� ����� �� �� ����� ���������� �������� ��������.

˳���������� ��������� �������� ������ � ������ ������ ��������� ������� �� ��������� ������ ���������� ��������.

������������ ���� ������ ������� ������� ������� ����糿 ������ �������� �� ����� 17 ������ ������ ���� ����� � ��������� ���������, ���������� ��� ������� ������ ������ ����糿 �� ��������� ���������� ��������, ������������� ���������� �������� ��� �� 6 ������ 1998 �.

ϳ� ��� ����������� ����������� ����� ������� ����� (��������� �� ���������), ���� ��������� ����, ���������� ������ ��-

���������� ���������� ���������, ����� ���� �������� �� ����������� �����, ��������� ���������� �������� �� �������� �������� ����������� ������.

˳���������� ��������� �������� ����������� � ����� ��������� �� ����� ���������� ������ ������ ����������� ����� �� ���������� �������, ����� �������� ���� ���������� ������������ ������������ ������ ������ ����'������� ������� � �� ���������� ��������� ���� �볺���.

��������� ����� (������� �����) ����� ����� ���������� �������� �������� ����� ���� ��������� �������� ����糿 ������������� ����� ������. Գ볿 ����������� ����� ��������� �������� �������� �� �������� �������� ����������� ��������� ��������� ����� � ������� ������������ ��������� ������������� ����� ������ �� ���������������� �볿 �����.

���������� �����, �� ��������� �����������, ���������� �������� ��������, �������� � ��. � ������ ������ ���� ����� � ��������� ���������, �� ���� �������� � ������� ������������� ����� ������.

��� ���� ������ ������ �� ��������� ����� �������� � �������, �������������, ��������, ��������, �������� � ��������� ���������� �� �����.

����� ������� ���������� ��������� ���������� �������� ���� ����������� ���'������, �� �� ����� ��������� ����糿, � ����� ����������� ������������ ������ ������� ���� ���������� ������������ �������� ���'����, �� ����������� � ����, �� ���� ��������� �������� ��������, �� ����� �� �� �����.

������� �����������, �� �� ���� ������������� � ������������ ��� ����������� �����, ������ �������� ���� ������ �� ��� �������:

� ��� ������� ����� ���������, ����� ����� ���� ����� ����
����� ��������� ������� ��� ���������� ����� �����?

� ���� �� ���� ����� ���������� �������, ���������� ��� ��
����� ��������� ������ �����?

� ��� ���� ���� ��������� ������ ����� � �� ������ ���� ��
������� ���� ��������?

� ���� ��� �������� � ������ ��� ������ ����� � ������� ��
���������� ���� �������� ����������?

� ��� ���������� ����� ������?

� � ���� ����� ����� ���� �������������� ������� ���������,
�� ��� ������� �� ���� �������������?

������� ����������� ������� ����������� ����� �������, �� �������������� �� ��� �������� ������ �� ������ ��������� ����糿. ������ ������ ���:

� ��������� ����� ���������� �������. ��� ������� ��
�������� �������� �� ��� �������� ������ �� ������ ������;

� ��������� ���� ���������� ����� �� ���� ���������;

� ����������� �������� ������ �����, �� ������������ ��
������ �������� ����������� ������;

-� ��������� ���������� ���������� ����.

� ��� ��� ������ ������� �����, ���� ���������� ����� �� ����� ���� ������������ ���� ������ ���� ����������� ������ ������ ����糿 �� ��������� ���������� �������� �� ������������ ����������.

��� ������������ ������ ������ �����������, ��� ����� ���� ������� ������� ���������, ������� �� � ������ ����糿.

��� ���� ������������� ������ ����糿 �� ��������� ���������� �������� �� �����, �� ���� �����:

� ��������� ��������� ������ ������� ��� ����� (������
�������� �� ��������� ����������), ����������� ���� �������� �
������������ ������ ������;

� �������, ���� ������������ ������� �������� ��������,
������� ����������� ������, ������������� ��������� ������
����, ������������� �������;

� ������� ������� ��������� �����, �� �������������
��������� ������ ��������, ��� ���������� ������������ ���
��� ������;

� ��������� ��������� ����������, ����'������ ������, ����
���� �������� �� ������ ��'����, �� ���������� ������� �����
�������� ����� ������;

� ��������� �����, �� ������� �������, ������������ ��
���������� ������ ������, ��� �������� ����� �� ������ ���쳭
����� �� ����� �� ����� 5-�� ����, �� �������� �� ����� �������
� �� ���������.

������������ ���� ������ ���� ������ ������������� ������, �� ���������� ����� ��������, ���� ���� ������������ ��� ����'����� �����:

� ��������� ������ ����� ������������� � �������� ���������
� �����, �� ������� �� ������������� ������������ ������
������;

� ���������� ���������� ����� ����� ������� ������� ���
���� ������������� �� ����������� ���� ������������� �����
������, ������� �����;

� ���������� ������� �� �������� �������� ������ �� �����
���� ������� ������� ������� �������������, ����������� ����
������������� ����� ������. ������� ��������� ����� ��� ��
����� ���������� ����� ������� �� ������ ���������� �������
������������� ����� ������;

� ������ ������������ �������� ���������, �� ����������
������������ ������ ������ �������� ������, �� ������ ����
��������� �� ������������� ����� ������;

� ������������� �������� ����������� �������� ����� ������
��� ������, �� ������ ���� ��������� �� ������������� �����
������ ���� ������� ����糿;

� ���� ���������� �������� ����� �� ������� ��������� ����
��������� �� ��������� (���� ���������� �� ���������� �������
�� �������� ������ �������� ����������� ���������� �� ����
������ ����� �����);

� ���������� ����� ������������ ������ ������� ��� ����
��� ������� ������������� ������ �� ����������� ����� ���;

� ���������� � �������� ���������� �������� ��� ��������
����� �� ������ ��, �� ������ ��������� ����� �� ���;

� �������� ��������, �� ����������� ���, �� ������ ������
��� �������� �� �������� �����;

� ������ ��������� ������ ����� ������� �������������,
����������� ���� ��� � �������� ��������� �����.

��� ��������� ����糿 �������������� ������� ��������� ��� ��������� �� ���:

� ���������� ����� ��� ������� ����糿 �� ��������� �����
����� ��������;

� �����-���� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��������;

� ��������� ���������� �������� ��������� ��������;

� �������� ������������ ��������� ��� ���� ������� ����
����� �� ������������� ������������� �������.

г����� ��� ������� ����糿 ������� ����� � ������ ������� � ����������� �������� �����.

³��������� ����糿 �� ��������� ���������� �������� � ������ ������� ������������� ����� ������. �� ���� ������������ ��� ����������� ���� ������ �������������� ��������� �������� �� ������� ������������� �� ����������� ���� ������������� ����� ������.

˳����� �� ��������� ���������� �������� (������� �� ���) ���� ���� ��������� �� �������� ������������ ��������� ������������� ����� ������ � ���:

� ��������� ������������ �����, �� ������ ���� ���� ������
������;

� ���������� ������� ��������� ��������, �� ��� ������ 볭
�����, ����� �� �� ���� �� � ������� ������� ����糿;

� ���������� ������� ��������� ��������� �� ��������� �����;

� ��������� �������� ������ ����� ����������� � ��������-
�������� ������������� �� ����������� ���� ���;

� �������� �������� ����� �������� 3-� ������;

� �������������� ��������� ���������� ���������, �� ����
������ ������������ ������ ������, �������� 3-� ������ �����
��� 6-�� ������ �������� ����;

� ��������� ��������, �� �� �� ���� ������ ����糿;

� ������������ ���������� �� ������� ��� ������������ ��
�������;

� ����������� � ������������ ����� ����� ��� ���� �����
���� ����� �� ����, �� ������ ���� ���� ������ ������.

� ��� ��������� ����� ������ ��� ���������� ����糿 �� ��������� ����� ��� ������ ���������� �������� ����������� ���� ������� � ���� ��������� ����������� ������ ��������� ��������� ����� �������� �� ����������� ��������� �����'����� ����� �� ����������� ����������, �� ����� ��������� ������, ����� ����������� � ����������� ����� � ���������� ����������. ���� �����'������ � ��������� ����� ��������� ������������� ����� ������ ����� �������� ������ ��� ����� ������� ���������� ��������.

ϳ������� ����������� ������� ������������� ����� ������ �� ���� ����������� �������� ��������� �������� �������� �� ����������� ������ ����� ��� ���� ���������� ��������, �� ����� ��������� ������. ���� ���� �� �������� ��������� ���������� ��������, �� �� ������ ���� ���������, �������� �������������� ����� ������ ���� �������� ������ ��� ���������� ������ �� �� ���� ���������� ��������.

г����� ��� ���������� ����糿 �� �� �������� �������� ���������� ��������� ������������� ����� ������ �� ������ ���������� ���� � ������ ������� � ����������� �������� �����.

� ��� ��������� ������ ��� ���������� ����糿 �� �� ���� ���������� �������� �������� ������������� ����� ������ �����'���� ����������, ��������� (��������) ����� ������� � ����������� ����� ������� ���� ���� ���������� �������������� ����� ��� ���������� ���� �������� ����� ������������ �� ��������.

���� �������� ������ �� �������, �������� ������������� ����� ������ �� ������ ���������� ���� � ������ ������� � ����������� �������� ����� ������ ������ ��� �������� �����.

г����� �������� ������������� ����� ������ ��� ���������� ����糿 �� ��������� ��� ���������� �������� �������������� ��� ������ ������, � ����� ���������� � ���������� ����.


8. 4. ������������ � �������� �����̲���� �������²�, �� ������������� IJ���Ͳ��� ���ʲ�

� ����� ������������ ���������� ���� ������� �������������� ����������� ��������� �������, ������� �������� ��������� �� ��������� ����������� ����� �� �������� �� ������ ������ ���� ����� � ��������� ��������� ������������ ���� ������ ���������� ��� ��� ����������� ����� ��� ����'����� �������� ���������:

� ������ ����� (Ͳ);

� ��������� ����� ���������� ������� (�2);

� ���������������� (��);

� ���������� ������� ����� (�4);

� ������ �������� (�5);

� �������� �������� (�6);

� ������������ ������������� ������ �� ������� ������
����� (�7);

� ������������ ����� ������ �� ������ ������������ (�8);

� ������������ ����� ������� ��������� ������ (�9);

� ������������ ����� �������, ������� �� �������������,
������� ������ ��������� (�10);

� ������������ �������� ����� �������, ������� �� ������
�������, ������� ���������� (Ͳ 1);

� ������������ ����� ������� ������������ ����� (�12);

� �������� ��������� ������������ ����� (�13);

� ������������ (Ͳ4);

� �������� ������� ������� ������� ����� (Ͳ5);

� ����� (�������) ������� ������� ������� � ����� ��������
���� ����� (Ͳ6);

� ����� (�������) ������� ������� ������� � ��������������
����� (Ͳ 7);

� ����� (�������) ������� ������� ������� � ��� ����������
������� (Ͳ 8).

ij� ���������� ���������� ��������� ���������� ���������� ���� ������� ����������� �� ����� �������� ����������� �����. ���� ���������� �� ����� ������� ����� ������������ ��쳭����, �� ��������� 25 ������� ��������, ����� ��������� ���������� ��� ��������� ������ ������� ����������� �������. ֳ �������� ��������� �� ������ ��������:

� ���������� ����������� ����������� ������� (������� 1).

� ˳���������� � �������������� (�������� 2-5).

� ���������� ������ � ���������� ������ (�������� 6-15).

� ������ ��������� ����������� ������� (�������� 16�20).

� ����������� ������ (������� 21).

� ������������ ������ ����������� ������� (������� 22).

� ̳�������� ��������� ������ (�������� 23-25).

�������� ������������ ������� � ���������� ������ �� ���������� ����������� �������, � ���� � �������� �������� ���� ����������� ���������� �� ������ ��������, ������������ ��� ���������� ���� � ������, ��������� ��������� �������� ������� ����.

��� ��������� ����������� ������� ������������� ����� ������ �� ��� ������� �� �������� ����������� �����, ������������ ����� �������� ��������, ������� �������� ���� �������-

�� �� ��������� ���� ��������� ����������� ������ ���������� ���������, �� ��������� �������� ����������� �����.

�������� �� ����������� ������������ ������� ������������ ���������� ��������� ����������� ������� (�� ��������� ������� �������) �� �������� (�� ������ ���� ������� �� 1 ����� �����).

����'����� �������� ��������� ����������� �������� ����������� �����

��������� �������

�� � ����������� ���������, ������� ���� �������������� �������� ������� �����, ���� �������� ���������� �������� ���������� ���������.

�������� ������� ������������ ����� (Ͳ). ������ ����� ���������� �� ���� ��������� ������� (������ 1-�� ����) �� ����������� ������� {������ 2-�� ����) �� ������ ��������� � ����������� �������� ������.

ϳ� ��� ���������� �������� ���� �������, �������������� �� ������ ������ (ʳ) ����� ����������� ������� �� ������� ������������ ������ ��������� �������.

�������� ������� �������������� ��� ������������� �� ��������������� �����, ������������� ������������ ������ ���࿭�� �� 1 ���� 1997 �. � ���, ����������� 1 ��� ��� (����)*, � ���������� ���������� �� 5 ��� ��� �� 1 ���� 2005 �.

��� ������������ ������� ����������� ��������� ������� ������ ��������������, �� ������� �� ������ ������ ����� ���������� �� ��� �������.

�� 1 ��������������� �����, ��:

� ���������, ��������� � 1 ����� 1998 �., �������� Ͳ;

� �������� �������� �������� ���� � ���� �� ��������� ��, �4;

� �� ������������ ������� � ������ ���������� ���������� ��
������������ ������� �� ������������ �������� ����� ��������
�� ��������� ���� ������� ���������� � ������������ ������� ���
������������ �������� ����� �� �������� ����������� �����,
������������� ���������� �������� ������������� ����� ������
�� 27 ������� 1998 �.

�� 2 ������� �������� �����, ��:

� �� �������� �� ������� 1;

� ����� ��'���� ������ �� ����� ������ �� ������ � ��
������� �������, �� ������� �������� ��������� ������� 5999.

�� 3 ������� �������� �� �����, �� �� ������� �� ������� 1 � 2.

ϳ��� ���������� ������ ���� �������� ���� ������.

����������� ������ �������� �� ����������� �� ������� ������� ������������ ������ ������ ������������� ��� �������� �������.

�������� ������� ����� ����������� ������������ ������� ������������.

� ��� ��������� ������������ ������� ������������ ������ ������� ������������ ���� ������ �������� ������� ���� ���������� ����� ������ ����糿 �� ��������� ���������� ��������, ��:

� ������� �������� ������� �볺���,

� ��������� �������������� �������� �����;

� ������������ ����������������� ������� � ����������
�������;

� ������ ����� ��������������� ������� ��������� ���������
������������� ����� ������ ��� ����� ��������������� �������
�������������� �����;

� ��������� �������� �� ����������� ������������� �����
�������;

� �������� � ������ ��������� ������� �� ����������� ��
������� �����,

� �������� ��� �� ������� � �� ������ ������.
³������� �� ����������� ������� ������� ������������

���� ������ ��������� ��� ���������:

1. ������, ������ ���� �������� �� ������� 1, �� ���������
����� � ����-��� ���� ��������� ������� �������� (��� �������
�������� �������� �������) �� ������������ ����� ����� (������
�������� � ���������� ������).

2. ������, ������ ���� �������� �� ������� 2, ��� ���������
�������� ������� �������� (��� ������� �������� �������� ��
�����) �����, �� �� �������� 50 % ����������������� �������.

3. �����, ������ ���� �������� �� ������� �, ������� �����
��� ������ ��������� ��� ��������.

������, ������ ���� �������� �� ������� 2 �� �, ������������� ��������� ����� ������� ����� (������ �������� � ���������� ������) ����� � ����� ����������� ���� � ����� �� �����, �� ����� ����� �� �������� �� ��������� ������ ���������� ���쳭�� ���������� �������.

̳�������� ����� ���������� ������� (�2). ������������� ����� ��� ��������� ������������ �����. ���� ��������� ����� �� ������� ���� ������ �� ����, ����������� 1 ��� ��� (����).

̳�������� ����� ���������� ������� �������������� ����� �� ������ ���������� ������� �� �����, �� ������ ���������� ������� � ���������� ������ ����� ��������� �� 50 %, �� ���� �� ������ �� ����, ����������� 5 ��� ��� (����) �� ���� ��������� ����������� �������� �� �������� ������ ������������� ����� ������.

���� ������ ���������� ������� � ���������� ������ ����� ��������� 50% � �����, �� ��������� ����� ���������� ������� �� ������ ���������� ������� �� ���� �� ������ �� ����, ����������� 10 ��� ��� (����) �� ���� ��������� ����������� �������� �� �������� ������ ������������� ����� ������.

�������� ���������������� ����� (��). �������� ���������������� ����� � �� ������������ ������� ����� � �������� ������, �������� ���� ��������� ���������� �� �������� ������.

������������ ������� ����� � ������ ������� ���������� ������� ����� ��� ���������� �������� �������� � ����������� ������, �� ��������� ��� ����������� ���� ��������� ��������.

�������� ���������������� (��) ������������ �� ��������:

�� � � ������ �����, �� � ������ �����.

ϳ� ��� ���������� ���������������� ����� ���� ������ ������������� � ����������� ���������� ���� ������.

���������� �������� �� �� ���� ���� ������ 8 %.

������ ������������ ����� ���������� �� �'��� ���� �� �������� ������ �������� �� ��������� ������ ������� �������.

�������� ���������� ������� ����� (�4). �������� ���������� ������� ����� � �� ��������� ������� �� ��������� ������ �����, ��������� �� ������� ������� �������.

³�������� ������� �� ��������� ������ �����, ��������� �� ������� ������� �������, ������� ���������� �������, ��������� �� ���������� ������ ��������, ��������� �� ������ ������������ ������.

�������� ���������� ������� ����� (�4) ������������ �� ��������:

�� � � ������, �� � ������� ������ �����.

���������� �������� ��������� �4 �� ���� �� ������ 4 %.

��������� ��������

�������� ������ �������� (�5). ������������� �� ��������� ���� ����� �� ������������������ ������� �� � ��� �� �������� �����'����� �� ��������:

�� ��� � ���� ����� �� ������������������ �������; � � ���� ����� ���; �� � ������ �����'������.

���������� �������� ��������� �5 �� ���� �� ������ 20 %.

�������� �������� �������� (�6). ������������� �� ��������� ��������� ������ �� ��������� �����'����� ����� �� ����� ��������:

�� � � ������� ������; 3 � ������� �����'������ �����.

���������� �������� ��������� �6 �� ���� �� ������ 100 %.

�������� ��������� ������������� ������ �� ������� ������ ����� (�7). ³� ����������� ������ ������������� ������ � ������� ������� � ������������� �� ��������:

�� �� � ����������� ������; �� � ������ ������. ���������� �������� ��������� �7 �� ���� �� ������ 20%.

��������� ������

������������ ����� ������ �� ������ ������������ (�8).

��� �������� ������������� �� ��������:

�� �� � ������� ������������� �� ���������, ������������� ��������� �� ����������� ��������� ������ ������������ �� 100 % ���� �������������� �����'�����, ������� ��� ����� ������������; � � ������ �����.

���������� �������� �8 �� ������� ������������ 25 %.

�������� ���� �����'����� ����-����� ������������ (������ �� �������� �����, � ���� ���� �����) ����� ������ � ��� ������� ������� ������ ��� ������ ������� �� ������� ������������ 25 % ������� �����.

������������, �� ����� ������� ����������, ��������� (��������), �������� ������ ���� � ���������� ���� ���������� �������� 35 %, ������������ � ���������� �� ���� �����������.

��� ��� ����� ������������ ���������� ����� ������������� �� ��� ���������� ��������� �8 � ���� ���, ����:

� ������������ ������������� ������� ������ (��� ������
��� ���������), �� ����䳺 �� ����� �� 35 % ���������� �����
������� ������������;

� �������������� � �������� �����, �� �� ��������� � ��
�������� ���; ����� ������������� � ������ �����, � ����� ����������
��� (��������������) � �������� ����� (�����), �� ����� (����)
������ ����� �� ������� �����. ����� �������� ����� �������
�� � ���������� ��� � ������ ������������ ������� (����������)�;

� ������� �����, ����� ������ ������������ (�� ���� ����
��������) �� ������������ �����, ���������������� ����� ����
��������� (������ ������������) �� ������� ������� ��� ������
�����, ��� � �볺���� ���� ������ �����;

� ����������� ������� ��������� ������� ��� ������������
��������, � ����� �� ��� �� �� ������ ������� ������ ��� �������
��������� ������������� �� ������� ��������. ��������� ����
�������� ���� ���� ��������� �������������� ������� �����
��� ��������� ������ (���������� ��� ��'���� ��������) ��� ���
��������� ����� ����� � ������ ����� ������ �� �������� ����.

�������� ��������� ��������� ������ (�9).

������������ ����� ��������� ��������� ������ (�9) �������������� �� ������������ ��������� ������ ������� ��������� ������ �� ������� ������������ ����� (� ��������).

�� �� � �������� ����� ��������� �������, ������� ����������� ������ � ����������� 100% �������������� �����'����� �����; � � ������ ������������ �����.

���� ��� ������� ��������� ������� �� ���� ��������� ��������� ��������� ���������� ������� ������������ �����, ������������ ���� ���������.

����������� �������� ��������� �9 �� ������� ������������ 8-�������� ������ ������� �����.

�������� ������������� ������ �������, ������� �� �������������, ������� ������ ��������� (�10). ������������� �� ��������:

�� �� � �������� ����� ������� ������ ����� (� ���� ���� � ������������), �������������, ���������� ������� �� 100 % ���� �������������� �����'�����, ������ ����� ���������� ������������ �����; � � ������ �����.

����������� �������� ��������� �10 �� ������� ������������ 5 %.

����� ������� ������� ���������� �� ������ ���������� �� ��������� ���� ������������. ����������� ���� �� �� ����� �������� ������ ��������� (���������, ��������) ��� ��������� ����� (������) ����� �����.

�������� ������������� ��������� ������ �������, ������� �� �������������, ������� ���������� (�11). ��� �������� ������������� �� ��������:

�� �� � �������� ����� ������� ������ ����� (� ���� ���� ������������), �������������, ���������� ������� �� 100 % ���� �������������� �����'�����, ������ ���� ����������� ������������ �����; � � ������ �����.

����������� �������� ��������� �11 �� ������� ������������ 40 %.

�������� ������������� ������ ������� ������������ ����� (�12). ������������� �� ��������:

�� ��� � �������� ���� ������� ����������� ������ ������������ �����; � � ������ �����.

����������� �������� ��������� �12 �� ������� ������������ 200 %.

�������� ������������� ������ ��������� ������������� ����� (�13). ������������� �� ��������:

�� ��� � �������� ���� ��������� ����������� ������ ������������ �����; �� � �������� ���� ��������� �������������� �����; � � ������ �����.

����������� �������� ��������� (�13) �� ������� ��������-���� 300%.

�������� ������������ (�14). �������� ������������ �����-������ ������������ ������� ����� ��� ��������� ������ (�����, ����� ������) ����������� ���������, ��������� �� ����������� �������� �����'�����.

�������� (Ͳ4) �������������� � ���� ����������� ������������ �� ������� �����, �� ������������, �� ��������� ����� ������� ������������ ����� � ������������� �� ��������:

�� ʳ� � ����� ������������ �����, �� ������������ �� ����-5���� ������ (�����, ������ ������) ����������� ���������, �����-

�����, ����������� �������� �����'�����; � � ������ �����; �� � ���� ������ � ������� ����� �� ����������; �� � ��������� � ���������� �������.

����������� ���������� �������� ��������� (�14) �� ������� ������������ 50 %.

��������� ������� ������� ������� �������������� �����

�������� �������� ������� ������� ������� ����� (Ͳ 5).

�������� �������� ������� ������� ������� ����� (Ͳ5) �����
�������� �� ��������� �������� �������� ������� ������� ��
����� ����� �� ������� �����: "

�� �� � �������� ������� ������� ������� ����� �� ����������� �� ��������������� �������� �� �����'�������� ����� �� ���� ���������� �������� � ���������� ���������; � � ������ �����.

�� ������ ��������� ������� ������������ ������� �� ���� ����������� �� ��������������� �������� �� ���� ����������� �� ��������������� �����'�������� �����. ���� ������� ������ �� �������������� ����� �������� ������� ������ �� �������������� �����'�����, ����������� ����� ������� ������� �������. ���� ������� ������ �� �������������� �����'����� �������� ������� ������ �� �������������� �����, ����������� ������� ������� ������� �������. ��� ����� ����� ������� ������� ������� ���������� � ������ ����, � ������� � � ������ ����.

�������� �������� ������� ������� ������� � ������ �� �������������� ����� ����������� �� ���� ���������� ������� ��� ������ �� ��� �������� �������� �������� ������� � ���������� ��������� (��� ���������� �����) �� ���� ���������� ��������.

���������� �������� �������� ������� ������� ������� ����� �� ���� �� ������ 20 %.

�������� ����� (�������) ������� ������� ������� � ����� ������������ ����� (�16). ������������� �� ��������� ����� (�������) ������� ������� ������� � ����� ������������ ����� � ���������� ��������� (³�) �� ������� (�) �����:

�� ������ ����� ������������� ������� ������������� ����� (�������) ������� ������� ������� ����� � ���������� ���������.

���������� �������� ����� (�������) ������� ������� ������� ����� � ����� ������������ ����� �� ���� �� ������ 10%.

�������� ����� (�������) ������� ������� ������� � ��-������������ ����� (�17). ������������� �� ������������ ����� (�������) ������� ������� ������� � �������������� ����� � ���������� ��������� �� ������� �����:

�� ������ ��������������� ������� ������������� ����� (�������) ������� ������� ������� ����� � ���������� ���������.

���������� �������� ����� (�������) ������� ������� ������� ����� � �������������� ����� �� ���� �� ������ 5 %.

�������� ����� (�������) ������� ������� ������� � ��� ���������� ������� (�18). ������������� �� ��������� ����� (�������) ������� ������� ������� � ��� ���������� ������� � ���������� ��������� �� ������� �����:

ϳ� ��� ���������� �������� � ����������� �������� �� ��������� ����� ������ ��� ���������� ������� ������ ���� �������� ����������� ���������, ����������� � ������������ ������������ ������ � ������������� ������ �� �������� �� ���������� � ���� �� 18 ��������� 1997 �. �� ���������� ���� ���������� ������ ����������� �������� �� ��������� ����� ������, ������������ ���������� �������� ������������� ����� ������ 24 ������ 1998 �.

���������� �������� ����� (�������) ������� ������� ������� ����� � ��� ���������� ������� �� ���� �� ������ 5 %.

ϳ� ��� ���������� ��������� ������� ������� ������� ����������� ���� �������, ��� ���������� � ������ �� ��������� ����.

������� ������� �������������� ����� ����������� ������� � ������ �������� ����� �������� ������.

�� ������� ������� ������� �������������� ����� ��������� ��� ��������:

� ������ (������) �������� �� ����������� �������� �����
��, ������ �� ������� �������� (�� ������ ����, �������, ������ ��
����), �� ����� ��������� ������ � �����'������ � ��������� �����
���, ��������� �� ������� �� ���� ���������� �� ����;

� ��������� (�������) �������� ������ � ������ ������ ���
������� �� ����������� ������ � �������, �� ����������� �� ���
������ ��������;

� ������ (������) �������� ������ �� �������-�����������
��������� �� �������� ������;

� ����������� ����� � �������� ����� �� ���������� �����,
�� �����, �� ���� �� �����'������ ����� ������������-���������-
���� � �������� �����;

� ��������� ������ ��������� ������������� � �������� ��
��� (�������� ��� ����������� � ���������� ������� �������);

� ���� ����� �������� � ��������� ������� (���������� ��
��� � ���� ����� ��� ����������� �� ���� � ����� �����, � ����
���� � �����������, �� ���������� �� ���� ��������� ������ ��
��������� ������, � �������).

������� ������� ������ �� ���� �������� � ����� (�������) �������� ������, � ����� �� ���� ����������� ������ (�������), ����������� �� ������� (�������� � �������) ����� ������ (�������) �� �������� �� ���������� ��������.

������������� ���� ������ ����� �� ������� ������� ������� � ���� ��������� ��� �� ������������� ����� ������ ��������� ����糿 �� ����� ���������� �������� �� ��������� ����������� � ������ �� ����� � ���� �� ���������� ������������ ������ ������.

���� ���� ���������� �������� �������� ������ ������ �� ���� �������� ���� ������� ������� ��� ������� � ���������� ����� ������. � ����� ��� ��������� ����� ����� ����� ���������� �� �������� ������������� ����� ������ � ����������� ��� ������������ �� ������������� ���������� ��������� �� �� ����, �� �������� �������� ���� ����������.

���������� ���������� ��������� ������� ����������� ��� �������� ����� �� ������ �������� �������. ��� ����� ������� ���������� �������� ���������, ����������:

� �� ��������� ����������� ����;

� �� ��������� ������������;

� �� �������� �������� �����������.

��������� ����������� ��, �� �������� ��� ���������� ���������, � ����� ���� ������� ���� ���������� �������� �� ���������� ���� � ���� �� ������������ ����������� �������� ����������� �����.

������ ������ �� ��������� ������������ ������� ����������� ��������� �������������� ��������������� ����� � ������� 48 ������ ������ ���� ����� � ��������� ��������� �� � ���������� ���� ������������ ������������ ������ ������ ������ ������ �� ����������� ����� �� ��������� ����������� �������������, ������������ ���������� �������� ������������� ����� ������ �� 4 ������ 1998 �.

�������� �� ����������� ���������� ��������� ������� ����� (Ͳ) ���������� ���� ��� �� ��.

������ ������� �� ��������� ��������� ���������������� (��), ���������� ������� ����� (�4), �������� (�5, �6, �7) �������������� �� ������������������� ��������.

������ ������� �� ��������� ��������� ������������� ������ ������ �� ������ ������������ (�8), ������������� ����-

�� �������, ������� �� �������������, ������� ������ ��������� (�10), ������������� ��������� ������ �������, ������� �� �������������, ������� ���������� (Ͳ 1), ������� ������� ������� (Ͳ5, Ͳ6, Ͳ7, Ͳ8) �������������� �� ������ �������� ���������.

������ ������ �� ��������� ���������� ��������� �� ����������� ����� �������������� ������������ ����������� ������������� ����� ������. ��� ����� ���� ����'������ ������������� ������ � ���������� �������� ���������� ��������� ������������ ���������� �������.

� ��� ������������ ����������� ������� �� ������������� ���������� ������� �� ������������ ����������� ������������� ����� ������ ��������� ������ ���������� ��������� ������������� ����� ������.

��� ��������� ���������� �������� ����������� ����� ������������ ���� ������ (��������� ��������� ���������) ��������� ���������� ����� ����� ��������. ������ ��� ��� ���������� ������ �������� � ����'������� ������ ������� ����������� �����.

����� ������� ����������� ����� ���������� �� ������ �� �������.

�� �������� ���� �������, �� ������������� ������������� ���������� ������� �� ���������� ������������ ����������� ������������� ����� ������, ��������:

� ����� � 1�-�� � ������ ������������ �����,

� ����� � 540 � ��� ��� ������� ������� �������.

��� ���������� ������� ���������� ��������� ��� ���������� ����� �� �������� �������� (����� � 1�-�� ) �� ����������� ������ � 42. �� ��� ���������:

� ������������� ������ ������ �� ������ ������������ (�8);

� ������������� ������ ������� ��������� ������ (�9);

� ������������� ������ �������, ������� �� �������������,
������� ������ ��������� (�10);

� ������������� ������ �������, ������� �� �������������,
������� ���������� (Ͳ 1).

�� ��������� ���� �������, �� ������������� ������������� ���������� ������� �� ���������� ������������ ����������� ������������� ����� ������, ��������:

� ����� � 1-�� ������ ������������ ����� (��������);

� (���� � 611 ��� ��� ���������� ���������� ���������;

� (���� � 11 ���������� ��� ������������ �����;

� (���� � 301 ��� ��� ��������� ��������;

� ����� � 341 ��� ��� ������� �� ����������;

� ����� � 542 ��� ��� ���������� ��������� ������� ��
����� �������.

������ ������ �� ��������� �����ֲ����� ������� �����̲���� �������²�

��������� ���������

������ ������ �� ���������

����������*

��������**

������������***

����������

��������

1. ������� ����� (�1)

�������� ��ﳭ��������

������������� ��������� �� ������� �������

���������� 볭���糿 �� �� ��� ����� ���� ���������� ��������

2. ̳��������� ������ �������� �� ������� (�2)

���������� ����糿 �� �� ���� ���������� ��������

3. ���������������� (��)

���� �� �����'��������

�����

������������ ������ ���������� ������������

4. ���������� ������� ����� (�4)

���� �� �����'��������

�����

������������ ������ ���������� ������������

5. ˳������� (�5, �6, �7)

�������� ������������

�����

��������� ����� ����'������� �������

6. ������������� ������ ������ �� ������ ������������� (�8)

�����

�����

������������ ������ ���������� ������������

7. ������������� ������ ������� ��������� ������ (�9)

��������� ����� �� ���������������� �����

��������� ����� �� ���������������� �����

������������ ������ ���������� ������������

8. ������������� ������ �������, ������� �� �������������, ������� ������ ��������� (�10)

�����

�����

�������� ���������� ��� ����-����� ����� �� ������� ��������-������ ������

9. ������������� ��������� ������ �������, ������� �� �������������, ������� ���������� (�11)

�����

�����

�������� ���������� ��� ����-����� ����� �� �������������� ������

10. ������������� ������ ������� ������������ ����� (�12)

���� �� 30-

���'��������

�������� ������������

���������� 볭����� �� ����-����� �������� �� ������������� �����

11. ������������� ������ ��������� ������������ ����� (�13)

���� �� 30-

���'��������

�������� ������������

���������� 볭����� �� ����-����� �������� �� ������������� �����

12. ������������ (�14)

�������� ������������

�����

���������� ������ �� ����� ��������� ����� ��������:

1) ��������� ����� � ������� ����� ����� ��������� ���

2) ������ ������ ������ (��������, ������� ���������� ����);

3) ������, ������ � ��������� �������� ���������, ������ ������ � ����� �������� � ����;

4) ������, ������ � ��������� ��������� ������ ������, � ����� �������� � ����

13. ³������ ������� ������� (�15. �16, �17, �18)

�����

ϳ�������� ����� ����������� ������ ��� ��������� ������������ �������� ������� ������� �������

���������� ������ �� ���������� ���������� �������� � �������.

* �� ������������ ��������� �������� ����������� �������� ������ ����� ������������ ���������� ��������� (�� �����������, �� �������������� �� ������������������� ��������) �� ���������, �� ������� ���� ��� (�� �����������, �� �������������� �� ������ �������� ���������).

** �� ���������� ��������� �������� ����������� �������� ���� ������ ������������ ���������� ��������� (�� �����������, �� �������������� �� ������������������� ��������) �� �������� ���� � ����� ���� (�� �����������, �� �������������� �� ������ �������� ���������).

*** �� �������������� ��������� �������� ����������� �������� ����� ������ ������������ ���������� ��������� (�� �����������, �� �������������� �� ������������������� ��������) �� �������� ����� (�� �����������, �� �������������� �� ������ �������� ���������).

��� ����� ��������� �� ������������� ���������� ���������� ��������� ���������� ����, ��� ���������� ��� ������� ����� (���) ������ ��� ����� ������ ������� ����.

��������� ��������� ������������� ����� ������ ���� �������� ��������� ������ ����� ����������� ����� (��������� ���) �� ���������� ������� �������� �� ������� ������������ ����� � ����� ������ ������ �� ����� (�� ����� 15 �����), �� ��� �� ������, ������� ������������ ���������� ������� ������������� ����� ������.

���������� ����������� ������ �������� ������� ������������ ����� �� �������� �������� ��������� ������������ ����������� ������������� ����� ������ ����� ������ ������ �� 쳭����, �� ��� �� ������, ������������ ���������� ������� ������������� ����� ������ � �� 15 ����� �����, �� ��� �� ������.

�������� �� ������:

� �������� ������ ���������� ����� �����;

� ������ ���������� ������ ���������� ���������;

� ������� ��� ���� �����������, ��������� ��� �����������
������ (� ��� ��������� ������ ���������� ���������);

� ������� ��� �������� �� ������� ������������ ���������
������������� ����� ������ ��������� ����� �� ��������� ���
������� �����;

� ������������ ���������� ������������ ��������� ���� ��
������ �������� ����� (��������� ����� ������, ����� ������
���� ������������, ���������� ���� ���������� ������ ��������
�� ������������, ���������� �������� ��� �������� �����);

� ������ ������� ��� �������� �������� �������� �����, �
����� ���������� ��� ��, �� �������� ����� ����� ��� ���� ����
���� � �������� ��������� ������ ��������������� ��������, ��
������ �� ����������� �����������.


8.5. ���������� ���������� ������ �������� �����

���������� ��������������� ������ ���������� ����� ������������ �����. �������� ��������� ����������� ������ �������� ������������ ����� � ��������� ������������ ������������ ��� ��������� ������������ �����, ����������� �� ��������� ����������� �������� ����� � ��������� ���������� ���������, ������������ ����������� ������.

��������� ����-���� ��������� �������� (� ����� ��� � ����������� ������) � ������� ������� ���� ��������� ������ � ��������� �� ��������� � �������� ����� �� ������������ ������, �� ����� ��������� ������� � ��������� ����� � �������.

���� ��������� �������� �� �ᑺ��� ��������� �����������:

� ������ �������� �������� (������� ��������� ����� �����) �� ������ ����������.

� ������ �������� �������� (������ ����� �����) �� ������
����������;

� ����������� ���������� ������� � ����������������;

� ����������� �������� ������� �����;

� ������������ �����;

� ����� �������������-�������������� ��������� (����
�������).

��������� ���������, �� �������� ����������� ����� ���'����� �� ��������� ������ ����������� ��������, �������� ����� � ����������� � ������ �������� ���� ���������� �� ������ �� �������� �������, �����������, �������� ����������� ������ ����. � ��'���� � ��� ������������ ���� ������������ ����� ����� ���������� �� ����������� ������ ��������� ������ �������� ������������ �����.

ϳ� ��� ���������� ��������������� ������ (��������) ����� ��������� ��������������� ��������������� �������, �� ��������� ��� ����������� ������ ��������� ���������� ����� �����. ����� � ������������� ������� �CAMEL�, �� ��� ��� (� ����������� ���������� ������������ ����������� ��������� �������) ����������� ������� ����������� ����� ������.

���������� ���������� �� �������� �CAMEL� ��������� ���� �������� ������. � ����� ���� ����������� �������������� ���������� ������� �� ������������� ������������� ����� ������, � ����� ���������� ������������ ���������� ����������� �������� ������������� ����� ������.

��� ����� ������� ���������� ������ ��� ������� ������������ ����� ���������� � ����� �����:

� ���������� �������;

� �������� �������.

������� �� ������������� ���� ������� ����������� ���������� ������� �� �������� ������� ������� ����������� �����. �� ������������ ����� �������� ����� �������������� �������� ���-������� ������ (������ ������������ ���������� ������ �������� �����). ���� ���������� ������ ����� ��������� �ǻ, �4� ��� �5� � ��� ����� ���� �� �������� � ����� ���������� ������������, ��������, ����������� ��� ���������� ��������, �� ������ ���������� �������������. ���� ���� �������� � ������ � ��������� ���� ���������� ������, �� ������� ���������� ������� ������������� ����� ������, ���� ����������� ������������� � ������ ������ � ����������� ������� �� ���������� ���������� ����������� �������� ���.

����������� ������������� ����� � ���������� ����������� ����������� �������� �� ��� �������� �������� �� ���� ������� ������� ���������� ������ �����, ��� �����, �� ���������� ������ ���� ����������� ����� ���������� ������������� � ���-��, ��� ����� ����� �������� � ��������� ����� ������ ��� ��������� ��������.

������� �������� ����� ������ ���������� ����� ������:

����� ������� � ������ ������ ������� ����� ���� ����
���������� ��� ������� �������� ��������� �� ���������� ���
�������������;

����� ������ � ��������� ������������ ���������� ��
����;

����� ��������� (�����������) � ������ ������ �����
���� ������ � ������� ����������� ���� ��������, ����������
�����, ������ �������� �� ����������� ����������� ���� �� ���
���� �������������;

� ��������� � ���������� ������ ����� ��� ���� ����������
��������;

� �������� � ��������� ����� ���� ��������� ��� �� ���
����, ��� � ���������������� �����'�����.

�������� ������� ����� ����������� ���:

� �� ������ �� ���������� ���� ������ ������������� ���� ��
1 (�������) � �� 5 (������������);

� ���� ������������� � ������� �� �'��� ��� ���������� ����
��� ���������� ������;

� �������� ������� ����������� ��������� ��������� ���� ���
��: �������, ����������, ���������, ��������� �� ������������.

������� (��� �����):

����� ������� = 2 ����,

����� ������ = 2 ����,

����� ��������� = 3 ����,

��������� = 3 ����,

�������� = 1 ���.

����� =11.

���������� ������ = � = 2,2.

���������� ���������� ������ ������� ���������� ���������� �� �����, ����� :

1 � 1,4 �� 1. ���������� ������ �������� �����. 1,5 � 2,4 �� 2. ���������� ������ ����������� �����. 2,5 � 3,4 �� 3. ���������� ������ ������������ �����. 3,5 � 4,4 �� 4. ���������� ������ ���������� �����. 4,5 � 5,0 �� 5. ���������� ������ ������������� �����.

�����, �� �� �������� ��������� �������� �� ������� (1), ����� ��� ��������������:

� ��������� ���� � ������� �� ���� ���������;

� ������� �������� ������� � ������ ���� ����'���� � ���
�������� ��������;

� ��������� ���� ������ �� ���, �� ����������� � ��������
� � ��������� ������;

� ��������� ���� �� ������� ������ � ������ �������.
�����, �� �� �������� ��������� �������� �� ���������� (2),

����� ��� ��������������:

� � ��������� ���� ��������� ���� � ����������;

� ������� �������� ������� � ������ ���� ����������� ����
������� �����;

� ��������� ���� ����� � �� ��� ���������, ����, �� ����
���� ������������� �� ���� ��������� ���'������� � ������ ���
�������� �������;

� ������ ������� ����� ���� ��, ��� �������, ������� ��
��� �������� �� ����� �� ������ �������, ���� ��������� ����
������� �����.

�����, �� �� �������� ��������� �������� �� ���������� (3), ����� ��� ��������������:

� ���� ���� ������� �������� � ���� ����������� �������, �
����� ����������� �������� ������ � ����������� ����;

� ��������� ���� ����� �� ��������� �� ���������� ����
�����, ���� ����� � �������� �� ����������� ������ ������ ���
�������� �� ������������� �������;

� ��������� ���� ������� ����������, ���� ������� �� ��
���� ���� ������ ���� ����������� �������� ��� �� ������ �� ��
���� ������ �����������;

� ���� ����� ������� ����������� � ������ �������.

�����, �� �� �������� ��������� �������� �� ��������� (4), ����� ��� ��������������:

� � ������� � ���� �������� ��������;

� �������������� ������ ������������, �� �� ���������� ��
�������� ����;

� ���� �������� �� ������ ���� �������� ������ ���� ���
�������� ��������, ��������� ����� ���������� ��������, �� ��
���� ��������� �� ����� ���� ��������� � �����������;

� � ������ ������������ �����������;

� ����� ���������� ��������� ����� ������ �������, �������
�� ��������� ��������� ���� ������ �������� �������� �������
������� � �������.

�����, �� �� �������� ��������� �������� �� ������������ (5), ����� ��� ��������������:

� ������� ������ ��������� ����������� ���������� �����;

� � ������� �������, ��������� ����� �������� ��������, ��
������� ������� �������� �������� � ���� �������� ����� ���
����� ��������� ������;

� ��� ������������ ����������� ������ ���� ����������� ��
������ � (���) ���������� ���������� ������� ����������� ������

����� ����� � �����, ��������� ���� ����� ��������� ��� ���� ��������.

����� �������. ����� ������� �� ���������, �� ���� ���� ����������� �������� ������ ����� ���������.

���� ������� ������� ���� ���������� (����� � �������� ���) ��������� ����� �������. �� �������, �� � ����� �������, ���������� ��� ��������� ��������� ������ �� ��������� ���������� ��������. ���� � ��������� ����� ������� ��� ���������� ��� ������� ������ �볺���, ��������� ������ �������� ������ ��� ���� ���������.

����, ������� �������� ������ ������� ������ � ����, ��� ������ ��������� ������ ���������� ������ ������� �� �������� ���� �� �����������.

ϳ� ��� ���������� ����������� ������� ���������� ��� ���� ���:

� �������� ������ (������ 1-�� ����);

� ���������� ������ (������ 2-�� ����).

���������� ����������� ������� �����, ��������� ����������� ���� ������ �� ������� ���������� ������. ��� ����� ����� ���� �� ����, �� ���������� ����� ����� ������ ������ ���� ������ ��� �����. ��������� ������ ������ ���� ���� ������� ������ ������� �� ���� �볺��� �� �������� �����.

����� ��������� ������ ������ � ������� ������ ������������ ��� �������������� ���������� ����� �볺���.

���������� ����� ������� ������ ������ �� ������ ��������� ������ ������������ ������. ֳ ��������� ������ ����������������� �� ��� ����������� ������������� ������ � �����, �� ������������ � ��������. ���������, ������� �� �������� ������, ���� ������� 100 %. �� ������, �� ���� ���� ������ ����� ������������ �볺���, ��� ������ ������ ���������� �����.

�� ������ ������ ������� ����� �������������� ���������� ������ �� ������ ���������:

������� 1 {�������):

� �����, � ���� ��������� ���������������� � ����������
������� �������� ����������� 8 % � 4 % ��������;

� �����, � ���� ��������� ������� �����, �� � ��� ����� ������;

� �����, �� �� ������ �������������� �������� ����� ����
�� ����� ������.

������� 2 {����������):

� �����, � ���� ��������� ���������������� � ����������
������� ���� �� 8 % � 4 %;

� �����, �� � ������� ����� ����� �� ����� �� �����������
�������;

� �����, �� �� ������ �������������� �������� �� ����� ��
��� ��������� ����� ������ ��� �������� ������� ����� ������.

������� 3 {���������):

� �����, � ���� ��������� ��������� � ��������� ������� ��
�������� ������������ ����������;

� �����, �� �������� �������� ���� ����� ����� ����� ��
����������� �������;

� ����� ���������� � ����������� ����� ������, �������
��� ���������� �� �����.

������� 4 {���������):

� �����, �� ��������� �������� ���� � ���� ������������
���������;

� �����, �� ����������� � ������� ������ ��� ����� �����
�� ����� �� ����������� �������;

� �����, �� ������������ �������� ��� ����� �������� � �곭
��� ������ �� ������������ ������������� �� �����.

������� 5 {������������):

� �����, �� ��������� ���������� ��������� ��� ����� ����
���� ��������� ������� (������ �������);

� �����, ��������� ������� ���� � ������ ����� ����� �����
�����;

� �����, � ���� �� ������ �������������� �������� �� �����
����� ������ � ��������� ��� ������������.

����� ����� ������

������ ����� ������ � ������������� ��������� ��� �������� � ������ ��������� �����, ���� �� � �� ����� ������� ����� ��������� ��������. ����� ���������� ������ ����� ������ ����� � ���������� ����� ������������ � ����������� ����������� ������ ������� � ������� �����. � ����� ����������� ������ ����� ������ ��������������� ������� ����������� �������, ����� ���� ������ �� ������������ ������.

������, �� ���������� ����������� {������������), �� ���������� �����������.

������, � ����� ���� �� ��� �������� � �� ����� ������ ��������� �� �����������, ������������� �� ������������.

������, ������ �� ����� ����� ���������, ��� ���� ����� ���� �� �� ����� ����� ����������, ������������� �� ������.

������, �� ���������� �� ������ ������� �, ����� �����, �� � ������������ �������� �����, ������������� �� �������.

�� ����������� ����� ������� �� ���� �������� ������ � ��������� �������, �� ��� ������� ������, �� �� � �����������, ��� ���� �� �� ���������� �������� ���������� �����������, ��� ���� ���������� �� ������� ��������������. ����� ����� ����� �� ������ ������������� �� ��� ������ ����� ������.

���������� �� ����� �� ������ ������������ ������ �������� ���:

����������� ������ �����

������ ������

��������

0%

�������� ������

20%

������������

50%

������

70%

�������

100%

����, �� ��� ������ �� ������ (� ����� ���������� �����, ���� ���� � � �����������) ��������� �� ��������� ��������� ������. �������� ���� �������� �� ��������� ������ ������ � ���������������� ������� ������������� ������.

��������������� ������� ������������� ������ �� ���������� ��� ����������� �� ��� ���������� ����� ������. ����������� �� ��� ���������� ����� ������, �� �������, � ������ ����� � ����� ������������:

� ���� ���� ������ ��������� ����������� �� ������������
������ �� ���������, �� ����������� ���������� �� ������� ��
���� �� ���� �����������;

� ���� ���� �� ������� ������� �����������, �� ������ ��
�� ���������� ��� ������������ �������� ������ � ���������
��, �� ���� �������� �� ���� �������

� .

����� ������ ����������� ����� �������������:

��������������� ������� ������������� ������ / ������ �����*100%

��� ����� �������� ���������� ������ ����� ������ ������୺���� �� ������ �����������:

������������ �� ������� ������������� ������ �� ��������, %

���������� ������

����� 5 %

������� (1)

³� 5% �� 15%

���������� (2)

³� 15% �� 30%

��������� (3)

³� 30% �� 50%

��������� (4)

����� 50 %

������������ (5)

����� ����������

����������� ����� �� ���� ������������� � ������ ���������, �� �������������� ����������� �������� ����� �� ���� ��������� ��������� ����. ���� ����� ��� ��������� �� ������ �������� ��� ������������ ���������� ��������� �������.

���� ������� ���� �������� ����� ���������� (��������), ��� ����������� ��� ��������. ������ �������, �� ������ ���������� �������� ����� �������� �� ������������ ��� ��������� ����� �������. ���� ���������� ������� ����� ����� ��������� �� ���������, �� ������� ��� ��, �� �������� ����� ���������, ��� �� ���������� ����� ���� �������� ���������� �������������. ��, �������, ���� ���� � ��� ������� ����� ������ ������ �������� � ���� �������� ��������� �����.

ϳ� ��� ���������� ������ ����� ������� �'������� �������'����� �� ������������� � ����� ������. ����, �� �� �������� � ����� ������, ���� �������� � ����� ������� ������ � ������� ������� ���������� ������ (���, �� ��������� �����������). ֳ ������ ��������� ����������� ����� ��� ����� ���������� �� ����, �� ���� ����� ������ �� �� ������� ��������.

� ����� ������ ���� ���'����� ������� ����������� ����� ��� �����������. ���������, ���� ���� �� ����� � ������� ����� ��� �������� �������, ����� �� ������ ��������� ����������, ���� ����������� ������ ��������� ���������, ��� �������� ���� �����������, ��� �� �������� ������ ������������ �� ��������� �������.

��� ������������� ����� ���� ���������� ������ ������� ����������� �������� �� �������� �����, �� ���� �������.

�������� �� ��������� ������ ����:

�����������;

���������� (����������).

���� ������ �� ������ ����������, � ���� �������� ������������ ��������, ��� �� ������� ��������, �� �� �������� ������ ��� ����������� �� ����������. ���� ���� �������, �� ���� ����� �� ������ ��������.

����, ����������� �������� ���� �� ������� �����������, �� ����� �������� ������������� ������� ���������� ������ (�� ������� � 90 ���).

��� ����, �� ��� ������ ���������� ��������� ����� �� ����� � ���� �������, �������:

� �������� �������� ����������� ������, �� � ����� ���������
���� �������;

� ����������� ������� ���������� ������������� �� ��
�������;

� ����������� � ����� ���, ���������� ��������� �����
� ���� �������� ���� ������� �������. ���� ���� �������
����� ������� ������� �������� �� ��������, �� �� �� �����
����������� �������� ������ ���� �������� ��� ���������
�������.

��� ���������� ������������� �� ��������� ������������ �� ��������:

������ �������� ���� ������ �������,��� �� ������� �������� / ������� ������� ��� ������ *100 %.

����� ���������� ����������� �� ����� ����� �� ������������ ����� ���� ����������� �� �������� �������.

�������� ���������� ������ ����� ���������� �������������� ������� �� ���������� ������������:

��������� ������������

���������� ������

����� 1 %

������� (1)

�� 0,75% �� 1,0%

���������� (2)

�� 0,50 % �� 0,75 %

��������� (3)

�� 0,25 % �� 0,50 %

��������� (4)

����� 0,25 % ��� ���� ������

������������ (5)

����� ��������

����� �������� ����� �� ��������� �������, �� ���������� �� ���������� ��� �����'������ � �������� ������ � ��� �����.

����������� ����� �������� ����� � ���������� �������� ������� ���� ������ � ������ ����, ����� � ������ ������, ������� �� ����������� � ������������� �����, � ����� � ����� ������, � ��������� ������ ������� (�� ��������� �������� �� ������������ �� ������).

������ ���� ��������� �������'���� �� �������� � �������������. ³� ������ � ����, �� ����� ������, �� �������, ����� ������ �������, �� ������� (�������� �������), � �����, �� �������� � ������ ���� ������ ������� ���� ������, �������� ����� �������������. ���� �����, ���� ��������� ��������� ������� ��������� ������������ ��������, ����������� ���������� ����� ������ �� �������� ������������ ���.

��������� ��������� �������� ������� ���������� ����������� ���� ��������, ��� ���� �� ������ � ��� ������ ��� ���� ���������� ��� �����'������. �� ���������� ��������, � ��� ����������� ������������� ��������� ������� ����� ���������� ����� ���� �������� ������ ������ � �������� ��� ���� ���� ��� ����, ��� �������� ��� �����'������, ��� �� � ����������� ��������� �� ������������� ��������� ��������.

����� ������ ��������� ����� �������� ������� �����, ���������� ��� ����� ��� �������:

1. ��������� �����, ������������ ���� ��� �����'������ ���� ��������� ����� ���������� ����� �� � ���� ���������� �����������. ��, �� �������, �������� �� ������ ������ �� ����� ������ � ��������� ��������� ������ ������ ��������, �� �������

���������� � ����� (������ ��������), � ��� �������� �� ����� ������, �� ������ ���� � ������� ��� �������� �������.

2. ������� �'�������, � ���� ����� ���� ���� �������� ���������� ��� ������� �����'������ ���� ������� �������. ���������, ���� ���� �����'������ � ����������� ������ ������ ����� �볺���, �� ������ ��������� �� �����'������ � �������� ��������.

� ��������� � ����������� ���������� ����� � ����� �'���������� ����� ����������� ��� ��������� ������� �� ��������. �� ����� �� �������� ���� ��������� ������ ������� ������ � ������ ����, ���������:

� ��������� �������� ������� ������ ������������ �����
(���������� � ���� ��������� ������ ������) ��� ��������� ��
���������� ����� ��������� ���� ������;

� ��������� ��������� ����� ����� ����� (�� �������, �� ��
������ �����), ����� � ���� ���������������� �����;

� ��������� ���� ��� �������� ��������� ��� �� ��������
����;

� ��������� ��������� � ������������ ����� ����� �� �����
����������� ������ ���� �������� �� �������� ����� ��� �� ���
���������� �����.

����������� ���� � ����� ����� ���� ��������� � ������� ���������.

���������� ����� �������� �����, ��������� ����������� ��� �������:

� ����� ��������� ������, ����� ����� ���������, ��� ������
�������� ����� ����� ���������� �� ������ �������� (�, �� ��
������������ � ������������ �����) �� ��� ������� ������ ��
����� ���� ����� � �������, ������� ������ ��� ���������� ����
��������;

� �������� ������ � ������ ���� ��� ������, �� ������
���� ������ ���������� �� ����� (��� ����� ���������� ����
����, ��� ����� ��������);

� ������ ��������� ����� �� �����, ��������� �� �������
������ ����� ��� ��������� ����� ������������ ����� (��� �����
������ ���� ���������, ��� ������������ ���� �������� �����);

� ����� �����'����� ����� � ������� ������� � ����������� (���
������ ���� �����, ��� ������������ ���� �������� �����);

� �������� ���������� ����� ��������� ����� ��������, �
����� ���������� ������ ��������� ������� � �������� ����
������� ��������.

����� �������� ����� ���������� � ���� ������:

� �'�������� ���������� ������ ������������ ��������� � ��
������� ��������;

� ���������� ��������� ������ �� ���������� ����� ���
������.

������� 1 (�������):

� ������� ����� ������� ������;

� ������� ����������� �������� ��������, �� ��������
�� ���������� ���������;

� ������� ����� ��������� ����� � ���� �������� ��������;

� �������� ������ �������� ����� �� ������ �����;

� ���������� �������� �����, �� � ����� �����.
������� 2 (����������):

� �������� ����� ������� ������;

� ������� ������������ ��������� �������� ������;

� ����� ��������� ����� � ���� �������� �������� ����� ��
�������;

� � ����� ��������� �������� ����� �� ������ �������;

� ���������� �������� ���� �� ������ �������� � ������
�������.

������� � (���������):

� ��� ����� ������� ������ ���������� � ��������;

� ������������ ��������� ������ �������� ������;

� ����������� ����� �������� �������� ������� ����������
������ ��������;

� �������� ��������� ��������� ��������� �����;

� ��������� �������� ������ �������� � ������ �������.
������� 4 (���������):

� �� ���� ����� ������� ������� �����;

� ����������� ��������� �������� ������ � ����� ����
�� ����;

� ��������� �� ��������� ����� ��� ���������� ������ ��
����������;

� ������������� ������� �������� ������� �����, �� �����
��� ��������� ����� ����� ����������� ����;

� ��������� �������� ������� ����� �� ������ ���������
����� �����.

������� 5 (������������):

� ������ ������� ������� ������;

� ������� �� ������������ ��������� �������� ������;

� ������ ��������� �� �����, �� �� � ��������� ����������;

� ��������� ��������� �������� �����, �� �������� �������
�� ����� ����� ����������� ����;

� ����������� ����� ��������� �������� �������� � ������
�������.

ϳ� ��� ���������� �������� ���������� ������ �������� ����� ����'������ ������������ ��������� ������������ ��������� �������� (������ �� ������ ���������). ��� ����� ���� �������� ����� ���������� �� ������� �������������.

����� �������������-�������������� ��������� (�����������)

ϳ� ��� ������ ����������� ��������� �������� ����� ��������� ��������������� � ��� ���������� ���������, �� ��������������� ��� ����� �������, ����� ������, ���������� � ����� ��������. ������ ��������� ����� ������� �� �������� ��������, ���������� ��� ����� ������� �� ���������� ������� ����������, ������� ����������� ����������� ����� �������� �� ����� ������, �������, ���������� � �������� �����.

� ��� ��������� ��������� �������� �����, ���������� ��������� �'�������, �� ���� ���� ������������ �� ���������, ����� ���� ���������� ���������� ������ ������� ���� �����������, �� �� ���� ������������� �� ������ �������� ��������� �����.

��� ���������� ������ �� ������� �������, ����� ������, ������� ���������� �� ������ ��������, �� ��������� ����������� � ������ ������ ��������� ������, ��������� �������� ����� �� ��� �������:

� ���������� ����� ������� ������������� ������� ���
����������, ����������� �� ������������ ������� (�� ����
���� �������� �� ��� ������������ �������� ����� �����������
������);

� ���������� ����� ������ ����� ������������� �� ��������
�� ����������� ������������� �� ������������ ���� � ���������;

� ���������� ����� ������� ���� ������� ��������� �� ����,
�� ����������� � ��������, ������� � ��������� ������;

� ���������� ����� �� ����� ����� ������������� �� ���
�������� �� ���������� �������� ������ ������ �����;

� ����������� ����� ��������� ����� ��� ������� ���������
���� ���������� ���� ���������� ��� ��������� ������ �����;

� ���������� ����� �� ����� ������������� �� ������� ��
������ 䳿 � �������� �� ������� ����� �� �������� ������ ������
����� �����;

� ���������� ����� ������� ������� ������������ �����, ��
������������ ����, � ���������� ��������.

�������� �� ��, �� ������ �������������-�������������� ��������� (�����������) � ������� ���'�������� ����� ����� ������� ������� ��������, ��� ���������� ��������� �������� �� ����������, ��������� �������� ��������� ������ ��������� ����� �� ���������� ����� ���������.

������� 1 {�������):

� �� ���� ���������� ����� ������� ��� ���������� �������;

� ���������� ���������� ������ � ����������� ����;

� �������� ���������� �������� ������ ������ �����, �� ��
����� �����������;

� ���������� � ��������, ������������� � ������� ��������
������.

������� 2 {����������):

� �������� ���������� ���������� ��������;

� �������� ���������� ������ � ����������� ����;

� ������� ������ ��������� �������� �� ������� �����������;

� ��������� ����� ������� � ������� ���������� ������.
������� 3 {���������):

� �������� ���������� ������� �������� ��� ��������;

� �������� �� ����������� ������ ������� ������������� �
����������� ����;

� ��������� �������� ��������� ������� ������ ����� �� ���
����������;

� �� ���� ����� ������������ ���� ������ ���������� ��
����� ���� ������������� �������� �����.

������� 4 {���������):

� ������� ����� ���������� ���������� �� ��������� � ��
����������;

� ����� ���� ������� ��������� ������������� � (���) ����
������� ����������� ����;

� ���� ����� ������������� ������� ������ ��� ���� �� �����
�������;

� �������� ������� ����� ����������, ������������� ����
������.

������� 5 {������������):

� ������� ����� ���������� ������� � ��������� ��� ������
������;

� �������� ������� ��������� ������������� � (���) ���������;

� ���� ������ ������ ��� �� �� ������������;

� ��������� � ������� ���������� ��� �� ����� ���������
������������� �������� ������, �������� ����� ����������.


8.6. �ȯ��� ������������� ���ʲ�

�������� ������� �������������. ����� �������� ����� ����������� ������� ������������� ����� ������ � ���������� ����������� ������������ ��� ����������� �����, �� �� ���������. �� ������ �� ���������� ����� ����������� �� ������������ ��������� �������� ��������� ������� � ����� ������������ �������� ������� �� ���������� ����� ������������ �� ����������� ����.

������� �������� ����������� ������� ������ � ����, ��� � ��������� ������������ ������� �� �������, ��� � ���������� �������� ����������� ������������ ������ �� �������. ��������-

����� ��������� �������� ��������� �������� � ��������� ����� �� ���� �������� ������� ������� ����� �������� ��������� � ����������� ����. �������� ��������� ������� ������������� � �������� ����������� ����������, ������ � ��� �����, �� ������ �������� ���������� ���������� �� ����������� ������� ���������, �������� � ��������� �� ������� �������� ������ � ������������ �����.

������� ����� ������� ��������� ������� ���� ���� �������� ���� ������ ��������������.

������������� �������� �� ������ ���� ��������� �� ������, ��������� ��������� �� �������� ����������. ������ �������� ����������� �����������, ��� ����������, �� ������������ �� ���� ������ �� �������� ���������� ������������ ������� � �� ������� ���� ��������� ���������� ��������� ���� �� ����� ��������. ��� ����� ������� �������� ������ ������������� �� ������ ������� ����������� �������� �� ������������ ������� ���������.

������������� ���� �� ��� ������������� �� ������, ��� �� ����� � �� ��������.

���� ������. ³���� �'��� �������� ���� ������, ����� ���� �� ��������� �������� � ����� ������������ ���������� �������� �� ���������� �������� �� ����������������:

��������� ����� (����� ������������ �����) ������, �� ��������� �������� �� �������� ���������, ��� �� �������� �����୺���� � ����������� ���������� �� �������������� ������, �� �� ���� ����� ����������� ��� ������ ������ ������������ �������. ��������� ����� ���� ���� � ����� �� ����������� �� ���������� ������� ������.

����� ��������� ������ (���) ���'������ ���, �� ���� �������� �� ����� ��������� �� ��������� ������. ���������� ����� �� ������������� ��� ����� � ��, ���� ���� �������� ����� ����'������ �� ������� ��������� ������, �������� �� �� ���� ����� ������ ����������, �� ������ �� ��������� ��������� ����������� ������ ������ �� ��������� ��������� ������, �������� �� ��'����� � ������ �� ����������� �������� �� �� �������� ���������?

����� �������� ������ �� ���������� ����� �'�������� ��������� ��������� ������ �� ��������� �����'�����, � ����� ����� ������: ����� ���� ������ �������� �� ���� �����? ���� � �������� ����� �������� ����� ����� ������ ������ �� �� ������ �� ���� �� �������?

����������� ����� ������, �� ���������� ����� �� ������볭������, �� ���� ������ ��������� ����� ����������� �������� �����, ���� ������ ���� �� �����.

��������� ����� ������ �� ���������� ����� ������ ����� ������: �� �� �������� ����� ���� �������� �������� �� �����

������ ������ �� ����������� ����? �� �� �������� ���������� ����� ���� ����������� �������� �����? �� ������ ���������� ����� ������ ������� �� ����?

� �� ������ ���� ������, ��� ����� �� ��������� ���������� �����, � ����������� �����, ����-�������� ����� ����. ����� ������ �'��� ���� ������, ������ ����, ���������� ������ ����� � ���� ����������. ����, ��� ������������� ���� ������� ������� ������� ������� ��������� �������, ��������� �����.

������� ��������� �������. ������� ��������� ������� � �� � ������, �� ���� ��������� �� ���������� ����������� ����� ��� ����������� �������� ������ � ����� ������ ��������� ��������. ������� ��������� ������� � ��������� ������ ������ �������.

��������� ������ ������ ����� ���������� ����� �� ������ ����� � ����� ���������� ��������� ����� �� ��������. ��� ��������� ������ ������ �������� ��������� � ���������� �� ������.

���������� ������ � �� ������ �'�������� ������� ������ �������� ������� ��������, �������� �� �������� ��������.

������ �� ������� ��������� �������� �������� ������������ ��������� �� ������� ����������� �������� ��� ��������� �������� �� �������.

��������� ������ ������ � ��������� ������ ������ �� � �������� ������� �������� ������ ��������� ����� ����������� ���� ����������, �������� �� ������� ��������. ³� ���� ����������� � ���� ��������, ������� ���, �� �������� �����.

��� ����������� ������� �� �������� �� �������� ������� ������� ����������� ��������. ����� ������� ���� ������ ��������� ������� ����������� ��������, �� ����� ����� ���������������. ������������ ����������� � ���� ������ �� ���� ���������� �� ���䳿 ��������. г�� �������� �� ������ �����������. ���������, ����������, �� ��������� �������� � ����������������� ��������, �� ������ ���������� ������������ ���.

�������� �������� � ������� �� �������� ������, ������� ������, ��������� ������ ������� �� ���������� ����� ����� ���� ���������.

�������� �� ������� ���������� � ������ ������� ���������� �� �������� �������������� ����� �������� �� ������� ����������.

��������� ������. �������������� ��������� ���������� ��������, �� ��������� ���� ��� ���������� ������, � �������� �� ������� ����� � �������� ������� �������� �����. �������� ����� ������� ����������� ������ � ������ ���������� ������� �� �������. ������� ���������� �������� ������� ����������� ��� �'��������:

������� �� ����������� ������ ��������, ��������� � �����; �������� ��������� ������, ������� ����� �����'�����;

������������ ������� ��������� �� ���������� ��������� ��������� ��������� ���� ��������� �������� �� ������;

� ����������� ���������� ��������� �������� ��������,
��������, ����� ������������ �� ����������� ����;

� ����������� ������� ������� ��������������� ����� ����
�� �� ������ � ����� ������������, �� ���� ���� ����������, ��
����� � ������� ����� �� �� ���������� ���������� �����;

� ����� ��������� ������������ ���� ������� �� �����������
����������� ��������;

� ����������� �������, ��������� ������������, �� �����
����� ����� ��������, �� ������� �������, ��������� ����, �����
����� ���������, �������� ���������, �������� �� ����� ���
������ �� �������������� ��������� ��� ����, ��� ������������ �
����, �� ���� ������ �������� �� ��������.

��������� ������������� ����� �� ���������� ����� ����� ����� ���� ����������� �� ����������� ���������� �����. ��������� ������������� ����� �� �������� ������������� ��������.

� ����� ������ �������� ���������� ������� ����������� ������ ����� ���� ��������:

� ����������� �� ������� ���������� ������������� �����
�� ���������� ����� �����;

� ���������� ���������� ������� ������;

� ������, �� ���������������� ��� ������ ���������� �����
�� ����������� ��������;

� ����� ���������� ������������ �������� �� ������ �����;

� ��������� ������������� ����������.

��� ����, ���� ����� ������� �������� ��������� ��� �������� ����� ���� �����. ����� �� �������� ���������� ��������� � ����� ������ ���������� ������� ����������� �������� ������� �� ������ �� ������ ��������� ����� �������� ������� �� �� ���� ������� ����������� ��������.

����, �� ��������� ������ ���������� �� �������� �����, �������� ��� �������� �������� ��������� �������. ���������� ��� ���� ��������� ��� ���:

�������� ����� �� �������� ����� �� ��������� ���������
�� ������ �� ������ �������, ����� ��� ��� ������ ������� �����
�����, ���� � ���������, �������� �������� ������ ����;

���������� ������, ����� ���� ��� ��������������, �� ���
������� ������������� �������� ��������, �������� �����������
�������� �����, ������������ ���� ����;

��������� (�� ��������� �����) ��� �� ��������� �������
��� ������ �� ������ �� ������������ ������;

������ ���� (��� ���� ��������� ����������);

����� ��䳿 �� ����, �� �������� �������� ��������� ������.

����� ������������� ����� �������� �� ����, �� �� ��������� ����� ��������� �������� ���������� ������� �������������. ��� ������� ����� (�� ���� ���), �� ��������� �������������, �������� �������� �������� ��������� ������������ ������������� �� ��������� �������� ����������� �������� ������������� ����� ������. � ������ �� �� �� ��� ��������� ������ ���������� ������������� �� �� �������� ��������:

� �������� ������ (�� ������� ������ �������, ������� �� ��
������� ���);

� ������, �� �� ��������� ��������� �� �������� �CAMEL�
����� ������ �ǻ, �4� �� �5�;

� ������, �� ����������� �� ��������� ��������� �������
����� � ������ ������ � ����������� ������� � ��������� ���
����� ���������� �� ��������������� ������;

� ������, �� ���� ��������� ������������ ���������� ���
������;

� �� ������ ��������� ������� �����.

��� ��������� ����� ������� ����������� ������������ �� ����� ��������� ������� �����. �� �� ����� ������������ ���������� ������� �� ��� ������, �� ���������� �������� ����� ��� ��������� ��������� �������. ����, ����� ������������� �� ���� ���������� �� ���������� �������� ����� ������� ���� ��������� �� ������� �������� �����, ��� � ��� �����, �� ���������� �� ������� ������. �������� ������� ������������� � ����� ���������� ������ �� ������� ��������� �������� ���� ����� ��������� ��������. ����� ������� �� ���������� ��� ��������� ����� �� ������ ��������, ��������, ���������, ������ ����� �� ��������� ���� ��������, � ����� ���������� ��� ����� ����-��(-��) ��������.

������� ����� ������� �������� ������� �� ���������. �������� ������� ��������� ������� �� ������ ������ ��������� �� ������������� ���������� ��������. ���������, ������������� ����� � �������� �4� �� �5� ���������� ���������� ��������, ������� ������� ������������ ������������ �������� �� ������� ������ ������.

�������� ��������, ��� ����, ������ ��������, �� ����������� ���������� ����-���� ��������� ������������ � ����Ⳮ��� �� ����� ������, ���������� ���� ���������� ��������� ��������� ������ �����. ���� ��������� �������� ������� ����� ���� � ����� ������ �����, �� �������� ������� �� ��� �� ���� ����������� � ����� ������ ����������� �������� �� �� ������ ���.

�������� ������� � ������ ����������, �� � ����� ��������, ����� ������ �� ����� ������.

������� �������

����� �����:

������:

������ �� �CAMEL�:

���� ���������� ������: �������:

����������

(���������� ������ �����, ����� ��������, ������������ ������������, ����� �� ������ ��������, ��������, ��� ����������� ����).

� ��� ������ ������ ���������� ���� ���� ��������� �����, ������������ ������ ��������, ��������� ��������, ���������. ������� ��䳿 (�������� �� �������� �볿, ���������� ��������, ���� � ��������� �� �����������) ����� ���� ������ ������.

��� �������� ���������� ���� ������� ��������� ���������, ��������, ������ �������� �� ��������� ���� �� �����.

��������� �� ���� ����������� ���������� ��� �������� �������� �����.

���� �� ����� �����

(���������� ���� �� ����� ����� � ������� ���������� �������, ����� ������, ���������, ���������� �� �������� �� ������������� ����� � �������� ������ �� �CAMEL�).

��� ������ ������ ���������� ��� ���� �� ����� �����, ������� �� ��� ���������� ���������� ������� �������������. ��� ����, ���� �� ������ �������� �������� ���� ��� ��������� ��������, ���������� ���� ���������� �������������, ���������� ����-�� ����� ���� (�������� �� ��������) � ���� �� ������ �����.

������ò� �������

(������������ ���������� 䳿 ���������� ������ �� ��������� ��).

��� ������ ������������ �� �������� ������, ���������� ���� �� ����� ������ ����������� ����������� �������. ������������ ���������� �� ��������� �� 䳿 ���������� ������, �� �������������� �� ������ �� ��������� �������. ��� ����, ���������� �������� ����� ����� ��� ���������� ��������.

��ز �����ٲ ��IJ�

(������������ �� ���� ������� ��䳿, �� ���� ���� � ������� ���������� ��������� ��������� �������).

��� ������ �������� ��� ��� ��䳿, �� ���� ����, � ��������� ���, ��� �� ��������� ������ ���糿� �������� �������. ���������: ���� ����� ���������� ��� ��� �������� �� �������� ���, ���������� �������� ��� � ��������� �� ����� �������� �� ������� ����������� � ����.

������ ������� ������������� ����� ������� �� ��� ����: ���������� �������������, ���������� ������������� �� ������� ���������� ������������� �� ����� �� �������� ������������� ����� ������.

���������� ���������� ��� �� ���� ������� �������������, ����� � ��������� � ������ �������㳿 ������� �������� ������� �����. ��������� ������ ������������ � ����, �� � ������� ���������� �������� �������� �� �������� ������� ������� ��� � ������㳿 �����, �� ������ ��������� �� ����������� ���� ��� �� ����� �������������. ���� ��������� ����� �� ������� ������ ���� ���� �� ���, �� �� ���������� �� ������� � ����������� ������������ ������������� ��� ��������� ���������� �������.

���������� ����� ��������� � ��������� �� ��������, �� ������ ��������������� �� ��� �������������, �������� �� ���������� ����� ��� �� ����� ��������, ���������� � ������ ������� �����. ϳ��� ����, �� ��������� �� �������� ������ ������ (��, �� ������������, �����������), ��������� ������� ������ ������ ������������ ��� �������� �� ��������. ����� �� �������� ��� �������� ������ �� ������������ �� ���������� ������������ �������������.

� ���� ���, ���� ����� �������� ������ ����, ����� ������� �� ����� ��:

� ������ ��� ��������� ��� ���������� �� � ���������� ��
�������� ��������� ��������;

� ��������� ��������� �� ���� ����, ���� ������ ������
�'��������;

� ������ ����� ���������� ���� ������ ��� ��������� ����
������ �������� ������ ��� �������������.

���������� �� ���������� ������������ ������������� ����� ������ �������, ���� �� ������� ���������. ϳ��� ���� �� ������� ��� �� ���� ������������� ���� ��������� ���������, ����������� ������������ ������������� �� �� ����������.

����������� ����� ������� ������������� �� ������������ �������� ����. � ����� ���������� ���������� ������������� ��������� ������ ���� ������� ������������� �� ������������ �������� ����. ��� ���� �� ������ ���������� ���:

� ����� �������� �����, �� ����� ���� �����������;

� ��� ��������� ���� ����� ����� �������� �����;

� ��������� �� ��������, �� ����� ���� ���������� �� ���
������������� ����� ����� �������� �����;

�������� � �������� � ����������� ���, ����� �� ����� ������� ������������� � ����������� �����. �� �� ���������� ����� ��������� ��������� ������������� ����� �������� � �������� ���������.

���� ��������� �������� ����� ������, ������ �� ������. ����� ������� ���� �����, ���� ������� ������������ �� ��� ���-

������� ��� ���������. ������ ������ �� ��� ���������� ��������� � ������ � ����� ����������� ����� � ����� ������������� ���������� �� ����������� �����, ��� �� ����� �������������.

ϳ� ��� ������� ��������� ������� ��� ����������� ������ �����, ��� ������������� ������ �������� �� ����� ����������� ����� �� ������������. ��� ����, ����� ���� �'������ ������ �������, �������, �������� ��������� �������� �� ������� ����, ������� �� ��������, ����������� �������, ����'������ ����.

ϳ��� ��������������� ������� � ����� ����������� ���������� ����� �������� �������������� ������� � ���������� �� ����������� ��������. ���� ����� �������� �������� � ����� ����� �������.

��������� ������� (������� ����������� �������) �� ��� �� ���� ��������� ������� � ���������� ������������ � ����� ��������� ��������� ���� ������, �������� ������, �� ������ ���������, � ����� �������� ��������� ����� ���������. ���� ��������� �������� �� ��� ���������� ����, �� ���������� ��������� ���������, �� ������� �������� �������� ����, ��� ��������� ����� ���������, ��� ����� ������, ��� ������� ��������, ����� ��������� ���, ��� ��������� �������� �� ������.

������� ������������� �������, ��� ����, �� ����������� ���������� ������������ ������������� � ������ ������� ���������, ������� ���� ��� ��������� ������� �������.

�� �������� ������ ��������� ��������� �� �������� ��� ���������� ��������. ³� ������ ���� ������� �������� �� �������, �� ���������� ������ �� ��������. � ��� ��������� ��������� ������� � ��������� ���� �������� ��������� ������� �������� ��������� ����������� �� � ��������� �������� �����. �� �������� ��� ����, ��� ����������, �� ��� ����� ���������� �������, � ���� ������ ������� ��.

ϳ��� ��������� ��������� �� ���������� ����� ���� ������� �� ����� �� �� ������������ �������������.

��� ��� ������������� � �������� ���������� ������������ �������������, � ����� ������������ �������� ���������� � � �����, � ��� �������, ����������� ������������� ������ �� ����� ����������� �������� �� ���������� ������ ���� �������� �������.

���������� ���������, ������� ������������� ������� �� ��������� � ����� ����������� ����� ��� ����������� ���������� �� �������� ��������. �������� ����� ������� � �������� ���������, �� ������ ���������� ��������. �������� �� ���� ������ �������, ����������� �������� �� �������� ���������� �������� �� ������ �������� ������������. ��������� ������������ � ����, �� �� ��� ��������� ������� �� �������� ������� ���������� (�� ����'������ �������).

��� ��� ������������� ��������������� ��� ������������ � ������, � ����������� �� ������������ ��������. ���������, �� �������� ���������� � ������������ 򳺿, ��� ��� ������ ��� �����, � ����� ���������� �� ������������� �������� � ��� �� ������ ����� ���� ���������� �������.

� ���� ����� ��������� ��� ���������:

� ��� ��� �������������, �� ���� ������ ����� �����������
�������������;

� ������� �������, �� ������� ��� ���������� ������������
������������� ��� ���� ����� ����� �� ������ ���������� ��������
������㳿 ������� �� ������ � ���� ������������.

��� �� ���� ��������� �����������. ³� ������� ������ ��������� ���������� �� ������ �������� ��� �������� ���� �������������.

��� ��������� ������� ����� � ����� �� ��������� �� ��������� ������������ ������ ������������ ���������� �������.


8.7. ������ � ����������� �������

�������� �������� ����������� ������� � ��������� ���������� ����� � ������������ ��������� ������ ���� ���.

� ������� ��������� (�������������) ����������� ������� ���������� � ����, ���� ��������� ��������� �� ��������� �����������; ����������� ����� ���� �������� ���� � ���� ��������� ������:

1) ������������������, �� ������ ��������� � ����� ���
������ ������� ������, ��� �������� ��� �����'������. ������
�������, ���� ���� ������ ������ ������� ����� (�� ��'�����
������), �� ��������� �����������������;

2) ����������, ����� ���� �� � ���� �������� ��� �����'����
�� ����� ����������� �� �����������.

���������� ����������������� ���� ���� ������������ �������������, �������� ���� ����������� ���� �� ���� ��� �����, ����� ������ ���� ��������, ��� ���� ��������� �������� ��� �����'������.

������ ��������� �������� ������������ �� ������ ������ ���������� ������ ������������ ���� � ��������� ������� ��������� ������: ��������� ����'������� ���������� ��������� �� ����� ����, ������������ ������������ ������ ������������� ����� ������.

������ ��������� �������� ��������:

�) �� ���������� ����������, ��� ���������� �� ����� �������� ��������� ���������� ����� ������������ �����. ֳ ��������� ���������� � ������ �CAMEL�;

�) �� ��������� ����������� �� ����������� (������������)
��������� ����������:

� ���������� ����������, �������� � ������ ���������� ������
��, � ������������� � ����������� �������, ������ ������� ����;

� ����������, �������� � ��������� ��������� ������� ���
�������� ������� ������������� ����� ������ ��������� �������
� ����������� ����� �� ���� �������;

� ����������, �������� �� ����������� �� �������������� ��
���� ����;

� ����������, �������� � ��������� �������� �������� ��
��������� ����� ����������� ������������� ������������, ����
���������� �������� �� ������� ������������� �� ��������� ��
��� ��������;

�) �� �������� ������������ �������:

� ����'����� �������� ���������, ���������� � ���������
���� ������� ������� ������ ���� ����� � ��������� ���������;

� ������� ��������� �������� ����������� �����, �� ���
����������� ��������� ������������� ����� ������.

����������� ���� ��� ����� ��� ����������� ������ ����'�������� ����������� ��������� � �������� �������� ���� ����������.

���������� ���������� ������ ������������ ����� �� �������� �CAMEL� ����������� �� ������ ������ ������� ���������� ������� �� ������������ ������� ������������� ����� (� ����� �� ��������������� ���������� � ����������� ������).

���������� �������� �������� ������������ �����, ���� ������� ���������� ����� ������ ����������� �������, ���� ����������� �� ������ ����� ��������� ������.

����������� ����, ���� ������� ���������� ������ �5�, �� ������ ��������� ����� � ����������� �����������, ���� ������������ �� ���������������� ����������� �� ��������. Գ�������� ���� ����� � �������� ���������, �� ������� ���������� �������� � ���� ��������� ��� ������� ������ �������� ��������. �� ��������� �������� � ������ ��������� ������ ���� �� ���� �������������� (����� ������, ���������) ��� ����������.

����������� ����, ���� ����� ���������� ������ �4�, �� ����� ������� �������, �� �������� �� ������������ � ������������ ���� ���������� �����, ������� �� ���� �������� ������ ����������� �����.

����������� ����, ���� ������� ���������� ������ �ǻ, ��������������� ������ ��������� ���������� �����, �� ������ ���� �������� � ������� �� ������ ��������� �� �����, �� �������������� ��������� ���� ����� �� ������������. � ��� ��������� ���������� ����� � �������� �������� ������������ ����� ��� � ����� ������ ���������, ���� ��������� ���� ���� ����������,

���� �������� ����������� ����� ������ �������� ������� ���������� �������������.

��������� �����, �� �������� ���������� ������ �5� ��� �4�, ������� ����������� �� ������� ���������� �����.

��������� �����, �� �������� ���������� ������ �ǻ, ������ ���� ������� �� ������� ���������� �� ������� �������� ������������� ����� ������.

�� ��������� �����, �� �������� ���������� ������ �5� ��� �4�, ����� ���������� ����� �������.

������ ��������� �������� �� ������� ����������� ������� ������������ �� ������ ��������� �����������:

1) ������ ����� (�������� �1);

2) ���������������� ������������ ����� (�������� ��);

3) ���������� ������� (�������� �4).

�� ������ ���������� ������ ���������� ������ ����������� ������� ���������� ����� ������ �����, �������� ���������� ��������� ����, ��������� ����������� ������������ ������� ���������.

��� ��������� ������ ����'������� ���������, ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ (��������� �����) ����� ����������� ����� ������.

������ ����������� ������� ��������� ���� ����� �� �������������� �������, �������� �� �������, �� � �������������� (�����������).

��������� �����, �� ����� ������� ����� ���������� ����� �������� � �������� ������� ����� (����� 50 %), ����� ���� ������� �� ������� ����������.

������ ��������� �������� ������ ����� ������ ���������, �� ������� �� ������������ ������ ��������� ������, ���������� ��������, ������ �� ����������� ��������� ������, ���������� ������ � ������ ��������.

������� �� ����������� ������ ������ ���� ������ �� ��������� ����� ���������:

� ������������� ������ ������ �� ������ ������������;

� ��������� ��������� ������;

� ������������;

� ������������� ������ �������, ������� �� �������������,
�� ��������� ����������;

� ������������� ������ ������� ������������ �����.
��������� �������� ����������� ��������� (�����������)

�������� �� ������ ������ ���������� ����������� ������ �� ����'������� ���������� ���������, ��� � ��������� ���������. ������ ����������� ��������� ���� ���� �������, �� ������������� ������������ ���������� �������� �� ��������������-�� ���������� ��������.

���������� �������� �� ������������ ������ ����������� ��������� ���� ������� ��� �������� ������ ������� � �������� ������������ ����� �� ���� �������� ��� ���������� ����������� ��������.

��������� ����� �� ������� ���������� �� ���������� ������������ ������� ����������� ������� ��������� ���������������� ������ �� ������ ���������� ���������� ��������.

���������� ������ ������� ���� �������� ������� �������� �����. ���� ������ ���� ��������� 䳿, ��������� ������ � ����������� ��������� ����. ������� � ������� ������ ���� ���������� ����� ������� ����� �� ���������� ���������������� � ��������.

� ��� ��������� ������� � �������� ����� ������ ����������� ������� ������ �������� ������ ��� ������������ ����� ������:

� ��������, ��� ���� �������� ������� ����� ������� ��
����, ���� ������� ������������ ����������, � ������� �����
���������� ������ ������ ����� ���������;

� ����������� ������������ (��������� ������ ����� ����
�������, � �������� ����� ��������� �� �������� �����'������).
����, ���� ��������� ������� �볺����� ���� ������� �����, ��
�������� ��� ����� �����;

� ��������� �������� ����� � ������ ��������� ���� �����
��� �������� �� ������� �������������.

������� �������� ������ ����������� ������� �������� ���� � ���������� ����� ������� ������ �������� ���������� ����� ���� ����, �� �� ��� �������� ���� ������� ��� ��������.

�������� ���� ����������� �������� � ��������� ������������ ���� ������������ ���������� ��, ������������ � ������������, ��� ��������� � ���� ������ ����� (���� � ��������� ������) ������� ����������, ��� �������� ������ ��� ������� ����� ���������.

�� ���䳿 ������������ ��������� � �������� ���������� ����� ���������� ��� ������:

� ������������ ������ ���������� ������������;

� ���������� �������� (���������� ����糿 �� ���������
���������� ��������);

� �������� (�����������).

����� ���������� ������������ � �� ������� ������, ����������� �� �������� ��������, �� �������� ����������� ���� �� �������� �������� �� ��������� ���������� �����, � ����� ������� ��� ��������, �� ����� ����� �� ������������ ����� ������ �� �����, ���������� ������������ ������ ������, ��� �� ����� �� �� 12 ������.

ϳ������� ��� ����������� ������������ ����� �� ����� ���������� ������������ � ����������� �������� ����� ������ ������-

�������������� ������������ ���� �� ��������� ������� ��������� ������, ���������� ������������ ������ ������.

ϳ� ��� ����������� ������������ ����� �� ����� ���������� ������������ �������������, �� ���������� ����� � 10-������ ����� ���� ���������� �������� ���������� ������������ ���������� ������������ ��������� ������������� ����� ������.

���������� ��������� ������������� ����� ������ � 5-������ ����� ��������� ���������� �������� � ������� �� ����������� �� ���� ������������ ����������� ������� ������������� ����� ������ ������� ��������.

�������� ���������� ������������ �� ������:

� ����� ������, �� �������� �� ��������� ���������� �����
�� �������� �������� �������� ������������ �����;

� �������� ������ ���������� ������������ �� ����������
����������� ������ �� ���������� ������� ������;

� ����������� ����� ��������� ������ ���������� �������
�����;

� �������� ��������� �������� ������������ �����, ����
����������� ��������� ���� ��������� ������ ���������� ����
��������.

������� �� ������, �� ����� ����������� ���� ����������� �� ����� ���������� ������������, ���� �����'������ ����������� ��� ������ ���� ��������� ���� ���������� �����:

� ������������ � ������������ ����� ���������� ���������
����;

� ���������� ����� ����� � ���������� �����;

� ���������� ��������� ���� �� ������ �� ������ ������ ��
�������� ����������� ����� � ���������� �����;

� �������������� ������ � ������ � ������ ��������� �����
��������;

� ��������� ������� �볿;

� �������� �������������� ������������� �� �������� ����
���� �� ������������ ���������� �� ������������ �������� ��
������ �� ����� ����� ����� ���� ��������� ������ ��� ����
�������� ����� ������ ���������� ������������. �������� ��
���������� ������ ��� ������� � ������� �� ������� ������� ��
������ ������ �� �������� ����������� �����. � ��� ����������
�� ����� ����������� ������� ���� � ������������� ������� ��
����� ������ �� �������� �������� �� ������� ����� ��������
�� �����, ����� ����������� ������������, ����� ����� �����,
�������������� �������� ����;

� ����������� ������ ���� ���������� ���������� ��������
�����, �� ��������� ���������� ����� ��� ������� �������� ��
������������ ��������;

� �������� ���������� ������������� �� ��������� ��������
������ ������ �� ������� ��������� ���������� ������������� �
������������� �������� ������� �������;

� �������� ���������� ������������������ ������� ��� �����
������� ���������� ������������-������� �������� �볺��� �����
����'������� ������ ������ �������� ������, ���������� �����
��� ���������� � ������, ��������� ������ ������, � ����� ���볭
����� ����� �� ��������, ��� � ���������� ������;

� ����������� ������������ ��������� ������������� �� ����
���� ������� ���, ����� 䳿 �������� ���� �����;

� ��������� ������������ ��� � ��������� ���������� ����
���� �� ������� ������������� ��������� ������ � ������;

� ����� ������ ���� ��������� �� ���������� ������������
�������� ����������� ������;

� ������ �������� ���� � ������� ��������� ����������
������������ ������� ����� �� ���� ����������, ����������� ����
��������� � ���������� ������ ���� ��������� �� ��������� ���
������ �������, ����������� �������� ��������� ����� � ����
�� ������� �����;

�- ������������� �������� �� ��������� ���� ������;

� ��������� ��������, ���� ��������� � ������������ �����,
�� ���������� �����;

� ��������� ����������� �� ������� �������� ����������
(���������);

� ��������� ����������� �� ������� �������� �� ����������
���������� ����� � ����� ���� �����.

� ��� ����������� ������������ ����� �� ����� ���������� ������������ �� ��������� ��������� ����� ������� �� ���������� ������, ��������� �� ���������� ����� �������:

� �� ������� ���� ����������� �������-�������� ���������;

� �� �������, ���'���� � ���������� �������������, ���������,
��������� ��������;

� �� ���������� �� �������� ������ �������� ����������
�����, ��������� ��������� (���� �� ����������� ���������
������), �� ��������� �� �������������� ��������, �����������
�������� ���������� �����;

� ���'������ � ������������� ��������������, ������������
������� �������-���������� ��������, ��������, �������� ���
������������ �� ���������� ��������������;

� �� ������� � ����� ����, �� ���������� ̳���������� ��
����� ������ �� ̳���������� �������� ������;

� �� ��������� ������� ���������;

� �� ������� ����������;

� ���'������ � �������� �������� � ������ �� ��������� ������,
�������� ������, ��� �������, ������������ ������ ��������������;

����'������ � ������� ����� ����������� ����������;

����������������;

� ���'������ � ������������ �� ������������ ��������� ����
����� ��� ��������� ������;

� ���'������ �� ������������� �������-������������� ����
�� � ����������� ������, ������� ���� ����;

� �� ��������� ������� ��������� � ���������� �� ���������
������� ��������;

� �� ��������� �� ������������ �������� ������ � ����- � ��
���������, ����������, ��������� ����.

���� ���� ������������ �� ����� ���������� ������������, ����������� ����� �������, �� ����������� �� ������� ����������� �������� �����, �� ���������� ������ ���� �� ����������, ��-.' ����� �� ������ ���������:

� �� ����������� ������������ �� ������������� ��������
�����;

� �� ��������� ������ ������ ������� �����;

� �� ���������, ������������� � ��������� ���������� �����;

� �� ������ ���� (������), �� ���'������ � ���������� ������
���, ������� ���� � ����������� ��� � �����, ������� ��������
��������� ������������, �������������� ������� ����;

� �� ����������� ���������� ����� ��'����, ���������� �
������� ������������ ����� ���������� �����������;

� ���'������ � �������� � ��������� ��������� � ���������
��� ���� ��������;

� ���'������ � ���������� ������� ����� � ������ �����, ��
�������, ��������, � ����� ������, �� ������������ ������ ����
����������;

� ���'������ � ����������� ��������� ����������� �����, �
���� ���� � ������� �� ������� ����������, �� ��������� �����
��, �������� �� ������� ����������, � ����� ��������� �� ����
����� �������� ���� ���� �� ������� �����;

� ���'������ � ������� ������ �� ���������, ����������,
����������, �������� �������;

� ���������� �� ��������� ������ ���������;

� ���'������ � ����������� ��������� ����������� �� �����
����� ����� ���������� �������������� �����;

� �� �����������;

� �� ���������� �����������, �����, ��������� ������;

� �� ��������� � �������, ��������������� ������� ����� ��
�������� ����� � ���������;

� ���'������ � ����������� ������� ��� �� �������������, �
���� ���� �� ��������.

������������ �����, ���� ����������� �� ����� ���������� ������������, �������������:

� �������� ������ ������� ���, ��������� ��� ������ �����
�� �� ����������� ����;

� �������� ������, ��������������, ������� �������, � �����
�������� �� ������ (������� ��� �����) �������, � ���� ����
���������� �����������;

� ������������ �� ���������� �������� �� ���������, ��������
���������� ������ �����.

������������ ���� ������ ������� � ������������ �����, ���� ����������� �� ����� ���������� ������������, ������ �� ���������� �������� � �������� ��������� ���������� �������, � ���� ���� ������� ��������� ������� �볺��� �� ������� ��������� ������������� �����, � ����� ���� ��������� ������ �� ��������� ������� ���������� ��������.

���� ������ ������� ��������� ������������ �����, �������� �, �� �� ������� ����� ������������ ���� ������, �� ���������� ��� ���������� � �� �������� �������� ���������� ������������ �������� ������������� ������ ���������� ������������, ������������ ���� ������ �� �������� ���������� ������������ ��������� ��� ������� ������ ��� ���������� ������ ����������� ������������, ��� ������ ��������� ������ ���� ������������ ��������� ������������ ������ �� ��������� ��� �������� 䳿:

� � ����� ������������ �������� �볺��� ��������� ����������
�������� �������� �� ����������������� �������� ������������
�����, �� �������� ������������-������� �������� �볺��� �� ���
�� �������� ����� �� ���� �������������, �������� ��������,
�������� �� ��������� ������� �� ���������� ������� �� �������
�������� �����;

� ����� ���������� ����� �� ���������;

� �������� ��������� ����������� ��� ��������� ������;

� ������� ������ �� ��������� ������� �� ��� ����������
��������;

� ������� ������ ��� ������������ �� �������� ����� � ��
�������� � �������������� ����� ��������� �����, ��������
��� �� ����� ��������-��������� �������.

� ��� ����������� ��������� ������, ������������ ��������� ���������� ������������, ��������� ���������� ����� �� ���������� ���������� ��������� ������������ �����, ���� ���������� �� ����� ���������� ������������, ������������ ��������� ����� ���� ��������.


����� 9 ���������� ��������� ������� ������. 9.1. �����������Ͳ ������ ���Ҳ����� �������

�������� ������ �� ��������� ��������������� ���������, ��� �������� ���������� ����������������� �������� ������� �� ��������� ����� �� ������� �� ������������.

����� ��������� ������ ���������� ����������� � �������� ������ �� ������, ����� � ������������ ��������. ����� ����������������� ��'���� ���� ��������������. ���� �������������� ����� �������� �������, �� ��������� �� ����������� �-�� ������� �� ������ �� ������. ������� �������� ����� ��������� �� �������� ������� �� ����������, ������ ���� ���������� (��������� ����������� �� �������), �������� �� ����������� �������, ���� ���������� ������������������ ���� � ��� �� � � ���������� ��������� ������� �����.

���� ��������� ������� ������� � ����� �� ������� ��������� ��� ���������� ������� ������� ��������� �����������. ³� ������� ���� ����������� �������� �������� ������� �������, �� �������� ��� �� ������� ��������� �� ������� � �������� ��������� ��������� ����������, ������� � ������� ���.

���������� ���������� ������ �� ����������� ��������� �������, ������� �������� ���� �������, ������㳿 ������������ ������� ������ ��������� ������� �������� ������, �� � ����� �� ������������ ������� ���������� �� �������� �� ����������.

�� 1993 �. � ����� �������� ������ �� ������, ����������� ��������� ��������, �� ���������. ��� �������� ���������� ����� � �����'����� ����� �������� � ����������� ������ � ������������� ������, ������ ��������� ������� �� ��������� ���� �����. ³������� �� ������ ��������� ������� ̳����� ������ �� ������������� ����� ������ �� 17 ������� 1993 ���� ������������ ���� ������ ���� �� ���� ������������� �� ��������� ������������� ��������� ������� ������. ��� ����� ������������ ����� ������ ̳���������� ��������� �����.

��������, �� ̳��������� �������� ����, �������� ����� ����������� ���������� ��������������� ������� ������� �� ��������� ������������, ���������� �������� � �������� �������� ����-����� ����, ���� �������� � 1944 �. � �������-���� �� ��������� ��������-��������� �����������. ��� ����������� ������� ����������� �������� ������� ���� � �������� ���, � ����� ��������� ���� ���� ����������� ����� � ������ �� ������������ �������� ��������. ������ ����� ������ ��� � ������� 1992 �.

̳��������� �������� ���� ������� ������ �� ������� �������� ��������. � ���������� �������, ������������ ������ � 1977 p., ���������, �� ������ ������� ����-����� � ���� ������� ����� �� ����������� �� ����� ������������ ������ ���������� ����������� ����� �����-�����. ��� ����� ���������� ��������� ������� ����� ������� ������ �� ��������, ��� � ��������� ��������� �������. �� �������� ������ 5 ����� VIII �� ������ 3(6) ����� IV ������ ����� ̳���������� ��������� ����� �����-����� �����'���� �������� ��� ��� � ��������� �������, �������� ��� ��������� ���� �������.

����� �����, � 1993 p., ���� ������� ������� � ��������� ���� �����, �� ������� ��������� �������� �� ��������� ��������� ��������� �������, � �����, �� �� �� ���� � ������� ������������ ������, ���� ��������� ����������� ������� �������� ����������, � ������ ��� ��������� ��������� �������. ������������ ���� ������ �������� �������� ��� ������ ���������� �� ������������������� ���������� �� �������� ��������� ������� �������� ������� ���� �� �����.

� ��������� ������ ��������� �� �������� �� ����������� �� ������������� �������, �� ����� ������ ������ �� ������� ����������� ������� ��������� �������������.

�������� ��������� ������� �� ��� ���������� ���������, �� �������� ���������, ����, ����, ��������� ����������� ��� ������ ���������� ���������.

���� �������� ��������� ������� ������ � ��� ����� �������� �� ������ �������. �� ������ ���� ��������, ���'���� � ��������� ������, ������, ����� �������� �������, �������, � ����������� �������� � �����'��������.

� ������� �������� ����� ���������, �� �������� ��������� ������ ������� �� �������� ��������� �������. ���� ����������� �������� ������� ������ ����������� � ����� ���� �������� ����� �������� ����� (�������� ������������� �� ����������� �������� � ������� �����������). ��� ������� ���� �� ����������� ����� ���� ����� (����������� ����� � ����� ����� � ���� � ��� ������� ���������). ��������� ����� ���������, �� ��������� ��������� ������� ��������� ����� ���� �������-

��� ���������, � ��������� ����� ���������� ��������� ����� ����� �� ���������� ��������� ����.

����������, �� � �������� ������ ����������� ��������, ���'���� � ��������� ���� �����, � ��������, � �� � �������� �������. ����� ������������� �������� ��䳿, �� �������� ��������� ������� ������, � �� ��������� ���� ����� � �����'����� ������� �� ���������� ������ ����.

������� �������� ��������� ������� ����������� �������� �������� ����� ������� � ������ �������, �������� � ������� ��������� ������� �����, ����� ������� ��� � ����������� ��� ���������� ���������.

��������� �������� ����� � �� ����������� ��������, ��������� ���� ������� ���� ���� ����� � � ��� ����� ������������ ����, ������ �� ������. ��������� �������� �������: ��������� ������, ����������� ����, ��������������� �����, �������� ����� �������� ���� �� ���� �����, ����������� ������� (����� ������� ������� ������, �� ����������� � ����� ��࿭��� � ���������������� ����� �������� �� ������� ����� ��� ����� ��������� �������� ��� �������������, ���������, �������� �� ����� �����). ����� �� ��������� ������� ����� ���� �������� ��������, �� ��� ���������� ����������, �����������, �������� ����, � ����� ���� ���� � ����������, �� ��������� � ������ � ���������� � ����������� �����.

��������� �������� ����� �� ������ ����������� �������, �� ���������������� ���������� ������� ��� ����������� ������������, ���� ������ ���� ���������� � ����������� �������� ���� �����. ���������, ��������, �� ��� ����������� ����-�������� ���������� ��'������� ����� � ���-�����, �� �������� �� ��������� ������� ���.

����, ��������� �������� ����� �� ����'������ �������� � ���������� ���������, ���� ���������� � ���������� �������, �� ������������ ������������ ������.

������� ��������� � ������� ������������� ������� ��������� �������, ������� ������� ���������� �� ���������� ��������� �� ����������� � �������������. ������� ������������ � ������ ��� ������� ������������ �������, ��������� ���������� �� ���������� ��������� �������. �����, �����, ���������, �� ����� ���������, ���� ��������� �� ��� ��������� ��������� �������, ����� �� ���'������ � ������� ���������������, � ������ � �������������. ���, ����� �����, �� ������� ���������� �� ������� ������, � �� ����������� ��������� �� ������� ������������. �� ���������, ������, ͳ������� �������� ��-������-�������, �� �������� � ���������� � ��� ���� �� ����� ������ ����.

������� ������������ ������������� �� ������ ����������������� ��������, �� ���� �� ��������� ������� �������. �� � ������ ������������ � ����� �����, �� ������ ������ ������������; ������� ����� � ������� ����������, ��� �� ���������� � �������������� (���������, ������ ���������� ��� ������ �����������).

������� ����� ���� ���������, ������� �� ����������, �� �������������� � �������� ���� �����.

1. ϳ���������, �� ����� ����� ��������� ��������������� � ���� ����, ����� ���������� ��� ������� ����� ������ (������) ����. �� ������ ���� ��� ���� ��������� � �������, �������, �, �� ������������� ��������, �� ��. ���� ������ ���� �� ���� ��������� ������� ���� � ���� ��������� ���������, ���� ���������� �������� ������� ������ (�� ��� �����), ������ �� ������� ��������� ���� ��� ������ �������� (���������� ��� ������, ���������� ���, ��� ��� �������� � ����������� ��������), ���������� ������� ����-���������, ���� �������� �������, ��������� ����� ��� �� ��������.

��������� ����������, �� ������ ������ � ������ �����������, � ����������� 򳺿 �����, � ����������� ����� ��� ���� �����������, ��������� �� ����, �� ���������� ���� � ������������ ����� � �. �.

ϳ���������, �� �������� � ���������� ����������� (������, ������� �����, ����� ����� �� ���������, ���������� ������� �����) � ���������� ����� � ���������� �������, � ����������� 򳺿 �����, �� ���������� ��� ���������� ���������.

����������� ����������, ������� �� ����������� ������� � ���� ���� (��������� ��������� ���������� ������, ������������ �� ��������), � ����������� �������� 򳺿 �����, �� ���� ����������.

�������, �� ������� �� �������� �������� �� ����� ���������� �������, ��� ���������� � ���� ���� � ��������� � �� ��������� ��������, ���������� �� �����������. �� ���������, ���������, ������� ���������, ������� ���, �����, ���������� � ������ ���������� �������.

�������������� ��������� �������, �� ����� ������ ���� �����������, �������������� ������ �� ���������� ��������� � ����������� � ���� �� ����� ����, � �� �����������. ��� ���� � �������������� ���������� ������� �� �������� � ����������� 򳺿 �����, �� ���������� � ��������� ���� ��������.

2. ����������� �������� � ���������� � ����������� 򳺿 ��࿭��, �� �������� � ����������� ��� ���� ���� ������� � � ��� ��� �������������� �� ���������� �� ����������� ��'���� ������� ������� �� ���������������.

3. �������� ������ ���������� ���������, ���������� ��
������� ���� �����, � �� �����������. ���� ��������� �� ����
���� ������ ��������� �� ������������, ��������� �� ��������
�����, � ����� ����������, �����������, ������� �������� �� ����
��������� ���������� ���������, ���������� �� ������ �����.
����-��� �������� ����� �������, ��������� �������� ������ ��
��� ����������� ���������, ��������� �����, �� ������������
������, � ��� ����������� ������. �������� �����, �� �������
����� ��������� �� ���� ���������, ��������� ��������� �� ��
����� ��������� ��������� �������, �� ��� ����������� ��
��������.

̳������� ���������� �� ���������� ����������� ����� ����������� ��������. ���� ������� ����� �������������� ������� � �� � ����������� �����, � ��� ����������. �������� �����, �� ����������� ���������, ��������� ��������� ���������� 򳺿 �����, � ��� ���� ����������� �� ����� ������ ����.

4. ������ ������������ �� ������ �������� ��������� ��
�������� ���� �����, ���� ���� �� � �� ����� �� ��������
�� ��������������� � �� ����� � �������� ����� ����������
���� �����. �� ����� ����� � ����� ������ ���������� ���
��������� ���������� ����������� ���� �����. ���� ������
����� ������������, ���� ������ ��������� �������� �� ���
����, ��� ����� ������ ��������� ������� ���� �����������
�����, �������� ���� �� ����������, ����� ���� ��� ������
�����������. ����� ����������� �������� ��� ������� ��� ��
�������� � ���� �� ����� ����������. ���� ������ �����
������� � ���� ����� ����� � ��������� ������� � ���������
������ ������������ �� ��������, �� ���� �� ��������� �����
���������� �� �����.

�� ������� ���������� ����� ��������:

� ����������, ����� �����, �� ��������� ��������� ������
�� �� ������� �� ��������� ����� � �������, ��� ���������,
��������� ������'�, ��������� ���� �����, � �������� �� ��
��� ������;

� �����, �� �������� ������ ��� �� ����� ��������� ����
���, ����� �� �� ��, �� ����������� ������ ������������, �����
�� ����� ���� � (������ ��������, ������� ��������).

� ����������, �� ��������� �������� � ����� ����, � ����
������������ �� ����� ���������� ������������ (���������� ���
�������, �������� ���������� ����������, ���� ������ � ������;
�������� ��������� ���������, ���������� �� ��., ���� ���������
�� ����, ����� �������, ��������� ����� �� ������ �����������
����������, �� �������� ��� ������� ���������������� ���� ���
������� ��������).


9.2. �����Բ��ֲ� �� ��������Ͳ ���������� ���Ҳ����� �������

���������� ��������� ������� ������� ���� ����� ��������� ���������, ������� ����� ������������ ��� ��������� ����� �������������� ������� (� ���� ���� � ���������� ������� �� ��������). �� ���� ������������ �� ��������㳺� ��������� �������� ������ �� �������������� ������ ������������������� �������� ����� �� ������ � �������� ����������.

�������� ������ ���������� �:

��������� �������, � ����� ������������� ������ ������,
������, �������� � �������� ����������;

������� �������� � �������� �� ��������� ��������,
����� ������������� �������� ���������� � ���������/���쳭
����� �������������, ����������� ������, � ����� ���������
������ � ������.

� ���������� ������ ��������� ��������� ������� ����� ����������� ����� �����:

�. �������� �������:

� ������,

� �������,

� ������,

� ������ ����������.

��. ������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:

�. ������� �������� �� ��������

� �������� ����������

�. ������� ��������� ��������

� ���� ����������,

� ��������� ����������,

� ���� ����������,

� ������� ������:
��������� ������,
��������� ����� �����������,
�������� ������� � ���,
���� ������� ������.

�. �������� �������. �� ����� ������� ������������ ��� �������� ��������� ����� ��������� ������. ³�'���� ������ �� ��������� ������� � ������� ����, �� ������ �������� ��������� �������� �� �������, ����� ����� ������� ���������� ����������� �� � ���������� ���������� �������.

�������, � ��� ���� ��������� ��� ������ � � ���� ��������� ���������� �������������, ������ ���������� ������������

�� ������� ��������� ����������, ��������� �� ����� ������ ����� ������� �������� �� �������� �� ��������� ��������. ������ �� ������� ������ ������ ������ �� ��������� ������������� ������ �������� ������������������ ������� ���� ����� � ������ ���������. ������ ��������� ������� �� ������ ������� �������� �� �������� �� ��������� ��������, ������, � ��������� ������ ��������� �������.

���������� ����� ����� ��������� ������� ��������� �������.

������ ������� ������� �������� �������� ��������� �������, �� ����������� ������� ����� �������� �� ������ (������� � ������) �� ����������� �� ��������� � � ���������� ������. ����������, �� �� ��� ����� �������� �� ���� ������� ��������� ������� ��������� ���� �� ���� ��� �� ����������:

1. ���������� ���������� ������� �����.

2. ������ ��� ������������ � �� ������, �� ����������� ������
�� ����� �� ������������, ���� ���� ������������ �� ����� �
�������� ������. �������� ������ ��� ������������ �� ���������
�������� ����� ��������. ֳ ������ ������������ �� ������ �����
(����� ������� ������ �� �� ���� ������������). ���� � �����
���� ������ ���� �� ������������ ������, ���� ������������ ��
�������� ����� ������ ������.

3. ������ ������ � ������� ������� ����������� ����������,
���� ���������� ������������ ��� ��� �����������. �� ���� �����
�� �������� ���� ���� �������: ������ ������� �� ������ (��
������ �������), ������ ����'������ ������ (����'����� ��
����������� �������) �� ������� �������������� �������������
���������� � �������� �� ��������� ������ (���� ������� �� ����
�����).

4. ������, ������� � ������ ������������� ������������
������, �������������, ��������� ������, ������� ��������.
������� ������� ������ (������� �������������� ������������
������, ��������� ������� ����) �� �������� �� ���� �����.

5. ����������� ������ � ������ �� ���� ����������� �� ������
������������ �����������, ��� �� ���������� � ������� ������
������ �������-���������� �����������.

������ �������� �������� ��� �����, ���'������ � �������� �� ����������� ������, ��������� ���������� ������ � ����������, ��� � ������ �����������, ������� � ����'����� �������, ������������ ���������� � ��������� ����, ������ ���� ���� ������� ����. ���� ����� ������ � ��������� ������ ������. ��������� (�������� ������) ������� ������ � ������ �����, �� ������ (������������� ������).

������ ���� ������:

���������� ������� � ������� �� ���������� ����������� ���� ������ ���������� �� ������ �������. �� ������� ����� �-

������������ ������� �������, � ���� ���� ������ ������������ ������ ����� � ��������, � ����� �����������, ��������������, ���������������, ������� �������������� ������������ ������, ��������� �������, ������ �������, �������� �������, ���'���� � ������������� �� ���������� �������������. ������������ ������ ������ ��������� ������� ����������� ��������� ���� ����������.

������� �� ������� �������泻 ����������� ������� ��� ���� ������ �� ������, ��������� ���������. �� ���� �������� ������ ������������ ������ �� ��������� ������, �� ���������� � �����, ��������� ������ ���������� ������������, � ����� ������� �������� �-�� ������� �� ������� ����������� (� ���� ���� ��������� ��������), �������� ������, ������� �� ����������, ����.

����������� ������� � ������� ��'����, � ���� ���� ���������������, ������������ �����������, ����������, ������������ ��'����, ������������, ���������� �����, �������������, ������������ �� ����������� ��'����, ������ �������.

�������� ������� � ���������� ��'����, ������ ����������, ������ ������� �� ������ �� ������ ��������� �������.

������� ������� � ��������� ��� ���� �����������, �� ����������� ���������� ���������-����������� ��� �����������, � ������� (���������, ����������� �������������������� �������). Գ������ ������� � �� ������� ��������� ����������� (���������, � ��'���� � ��������� ��������� ���), ������� �� ��������� �������� �� �������� � ������������, ����������� ���������, ��������� �������. �� ������� ������� ������������ ����� ������� �� ��������� �������� �� ���������� �������� � ������� ��������, �� ��������� ��������, �� �������������� ����������������� ������� �� ��.

���� '����� �� ����������� ������� � ���������� ��� �����, ������������ ����������� ������������, ��������� ����������� � ������������� ���������� ������ ���������, ��������� ���������������� �����������, ������������ � ���� ������������� �������, ������������ �� ������ ������������� ������, ������� ������������� ��������, ����� (������������) ���������� �� �������� �������.

����� �� ������� ������� � ������� ��������� ������������ ������������� ������ (�������, ����糿, �������� �����, ���������� �����, �������㳿). ����� ��������� �� ������ ����� ������ �������� �� �������� �� �������� (�������� ����������).

������� ��������� ������ �� ������� � ���� �������� � ��������� � ��������� ������� �����, ����- � ���������� �������, ���������� ����������, ���������� �� ���������������� �������, �������, ���'���� � ��������� �� ��������� �� ��������.

������ ������� � ������������������ �������� ���������, ����������, ��������� �������������, �� ���� ��������� �� ����������� 򳺿 �����, �� ����������.

���� ���� ������� � ��������� ���� ������, ����������, �������� �� ���'������ �� �������-�������� �������� ������, �� �� ������ �� ��������� ���� �������� ������. ��, �������:

�) ������������ ������������ ��������;

�) ����������� ����� � ������ ���������� ��� ���������, ���
����� � ������ (������) �������� � ��������� ����� �� ������
������������� ���������� ��� ������� �� ������;

�) ������� � ��������� ���������, ���������� � ���� ������
��������� �����, ������ � ����������� �������������, ������� ���
������� �������� �����;

�) ������� � ����� ������� �� ����������, ���������� ��������
�� ������������ �������;

�) ������ ���������� �� �������-�������������� ���������
��, ������� ����������� ��� �����������, � �������;

�) �����������, �������� �� ���� ������ �������, ��������
�� �������, �������� �� ����������� ����� ���������, ��������
��������;

�) ������� � ����� ��������� ������������, ����������� �����
��� �������, ������������ �� ����� 򳺿 ���������, ��� ������� ��
�������� � �� ������ ����������, � ������� (���������, �������
����� ������� ������);

�) ������� � ������ ����� (���������, ������ �����), ���������� �� ������ ���������, ������ ���������� �������� ���������-��-�����������, �� ������ �������� ������ �� ������� ���� �����.

�) �������� ������� � ������ ��������� ������ ���� ����������� ������, � ���� ���� �������������.

�� ����� ������� ��������� ������� ������� ����������� �����������, ������ �� ���������� (������ �� ������ ���������� �� ���� �������� � ��������). �� ������ �������� �������'���� �� �������� � ���������� ��������, � ����� �� �������� �������� � �������� ��������� ����������.

������ ���� ������, �� ������������� �� ��������� �������:

������ ����� � �������� ����� �� ���� �������, ������� ���������� �� ����������� �� ������ �����, ����������� ��� ���� �.

������ �� ������ ����������:

�) ����� �� ������ ����� � ������ ������� � ��������, ���
�������� �� ������������� �������� ����������� �������, ���-
���������� ��������;

�) �������� �� ��������� �����'�������� � �� ��������, ��
������ ������� ��������� ���������� ������� ������������, �
�������.

����� �� ����������� ���������� ����� ����� ��� ����� �� ����������� � �������������, �� ������ �������� �������� ��������, ����������, ��������������� ������� ��������, ������������� ��������� �����. �� ����� ��������:

�) ����� �� ������ ����� � ������ ������� (��������);

�) ����� �� ��������� �����'�������� (��������).
����� �� ����� ����������:

�) �������� �� ��������������� ��������� (������������� ���
���������������);

�) ����� ����� �� ����� ���������� � �������� �� ������ ��
��������� ��������/�����'�������� (������������� ���������,
��������, ����������, �� ������������ ��������� ����� �� ���
������� �� ��.).

������ ������� ���������� �������� ��������, �������� �� ����������� �������. �� ����� �������� ������ ������ �� ���������� �����-���������� �� ������� ������ �� ���������� ���-��-�������������. ������ ���������� ��������� ������ ���������� ������ ��� ����������� �������, ���������� ��������, ������� ��� ���������� ������ � �������� ����������, ������ ������ ��� ����������� ������������ ������ (� ���� ���� � �������� ����� ������������) �� ������� ������� ��������.

������ ���������� ��������� � ���������� ��������, ������ ��������� ������ �� ����� ���������� ����������, ������� � ������, ������� ������������� ��������� ������� ������.

���� �������:

�) ������ �������� ���, �� �������� �� ��������, � �����
���� ������ �������� ��'��;

�) ���� ���������� � ���������, ������; ������� �� ���� ��
����� �� ��������� ����; ���� �� ���� ������� � ����� �������
����������� ������������, �� ������������ ������������ ������
�������; ������� ��������, �� ��������� ���������� �� ��������
���, ��� �������; �������� ����������� (��������� �������
������) � ��������, ������, ������ � �������� ����������; ����
�� ���� � ������, ���� ���� ����������� ����������� ������ ��
������� ��������� ������ ����� ����.

II. ������� �������� �� �������� �� ��������� ��������.

��� ������� ���������� �� ������� �������� �� �������� �� ������� ��������� ��������.

������� �������� �� �������� ������������� �� ������� �� ����������� ������������ � �� ���������/��������� �������������, ����������� ������. �������� ���������� ������ ���� � ������� � ���������� ������. ������ �������� ���������� ��������� ��� ���������/��������� �������� �����. ��������

���������� � ���������� ���� � ������������ ���� ����� �������� �� ������ �����, �������� ���������� �������������.

������� ��������� �������� ����������� �� ��������, ���'����� � ����� ����� �������� �� ������� ������� ������ ��� ������ �����. ���������� �� ��������, �� ��������� � ����'������ �� �������� ��������� ����� ����� ����� �� ����� ����, � �������.

�������� ����������� ������� �������� � ��������� �� ��������� �������� � �������� ����������. ��������� ��������� ����������, ���� �� ���� �������� ����� �������� �� �������� ������ ��� ���������� ����� ����������, ���� ���� �� ����� �� ������ ��������� ����������.

�������� ���������� ������� ���������� ��������� � �� " ������� ���������� �� ����������� ���, ����� �������� ���������� ��������� ������ �� ������� ����������-�����������. ���� ��������� ��� ������� ��� ���������� �������� ������� �� ��������� ��������� ������� (��������� �� ����������� ���������������� ���������� �������). ������ ���������� ���������� ������� ���������� ��������� � ����� ������� �� ������.

�������� ���������� ����� ������� � �� ����������� �����䳿, �������� ����� �������� �� �������� ������, ������ �� ������� ������������� ����������-����������� � ����� ����������� �������� ����������� ��������� ������� (���������, �� ���������� ��������� ��������); ������ �������� ������� (�������� � ��'���� � ������ �� ������� ���� ����������); ������� �� ������ � ���� ���������� ���������� ����� �������.

���������/��������� ����������� ������ � ���������/���볭����� ���� �� �� ����, � ����� ������ �������������� ��������� (�������, ���������� ����, ������, �������� �����).

�� ����� ����� ����������� �������� �������� � ��������� ���������� ������������ ������ �����, � ��� ��� ���� ���������� ����� � �������� �����������, ������������ �� ������ �����-���������. ���������, �����, �� �������� ���� ���� � ���������� ��������� ����������.

������ � ���� ������ ���������� � ��: 1) ������, ��������� ������ ���������� � �������� ���������� ������� ������������; 2) ������, ��������� ������ ���������� �� ������ ����������.

���� ������ ���������� ����������� �� ��������� �� ������������ (���������� ��������� �� ������ �� ���������� ����������� � �������� ��������).

���� ���������� ������ �������� ����� ����. ����������� ������ � ������ �������, ����� ������� �� ������������ ���������, ��� �������������� ������������� �����, � ����� ���� ���������������� (capital contributions) ������� ���������, �� ��������� ��������� ���� ���������� ������� ������������.

������������� �������� ����� ����� �� ������� �������� ��������� ������� ������������, �� �������� ������� ��������� � �� ������ ��������. ��� �������� ������ ����� ��������� ������ �������, ���������� ��� � ������ ��������.

����� ������ � ���� ������ ���������� (���������� ����) ������� �� �������� �� ��������� ����� � ��������� �������, �� ����� ���� �� ������ ���������� � ������������ ������� ������������. �� ���� �������� ����� ������������ ������������� ����������� ����� ������� � ������������ ���������, �� �� ����� ����� �� ������ � ���������� ���������. ��������� ����� � �������� ����� ���������� ������� (���������, � ���������� ������ �� ����� ������� ��� �������� ������������ �� �������� ������) ��� �������� �� ���� �������.

� ������ ���������� ����������� ������� �������� � ���� ������� �� ������ ��������� ������� ��������, �� �� �������� �� ������ ���������� � ����������� ������ �����.

������ ��������� ���������� ������� ��������� �������� ������ �������� � �������, ������ ������� �������� �� ��������� ���������� �������������, �� �������� ��� �������, ���� �� �������� �������� �� ������ ���������� �� ��������� ������. ����������� ����� ��� ����������� � ��, �� ���� ������ ����� ���������� �� ���������� �����.

�������� � ������������ ������������ ����� �������� �� �� �����: �������� � ���������� �������� (������� ���� ������) �� � ���������� �����'�������� (�������� ���� ������).

�� ����� ���������� ����������� ���������� ��� �������� � ������������ ������������:

�������� � ������� ��������, �� ����� ����� �� ������ � ��
����, ����� �������� � ������� ����� ����, ������������ �����,
�� �������� �����, ���� ������ ��������������� � ������ ����
������ �� ����������� �����.

�������� � ��������� ������� ��������: 1) � ���������� ��
������ ��������������� ��� ������������� ��������� �����'����
����; 2) � ������������� ��������� ����� (��������� ������� ��
������, ����� ��������� ���� � ������� �� ������� ��������� ��
��� ����� ���� � ����������� �����'������, ������, ��������
�������, �������������� �������� ����������); 3) � ���������
���������� ������������� (�������, ��������).

������ ����� ����������� ������� ��������, �� ���������� ����� ���� ����������, ����� �� ������������ ������, ���� ���� ������� �����, ������ � ��������, ������������ ������� ��� ����.

����� ����������� � �� �������� ��������� ��������, �� �� ������ �� ������ ����� �����������, ���������� ����������� �� �������� ������.

�� � ��������� ����������, ���� ���������� ������������� �� ����� ���������� ������ �� ����� ���������� ������ �������� �� ����� ��������� �� ��������� ������ �� ��������� �����'����� �����.

�� ����� ���������� ����������� �������� � ������ ������������� ������������� ���.

���������� (���������) ������� � �� ������ �� �����'������, �� ��������� �������� ����, �� ��������� ���� ������ ������������� ������� ������, ��� �������� ������� ��������� ������ (�������� ������ �� ����������� �������������������� �������� �� ���� ������� �� ��������, ���� ������������ ����� � ��������).

������ � �� ����� ������� ���������� �������� ����� ���� �����; ��� ����, �� ������� ����� ������� ������ �� ������� ���� (Repurchase agreement), ������� ������� ���� ����� �� ��������� �������. ������� �� ����������� ������ ��������� ������ ���������� �� ������������ �� ��������������.

������������ ������ � �� ������� ��� �� ����� ���������� ����������, ���������� ��� ������������ ������� �������, ������������ �������, �� ��������� �� ������� ���������� 볭����, ���� ������, ���������� ����� ��������� ���� ��������� ����� ��.

�������������� ������ � �������� �������, � ���� ���� �� ����������� �������������������� ��������, ������ �� ������� ����, ���� ���� ����� �� ������ (��������� ������� �������), �� ������������ ���������� ����� ��������� ������ �� ���� �� ��� ������������ �� ������ �������.

�������� � ����� �������� (�������� �� ���������) �� ���� ���� ��������, ����� �� ���������� �������, �������� � ��������� ������, ���������� ����������� ����.

���� ������ (������) � ���� ����������, �� �� ������ �� ����� ���������� ���� ��������.

������� ������ � �� ������� ������� ������, �� �������� �������� ������� �������-���������� �����������, ����������� � ������������ ��� ������ �� ������ ���� ������� ����������, ���� � ����� �'������� �������. ֳ ������� ������ �������������� ���������� ������ � ��������� ��� ����������� � ����������� ������� ��������� ������� �� ��� ����� ����� ����������� �����. ������ ������� ��������� ������: ��������� ������, ��������� ����� ����������� (SDR), �������� ������� � ���, �������� �������, ���� ������� ������. ���� ����� ��������� ������ ������, �� ����������� ����������� ������� ��������� �������, �������� ����������� �� ��������� �����, ����� ��� � ����� �� ���� ����������� ������ �� ���� ��������.

� ��������� ������ ����������� ���� ���������� ������� �������� ������� ������. ���� ����� ����, ���� ������ �������-������� ��������� �������� ��� ������� ������� ����� ������ �� ���� ����� �����'������.


9.3. ������� ���������� ���Ҳ����� �������

�������� ������� ���������� ��������� ������� ������ � Ⳮ��������� ����� ��������, �� ����������� ����� ������ �� ��������� ������������, ����� ������� ���� ����������� ������ ����������� ������� ���� ��������� ����� ��� ����� '�����.

����� ���������� �� �������� � ���������� ������, ����� � �� ������� � ���������� ������. ���� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��� ���������, ����� ����� ������ �� ���� ������������ �� ���� ��������. � ������� �������� ��������� ������� ���������� ���� ����� ��������� ������� �� ����. ����� ��������� ������� �� ������� ���������� ������� (������, �������, ��������) � �������� �����������. �� � ���������� ���������� �� ��������� ���������� �� ������� ��������� ������, ���� ����������� �������� ����� (���������, �������� ������ ����������� �� �������� ������� ������, ��� ���������� � ���������� �������). �������, �����, �������, ���� ���� �� �����������. ��� ����� ������� �������� ��������� �� ������� ����������� (���������, � ��� ���������� �������� ��������� ������).

³������� �� ���� ��������� ������� �������� ������������� �� ��������, ���� ������������� ������ ��������� ������� (������, �������, ��������), � �� ������� � ���� ������������.

��������� ���������� ������� ��������� ���� ��������� ������ �� ������. ������ ������, �� �������� (� �� ������������ ��� ���������� �����) � ���������� ������ (�� ��������) ���������� �� ���������, � ���������� ������ (�� �������) � ���������. �� �������� � ���������� ������ (�� ��������) ������������ ��� ���������, � ���������� ������ (�� �������) � ���������. ���������� ������������ ������� ��������� ������ ��� ����� �������� ��������� ������� �� ���������:

1. ����� � �������� ������ (��������� ������) � ����� � � ���� �� ���� ������ ����������� ������� 100 ��� ���. ��� (��������� ������ �� ���� ��������). �� ������� ������� �������� �����. � ��������� ������ ����� � �������� ����������:

������ �����

�������� �������

(������� ������) 100

(������ ������) 100

2. ����� � ������� ������������� �������� ����� � ������ �; �
��������� ���� ��������, ������� ������� ������ ����� � ����, ������
����� � ��������:

������ �����

�������� �������

(������ ������) 100

(������� ������) 80

������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:
(���� ����������, ������) 20

3. ����� � �������� ������ ��������� ������� 100 ��� ���. ���
(��������� ������ � �� ������������ �������) � ����� � � ���� �� ���
����� ������, ���������� �� ����������������� ������� ����� ����� � �� .
������� �볺��� ����� ����� � ��������� ����� �. � ��������� ������
����� � ��������:

������ �����

�������� �������
(������� ������) 100

������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:
(���� ����������, ������) 100

4. ����� � ������ ���������� �� ����� � ���������� �������� �
������ ������, �������� � 100 ��� ���. ���, �� ��������� �� �������
�� ����������� ������ ����� �:

������ �����

�������� �������
(������� ������) 100

(������ ����������) 100

5. ����� � ������� ������ (��������� ������ ���������) � ����� �
�� �������� ������ (������������ � ���������� ������� �� ���������
������):

������ �����

�������� �������
(������ ������) 100

������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:
(���� ����������, ������) 100

6. ����� � ������� ������ (��������� ������ �������), ������� �
���� (��������� ������):

������ �����

�������� �������
(������ ������) 100

������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:
(���� ����������, ������) 100

7. ����� � �������� ��������� ���� � ������ � (� �������� �����,
� ����� ����� �). ���� ����� ������������ �� ����������������� ��
����� ������������ ����� ����� �, �������� � ����� ����� �:

������ �����

������� �������� �� �������� �� ��������� ��������:
���� ����������, ������
(������ �����'������
����� ������ �) 100

���� ����������, ������
(�� �����������������
�������� � ���� �) 100

8. ϳ��������� � ���� �, 50 % ������� ����� ����䳺 ���������� � ����
���� ����� �, ������ �� ����� ������� ��������� ����������� ���������� ��
���� 20 ��� ���. ���:

������ �����

�������� �������
(������ ������) 20

������� �������� �� �������� �� �������� ��������:
(���� ���������� �
�������� ����� �) 20

����, ������ ��������� ������� ������� ����������� � ��������: �) ������ �� �������� (��� �������� ��������� ��� ������������ ����������), �) �������������� ������� (� ��� ����������� ��� ���������� �� ������������), �) ��������������� �� ������������ ������� (��� �������� ������ � ������� ������������ ������� ��� ���� �� � ������� ���������� �����), �) ������, ���������� ������� (���� ����������� �������� ��������), �) ����������, ���� �� ���������, � ��� �������� ������� ������, �� �������� �� �������������, �) ����������, ���� ������ ������� ���������, � ������� (���. 9.1).

���. 9.1

1. ����������� (������) �������� �����. 2. ������. 3. ������������������ �������������� �������. 4. ������������ �������. 5. ����� �������. 6. ��������� ���������� ������������� ���������. 7. ��������� ������������ ������������� ���������. 8. ���� ����������. 9. ������� �������� ���� ����� �������� ������ (��� ��������� � ������ ������� ���� � ���). 10 ���������� ��������.

������� ��� ��������� ��������� ������� ��������������� ������ �������������� ������������� ������, �������� ������� �� ������� �������� �� �������� � ��������� �������� �� ������������ �� �����, ����� ���� ��� �������� �� ������� ����. � ����� ��� ��� ����, ��� ������������ �������, � ��������� ��������� ������� ��������� ����������� ����� �������� �� ��������, �� ������� ������ ����������� ��� ���������� ������ �� ��������� ������.


9.4. ����������� �������ֲ��� ������� ���Ҳ����� �������

� ��������� �������� ���� ����� ������ �� ���������� �����- ������� ���� ��������� �������. ��������� ����, �� ������������, ������ � ϳ����� ������� � ������� ��������� ����������� �������������� ������� ����� �������� � �������� �����. ���� �� ������� � ����� ��������� ���� �������� ������ �� ����� ������ �� ������ ���������, ���� ���������� ����� ����������� ��������� ������� � ����� ���� ����������, �� ����� ����� ���������� ������ ��������. � ������� ��������� ������������ ���� ���������� ��� ��������� ��������� ������� ������� �� ��� �������. �������� �� ��� � ��������� � �� ������� ������������, ����� �� ��������� ����� ��������� �� ���������� ��������� ������� � ����� �������� ������. ���������, �������� �� ����������� � �������� ����� ������������ � ��� �������� ������ � �� ������ ������������ � ��������� ������, � �������� ��� ���������� ���� �������� ������, ���泭��, ��� �� ������� ��� ������ ������ � ������, ������� ���������� �������� � ����������, �� ������������� � ��� �������� ������.

������ ����, ������� ��������, �����, ����, �������������� ������� �������� ���������� �� ��� ������������ ���������. �������� ���� ������� � ����������, ���� ������������� �������� � ������� �������� ������� �������, �� ��������� ������ ������ ����������������� ��������, � ����� �� �� ��������� ������� ���������� ����������� ��������, ���������, ������� ��������� ������� ����.

� ������ ����������� ������� �������� ����������, ��� ������������� � ������� ������������ ���� �� � �����, ��������� ��������� �������.

������������ ���� ������, �������� ��� � ��������� ��������� �������, ��'���� ��������� ���������� � ������ ���������� �������������� ���������. ��������� ������� �������� ������� ���������� ��� ��� ������ �� ����������������� �������� � ��������� ������ �� ���������� ��������� �������, �� �������� ������� �� ��������� ��� � ��������� ������ �� �������� �� �� �������� ����������� � ����������� �����, ���������� ��� ��� �������� �������� ������.

��� ������������ ��� ������ ���� ������ ������ ������������� ���� (����, ���� �� ����� �� ���������� �������� �� ��������� ����������) ���� �� ������, ��� �� ����� ������ (���. �. 304).

��� ������������ ��������� �������������� �������� ����� ����� � ����� ����������� �������� ������� ����������� ����������, ����� � ���� ��� ����� �� ����������� � ��������� ������ �� �������� ��������� ������� ������������ �� ��������� �� ������� �� ����� ������. ��������, �� 15-� ���� ���� ������� ������ ����������� ����������� ������ ���� ����������� ����� ��� ������� �� ��� ����� �� ������ �������� ����������� � ��������� ������ (�� ������, ��� � ����) � ���������� ����� � ����������� ��� ��� ����� �� �������� ��������� ������� �� ������� � ������������� ���������� (��������� 40 ���. ����������� �������� �������� �����). ���� ����-������� �����-����������� �������� � �������� �����, �������� �� ����� ������� ����� ��������� ���������. ��� ������� ������������������ ������� ����� ������������ ������ �����. ������� �� ���� ��������� ������ �� ������� ������ ���������� � ������ ��� �����'������ �����. ��� ���� ������������ � ������ �� ����� ������.

��� ��� ����� �� ����������������� �������� ���������� ���୺���� �� ���� ���������� �� �������� �� �������. ��� ��������� �������� ����� � ������������ ������ ��������� ������� ���� ����������� ����������� ������ ����. ��� ������������� ����� �����: ��� ������-������� � ����������� ����� �� ��������, �� ������� � �� �������, ��� ����-������� � �������: �� �������� � ����� ������� (������� � �������), �� ������� � ����������� ������ �� �������. �������� ������� ���������� ����� (� ���. ���. ���.).

������� 9.1

��� ��������

��� �����

������

�����

��������

1

2

3

4

5

1221

643

40000,000

������� ������ � ����

1222

643

51200,000

������ ��������� ������ �� ���

�� ������ ��������� ����������� �� ��� �� ����� ���������� ��������. �������������� ��������, ����� ����� �� ������������ ������ ��������� � ���������� ����.

� ������� 2 (�����) ����������� ��� ����� � �������� ��� ���������� �������, � � ������� ��� �� ����� ����� �����-�������������. ���������� ��������� ����������� ����� ������������ � ��� ����� �����, �� � �� ���������, � �� ���� ����, ����� � ������ ����.

����� �1-�� (������)

����������� ���������� ��������

������������� ����� ������

��

��������� � ̳����������

���������� ������

��������� ����������� ������:

* ������������ �������, �� �����

����� �� ��������� �������� �������� -

��������� ���������� �� ������

��������� �������

����������� ������������ ���

15 ����� ���� ������� ������

��� �����

��� ������� �������� � ������������� ������
��_______________ 199 ����

(����� �����)

(���)

(������ �����)

(�����)

(���)

(����� �����-��������������)

(������������ ������)

(���)

�� ������� ������

���

����

�� ����� ������

���

����

������-������� ����-�������

9111

9221

������-������� ����-�������

9112 9222

��� ��������'

��� �����

������

�����

��������

1

2

3

4

5

199_�.

������ �������� �����

(������� ���������, �������)

��������, ���� ���� ������ � ��������� ����� �� ����� ��������� ���� ������ ����� (��������� �� �����������), � ����������� �� ����������� �� �� �������������, ���������� ������������� ��� ��������� �������.

��������� �� ������� ������ ��������� ���������� ��� ��� ����� �� �������� �������� ���������, �� �������� ����� ��� �� �������� ����� ������� � ��������� ������ �� ��������. ��� �������� ����������� ��������� �������� ��������� ������� ������ ����� �� ���� ����� 250 ���. ���. ��� ����������� ��ﳺ� ��������� ���������.

��� ���������� ������������, ������������� � ������ ������������ �����, ������ ��������, ����������� ��������, �� � ������������ ��� ��������� �������. ��� ���� ����� ������������ � ���. ��� �� ��������������� ������, ���������� �� ���������� ��������� �������.

��� �� ������������� ����������, ������� ���� ����������� �� ������ �������, ��'��������� � ��������� ����������� ���������� ������� ������� � ̳��������� ���������� (��� ������� �� ������ ������, ������� ������, ��� ������ ��������� �������� � ������������ ����). ��������� ����������� ���� ������������� ���������, ������� ����������� ������� �� ��� ���, ����������� �����- �� ����������, ����������� ����������� ������� ������� ��� (������������ �����), ���������� ��������, ����� �������, ������������ � ��������� ����� ���� ����������, ������ ������ �� ������� ����.

���������� ������� ���������� ������ ��� ���������� ����������� ������. �� � � ���� ���������� �� ����� ��������� ���������� ������� �������, � ���������� ����� ����� ������������� ���������.

��������� ��������� ���������� �� ���������� ������������ (�� ������), ��� ��� ���� �� ����� �������������� ���������� ����� ���������� ������������� �� ������������������ ��������� �� ������ �����, � ����� ���� ������� ����������. ��� �������������� ����� � ������� ������� �� ��������� ������������ ������ �������� ������ ������ ���������� � ������� ���.


9.5. ����� �������� �� ������ ���˲�� ���Ҳ����� �������

ϳ��� ������ ����������� ���������� �� ������������ ������ ������� � �������� ���������� � ����������� �����, �� ���������� �������� ��������� ��������� �������, ��� ��������� ������� ������������ � ���� ��������� ��������� � ���������� �������� ������ ������.

���� �������� ������ �������� � ���������� ����, �������� �� ����������� ����������, ������ ��������� ������� ����������� �� ������ �� ������� �������� �� �������� �� ��������� ��������. � ���� ���� ������ ��������� ������� ������ ������� ���� (����. 9.2).

������� 9.2

���Ҳ���� ������ �������
��_______ ��

��� ���. ���

������

�����

����

����� ��������� �������

������

��� ��

�����

����

����

������� �������� �����ֲ�

-1185

-1485

300

������ ������ �� ������

-1122

-1233

111

������ (������)

-4296

-4072

-224

������� ����в�

15547

8841

6706

������ ���������� �����������

13882

8375

5507

������ ��� ������������

1618

427

1191

������ ������

47

39

8

������ ����в�

-19843

-12913

-6930

������ ���������� �����������

-17956

-12560

-5396

������ ��� ������������

-1801

-348

-1453

������ ������

-38

-5

-33

������, ������� � ������ �������������

������������

-48

0

-48

������ ������

3174

2839

335

������� ������

4799

3508

��

���������

4033

3118

915

����������

307

182

125

��������

631

91

540

���������

140

33

107

�����

2955

2812

143

�������

230

101

129

�������� �������

42

20

22

Գ������ �������

26

11

15

������� ��'����

125

87

38

���� �������

343

171

172

������������

-1625

-669

-956

���������

-424

-215

-209

����������

-133

-124

-9

��������

-137

-18

-119

���������

-118

-57

-61

�����

-36

-16

-20

�������

-308

-88

-220

�������� �������

-109

-74

-35

Գ������ �������

-42

-5

-37

������� ��'����

-119

-85

-34

���� �������

-623

-202

-421

������ (������)

-572

-343

-229

�����������

103

33

70

�������

-675

-376

-299

�����Ͳ ���������� (������)

509

91

418

�����������

619

135

484

�������

-��

-44

-66

������� �����ֲ� 3 ��ϲ����� ��

Բ�������� �����ֲ�

946

-1021

1967

������� �������� ��������

5

0

5

�������� ����������

5

0

5

������� ��������� ��������

941

-1021

1962

���̲ �������ֲ�:

� ������

521

88

433

� ������

5

0

5

��������Ͳ �������ֲ�

������� ���� ������

-1

1

-2

³������� ���� ������

199

39

160

��ز �������ֲ�

1090

-1149

2239

������

-821

-1166

345

�������������� ������� ����������

-159

-157

-2

���������� �������������

-415

-415

0

����� ���������������� ������

-498

-190

-308

������ �� ��������

251

-404

655

������

1911

17

1894

��������������� �� ������������

�������

1140

-570

1710

����������

1037

-570

1607

�������

1745

0

1745

������� (�����)

-708

-570

-138

������������

103

0

103

�������

206

0

206

������� (�����)

-103

0

-103

�������������� ������� ����������

193

146

47

������������ �������������

131

131

0

����� ���������������� ������

75

-6

81

������ �� ��������

372

316

56

������Ͳ ������

-873

0

-873

������ �� ��������

-916

0

-916

��������� ����� �����������

94

0

94

ֳ�� ������

-51

0

-51

������� �� ��������

239

������

0

��� ������ ���������� ����� ��������� ������� ���������� ��������� �����, � ��� ����� ������� ���������������� ������� �� ����, �� ������� ����� ����� ������� (����. 9.3).

������� 9.3

���Ҳ���� ������ �������

_______ ��

(��������� ����� �������)

����� ��������� �������

���.���. ���

������ ������ �� ������

-1122

������

-4296

������ ������

3174

������ (������)

-572

�����������

103

�������

-675

����������� ����������������� �� �������������� �������

-811

���������������� ������

-50

������� ������ �-� - ���������

-873

������Ͳ ������� � ���Ͳ������ Բ��������Ͳ

-3428

���������� (������)

514

���� ����������

526

��������� ����������

198

������� ���� ������

-1

³������� ���� ������

199

��������������� �� ������������ �������

454

������� �� ��������

239

��Բ��� Բ����������

-1497

Բ����������

1497

������������ ������� ���������� ����������

1497

� ��������� ���� �������� ���������� ��������, �� ���������� ������������ ��������� �������� ���������� ������� �������� �����, ��������� ���� ��������� �������� ������ ��������� �������, �� �������� ���� ���� �����������. Գ���������� ����������� ������ ��������� ������� ���������� � ���� ��������� ���������� �� � ���� ��������� �������.

����� ��������� ������� ����������� �� ������ ���������: 1) ����� ����� ������������ ����; 2) ����� ����� �� ������� ������; 3) ����� ������ ������� ��������� ������� �� ������ ����� ��������� ������� �� �������������� ��������. ��� ����� ����������� ���������� ����������������� ��������, ����������� ����������� ����� ��������������� ���������, �� ������ ���� ������������ �������� ��������� �� �������� ��������� �������.

���������� ������ ��������� ������� ������������ ����������� � ������� �� �������� ��� ��������� ������ ������

.����� 10 ������������ ���� ������ � ����� ����������� ������������ ���������� ������������ � �������� ����������. 10.1. ��������� ������������ ����Ͳ��ֲ� ���ʲ������� ������������

������ �� �������� ��������, �� ��������� �� ���������� � ������������� �� ������� ��������� ������� ������� � ������� ��� ������� ���� �� ������ ���������� � ������ ����� �, ��������, � ������� ��������.

������� ��� ����� ������� � �����������, ���������� � ���������.

����������� ������ �������� ����� ����������� ������ � ������ ������� ������ � ������ �� ���������� �������, ���� �� ������� �����. ����������� ������ ������������ ��������.

��������� ������ � ��������� ������ ���������� �������, �� ��� ������������� ��� ���������� ���������� ������� �� ����� ������ �����, � ������� �������� ����������� ����� ������ ��������, ������������� �������, ����� �������� �����'�����.

������������� ������ ������� � ���������� ������. ³� �������� ������� � ������� ���� �����������, ��������� � ������. ������� �������� �� ��������� ���'������ ��������� �� ����� �� ��� ��������� ���� �������, � � ��� �������� ���� ���'������ ���� ���������� ��� ������ ����� � ������ ������� �� �������� � ���������� ��������.

������� ������������ ��������� ������� � ���� �������������� � ��������� �������, ��� � ����� �� ���� ������������ ������ ��� ������. ���� ������������ ���� ������ � 1995 �. ������� ���������� ��� �������������, � ����� �������� ���� ������ � �������� ���������, �� ��������� ������� �������� �� ���������� � ������������� ��� ����������� ����� ���� �������.

������� ��� ����� ����������� ����������� ������������ ����������� ������������, � ���������� ���� ����� ���� ��� ��������� ����� ��������� �������. ���� ������������ � ���������� �������, �� �� ����� �������� �������, �� �� � ������������ ������������� �����.

������� �������� ��� ��������� ���������� ��������� ������� �� ������� �� ������ ���'������ �������� ����� ��������

����������� ������������. ��������� ������������ ����������� �� ������ ����������: ���������� ����������, �������� ��������, ������������� �� �������� �������.

������� ���������� ���������� ������� ������, �� �� �� ���� ���������� ������������� ����� � ���������� ����������� �����. ³� ���������� ����� �������� �������� ��������� ������� ����� �������, ������� ����� �� ������� ������������ � �������� �������. ��������� ������ �������� ������������ ���������� �� ������������ �������� ������������� �� ��������� � �����������. � ��� ��������� ������ ���������� � �������� ������������ ������� ��� �������, �� �������, �� ���������.

ֳ������ �������� ������������ �������� ��������� ��������� ����� � �������� ����������� �������, �������, ��������-��. ������ �������� ������������ ���������� �� ��������� ���� �� ����, �� � ����� ������� �������� ������� � ������. ³� ���������� ����� �������� ������� ���� �������� ���������� ���������� �������, �� ����� ��������� ���, �� ��� �������� ������, ���� ����������� �������� ������ ����� ��� ��������� �����.

������� ������������� ������� �� �� ��� ��������� �������� ����� � �� ��������� ������ �� ������������ ����� �������� ������������������ ������������. ³� ������, �� ������������� �� ���������, ��� ������������ � ����� ������� �볺���-��������, �� ���� ����������� ������ ������ (������ ��� ���� ������), ��� ����������� � ����� ���� �������, ��� �����'������� ������ ����� �������� ���� ����� (������, �������������� ����).

���� ������� ������ ���������� � ��� ������������, ���� ���� �� �� �� ���� �����.

³�������� ������������ ���� ���� ��������� �� ��'��������� ���������, ���� ��������� ������� ������� �� ��������� ��������� ����� � ��������� ������� (���������, ������� �� ������� �������� �����, �� ����������� ���������� ����), ��� � ���'���������, ���� ���� ��� �� �� ������, ��������� ��� ��������� ����� �������� ����������� ����������.

� ������ ������������ �볺��� ���� �� ����� ������ ���������� �������� �������, � � ������ �������� �� ������������ ���. � ������ �������� ������� ������� � ��'�������� ���������� �������, ���� ��������� ������, ������� �������� ��������� �� ��� ������������ ������� �� ������ ����� �������� �����. �� ������� �������� ����� ���������� ��� ������� � ��������� ��������. ������� � ����� ����� �� ������ ��������� �������� �������� ��������, �� ������������� ������������� ������.

�������, �� ��������� �������, ����������: �) �� �������� ������������ � �������������� � �� 1 ����; ������������ � ����� 1 ��;

�) �� ������������� � ���������� �������� (������, �������
�� �������, ������� ��������), ���������� (�������, ��������
�� ������ ������ �����), � ����� ������������� (��������������,
���� �������� ���������� ����), ������������ (�������);

�) �� �������� ������ � ���������; � ��������� �������;

�) �� �������� ������� � � �������� �������; �������� ��
������� �������� ���; ��������;

�) �� ��������� ��������� � ��������, � ����������, �� ����
��� ��������� ��� ������� ������������, � ������� �������;

�) �� �������� ��������� � ������� (�� ��������� ������������� ������ ���������), ��������� (�����������), ����������.

��������� ������������ ����������� �� ������������� ����� ���������� �������: �������, �����������, ��������������.

������� ���������� ������� � ������������� ������ ����������� ���������� ������������. �� ����� ���� ���� ����� ������� (��������) ������, ������ ���� ������ � ��������� ������� ������������ ���������� ����������� �볺��� ��� ����� (������� ���������, ������������� ���������� ����� ����� ������������ ����� ����).

����������� ���������� ������� ������������� ������ � ������� ��������, ���������, � ��� ������������ ������������ �� ������� �������. ³� � ������ ����� ������� �� ���������. ���� �� ����� ������� ������ ��������� ������, ���� � ��� ����� ���� �� ���� ���������� �� �������� ������� ������������. ��������� ������� ���� ������������ �� �� ��������� ����������� ������������, ��� � ����� ����������� �����, �� ��������� �� ���� ������� �� �������� �� ���������, � ������ ������������ ����������� �������. ���� �� ����� �������� ������������� �� ����������� ���������� �������� � ����-���� ��� ��� ������������ �볺���, ��� �� ������ ���� ����������� ��������� ������.

�������������� ������� � �� �������-�������� �������, �� ����� ������������ �� �������� ����� � �볺����. �� ����� �����������, � ������ ����, ������� ����� � �� ������ � ������� �� ���������� �볺���, � � ������ � �����, �� ��������� � ���� �� �볺��� � ������ ������, ���������� ������� ����. �������������� ������� ����� � ��� ���������� ������� � �������� � ���� ���� �������� ��� ��������� ������. �������� �� ����� ������������ �� ��������� ��������� �������� �볺���.

���������� ��������� �������� ����������� ����� �� ��������� ������ ������� � ������.

������� ��������� ����� � ����� ������� �������, �� �� � ����� ������������ ����. ��� ������ ������� ������� ������������ ������� � �����, �� �������� 10 % �������� ������� (����� �������), ����������� ���� ������ ��������� ������������� ���� ������. ������� ������������� �� ���������, �������-

���� ��������� �� 100 % ���� �������������� �����'�����, ������� ������ ������������, �� ���� ������������ 25 % ������� ����� ������������ �����.

��������� ����� �������, ������� ������ ��� �������������, � ����������� 100% �������������� �����'����� �����, �� ���� ������������ �������������� ������ ������� ����� �����.

������������ ������������ �� ������������ � ����������� ����������� ������ ���������� ��������� ����������� ��������� �������� �� ����� ��� ���� ���������� ����'�������, ��������� � ��������� �����.

������� ��������� ��� ���'����� �������������� ��������� �� ����� �������� �� �����, �� ����������� � ��������� ������, ������������� �� ���'��� ������������, ��� ������� ������.

г����� ��� ������� ������� �� ������������ ���������� (��������� �������� ��������, �볿 �����) � ����������� ����������.

������������ ����������� � ����� ���������, ���������� �������� �����. ���� ���������:

� ��������� ������� � �����������;

� ������ ������� �� ��������� ���������� ��������;

� ������� ������ ������� �� ������ ������������;

� �������� ������ ���������� ����� �� ������������������
������������;

� ����� ��������� ������ ����.

������� ��������� ����� �� ����������� ������� �� ����������� ����� ����:

� ������ ��������� ����� ������������������ ������������,
�������� ����������, �������������, ��������;

� ������������ ����� � ���� �������� ������������, �� ��
�������� ���� ��������;

� ����������� ������� ���� ������ ����� � ����� ������ � ���
������ ��'����, �� �����������, ������ ����� �������� �������.

����� ������ �������� ������� ������� (������������ ������ �� ������ �������), ��� ����� � ����� ������� ����� � ���� �볭����� � ������ ��������� ������ �� ���������� ����� � ���, �� �� �������� 50 % ��������� ������� ����� �����, ���� ����������� � ���� ��������.

����� �� ������ �������� �������:

� �� �������� ������ ������������ �������� ������������;

� �� ���������� �� ��������� ���������� ����� �볺���;

� �� �������� �볺���� ������� � ������ � ����������� ���
�� (�� �������� ������������ �� �������������� ��������);

� �����������, ���� ���� �������� ������ ��� �����������;

� �����������, � ���������� ���� �� ����������� ���������
�� �������� ����� �� ���������� �������-����������� ���������;

���� ��������� �� 100 % ���� �������������� �����'�����, ������� ������ ������������, �� ���� ������������ 25 % ������� ����� ������������ �����.

��������� ����� �������, ������� ������ ��� �������������, � ����������� 100% �������������� �����'����� �����, �� ���� ������������ �������������� ������ ������� ����� �����.

������������ ������������ �� ������������ � ����������� ����������� ������ ���������� ��������� ����������� ��������� �������� �� ����� ��� ���� ���������� ����'�������, ��������� � ��������� �����.

������� ��������� ��� ���'����� �������������� ��������� �� ����� �������� �� �����, �� ����������� � ��������� ������, ������������� �� ���'��� ������������, ��� ������� ������.

г����� ��� ������� ������� �� ������������ ���������� (��������� �������� ��������, �볿 �����) � ����������� ����������.

������������ ����������� � ����� ���������, ���������� �������� �����. ���� ���������:

� ��������� ������� � �����������;

� ������ ������� �� ��������� ���������� ��������;

� ������� ������ ������� �� ������ ������������;

� �������� ������ ���������� ����� �� ������������������
������������;

� ����� ��������� ������ ����.

������� ��������� ����� �� ����������� ������� �� ����������� ����� ����:

� ������ ��������� ����� ������������������ ������������,
�������� ����������, �������������, ��������;

� ������������ ����� � ���� �������� ������������, �� ��
�������� ���� ��������;

� ����������� ������� ���� ������ ����� � ����� ������ � ���
������ ��'����, �� �����������, ������ ����� �������� �������.

����� ������ �������� ������� ������� (������������ ������ �� ������ �������), ��� ����� � ����� ������� ����� � ���� �볭����� � ������ ��������� ������ �� ���������� ����� � ���, �� �� �������� 50 % ��������� ������� ����� �����, ���� ����������� � ���� ��������.

����� �� ������ �������� �������:

� �� �������� ������ ������������ �������� ������������;

� �� ���������� �� ��������� ���������� ����� �볺���;

� �� �������� �볺���� ������� � ������ � ����������� ���
�� (�� �������� ������������ �� �������������� ��������);

� �����������, ���� ���� �������� ������ ��� �����������;

� �����������, � ���������� ���� �� ����������� ���������
�� �������� ����� �� ���������� �������-����������� ���������;

� �����������, �� ����� ����������� ������������� �� ��
��� ���������� ��������� � ������������ ����������.

��� ��������� ������� ����������� ���������� �� ����� � ��������� �������, ��� ������ ������ ����� ���������. ����� ���������� ��������� �������� �� ��������� �������� ��������, � ��� ����� �볺��� �� ���� ���� �����.

������� ��������� �� ������ �������� �� ������ � �������������� �������� ����� (��������). �� ��������� �������� ����� ���� ������ �������� ������������� ������������������ ������������, �������� ���������� ������� �� ������������ ��������, �� ����������� ��� ������������, ��������� ������ ������ ��� ����� �� ��������� ��������� ������� (����, �����, ��������� ������ ����).

� �������� ���� ��������������:

� ����, ����, �����, �������, ����� ������ � ��������� �������;

� ����� ������������ �����'����� ������������;

� ��������� ������;

� ������� � ����� ������ �������� � ��������� �����;

� �����, �����'������, ������������� ����� ���� ������� �
��������� �������;

� ������ ���������, ���������� �� ����� ���������, ����
������ ��� ������������;

� ����������� ������� �� �����;

� ��������� ���������� ������ �������� �� ���� �������� �
����� ��������� ���������� ����� ����.

���� �������� ����� ����������� ��������� ������� �� ��������� �������� ��������.

� ��� ���������� � ������������ ���������� ��������� ��������� ����� ��'������ ������� �� ����������� � ��'���� � ��� ��������� ������� � �����, ������������ ��������� ������, ���� ���� � ������� �������� ������ ������������ ��������� ��������� ����� � ����� �������� ������ ��������� �������. ����������� ������� ������������ ���������� ������ �� ���������� ��������.

���� ������� �������� �� ���������� �������������� ���� �������� �����, �� �������� ������������� �������, ��������� � ������ ���� ���������� � ������� �������� �� ���. � ��� ���������� ������ �������� ���� �������� ����� � ���� ������������ ���� �� ����� ������� �������� � ������ �������.

� ��� ��������� ����������� ����� ������������, ������������ ��� ������� �� �� �������� ������������, �������� �� �������� �����, ������� ����������� ������� � ���������� ��������������� �����, ������������ ���������� �������, � ����� ���� ������� ������ ����������� ��������������, ���� �� ����� ����'������ ������ ��� ���������� ��������� ������� � �������� �� ���, �

���� ���� ����� ����������� ��������� �� ������������ � ������������� �������������� �������.

���� ���� ������ ����� ������������ ������� �� �� �������� ������������, �� �� ����� ���������� �������� �������� �����, �� � �������� ��� ��������� ��� ����� � ����� �����'����� ������������ �� ��������� ������.

� ��� ������������ ��������� ����� �� ��������� � ���������� � ��������� ������ ����������� ��������� �������, �� �� ����� �� ������������ �������� ������� � �������, ������������ ��������� ������.

���� ����������� ������������ �� ������ ����� �� ���������, ���� ����� �� � ����������-��������� �������. ���� ����������� ������������ �� ������ �����'������ ���� ������ ����� ������-. �� �� �������� �����, ���� ���� ���������� � ������������� ������� ������� �� ������ ��� ��������� ������ ��� �����������.

� ����� ����������� ���������� �� ������������� ��������� ���� ���� ��������������� ��� �����, �� ������� ����� ������ �� ������������� �����.

����� � ������� 197 ��������� ������� ������ � ����� 䳿 �����'����� ���� ������������ ����� ��������� ��� ��������. �������� (����) ���� ���������� ��� ����� �� �����'������� ����� ����, ��������� �� ������ ��� ������� ����� ������. ������� ����� ������ ������������ ��������� ������ � ������������ ��� �� ��������.

������������� ����� ������������ ��������� ������ �� ��������� ��������� � ����� ���������. ��������� ����� ��� ������� ����� ������� ����� �� ������ ������������ �����, ���� ����� ������ ���������� ��������.


10.2. ��������� ������������ ����Ͳ��ֲ� �������� ��������ʲ�

������ ���������� � ���������� ��������� ����������� ����������, ������� ������ � ������ ��������� ���������� ��������. ������ ���������� ������ ������������ �� � ��������, ��� � � ����������� ������.

���������� ���������� �� ������������� ������������ ������ �������� �������� �������� � ��������� �������, ������� � ������� ������� ���������� ������ ������� �� �������� ����. �������� ������������ ������������ ���������� ������ ��������� ������ �����, � ����� ��������������� ������� � ������� ��������.

������������� � ����������, �� ����������� �� ��������� ������ �� �������� � ������, ���� ����� ���������� � ������� �������� � ������������� ����������.

���������� ���������� ���������� �� ������ ��������, ��� ���������� � ����� ��������:

� �������� ���������� ����������;

� ������ ���� �� ����������, �� ������������ ������� �����
�� ��������������;

� ����� � ������� ���������� � ���'������� � ���� �������
������.

������������ ���� ������ �������� ���������� ���� ���������� ���������� � ��������� ������ ������, � ��� ������� Ⳮ���������� �������� �������� ������� ������������ ����������.

� ������ �������� �������� ������� � ����� ������� ������� ������ � �������� ���������� ������������ ����������, �� �������� � ��������-������������� ��������.

� ������� ���� ���������� ��� �� � ����� ����������-�������� ����� ������������ ��� �������� ���������� ������������ ����������.

1. ���������� ����������� ����� �������� �������, �� ������������ �볺���� ��� ��������� � ������������� �����. �� ��������� �� ���������, ��� � ������� ���, ��� �� � ������ �������-������������� �������� ����� ����� ����� ��������������� ����� ������� �����, �� �������� ����� ����������� ������������ ����� ���������� � ������������� ��������� �������. ��� � ��'���� � ���, �� � ����� ������ �������� ������ ������ ��� ����� ������� ��������, ��� ������ �� ���������� ������� ���� �������, ��� ��������� ��� ���� ��������� � ����������� ������ ��� ��������������� ����������, �� ������������ � ��� ���������� ���������.

2. ������ �� ��������� ����� ������������ ������� �� �����
��������� �������� ����� � ������� ����������� ���� �������
�� �� � ����� ������� ����� �� �������� ��������.

� ����� ������� ��������� ����� ���'���� ����� ��������� ��������� ������� � ���� �������, �� ��������� �������� ��������� ����������� ���'���� ��������������. � ��'���� � �������� ������, ��� ������� �������� ��������� �����, ��� ������� ���������� ������������ ���������� � ����� ��������� ����������. ��� ������������ ���������� ����������� ����� �� �������, ���������� �� ��������� ���� ������ ���������� ������ ������� �������������� ��� �������, ��� �� �������� ������, �� ������������ � ��� ����'������ ����� �������.

3. ���'���� ����� ����� ������� ������ ���� ������������ ���
������� � ���������� �� � ������������� ��������� �� �����������
����� � ������� ��������. ��� ������� ����� �� �� ��� �������
����� ��������� ����������� ���'���� �������������� � ����
����� ����� ���������� ������������� �� ��������������� ����
����� �������. ����� �������� ������������� ���� � ��������.

4. ������ ������� �� ���� ����������� ��������� �� �����
��� ���������� ��������� �����'������. ���� ��������� ������
���������� ������ ������������ ������� �� ��������������,
����������� ���������, ��������� ��������� �������. ��� ����
��� ���������� ����� ���������� �������, �� ������ ���������
���������� �������� �� ������, ������������ � �������������,
���������, ��������� ���������, ����������� ̳����, �����������
������ �� ���������� � ����������� ��� ������ ����� ����. ���
������� ���� ����� �������� ������ � ����, �� ��������� ����
�� �������������� �� � ���������� ������ �� ��� ������� ������,
� ����-���� ������, � � ���������� ���������� �����. ����������
����� �������� �� ����� ��������� ������ ��������� �������
� ������ � ������������ ��������� ���� ���������������� �
��������. �� ����, � ����� � ��'���� � ���������� ������ ���
������� ����������. ������ ��������� �� ��������� ������
���� �������� �����'�����, �� ���������� �� ���������� ������
����������� �������������.

5. ���'���� �������������� ����� ����� ������ ����� ��� ��
������ ����� �������. ������������-������ �������������� �������
���� �볺��� ����������� �� �������� ����� � ��������� ����
����� ���� ������������ �� ������������� ����� ��� ������ ��
���� � ������� �������� �� ������������ ������. ��� �������
�� ������� �������� ��� ������������ ��� ���'����� ����� �����
����������� � ����������� ����������� ���������, ������ ���
������ ����������� � ����������� � ��������� � �������.

����������� �� �������� ���������� ������������ ���������� ���������� ���� ������, ���������� ���� � ����'������� ��� ��� �������� ����������. ���� ��������� �� ������.

������ ���������� � ����������� �������������� ������ ����������� ����� � ����������� �����. ����� � ������� �볺��� ���������� �� �������������� ���� ��������, ��� �������, � ���� ������ �������������� ������������� �������� ��������� �� ����������� �������� �����. �� ���������� ������ �� ����������� ������� ������� ������ � ����������� �� ��� ����������� � ������ ��������� ������� �� ���� ������ ������� �� �������, � ����� ������ ������ �� �������������� ��������� ���������, ��� ̳���� ����.

����������� ��������� ����������� ������ �� ��������� ����� � ����� ������� ����� �� ������� �볺���. ���� �� ������� �볺��� ����������� ����� ��� ��������� ����������, ���� ������ � ����� ����� ������� � ���������� ������ ������, ��������� ������ � ��� ����������� ����� �� ������� �������� � ���������� ���������.

������ ������ �볺��� �� ������� ����� ������ �� �������������, �� �������� ������� ������� ������ � ������������� �����.

����� ������������ ��������� ����'�������� ��������� � ������, �� �������� ������� ������ � ���� ����� � ����� ������������� ������ ���� �� ���� ������ � �������, �� ���������� ������ �������� ������� ������� �������� � ����������� ������.

���������� ���������� ����������� �� ������ ������� ���������:

� ������� ���������;

� ������� ������-���������, ���, ���������;

� �������, ������� ������;

� �������� ��������� (�������������).

����� ���������� ���������� �������� ��������� �� �������� �� �� ��� ��������� �� ����� ��������. ������ ������ �� ������� ��������� (�������������) �������������� � ��� ������-���� � ������������� �������� �����.

����� ������糿 �� ������������ �� ��������� �� ����������� ����� ������������� ��������� � ����������-��������� ������� ��� ����� �����.

����������� ���������, �� ��������� � ���� � �������� ����, ����� ��������� ������� ������������ ��� ��������� � �쳭������, ������� �� ����� �����, ���� ��������. ���� ���� � ���� �� ������������ ������ �������������� ��������� �������� �� ��������� ��� ��������� �����������, ���� ����� �������� �� ��������� �� ����. ������������ �������� ������ ������������� ������, ����������� � �������� � ������������� ���������� �� ������������.

�볺�� ���� �������� �� ����� ����������� ��������� �� � �������� ����, ��� � � ������ ����������� ������������� ��������� (����������� ����������) �������� ��'����. ����� ������� ��� ��������� �� ����� ������������� � ���� �� ������������-������ ��������������.

ϳ� ��� ��������� ���������� �볺��� ������ ������������� ������� ��볺������. ��������� �������� ��� ��������� �볺��� � ������� ����������� ������� ��볺������ � ���������� ���� ����������� ��������� ������ � ������ ����� �� ��� � ������.

���������� ������ ���������� ��������� ����������� � ������ ������ �� �������� �������� � ���������� �����, ��� ������������ ������ ��������������� � � ��������� ����� ������ �������������, ���� ����� ������� �������� � ���������� ����� � ����� ��������� �� �� ������ ��������, � ���� ������ ������� �����.

�� ����������, ��������� �� ����� ������������������ ��������, �������� ���������� �� ������ ����������'����� �������� � ��������� ���� �� ������, �� ����������� � ����������� �����. ��� ���� �� ������� ����������� ����� �� ��������� ��������. ��� ���������� ������ ������������ ������������ ��-

���'����� �� ����� ���������� ��� ����� �������� ��� ���� �������� ����� �� ����� ������� ������������.

�������� ����� ��������� �������� �� ����������� ������ ���������� � �� ���� ������ � ������������. �������� ���������� � ����� ���� ����� ������ ������������ �������� ���������� ����������. ϳ���������, ��� �� ����������� ������������ ������ �������, �� ���������� �� ������� ���������� ����� ���� � ����� 0,5 % �� ���� ������������� ������� �� ������ ���� ������������, ���� ������ ����� ��� �� ����������� ������ �����. ������� ������� ��������� ������������ ���� � ���������� ���� � �������� ����� ��������� �� �� �������������.

����� ������������� �� ��������� ������� ���������� ���� � ��� ����. � ��� ���������� ����������� �������� ���������� �� ������� �볺��� � ���� ����� ��������� ����� ������ �� ����� ���� � ����� 0,5 % �� ������ ���� ������������, ���� ������ ����� ��� �� ����������� ������ ��� ���������� ������������-������� ��������. �� �������������� �������� � ���������� ������� ���������� ���� ����� ������� ������ ����� ������ ����� � ����� 10 % ������� ����. ���� �� ���� ������������� �� ����������� ����� �������������� ���������.

��������� ���������� �������� ���������� � ���������� ����������. � ����� ����������� ������� �������� ���������� ������������ ����������, �� �������� � ������ �������� � �� ������� �� ����� �������:

� �� ��������� �������� �������;

� ����� ��������������� �������, �� ���������� ���������
����� ���� � ������;

� ����� ��������������� �������, ������ ������� � �����
�������� �����;

� ����� �������� ������.

��������� ������������ ���������� ����������� ����� ������� ����������� ������� (���) �� ������������� ����� ������������� ����� ������, �� � ������������� ������� �� ����� ���������� � ����� ���, � � ����� �������.

������������ ���� � ���������� ������� ���������� ���������� ������� � ����. ³� �������� �������� ������� ������� �������� � ��������� ����������� ������, ���� ��� ������������ 2 ������ 1995 �. ��� ��������� ���� ������� ��������� ������ �� ���, �� ��������� � ���������, ���������� ������� ���������, ������� ������ �����, ���������� ����� ���� � ���������� ������ ��������� ���� ���'������ ������������ �������� ��������� �� ���� ��������, ��� ����� � ��������� ̳���'����. � ��� ���������� ���������� ������� ������ ����������� �� ���������� ������������� ���������.

� ����� ��������� ���������� ������� ��� ����������� ��� ������ ���� �����������:

� ��������� ������� ������ � ����� ��������� � �������;

� ���������� ���� � ����� ���������� ������ �� �������;

� ������������ ������� � ������ �������� ���������� �������
� ����;

� �������� �� ����������� ������ ������ ���������.

��������� ����� ������������ � ����� � ����������� ����������� ���������� ������� ���� �볺���, ������� �� ����� �������� ����� ����� ������ ������ � ��������� �������� ���� �������. �����, ����� � ���������� �������� (��������� ������, ��� ̳���� ����), ��������� �������� �� ����������� ������������ � ���������� ������������� ������� ������� ������� ��������. �� ��������� ������ ���������, ������� ���, �� ���������� ������� � ���������� �������� ������� � ����, ����������� ���� ������� ���� � ����� ���������� ������ �� �������, ������������ ��������� � ����� ������ �� �� �������� ������������ ����, �������������� ������� ������� � ������ ������. �� ����������� ����� �� �������� ��� ����� �������������� ������� � ������ ������ �� ������ ������ ��� ���������� ������������� � �� �������������� ���� ���.���IJ� 11 ��ֲ�������� ���� ������� -����� ����������� ������������ ����Ͳ��ֲ� ��������������� ��˲�� � ������. 11.1. ���� � ���� ��˲��

��� ����������� �������������� ����-��� ����� �������� ���������, ��� ���'���� �������������� ���� ��������, ��'������� ���������� ��� ���� ����������� �� ��������� ������� �� �� ����� ���������, � ��������� �� ����������, ��� � � ��������. ���� ���������� �� ����, ���� �� ����� �������� ������ ����������� �������, � � ������� ������ �� ���. ����, ���� � �� ������� ������� ��������� �������������. � �� ��������� ���������� ��� ���� ������������ ����, ������� ���� ���� ������ ��� ������ �������, �� ������������, ���������� �� ���������.

���� �� �������������, ���������� �� ��������� �����, �������, ���� ������� ��� ���������� �����. ���� ���� ����������� ��� ��'������ �������������� ���������, �� �� ����������� �������������.

� ��������� �������� ������������� � ����������� �������������� ����� ������� �� ����������� ������� ����������, ������ ��'���� � ������� ��������� �����: �������� �����������, ������������ �� �������������� ����. ���� ���� ���'���� �� ����� � ���������� ���� ������.

����������� ���� ����������� ������������� �� ���� �� ��������� ��������� ������ ���������� �� ����������� ��������, �� �� ����� ��������������� ����������� �� �������� ��������������� ����� ��� ������������� �� ��� � ������ ������. ³� ������������� ��� ������������ ���������� �� ��������� ������������� �� �������� ����������. � ������, ���������, ���������� ������������ ���� ������� �� �������� �������� �볺��� �� ��� ����������� ����� �� ������ ��������� �������� ������������ ����. ���� ���������� ��� �������� ����������� ����������-������������� ������, �� ����������� ���� �������� �� ����������� ����������� ���������������� ��������, ���������� �� ����������� �����, ���������� ����� ������������ ������� ���������� ��� ��������� ��������� �����.

������������ ���� ����� ����� ������� ��������, ������������� � �������� ������� ����, �� �������������� ������������ �� ��������� �������� ������������. ʳ������ ������� ������� ���� ������������ ���� ����� � ������������ ��'���� � ������ ������ ���������������. ��� ������������� ����� ����������� ���������� ��� ������� �� ������������ ��������� �� ��������. ��� ����� ��� �������� ������������ ��'���� �������������� ��������� ������� �� �������: �������������, ����������, ������ �� ������ �����, �������, ������� ���� ����.

�������������� ���� � �� ����� ������������� � ���������� ��������������� �������������, ���������� �� ����������� ������������ �������� �������� ����������, ����������, �������� � ����� ������������ ������������ �������� ����������� ��� ��������� ��������� �����. �� ����� �� ����� ���� ����� �������������� ���� �������� ��:

�������������, ���������� � ����������� ���������� ������������� ����� �� ��������;

������������� ��� ������������� �������; ����������� ����� � ��������� (���������) �����; ��������� ���������� ����� �� ��� ������������� ����� �� ����� ���� ��������;

����������� ���������� ������� � ������� (������, ��������������, �������, �������� �����, ������ ����).

������������ � ������������ �������������� ���� ����������� �� ��������� �� ������������. ������ �� ���������� ���� ��������������� ����� �� ��� ����, �����������, ������������ ������� ���������� � ����� ���� ���� � �������� �����������, ����������� ��� ���������.

Գ�������� ���� ������� ��������� ������ �� ��������, �� ������������ ������������ �� ������������ ���������� ��� ���������� ��������-������������ �������� ����������, ��������, ���������� �������� �� ����� ������ ������������ ����. ������ �������, ��������� ���� �� ����������� ����������� ��� ������������� �������� �� ������ �����, � ����� ��������� ����������� ������������� (��������) �������, ���������� ��� �������� � ������� ������������.

��'������ ���������� �����, �� ��������� ����'�������� Ⳮ����������, �:

� ������ � ������ ���������� (��������, ����������);

� ������� ������� ������;

� ������� �� �� ���������� � ������ �� �� ������;

� ������� ���������� �������� ���������� �� �� �������;

� ����������� �������� � �������, �� ����������� �� �������
���� ���� ��'������.

Գ�������� ���� �� ����� ��������� ���������� ������������ �������� ������� ������ (�������� ��� ������) � ���� ����� ����� �� ���������� (��������, ����������) ��������� �� ���� 䳭������� �� ���� ��������. �� ������ ���������� ����� ���������� �������� �������, ��� ��������������� ��������� �� �������� �������������. Գ������� ������� �� � ����������� ��������, ����������� �������� � ����������� ����� ����. ������ ��������� ���� ��������� ������� ������.

������������ ���� ����������� ���'������ ������������ �������� � ����� ������������ �������� ������������� ������ ���������� ��� ����������, ������, �������� � ��������� ��������� �����. ��� ����� �������� � �������� ��������� ��������� ���������� ��� ������ � ������� �� �� ��������� (�������, ����������) � ������, ��� � � ������� ���� ����������� ���������, � ����� ��� ������� ����������, �� ��� ���������� ��������� � ���������� �����. ����� � ������������� ����� ������� ���������������� �� ���� �������� ������������, ����� �� ������ ��������� (������), �������� ����. ��������� �������� ������ � ������� ���������� ���'���� ��������������. � ����� ������������� ����� ���������� ��������� ����������� ��������� ���� ������ �� ������������� ���������� ��������� ���� ��������� ��� ������� ������.

�� ����� �� ���������� �����, ���� ����������� ����������� �� ������������� �� ����������� �����������, ������������ ���� ��������� ����������� ���'������ �������������� ��������� �� ������������ ���� ����� ��������, ��������� � ������ ���������� (����������, ��������), ������ �� ����� ���������.

������������ ���'���� ��������� ����������� ��������� � ���� ��������� �������, � ����� ���������� ����������� �� ��������� �� ������� �� ��� ��� ���������.


11.2. �������� ����Ͳ��ֲ� ��������������� ��˲�� � ������

���������� ��������������� ����� � ������ �������� �� ����������� ����������������� � ��������� �������� ���������. ��������� ���������� ��������������� ����� �: �. ������� ������������� ��������. ³� ������, �� ��������� �������� ������� ��������� � �������������� ���� �������� � ����������� ����������� �����. �������� ����� �� ����� ����� ���� ���������, ������� ��� ��������� �������� ��������. ³������� �� ����� �������� ����������� ������ ������������ � ������ �� ������ ��������� ����������, � �� �� �������� �����. ���� � �'��������� ������, �� ��������� �������� ��������� ���� ����-

���� � ���� ��������� ������� ��� �������� ������� �� ���, �������������� ���� ������� ��������������� �����. � ����� ��� ������ ����� ���������� �� �������� (�����������) �������.

2. ������� ���������. ��� ������� ������ �� ����� ������
��� ��������� ���� ���������� ������ � ���� ������ ��������� �
�������� ��������������� �����. ���� ������� ������ � ������
����� ����� ���� ����������� (��������� ���� � ������������
���) �� �������� ������ � ������� �� �������� �������. ���
����� ��������� ����������� ������������ �� ���������� ����
�� �� ����� ������.

3. ������� ���������� (����������). ��� ������� �������
��, �� ������ � ������ ����� ���� ������ �� ��������� � �����
�������, � ���������� ���� ����������. �� ����� ��������� ��
���� ������������, ���� ��������� �� ��������� ��� ������
���������, � ������� �� ������ � ���� �� ��������� � ��������,
�������� ��䳺�. ������� ���������� �� ����� �������� ����
����� ������ ������ � ������, � ����� ���������� �����'����� �
������. ���������� ��������� ������ ����� ���� ��������� �
����������� ������� ������, � �� ������������ �� �������. ���볭
����� ����� �������� ������ ������� ������� ����������� �����
�� �������� ������, ������� �� ������������ ������ �� �����
��� ����� �� ��������� ��������, ������� �� ������ �� ������.

4. ������� �����������. ����� � ��� ��������� ������ � �����
�� ������������� � ����� � ���� ������� ��������� �����, �
����� ���� ���� ��������� ��� �������, ��������� �� ����, ����
�������� ���� ������� �� ������� �����. ����������� ��������
���'���� �������������� ��������� �������� ������ ������ ���
��������� ��������� ������� �� ��������� ���������� �����������
�� ��������. ��������� ������ ����� �������� � ����������� ��
���, � ��������� ������� �������� � ����������� ��/��� �����.

5. ������� ��������� (���� ��������). ����� � ��� ���������
������ �� ��������� ��������� (������� ������), � ����� �������
������������� � ����� � ���� �� ���������, ����� � ���� �����
����� ���� (������) ��� �����'����� (������), ��������� �� ����,
���� �������� ���� �������� �� �������� ����� �� ����.

6. ������� �������� ����������� ������ �� ������. �� �����
��������� �� �������, �� ���� ���� ������������, � ���������
��� ���������, �� �������� ������� �������� �� ������, ����
������, � ����� ����������, ���������� �� �������� ����������
�������. ������ �������, ����� ������ �� ������ ���������� ��
���� � ������������� � ������������ ������, ���� �� ������
������������ � ������.

7. ����������� �������� �������. ��� ������� ������, �� ��
����� �� ��������� �� ������� ��������� ������� ������ �����
��������� �������� �� ����� ������������ ������� ������.

������, ��� ������� ������ ��������� ����� ����������� ��������� ����� �� ���� ������.

8. ������� ��������. ����� ������� ������, �� � �����
����� ���� ��������� �� ����� (������) ��䳿 ��� �����������
��������. �������� ������� ��䳿 �� ����� �� ������ ��������
���� � �����. ���������, �� ���������� �������� ���� ����
���'��������.

9. ������� ����������. ����� � ��� ��������� ������ � ��
���� ������������ �� ���������� ��������� �� �� ��������� ���
����������. ������ �� �����'������ � �������� ����� ����������
����� �� ����� ���� �� �������� ������ ������������� �����
������, �� ��� �� ������� ������� ���� ������� ������.

10. ������� ���������. ³������� �� ����� �������� ����
��� ���� ����� ���� ��������� ������� � ����������, ��� ����
���� �����������, ��������� ���������� ��������� ���� ������
�� �� ���������� �� �������� �� ������ �����. ������� �� ����
����� ���������, ��������� ��� ������������ �� ����������������
������������� ��������.

11. ������� �����������. ����� � ��� ���������, ���� ����
���� �� �����, ������ �� ����� ����������, ���� �������
�������� ������� �������� ������� � ������ �� �����, � ��� ����
���������� ��������� �������� �������. ϳ� ��� ��������� ��
��������� ������� �������� ������� ���������: ��������� ��
����� ������� �� ������� ���������; �������� �������� ������
�������; �������� ������ ������� �� ������� �� �������� �����
������� �� �����������.

12. �������� ����� ��� ������. ��� ������� ������, �� ���
����� ������������� �������� �� ����� ��������� ���, � ��
�������� �����. ���, �������� � ����� �������, ��������� 볭
���� ��������� � ���� ������� ����� �������� �� ����� ���
������ ���, ����� �� ������� ��������.

����, ����������� �� ���������� ���������, �� ����������� ��������� ���������, �����, �������� �� �������� ��� �������� ���������� � ����� ��������� �� ������������� ��������� �����.


11.3. ����Ͳ��ֲ� ��������������� ��˲�� � ������

�������������� ���� � ��������� ������ ������ ����������� ������������ ������ � ����������� ����� � ��������� �������� �������� �� ��������� ��������������� ����� �� ������� ������������� �������������. ������� ������� ������� ������������ ���� ������ ��������� ����. ������������ ����, �� �����������, ����� ���������� ���������, ������� �� ���������-

��� ��������, ���������, ������ ���������. �������������� ���� � ������ �� ������������ �� ������ ������������� �������. ���������� ����������� � ����� ������� ���������� ��������, ������������ ���������� � ����� ������� ������������� ��������, �������, ������� �� �������� ������� ��������������� ����� ��������� � ���������� �������� ����� (��������� � �����), ������ ����������� ������� ������� �����. ���� �������� ��볭���� ������� �� ��� ������� ������������ ������ � ������������� ������� �� ������ ���� �����.

����������� ��������, ����� ����� ������������ �� ���� ��������, �� ��������� �� ���� �����, �������, �����'����� � ���������� ����������, ������������� � ��������������� ����� ������� �� ���������� � ������������� ��������������. ������ � ��볭����� �������� ����������� �� ������ ��������� ���������, ����� ��������� �������, �� �������, ������������ ����������� �������� �� ������� �������� ���� ����� ��������������� �����.

������� ��������� ����������� � ������ ���������� ����� ������������ ��������, � ���� �� ��������� � ������������� ���� �� ���������. ³������������ �� �������� � ����� ��������� ���������, ����������� �� ��� ����������� � ��������������� �����, �� ����������� ��������� � ���������� ����� ������ �����, �� ������ � �������� �� ���������. �������� ��������� ����������� ��������, � � ��� �� ��������� �� �������������� ������� � � ������ ������ ��� ����� �������� �����������, �� �� ����� ���������� ������������� �����, ��� �������� ������������ ��������. � ���������� ������������� ����������� � ���������.

�������� ��������� ��� ������� �� �������� ���� � ���������� ������ ���� ����'����� ��������, ������ ����, ������� �� ���� ���������, ���� ����������� �������� ������, ������������ ����������� ������������� ����� ������, ����� ��������� �� ������� (� ����� ����� �����������), � ����� ����� ������. ������� �� ��������� ��������, �������㳿 ���������� ����� �� ��������� ������ ���������� �������� ��������.

����������, �� �������� � ������ �� ����� ��������� ���������� � ��������� ��� ����������� � ��������������� �����, �������������� �� ��������������� � �������� ��������. ������ ������� � ��� ������������ ������� (�������, ������) � ������ ����������, ������, �������, �������� ������� ���� � ��������� ��� �������������, ���������� �� ������������ ���������� � ��������� ���������, ������ �� �����. ����� �������� ������� �������������� ������������ ������ ������ ��� ������������� ������� ��������� � ����������� ��������� ������������� �����. �����, �� ��������� ������ ������� �� ������������������ �����, ������ ����������� ������ ������ ��� �� ���������� � �������� ��� ������� ������. �� ������ ������������ ��� ������� ������ �� ���� �볺��� ���� �����'������ ������� ��ﳿ ����� ������� �� ���������� ���.

���������� ��� ����������� �������� ����� �� ������ ����� � �������� ������� ������������ � ������������ ������ �� ��������� (��������������) ����.

� ����� ������������� ���� �� ���������� ����������� ������������� �������� � ��������������� ����� ����� ������������ ������ ����������������. ��������������� �� ����������� ���������� ��������� ���������� ������������-�������� ��������� � ���� �� ����������� ��� ����������� ����� �� ��������� �������� �� ������� ���� � �������� � �������� �����. ����� ���������������� ���������� ����� ���������� ��� (����������) ��������� �� ������ � �볺�����, �� ������ ���������� �����, ������� �������� ����� �� ����������, ����� �� ��������� ����� ��������� ��������, ������� ������������ ����� ���� ����������� � �������, ������ ��� ����������� � �����.

��������������� �������� �� �������� ��������� ��� ��� ����� ���������� ��������, ��������� �������-������������ ������� �����, ������������� ����� ����. ���� ������� ����������� ��������� �������� ����� ����������� ��� ��������� � ����������� �����, �� ���������� ������������ ���� ������ �� ������� ��������. ��� ����� ����� ������������� ������ ������� ����������������:

� ������ �������� ������ ������������ ��������;

� ��������� �� ������������� ������������ �������� ����
��������� �� ������� ������� ��������, � ���� ���� � �� �����
��� ������� �����������;

� ��������� ����� ��������� ������������� � ����� ����
��������� ������ �����, � �������� ������������� � ���� ���
������ ����� ���� ����������� �� �� ��������� ���������������
�����.

������ ���������������� �� ������ ���������� ����� ������ �������� ���� �����. ���� ������ ����������� � ������ ����� ��� ������� ���� � ���������, �������� �� ���������� ���������, �� ����������� ������ ��������� �����, � ����� ���� ����������� �� ����������� ������� �������'���� � ������ ��������� ����. ����������, �� ����� � ���� ������� ������������ ������ ������ ����������� ������ ����糿 �� ��������� ���������� �������� � �������� � ��� ��������� �������� ���������, �� ������������� ��������� ����������� ������ ��������, �� ����� � ������ �������������� ������ �����������.

��� ������������ ����������� ����� ��������������� ����� �� ������� ����� ��������� �������������� �����, �������� ��-

���'����� �� �����. �������������� �� ����� ��������������� �����, �� ��������� ���������� �������� ����� ��� �������� �����, �������� ����� '����� �� ����� ���� �������� ��������. ������� �� ������� ��������� ����� (�����'�����, �����) �������������� ������� ���� � �������. ����� �������������� ������� �� �����, ������ �����'������ �� ����� �������� �����, � �������� � ���� ���� ��� ����� ���� ������������� ��'����. ������ ����� ������� �������� ��������������, ����� �� ���������� ��������� ���� �������� �� ��������.

ʳ������ �� ��� �������������� � ������� ����, ���� �� ����������, ������ �����, ����� �� �������� �����'�����, �� ��������� �������������� �� ��� ����� � ���, ������������ ������, ��� �������, ���� ���������� �������������� ����� � ������ �������������� � ����'�������.

����������� �������� �������� ����������� ��������� �� ����� � ������ ��������������� �����, ������������� �� ��� ��������������, ����������� ��������� ����� � ������ �������:

� ��������� �������� ������ �������������� �� ���������
�� �� ���������� ��������-������������ �������� �� ��������
�����;

� ������� ��������� � ����� ������������� �� ������� ���
��� ��� ��� ������������ �� ������ ����� �������� �� �������
�������������.

��� ����������, ����������� ���� ������, �����, ���� ������ � ������������� ������� � ��������������� ����� ��������� �������. �� ���� ������ �������������� ������� �� �������, �� �� �� ��������� �� ���� ������������ ������� ����� ������. ϳ������ ������ �� ������� �� �������� ������� ��������� ���������, � ������ �� ���� (� ����������� ������� �� ������� ������, �� ������ �������� �������) � ������.

����������� �������� ������������� �� �������� ���������������� ����� � ��������� ��������� ������, ����� ��������� ��������� ����� �������� � �������� ��� � ����� ������ ������� �� ������ ������. �������� ����� �� ��������� ������ ��ອ����'����, �� ���������� ��������������� �������. ���� ������������ ��������� ������� � ���������, ����� ��������, ����� ������, �� ������� �� �������� ���� ������� � � ��� ��� ���������� �� �� ���� ��������.

�� ��������� ��������� ������ ������������� �������� �� �������� ��������������� ����� ������������� ��������, ���� �� ����� �������� � �������� ��� ������������ �� ����� ������ � �� ������ ������ ��������������� �������, ��� ����������� ������ ������� ������� �� ������� � �������� ��� �������. ³�������� ���� ������ ������� ��� ��, �� �� ��� ������ �������� �� �������� �������� �������. ��� �����, �� ����� ��-

������� ������ ������������� ���������� ���� ���������� ������������� ��������. ³� �������� �'�������, � ��������� ���� �������� �������� ���� ������ ���� ������, ���� ������ ��������� �� ������������� �������, ����� �� ������ ������� � ���� ���� ������.

������� ��������������� ����� �������� �� �������� ������������. � ������ ������������ ����������� ������������� ����� �� ���������� �� �������������� �������� � ������ ��������� ��� ������:

1) ��������� ����, �� ���� ������ ��� �������� ����-��� ���
����� ��������� ������, ���'����� � ���������� ����� ������ ���
������;

2) ���������� ��� ������ ��� ������ �� �������, ��� ���� ����"
����� �������.

���� ����������� ������, ����� � ������� �� ���������� ���������� ���� ���� ��������, �� ���� ������������ �� �������������� ��������. �� ��� �������� ����� ������������:

� ������ �� �����'������ �����, �� ������ ��������� � ���
���� ������ �� �� ����� �� ���� ������;

-� ��������� � �������;

� �������� � ������������.

���������, �� �������������� ���� �� ��������������� ��������� ����� ������ ������� ��������� ������. ��� ����� ���� �������������� ������� ����� 991 �������������.

������� �� ����� ������ ��� ������ �� ��������� ������� �������� �� ������, ������ �� �������-������. ������ ������� ��������� ��� ����� ��������� ����� � ������������� ������, � ������ � ��� ����� ������ ��������� ������������� ������ � �����. ����� ������� ������� �� ������� ��������, � ���� �� ��������� �������-��������� ���������. ���� �� �������-��������� ������� ������ ��������, �� �� � �������� ��������, ���� ��������� � ��������.

�������������� ���������� ������� � ��������, ���� ��� ���������� ���� �� ���������� ������� ������� ����������; ���� � ��� ���������� ���������� ������� �����������, �� �������������� ������� ��������� ��������.

�� ���� ������������ �� ���������� �������� ������� ��䳭������� �� ������, ��������� � ���������. ����� �� ������ ��, �� ���� ����������� � �� ���� ��'���� ��������������� �����, �� ����������� �� ������� �� �������� � ������ ������� ������� �������. ���, ��������� � �������, �� ��������� ��� ����� ������������� ������ � ������ �� ���������.

��������� ������� ���������������� � ����� ��� ����������� (���������) ������ ������������� ������ �� ���� ������, ������-

��� �� �������� ��������. ����, � ���� �����, ���������� �� �����������, �����������, ���������-������������.

����������� ������� ��������� ��� ����������� ������ ������� �������� �������� �������, � ���� ��� � ���������. �� �������� ��� ������� ���������� ��������� ���, �� ��������� ����������� � ��������� ��������� �������, � �� ������� � ��������� ��� ���. ������ ������ ��������� ����, ��� ������ ����������� �� ������� ��������� ��������� �������. �� ����� ������� ��������, ���������, ���: ����� ����������� �������� ������, ����� ������������� ������, ������� �� ���������� ������ ������ � ������� ����� �� ����������� ����.

����������� ������� ��������� ��� ����������� �������� �������� �������, � ��� � ���������. ���� �������� ��� ��������� ��� ������ ������, �� ������������ �� �������� �������� ��������. ����� �������������� ������� ������ ��������� ���, �� ��������� ����������� �� ������ ��������� ��������� �������. ���������� ������ ������� �: ��������� ������� ��� �������� ������ ������� ������, ��������� ������� ��� ������������� ����� ���������� ������� ������, �����������-����� ������� �� ������� �������� �������� �����, ���������� ������ ����.

�� ���������-�������������� ������� �������� ���, �� ������ ���� �������� ��� ��������� ������. ��� ����� ��������� ������ �� ������������ �������� ����������� � �� ��������� ��� ���������. �� ����� �������, ���������, �������� ������� ����������� ���������� ������� ������������� ��������, ����������� ���������� �������� ������ �� ���������� ������ ����.

��������� ������� ���������������� ��� ����������� �� �������� ������, ��������� ����������. ���� ��������� �� ���� �������. �� ��� ����� ������� ��� �������: �������� �������� ������, ���������� ��������� ���� ����.

�� �������� ���������� �� ������������ �������� ����� ������������� ������� �������� �� ��������� � ��������. ��������� ������� ��������� ��� ����� ���������� ��� ����� � ��� ������������� ������, �����, ������ �� ��������� � �������������� ������� � ������������� ������ � � ��������� ��������. ����, �� �������� �� ����� ��������, ���������� ������������. � ������ ����������� ���� ����������� �� ��� ���������� ������� II, III �� IV �������.

��� �������� �������������� ��'���� ��������������� ����� �������������� �������� �������, �� ���������� ���� ����������� �������. ����, �� �������� �� ���������� ��������, ���������� ����������.

������������ ������ ������ ��������� � ������� �� ����� �������� ������� ��� ������� ��������� ����������� �����.

����� � ���� ������ ������������� ������� ��������� �� ���, �� �������� �� �볺��� (�����������), �� �� ��������� ������������� ���������� �������. ��� ����� ���������, �� �� ���볭���� ������� ����� ���������� �� ������������� � ����� �����, ��� ����� ���������� ��� ��'������ � ����� ��� ������� ����������� ���������.

�� ��������� ������������ ������ ������ ������ �� �� �����: ����'����� � ������'�����. � ���� �����, ����'����� ��������� ������� ������� �� ���������.

����'����� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������������� ����� ������ ���� ������� �����. ���� � ����'�������� ��� ���������� �� ��� ��������� � ����'������ ������� ������ ����������� ��� �� ��� �������� ����������� �������.

������ '����� ��������� ����� ��������������� �������� ��� ����������. ���� ������ ����������������� �� ��� ���������� ������������� ����� �� �������.

��������� ��������� �������������� �� ������� ���� ����������� ������� ������� �� ������� ����������� �����. ��� ��������� ���������������� ��� ���������������� ������� ������� ���������� �������� �� ������� ���������� ������� ������������� ����� ������.

�������������� ������������ ������ ������ ������ ��������� ����������� ����� ���������� �� �������� ��������� ��������� ��������� � ������������� ���������� ������� ���������� ������ �� ������������� ������. ������� ������ ����������� ������� �� � ���������, �������� ������� ��������� 5 ����, � ����������� � 14 ����.

̳� ����������� � ������������ ��������� ���� ����������� ��'����. �� ���������� �������� ������������� � ��� ����, �� � �� �����������, ��� ���������. ������� � ������� ��� ����������� ������� ����� ���������� ���� ������ �� ����� � ��������� �� ����� �������� � �������� ������������ �������, � �������� ����� �� ������.

��� ����������� � ��������������� ����� �� ������� ����� �� ����������� �������� ���������� � ����������� ������� ������� ������. ������ �� ��������� ��������� � ������������ ����� ����������� � �����, � � ����������� ����� � � ��������� �����: � �������� ����� � �� �� �������� � � ����� � �� �������� �������� (�������) ������ ������������� ����� ������, �� ��� �� ��� ��������� ��������.

������ �� �����'������ � �������� ����� ����� ��������������� �� ����� ����. ��� � ������ ���� ���������� �����������, �� �������, � ����� ���� ���� ����� ������.

���� ������ �� ������ ����������� �� ���������� ��������� �� �� ��������� ��� ����������.

ϳ� ��� ��������� �������� ��������� ��������� ���� �������� �� ���� �����������. ���� �������� � �� ���� ����������� � ���������������� ����� �������� � ���� �� ���������, ����� � ���� ���������� ���� (������) ��� �����'����� (������), ��������� �� ����, ���� �������� ���� ������� �� ������� ������ ����� �� ���� ���������. ���� ����������� � �� ���� ��������� (����������) ����������� ��� �������� ����� �� ���������.

��������� �������������� ����, ����� ������ ������� �� �������� �������� ����� ������ �� �����'�����, ������ �� ������ �� � �������������� �������, ��� � � �������� �������, � ����:

� �������, ��������, ���� ���������� �� ������������ ��
����������� ����� ��������� � ������� ���;

� �������, ��������, ���� ������������ �� ���������� ��
����������� ����� � ��� ����� ��������� �� ������� ���, ��
������������ � ���� ����� �� � ������ �������� ���������;

� �������� �� �������, �� ����� �� ������� ��������, ����
���� �� ����������� ������ ��������������;

� ������ �� ������� �������� �� ������ � ������ ��������
�� ���� ����.

�� ������ ����� ��������������� ����� ������� ���������� ������������� {��������) �������, ����� ������� �������'������ ���������������� ���������, �� ����������� ��������� ���� ����� �� ���������� ���� �������� �� ������ �����. ��� ����� �������� ����� ��������������� ����� � ������ � ������� ���������� ��� ������� ����� �� ��������� �������� �������.


11.4. ���� �����ʲ� ��������������� ��˲�� � ������ �������

������� ��������������� ����� �������� �� ���� �������� ���������� ��� ������������ ��������, � � �������� �������� �������� �� ����������, �� ����������� �� ������ � ��������, �� ������ � ���� �볺�����, ������ �������� ������������� ��볭���� ����������. ���������, �� ��� ������ ����� ��������� ����� �������������� �������, ��� � ������ ����� ������������ ������������ �� ���������� ���� ��������-������������ �������� �� � ������ �� �����, ��� � �������� ���� �����. �� ���������� �� ��������� ����� ������� ������� ��������������� ����� ������ ����� ���� ��������� ����� �� ���. � ���� ����� ������������ ������ ������ ���������� ����������� ������ �������, ���� ���������� ������ ������� ��������������� �����. � ������ �������� ����� ������� ��������� ��������������� �������� �� �������� ��������� ��������������� �����.

� �����, �� ��� �����������, ��������� ��������� ��������� �������. ������ �� ����� ����������� ������������ ���� ������, ���� ������ ���� ������������ ����� � ������������ ���� ��� ����� ��������� �� ����������. ������ ����� � ��������� �����, �� ��������� ���������� �������� �������� ��� ������� �� ��������� ���. �������� �� �� ������������ ������ ������ ��������� ��� ����� �������: ���� � ��� ������� ������������� ����� ������, ������ � ��� ����������� �����. ������ ����� ������� ����� ������ ��������:

� � ������ �� �������� ��������� ��������������� ��������
��������������� �����;

� ��������������� ����� ��������, ����� �������� � ��������
�����, ����������� �� ���� ������ ���������, �� � �������� �
�����. ��'���� �� ���������� � �������� �����, ���������� ��
�����, ����������� �������� � � ����������� ����� ������������
������ �������;

� ������������ �������� ������������� �� ������� ���������
������;

� ������� ������ �� ����� �� �������� �������� ��������
������ �� ��������� ����, ����������� ��� ���������� �����
(������);

� ����� ������� ����������� � ���'��� �����, ������ � ����, �
���� �����, ���������� �� ������� II ������� (���� �������� � �
�������� �����), III ������� (���� �������� � ������� ����� ���
�� �������) �� IV ������� (���� ����������� � �������� �� �����
��� �������);

� ����������� ���� �������� �� ���������� �������� II, III ��
IV �������, � ���������� ���� ������������� ����������� �����
����, �� �� ����� �������� ������������ ����� ������� �������
���������� �������.

� �������������� ������ ���� ������� ��������������� ����� ������������� ����� ������ ��������� � ����. 11.1, � ���� ������� ��������������� ����� ����������� ����� ������ � � ����. 11.2.

��� ������������ ����������� ������������ ������� ������� ������������ ���� ������ ��������� ���������� ���� �� ������������. ���� ������ �������������� ������� �� ��������, �� ������ ����������� �� �������� � ���, � ����� ������ ������ ��� ���� �������� ����������� �����.

����� ������� �� ���������� ���� �� ������������ � �������� ���������� ��������������� ���������� ��������������� ����� � ��������� ������ � ������������ ������� �������������� ������� ����������� ������������� �������� � ������ ���������� ��������������� �������.

������� 11.1

���� �����ʲ� ��������������� ��˲�� ��ֲ��������� ����� �������

����� � ����� �����

����� � ����� ������� II �������

1. ������ ������

10. ������� �����

11. ��������� ������ �� �������� ������

12. ������� ��������

13. ֳ�� ������

14. ����� �������

16. ̳�������� ����������

17. ���� ������ ������ �����

2. ���� ������

21. ��������� � ���������� �������

22. �������-��������� �������

23. ����������� ������

24. ��������� ������ ������

25. ����������� ������ ������

26. �������� �������, ���� �� �'�������� �� ���� ���� �������

27. ���� ������ �����

28. ���������� � ���������� �����

3. ������ �����'������

30. ������� �����, ������� � ���

32. ������� ����� �� ���������

34. ������� �������

35. ����� ������� �� ������������� ����� ������

36. ̳�������� ����������

37. ���� ������ �����'������ �����

4. ���� �����'������

46. �������� �������, ���� �� �'�������� �� �������� �������

47. ���� ������ �����

48. ���������� � ���������� �����

5. ������� ������

50. ��������� ������ �� ���� ����� �����

51. ���������� ����������

59. ��������� ��������� ����

6. ������

60. �������� ������

61. ������ ������

62. ��������� �� ������������ �������� 64. ���� ��������� ������

66. ���� ������

67. ��������� �������

68. ������������ ������

7. �������

70. �������� �������

71. ������ �������

73. ������������ �������

74. ���� ��������� �������

76. ���� �������

77. ������� �� ��������� ��������

78. ������������ �������

79. ������ �������� �������

����������� ����. 11.1

����� � ����� �����

����� � ����� ������� II �������

8. ��������� ������� 9. 9. ������������ �������

80. ��������� �������

90. ������� �� �������� ���������� ������������� ����� ������

91. �����'������ � ������ �� ������������� �� ���� ������ �������

92. �����'������ � ������ �� ���������� � �������, ����������� �������� �� ������� ��������

95. ���� �����'������ � ������

96. ������� ������������� �� ����� �� ����������

97. ֳ�� ������ �� ��������� ������� �볺���

98. ���� ����� ������, ��������� �� ���������

99. ������������ �� ������������� ������� �����

������� 11.2

���� �����ʲ� ��������������� ��˲�� �����ֲ���� ���ʲ� �������

����� � ����� �����

����� � ����� ������� II �������

1. ����������� �� ���������� ��������

2. �������� � �볺�����

10. ������� �����

11. �������� ������

12. ����� � ������������� ����� ������

13. ����� ������������� ����� ������ 1

4. ����������� �� ���� ���� ������, �� ������������� ������������ ������ ������

15. ����� � ����� ������

16. ����� ����� �����

18. ���������� ������������� �� ���������� � �������

19. ������������ ������������� �� ���������� � �������

20. �������, �� ����� ���'����� ������������ 䳭�������

21. �������, �� ����� ������� ���������� ���������� ���������

22. �������, �� ����� ������� ������

24. ������� �� ������������� �� ���������, �� ����� �볺����

25. ����� ������� �� ������������� ����� ������

26. ����� �볺��� �����

28. ���������� ������������� �� ���������� � �볺�����

29. ������������ ������������� � �������� ������� �� ���������� � �볺�����

����������� ����. 11.2

����� � ����� �����

����� � ����� ������� II �������

3. �������� � ������� �������� �� ���� ������ � �����'������

31. ֳ�� ������ � ������� ����� �� ������

32. ֳ�� ������ � ������� ����� �� ����������

33. ֳ�� ������ �������� �����, ��� ����������� ���� �����

34 �������-��������� �������

35 . ���� ������ �����

36 ���� ������ �����

37 �������� �������, ���� �� �'�������� �� ����- ���� �������

38������� ����� ���� �������� ������ �� �����- ����� ������ �� ���������� �������

39 ���������� �� ����� �� ������ ���������� ���������� �����

4. ������������ ����-

�����, ������ ������

�� ����������� ������

41 ��������� � ���������� �������

42 ��������� � ������ ��������

43 ����������� ������

44 ��������� ������ ������

45 ����������� ������ ������

5. ������ �����

50 ��������� ������ �� ���� ����� �����

51. ���������� ���������� �������� ������

59. ��������� ��������� ����

6. ������

60. �������� ������

61. ������ ������

62. ��������� �� ������������ ��������

63.���� �������� ��������� ������

64.���� ���������� ��������� ������

67.��������� �������

68.������������ ������

7. �������

70.�������� �������

71.������ �������

73.���� �������� ��������� �������

74.���� ���������� ��������� �������

77.³���������� � �������

78.������������ �������

79.������� �� ��������

8. ������������ ����

9. ������������ �������

90.�����'������ � ������ �� ���� ������ �������

91.�����'������ � ������������, ����� �� �������

92.�����'������ � ������ �� ���������� � ������� �� ����������� ��������

93.������ �� �����'������ ���� ������������� ������ ������, �������� �� ��������� ��������� �����������, ��� ����������� ��������� �����

95.���� �����'������ � ������

96. ������� ������������� �� ����� �� ����������

97.ֳ�� ������ �� ��������� ������� �볺���

98.���� ����� ������, ��������� �� ���������

99.������������


11.5. ��������� � ����������-������� ������������ ��������������� ��˲�� � ������

������������ ���������� �������������� ������ � ������ ������� ������������ ���� ������, ���� � ����������� ������������������ � ��������� �������� �������� �� ���������, ������� ������������� ������ ���������� ���� ������� ��������������� ����� � ������ �� ��� ���������� ������������� �� ����'����������. ������������ ���� ��������� �� ��������� ���� ������� ��������������� ����� � ������, ���������� ���� ���� ������������, ���� ��������� ���� � ������ ��������������� ����� ��.< �������, �� ������� �� ���� �����������. ��������� ��������� � ������ ����������� ��������������� ����� � �������, �� ���������������� � �������� ����������, ������������ � ��������� �������� ���������� ������.

����������� ��� ������������� ����� ������ �� �������� ��������, �������� ����� ���� ����������� ��������. ³� ������ ������ ����� � �������� ������ ��������� ��������, ������� �������� � ����� ��������� ������� �� ������ �������� ������� �� ��������. ����������� ��� � ����'������� ��� ��������� ���� �������, � ����� ���������� �� �������� ������� �� ��� ��������� ���������� ��������.

��������� ���� ������������� ����� ��������� � ���� �������� �������� ������������� �����. ����������, ���������, ������� ������������ ��������� �������������� ����������� �������� ������������� ����� ������, ���� �� ������ ���������� ������������� ������ � �� ����� �������� ����. ���� ��������� ���� ��������� �������������, ���'������ ���� � ����� �����, �� ���� ��������� �������� ��������� ����� �� �������������� ���࿭��. ��������� ������� ��������� ���� ������������� ����� � ���������� ��� �����, ��� �� ����� ��� ���������, ��� ���, �� ��������� �������� ��������� �� ��������� ������� � ������, �������� �������������� ������.

��������� ���� � ������ ��������������� ����� � ������� � ������ ��������� ������������ ������ �� ��������� ������������ ����, �������� �������� ���� ������, ����� ���������� ���࿭��, ����� �������� ��� ������� ���������� ������������� �����. ��� ����� ������ ����� ����������� ������������� ����� ���������� ����������� ���� � ����� ��������� ����� �������, � ����� ��������� ��������� � �������������� ������������ ���������������� ����� �� ������� � ��������� ������.

������� ���� � �������� ������������� ����� ������ �䳭������ ���'������� ���� ������������ ������� ������ ������ ���-

������������ �����, ������� ������� ����������� ���������� �������� � ������ ������� �� �������� �������. ���'������� ��������� ������������� ��������������� ����� ������������� ����� � ������������� �� ������� ������ ������������� ����� ��� ���� ����������. ���� ���'������� ���������� �������� ����� �������� ������������� �����, �� ���� ������������ � ����.

���������� �������������� ������ �� ���������� ���� ������������ � ������������� ����� �������, ������������� ����������� ���� �� ���'������, � � ���������� �� �������� ����� ��������������� �����, ���������� ������ � �������, ������� ��������� �������� � �� ����������. �� ������������ ���� ������ ��������� ����'���� ���� ����������� ���� ������������-�������� ���������, ������� ��� ������� ��������� ����� ���� �������. ��� ������ ���� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ������, ������ �� �������� � �������� ������ ��������� ������� ������.

����� �� ������� ���������� �������������� ������ � ������������� ���������� �������-������������ �������. ���� ��������� ����������� �� ������������ ����� ���� ���� ������� ����������, ������������ ���� ����������������, ������� ���������� ��������������, �������㳿 ������ �������� �������. ������� ��������� ��� ������� ��������� �������� �� ����������� �������� ���������� ������������� ���������, ���������� ������������� �� ����'���������� ��������������� ����� � �������, �������� ������� ��������� �������� � ���������� ������ ������������ ������� �����, ��� � ������������� �����������, ���������� � ����������� ���� � ������������� ���������� ������������ �����, �� ������ ������������� � ����������� ���������� ��� ��������-���������� ���� ���������� �������.

������������ ����� �� ������� ���������� �������� � ���������, ����� ���������� ���������� ������ ����� ����������� �� ���� �������� ������������ �����. ���� ������������ ���� ������� ��������� ������� ���� ��������� ���������� �������������� ���������� ����� ����������� ������������� ����� �� ��� �� �������� �� ����������� ������� ��� ����� ����. ���������� ������� ��������� ����� �� ���������� �������������� ����� ��������� ������� � ���������� � ������������ ������ ���������� �������� ���������� ����������� �����, �������� � ���� ���� �� ����������� �������������� ������� ������������� ����� �� ����������, �� ��������� ���������� � ���� �������� �������� ����.

�������� ���� �� ���� ������� ������ ������������� ����� ������ ����������� ���������� ������������� �������������� ���������� ��� ��������������� ����� � ��������� ������ ������
���IJ� 12 �²�Ͳ��� ���ʲ�. 12.1. ����, ����������� � �������� �²����Ҳ

������� �� �������� ������ ��������������� ����� � ���� ������������ ������. ���� ��������������� ����� �� ��������� �� ������������, ������ � ���� �� ��� ����������� � ����� ���� ���� � ��������, ��������� ������������ ������������� ��������� ��������� �������� �� ����� �������-���������� �����, ����������� �� ��� ��������, ��� � ������� ������������ ����������. ��� ������� ������������ ���������� ������������ �������� (�������������) �������, ����� ��������������� ����� ����� ������. Գ������� ������� ����� ����� ������� ������� '������ ������������ ���������, �� ����������� ��������� ���� �� ���������� �������� ����� �� ������ �����. ���� ���������� � ��������� �����������, ���������� � ������������ ���������� ����� ��������� ��������������� �����.

�������� �������� ������� �� �� ����� ���������� ����� �������� ���������, ������� ���������� � ������������ �������� ���, ����� ����������� ��������, ���� �������� ���������� ����������, ��������� ��� ��������� ����� �� ����� ����� ��������� ������. ����, ���� �������� �������, �������������� ����� ����������� �������, �� ����������� �� ����� ������������� ��������������� ����� � ���������������� ��� ��������� ������� �������-�������� �� ��������� ����������.

��������� �������� �������, �� � ������� ���������� �����, ������� ����������� ����������� ����������� �� ������ �������������� ������. ������� ���������� �� ���������� ��������� ��������������� �����. �� �� ����'��������� � ��� ������, �� � �� ��������������� �����, �� ���� � ���� ��������� (�������� ��������������� ����� �������� ��������� � ����� 11). �������� ����� � ����� �������� ���� �������� �������. ����������, ���������� �������� ������� �� ������������ �� ����� ����������� � ������������ �����, ������� ������ ��������������� ��������� ����� ��� �����, � ����� ��������� ��������� �������, �������������� ���� �� ����� ������������ � �������-

���� �����. �� �� ��������� �������� ������� � ���������������� ����� ����� ���� ��������� �� ��������, �� ������������ � ����� �� ������ �����.

�������� ������� �� �������� �� ����������� ������� � ����������� �� ��������� ����������, �� �������������� ��������������� ���������� ��������, ����������� ���������� ��������������, �� ��������� ���� ������������� �� ����������� �������� � ������� ������ �� ������ �����, ��������� �� ��������, �� ������������ �� �������������� ��������.

����'������� ������� �� �������� �� ����������� ������� � �� �����������, ���������� ��������� ������� ������ � ������������ ����������� ������� ������. ���� �� ��� ����� ����� ������� ������� �������� ��� ���� � ���������� ���� �����, ������������� ��������� �������� ���������� ��������. ���� � �������� ���� ������ ��������������� �����, �� ���� ������� ����������� ����������� ������� ����� ������������� ����� �������� ������� ������ �� ������ ��������� �� ���������� ���������� ����� ��� �� ������� �������� ������ �� ������.

Գ������� ������� ����� �� ���������������, ��� �� ����� �������� ������������� ��������, ���������� � ����������� ��������� ���� �� ���������. ��� �������� ������� ������ ������������ ��� ������������� ������ �� ������������ �����������, ������� �� ���������� ������������� ������������� �������.

������� �� ���� 䳺���, ����� ������������� ���������� ����������� �������� � ������� ������������, ���������� ������� �� ���� ������� ����, �� ����������. �������� ���� �� ������� ���� ��������� �� �����������, � ����������� ����������� ����������. ����� �� ������� ����������� ������������ ������ ������ ������������� ���������� �������� ��� ���������� ��� ���� �������� ������� � ������������ ��� �����.

������� ����������� �������� �� ����������� ������� ������� � ������ ������������ �������� �� ��������� ���������� ��� �������� �� ��������� ���� �����, ��� ���������� ���� ������������-�������� �������� �� ������ �����. ������������ ����� ��������� ����������, ��� �� ����� ����� ���������� � ������������ ����������� ������� ��������. ���� ���������� �� ������� ������, � �������� ���, ���� ���� �������� �� ��������� ��������� �� ���� ������������� ����� ����������, ��� �� ������ ���������� ��� ������������. ���� ��������� ���������� � ��������� ����� ����� ������ ���� ��������� ��������� ��� ����, ��� ������������ ������� ������������ � ���������� ���� �������� �� ���������������� �����, ������� ��������� � �������� ������, ���'������ � ���������� �� ������ ���������� �����.

������������� ������� ������ ���� ����������� �� ������ ������ ������ ������������ ������ �������� �����, �������

�� ����� �����, ������������ � ����������� ������������ ��������� �����, � ���� ���� ��������, ���������� �� ��������� �����, ���������, ��������� �� ���� �����, �� �������� �� ������� ������������� ����� ����� �� ��������� ����������, �� �������� � ��������� �������.

�������� ������������ ������� ����������� ����� ������� ������������ ���� ������, ������ ������ ���� ������������ ����� ������� �� ������� ����������� �������. ³�������� ����������� ���� ����� ��������� ���� �� �������� ��������� ������� ������������ �������� ������� ����������, ������ ���� � ������.


12.2. �����Բ��ֲ� �²����Ҳ ���ʲ�

������� �� ��� ������������ ��������� ������� ����� ��䳭����� �� �������� ����������� ������� �� ��������� �������.

�������� ����������� ������� �������� ������� ��� ���� �� ���� ��������, ��������� ������������ ���� ������, ������� ������������ ������� �� ������� � � �������, ������������� ��������� �������� ���������� ������ �������� �� ������� ������������� � ������ �������� ����������. �� ������� ������ ����������, ��� � ������� ��� ����-����� ���'���� �������������� � ��� �������������� ������� �������� ���������� � ������ �� ��������� ������������ ��� ����������� ���������� ������������ ������� � ��������� �� ��������� ��������. ���� ������� ������ ��� ��� ������� ���������� ��������, ����������� ���������, ������������ �������� ����, ������ �����, �������� �������� �����, �������� ���������, �������� ��������������� ������, ������������ ������������� ������, ������� ��������������, � ����� ���� ����������.

����� ��������� ���������� �������, ����� �������� ������� ������������ � ������ ������� ����������. ���, ����� ������� ���������� ������� ���������� ��� ��������, ��������� ���������� ��� ������� �� ������ ������� ����. ��������� ���������� ������� � ��� ��������������� �� ������������� �����.

��������� ������� �� ���������� �������, �� �������� ���� ������� �� ������ ���������� �������������, �� ��������� �������� ��������. ����� ��������� �������, ������� �� ��������� �� ������� ����� � ������ �������������� ������������ ������������ ������ ������. ��� ��������� ������� � ������� ��� ����������� �������-�������� � ��������� ����������, ��� ��������������� ��� ��������� ������������ ������ ������ ���������� �� ���������� �������.

���������� ���������, �� ����������� ��������� ����������� �������� ������� � �������� ��������, ���������������� ���

������ �������� ����� �������, ���������� �������-�������� ������� �� ������� ����������� �������. ��� ����, �������-�������� ���������� �� ����� ������������� ����� ����������� ������� �� �������� �������.

��������� ������� ������� �� ����� � ������ �� ��������� ���������� �� �������� � �����������, �� ������� � ����������.

Գ������� ������� �������� ��������� ���� ����� �� ���������� �������� �� ������ �����. ���� ���������� �� ������ ����� ���������� �����. ����������� ����� �������� ������� � ��, �� ���� ���������� � ����������� ����������� ������������ ������� ����������. �� ��������� � ���� �������� ���� �������� �������, �������� �� ��������� ��'���� ���������.

�� ������ �������� ������� � ������ � ���������� �������� ��������� ��������� �������������� ������, ��� ��� �������� �� ������, ��� ��� ��� �������� �����, ������� ������� �� ������ ������������ ����������. ��� ��������� ��� �������������� ����� ������������� ��������.

�� ����������� ������� �������� ������� ��� ������� �� �������� �������� � ����������� � � �������� �����, �������� ������, �������� � ������� �������� �� ���� �������� ��������.

����������� ������� ������ ����������, ��������� ��� �������� ������� ������������ �����, �� ���������� ���������� ����� �� ����� ����������� �������. �������� ����������� ������� ��������� � ��� ������������� �� ��������������� �����.

�� ��� ������������� ����� ���������� ������� ��� ��������� �����, ��� ������������� � ��������������� �������� �� ��.

������� ������� ��, �� �������, �������� �������� � �������� ���, �� ����'������ ���������� ��������������� �� ������������� �����. �� ������� ������� �������� ������, ����������, ������ �� ���� �������.

���������� ������� � �� �������, ���������� �� ����� ����������� �����. ���� ���� ���� ������� ��������� � ������ �����, ���������� ���������� �� ������� � ����� ������������ ��� ��������� ������������ �����. �� ���������� ������� �������� �������, ��������� � ��������� �������. ������ ������� ���������� ������� ������������ ��������.

�� ���������� ����������� ���������� ������� ��� ������������ ��������� ������ (�������� �������) ��� ������� ������������ ���������� (������� �� ��� �����).

�������� ������� � ������ ������������ �� ������� �������������� ����� ������ � ����������� ���� �������� � �������� ��������������� ���������� (����������) ����� �� ������ ��������� �����, �� �� ������ �������� �����.

�������, ��� �������� ������������� ����� ������ �� ������� �������� ����������, ���������� ���������� ������� ����- ���� �� ������� ������������� � ��������������� �� �������� �������������, ��� � ����� ������.

�� ������� ����������, ��� �������� �������, ���� ���� ������ � ����������. ����� ������� �������� ���� ��������� � 쳭����� ������� ��� � ��� �� ����� �������� �����.

�� �������� ������������ ������� ����������� �� ��������, �� �������� ������ �� ��������� ������ ��� �������� �� ����� ���� �����, �� ������� (������������), ����� ���������� ��� �������� ������� �� ������, �� ����� � �������� ����, �� ��������� ������ � ������.

������� �� ����������� ������� ���������� ������� �������� �� ����. �� �������� ������� ������� �������� �� ������ ������ �����. � ��������� ������ ������� ������� ���� ���������� � ���������� �������, ���������, ��� ���� �� �����, ��쳭�����, ������������, ���� �� ��, �� �������.

�� ������� ����������� ���������� �������� �� ��������� �������� ���� ������� � ���� ������ � ������������, �� �������.

�� �������� ����������� ������� ����� ���� ���������� ����������� �� ��������� ������.

������� �� ���'����, ����� � ������� ����, ��� ������ ���������� �������, ���������� ������� ������������� ����� ������ �� ������� ����������� �����. � ���� �����, ����� �� ���� �������, ��� ��������� ������������ ���� ������ � ��������� �����, �������� �� �����, �� ���'����� � �� �����, ��� ��������� ���� � �������� �����. � ����� ��'���� ���� ������� ������� �� �������� ������������� ����� ������ ����������� ��������� ��� ��� ������������ �����. ���� ����� �������, ��� ������ ������������ ���� ������ �� ����������� ���� �������, ����� ������ �������� �� �� �������:

1) �������� �������;

2) ����������� ������� �������-���������� �� ����������� ��
�������.

��� ����, �������� ������������� ����� ������ ������� ����������� ������� ��� ��������� ��������� ������� �� ��������� ������������ ������� ������, ������ �� ����� ��, �� ���������� ������ ������� ������������� ������������ ������ ������.

����������� ������� �������-���������� ��������� �� ���
�������: ����������������� ����������; ��������� ����������; ���
������� ����������� �������; ���������� �������� � ��������� ��
�����; ������-�������� ����������; ���������� ��������-�����
���� ����.

����������� ������� ��� ��������� ��������� ������� �� 쳭�������� ������������ ������� ������ �� ��������������� ������ ����������� ����� ����� �� ����������� �� ������������������ ��'����.


12.3. Բ������� �²�Ͳ��� ������� ��ֲ��������� ����� �������

�� ��� �����������, ����� �� ���� ������� ������� �������������� ����� ������ ������� ���� ����������� ���� ��������� � ����������, �� �� ������ �� ����������� ���� �����. ���, �� � � ����� ����� ��������� ��������, ����� � �������� ���� ������� ����� � �������������� ������.

���������� ������ �� �������������� ������, ���� �������� ���� ������, ������ �� �������� ������� � ��������� ����� �� ����� ����. ����� � ����� ������� ���������� �� �������� �������� �������. ����� ������ ����������� ������� ��� ������������� ������ ��� ������ �� ����������. ����� ������� ���������� �� ���������� ������ � ����������� ����� ������ � ��� �������� �������� (������ �������) � ��������� ������ �����'����� (������ �������). ����� ����������� ������� ������������, ����� ������� ��������� ����������� ����� ������.

�������� ������������� ����� ������ ��������� ������ 쳭���� �������. ������� ��������� ������� � ����������� ������Ⳮ��� ��������������� ����� � ������. ���� ��������� �������� � ������ ���� ���������� �������� �� �������� �� �������� �������� ����� � ���������, �� ������� � �����.

������ ������ ���� ������� (������) ������� ��������������� ����� �� ����� ����, ���� � ��������� �������� ���� ��������� ����������. ��� ���������� �������, �������� ������������� ����� ���࿭�� ��������� ������� ��������-��������� ������, ������ ��������� ������� ���������� �� ��������� �� ��������� ��������� (������) �� ����������� �� ��������������� ��������� �� ������ �����.

�� ��� ���� ������� ����������� �� ������ ������������� ������� �������� �� ������ ������� ��������������� ����� ������������� ����� ������ (�������������� �������������� ������� �� ����� ������� ��������������� ����� � ������������� ����� ������ �� � ����������� ������ ��������� � ����� 11). ������ �� ������ ������� ������������� ������ � ������ ����������� �� ����������� ��������� (������� IV �������), ������� (������� III �������), �������� (������� II �������) � ������� (������� � �������), � ������������ ������� � �� ��������� ���������� ������� �� �������. ������ ������ � ������ ��������� �� ������ ������� 1�5 �����, � ������������ ������� � �� ������ 9 �����.

� ��������� � �������� ��������, � ����� ��������-����������� ������, �� ���� ������������� �� �������� ������������ (��������� � �����������) �� ���� ������ (����������� ������ � �������� ������, ���, � ���� �����, ���������� �� ����� ������������ �� ��������������).

���������� ������ ����� ���������� � ����� ������:

1) ������ ������ � ������, ������� ���� ������ ������ ����
��� ��� �����'����� �� �������� ������� �����;

2) ������ �� ������� �����, ������ �� ����� ������ �� ���
�� �������� ������� �����;

3) ������������ �������, ���� �������� �������������� �����
�� �� ���������� ��� �������� �������������� �������.

��� ��� �������� �� ������ � ����'������� ������ ���������� ���� ������������� ����� ������. ����� ���������� ������������ �� ������ �����, ��������� �������� � ������� ����, � ����� �� ������ ��.

��� ��� �������� �� ������ �� �������������-����������� �����, �� �� ����� ������ ������ ���������� ���������� �������� �����. ³� ���������� �� ��������� �������� ������ �� �������� �� ���������, �� ���������� �� ���� ���������� ����������. ������ ����� ����� ������� � �� ��� ������, � ������� � � �����. ��� ����� ����� ���� ������ �� ���������� ������� ��������� ����� ������. �� �� ����� ��������� ���������� ���������� ����� ���� ������� � ������������ ������ �������� (������) �� ��������. ��� ����� ������ � ������� ����������� ����� � ��������� �����������, ����� ���� ������������� � ����� � ���� �����, � ����� ���� ������� �� �������, ��������� �� ���������� ��������� �� ������ �������� �����. ���� ���������, �� �������� ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������ � ��'���� � ������� ���� ���� ���������� ����������, ������� ������������� � ��� ��� �������� �� ������ �� ����� ������������� �������� ���������� ��������. � ����� �������� ������� ������������� �� �������� ��� �����������.

� ���������� ������ ��� ��� �������� �� ������ ������������� ����� ������ ����� ������ ���:

������

�������

�������� ������

�������� �������

������ ���������� �������� (������)

������ ������

������ �������

��������� �� ������������ ��������

������������ �������

���� ��������� ������

���� ��������� �������

������ ����������� �������� (������)

���� ������

���� �������

����������� �� ��������� ��������

������� �� ��������� ��������

������ �������� (������) ��� ����������

�������������� ��������

������������ ������

������������ �������

������ �������� (������) �� ������ �������

������ �������� �������

������ �������� (������)

³���������� � ��������


12.4. ����������� �²�Ͳ��� ������� ��ֲ��������� ����� �������

��� �������� �������, ����������� ����� ����� ����������� �������, �� ����� ������� ������������ ��������� ���������� �������� ������� ������ ������� �������, ��������� ���������� ��� ������������ ��������� ������� �� �������� �������������� ����� ������.

��� �� �������� ���������� ������� ������ ������������� ����� �������: �������� �� �������. � ��� ������������ ��������� ���������� ������� ������ ����������� ��������, ��������� � ������� ����, �� ���������� ����������� ������ � ������� ���������� �� ������� ������� (��������, �����������, ���������) � �� ������� �� ����������� ��������� ������ ���������� ������� ������ �� ������ ������� ������ �� ��������.

ϳ� ��� ��������� ������� �� ���������� � ��������� ���������� �� ������ ���������������� ��� �����:

1) ������������ ����� ��� ����� ���������� ���������� �Ⳮ
������ �� ��������� ������� � �������� ����� �� ��������� ���
������ �� ������� ������� ���� ���� ������������;

2) ������������ ����� ��� ������� ����������� �����������
������ �������� ��������� �� �����, �� �������� �� �� ��������
�� ������ ������;

3) ������������ ����� ��� ���� ������������ �����������
������ �������� ��������� �� �����, �� �������� �� �� �����
������ �� ������ ������. � �� �������� ���������� ��� ������
� �� ������ ��������� �� ������;

4) ������������ ����� ��� ������� ����� �� ��������, �����
��� �� ������ ����糿 ������������� ����� ������������-����-
������� ������ � ����������� ������. ��� �������� ������ ��
������ ��������� �������� � � �����, � ��� �� ��������;

5) �� �����: ����� � ������� ��� ������� ����� �� �����
��� �������� �� ������ �����, ����� � �������� ��� ������� ��
����� �� ��������� � ��������� �������.

��� ����������� ��������-��������� ���� ��������� ��� ����� �������:

1. ������� ����� ��� ��� ������, � ��� ������������� ����
��� ������ � ������� �� ������� ���, ����������� �� ���������
������ � �������, ������� ������ � ������� �� ����� ���. ����
���������� � ����������� ����� �� ��������� �� ���������.

2. ������� ����� ��� ��� ��������� ����� ������� � �����, �
��� ������������� ������� ��������� ����� �� ������� �� 곭
���� ���, ����������� �� ��������� (�����������) ������, � �����

���� �������� ������� � �����. �� � ��������� �����, ���� �����୺���� �� ��������� �� ���������.

3. �������� ����� ��� ��������� �������� �� ���'�����
�����, �� ������ ���������� ��� ��� ������� ������������ ��쳭
�������� ��������� � ����� �������� ��� ���������� ������ ���
������ ��������� ��������� �� ��������� ��������� �����. ����
������ �� ����� ������� � ������������ (� ������) �� ���������
(� �������) �������� �� ������ ����� ����������� ���������.

4. ��������� �����, �� �������������� ���������� ������ �
���������� ����, � ���� ���� �������� ���������� ������� ���
���� �� �������� ������� � �������.

5. ������� �� ������ ����� ������� ��� ����� ������� � ���
�� ������ ������ � ������.

6. ̳����� ����� ��� ���������� �������� ���������� ������
��������� �������������� �������� �� ������������ �������.

7. �� ����� ����� ������� ��� ��������� ��������� ����
���, �������� ����� �� �������� ������.

г��� ����� ������� ��� ������� �볺��� �� �������� ������� ���������� �� �������������� ��������� �������� �� ������ �����.

���� ����������-������� ������ � ��������� ������������� ����� ������ ����������� ����� �������, ��� ���������� �� ������������ ������ �� ����� ������ � �� ��. ��������� ����� ������� ������ ���������� ���:

������� ���������� ����� � ��������;

���������� �� ������������ �������� ���� ���������� ������ ����� � ����������� ���������, � ����� ���� ��������, ������� � �������;

���� ������ �� ������������ ����� � ��������.

��������� � ����� ��� ������ ������� ������ ������������� ����� ������ ����������� �������, � ���� ��������������� ������ ��������� ��������� ����� �������.

� ��� ������� �������� ������������� ����� ��������� ����� �������, ��� ������ ��� ��� ����������, ����� � ���������� ���������� ������������� ����� ������.


12.5. Բ������� �� ����������� �²�Ͳ��� �����ֲ���� ���ʲ�

����� � ���� �������� �� ����������� ������� ����������� ����� ���������� ����������� ���, �� ���� ������������� ��������� �������������� ��������� �� ������� ���, ��������� ������� ������ ���������� ��������.

��������� �����, �� � �������� ������������� ����� ������, ��������� ������ � ����� �������, � ����� ������� ��������-������-

��� ������. ���������� �� ������� ��������� ���������� ������� �� ��������-���������� ������� ������������ ����� �� ��� � ���, �� � � ��������� ������������� �����. �������� � ���� ��, �� ��������� ����� �� ��� ���������� ��� ���� ������� �������������� ��� ���� ������� � ����� ������� ��������������� ����� ����������� ����� ������, ���� ������������� ������������ ������ ������. ��������� �����, �� ��������� �����, ���� ����� �볿, ���������� �� ������ ������, ������� ����������� ���������� ������������� ����� ����� ����� ��������-������� ������� ����� ���. ��� ����� ����� ��������-���������� ������� ����� ��� ���� �� ������������ �� 򳺿, ��� ������� �����, ���������� �� ������� ������.

��� ��������� �� ��������-��������� �������, ��������� ����� ��������� ������� ���������� ���. ³� ����������� ��������� ���� �����, �������� ���� ������, �����'������ �� ������� ������ � ��������� ����� �� ����� ����. �� ���� � ����������� ��� ������������� �� �������� ������������ �� ���� ������ (����������� �� ��������, � ���� ���� �����������������, ��������������).

� ���������� ������ ���������� ��� ���������� � ����� ������� ������: ������, ����� '����� �������. ������ ������ ����� ����� ���������� ��� �������� �����'����� �� �������� �������. ����� ����������� ���� ��������� �� ���������� ������ � ������� � ��� �������� �������� (������ �������) � ��������� ������ �����'����� (������ �������).

������ ����������� ���� ������������ ����� ����������� ������ ��������� ��������:

1. ������, ������ � �������� ������. � ��� ����� ������ ���
�������� �� ����������� �� ��������, � �������, � ���� �����, ��
������ ���� ���������� ����������� ������������� � ��������
(����), ������ ���� ��� �� ����, ������ ����� ����.

2. ������ �� ���� ����.

3. ����� � ������ ����������� ������� �� ���������� �� ��
���� ������� � ������������� ����� ������, � ����� �������
�� ����������� � ����� ������. ������, � ���� �����, ����������
�� ����� �� ����������� � ������ ������, ���� ����, ���� ���
�� ����, ����� ����.

4. �������� �� ������� � ����� ������ ����������� �� ������
������, ������ ����, ������ ��� �� ����, ����� ������.

5. ֳ�� ������ ����������� ����� ��������: ���� ������ �
������� ����� �� ������ �� �� ����������.

6. ������� �� ��������� �����, ����� �볺����.

7. ��������� ������� ����� � ������� ���������� �� �������
����� � ���������� ������� �� ������ �������.

8. ����������� ������.

9. ��������� ������.

10. ���� ������.

��������� ���������, �� �� ������ 4�6, 8�10 ����������� �Ⳮ�� ����������� ������� ���������� (����������), � ���� �������� ������� ��� ���� ������ ��������� �� ������� ������� �� ������ ������ (����������, ����������). ���� ������������ � ������ �� ������������� ��������. ����, ���������� ��� ������ � ������� ���� ����� ���������� ���� ������.

�����'������ � ����������� ��� ����������� ������ ��������:

1. ��������������� ������� ������������� ����� ������ �� ��
��� �����.

2. �������� �� �������, ������� �� ����� �����.

3. �������, ������� �� ������������� ����� ������.

4. ����� �볺���, ����������� ����� �������� � ������� ��
��������� �� ���������� ����������.

5. ֳ�� ������ �������� �����, ������� ������.

6. �������, ������� �� ���������� ��������� ����������.

7. ������������� ������������� �����.

8. ���� �����'������.

������� ������ ����� � ����������� ��� ������������ ��������� �������� (� ��������� �������� �� ���������� ������), �������������� ���������� � ��������� ��������� �� ������� ����, ������ ������ ������, ������ ������� � ��������� �����.

Գ������ ���������� �������� ������������ ����� ������������� � ���������� ������� ��� �������� �� ������. ���������� ��� ������ �� ������� ������ � ���� ��������: ����� ������� ������ ��� ������� �� ������ ������� ��������� ���� ����������� ��������, � ����� � �� ��������� ����� �������� ����. ������ ���� ��������� ���� ����� ������� ������������ ������� �������� ���, �� ���� �������� � ������������ �������� �� ��� �������������� ������� ��� �������� �� ������, ��� ��������� ����- ���� ������������� ����� ������.

� ���������� ������ ��� ��� �������� �� ������ ������������ ����� ����� ����������� ���:

������

�������

�������� ������

�������� �������

������ ������

������ �������

��������� �� ������������ ��������

���� �������� ��������� ������

���� �������� ��������� �������

���� ���������� ��������� ������

���� ���������� ��������� �������

��������� ������� �� �������������

³���������� � �������

������������ ������

������������ �������

�������� (������) �� ������ �������

������� �� ��������

������ �������� (������)

��� ���������� ���� ���� ��������� �������, ��������� ����� ��������� ����� �������, ��� ����� � ��������� ������� � ������� ����������� �������-�������� � ��������� ���������� � ������ �� �����, � ����� �� ����� ������������ ��������� ���������� �������� ������� ��������, �� ��������� ��������� �����, ��� ������ �������.

�������, �� ����������� ������� �������� ����������� �����, �������:

1. ��� ��� ��������� �������� (�������). ³� ���������� �
���� ������ � ������������ � ������������ �����. ̳������
����� ����� �� �������� ������������� ��������� �� ���������
�������, �������� �� ����������, � �������� ��� ������ ������
������������� ������� �� ���������� ������ �� ������� ������-
����. ������������ ����� ������������� ������ �������, ��, �
���� �����, ������������ �� ���'������ � ��������� �� ��������
��� ������� ��������. ����� ������� ������ ������ ��������-
���� �� ���������������.

2. ����������� ��� ��� ����������� ������. ³� �����������
������������ ����� ������� �� ���������� ������ ������ ��
������ ��������� � �����������, � ����� ������������ �����. ��
���������� �����, �� � � ��������� ���� �������, �������������
������ ������� ������ �� ����������� � ��������� � ��������
��� ������� ��������. �� ���������� ������ ������������� ��
����� �� ����� ����� ��������������.

3. �� ����� � ������� � ������, �� ������ ���������� ���
���� � �������� ������ �� ���������. ��� �������� ������� ���
�� ������� ������������ ������ � �������� ������ �� ���������
�� ������� �� ���������� ����, �� ����� �� ������� �� �����
�����, � ����� ������ � �������� ������ �� ���������, ��������
������������ ������� ��������� �� ������� ������. ��������
���������� ���� ���� ������� ������������� ����� �� �������
����������.

̳����� ����� ������� ������� ������, ������� ���� � �������� ������ �� ������ �������, �� ����� ������������ ������� ��������� �� ������� ������. ����� ����� ������� (������� � ������) ��������� ������ ������������ � ���������������.

4. �� ����� ����� �������, �� ������ ���������� ��� ����
������� �������� �� ������. ����� ����������� ���������� ��
����, �� ����� �� ������������� ��������, � ���� ���� ������ ��
����������� �� ������������� ������, ��������� � �����������
�����������, � ����� ������� ��������� �������� �������.

����� ����� ����������� ������������� �� ������������� ���������, �� ����� �� ������������� ��������, � ����� ���� ����������� �������� �� ������ ���������. ���������� ������� �� ��������� �������� ������������� ����� �� �������� ���������

������������� �������������, � ����� ����������� �� �������������� �����, ��������� � ����������� ���������.

5. �� ������ ����� ��� ������������� �� ��������� �볺���-
��������� ������, �� �������������� ���� ������������� �� ���
������, �� ��������� ���'����� �������������� �������� �� ��
������ �������� �� ������� ��������, � ����� �� ������ �����
���� ��������.

6. ̳������ ��� ��� ������������� �� �������������� �������
�� ������ ���������� ��� ��� ������� � ����� �������������
�� ������������� �����, ��������� �� ����������� ���������,
���������������� �� �������������� �������, � ����� ������ ���
��������.

7. ����� ���� ������ �������, ����� � ���� ����������� ��- -
����������� �� ��������� �� ���������� ����� ����: �� ��������
��������; ������ ��������� ��������; ��������� ��������;
�������� ������������; �� ������� ��������.

������������� �� ��������� � ��� ���������� ������ ������� ������: �������� ����; ������������, ����������� � ������� �������������. ����������� ������� ���� ������� ��� ������� ������������� �� ��������� � ���� ���������������.

���� ����� ���� ������� ������������� �����, � ���� �������� ���������� ��� �������� �������� ����������� �����. �������� ����� ������� �� �������� �������� ���������� ������ �������, �� �������������� ������� ��������. �������� �������� ����� �������������� ��� ����� �������:

1. ��� ��� ������� �� ���������� ���������� ��������, ����
�� ������ ������������ � ���������������. ����� ������� ���
���� ������� ������� ��������� � ��������� �������� �� ��
����������� ����� �� ��������. ����� ������� � ������������
����� � ������ �������� �� ��������� ��������, � ���� ���� ��
��������. ���� � ����������� ������� �� �������� ����������
�� ����� ����������.

2. ������� �� ������ ����� �������, �� ������ ����������
��� ���� � �������� ������ �� ����������. ��� ��� ������������
�������� � ������������ �� ���������������.

ϳ� ��� ��������� ������� ����� ������� ������������ ������� � �������� ������ �� ����������, ���������� � ����� ����������� ������ �� ���������� �� ���. ������������ ����� ������ � �������� ������ �� ���������� ���������� �������, ���'���� ������������ �������� �� ������� ���, �� ������� ������. � ���� �����, �������� ��������� ������������ �� �������� ��������� (���������) �����.

̳����� ����� ������� ������� ������, ������� ���� � �������� ������ �� ���������� ���������� �������, ��������� �� ������� ���, � ����� �� ������� �� ��������� ������� ���. ��-

������� � ������� ���������� ����������� �� �������� ��������� �����.

3. �� �������� ����� ������� ��� ������� �� �����������
�����'�������� �볺������������ ������, �� ������ ��� ���
������� ����� �� �������� ��������� �� ������� ��� �� �������
�������� (����� ��������� ��������), ������ ��������, �����
��� �� ������� ��������� �����.

4. ���������� ��� ������� �� ����������� �����'��������
������ ��� ���� ������ �������, ����� � ���� �����������
�����'������ �� ���������� ����� ����: �� �������� ��������;
��������� ��������; ������ ��������� ��������; �� �������
��������.

5. ��� ��� ������� ����� �� ��� �������, �� ���������� � ��
������������� ��� ���������� ������ ����'������� �������.

���� �������� ������ ������ ������������ ����� ����������� ������ ����� ������� � �������������� �������.

� ��� ���� ������� �� �������� ������� ��� ������: ���� ������ � ������� ����� �� ���������� �� ���� ������ � ������� ����� �� ������. �������� ��� ������ ���� ������ ��������� �� ���������. ���������, �� �� ����� ������� ������ ���� ������������ �� ��������� ������, � ����� ������� �� ���������� ������ ������. �� �� ����� �������� ��������� ����� �������� ������ ������ �����.

��� �� �������� ���������� ������� ������ ������������� ����� �������, �� ��������� �� ����� ��������� �����, � � �������� ������������� ����� ������. �������������� ���������� ���� ������� ���� � ������������ �������� ����� ������.

���������� ��� ������ ������������ ������� ��� �� ����������� ������������ ������ ����������� ������� ������ �������� ���������� ����� �������.

���������� ��� ������� �볺��� �� �������� �������, �������� ������������ ������� ��������� �� ������� ������, ������ � �������� ���� ���� �������.

����������������� �������� �� �������� ����� � ��������� ������� �������������� ��� ����� �������:

1. ��� ��� ������� ������� ��������� ���� �� ��� ���������
����, ������������ ��������. ³� ���������� ������������ � ��
���� ��� ������. ������ ����� ����� ����� ����� ���� ���������
������������� �������, � ������ �� ����� ����������� ������� ��
�������������� � ���������� ������� �� ������� ������� �����
���� ������ � ������������ �������� ��������� ������.

2. �� ����� ������� ��� ���� ������ ���������� ��������
�� ����� �� ���������� �����, ������������� ��������, �� �������
���� ������� �������� � �������������� ��������������� ����� ��
������ ��. ���� ���� ����� ������ ��� ��� ����������� ������

� �������������� ���������� ��������������� ��������������� (� ��������� ��� ���������� ������� ��������� ����� ����� ���� ��) ����� �� ������ ��.

3. ���������� ����� ������� ������ ���������� ��� ���������
�� �������������� ���������� ��������������� ������������� ���
��������������� ������ �������. ����������� �������� � �������
�� � ��������� ���������� ������� � ��������� �� ���������� ��
�������� ���� ���� �������� � ��������� �� ���������� ���������
�� � ����� ���� ����, ����� ������ ����� ���������� ��� ���
���� �������� � �������������� �������.

4. ���� �� ������ �������� � ��������� ������� ��������������
�� ������ ����� �������: ���� ����� ���� ���������� ���
������ � ������ �������� ������ �� ���, �� �������������
�� ���������� �������� ������; ����� ����� ����������� �����
��� ����� �� ������� �������� �������� ������, � ����� �� ����
��� � ����� ����� � ������� ������, �� �������� �� ����������
������.

5. ������� ����� ������� ��� ��� ����� �� ���������������
��� �������� ��������� ����� � ���������� ������, �� ������
��� ��� ������� ������ �� ������� � ����� �������� ���, � �����
��� ����������� � �������� ����� � ����������. ���� �������
����� ������ ���������� ���� ������ �������� � ������������
��������� �������.

6. �� ����� ����� �������, �� ������ ��� ��� ������ ��
����� ������. � ���� �� ��� ���������� ��� ��� ������� ����
�� ����� �������� ������ �� ������������� �� ����������, �
����� � ������ � ����� �� ������� �������� �������� ������
�� ����� ������.

7. ̳����� ����� ������� ��� ��������� ����������� �������
����� ������ ���������� �� ���������-���������� ����������,
�� ����������� ���������� ����������� ������ ����������, � ��
��� ������� ��� ����� ������� �� ����������� ������ �����
����� ���������� �� ������ ����������, ������� ��� �� �������
�� �������.

8. ������� ����� ������� ��� ������ ������ ������� �����,
�� ���������� ��� �� ������ ��������� ������� ������. ����
������� ����� ������ ���������� ��� ������� ������� �������
�������.

9. ������� ����� ������� ��� ������������� �������� ��
�����, �� ������ ��� ��� ������� � �������� ����� �� ����
��������� ��������� �� ��� ���������� �������� �� �����������
��� (�� ������� � ��������) � ��������� �� �� ���������� � ������
����� �� ������������� � �� ������ �����. ̳����� ����� ������
������� ��� ������� �� ����� � �������� ����� �� �� ���������
��������� �� ���� ����������� �� ��������������� ��������� (��

������� �� ��������) � ��������� �� �� ���������� � ����������� �� ������������� ������ �� �������������� �� ������ �����.

��� �������� � ����������� �������� ����������� ����� ���������������� ��� ����� �������:

1. ���������� ����� ������� ��� �������� ��������� �������
������ �� ������� �������, ���������� ��� ������������ �����
��� ����� �� ��������� ����������� �����, �������� �� ���������
� ��������� ���������� �����.

2. ������� ��� �������, ��� ����������� ������� �� ���� � ��
������ ����� �� �������� �������� ������ �� �������� ���������
�� ��������� ������� (�������� �� ��������� ������ ����� ��
������ �������).

3. ��� ��� ���������� ������� (��������), �� �� ���������
��������� ������ ����� �� �������� �� ���������� ��������, � ��
��� ������ ����� � ����������� ������� ���� ������. ���������
����� ���� �� ����� ����� ��������� �������� ���������������
� �����.

4. ������������ ������� ��� ��������� ������� �����, �����
����� ��� ��������� ��� ���������� �� ����� ������� �� ������
������ �� ���������.

5. ̳����� ����� �������, �� �� ����� ������������ �����
����� ������������ ������� ���������� ���������.

6. ��� ����� �� ���� ������� ����� �������, �� ���������
����� ����� ������ ������� �� ���������� ����� ����: ���� �
��� ������� ���������� (�� ��������������), ���� ��� ����� �
��� ����� �����곻 �������.

���������� ��� ���������� ������ � ���������� ���� ����� ��� ����� �������:

1. ������� �� ������ ����� ������� ��� ����� ������� �����
�� �������� ������ � �������.

2. ����� �������, ��� ���������� ������������ ������� ��
���� �'��� ��� � ����������� ���� ������������� �� ���������
������ ������� �� ������ �� ����������.

3. ��������� �����, �� �������������� ���������� ������ �
���������� ����, � ���� ���� �������� ���������� ������� ���
���� �� �������� ������� � �������.

4. ̳����� ������� ��� ���������� �������� ���������� ���'��
���� �������������� ������ ���������.

���������� ��� ������� ������� ���������, �� ������ ������� ��� �������� ��������, ������ �������� ����� ������� �� ������ �� ������ ��.

���������� ������ ���� ������� � �����, �� ��������� ������������ ������� � ���������������� ������������ ������ ������ ��� ��������� ��������� ������� �� ��������� ������������ ������� ������:

1. �� ����� ����� ������� �������� ������������ ����� ��
���������� ��� ������� �������� � ������������� ������.

2. ��� ��������� ����� �������, �� �������������� �����
������ ��� ������� �������� � ���� �����������, ������ ��
����� ����������.


12.6. ������� ������� ���ʲ����ί �²����Ҳ

������� ���������� � �������� �� ����������� �������� ���������� ������������� ����� ������, ������������ ������� � ���������� �������, ����� ��� ����������� �����, �� � ����������� � ������������� ������, ��������� �볿 ��������� �����. ����� �������, ������� �� ����, �������: �����������, ��������� � �������� �� ���������� ���������; ������������� ����� ������; ������� �������� ����������; ���������� �������; ����� ������������ � ��������, ������������ ������ ��������������.

����� ����� �������� �� ����������� �������, �� ���������� �� ������������� �����, �� ���������� ��� ������� �� ���������� ������������� � �������������� ��������� ������������� ����� ������ �� ����������� � ��������� �������� ���������� ���࿭��. ������������� �������� ������� �������� �� ����������� ������� �� �������, �� ������������� � ������������� �������, � ����� �� ��������������� ��������.

��������� �����, �� ����� �볿, ��������� ������� �������� ������� � ������ �� ������������ ����� (�������� ����) �� ��������� � ������� ������������� ����� ������. ��������� ��������� ������������� ����� ������ �� ����� ��������� �� ������� ����������� ����� ���� ��������� ������� �� ������� �������.

������� ���������, �����������, ������ �� ������� ������� ������������ ������� �� ���������� ������������� ����� ���࿭�� �������� �� ����������� ������� ��������������� ���������, ������������� ��������� ������������� ����� ������.

�� ��������� �������� ����������� �������, �� ���������� ��� �� �����, ����������� �� ������ ������� �������� � ����� ���� �������� ����������� �������, �� ��������� ���������� ������� ���������� ������.

������� ���������� � ��������� ����� � ��������, ������������ ��� ����� ����� ������, � ����������� ��� �� ������� ���, ��� ���� �������� ����������� ������� �� ������ ��� ����� ����.

����� ������� ��������� ������� ��������� ���� ���������� ����������� �� �� ���������, ���� ������� ����������� �����-

������ ������, � � ��� ���������� �� ������ � ������������ ��� �������� �������� � ���� ���� ���������, ��������� �� ������� ���������� ��'����, �� ��������� ��������. ���� ���� ������� ������� ������� �� ��������� ����, �� ����� ������� ������� ������������ �� ������ ���� ��������� ������� ����.

��� ����������� ������� ��������� ��������������� ���������� ����� ������������� ����� ������. � ����� ��������� ������ �� ����������� �������� ����� ���������� ����� ���������� �����, ��������� ���� ����������� �� ������������� �� ���������� ������������ ������ ������ ����������� ��������� ���������� ��������� �������, ��� ���������� �� ������� ���������� ���������. ����� � ��� ��������� ����������� ���������� �� ����� ����������� � ������ ������ ���������� ���������� ���������, �� ����� ������� ����� ������� ���������� ������������� � ������������� ����� ������. ֳ �������� ��������� ����������� �������� � ������������ ��� ����� � � ������ ����������� ������� ����� ����������� ����� ���������� ����� �� ������������� ����� ������ ������������� ��� ����� ����������� ������������ ������, �� ����������� �������������� ���������� �������� ����������.

����� ������� ����������� ��������� � �������� ����������� ����� ��� ����� ������������. �������� ������� ����� ������ ����� ������������� �� �����������, ������� � ���������� ������� �������. ��� ����, ������� �� ������ ���������� ��� ����������, �� ������ �� �� ���� ����� ������� (�������, ����� ��������). ����� ����� ����������� �����.

���� �� ����� �������� �� ����������� �������, �� �������� �� �� ���������, ��� � �� �������� ���� (���� ������������ ���� �������), � ��� �� ������������, ��������� � ���� ������� �����, � ����� ���� ������� ������������. ����������� ������� � ������� �������������� ������� ��������� ��� ����� �� ����������� ���� �����������. ���� ������� � ��� �������� ���� ���� �����������, �� ���� ������� �������� �� ��� ��������� ����� �� �����.

��� ������������ ����������, �������� �� ��������� ��� �������������� ������������ ���� �������� ������� ����� ��� ������� ��������-������������ ��������, �������� � ��������� ���� � �������� ��� ������������, ��� �������, ������������ ��������������. ����������� �� ������� �������, �� �����������, ������������� ������������ ����������� � ��������, ������������ ������ ��������������.

��� ����������� ����, ������ �� ���� ̳���������� ��������� ����� �������� �� ���� ������� �����'����� �������� ���� ����������, ��� ��������������� ������ ��� ������������ ��������� ���� �������, ������� ��� ��������� ���������� �������,

��������� ������������������ �� ��������� �������, ������� ��������� �����, ����������� ��� ������� ��������.

����������, �� �������� ���, � ������������, ����� � �� �� ����������� ��� �� �������� ���������� ������� (������������, ������� ����), ��� ���� �� �������� ����������, ��������� ��� ��������� ��� ���������� �������.

������������ ���� ������, ������ �� ����� �����'������ ������� ���� ��������� ���� � ���, ���� ����� ���� ���������� ���:

� ������ ������������� ����� ������;

� �������� ������ ����������� �����;

� �������� ������ �� ��������� ������������� ����� ������
�� ����������� �����;

� ������� ���� ����� �� ��������� �����;

� ��������� �������� �������;

� ��� ��� ��� ����� �� �������� ���;

� ����� �������� � ������ �������� ����� ������.
������� �������� �� ��������� �� �������� �����.
̳���������� ����� ������������� �� �������� (�������� ���
��) ��������� ��� ���:

� ������� ��������� ���� �� ��� ��������� ����, ���������
��� ��������;

� ����� ����������� ������� �� �������������� � ����������
������� �� ������� ��������� ������ � ��������� ������, ��
���������� ��������;

� ����� ������ ������� ����� �� ������� �����, �������
��� ��������;

� ��������� ���� ���� �� ���������, ���������� �������� ��
������������� �������� (�������� � ��� ����������� ���������
�� �����, ������� �����);

� ������� ��������� �������������� ����.

������������ ���� ������ ������ ���� �������� ��� ���࿭�� ��� ��� ���� ������, ������ �� �������� � �������� ������ ��������� ������� ���������. ��� ����, �������� ���� ������ ������ �� �������� ������������� ����� ��������� ������� ���� ��������.

��� ������ ������������� ����� ������ � �������� ������ ��������� ������� ������ ����������� � ������� ������ ����������.���IJ� 13 ����в�Ͳ ��²Dz�. 13.1. ���� � ����Ͳ��ֲ�Ͳ ����� ��������

�������� � ��������� �������� ��������� ��������� �����������. ����-��� ���������� �� ���� ��������� �������������� � ����������� ��� ����� ����������� ������� �������� �� ������������ � ��������� ���������� �������� �� ������ ������� ���������� �����.

�������� ����� ����� ��������, ���������� �� ������������, ������� � �������� ������� � ����� ������ ���������� �����. � ��������� �������� ������� �� ������������� ���� ���������� ���������, �������, ���������������������� �� ������������ ��������.

��������� �������� ��������� ������� ������ �������� �� ���������, ��������� �������� ����������-������� ������, �������� ��������� ����������� ����.

³������ �������� ��������� ����������, �������, ���� ������ ���������� ��������� �� �������� ��������� �� ���������, ����������, �������. �� ����� ����� ������� ��������, ���� ������� ��������� �������� ����� ������������� ����� ������.

���������������������� �������� �� �������� ����������� �������� ����������� �� �����������, �����������, ��������� ����� ���������� � ������������, �������� ������������� ������������.

������������ �������� ��������� �������� ����� (��������), ���������� ����, �� ����������� ���'������ ��������������. �������� ���� ������������ � ��������� ������������� ���'����, � ����� � ��������, ������������ ������ ��������������.

������� �� ������ ����������, �� ��������������� ��� �������� ��������, �� ���������� �� �������������� �� ���������. �������������� �������� ������ � ��������� ����������� �� ���������� ������� ������������� ������������� �������� �� ����� ��������� ���������, �������� ������ � �������, � ���� ���� ������� ��� �����������.

��������� ���������� ��������, �� ����� ������ �� �������� ���� ��'����, �� ������������, ����������� �� ��������� ����������, �������������, �������������� ����. �������� ���� �������� ���� �������'����, � ���� �� ������ ��������� �� ����� ���������� ��������� ���� ��'���� ������.

� ������ �� ��� ��������� �������� �������� �� ��������� � ���������. ��������� �������� ����������� �� ��������� ������������ ����� � ��������� ������������� ��������. � ������ ��������� �������� ������ ��������� ���������� ��������. ������� �� ��������� ���������� �������� ��������� �������� ���� ���� ����� ��������� ��� ��������� � ����������. ��������� �������� ���������, �� �������, ���������� ���������, �� ��������� ��������� ��� ���������� �������� �� �볺��� � ���������� �����. ����������� �������� ��������� ��������, �� ����� ������� �������� � �������� � �������, ������������� ��������, ��������� ������� � ��������� ����������� � �� ����.

��������� �������� ����������� ���� ��������� �������������� �������� �� ����� �����, ����������� � ��������� ����������, �������������� �������� � �������. ³� �� �� ��� �'������� ���������� �������, �������, �� ��������� � �������� ��������� �������� �� ����� ������� �������� ��������. ��������� �������� �������� ������� ������� ������������ �������� � �'������� ��� �������, � ����� ��������� �������� ����� ��������� � ����������� � ���������� ��������� ������� �� ��������.

������� �� ������ �������� �� ������� ����������� �� ���������� ����� �� ��������. �������� ����� ����� ���������� � �������� ������� ������ ��������-������������ �������� ����������, ��������, ���������� ��� ���� ��������. ������� �������� ������������ ������� ��� ��������� ��������.


13.2. ����, �������� � ���� ��²Dz�

����� �� ����� ��������������� �������� �� ��������-������������� �������� ����������, ��������, ����������, ����������� ������������� � ��������� ������, ����������� ����� � �������, ����� ��������������� �������� ��������, �������, ����������� �� ������� ����� � ����������� ���������, ������������ ��������� ����������. �� ��������� ���糿 ���������� ���.

����� � ������� ���� ��������� �������� �� ���������� ��������. ���� ����� � ��� ������� ���������� � ��������������� ��������, �� �� ����� ������� ����� � �������� ��������� ����������� ��������, ����������� ������������ ��������, ����������� � �������� �������. ���������� ����� � ������ ��������� ��������� ��������������� � ��������� ���������� ��������, � ����� ���������� �������� �������������������� ��������.

������ �������� ���糿 ��������� � �����������:

1) �������� ���������� �������� �����, ���������, �����
�� ���������;

2) ������� � ����������� ���������� ��� ������� ��������
��������;

3) ����������� ����� ��������������� ����� � �������, ����
������ ������ �� ������� � ��������� ������� �������������;

4) ����������� ���������� ���� �������� ��������� ������� �
�������� �� ���������� �� � ����������;

5) ������������ ���������� ������ ���������� �����, �� ����
����� �� ��������� ���������� ��������-������������ ��������.

���������� ������ �������� ���糿, ����� ��������� �������, �� ��������� ���糿 � ������:

1) �������� ������� ����������� ���������� �������� � ����
������������ �����;

2) �������� �������� �������� �� ���� ��������� ��������
�����, �������-����������� ��������� � ���������;

3) �������� ����������� ���������� � ���������� ����������
�����;

4) ������� ����'���� � ������������� ���������� ��������
��, ���������� � ����������� ������� �� ����;

5) ���������� ���������������� �� ����� ��������������� ��
���������� � ������ ����������� ��� ��������, ������ ��������� ��
������������ ���;

6) �������� �������� ��������� ���������� (��������, �������), �
����� ���������, �� ������������� ��������� ���������� ��������.

������� �� ������������ ������ ���糿 ������ ���� ���������, �� ����������� �������� �� ����� ������� ������, �� �����������, ���� ���� ����������� �� ����������� �� �� ���������� ���������� ������������� ����� ������.

���糿 ������ ���� ���������� � ����������� ��������. �������� ���糿 ���������� ���� ����� ������� ������ ��������� ��������. ������ ����� �����, ���������, ������ ����: ������ ������-������� ��������, ������ �������� ������ ����������, ������ ���������� ����� � ������ �������� ����� �������� ������� ����.

ϳ� ��� ����������� ����� ������������ �� ������� ������������-�������� �������� ������� �� ����������� �������� ������������� ����� ������, ��������� ���� ��������� � ���������� �� ������ ������� ����. ���� ����� ����� �������� ����������, ��� �������� ��������� �������� �� ��������� ���� ���'����, �� ������������, �� ���������� ���� �������� �� ������ ������� ����.

��������� ���糿 ����������� ������, ��� �� ����������� �������� ���糿, �������� ��������� � �����, �� ��������� ��Ⳮ糿. ��������� ���糿, �� �������, �� ���� ������������ �� �����-

������ ���. � ������� �������� ��������� ���� ���� ���������� ���������, ���� ��������� �����.

������� �� ������� ��������� ���������� �������� ���糿 ���������� �� �������, ������� � ���������.

������� ���糿 �����������, ���� ��������� ��������� ���� ������� ������ � ������ ��������, � ����� ���� ������� ����� �������, ��������� ��� �����������. ϳ� ��� ����� ����� ����Ⳮ������� �� ���������� ����� �� ��� ������� ������� ��������� � ���������� ��������, ������ � �������� �������� �� �������. �� �������������� ��� ���糿, ����� � ������� �����������.

������� ���糿 ������������ �������� ���������� ��������, ��������� ��������� � �������� ������� �� �������� �������� ������� ���� �������� ������ ���糿. ��� ����� ��������� �������� ������ ����������� ������ ���������� ��������� �� �������� ������� ��� ��������. ³��� ��������� �� �������� ������� �������� �� ���� �� ���� �������� �����, �������� ����� ������ ������������� ���������, ������� �� �����������.

� ����� ������� ����������� ��������� ���糿, �� �������� � ��� ������ ��������� � ��������� �����. �������� ��������, �� ������ ����� ����������� � ���������, ���������� � ���������� �������, � �� ���� � � ����������. ���� �� ��� �������� ���糿 ������ ������� ����������� �� ���� ������� ���������, �� ��� �������� �������� �������� ��������� � ������ � �������� ��������, �� ���������� ��������� ���������� ��������.


13.3. ����Ͳ��ֲ� ��²Dz��ί ������ � ��ֲ��������� ����� �������

���糿 �������� ������� � ����������� �������� ������������� ����� ������, ��������� ���� ��������� � ���������� ������������ ���������� �������� �����. �� ��������� � ���������� ����������� ��������� ������������� ����� ������, ����� ���������������� ������ ����� ��� ����������� ����������. ������ ��������� �������� ����� ���������, ���� ������������ �� ������ � ����������� � �� ������� ������������� ����� ������ ��� ���� ������ �����������, ������� ������������� ������ � �������. ����, ��������� ��������� ������� ������������� ����� ���࿭�� ���������� ���, �� ��������� ����������� ������� �� �������� ��'����, �� ���������� �� ������������.

�� ��������� �������� ����� ������������� ����� ������ �������� ��� �������:

1) ���������� ������ �������� ����� ��� ����������� ���������� ������������� ����� ������, � ����� ������������ ����������� ����� � ��������;

2) ��������� ����� �� �������� ������������-�������� 䳭
�������, ����� ���������� �������� �����, ��������� � �����
������ ���������, ����������� ����� � ������� � ��������� �
����������� ��������� ������������� ����� ������, ���������
���� ����������� � �����������;

3) ��������� ����� � �������� ����������� ���������� ����
�� �� ��������� ������� ������������� ����� ������ �� ���� ��
����� � ����������, ��������� ������������� ��������� ����������
���� ����� ������;

4) ��������� �������� �� ��������� ������� � ��������, ��
������� ���������� ������� �� ����������;

5) ����������� ������������� �� ����� ����������� ���� ���
��������� ����� �� ��������;

6) ��������� ����������� ���������� � �������� �� ������
�� �������������� �������� �����, ������������ ������ ���
������� ����� �� �������� � ��������� ���� � ������ ����������
���� ����� ������.

������ ����� ��� ����������� ���������� ������������� ����� ������ ��������� �������, �������� ����, �� �������� ����� �� �����.

�����, ��� �������� ����������� �� ������ ����������, ���������� ����������� ���������, � ����� �� �������� ����������� �������� ��������� ���糿 ��� ��������. ��� ����� ��������� �������� ������ ������� ����, ����� ������ ��������� �������� ����� �� ������ ����� ��� ����������� ���������� ������������� ����� ������. ���������� �������� ���������� ������������� ����� ������ �������� �����:

1) ��������� � ��������� � ���������, ����������� ���������
������������� ����� ������, ��������� ���� ����������� �
����������� ������ �� ������������ ���������, ����, ���������
� ���� ���������, �� ������������ ����������� � ����������
����� � ����������� ���������; ��������� �������� ��������
��������� (�������� ���, ������ ������, �������� ����);

2) ��������������� ������� � ������ �������, �� ������ � ��
�� ��������� ��� �� ���������� �� �'�������� ������, ���'������
� ���糺� ��� ���������;

3) �������� �� �������� ��'����, �� ���������� �� ����
��������, �������������� �������� ����� � ����������, �����
��� �����, �������-����������� ���������, �� ����������� ���
�������� ������ ������� �� ����� ���������, ������, ������, �
� ��� ��������� ���������, ����� ���������� �������� �������
� ��������� �� ����� �� ��������� ���糿 ��� ��������, ����
����� � ������� ��� ��������� �� ��ﳿ ��� ������ ���������
���������;

4) ���������� �� ����������� ����� �� ���� ������� ��������
�������, ��ﳿ ���������, ������ ��� �������� � ������� �����
�� �������� ��'����, �� ���������� ��� ������������;

5) ���������� �� ��������� � ���������� ������������ ���
��'����, �� ���������� ��� ������������, ������� ��������� ��
�������� � ������, �� ��������� �� ��� ����� � ��������;

6) ����'������ ��������� �� ����� ��������� ������ ��'����,
�� ���������� �� ������������, ������, � ����� ������ ����'�����
�� ��������� ������� ���� �������� ��������� ������� � ��������;

7) ���������� �� �������� ��'����, �� �����������, ��ﳿ ��
����, �����, ����� �� ��������� ���糿 ��� �������� � ����� ��
�������� �������� �� ��������� ���������� ������ ���� ���
����� ��������� ������� � ��������;

8) ��������� ��������� ������� � ������ ����� �� ��������
�� ������ ������� �������������, �������� ���� � ���������, ���
������� ����� �� ������.

������� ���� � ���������� ������� ������ ����� ���������� �� ������� ��� ������ ������� ������ ������������� ����� ������.

��� ��������� �� �������������, ��� ��������, ��������� �������� ������������� ����� ������, ��������� ���� ��������� � ���������� �������� ���������� ���糿 �� ���� ������ ���� �� ��. ����� ����� ������� �����, ��������� � ���������� ����� ���� ���������� ���糿 �� ������� ����� �����, � ����� ���� ������������. ���糿 ����������, �� �������, �� ������� ��� ������. ����� ���������� ����� � ������������ �������� �� ������ �����������, �� ���������� � ���������� ����������, �� ������ ������������� ���������� ��������� ������� � ��������� �� ����� ����� ���������� ������������� ����� ������. � ������ ������������ ��'���� ����� �� ������ �� ���������, ������, �� ��������� ���糿, � ����� ��� ���� ������ ������������. ϳ� ��� ���������� ��'���� ����� � ������� � ����������� �������� ������������� ����� ������, ��������� ���� ��������� �� ���������� � �������� � ���� ��������� ���������� ���糿, �� ����������, ����� ������� ��������, ����� �����. ����� ����������� ������� �� ������ ��������, �� ������ ��'��� ���糿, ��������� ������, ������ ���������, �� �������� ���糿. ���������� ��������� ������������� ����� ������ ����� ����� ������ ������������ � ������ �� �������� ���������.

������ ����� ����������� ���������� ���������� ��������, �������� ���, �� ����������� �� ���������� ���������� ������������� ����� ������.

�� ������������ ������ ��������� �������� ����� (�������� ����) ������ ���� �� �� ������� ��� ���� ������. ϳ������� �� ����� ���� ��� ������ ������� ������ ������������� ����� ������ ���������������� ������ ��������� �����������:

� ������� ��������� ����� � ��������;

� ������ ������������ ���������� ������ ����� � ���������
��� ���������;

� ������ ��������, ������� � ������� ����� � �����������
���������, ������������ ���������������� �� ��� ����� � ����� �
��������, ��������� ������, ������� � ���������� ������������
���, � ����� ������ ������ � ����������� ���������, �������� ��
������ �� ��������� �����������;

� ������ �������� ������������ � ������� ����� ������,
��������� �����������, ��������� ���������, � ����� ���������
�� ���������;

� ������� ���, ����������� �� ������������ ����������
���� ����� � ��������, ����������� � �������� ���������� �����
��������� ����� ������, � ����� �������� ��������, ������� ��
����������, ���������� �� ������������ �����;

� ������� ������� ������� �� ������ ������������� �����
������.

��������� � ����� ��� ����������-������� ������ ��������� �������� ����� (������ �����) ������ ������������ ������� �� ������� �� ���� �������, � ���� ��������������� ���� ��������� ��� ������ ������� ������ ������������� ����� ������.


13.4. �IJ������� ��²Dz� �� ���˲��ֲ� ��Ͳ� ��������Ҳ�

���糿 ����������� � ������ �����, ������ � ���� ��������� ����'������ ���������� �������, � � ��������� ���� ��������� �� ��������� ������� ���� ���糿 � �������� �� ����������� ����� � ����������� ���������, ���� �����������, ������ � ����������� ��������������� ����� � �������, ����������� ���������� ���� �������� ��������� ������� � �������� �� ���������� �� � ����������.

�� ������� ���� ����������� ��������� �� ���糿, ��� ���'������ � ���������� ���� ����� ������� ��� ������������-�������� �������� ��'���� ���糿 ��� ��������, ���������� �������� ���糿 (��������) �� ���������� �������� ��������.

�������� ��'����, �� ��������� ���糿, �������� �� ����������� ����� ������ ����������, ����� ����: ������������ � ���������� ����; ���� �����, �� ���� ������� � �������� ������; ������ � ��������� �������� ������������� ����� ������; ������� �������, ������� ����� � ��������� ��������� ��� ��'����, �� ������ �����������; ���� ������ �������� ������������� ����� ������.

�� ����� �������� ��������, �� �������������� ������������-�������� �������� ��'����, �� ������ �����������, �� �������� � ����������� ����� ���糺� �������, ���������� �������� ���糿 ��� ��������. �� �������� �� ���� ����� � �������� ��������� � ���� ��

��� ��������� ���������� �������. ϳ� ��� �� ��������� �������� � 򳺿 ���, ��� ��������� �������� ������������� ����� ������ ����� � ������ ��������������. � �������� ���糿 ��������� ��� �������:

� ���������� �������� �����, ��������� � ���������;

� ���������� ��������� ����, ������-������ �� ����������
������;

� ���� ��������������� ����� � �������;

� ������� ���������� ������, ��������� ������;

� ����������� ���������� �� ������������ ���������� ���
�� � �������;

� ���� �������, �� ���������� �� ������� �� ��������, �� ��
������� ��'����, �� ����������, ����� � ������ ��������������.

ϳ��� ���������� ������ ������������-���������� ����� ��'���� ���糿, ��������� �������� �� ��������� �� ����� �������� �������� ���������� ������ ���� � ����������� ���������� ��Ⳮ糿 �� ��'���. ��� ����� ������� �������� �� ����������, ���� �������� ������� ��� ��'��� ���糿, � ����� ���� ����� ���������� ������ �� ����� ��������� �����. �� �� ����� ��������� ���� ������, �� ��������� �������� ����������, ���������� ����� ������� ������ � ����������, ���������� �� ������������ �������.

������� ����� ����� ����� ����� ��������������� ��������, ����� ��������� �������� ������������ ���������� �����������, ���� ������� ������ ����������� �� ��������� ��������� ������������� �������� ��������� ���������� �� �������� ���������� ���������, �������� ���������, �� ������������, ������������ ����������� �������� �� ������� �������� ���� ����� ��������������� �����.

��� ������������ ���������� ������� �������� �������� ������������, ������ � �������� �������� � ������� ��������� ���� ������� ��������. � ������ ���糿 �������������� ����� ���� �� ����� ������� �� ������ ��������. �������, ����� ������� ��� ������ �� ������� ��������������� ��������, �� ���������, �����������, �����������, ������, �������� �������� ���������, ������ ��������� �� ����� ����� �������������� ������� ����.

��� ������ � ������� ��������������� ��������, �� ��� ���糿 �������������� ������� ���������� ��������, �������� ����� ��������������. ������� ��������� ���������� �������� ����� ��� ����� �����, �������� �����'����� �� ����� ���� �������� �������.

��������� ���� ���糿 ��������������� ����������� �� ���������� �����. ³� ���������� ��������� ������� ����� � �� ������ ���������� �������� ��� ������, �� ���� ��������� � ������� ���糿. �������� � ���� ���� �������� �� ������� ���糿. � ����� ��� ��������� ���� �������� � ������������� ���������� ����� ��������, ����������, ���������������, ��������, ������� ����. �� ��� ��������������� ��� ���糿 ������� ����������� (�� �������� ������� ����-

�������� ����� �������), � ����� �������, ���������� ������������, �� �� �������� ������� ���� ��������� �� ��� ���糿. ������������ �������� ����������� ���������� ���糿 ��������� ������� ����� � ���������� ��'����, �� �����������. ������� �� ��� ���糿 ����� �������� ���������� �� ������ ��������:

1) ���'���� � ������������ �� ���������� �������������
(��������, ���������, ������� ����);

2) ���������� �� ������ ��� ����������� ������ ��� ������
����� �� ���������� �������������;

3) ����.

����, ��� ���糿 �� �������� ��������, ���� ���������� � ������������� ������� �� ������������ ���糿 � ������ �������� �������� ���������� ���'����� ���糿 ������� ������������� � ������������-��������� ������, ����������� ����� � �������, ���������� ����� � ����������� ���������, �� ����������, ����������� ������������ �� ���������� ���� �������� ��������� ������� � ��������.

�������� ������ ���糿 � ��������� �� ��������. ������ ���볭����� �������� ���糿 �� ������ ������������ 15 ����������� ��� ���� �� ���������.

��������� ������� ��������� �������� ���糿 �:

1) �������� ������� ������������� �� ��� �� ��������� � ���
��� ���糿;

2) ����������� ������� ���糿 ������������� �� ��'���, ��
���������;

3) ��������� ����� ������ �������;

4) ��������� ��������� ������������� ����� ������ �� ���
������� ���糿 ����� � ������ ��������, ������������, ������
��� �����;

5) ����������� ���������� �� ������������ ���� �������� ����
����� ������� � �������� � ����� ���������� �� � ����������.

����������� ���糿 ������� ���� �������� �� ���� �� ����� �� ���������, � � �� ���������� �������� �� ���������� �����, ��������� �� ���������� ���糿. � ��������� ����� �������������� ��� ������� �������� �� ���������� ��������� �� ���������� ���糿 �����: ��������� ��������� ���� ��� ��������� ���������� �� ���������� ���糿 ��� ���������� ���������� �� ��������� �������� ������ ��'����; �������� ��������� �����, ��������� �� ���������� ���糿, �� ������ ������� �� ������ ����������, �� ��������� �� �������, ��������� � ����������, �� �����������; ������ �������� ��'����, �� ����������, �� ������������� ����� ������ � ����� ��� ��������� �����, ��������� �� ���������� ���糿; �������� �� ����, ��� ����������� ������������ ��������� �������� �����; �������� � ��� ��������� ����� � ������������ �� �������� � ��������� ��� ���糿.