���������� ����� ������. �������� �������: ϳ�������. �. �. �����������

��� 67.9(4���)308�73 �82

����������� ̳���������� ����� � ����� ������

�� �������� ��� �������� ����� ���������� �������

(���� 1/11-1887�� 29.04.2004�.)

������������� ������ ����� ����������� �����쳿 �������� ����� ������,

������ ����� ��������� ����������� ����������� �� ������ ����� ��������� ���������� ��������� ��� ������

����������:

�������� �. ̗ ������ ��������� ����, �������� (�������� ������� � ����� ��. �. �. ���������� ��� ������, ��������� ������ ������� ������������ �����, ��������㳿 �� ����������);

�������� �. �- �������� ��������� ����, �������� (�������� ������� ̳��������� �������� �����, ���������).

�82 ���������� ����� ������. �������� �������: ϳ�������. (�. �. �����������, �. �. �������, �. �. �������� �� ��.). ���. 3-�, ��������. �� �����./ �� ���. �. �. ��������, �. �. ������-��.- �.: �������� �����, 2004.- 352 � ISBN 966-326-041-6

� ��������� ������������ ������ ������� �������� ������� ������������ ����� ������, ������������ ���� (� ��������� �����) ������������ ������������� ��������� ������.

������������ �� ��������, �������� (��'�����) �� ���������� ����� ��������� ���������� �������, � ����� ��������� � ���������� ����������.

��� 67.9(4���)308�73

� ����������� � � , ������� � �, �������� � � , ������� � �, �������� � �, ��������� � � , ������� � �, ������ � � , ���������� � �, ������� � �, ������ � �, ��������� � � , �������� � � , ��������� � � , �������� � �,

���>�.��/�^ �/: /�� /� ������� �.��������� �,2004

ISBN 966-326-041-6 ������������ ��������� �����, 2004

���������� ��������

����������� ��� �����'������ - �. �. �., ��������, ���������� ����� ������ (̳����������� ������� ��������� ����������, ��������) - ����� XIV;

������� ��������� �������� - �. �. �., ������, ���������� ����� ������ (�������-�������� �������� ���������� ����� ����������� �����쳿 ��������� ������ ������, ��������) - ����� �;

�������� ������ ���������� - �. �. �., �������� (����������� ������� �������� ����� ������, �������� ������� ���� ������������ �����) - ����� VIII;

������� ��������� ���������� � �. �. �., ������ (��������� ����������� �������� ��������� ��� ����������� ���������� ����������, ��������� �������� ������������ ����� �� ��������㳿) - ����� XV;

�������� ����� ��������� - ������ (�������� ���������� ����������, ��������) - ����� II, III, XI;

��������� ��������� ����������� - (����������� ������� �������� ����� ������, ������) - ����� X;

������� ������ �������� - �. �. �., ��������, ���������� ����� ������, ���� ���� ���� ������� (������� �������-��������� ��������� ������� �������� ���� ������, ��������� ��������) - ����� XII;

������ ������� ��������� - �. �. �., �������� (�������� ��������� �������� ��� ������, ��������� � ������� ������) - ����� XXI;

���������� �'������� ������������� - �. �. �., �������� (��������� ��������� �������� ��� ������, �����) - ����� XXII;

������� ��������� �������� - �. �. �., ������ (����������� ������� �������� ����� ������, ��������� ������� ���� ������������ �����) - ����� V, XIX, XX;

������ ������ ���������� - (����������� ������� �������� ����� ������, ������ ������� ���� ������������ �����) - ����� VI;

��������� ������ ��������� - �. �. �. (����������� ������� �������� ����� ������, ������� �������� ������� ������������ �����) - � 4 ����� IX;

�������� ����� ������������� - �. �. �., ������ (����������� ������� �������� ����� ������, ������ ������� ���� ������������ �����) - ����� VII;

��������� ����� ������� - �. �. �., ��������, ���������� ��� ����� � ������ ������ (�������� ������������ ���������� ���� 1.1. ���������, ���������, ��������� �������� ������������ �����, ������������ ������� �� ������������) - ����� IX (��� � 4);

�������� ������ �������� - �. �. �., ������ (������� �������-��������� ��������� ������� �������� ���� ������, ��������� ������ � ������ ����������� �������, �������, ������������� �������� �� �������� � ����������) - ����� IV, XVII;

������� �������� ��������� - �. �. �. (�������� ���������� ����������, ��������) - ����� XIII, XVI, XXIII;

�������� ������ ������������ - �. �. �., ������ (����������� ������� �������� ����� ������, ��������� ������� ���� ������������ �����) - ����� XVIII.

��������� ������� ���̲������ ����� �������

�������� �������

�� ���������

�������� ������ ��������� �� �������� ������ ����������

�������� �������� ������ � �

�������� ���������� � �

������ ���������� ������ � �

�������� ѳ�������� �

����'������ ������� ����������� �

ϳ������� �� ����� 27 IV 2004 � ������ 60x90/16 ���� �������� �������� ��� �����

���� �������� ����� ���� ��� 22 �����20 000�� (1-� ����� 1�5000 �� ) ��� �4�88

�������-����� ������������ ��� ��������� �����,

04060, ���-60 ��� � ������������ 9 �������� ��� ��������� �������� � �������������� ��������� ���������

���� �� � 1703 �� 25 II 2004 � , ������ ��������� �������� ������������ �������,

����������� �� ������������ ������ ����������� � ��� �������� �������� �������,

03151, ���-151, ��� ����������, 40 �������� ���� �� � 787 �� 28 � 2002 �


����� I ������� ���̲�������� ����� � 1. ���������� ����� �� ������ �������������

������� ������������ ����� ��������������� � �������� ���������, � ����, ��: �) ��������� ������ �����; �) ������ ������������� ������; �) ������� ������� �����; �) �������� ��������� ���������.

������������ ������� ������������ ����� �� ����� �����, ����� � ����������� ����� ���������� �� ����� ����������-������� ��� - ������ ������ ���� ������������ �����, ����� ����� ������������ ������������� ������.

���������� ����� ����������� �� ����� ������� ����������� ����� ���������� ����������, ���� ��������� �������, � ����� ���������� ��������� � ������� ��������� �����������.

��������� ������������ ������� ������, � ����� - � ������������ �����, � ������� ������������ ������� ���� � ������ ������ � �����������, ��������, ������������ ������� �� ���������� �������, �������, ��������������� ������ ������ �� ��������� ��������, ������������ ���� � ������� �������, � ����� ���������� �������� (�. 1 ��. 1 ��).

� ���� ������������ ����� ���������� ��� ���� �������: �) �����������, ��� ������������ � ����� �� �������� ����� ����������-�������� �������, ���������� �������, �� ������������ � ��; �) ��������, ��� ���'����� � �������������� �������� ��� ��'���� (����� �� ������'� �����, ��������, ������� ����), ��������� �� �� ����� ���������� �������������; �) ������� - ������������ � ��������� ������ ������� ������ ������������� ������; �) ��������������� (�����������) - ���������� ���� ���, �������� ���� ��������� ������������ ������� �������. ���� ������ � ������ ���������� ����-���� � ����� ���������� ��� ������� ��� �������.

��������� ������� ������������ ����� ������ � ����� � ������� ������ � �����������, ��������, ����������� ������� �� ���������� �������, �������, �������������� ����� ������ (�. 1 ��. 1 ��)

�� ���������� ������ ������� ����� ��. � ����������� ������, � ��� ������������, �� �������, �� ����� � ������'�, ����� � ������, �������������� � ������� ���������� � ����� �������� ���������� ��������.

��� ���� �� ����, �� ������ � �. 1 ��. 1 �� ������� �������� �� ������� �� �����������, � ���� ������������ ����������� ������. �������� �������� � ������� ����������� �������� ����� ������� ����� - ���������������, ���������, ���������������, ���������� ����. ��, �� ��� ������������ ����� � ��������� �������, ��� ����� ������� ����� � ��������� �����������.

������ ���������: �� �� ���������� ����� ������� ������� �����������?

��������� ����������� ������������ ����� � ������� ��������, �� ��������� � ��'���� �� ��������� �������.

���������� ����-���� ��������� ������� ������������ ������������� �� ��������, � ����� ����� ���� �� ����'���� ��� ��������.

���������� ����������-�������� ������� �, � ������ ����, �����, ��� ������� ������, �, � ������ - �������, �� ������� � ���� ������������� �� �� ������ (��, �������, ������ �������, ���������� �������, �����������, ���). �������� ������ ����� ����� � �����'���� ���������� ����� �� ���������� ������������� �� �������� ��� ������ � ����������� �� �� ��������� �� ����� ���� ����������-������ ������. �����, ��� ������� ������, �����'����� ������� ��������� �� ���� ���������, ���'���� � ����������� �������������, � �� ����� ��������, ��� �� ������������� ������� ��������� ���������� ������������ ������. �������� ���������� ���� ������� ����������� ������������� ����������� ��� ������������ ����� ������ ��������� �����������.

����� ��������� �����������, �� ����������� ����� ������������ �����, ������ � ��������� ����, �� �������� ��������� ����� � ���������, �� �� ��������� �������������� �� ���, �� �� ������� (�. 2 ��. 1 ��).

�����, ����� ��������� ����������� ������������ ����� �� �� �������: �) ���������� ����, �� �������� ��������� ����� � ���������, � �) �� ��������� �������������� �� ���, �� ������� �������.

���� ����� ��������� ����������� ������� ����� ������� ���������� ����� �� ����� ������� �������������.

���� ��������, � ����� �������� ������� �� ����������� ������ � ���� ������ �������� � ������ �������� �������������, �� ����� ������������ ����� � �� ���� ������ �� ���� ���� ������������ ����� �������. ����� ��������������� �����, ��������� �����, ��������������� �����, ������������ ������� ���� �� ���������� � �� ������ ��������� ����, �� �������� ��������� ����� � ��������� �� �� ��������� �������������� �� ���, �� �� �������.

��� ����� ������� ���� �� ����, �� ���� ��� �� ������ ��� ���������, � ��� ��������� ���������. ���� ������, �� ������ ������, ���� ������� �� ���������, �� ���������������� ������ �������� �������������. ���������, ������ ������� ����� ����� ��������������� �����, ���������� �����. ����� �����, � ����� ���� ���� ������������ ��������� ����������� ����������� �� ������� ����� ������� ������������� ���������� ������������, ���������� ��������, �� ������������ ������ �������, ��������� ��������� ����. ���, ����� �� ���������� ��������� ���� ���� ����������� ����� ���� ���� �����, � �����, ��������� �� ������, ��������� �����, �� �� ��������. �����, �� ������� ���� ����� ������� �����, ���� ���� ����������� �� ����� �����, � � ������ ���������� ��������. ��� ����� ���������� ������ ������ �� ����� ��������.

����� ������������ ����� �� ����� ����������, �� �������� ��������� ����� � ��������� �� �� ��������� �������������� �� ���, �� �� �������, � � ������� ���������� �������������, �������� ������� ������������ ������ � ���, ������� � ���� ���� ���, ������� � �����, �� ���� �����, �� ������� ������, ���� ���� �������� �� ���������� ������������� �� �� ���������, ���������� ���������� ������������� �� ��������� ����������� ����.

����� ������� ������������ ����� �� ���������� ���� ������ ��������� ����������� ������������ ���� ����� ��������� ����, �� ����������, �� �������� ��������� ����� � ��������� �� �� ��������� �������������� �� ���, �� �� �������.

�������� �������� ������ ��������� ����������� ��������� � ����� ������������ ����� � �������� ����� (���������, � ��������� � ���, ������ �������), � �. �. � ���������. �Crime� ���������� ����� ������ ������. ³������� ���������� ����� ������������� ��� �������, � ����������� ������ - ������ ��� �������.

�������, �� ���� ������� ����, ����� �������� ������ ��������� ����������� ������������ �����, � ����: ���������� ��������� �� �������, ����� � ��������� ���������� ���� ����� �������������, ������ ��������, �� � ������ ������ ����� ���� ����� � �������� �� ������� �����������, ����� (pravo karne -������, ������������ ����� - �������). � � ��������� ��� ���� �� ������ ����� ����� ��������� ������ �����. �������� �� � ����� ������� ������� ��������� (��������� ��������� - ������ ������� ����) ������� � ����� ���� ����� ����� ��������� � ����� - ���������� �����.

{ ��������� ���� ������������ ����� ������ ������ ����� � 1 ���� �������� - ����� ������������ ����� ������������ ����� � ������� ���� ������ ����� �������� � ������ ���������� ���������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ; ����� ������.

� �. 2 ��. 92 ����������� ���������, �� �������� �������� ������ ������������ �����, �� � ���������, �� ������������� �� ���.

� ������� ��������� ������������� ��������� ����������, �� ���������� ����� ������ ���� ��� ������� � ���������, ���������� ����. ����� � ��������� ������ �������� ���� ���� ���� ��������� �����������, ������� �������� ������������ �����. � � ����� ��� ���'������� ������� ���������� ���� ������, �� ����� ��������������� ��������, ������ �������� ��������� ���������� ������������ ������������ ������.

³�������� ���������� ����� �� ������� ������������� ��������� ���� ���������� � ��������� ����������-�������� ���������.

�������� ������������ ����� - �� ��������� ��������� ����������-�������� ����, �� ��������� ����� ��������� ��������� �������.

����� ����� ������������ ����� �������� �� ���� �� ������ ��������� �������� �� �������� ������� ��. ����� ������������ �����, �� �������, ��������� ����������, ���� �� ����� ��������'����, ���� ��������, �������� �� ����������� ������� �������� ������� ���� ��������� ����� ������������� ����������-�������� ���� � ���������, � ���� ����� ���� � ����� ������� �����.

���������� ����� �� ������ ����������� ����� ����������� � ��������������� ������ ��������� �� ���������� ������� ���� ���������. ���� ���� � ��������� ������������ ����� ����������� ���������� � ��������� ����������� ����������, ���� ���������� ���������� � �������� ���������, � ����� ��������� ������ �������. � ������ �� ����������� ��������� ������������ ������������� � ��'���� � ���������������� �������������� ����������, ��������� � ���������� �������, � 2001 �. ��� ��������� � � 1 ������� ���� � ���� ������ ������� ����� ����������� ������ ������.

ϳ� ���������� ������������ ����� ���������� ������������ ���, �� ���������� ���� ������������ ����� � ������ � ���� ������� ���������. �������� � �������� �������� ��������� ��������� ������ �� ���� ��� ����������� ������������ ������.

������� 䳿 �������� ������������ ����� ������ � ����, �� ���� � �������� ������� �������� ���, �� ����� ����������� ��������� �� �������������� ������������ ������: ���������, ������, ���������, �����, �������� ����. � ��, � ���� �����, � ������� ��������� ������� ������������ ����� - ��������� ������������ ������� ���� � ������ ������ � �����������, ��������, ������������ ������� �� ���������� �������, �������, ��������������� ������ ������ �� ��������� ��������, ������������ ���� � ������� �������, � ����� ���������� ��������.

�� �� ������ ����, � ���� �� ������������� ������������� � �������� ����������� �������� ������������ �����. �������� ���� ��'������� ������� � ����������� ���� �������� ���� �������� ������� ��.

������� ���������� � ��������� ���� ��� ������� ��� ������� � ����� �������: �Nullum crimen sine lege� (����� ������� ��� ������� �� �� � ������).

������������ ������ ������� ��������� ���� ������������ ����� �������������� � ������ ������: �������� �������� ������ ������������ �����, �� � ��������� �� ������������� �� ��� (�. 22 ��. 92). �� ������������� ��������� ������ �������� � ��������� � �������� 3 � 2 ��. � �� - ���������� �����, � ����� ���� �������� �� ���� ����������-������ ������� ������������ ����� ��� ��������. ������ ������ ��� ���������� �������������, ������� ���� �������� ��� �������, ����������� �� ����� ���� �������� ���� �������.

������ ������, �����, �� � ���������, �� ������������� �� ��� ������������: �) ���� ������������ ��������; �) ����� � �����������, ���� �� ��������� �� ��.

��������� ������, ��.

1) ���������� ���������� ���� ����� �� ��������� ��������� � ������� ������� ������������ �������������� �� �� �������� � ���������� ������� � ����� ���������� �� ������������ ������;

2) ����, ��� ������� ������, ��������� �� (��) ���� ������ ����������-��������� ��������� ������������� ����� ���� ���� � � ��� �����, �� ���������� ���������� ������� ��;

3) ������������ �� ���������� ��� ����� ����������-�������� ������, ���'������ �� �������� ���� �������� (���������, ������ �����, ��� �������������� � ������� �������, �������� ������ - ��. 10 ��), ���������� ���� �� ��������� �� � �������, �� ���������� ��.

������� ��������� ������� ������������ ���� �� �����㳺� (�. 4 ��. � ��). ���� �� �������� ����������� �� ��������� ������ �����, ��� ��������� �� ���� ������� �� �������� ���� ����� ����� ������� ����� (���������, ������������ �������, �������� ��������� ��������, ��� ��������� ���������� �����, ��� ��������� ���� � ����� ���, ��� ���������� ������ �������� �������� ������), ��� ���� ��� 䳿 �� ���������� �� � ����� ���������, �� �� ����� ���������� �� ���������� �������������.

������� ���� ���������, ��-�����, �������� ������������� ����� � ������� ������� �����, ��-�����,- ���������� ������������� ����� ������� ���, �� ������ ��� � ������������ ������� ������.

� ��. 62 ����������� ������ ������� ���� ���� ������������ ������������ ��������� �������������� ����� ���������� ������������: ������ ��������� ����������� � ������� ������� � �� ���� ���� ������ ������������ ���������, ���� �� ���� �� ���� �������� � ��������� ������� � ����������� ������������� ������� ����. �� ������������� ��������� ������� ��������� � �. 2 ��. 2 ��.

������� �������������� ��������� ������������� �������� �� ��������������� ��������, �������� �� ����� �������� ������������� ����� �� ������������� �������� (��. 61 ����������� ������). �� ���������� ������������� ���� ���� ���������� ���� ������ ������ �����, ��� ������� ������ � ���, � ����� �������� �� ������� �� ���� ��������� ���������� ������������� (��. 18 ��). ��� �������, ���� ������ �������� �� ��������� ���������� ��������� �������������, ������, �������, �� ��� ���� ����� (� ���� ���� �� ������ �� ������) �� ������ ���� ��������� �� ���������� ������������� �� �����, �� ���� �� ���������. ������������� (���������) �������� ������������� ������� ����� � ����� ���� �� (�������, �. 2 ��. 1, �. 1 ��. 6, �. 2 ��. 17, ����� 7 �� 21, � ���� ���������, �� ��������� �������������� �� �����, ��� ������� ������).

�������� ���� �������� ������������ �������� ���������� ������������ ����� ������ �� ����� ����������� �������������.

���������� ����� - �� ������� �������� '������ � ����������� �� ������ ��������� ��������� ����, ��: ����� ����� ����������� ������; ������� ��� ��������� ������������ ������� ���� � ������ ������ � �����������, �������� �� ����� ����������� ���������� ��������� ������� � ���������; ����������, �� �������� ��������� ����� � ��������� �� �� ��������� �������������� �� ���, �� �� �������; ��������� ������� ��������, �� ��������� � ��'���� �� ��������� �������.

������� ������������ ����� ��������� ������ ����� ����������� ����������-������ �����. � ��. � �� ��������� ���������, �� ������������� ������ ��� ���������� ������������� ��������� ����������� ������ ������.

��������� ������������ �����. ���������� ����� ������ ���������� � ��������� ���� �������� �� �������� ������.

³������� �� ����� ���������� � ��������� ��. �������� ������� �� ���������� � �'��������� ������, �� ������ 108 ������. � �� ������ ������������ �� ����������� ��������� ���������� ���������, �������:

- �������� ��, ������� �� �������� ���������� �������������;

- �������� ������� ������������ ������ � ���, � ������� � ���� ���� ���;

- ������� � ������������� �������, � ����� �� �����;

- ������ ���'���� �������;

- ����� ����;

- ������� ��������, ���� �����������;

- ����������, ��������� �� ������� �������;

- ���������, �� ���������� ���������� �����;

- ������ ������� �� ������� ��������� �� ���������� �������������;

- ������� �� ���� ���������, ������� ����������� ���������;

- ��������� �� ��������� �� ���� ���������;

- ������ ������� ��������, ������ �� ��������� �� ������ ��������;

- �������� ������ ��������� ��������� �� ��������� ��������;

- ���������� ���������� ������������� �� ��������� �����������.

�������� ������� �� ���������� � XX ������ � ������ 339 ������, � ���� ������������:

- �� �������� ��������� ����� � ���������;

- �� ���� ��������� � � ���� ����� ��������� ������������ �� ���, �� ������� �� �������;

- ������� � �����, �� �������� ���� ����� ���� ���� �������� �� ���������� ������������� (�. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. � ��. 263, �. 4 ��. 289);

- ������� ������� ������ (���������� ������� - �. 1 ������� �� ��. 185, ��������� ����� - �. 1 ������� �� ��. 210, ���������� �� �������� ��������� - ������ 1 � 2 ������� �� ��. 260, ������������ ������ - ������� �� ��. 286, ������ � ������� �� ��. 323 ����).

����������� �� ����������� �� ����������� ����������� �� �������� �����, �� �� ������ ���������� �� ������� �������.


� 2. ���������� ����� � ������ ����� ������

���������� ����� ����� �������� ���� � ������� ������ ������. �� ����������, �� ��� �����������, ���� ��������� � ������� ��������� �����������. ��������, ���������� ����� �� ������ ��'���� � ������ �������� �������������, ������� �������� �� ��������� �������� ������� �������� � �������, �� ����������� ���� �������� ������������� (���������, ��������, ��������, ���������), � �� ������ ����������� ����� ������� �������� ����� �� ����������� �� ��� �������� (���������, ��������������).

������������ �������� �������� �������� � ����� ������� ���� �������� �� �������� ������ ������������ ����� � ����������� ������. �� ����� ������������� �� ���������� ���������.

���, �. 2 ��. 27 ����������� ������ ��������: ������ �� ����� �������� ��� ����� � ������'�, ����� � ������'� ����� ����� �� ������������ ���������. �� � �������� ��� ������ ����������-��������� ���������, �� ��������� �������, ������ ��������� ����� ������������ � ��. 36 ��.

�������� ����� ������ (�. 1 ��. 28) ����������: �ͳ��� �� ���� ���� ������� ���������, ����������, ����������� ��� ������, �� ������� ���� ������, ���������� �� ����������. ³������� �� ����� � ������������ ���� ��� ����������� ��������� ����������, �� ���� �� �� �� ��� ������� ������� ��������� ��� ��������� ������� ������ (�. � ��. 50 ��), � ��. 127 ����������� ������������� �� ���������, � � ��. 434 - �� �������� ���������� � ������������������.

��. 58 ����������� ������ ���������, �� ������ �� ���� ����������-������ ���� �� ����� �������� 䳿 � ���, ��� �������, ���� ���� ���'������� ��� ���������� ������������� �����. ͳ��� �� ���� ��������� �� �����, �� �� ��� �� �������� �� ����������� ������� �� ��������������. ֳ ������������ ��������� ��������� ���������� � ��������, �������, � �. 2 ��. 4 �� �. 2 ��. 5 ��.

� �. � ��. 2 �� ���������� �������, �������� �� ����� ���� �� ���� ���� ����������� �� ���������� ������������� �� ��� ����� ������ ����� ������ ����. ��� ������� �������� �� ���������� ��. 61 ����������� ������.

����������� �������� ��� ������������ ���� ������������ ����� � ������������� ���������, �� �������� � ��. 68 ����������� ������: ������ �����'������ ��������� ������������� ����������� ������ �� ������ ������, �� �������� �� ����� � �������, ����� � ������ ����� �����. �������� ������ �� ������� �� �������� �������������.

���������� �� ����������-������������ �����. ����������-������������ ����� ���������� ������� ���������, ������������ � �������� ����� ��� ������ �������. ���� ����� ���������� ������� ���������� � ��������� ������ �� ����� ����� ���� �� ������������ ��������. ���������� ����� ��������� ������ ���� � ��������� ����������-�������������� �����. ������ ������, ���������� (����������) ����� � ����������-������������ ����� ������������� �� ����� �� ���� � �����. ����������-������������ ����� � ������, � ��� ��������� ��� ������������ ���� ������������ �����.

����� ����������-�������������� ����� �� ������ ���������� ������ ������������ �����, ������� ������� �� ����������� ������ � ������� ������������ ��������� ���� ������������ �����.

���������� �� ������������� �����. ҳ���� ��'���� ������������ ����� � �������������� ������ ������������, �������, � ����������� ��� �������� ��������������� ����� ��� ������� ������ ���� ���� �� ���������. ���, ����� � ������ ����������� �����������, ���� ����� ��� ��������� ����� �� ��������� ��������� � �������������, ��� ��������� ������������ ��������� � ������������ �������� ��� �������������, �� ������� �� ����� ������������ ��������� (�. 2 ��. 78 ��).

������������� �����, ������������ ������������� �� ��� ��������������, ����� ������ �������� ������� - ������ ���������� (������������) �� �������������� �������������. ����� ���������� ����� �������� ������������ �� ������� ����������� �������� - �������. ���� ������ �������� ��������� ������� ������������ �������������� �� �������.

���������� �� ����������-��������� �����. ����������-��������� ����� ������� ������� �� ����� ��������� � ��������� ��������, ������� ������ ����������� ����������, ������� ���� ���� � �������� ��������, ������� ���������� �������� � ��������� ���������. ���� �������� �� ��������� ������ �� ���������� ������������ �����, �� ���������� �������, ���, ������� ������ ����������� ���������. ������� � ����� ��������� (���������) ����������� �������� ����������� ������� ����������-����������� �����.

���������� ����� � ��������� �����. � ��. 9 ����������� ������ ���������, �� ���� �������� ��������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ����� ������, � �������� ������������� ������������� ������.

����� � �. 5 ��. � �� ������ ������ ��� ���������� ������������� ������ ��������� ����������, �� �������� � ������ ���������� ���������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ����� ������. ���� ��� ���� ������� �� ������������� �������� �� ����� ���������� ��������. �� �����, �� ��������� �������: ���������� ������������� ��������� �������� � ��� ��� ������������; ������������� ���, �� ������������ ������������� ��������������; ������ �����, ��� �������������� � ������� �������, �� �����, ��� ��������� �� �������� �������, ����. �������� �� ����� ������ XX �������� ������� �� - ������� ����� ����, ������� ������� �� ����������� ������������ - ��������������� � ����������� ��������� ���������� ���������, ����, ��������� ����.

��� ����, ����� � �. 1 ��. � �� ����� ������������� ��� ���������� ������������� ������ ������������ �� ���������������� ��������� � ������ ����������� �����.


� 3. ���������� ����� � ������� ������� � ���� �����䳿 ����������

���������� ����� ��������'����� � �������� ������� � ��������� ��'������ � ���� �������� � ���������� (����������� ��� �� �� ��������� ���������������, ���������������� ��������).

� �������� ������ ���������� ������� ������������ �� ��������� ��������� ������� (������ - ����������� �����������) ��� ���� �����, ��������� �����, ����� ��'������ ��������, ��������� ���� ���� ��������� ������ ����������� ������, � ����� ���������� ����, ����������� �� �������� � ����������.

�������� ��������� ���������� ������� � ��������� �������� ������ � ��� ������������ ��������� ���� ����'���� ����� ����������� � ��������.

����� ����� ���� �� ����, �� ��������� ���������� ������� � ������� � ���������� �� � ����������. ������ � ����, �� ���������� �������������, ��������� ��� �� ��� �� �������� ������ ����������. ���� � ������� � ���������� �� ������ ���������������� �������� ����� ������� ���������� ��������� ������ ���������-�����������, ��������� � ���������-��������� ���������.

���������� �������� �� ����� ��������������� - ����������� ������ ���������� �������.

����� �����, ���������� ������� - �� ��������� �������� �������, ������� �� ������ ��'��������� �������� �� ������ �������� ������� ������� ��������� ��������, ���������� � ���������-���������� ������, �� ����������� �������� � ������� �������� � ����������, � �� ����� ���� ���������, ��������� � ������������ ���������� �������������, ������������ ���� ���, ��������, ��������, ����� � ������� ������ �� ���, �� ������� �������.

���������� ������� ��������� ��� ����������� � ��������� ������� �� ����� ����������-�������� �����, ����������, ��������� ����. � ������� ��������������� ������ ���� ���������� � ������������ �����.


� 4. ����� ������������ �����

����� ������������ ����� - �� ������� �������� �������� � ������� ���� ������ � ��� ���������� �������������, � �����: ������� ������������ ����������� ������������ ����� � ������� � ����������.

���� ������� ��������� ������������ � ������� ������������ ������, �������� ���� 䳿, ����������� ������������, ����� ������������� ����. ����� �����, ���������� ����� �� ������ ����� � ������������� ������� ��� ����� �� ������� �� ��������. ��������, ����� ������������ ����� ����� �� ����� ����� ���������� �������������, � � ���� ������ �� ����������� ��������.

����� ������������ ����� ��������� ������ ������������ ���� ������������� ������������ �������������, ��������������� ��������, �� ���� ��������� �������� ���������� ������ �������������� � ��� ����� �� ������������ �� ��������.

������� �������� �������� � ����� ��� ����������� ����� �������� � ��������� �������� ������� ���������� ������ ��������� �� ������������� ����������� ����� ������������ ����� ������ ���� �������� ������������ �������������, �������� ���� ������������, ������������ ����� ��� ���������� ����.

����� ������������ ����� ����������� �����-���������, ������������ �� ���������� ������, � ����� ����� ���������� ������ �� ����� ������������ �������������.

�� ��������� �����-���������� ������ ������������ ��������� ������������ ������, ����������� ���������� �������, �� ��������� ����� �������� ������ ����������� �������. �������� ����� ������ ������������� ���, �� ������ ����� � �� ����� �������� ������������� ������, ���'������ ������ ������, � �������� �� ���� ��������� ��� ������������ �����-���������� ������. ������ ������������ ����� ������ � ���� �������� ��������� ����� �������� ������, ���� ����-��� ������� ������������ �� ������� ������� � ����� ������ ����������, ������.

����� ���������� ������ ��������� �������� ������������ ����� � ���� ��������� �� ������ �������. ���� �� ��� (����� ����� �������) ���������� ����� � ����� � ������� �������������, � �������� ����, �� ���� (�����) ����� �������� � �� �� �������, �� ������ ��� �������� ������� ������������ �����.

������ ����� ���������� ���� ������������ ����� ����������� � ����, �� ���� ����������, �� ��� �����������, �� �������� �� �������� ������. �������� �� ������� ��'����, ������ ���� �������� ������� �� ������ ������������ ���� �������� ������� ����� ���� ���������� ������.

����� �����: ����� � ������ ������������ �����, � ���� �����, ���������� � ������, �� ����� ����� ����� ��������, ��������� ���� �� ����.

��������� �����: ���������� �������'���� ������� ���� �� � ����� ������ ������, ��� � ����, �� ���������� � ����� ������� �� ����� �������� �� (�������� �� ��������).

����� ���������� ������ �������� ������� ����������� �� ��������� � ������������ � �� ��� ������ ������������ ���������� ���� ���� ��� � ���������.

����� ������������ ������������� ������ � �������� ���� ������������ ����� ������ � ������� ������������ ����� ����� ����. ��� ����� �� ���������, ��-�����, ����� ������� ��������� �� ������� ������� ����������� ����� �, ��-�����, ������������� ������� ������������ ���������� ������ ������������� ��� ������������� ������ �������������.

���������� ����� ��������� �������� ���� ������������ ����� � ����������� ��������. ³����, �� �� ������� ������ ���� 1917 �. � ��� ������ ���� ��������� �������, �� ���������� ��������� � 1922, 1927 � 1960 �����. ��� ������ � ������ 2001 �. �������� ����, �� � ������� �� ���������� ������� ������������ �����, ��������� ����������, �������� ������� ������� �������� ����������� �������� ������ ����� �������, � ����� - �� ������� � �������� ��� ��������� ����������-������� ������ ����, �� ��������� ����������� �������.

������������ ����� ��������� ���������� ���������-������������ ��������� (�����������, ����� ������������ �����, ������'������ ����) ��� ��������� ����������� ����� ���������� ������� �� ���������� ����, �� ����, ��������� �������������� ���'���� ����� �������, ��������� �������� �� ��� �� ����� ��������� ���� � ������ �������� � ����������. ������������ ����� �� ��������� ������� ����������� ������������ ������, ��������� ���������� ���� ���� �������������.

����� ������������ ����� ����� ������� ������ ���� � ������������ � ������������� ��������. ������ ������������ ���� ������������ ����� ���������������� ��� ��������� ������� ����������� ������.

����� ������������ ����� �������� ������� ���� � ��������� ��������� ������� ������������ �������������. ������ ����� ����� ������������ ����� ������� �������� � ������������ �����-������ ��������, ��������� ������� �������, � ����� �������� �� ������� � ������� ������������. �� ������ �������������� ���� ��� ���������� ��� ������ ������� ������ ������ - �������� � ����� ������������ �����.

����� ������������ ����� ���� ���'����� � ������ ������������ �������, ����������� ��� ����������, � ����� ������� �� ����� ������������.

����� ������������ ����� � ����������� ��� ����� ���� ������������ ����� - ��������㳿, ������ �������㳿, ������ ��������, ������ ��������, ���������� (������) ����������, ������������. �������� ���� ����������� ��� ��� ���������� ����. ���, ���������� - �� �������� �����, �� ����� ������� ����������, ����� �������� � ��������� ��������� ������ ���� ���������� �������� �������. �������, ��������� ������ ������������ ����� (������� �������, ����� ����, �� �������������, ����� ���� �������), ������ ���������������� � ��������㳿. � ���� �����, ����������� ��� ��� �������, ���������, ����, ��������� ���������� ���� ������������� ����������� ������.

����� ������������ ����� ������ ����������� ��� ���� �����, �� ������ ����������. ��� ������� �������� �������� (����������, �������� ��������) ���������������� ��� ������ ��������, ���� �� �� ���� � ��� �������㳿, � ��� ��������� ������ ������������ �����������, �� ������� �������,� ��� ���������. ��� ������� ������, �� ���'���� �� ������������� ����������� ��'���� �� �������� ������ � �������� ������������ ���������, ���������������� ��� ������ ��������. ������� ����� ������������� ����������� � ����� ������������ ����� ����� ������������ ���������, �������� ����� ����, �� ����������, ����� ��������� ����.


� 5. ���������� ����� �� ��������� ���������

�������� ������������ ����� ���������� ����� � ��������� ���������, �� ����������� � ���������� �������� ���������� ������ � ��������� ���������� � ���������, �� ���������� � ���.

���������� ����� �� ��������� ��������� � �� ��������� ������������� �������� �� ��������� �� ����������� ��������, � ����� ������������� ��������� ���������, �� ����������� ���� ����������-�������� ���� � ���������� ��������� ������� ���� �����, ���������� ��� ����������� ����������-������� ������ ��������� ������� � ����� �����, ��� ��������� ����������� ����� (���������, �������, ��������, ���������, ����).

���������� ���� (���������) ������������ ����� ������ ���������� � ����� �������� � �������� ������ ������������ �����. �������� ��������� ���� �������� ������� ������������ ����� ������, � ����, ���� �������� ��������� �������� ��� ������ �� ���������, ��������� ���� �������� �������.

������� � ����������� ������� ������ �������� ������� ������������ ����� �������� ��������� �������� ����� �������� ������� ������������ �����. ������� ����� �������� ������� ������������ ����� � ��������� ����������� �������� ������� ������������ �������������. ����������� �������� ����� ����� ����������� �� ���������� ����������� ������������ ����� ��������� ����.

������ ������������ ����� � �������� ��������� �������� ��� ����� �������� ������, �� ������, ��������� ����������� ����� �����, ��������, �������, �����.

����� � ��� ������, �� �������������� � ���������, ���������, �����������, �����������, �������� ���� ����, �� ������ ������ � ������� �������� ����� (���������, �� �������� ���������), ������ ������������ ����� �� �� ���������� ��������. �������� ��������, �� ������ �������� �������� ����� ������������ ���� ����������� � �������� �������. ��������������, ���� �������������� ����, ��������� ��������� ����� �������� �������-������� �������������� (�����) �� ���������� �����. ������, ���������, ���� ��������� ���������� ������ ��������� � ���������� �����, 䳿 ���������� ��������� ����� ���������� ���������� ��������� ����.

��������� ���������� � �����, �� �� ��������� ��� ������� ��������� ������������ �����, ������ �� �������� ����� �������� ������, �� �������������� �������� ������ ���������� �������. � �� ���������� �� ������������� ������������ ������ ����������� ���������, ������� � ����� �������, ���������� ���������, ������������� ���� ���� ������� ��� ���� ������� ������� � �������� � ���, ���� ��� ������� ��������. �������� ����������� ����� �������, �� ������� ��� ���������� ������� - ������������� ��� ������� � ������ �� ������ ��������.

�������� �������, ������ ��������� �� �������� ������ ��������� ������� ����������� ���� �������� �������, ������������� ����������� �������. ���������� ����� �� �������� ������ ��������� ��� ����� ��������� �������� ������������ ����� - ������������ �������, ������������, ��������㳿, ����������-��������� �������� �� ������ �����. ��� ����������� � ����������� ������������ ������ ����� ����� �����, �� � ���� ������, � ���� � ���� ����� �������, �� ������ ��� ����� ����� ������ ����. ��� ����� ����� ������������� �������� ����� �� ����� ����������� �������� �������� ������, ������� ������ ���� ��䳿, �������㳺� �������� ���� ���� ���� ���������� �� �������� ����������� ������, �� �� ����� ������� ��������� �� ����� ����������� �������.

���������, �� �������� �������� ���� ������ ������� � ���������� ������ ��� ��������, ������ ���� �� �������� ������� ����� ������������ � ������ ������ �� �����, ��� ��������� �� ���� ������� � ����� � ������ ���� ������ �� ����� ����. �� ��������� - �����, �� ����� ������ � ����������� ������ (�. 7 �. 2 ��. 115 �� - ����� �� ��� ������ ��������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� �� ������ �� �'��������� ���� ��� ������ ����������� ���), ���� ���� ��������� �� ������ ��������, ������� � ���� �������� ��������� ���������� (��. 116 �� ��������� � ��� ��������� ��� �� ����� �� �'��� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ����� �����) ��� ����� ���� ���������� �� ����, �� ������� ���� � ���� ��������� �������.

�������� ����� �������� ������� ������������ ����� ��������� ����������� ������������ (��� ����� ���������) ��, ����� ����������-�������� ����, �������-���������� ��������� ��, �������� ������� ���������� ���� ������, ���������, ���������� ��������, �������� ������ � ����������-�������� �������.


����� II ����� ��� ���̲������ ²���²����Ͳ��� �� ���� ���������� � 1. ������� ������ ��� ���������� �������������

����� � �. 1 ��. � �� ������������� ��� ���������� ������������� ��������� ����������� ������ ������, ���� ���������� �� ����������� ������ �� ���������������� ��������� � ������ ����������� �����.

�� ������, ��, ��-�����, ���������� �����, � ����� ���� �������� �� ���� ����������-������ ������� ������������ ����� ��. ������ ������ ��� ���������� �������������, ������� ���� 1 ������� 2001 p., ����� ���� �������� ������� ����� ��, ������ ���������� �� ����� ���� �������� ���� ������� (�. 2 ��. 3).

��-�����, ������� ����� ������� �� ����������� �� ������ ����������� ������, �� � ������ ��� ���������� �������������, ������� ��������� ����� ������ ���� ��������� ������� ��, ������ ��������� �� ����������. ����������� ������, ����� ��� � ������� ����� 䳿, ���� ��������������� ���� � ������ ��������� �� ���������� ������������� �� ��������� � ������� ��������� �� �� ����������� �� ������� ��.

��-����, �����������, �� ����� ������ �� ������ ���� ���������� ���������������� ��������� � ������ ����������� �����. ���� ��������� ��. 9 ����������� ������ ��� ��, �� ���� �������� ��������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ����� ������, � �������� ������������� ������������� ������, ������ ��������������� ���� ��� �������� ��������� �� ������� ������� �� �� ������� ����������� �����. ����, �� ������ ��������� �� ������ �� (� ���� ����� ���� ��������� � ����������), ������ ��������� ���������� ��. � �� � �� ���������� � ����������� ������, � ������ ����������� �����.

��-��������, ��������� ������������ ����� � ������ ��, �������� ������ ����, ����� �� ����'�������� ���� ���� �������� ���� ������, �� ����������� ������. ��� ����, �������� �� ��. 152 ����������� ������, ��������� ������������ ����� ������ ���� � ������ ��������������� ���� ������ ��� ����������������� ����������� ������. ��� ������ ��������� ������� � ��� ��������� �������������� ����� ������ ������ ��� �� �����������������.

����� ��� ���������� ������������� - �� ����������-�������� ���, ��������� ��������� ����� ������, ���� ������ ��������'���� ������� �����, ��� � ����, ����������� �� ����������� ������ �� ���������������� ��������� � ������ ����������� �����, ���������� ������� �� �������� ���������� �������������, ������ ������� ��������� ������������ �������������, ���� � ����������, �� �������� ��������� ����� � ���������, � ������������, �� ��������� ������ ���� ���������� �� ���, �� ������� ��, ��� � ��������� ������� �� ����� ��������� �� �� ���������� �������������.

��������� ���� ������������ ������ ��������� � ����, �� ��:

�) �������� �� ����������� ������ �� ���������������� ������ ����������� �����;

�) ���������� ��������� ����� ������ (�����������) � ������ ������� ����������� ����� � �����;

�) ���������� ������� � �������� ���������� ������������� �� ��������� �� ���������� �������������;

�) ������ ������� �����, �� ���������� �������� �� ������� ��������� ������������ �����;

�) �������, �� �������� ��������� ����� � ���������� �� ��� ��������� �� ���� ������ ����������-��������� ��������� ������������� �� �������� ��� �������;

�) � ������ ������� ��������� �� ������������� ������ �� ���, ���������� �� �������� �������, � ����� �� ����� ��������.


� 2. ��������� ������ ��� ���������� �������������

����� ��� ���������� ������������� (��� - ����������� ������ - ��) ���������� �� �������� �� �������� ������, ����� � ����, � ���� �����, ���������� �� ������, � ������ - �� ������.

����� �������� ������� �� ������ �����, �� ������������ �������� � ������� ��������� ������������ �����, ������� ������������ ������ � ������� � ���, ���������� ������� �������, ���䳿 �������� �������� �������, ������ ���'���� �������, ���� ����, ������� ��������, ���� ������� �������, ���������, �� ���������� ���������� �����, ������� ��������� �� ���������� ������������� �� �� ��������� � ���� ���������, ������� ������ ����������� ��������� ����. �������� ������� ���������� �� 15 ������, ����� � ���� �� �������� �����: ������� ���������; ����� ��� ���������� �������������; ������, ���� ���� �� ���䳿; �����, ��� ������ ���������� ������������� (���'��� �������); ���� �� �� �����; ��������� � ������; ����������, ��������� �� ������� �������; ���������, �� ���������� ���������� �����; ��������� �� ���������� �������������; ��������� �� ���� ����; ����������� ���������; ��������� �� ��������� �� ���� ���������; ��������; �������� ������ ��������� ��������� �� ��������� ��������; ���������� ���������� ������������� �� ��������� �����������.

��������� ������ �������� ������� �� ���������� � ����� ��� �������� ������, ����� � ���� � ������� ����������-�������� ������, �� ������ ���������� ����� �������. ����� �������� ������� �� ����������, �� ���� �������� ��������� ����� � ���������, �� �� ��������� ���������� �� �� ������.

���� ������ �������� ������� �� (401) ������� ������� ���������� �������, ������� ��'��� ��������� �������, ���, �� ������ ����� ������������� �� �� ��������, ������ ����� ��������� �� ���������� ������������� �����������������, ���� ������ ��������� ������, ����. ����� 30 ������ �������� ������� ����� �������, � ���� ���'��������� ����� ������, �� ���������� � ���������� ��������� (��) ����� (��), �� ������������ ���� ����� ��������� ������, �� ������ �����, ������� �����, �������, �������� ������� ����� �����, ���� ������� ����.

����� �� � 10 ������� �������� ������� �� ������������ ������� ��������� �� ���������� ������������� ���, �� ������� ���������� � ��� ������� (�. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. � ��. 175, �. 4 ��. 212, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. � ��. 263, �. 4 ��. 289 �� ����). � ����� ������� (�. 4 ��. 331, �. 2 ��. 385, �. 2 ��. 396) ������������� ������� �� �������, ����������� � ��������� �������� �������� ������, ����� � ���� ����������� ���������� ������������� ���, �� ������� ����������� � ��� �����.

�������� ������� ���������� �� 20 ������, ����� ������� � ���� �������� ����� ����� ������������ � ����� �������, ������ �� ����� �� ��'����� ���������. ���������: ����� II. ������� ����� ����� �� ������'� �����; ����� VI. ������� ����� ��������; ����� VII. ������� � ���� ������������ ��������; ����� VIII. ������� ����� �������; ����� XVIII. ������� ����� ����������.

�������� �� �������� ������� �� �������� ��������'���� �� �������������� � ��������� ����� ����� ������� ����������-�������� ����. ������� ������ �� ������������ ��� ����������� ������ ��� ���������� �������������. ���������, ��� ���������� ���� �����, ��� ������� �����, ����������� ������� �������� ������� ��, ��������� ���������� �� ������ ������ V �������� �������, �� ����������� ���� ������ �� ������������; ��� ���������� �� ���, �� ������� ������ � �������� - �� ������ ������ VI �������� �������, � ����� �������������� ������������� �����������; ��� ���������� ��� ������������ �������������� ������ ������ ��� ��������� �� ������, ������� �� ���� ����� ���� ������ ���� ���������,- �� ����� �������� ������� ��, ��� �������� ���� ���������� ���� ��������� �� ���� ���; ��� ������������ ��. 396 �������� ������� � �� ��. 12 �������� �������, � ��� ������ ���������� ������� � �������� ������� �������.

������������� ������ ���� � �������� ����� � ������ ��. ���������, ������������ �������� ������ IX (��������� �� ���������� �������������) �������� ������� ��������� ��� ������������ �������� ��. 12 (����������� �������) �� ������ III (������, ���� ���� �� ���䳿) 򳺿 � ������� ��. ��� ���������� ���������� ��������� (��. 189), ���������� (��. 190), ������������, �������� ����� ��� ���������� ��� ������ ����������� ��������� ���������� (��. 191) ����� ����������� �. 1 ������� �� ��. 185 �������� ������� ��. ��������� ������������� ������ ����, ������������ � ���� ����� �������� �������. ���� ������������ � ����������� �������������� ��� ���� ���, �䳿, ����������...�, �� ��� 䳿� ����, ����� ����������� ��������� �� �����, ����������� �����, ���������, � ������ ������ 򳺿 � ����� �������� ������� ��.

����� �������� ������� ������ ��� ���������� ������������� �������� �� ���������� �� �������.

���������� - �� �� ������� ����� (�����) �������� ������� ��, � ��� ���������� ��������� �������� ����� ��� ���������� ���� ������. ���������, � ��. 119 �� ����������� ������ ����� ���������, ������� ����� �������������; � ��. 304 - ���������� ����������� � �������� ��������, � �������, � ������� ����������, ��������� ������.

�� ������� �������� � �������� ���������� ����� ����������� ���� ������� � ������� ������������ ������������ ���������� ������ ���� ����������: ������, �������, ��������� � ���������.

������� ��������� ����������, ��� ����� ������ �������� �����, �� ����������� ���� �����. ���������, ��� ������� �� ������ ����� ������������� ���������� �. 1 ��. 369 �� - ������� ������. ������ ���������� ��������������� � ��� ��������, ���� ���� �������� ������������ ����� � ��������� ����� ��������� ��������� � ��� ���������� ���� ����� � �����.

��������, �������, � ���������� �. 1 ��. 125, �. � ��. 146, ������ 178, 302, 335, 336 ��.

�������� ��������� ����������, � ��� ���������� ������� ����� ������ �������. ���������, � �. 1 ��. 127 ������������ ���� ��������� - ������ ��������� �������� �������� ���� ��� �������� �� ���������� ���������� ������ ��������� �����, ������� ��� ����� ������������� �� � ����� ��������� ���������� ��� ���� ����� ������� 䳿, �� ���������� �� ���; � �. 1 ��. 185 ������ ���������� �������, � �. 1 ��. 186 - �������, � �. 1 ��. 187 - ������, � �. 1 ��. 189 - ���������. ��������� ������ �������� ������� �� �� ���� ��� ����������.

���������� � ����������, ���, �� ��������� ���������� ����� ������� ��� ��������� ����� ������� � ���, ������ ��� ������������ �� ����� �� ����� ����������� ����, �� �� � ������������ �������� (����� ������, ����������, �������, ��������, ���������, ������, ������� ����). ���������, ���������� � ���������� ��. 251 (��������� ������������ ������), ��. 421 (��������� ��������� ������ ��������� ������) ����. �������� ��������� �����, ���������� ������ ������������, ��������� ��������� � ������� �������������.

³��������� � ����������, ��� ������ �� ���� ����� ��� ���� ������� ����� ������������ ������, �� ���������� ������, ��� ���������� ���� ������, ��� ������, �� ���������� ������������� �� ������, �������� � ��� ����������. ���������, ������������� �� ����������� ������ (��. 403) ������� �� ��������� �����, ���������� � ��. 402; ���������� ��. 445 ��������� ���������� ������������� �� ��������� ������������ �������� ��������� ������ � ��������� ϳ������, ��� �������, ������������ ��� ��������. �� ��������� ��������� ������, ���� ������ ������� � �� �����, ��� ������� ������������� �� ������ � �� 䳿. ��� � ��������� ������������ �������� ���� �������� �� ����������� ���� (��. 435). ��������� �������� ���������� ���������� ��� ����, ��� �������� ���������. ��� ����� ������������ ����������� ��������������� ��� ���� ���, �䳿, ����������...�, �� ��� 䳿�, �� ��� ������, ��� ���� ������, ������, ����������...�, �������� �������, ����������� � �������� ������ ��� ����� ���� �����, ����� �� �������, ������������ ��������...� ����, ����� ����������� ��������� �� �����, ����������� �����, ���������, � ������ ������ 򳺿 � �����, ��� ����, ���� ���� ������������ � ����� ������� �������� ������� ��. ���� ������ ��� ��� ���������� ������, ���� ����� �������� � ����� ����� ��� ������ ������ �������� �����. ���������, �. 1 ��. 115 �������� ������� ��������, � � �. 2 �� ������� 116, 117, 118 � 119 ���� ����� ����������; � �������� ������ ������ 185, 186 �� 187 ������������ ���� �������, ������� �� ������, ������� � ������� �������� ������ ����������� �������� ������� ��������, ������, ������, � ��� ��� ������ ����������� �����.

������� - �� ������� ����� �������� ������� ��, ��� ���������� ��� � ����� ��������� �� ������, �������� � ����������.

����� ������������ ����� ���, � ����������� �������� ����� ���� ��������� �'��� ���� �������: ���������������, ��������� ��������, �������, ������� �������� �� ������������ �������. ���, ���� �������� ��������� 1917 �. � �� ��������� � 1922 �. ������� �� ���� ������� ������������ ������������� ���� ����� ���� ���������������� �������, �� ��������� �� ��� �������� ������, ���, �������� �� �� �����, �� �������� � ��� ���������, � ���� �����. ��������� �������� ������� ���� ���� � ����������� �������� 1922, 1927 �� 1960 ����. ���� ���� ���� ����. ������� ������� ���� ������������� ���� ������ ��� ��������� �� (�� �����������) ���� ������ �����. ���������, �� ��������� ��������� ���� ��� �� ��� ��� ��� ������ �� ��� ��� ���� ����� ���� ����������� ���� ��� ��������� - ������� (��. 206 �� 1927 �.); �� ��������� ���������� �������� � ��������, �� �� ��������� ����������, ������������� ����� ������� ��������� �� ��������� ����� (��. 185 �� 1960 p.). ������� ������� ���� ����������� ��� �������������� ��������� ���������� ���������. ���������, ������� ��. 258 �� 1960 �. �� ���������� ����� � ����� ����������� ������� ���� ��� ����������� ��� ������� �� 15 ����. ��������������� (����������) ������� ��������� ������� � �� �����������, � ��������� �������� ��������� ��������� ���� �������������� ���������. ³������� ������� - �������� �� ������� ���� ����� ��, �� ���������� ��� � ����� ��������� �� ���� ���� �������. ���������, ������� ������ 92 (������� ����� �������� ��� ���������� �������� ����� ������������� ����) �� 146 (������� ����� �������� ��'������, �� �� � �������������� ������������) �� 1960 �. �������� �� ������� ��������� ������ ����� II �� ����� IV ��������� �������.

����� ���������� ������������� ����������� ��� ���� �������: ������� ��������� �� �������������.

³������ ��������� ������� ��������� ��������� ������� (���� ������) ���� � ������ �����, �������� ��� �� �������� ����������� ���� ����� ����, ��� ����'������ �������� ���� ���� ����. ���������, ��������� �������� ����-���� �������� ����������� ������, ������������ ������� ��� �� ������� � ������� ���� ����� ����� �� ��� (�. 1 ��. 314 ��) �������� ������������ ��� �� ����� �� ���� �� �'��� ����. ���� ����������� ����� ���� ��������� ������� ���� �� �������, ���� �������������� �� ������ �������� ����� �������� ������� ��. ���������, �� �������� �� ������� �� �������� �������� ������ (��. 335) ����������� ��������� � ��� ��������� ��� �� ����� �� ����� ����. �� ������, �� ��� ���������� ����� ��� ��������� ���� ��������� ����� ���������� �� �. 2 ��. 61 �� (��������� ���), � ��� ����������� ��������� ����� ����� ��������� - ���� ��.

������������� ������� ��������� �� ����, � ��� � ����� ���� �������� ��������, �� ���� ��� ���� ���������� ����� ����. � ����������� ���� ������� �������� ��������� ����, ���� ����� �� ������� �������� ���� ��������.

������������ �������, ������� �� ���������� ���� �� ��� ���������, ����� ��������:

�) �������, � ��� � ������� ���� ��������� ������ ���� ������ � ����� ��� (������� ���� ������������), ����� ��� ��� ����� ������� ���������� ���� ���������. ���������, ������� �. 1 ��. 120 (��������� �� �����������) ��������� ��������� � ��� ��������� ��� ������� �� ����� ���� ��� ����������� ��� �� ��� ����� �����;

�) �������, � ��� ������� ������� ���������� � ��������� ���������� ���� ���������. ���������, ������� ��. 112 (��������� �� ����� ���������� �� ������������ ����) ��������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� �� ������ �� �'��������� ���� ��� ������ ����������� ���;

�) �������, � ��� ������� ��� ��������� ���������� ���� ���������. ��� ������� ���� ���� ������������ ������������� �� ��������� ��� ������� ��. ���������, ������� ��. 258 �� 1960 p., ��� ��� ��� ���� ���� ����, �� ��������� �� ������� ��. 257 (��������� ��������� ���� ��� ��� ������ ���� �����) ���� � �������.

� ������� ���������� �� �������������� �������� ���� �������� ������� �� ���� ��� ����� ���������� ��������, ���� ������ ���� ���������� �� ������� �� ��������� (������ �� ��������) ���� ���������. ��������� ��������� ���� ���� ����'������� ��� ��������������. ������� � ����������� ������ ��������� � �������� �������� ��������� ������������� ��� ������, �� �����������.


� 3. ���������� ������ ��� ���������� �������������

��� ����������� ������������ ������ ������ ����������� � ���� ���������, ����� � �'������� ��� �����������, ���������� ����� ������, � ������� �������� ������, �� ���������� � �����. ���������� ������ ������ � ���������� ��������� ��������� ������ ��� ����������� �������.

������� �� �������, ����������� � ������ ����� ���������� �� ����, ����� ������������ ����� �������� ���������� ������ �� ���'�����, �� ������� �� �� �������� (��������).

�� ���'�����, ����� ������� �� ����, ��� ������� ����������, ���������� ����������:

�) ����������, ��� �� �����, �� ������� �����. �� ��������� ����������� 1996 �. ���� ���������� ���������� �������� ���� ������ (���., ���������, ��������� �������� ���� ������ �� 26 ���� 1993 �. ���� ������������ ������ 154, 155 �� ������ �� ������ 160, 208 ������� ������ ��� ������������ ���������������). ����� ���������� ������� ������, ������ ������ � �������� �� ������ ������, � ��'���� � ��� ���������� ���������� ��������� ����� ������ �� �������������. ���������� ���������� ���� ������������'������ ���� � ������ ����� �� ��� ����� �����;

�) �������� (�������), ��� ������ �������, ���������� �� �� �������������. ����� �� �. 2 ��. 150 ����������� ������ ������ ��������� ���������� ������, � ���� ���� � �����������, �������� �������������� ��� ������. ���� ���'������� � ����'�������� �� ��������� �� ������� ������, ����������� � �� ������ ���� ��������;

�) ������ (���������). ���� �� ��� ��������: 1) ����������, ��� ������ ����� (������) ����-��� ��������� ��� ������� ��������� ���������� ������. ���� � ����'������� ����� � �� �����, � ��'���� � ���� ���� ������������. ���� ���� ���������� �������� �� ����� ������� ������ (���������, ������ �� ������� ���������� ���� ������), �� ���� ��������� ���� ���� ������� ����������� ������������ ������ ��� ���� ������ ����� ��� ������� ���������� �����; 2) ����������, ��� ������ �� ��� �������� � ������������ ������ �������� � ���������� ������� ���������� ���� ������. ���� �� ��������������� ��������. ���� ������ �� �������� ���� ��� ������� ���� ����������� ����� �������� �������. ��� ������ ������������� � ���� ���'���� ��� ����������� ���� ������ ��� ���������� �������������;

�) ������������ (�������) - �� ���'������� ������� ������������ ������������� ��������� � ����� ������������ �����. ���� ������ � ����������, ����������, �������, �������, �������� �������� � ���������� ���������� �� �������-���������� ������������ ����. ������������ ���������� �� �� ����'������ ����, ��� ����� ������ ���� � �������� ����� ������������ �����, ��� ��������� ����� ������ �� ����������� ������ ��� ���������� ������������� � ������ �� ������ ��������.

���������� �� ������� - �� ���������� ��� 䳿 ������ � ����������� ������ ������ � ���� ��� ����, �� �� ��������������� ���� ��. �� ������� ���������� ���� ���� ����������, ������������� � �������������.

��� ����������� ��������� ���� ����������-������� ����� ����� ������� �� ������������� ���������. ���������, � ��. 344 �� ������ ������ ������ ���, ��������� � �������� ���� ����� ���������� ������������� �� ���� ������. ���� ���������� �� ������� ����� ��������� ����� �� ���������� � ������� ���� � ������ � ��� � ������������. ��� ����������� ��������� ���� ����� ������ ��� �񳺿 ����� ������ �������� � �� ��������� �����������.

��� �������������� ��������� ������ �������� ���� ������� (�������������) ����, �� � ����� ������ ������. ��� ��� ���������� ������������� � ��������, ���� ����� ��� ���������� ������������� ����������� ������� ����� ������ ������ �������. ���������, ��. 324 �� ��������� ���������� ������������� �� �������� ����������� �� �������� ������������ ������. dz ����� ���������� ���� ����� �������, �� ���������� ������������� �� ��� ������ ������ ����� ����� �����, �� �� ������ ���� �������� ������� 18-������ ���, ���� ��. 22 �� ������ ���������� �� ���������� ��������� ��� �� ���������� ������������� �� ������. ��. 343 �� ��������� ������������� �� ��������� � �������� ���������� ��������������� ������. ��� ���, ��� ��������� ����� ��� ���������� �������������, ��������, �� ������ �� ������ ���� ������ ���������� �����������, ������ �������� ����� ����, �� �� ������ �������������� ���� ��������� ���������������� �� �������������� ������� (�������������, ��䳿 ����), ������� ������ �� ��� �� ���� ���������� ����� ���������� ��� ������.

��� �������������� ��������� ������, �� �������������, �������� ���� ������� (��� � ������ ������) ���� �������� � ���������� ���� �������. ���������, ��������� �� �������, ������������� ��. 347 ��, ����� ������ ���������� ��������������� ������. �������� � ��� ���� ���� � ��������� ������ ��������, �������� ����������������� ��� ��������������� ��������� (���������, �������� ��������� �����). ������������� ����������� ����� ������� � ��������� ����� ������������� ������. ���, ������ ���������� ���� ������, �������� ��� �����������, ��� ���������� ���� �������, ���'�����, �� ���� ����� ��������� ������ ��� ����������� ��������, ������ ����-����� ������ �� ���� �������, ������� ������� ��� ����� ������ ������'�, �������� � ������ ������� ������������� �� ���� �� �� ���� �������, ���������� ��������� �������, ����������� �������� �� ������ �������� �� ������������, � ��� ���� ��������� ������ ������������ ������ ��� �������, �� ������� �������� ����������� (���. ��������� �� 27 ������� 1992 �. ���� ������ �������� � ������� ��� ����������� �� ���� ������ �������).

��� ��������� �� ������� ��� ������ �� ���������� � �� ������������, � ����� ������ ������������ ���� ����.

����� ������������ ����� ��� ������ ������� (�������) ���������� ������������ ������: ����������, ������, ������������ (��������) � ���������.

���������� ���������� (���� �� ��������� ����������) ������ � � '������� ����� ������ ������ ������������� ������ ������ � ������, �� ���������� � �����, �� ������ ���� ������ �� ��������� ������ ���������, ����������, ��������� �� ����������. ���������, �������� � ������� ����� �������� ������� �� ���������� ���� �� ��������� � �� ������ ��������� ������� ��� ��, �� ��� ���� ����������� �� ������� ���� ���� � ���.

������ ���������� ������ � �'������� ����� ������ �� ������ ������ �����. ���������, ����� � �. 10 ������ II ���������� �� ���������� �������� �� 2001 p., 䳿 ���, �� ������� ����������� ���������� �� ������������ ����� � ������� �� �������� ������� �������, ����������� ���������� �������� �� 1960 p., ��������� ���������������, ���� ������ ��� ����� �������, �� ������� ������� � ����� �� 2001 �. ��� �������� ����� ������� ����� ���������� ����� ��������. ����������, �� � ����� 䳿 �� 1960 p., ���� �������� �������� ����� ��������� 118 �������, ��'���� ������ ���������� ����� �� ���� 12 000 �������, �� �������� 100 ��������� ��������� ����. ³������� �� �. 2 ������� �� ��. 81 �� 1960 �. �������, ���� ������� ����� �� ����, �� �������� 100 ��������� ��������� ����, ��������� �������� � ������� �������. �������, ��'���� ������ ������� � ������� ������� (�. 4 ��. 81 �� 1960 �.). � ������ �� ������������� ����������� ������ ����� �������� �� �������� ����������������� ������ ������ ��������. ����� � �. 2 ������� �� ��. 185 �� 2001 p., ������� �� ���� �� ��� �� ������� ����������������� ������ ������ �������� ��������� �����, �� ������� ������ ����� ����������. ��'���� ������ ������� �� ���� 12 000 �������, �� � 195 ���� �������� ����������������� ����� ������ ��������. �������, ��'���� ������ �������, �� ������� ������ ����� ���������� (�. � ��. 185 ��2001�.).

������������ ���������� ������ � �'������� ����� ������ ��� ���������� ������������� ������ ��������� ���� � ����������� ����� �� ����� ������. ���������, ��� �'�������� ����� ��������������� ��� ���� ������, ������������� � �. � ��. 153 ��, ����� ���������� �� ���������� �. 1 ���� � �����, � ��� ������ ���� ����. ��� �'�������� �������� ��� �������� �������, ������������ ������ ����, �� ���������� � ��. 177 ��, ����� ���������� �� ������ ������ ���� ��������� ����� � ����� �����. ��� ���������� ����, ��� � �������, ������� �� �������������, ����� �������, �� ������ ����� ���������� ������������� �� ������, ������������ ��. 166 ��, ����� ���������� �� ��������� ���� �������� �������������.

��������� ���������� ��������� �� �'�������� ���������� ���������, �� ��������� ��������� ������ ��� ���������� �������������, � ����� �������, �� ������� ������������, ��������� �����. ������ �� ��������� ���������� � �������� ������.


����� III ���Ͳ��� ������ ��� ���̲������ ²���²����Ͳ��� � ��Ѳ � ������в � 1. ������� ������ ��� ���������� ������������� � ���

������� ������ ��� ���������� ������������� � ��� �������� ����������� �������� ���: �) �������� ������� ������� ��� ���������� �������������; �) ���������� ������� ������� ��� ���������� �������������; �) �������� �� ������ ��� ���������� �������������.

������� ������ ��� ���������� ������������� � ��� � �� ��������� ������������ ������������ ������ ������� �� ���� �������� �������. ����� � �. 2 ��. 4 �� ���������� � �������� ����� ������������ ������� ��� ���������� �������������, ���� ��� �� ��� �������� ����� �����.

������� �������� ������� ������ ��� ���������� ������������� ���������� � ��. 94 ����������� ������. ³������� �� ���� �����, ����� ������ ������ �������� ���� � ���������� ��������� ���� ����������� ������. ��������� ������ �������� �'��������� ��� ���� ��������� ������ ������ �� ������� ���������� ����. � ��� �� ����� ��������� ������ ���� ������������ ������ ���� � ��������� ����� � ������������� � ��������������� ������������ �� �������� ���� ������ ��� ���������� ��������.

���� ��� ���������� ������� ����� ���� ��������� ��������� ����� ������ �� ���� �� ����� ��������� �� �� ��������������� ������, ��������� ������ �����'������ ���� �������� �� ������� ����������� �������� ������ ���.

�������� ������������� ������ ��� ���������� ������������� � ������������ ���� � ������� ������ ������ �� ��������� ���'��, � ����� � �������� �³������ �������� ���� ������ �� ��������� ����� ������. ���� ������������ ������ ��� ���������� ������������� � ���� ������� ������������ ���� � ����-����� � �������� ������.

����� ��� ���������� ������������� ������ ������� ����� ������ ��� � ��� ���� ��������� ������������, ���� ���� �� ����������� ����� �������, ��� �� ����� ��� ���� ������������ (�. 1 ��. 4 ��). ���� ����� ��������� �� ����� ������������ ������ ������� ��� ��, �� ����� ����� ���� ������� �������, ��-�����, ���� ������ ��� � ��� ���� ��������� ������������ (������������). ��� ����� ���� ������������ �� �� ����� �� �������. �����, ����� ������ ������� � ���� ����� ���������� ���� ���� �'������� (������������) ���� ������ � ��������� ������. ��-�����, - � ��� ������������ ������ ��� � ���� ������, ���� � ����� ����������. ������ ������� ������� �����������, �� �������, ������, �� ���'������� �������������, ������ -������, ����� ��������� ����� ���� �� ���������� � ������������ ���� ������ ���� ��� ������������ �� �������� �� ����������� �� ���. ���������, ����� �� ��� ��������� 5 ����� 2001 p., � ������ ������� � 1 ������� ���� � ���� (���. �. 1 ������ � ���������� �� ���������� �������� �� 2001 p.).

������, � ���� �������� ���� �������� ���� �������, �������������� ���� ����, �������� ����� ���.

���������� ������� ������ ��� ���������� ������������� ������, �� ���� ����� �� ������ ��������������� �� ����������� � ����� ����.

ϳ�������� ���������� ������� ������� ��� ���������� ������������� �:

�) ���������� ������ ��� ���������� �������������. ���������, �� ��������� ������� �� 2001 �. ������� ������� ���� �����䳿 �������� ���� ������ �� 21 ���� 1992 �. ���� ������������� �� ������������ � ����� ����� �� ���� ���������� ������ �������������� ������������� (���. ���. 7 �. 2 ������ � ���������� �� ���������� �������� �� �� 2001 p.);

�) ����� ������ ��� ���������� ������������� ����� �������. ���, �� 1960 �. ��� �������� �� 2001 �. ������ ����� ����� ������ ��� ���������� ������������� ����������� ������ ���������� ���� � ���� ��������. ���������, ������� ������ �� 18 ���� 2001 �. ���� �������� ��� �� ������ ������������ ���� ������ ���� �������� � ����������� ��������� ��. 75 �� 1960 �. (��������� ����������� ���������� ������� ������) ���� ��������� � ���� ��������;

�) ��������� ������ 䳿, �� ���� ����� ��� �������. ���������, �� ���������� ������ ��������� ���� �������� ���� �������

���� �����䳿 �������� ���� ���� �� 6 ����� 1941 p., �� ���������� ���������� ������������� �� �������������� �� ��� ���� ����������� �����, �� ���������� ������� ����� ���������.

�� �������� ����������� ��������, ���� �� ��� �������� ������� ��� ���� �����, � �� ��� ���������� ������� �� �������� ������ � ��� - �����. ������ ���������: ���� � ��� ������ ������ ������������? �������� ���������� ���� � � ��'���� �� ���������� ������ ��, ������� ������ ���, �� ������������ �� ���������� �������������, ������� ������ �� �������� ��� ������� � ����� �� 1 ������� 2001 �.

����� � �. 2 ��. 4 �� ���������� � �������� ����� ������������ ������� ��� ���������� �������������, ���� ��� �� ��� �������� ����� �����. ����� �������� ������� ��������� ��� �������� ������ ����������� ������� ��� ���������� ������������� 䳿 ��� ����������� (�. � ��. 4 ��), ��������� �� ���� �������� ��������� �������. ³������� �� �. 1 ��. 5 �� ����� ��� ���������� �������������, ���� ������� ���������� ����� ��� ���'���� ���������� �������������, �� �������� �� � ���. ���������, ���� �� �����, ��� ����� ������� �� �������� ������� ����� ��, ������� �������� ����� �� 1960 �. ����������� ���� �'��� ���������, ������������� �� 1960 �. ���� � ����� �� �� ������� ����� �� ��������� ���������� ������������� ��� ��������� �� ����� ���� ������ ��������� ��� ����� ����� ������ ������� ��������� �����, ��� ���� �������, ������������� ����� ��.

� ����� 3 ������ II ���������� �� ���������� �������� �� �� 2001 �. � ����� ������� ������� �� ��������� ������ ���� ���, �� ������� �����, �������������� ����� ��; � �. 1 - ��� ��������� �� ��������� ���, ���������� �� �� 1960 �. �� �����, ������������� �� �� �� ����������� ����� ��; � �. 5 - �������� �������� �� ������ 2 � 3 ��. 100 �� 2001 �. �� ������ ���� ����� ��������� ����, ����������� �����������, � ����� ����� ����������� � �� �������� �� 10 �������; � �. 7 - ��� ��, �� �����, �������� �� ��������� � ��� ���������� ������ (��. 33 �� 1960 p.), ���� � ��� �� �������� ������� �� 2001 �. �� ���� �������� ��������, ���������� ������, �� �� ����� ��������. ������ ��� �������� ������� ��� ��, �� �� ������ ��� ���������� �������������, ���� ����-���� ����� ������ ������� ��������� �����, �� ������� ������, ����������� � �� ���, �� ��������� ��������� ��� ������ ���������, ��� ����� ��������.

��������� 䳿 ������ ������ �� ���, �� ������� ������� ����� �� �������� ��� �������, ���������� ��������� 䳺� ������ ��� ���������� ������������� � ���.

����� �'���� ��������� �����, � ����� �������������� ���� �'���� ��� ���������, �� � �����, �� ��� �� ��� �������� �������;

�������� ���� ��������� �����, �� ���� � ���� ��������� � �����, �� ��� �����;

����������� ���� ������ � ���� � ���� ��������� � ���� ������� � ������ �����;

��������� ������� ����� ���� � �������� ���� ����. � ����� ������� ����� �� �������� �� � ��� ���� � �� ������, ��� ���'���� ������������� (���. �. � ��. 5 ��);

��������� ��������� ���������, ��� ���� ����������� � ������������ �����;

��������� ��������� ���������, ����� �� ��������� � ������ �����, �� ����� �� ����, �� ��� �����, ����������� ������������� ����� �� ���� ������� ���������� ����������;

���������� ���� ������� ��� ���������, ������������ � ������������� �������, ��� � ���� ������� ��������� ���� ������� ��� ���������;

������ ������ ��������� ���������, ��� ���� � �����, �� ��� �����, ����������� ������������� �� ���� � ���� ���� �'��� ������� ���������.

����� ��� ���������� ������������� �� �� �������� ����, ���� ������� ���������� ����� ��� ���������� ���� ������ ��������� �� ����� ����� ������ ������� ��������� �����. ���������, ����� ��������� �� ���������� ������������� �������� ���� ���������� � ������ �������� ������������ ������ ��� ������, ��� ������� �����, �� ��. 50 �� 1960 �. � ���� ��������� (���� �� ���'�������� � ������� ��������� �������, �� �� ����������� � ��. 48 �� 2001 �.), ���� ��� �������� �� ���������� ������������� ���, �� ������� ������ �� �������� ������� �� 2001 p., ��� ���������� �. 1 ��. 50 �� 1960 �. (�. 16 ������ II ���������� �� ���������� �������� �� 2001 p.).


� 2. ������� ������ ��� ���������� ������������� � �������

������� ������ ��� ���������� ������������� � ������� �������� �� ���� �������� ���������: �������������� � ������������. ������������� ������� ������� (䳿) ������ ��� ���������� ������������� �������������� � ��. 6 �� � ������ � ����, �� �����, �� ������� ������ �� ������� ������, ��������� ���������� ������������� �� ������ �� ������.

������ ������� � ��������� ������, �������� (��� ���, �������� ���� ������� ��� ���������� ������������� � ������� �������� ���� ������� �� ������� ������ ��������� ������������� ������), � ����� ����� ��� ������������.

������ ��������� �������� �� ������� ������ � ��������, ����: 1) �� ���������� � ��������� �� ������� ������; 2) �� ������������ �� ������ ������, � 䳿, �� ��������� ����, ������ �� ������� ������; 3) �������� ��������� 䳿 ���� �������� ��� ������ �� ������ ������, � ������� ��� ��������� ������� ������ �� ������� ������ (���������, ������ ���� �������� � ������� �������, � ���������� ��������� ����� ������� �� ������� ������).

������� ������� ������ ����������� ������� ���������� �� ����������� �����. ����� � ��. 1 ������ ���� ��������� ������ ������ ��������� �������� ������ � ��� � ����������� ��������, �� ��������� �� ��� ���, �� ���������� ��� ������� ������ - ����, ���, ����, ���������� ��������. ����������� ��������� ������ ������ �������� �������� ���� ������, � ����� ����������� ���������� ������ (��. 2 ������). ������� ������������ �� ���������� ���������� ������� �������������� �������� 3 �� 4 ����� ������.

�������� ��������� ������ �����������:

1) ����, ����, ����, ����� �� ���� �������, ����� ���� � ����� ������� ������, � ����� ��������� ������ ��� ����� � ������ ���������, � ���� ���� � ��� �������������� ������ (������������� �����);

2) ������� ������, �������� �� ����� �� ������� ������, �� ����������� �� �������� ������ � ��������� ���, � ������������� ����� ��� ������ ���� �������;

3) ��������� ������, �������� �� ����� �� ������� ������, �� ����������� �� �������� ������ � ��������� ���;

4) ������� ������� ����� ������, �������� �� ��������� �� ������� ������, �� �� �������������� ������ ������ ����������� � ��������� ���������� �������, � ���������� ������� �� �� �������� ���� �������;

5) ��������� ������� ����� ������, �� �������� �� ��������� �� ������� ������ �� ����������� ���� �� ������ � ��������� ���������� ������� �� �������������� ������ ������.

����� ������������ ������ ��� ���������� ������������� ����������� (�� ������� �����������) ����� �� ����� ��'����, �� �� � �������� ������. �� ��� ��������: �) ��������������� �����, �� ���� ����쳺���� �������� � ����� ��������� ��� �������� ������, �� ���������� �� ��������� �� �� ������� ������, �� ����� �������������� ���� �� ������� 200 � ��� �� ���� ����� �� ����� ����, �� ������� ���, �� ���� ����������, �������� ����� �������� ��������� �������� ��� ������. ����� 䳿 ������ ��� ���������� ������������� �� ���������������� ����� ��������� ���� �������, ���'������ �� ��������� ���� ���������� � ����� �������, ������������ ������� ����, ������������, ������������� � ������������� ������� �������, ���������, ������, ���������� �������� ���������, �������� � ����������� ������� ����� ����; �) �������� (�������) ��������� ����, ����� ������ ������, ���� ������� �� �������������� ���� ������, ��������� ������ ������� �������, �� �� ��������. �� ������ ��������� �� 200 �������� ����, �������� �� ��� ����� �������� ���, �� � ������������ ���� ������ (��. 2 ������ ���� �������� (�������) ��������� ����). �������� ����� �� ���������� ������ � �������� (�������) ��������� ��� ���������� �������, �������� � ���������� ��������� ������� �� �����, ��� � �������, ��������� ���� ���������, ����� ���� �������� �� ��������� ������� �� �������� ��������� ���� (��. 4 ������); �) ������ ��������� ����� � ������������, �� ��������� �� ��� ��������� ����; �) ������� �������, ����������� �� ������ ������� � ���������; �) ������� � ������ ��'����, �� �������� �����.

������������ ������� ������ ��� ���������� ������������� ������ ��������������� � �� ������� ��������� �����, �� ����������� � ������������� ����� �� ����� ������. ����� � �. 5 ��. 28 ������ ���� ��������� ������ ������ ���������� ������ ������ ����� ����� ������� �� ����� � ����������� ���, �� ������� ������ � ��������� ���������� ������������� �� �������������� ������, ���������� ��� ��� ������� ������� � ���������� �������, ���� ���� �� ����������� ����������� ���������� ������.

����� ����������� �����, �������: �³������� ��������� ��� ����������� ������� �� 18 ����� 1961 p., �³������� ��������� ��� ���������� ������� �� 24 ����� 1963 �. �� �������, �������� �� ����� ��� ���������, ���������� ��� ����������� �������������� �� ���������� �������� ��������� ������ � ������ �� 10 ������ 1993 �. ������� �������� �������������� �� ���������� �-�� ���������� ���������� ������ ������������� ������������ ��������� ������ �� ����� ���� ����� ��������� �������� ��� �������� �� ��������� ���� ������������ ��������� ��� � ������������ ����������, �������� � �������� ��������.

��� ����� �� �������� ������ �� ������� ������ ��������� ���������� ���� ����������� �������, ���� ������� ��� �� ������������� ��������� ������������� ������.

³������� �� ���������� ���� � ������ ������ �� ���������� ���������� ������ �������� ������� ���������, �� ������������ ������������� ���������. ³� ���������, �� ����������-������� ���������� ������ �� ����������� �� ���, �� ����� ������ ��� ��������� ������������� �������, ��� ���������� ���� �������� ���� � ����� �������. �� ������������� ��� ����� ������������ ��������, �������������� ��� ���� �.

������ ������������� ��������� ������������: ����� �������������� �������������� (�����, ���������, �������� � �������), ����� �������������� ��������� �������������� ��������������, �� ����� ������������� ���� (�������, ������ ������������, ������� �����, �����, ���� � ���� ��������, ���������� �������� ������������, �������� �����), � ����� ����� ���� ��� ���������� ���, ���� ���� �� � ����������� ������.

��������� ������������� ��������� ������������ ���������� ������� ����� � ���������� ���������, ����� �������������-��������� � �������������� ��������� ������������� �������������, � ����� ������������ � ������� ����� ���������� ����������, ����� �������������� � �������� ���������. ֳ ����� �� ��������� ���������� ������ ���� ���� ��������� ����, �������� ���� ��� �������� ���� ��������� ����'����.

������������� ���'�� � ������������� �� �� ������ ��������� ���������� ���������� ���� ��� �������� ���� ����'����, � ���������� ������������� ���'�� - ���� �� ��� �������� ����� �� ������������.

�������������� �� ��������� �� ���������� ���������� ������������ ����� ����������� ������, ����������� � ����� ������, �� ��������� ���������� ����� �������� ������. �� ����������� � �� ����� ���� ����, �� ������������� �������� ��� ��� ������� ������, ��� ���������� �� ��� ��� ����������� � ���� �������.

������� ������������ (���� �� ��������� ������������) ������, �� ��������� ������ �� ����� ��� ������������, �� ������� ���������� � �����, �� ������� ������ �� �� ������, ��������� ���������� ������������� �� �� ������, ���� ���� �� ����������� ����������� ���������� ������, ����� �� ����'�������� ���� ������ ��������� ����� ������ (�. 1 ��. 7 ��).

���� ���������� ������ ��� ����� ��� ������������, ��� ������� ������� � �����, �� �������� �� �������� ������ ������� ������������ ��������� �� ������ ������, �� ���� �� ������ ���� ��������� �� ���������� ������������� �� �� ������� (�. 2 ��. 7 ��). �� ��������� ������� �� ��. 61 ����������� ������, � ��� �������, �� ���� �� ���� ���� ���� ����������� �� �������� ������������� ������ ���� �� ���� � �� ���� ���������.

����� � �. 1 ��. 9 ��, � ��� �������� ����������� ������� ������ ������� �� ������� ������, ��� ���� ����������, ���������� �� ����� ���������, �������� �� ���������� ������������� �� ��������� ��� �� ��������� ������ ������� ������ ���� �������� �������.

��� ����������� ���� �������� 䳿 ������ ��� ���������� ������������� � �������, �������� ������ �� ��� ���������� ��������: ������������ (���� �� ��������� ��������������) �� ��������.

������������ ������� ������ � ����, �� �������� ��� ����� ��� ������������, �� �� ���������� ������� � �����, �� ������� ������ �� �� ������, ��������� � ����� ������������� � ��������, ������������ ����������� ���������� (��. 8 ��).

��� ������� �������� �������� �������� ������ ������ � ������� � ���������, ������������� �� �� ������� � ���������-�������� ����. �� 2001 �. ������ ����� ������, �� ������� � ����� ���� � ��'���� � ����������� ���������� ���������, �������� ����. �� ��� ��������, ���������, ������������, ���������, ���������, �����������, �����������, �������� � ������ � ����� ����� ���������� ������, ��������� ������ ������ �� ����� �������� ������ (��. 199 ��), ��������� �������� ����� �� ������, �� ������� ���� (��. 284 ��), ������������� �������� ����� ����� ����� ��� ������� ����� (��. 285 ��), ��������� ������ �� ������ ���� (��. 438 ��), �������� (��. 446 ��), ���������� (��. 447 ��).

�������� ������� ������ � ����, �� �������� �� ����� ��� ������������, �� ������� �� ���������� � �����, ��������� ���������� ������������� �� ������ �� �� ������ �������� ���� ������� ����� ���� � ������ �������� ������ ��� �������� ������. ��� �������, �� � ���������, ������� � ����� ��. 8 ��. ³� � �������, ��� �������� ��������� ���� ������� ��������� ����� � ������� �������� ������ �� ��� �������� �� ��������� �������� ����� ���, ���� ���� ���������� �� ������� ����� ������. ³� �������� �� ���������������� ������ � ��������� ����������� �����, �������� �� ���� ������ �� ����� ������ ��������� �� �����, ������ ���� �� �� ������, ���� ���� ��������� ����� ���� � ������ �������� ���� ������� ��� �������� �� ������� �� ��������.

������������ � �������� �������� ���������� ����������� �� ���������� ������������� ���������� ���, ���� ���� ���� �������� �� ������ ������� ��������� ����� �� ������ �� ��� ���������.

� �� 2001 �. ������ ��������� ��������� ��� ��, �� ��������� ������ �� ����� ��� ������������, �� ������� ���������� � �����, �� ������� ������� ���� ������ ������, �� ������ ���� ����� �������� ������ ��� ����������� �� ���������� ������������� �� ������� �� ���� (�. 1 ��. 10 ��). �� �������� ������� ���������� �� ���� ��������� �� ������ �������� ��� ������������� ��. 25 ����������� ������.

�������� ��������, �� ������� ������� �� ������� ������ � �������� �� ��� �� ������ �� ������, ������ ���� ������� ��� ��������� ��������� �� �������� ������ ������, ����������� ��� ���� �, ���� ���� �������� ����������� ����������� ���������� ������ (�. 2 ��. 10 ��).

������ �� ������ ���������� ���� �������� ������ ��� ����������� �� ���������� ������������� � ������� �� ���� ��� ��� ��������� ��������� ��������� ����� �������� �� ����� ��� ������������, �� ������� �� ���������� � �����, �� ������� ������� ���� ������ ������ � ����������� �� �� ������� (�. � ��. 10 ��).

�� ��������� ������ ������� ��������� � ����� ��� ������������, ���� ������� ���� ������ �������� (��. 26 ����������� ������).


����� IV ������� �������. �����Բ��ֲ� �����Ͳ� � 1. ������� �� ������ �������

������� ������� � ����������� � ����-��� ������� ������. ����� � ����������� ������� ���� ���� ���������� ������� ������� ��� ����� �� �������, ��� � ����������� (������, �� ����������� ���� �������� ���������� �������). ��������� ���������� ������� ������� ������, �������, � �� ������, ���, ������, �������, ���. �����������, �� �������, � ����������� ���������� ������� ������� � �������� ���� �����. �������� ��������� �����, ���������� ������� (������� ����� - �� ����� �����������) �� �������� ���������.

�� ����� �� �������� ����� ����, � ����� ������� ������� �� ���� �� ������ ���������� ������������, � � �������� ��� ����������� ���������� � ������ � ��� ��������� � �������� ������� �����, �� ����� ��������� ���������� ������ �� ����� ������������� �� �� ��������� ��������.

³������� �� �. 1 ��. 11 �� ��������� � ����������� ��� �������� �������� ���������� ����� ����� (�� ��� �����������), ������� ���'����� �������.

�������� ������� ������� � ���������-�����������. �� ����� �������, �� �������� � ����� (�� ��� �����������), ����� ������� ��� ����'����� ������: 1) �� ����� ������� ���'����� �������; 2) ���� � ������; 3) ������� ����� � �������� �����������; 4) �������� ����� ����������� ������ ��. ������, ��� ����, �� �� ����, �� ����'������� ������� ������� ������� � ����� 5) ���������� ��������. ³�������� ���� � ����� �� ��� ����� ����� �� ��������� �������.

�� ��������� �����, �� � ����������-��������� �������, ������������� � ��. 11 ��,- �� ������� ���������� �������� (������) �����, ������������� ���������� �� ����������� ������ ���������� �������. ³����, ��� ����-����� ����� ����������� � �������� ��'�������� � ���'�������� �����. ����� ����������� ����� ����, ��������� ���� �� ������ �������� ��������� �������� (��� ��������� �� ����� �����). �� ���'�������� �������� �������������� �� ������� ������, � ����� ������������� �� ����������������.

��� ����, �� �������� � ���� �����, ������, �� �������� �� ������ ���� ������ ��� �� ���: �) ����-�� �������, �����, ��������� ��� ���������, �������, ������ �� ���� ����������� �����, ����� � ������� (���������, �������� � ���������� ���������); �) ������, ��������� �� ����������� ����� �������� ����� ��� ���������, ���� ����� ������������ �� ����������� ��������� �� ����������� �������, ������������ ��������, ����������� �������, ������'� ���������, ��������� ��� ����� ����� �����, ������� ������������ ����������, ��������� � �������������� ���������� (���. ��. 34 ����������� ������); �) ��������� ����� �� 򳺿 �� ���� ������, ������, �����������, �������, �����, ��������, ������� �� ���� ������ �����, ����� � �������������� �������� ����� � ������������� �������; �) ���'������ ����� ����� (������, ����� ���� ���������), �������� � �� �������� � ��������, �������� �������� �� ����� ��'���� � ������, ��� ������� ������, ����.

ϳ� 䳺� � �� ����쳺���� ������� �������� (������) �����, � ��� �������� ���� �� ���� � ��� ���������� �� ����������� ������ ���������� �������. ����������� � �� ������� ��������, � ��� ��� ���� �������� ���� ���� ����� � ��� ���������� �� ����������� ������ ���������� �������.

�������� ��������� �����, ������� ���'����� �������, ����� ������� ������� ������, ��� �� ������ ���� �������� ������� ���, � ����� ����� ���������� ������������� (��. 18 ��). �� ���� ���� ������� �������� ��������� (��� �����������) ������� ������ �� �������, � ��������� ������, � ��� ���� �����, �������, ���������, ��������, ��������� ������, � ����� ������, ��� �� ������ ���� �������� �� ������� ������������� ��. 22 �� ���.

������� ����� ������, �� ���� ������� ������ ��� � ������������. ������������ ������ ��������� � ������������� ��������� ������� ������� �� �� ���� ���������� ��� ����, �� � �� 䳺 ������� ���'��������� ��������� � ����, � �� �����, ������� �� ��������� ����, ����� �� ��������� ���������� ��������� ����� �� 䳿 �� �����������, �� ���� ����������� ��������. ���, �� � ��������: �) ����������, ��������, ����������� ��� ���� ���� ���, �� �� � ����������� ������� �������� �����; �) ���� ��� ��� ��������� ����� �����, �� � ����������� ����� ���� ��� �� ������ ����������� ����; �) �����, ��������� �������� �������� ����������� ������� ����� ����� �� ����������� � �� ����� ����������� (�����).

�������� ������������ �� ������ ������� ������ ��'������� ���� �������� ���������, ��� ������������ � �. 2 ��. 11 �� �����:

1) ����������� ������������ ��'���� ����������-������� �������, ����� ����������: �) ����� (������ �� ��������); �) ����������; �) �������, � � ����������� ����� ��. 1 �� - ����� � �) �������;

2) ��� �������� ������� ���������: �) ������� ��������� ������� �����; �) ��������� ������� ������� ��������� ������� �����.

�� � �������� �����, ���: �) ������ �� ��'����, �� �� ������������ �� (������� �������� �� ���������, ������������ ����); �) �� ����������� �� ������� ������� ����� ��'����� ����������-������� ������� ��� �������� �� ������� ������� ������� �� ���������; �) ������� ����� ��'����� ����������-������� ������� ��� ������� ������� ������� ��������� �� �����, ��� �� ����� �� � ��������.

�������� ���������� (������� �� ������) ����� ��������, ��� �������� �� ����� ���� �������� ��� �� ����� ������, ����� ����������� � ����� �� ������ ���������� ���������� ������� (������� ����������������� ������ ������ ��������, ������� ������� ��������� ����), � ������������ (��������, ������������, �������� ����) - �� �������, � ����� ������ ��������� ��� ���������� �������� �������.

��������� ������� ������� ��������� ������� ����� � ��������, ���� ���� ��� ��� ���������� �����, ����������� �� ���� ������ ���������, �� ����� ����������� ���� �������� �������� ���������� �����. �� � ��������� ��������� ������� ������� ��������� ������������ �����, �� � �������� �������� ���� ������� ���� �� ��� � �������� ������.

� ������ �� ��, �� �������� ������� ����� � ����'������� ���������� ����-����� �������, ������������ � ������� ������ �������� ������� �� ����� �����������, ��, ���������: ����� �� ���������� ������� ����� ������'� ���������� (�. 1 ��. 137), ����� �� �������� ������� ����� (�. 1 ��. 244, ��. 246, �. 1 ��. 364, �. 1 ��. 423 �� ��.), � �. �. ��� �������������� ����������� ����� (���������, �. 2 ��. 361, �. 2 ��. 410), ��� ���������� ������ �� ��� �� ��������� �������������� ������ �������� ����������� �������, � ����� ����� ������������ ���� �����, �� �������� ����������� �������� ��������� ���� � ������� ��������� ������� �����, � �� ��������� ������� �� ���������.

������ ��. 11 �� ��� ��, �� �������� ����� ������� ���� ����������� (����� ���� �������� ����������) ������ ��, �������� ���������� ������������� �������. �� ������ ���������� �� ������� ��������� ������� Nullum crimen, nulla poena sine lege (���� �������, ���� ���������, ���� ���� ���������� ������), ������������� ������� � ��������� �. 22 ��. 92 ����������� ������, �������� �� ����� �����, �� � ���������, �� ������������� �� ��� ������������ �������� �������� ������, � ������� ������� ���������.

³����, �� � �������� ������� ���'����� ������� ����� �����, ��� ����� ���������� �������� �������� ���������, �� �� ����� ���� �������� ����� ������� � ������ ����� ������, ��� ��� �� ����������� ������ ��. ���������, �� �� (���. ��. 440) �� � �������� ����������� ���� �������� ��������, ���� ����������� ��� �� �� �������� ������� � ���������� ���������, ���, ���� ��� �������� � ��������, ��� �� �������� �������� �� ���������� ��������� ����� ������.

�� ���������� ��������� ������ �������. ���� ������ ���������� ������������� �������� ��������� ������������ ���� �� �� �����㳺�. ���������, ����� �� ���� ����� ������������� �� ���������� �� ����� ��������� ���� �������, ��� ������, �� �������� �� ������ ������� �� ��������� ����� ���, ��� ������� ���� � ������, �� ���� �����, �� ����� �� ���������� �� �� �������.

���������� �������� � ����'������� ������� �������, ������� �� ����� �������� ������� �� (��� ��. 401) ����� �� ����������� ������ �������. �������� �� ������ ������� ��� ������� �� �� ������� ������������ ���������, � �� �������, ��������� ���� ������������ � ��� �������� ������������ �� �����. ��� ����, �� �����, ��� ������� ������, �������� �� �� ���� ���� �������� �� ����� �� ���������, � � �� ���������� �������������, �� ���������� ����� ���������� ��������. ���� ���������� �������� � ����'������� ����������� ���������� �������������, � �������������� �������� ����� � �������������� ������ ����� �� ���������� � ��������� ��� ����� �� ������������ �������� �������� ������ � ��-������.


� 2. ������������ �������� ����������� ����. �������������� ����

������������� �� ������ ������� ����� ���'����� � ������������� �������� ����������� ���� �� ��������������� ����, �� �������� �������� ���������.

������������ - �� ����������� �������� ��� �� ����� ���� ����������, ������������ �� ��� ���������� �������������.

����� � ����� ����������-������� �������� � ��, �� ������������ ���� �� ������ ����� �� ���� ���������� ������� ���������. ������ �� ������� ��������� ��������� �������� ����� ���������� ������������. � ���� ����� ������� ��� ������� ���� ������� (������) ������������.

�� ���� �����, ��� ������� �� ���� �������, � � ������� �� ����� ������������, �� ����� ��������������� � ���������, ��������.

���, ��������� �� ������������ �:

1) ����������� ��������� �����'����� �� ����������� ����������, ������������� ��������� ����� ������. ���������, �������� �� ������������ ������ �������������� �����, �� ������������� �������� ����� ����� ����� ��� ������� ����� (��. 285 ��), ����� ����������� ��������� �����'�����, ������ �� ���� ������� � ��'���� � ����������� ��������� ��� �� ��������� ����� �� 10 ������ 1982 p.;

2) ����������� ��������� �������� �������� ����������� � ������������ ���� � ������ ������ �� ��������� ����'���� ������� (��. � ����������� ������), ��� ����� �������� �� ������������ ����������� ���������� ������ ��� ������� (��. 28 ����������� ������, ��. 142 ��), ������������ �� ����� � ������� ��� ������������� ����� � ������� (��. 44 ����������� ������, ��. 174 ��), ��������� ����� �� ���������� ������� �������� (��. 49 ����������� ������, ��. 184 ��) ����;

3) ����������� ������������ ��������� ������ �������� ����������� �� ����� ������ ������. ���, �������� �� ������������ �������� ������������� ������� ��������� �������� ��������� (��. 171 ��) ����� ������� ��������� ������ ������ ���� �������� �������� ������ ������ ���������� �� ���������� ������ ���������;

4) ���������� ������������� ��������� ���� ������� �� ���������� ������� �����, �� ������������ ����������� ���� ����������-������� ��������. ��� �����, �� �������, �� ������������� �����, ��� �� � ��������� ���, �������,- �����������������, �� �������� � ��� ����������-��������� �������� ���� ����� ������������ (���������, ������������ �������� ��� ������� ������).

�� ������� ���������� ��� ����������� � ��������� ���� ���������� ����� �� ������ ��������. ��������, ���������, �� ����� ������, �� ��������� ������ �� ������ ����, � ������ ��� �� ���������� �����. ��� � ������ ������� ����� �� ���� ����������� �, �� ������� �������� ������� ����� ������ ��, ���� ����������, �������� � ����������� ������ ������� ����������, ���� ���� ������ �������.

���������� �����, �������� ��� ���� ������������, ���� ���� ��� ������, ��� ����� � ���� ��'������� ���������. ���, ���� �������� ������ ���� ����� ����� �� ������������� �� ����������, ��� ���� �� �� ���� ��������� ���������� �� �������������� ����� �����.

³�������� ������� ���������� ����� � ���������� ����� ������������ �����, ����� � ��� ��������� ����� ������� ��� ���� ������������. ���������, ���� ���������� �� ��������� ��� ��� �������� � �������� ������ � ������������� ����������� ������ ������� 1949 �. �� � 1954 �. ��� ������� ������ ���� ������������� � ����� ���� � 1998 p.- ���� ����, �� ������� ����� ����� ����������;

5) ���������� �����. ���, ��� ����, �� ���������� ����� ����� �������� �� ������������ � 1988 �. ����������� �������� � ������������� ������. ³������� ������ �'������� � ����������� �� � ���� ����������� ���� ������������ � ������� ������ ���������� ��������� ��� �������� ���������� �� �� ������ �������� ���������� ����� � ��������������.

�� �������� ���������� ������� ������ �������� ������������ ���� � ��������� ������ � �������� ����� �������� ���������, ���� ��������������� ������ �������� ���������� ��'����� ����������-������� ������� (� �� ����-���� ����� ��'�����) ������� (� �� ����-��� ����) �����.

�������� ��������� ���� �� � ��� � �������� ��������� ��������, �� ���������� ����������� ������� �� ������� ������ ���������� �� ���������� ������� (�������� ��������), �� ��'������� ����������� ����������� ������������ (���, �������, ��������������) ���� �� ������ �����.

������ ������� ������ ���� ���������� �������� �������-��������� ��������, ����������, ������������ ���, ���������� ������ ����. ���, ����������� ������� ����� ���糿 ������ �� ������� ������ (18%) � ������ ���� ���������� ������ � ����� ��������� ������ (32%)' �������� ������� ��� ������������ ����������� ��� �������� ������ (��. 239 ��) � ���������������� ������������ ������ (��. 254 ��). �������� ������� (���������, �������������, ������ ����) ��������� ����������� ���������� �������� ��������� �������� ����, ���'������ �� ���������� ������������ ��������, ������������ ����� ����, �� ��������� � �������� ���������� ����, ��������� �� ����� ���������� ����.

�������� ������� ��� ����������� �������� ����� �������� ����'������ ������� ���������� ������ ���� ������������. �� ����� ������� �� �����: 1) ���������-������������� ���������; 2) �������������� ���������; 3) ����������������� ���������; 4) ����������-��������� ���������; 5) ����������-�������������� ���������.

���, �������� �� ���� ���������-������������� ��������� ����� ���� ���� �������������, ���� �� ���������� ���� ����� ��� �������� ����������� �� ������������� ���������, ������������ ������������� � ���������������� ������. ���� ���� ����������� ������ ����� �� ����������� ����� ���������-������������ ������ ���� ������������ (�. 4 ��. 303 ��).

����� ���� � ����������� ������. ���������, ������ �� ������������� ���� �����, �� ������������� ��������� ������ ���� �� ���� � ���������� ������ (��. 299 ��). �� ����� � ����� �� � ��������� � ���� �� �� ������� �������� � ���� ������ ���������� ������ �� ���������, ��� ���� ������������ ���� ���������� ������������� ������������ ������������� ������.

����� � ������� �������������� ��������� ����� ���� ���� ������������� ���� � ���, ���� �������� � ��� ����������-��������� �������� ���� ���� ���������� � ����������� ����� �������� ������� ������������ �� � �����������.

�� ���� ��������-��������� ��������� ��� ������� ���������� ���� ����������-������� ��������:

�) ����������� ������. ���������, �� ���� ��������� �������� ��������� ����������� ���������� ������� ������, ������� ������������ ������ ��� ��������� � ������, ��� ������ ����� �� ������� �������� ���� ����, ������� �� ���������� � ������� 33 � 63 ����������� ������;

�) ���������� ���������, ������������ ��������� ����� ������. ���������, ���� ��. 209 �� �� ��������� ������� ��. 6 ��������� ��� ���������, �����, ����� �� ���������� ������, ��������� ��������� ������, �� 8 ��������� 1990 p., ����������� ������� 17 ������ 1997 p.;

�) ����� ������� ������. ���, ����������� � ����� ���� �� ��������� �����, �� ��� ������, ������������ ����������� ��������� �������� � ������������� (��. 213 ��). ���� ���� ���� ����� ������� ��. 164 ����� �������������� ���������������;

�) ������-��������� �������. � ��. 315 ������� ������ �� ������������� ������������� ���������� ������ ��������� ���� � ����� ������ �� �������. ���� ����� ���������� ���������� �� � ���������� ���� ����� (� ������ �� �� ��. 303) ���� ������ ����, ����� ������� �������� ����������� ����� ������: ����� �������� ��� ����� �������� �� ������ �� ����� �����. �� ����, � ������� �� �� ������� �������� ����� �������� ������-��������� �����. ���, ����� ��������, �� ������ �� ���� �� ������ ������� � ��. 188 ��, ���� ����� ��� ���� ��� ��� �����, � �� ����.

³������� �� ���� ����������-��������� ��������� �� ������ ������������ �����:

�) ��� �� ������� ���������� � ������������ ����� ������� �������, �������, �� � ������ ������, �� ���� ���� ������ � ����������� ���'����� �������;

�) ��� ��� ������� ��������;

�) ������������ ����� ���������� �������� ����������� ���� �� ��� ����� ����� ���� ������ ���������� ������ ���������� ������� �� ������� �������� � ����������.

�� ���� ����������-�������������� ��������� �������� ��������� ����������� ����� �������� ������ ����� ����������-�������������� ��������.

��������� ������������ ����� �: �) ���������� �������� ������� �� ������ ������� �� �������� �����������; �) ���� ���� �������� ������� ��; �) �������� ��������� ��� �� ���� �������� ������� ��; �) ������� ���������� �������������� ����� ������ ����������-������� �����, ��� ����� (������) ����� ���������� ���� ������ �������� ��� ���� �� ����� (��� ���� ������ ������).

�������������� ������ ���������� ����� � ����� ���������, ���������� ���������� ������������� �� ���.

�� � ������������, �������������� ����� �� ���� ���������� ���������� ���������, �� ��������� �� �������, ������������ �� ������ ������� � ��������� ������ ������.

������� �� �������������� � ���, �� � ������� �� ������������. ϳ������� �������������� ���� � ���� ���������� ���������� ������� ����� ��'����� ����������-������� �������.

�� ���� ���������� ������ ���� � ���� �������������� ����� ��� ���������� �������� � ������� ������������. ���, �������� �� ���� ����������-��������� ���������, ������ �������������� �����, �������� �������� ����� �������� ���������� �������� ����������� ���� ��, ��� ������ ���������� ������ ���������� ������� �� ������� �������� � ����������. ����� � ������� ����������-�������������� ��������� ���� ���� ��������������� �����, �� �� ���� ���� �������� ����������-�������������� ��������.


� 3. ������������ �����

³������� �� �. 2 ��. 11 �� �� � �������� ������� ���'����� ������� ����� �����, ����������� ��, ���� ���� ����� ������������ �� ��������� �������� ���������. �� ��������� ���������� ���� �������� ��������� �� �������� ������ �������. ���� ���� �������� �� �� ���������� ����������� ����������, �� ���������� � ����� �� ������������ �� ������� �������� ������������� �� �������������� ���������� �������������, �� ���� ���������� ������ - ���������� ������������� �������� ����� - �� ���� ����������� ��� ��������� - ��������� �������� ��������� ����������� �����.

³� ������� ��������� ����� ����������� ��������� �������� ���������. ���� �� ������ ����������� ������������ �����, ��������� �� ��������� ����� ������� �������� ��'����� ����������-������� ������� (����� ������, ������� ������� ����), � ��� ���� �����, �� ���������� ���� �������.

�������� ���� �� ������ ����� ����������� �� �������� �� �������� ��������, �� ���'������� ��������� ��� � ��������� ��������� ��� ��������� �� ���������� �������������, �� ���������� ������������� �������, ���� �������������� �������� ����. ���, �������� ������� �������� ���� ������ ���������, ������� �� ����� ��������, ���������� ������������ ��������� �������� ������ ��� �������� �������� ��� �����, ���� ���������� ���������� � ������������� (��������) � ������� ���������� �������������, ������ �������� ������������ ������ �� ��� ������������ ������� �� ������������ ���� (������) � ���������� �����.

�� ������ ����������� ������������ � �����, �� �� ������ ������ �������. ���, ���� ��������� ���������� (������� �� ������) ����� ��������� ������������� � ����� ����� ����� ������� ����������������� ������ ������ ��������, ������� ������� ��������� ����, �� ������������ ������� ���� ����� � ��������� ��������� ������ �������. ���� ������������ �����, �� ���������� �� ��������� ����������� � ����� ������ ���������, � ���� �������� ����������� ����� �����, �� ��������� �������� ��������� ��� �� ��������� �� ����� ������������, �������� �� ���������� �������� ������ �� �� ������ �����. ���������, ��������� ������ � ��� ����� ���� ���� ����� ���������� ���� � ���, ���� �������� ����� ���� ���� ������� �� ������, ��� � ����� ������������ (���� ���� ���� ���� ������� ���� ������, �� ��������� ������ ������ ��������� ������ �������).

� ���� ����� ������� ������ (����� 37-43 ��) �� ��������� ����������� �����, ������� � ���� ��������� �������, ������� �����������, �� ������� �������� ������� �� � ���� ����� ��������, �� ���������� ���������� �����, � ����� ��������� �� ������� �������� ������� (�. 2 ��. 14 ��).

�� ������ ����������� ������������ ������� � ������, �� ������ �� ������ ����� �������, ������������ � ��. 11 ��: �� ������� ����� �� ��� �����������, �� � ������� ����. ���������� ������ ��� ������, ���� �� ������ ����� �������, �� ���� ���� �������� ����� ��������� ��䳿 �������.

����� �����, ���������� ����� - �� ���� ��������� ����������� �� ������ �� ��� ����������� ���'���� �������, ��� ����� ������������ �������� �� ���������� ����� �� � �������� �����������. ��� ����� ��������� �������� ��������� � ������ ������� ������, �� ���� �� ��� ����������� ���� � �������� ������������� �� ��'���� ��������� ����� (�������� ������� ��������� �����), ��� �� ����� �� � ��������.

� ����� ��'���� ��� ����������, �� �� ���� ���� ������� ����������� �����, ��� ������ �� ��'���, ���� ������ �� ������������ �� (������, ������ ��� ����������� �� ���� ���� �������� �� ��������� ��䳿 �������), ��� ���� � ������ �� ��'���, ���� �������� �� ����������-�������� ��������, ��� �� �������� ���� � �� ����� �������� �� ����� �������, � � ����-��� �����.

��������� ������ ��� ��������� ����� �� ������ ���� �������, � ������� ��������� �������� �� ������ �. 2 ��. 11 ��.


� 4. ³������� ������� �� ����� ������������� �� �� ��������� ��������. ��������� ������� �� ����� �������������

������, �� ��� ��������������, ��� �������� �� ���� �� ����������� ����, � � �� ����� �������������, � �� ����� �������� ���������� �������� ����� - ��� �������� �� ����� ���� ������� ��������.

ϳ� ��������������� ����쳺���� ������������� ����������� �, �� �������, ����� ����� (�� ��� �����������) ������������ �����, ��� ����� �������� �������������. ����� � �. 22 �. 1 ��. 92 ����������� ������ �������� �������� ������ ������������ ������ �������-������� �������������, �����, �� � ���������, ��������������� ��� �������������� ����������������, �� ������������� �� ���. �� ��� �������������� �������� ���������� �������, �� �������, ������������, ����������� �������������� � �������-������ ������ � ������ ������ �������������. � ���� ����� ���������� � ���� ���� ������������� - ������������-������, �������, ������������, ������, ���������, ��������, ��������, �������, ����� ��������������, ��������� ����������� ����� ����.

��������� �������� ������� ��� ������������ ������� �� ����� ������������� �� ������� �������� ��� ���������� �� ���������, ��� � ��������� �������� ������������ �����.

��������� ����������� ������� �� ����� ������������� �: 1) �������� ���������; 2) ���'��� ��������������; 3) �������; 4) ���������� �������������; 5) ���������� ��������.

�������� ���������, �� ���� �� �������� �������, � ����������� �� ����� ��� �������, � � ��� ����� �������������. ��� �������� �������, �������, �� �. 2 ��. 1 ��, �� ���������, �� ������������ ������ ������ �������, �� �������� ��������� ����� � ���������.

���������� �������� � ������ �������� ���������. �������� ����� ������ �������� ��������� - �������� �� ��������� ��'���� ����������-������� �������. ���, ����� �� ������'� �����, �� ����, ������� ������� � ������� ��������������, ���, ������� �������, ���������� ������������ �� ������� ������ ������� ����������� ����������� �������. �������� ����� ��������� �� ��� �� ������� ����������� ���������� ������� ��� ����������� ������ ������� �� ����� �������������, ������� ����� ������������� �� ���������.

³������������ �� ��������� �� ������� ����� ������ � �����������, ��������, ������� ��������� ������������ ��������, �������, ���������� �������, ������� �����������, ������� ���� �� ������������ ����������, ����������� ������� �� ����������, ������� ������� �������� ������ ���� ����������� �� ����� ����������� ������, � � ������ �������� �����. ��� ����������� ������� �� ����� ������������� � ����� �������� ����������� ���������� ����� �� ��������� �������� ��������� ���������. ��������� ��������� �� ������� ������ - ������ �������� ��������� �����. ������ ������ � ���� �����������, �� ����-��� ���� ��������������. �� ������ �������� ��������� ���������: ������� �������� �����, ����� �������� �����, ����� ����, ����� � ����, ���������� �� ���� ������.

�������� �������, ��� ������ �� ������ �������� ���������, � ���������� ����� ���������� ������� ����� ��'����� ����������-������� �������.

��������� ���������� ����� � �������� �������� ����������� ������������� � �� �� ������ ���������� ���������� ��������� ���������� ������� � ���������� � ��������� ����� (���� ������� �����), � ��������� ���������� �������������� ������� ������'�, ������ �������������, ������ ������ ��� ���� �������, ����� ���� (���� ������ �����). ֳ ������ ����� �����, �� �������, ����� ���������� ������� �� ����� �������������. ���������, ����������� ����������������� ������ � �������� � �������������� ��������������� (��. 61 �����). ���� ���������� ������ ���� ������ �������� ����� � ������� �������, ������� ��������� � ������, ������������ ��. 194 �� (������ �������� ��� ����������� �����), � ���� ����������� �������� �������� ����������, ������, ���� ����� ���������� ��� �������� �����, ��, ������� �� ����� ����, � ������, ������������ �. 2 ��. 194 �� (������ ����������� �����, ��� ���������� �������� ����� �� ���� ���� �������), ��� � ������, ������������ ��. 196 �� (���������� �������� ��� ����������� �����). ��������� ������ ����� �������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ������ (��. 74 �����), ���������� ����������� (��� ������������) � �� ������������ ��� ���������� ���� (��. 103 �����) ����.

����� ����� �������� ������� � �� �� ����������� � �������� �� ���������� �������� ������������, � ������ - � ���������� �����, �������� ���� ���� �� �������� ��������, ����������� � ����� ������ ���������. � ��� �������� � ����� ���������� ����� �������� ����� ������������� ���� ������ - �����, ����, ���, ������, ��������, ���������� �������� �������, �������� ����������, ���� �� ��������� ������ �� ������� ���������� �������, �������� �������� �������, �� � �������� ��������, ����.

�� �. 2 ��. 11 �� �������, �� �����, ��� �� �������� � �� ����� �������� ������� ����� ������ �� �������� ����, ���������� ��� ������, ������ �� ��������� �������� ���������, ����� �� ��������� ��������.

���'����� �������, �� ����������� ����, ���� ���� ���� ������ ������ �����, ��� �� ������ ���� �������� ������� ���, � ����� ����� ���������� �������������. �� ���� ������� ������ ����� ���������� �� �������-���������, � ����� ������ ����� ���� �������������, ���'����� ���� ���� ���� � �������� �����. Գ����� ����� � ��������� ���� � ������ �������� ���� ��������� ���'����� �������������� ��������� �� ��� � �������� (���. ����� 1178, 1184, 1186 �� ������). ���'����� �������������� �������������� ���� ���� �� ����-��� �����, � ����� ��, �� ��� ����������� �� ������ ������������� ������� �� ��������.

�� ����� �� �������, �������-�������� ��������������� � ������� �������� ���� ���� ������� � �����, ������� �� ��������� ����. ���, ����� � ��. 614 �� ������, �����, ��� �������� �����'������, ���� ����� ������������� �� ��������� �� ���� (������ ��� ������������), ���� �� ����������� ��������� ��� �������. ³������� �� ��. 1167 �� ������ �������� ����� ������������� ��������� �� ���� ������ �������� �����, ������ ����� ���, ������ �������� ��������������, ������ ��� �������� �����, ��� �� �������, ���� ����� �������: 1) ��������, ����� ����������� ������'� ��� ������ ������ ����� �������� 䳿 ������� �������� ���������; 2) ������ ���� �������� �� ����������� ����������, ����������� ����������� �� ���������� �������������, ����������� ������������ �� ���������� ������ �������� �� ������ ��� ������� ��� ������, ����������� ����������, ����������� ���������� ��������������� ��������� � ��� ������ ��� ��������� ����, � ����� 3) � ����� ��������, ������������ �������. ³������������ ��� ���� ����������� ����� �������� 1173-1176 �� ������.

��� ������, �� ���������� ������������� � ���������� ��������, ���������� ���������� ������� �� ����� �������������, �� ������������ ������ �� � �������� ���� �� ������� ������� ��� ������������ ����������� ��������. ������ ������, ��������������, ������������� �� �� �� ����������� ��, �� � ���������.

³���������� ������� �� ���������� ������ �������� ����������� �� ��������� ���������� ������������� � ��������, � ����� �� ��'�����, �������� �������� ��������� �� ������� ������ ��������.

���, ���������� ���� ��������� �����������, � � ������ �������� � �������� ������������ �������� ����������� � ����� �� �����������, ���������� ������, ���������� ����������, ������ ����������� ���� ����� � ��������� ��������� �� ��������� ������� ����, ��� �� �� ����� �� ������������� �� �������, ������� ������������� �� ��� ������ �� �� ����������. ��������� �� ����������� ����� ���������� ������ ���� ���� ���� ����� ���������� ������, ���������, ����������� ����.

��'��� ���������� ������ ������ ����������� �� ��'���� �������. � ������ ����, �������� ������ ������ �������� �� ��� ������� �����, �� �������� ���������� ��� ����� � ���, ������������� ����, ��� �� �� ������� ��������� � ����������� (������������ �� ����� � �������� ����������� �������, ��� ������� � ���� ������������ ��������, ���� �������, ��� ���� �� � ������������ �������� �� ���� ����� ������). � ������ ����, ��'������ ���������� ������ ������ ���� ������� ��������, �� ����������� �������� � ���� ���������� � �� ����� ������� ����������-��������� ������: �������, �������� ��������� �� ������������, ���� ������� ������� ����.

�� ����� �� �������, ���������� ������ �� ������ ������ � ����������� ���� (䳿 ��� �����������). ����������� ������ ���� ����� ����� ������� ��� ���� ���� �����, ����� �� �����������.

����� ����� ���� ����������� ����� ������� ���, ���� ������, �� ��������� ���� ����������� ������ �������� ���������, ����� �������� ������������� � �����. ���, ������������ ������������� �������� ��������� �������� ���� �� �������� ���� �� ����� (��. 301), ������� ������������ - �� ����� ���� �������������� (��. 303) ����.

³���������� ������� �� �������� ����������� ����, �� �� ���������� ���������, ����������� ��������� �� ��������� ���������� ������������� � ��������, ���'����, �������.

���, ���� ������ � ����, �� �������� ������������ ������� � ������������ ����-��� ���� �������� �������� - ������, ��������, ������, �������, ������������, ����������, ��������� ����. ����� ���������� ������������ � ������� (��. 439 ��) ��������� ������������ ���� ������ ����� �� ���������� �� ����.

�������� ����������� ������� �� ��������� ��������, ��� �� � � ����������, � �������� ����������� �, ����� ���� ������ �������, �������� ���� ���� ����� �������� ��������, ���������, �������, �������, ���� ����� �� ��������� �������� ����� ��������� ��������, �� ���������� ���� ���������� (����� 36-43 ��) ��� ���������� �������� (�. 1 ��. 5 ��).

���������, ��������� ���������� �����, ��������� � ��������� � ���� ���������� ��� ���������� �������� ������������ ���������, �� ����, ������������ �������, �� ��������� �������� � � �������� �������� ������, ������� ���� ���������� �� ������ ��������� ���������.

������ ����� � ��� ����� ������ ���������� ��������������, ������������� �� �� ����������� �� �� ����� (�� �����������) ������������ �����, ����� ������� ��� ��������� ������� �� ����� �������������.

���������, ��. 176 �� ����� ��������, �������, ��������� �������������� �����, ���� �� 䳿 ������� ����� � �������� �����. ³������� � �� ��. 50 ������ ������ ���� ��������� ����� � ����� ����� ��� ��� 䳿 � �������-�������� ����������, ���� ����� �������������, ����������� ��. 52 ����������� ������.

���������� �������� � ��������� ������� � �������������� ���������������. ���, �������� ����������� ������ �������� ����� �� ������ ������� �������� ������������ � �� ������������� ��������������, �� �� ���� �������� ������������� � ��� �������� ���������� ������ � ����� � ������� ���������.

� ���� ����� ������� ������ (�. 2 ��. 9 �����, �. 1 ��. � ������ ������ ���� �������� � ����������), �� �������, ���������� � ��������� ������� � �������������� �� ������������� ������������ ���������, �� ��������� �� ���� � ��� ����� ��'��� ������� �������: ������ �� ���� ������������� �������������� ������� ������.


� 5. ����������� ������� �� �� ��������

����������� ������� ��������� ���� �� �� ����� (�������) ������� �� ���� �� ������ �������.

��. 12 �� (����������� �������) ����� ������� ������������� ������� ������ ������ �� �������. ���� ����������� ������������ �� ��� ������� ��������� ������� ������ �������� ������� ��, � ������ - ����� ��������� � ��� ����������� ���.

������� �� ������� ������� ����� ������ ������� �� ������ �������:

1) ������� �������� �������. �� �� ������� ����������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� �� ����� ���� ���� ��� ����, ���� �'��� ���������;

2) ������� �������� �������. �� ��� ����������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� �� ����� �'��� ����;

3) ���� �������. ������� ��������� ������ ��������� �� �� ������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� �� ����� ������ ����;

4) �������� ���� �������, �� ���� �������� �������� ��������� �����, �� �� ����������� ��������� � ��� ����������� ��� �� ����� ����� ������ ���� ��� ������ ����������� ���.

����������� ������� ������� �� ������� ������� �� ������� �������� ��� ����������� ������������ ��. �� ���� ������, �������, � ���������: ������� ������ ��� ���������� ������������� ���� �������, �������� �� ������ ������ ���������� �� ������� ��� ������������, �� �� ���������� ������� � ����� (��. 8); ������ ���������� ������������� �� ��������� �� ������� (�. 2 ��. 14); ������� �������� ���������� (�. 4 ��. 28); ��������, �� ���������� ���������� ����� (�. 2 ��. 43); ������ � ���� ��������� �� ���������� ������������� (����� 45�49); ������ � ���� ��������� �� ��������� �� ���� ��������� (�. 4 ��. 74, ����� 79-83, 97, 105-107); ������������ ������� ���� �������� (��. 54, �. 2 ��. 59, ����� 64, 102); ����������� ��������� (����� 69-71); ������������ ������ ��������� �������� (����� 89 � 108); ���������� ������ ���������� ������������� �� ���� ������� (�������, ���������� �������� 255, 372, 383, 384, 396 ��) ����.

��� ����, ������� ����������� ������� �� �������� ��� �������� ����� ����� �������� ������, � ���� ���: ���������� ���� ����������-��������� ��������, � ��� ����� �� �������� ���������; ��������� ����������-��������� ��������; ����������� � ����������� �������; ������������ �����; ���������� ������ ������������ ����������� ���� ������������ ����� �� ����� �������������� ������; ������� ��������� ���, ������ �� �����; �������� ������ ��� ������������ ��������������� ������� �� �������, ���������� � ���� ����������� ���; ����� �� ������ � ������ ������� �� �������� �������; ��������� �� ������������ ������, ���������� � ����������� ������ � ������� ������� ������; ���������� � ���������� �����; �������� �������������� � ��������� ���������� �� ������ ������������ ��������� ��� � ��� �������� ������� ����.

��������� ����������� ������� ���� ���� ��������� � ������������ ���������� ��� ��������� ������� �������, ������������ � ������� ��� �� ����������� �� ������������ ������ �������� ��������� ��������, ��� ��������� ���������, ��������� ����������� ����� ����. � ���������� ������� ������� ���� ���� ���� �������� ��� �������� ������� �������� �� ����������, ���������� ����������, ���������� ����������� ������� ����.

� ������ ����� ����������� ������� ������ ���� ��������: 1) ������� ��'��� ���������, ���� � ������� ��� ���������� ��������� �������� ��������� �������; 2) �������� �������� ����������� �������; 3) ����� ����; 4) ���'��� �������; 5) �������� �������� �������; 6) �������� ����������; 7) ������������ ���������� � �����, �� ������� ��� ���� ������; 8) �� ��������� �������� ���� �� �������; 9) �� ������������ ��������������; 10) �� �������-��������� �������������� ����. ����� ��� ����������� �� �������� ��� �������� ������������ ������������ �� ��������-��������� �������������, ���� - ��������� ��� ����������� �������� ������� � ������������, ����������-����������� �����, ��������㳿, ���������� ���������� ����.

�� ������� ��'����� ��������� ����� ������� �������� ���� ������� - �������� �� ���� ������ �������� ������� ��.

�� ���������� �������� ����������� ������� ����� ������� ������� � ���������: �) ������������ ��������� (�������, �������� ���� � ������� �� ������ �����); �) �������������� ��������� (�������, ������� ���� ��������� � ����������� ����, �� ����������� ����, ��� ��������� ���������� � ������ ��������� ��������� - ���������, ����������, ����������, �������� ���� � � �����, ����� �����, ���������������� ��������).

����� ���� � ������� ����� ��� ������� ��: �) ����� �������; �) ��������� �������; �) �������, �� ������ ���� ������ �� ������, ��� � ����� ������������; �) ������� � ��� ������ �������� �����.

���'��� ������� ���� ���� ������� ����� ������� ��: �) ������� �� ��������� ���'�����; �) ������� �� ����������� ���'�����.

�� ������� �������� �������� ������� ����� �������: �) �������, ����'������� ������� ������ ���� � �������; �) ����������� �������. �� �������� ���������� ���������� �������, ����'������� ������� ������ ����: �) � ���������; �) ��������� �� �. ��� ����� ����� �� ��� �������� ������� �� ��������������� ���������� ����� ������� �� �������: �� ��������� ��������� � ������� �� ����������� ���������, � �� ����� ���������� � ������������ - �� �������: ���������� ������������� (���������� ��. 125, �. 1 ��. 126 �, � ����� ������, ��. 356 ��); ��������-��������� ������������� (���������� �. 1 ��. 152 ��); ��������� ������������� (�� ����).

������������ ���������� ������� � ������� �� ����� ��: �) ������� ����������������� ���������; �) ���� �������, � �����, �� ������� ��� ���� ������ ��: �) �������, ������ �� ������� ������; �) �������, ������ �� ������ ������. ����� � ��� ����������� �� �������� ��� ����������� ������������ �������� ������ 1 � 5 ��. �, �. 1 ��. 7, ������ 8 � 10, � ����� � �������� ������ 6-10 ��.

�� ������� ����������� �������� �� �� ������� ����������: �) �������� �������; �) ���� �������.

��� ����� �������� �������, � ���� �����, ���������� ��: �) ������� �� ���������� ������ (�� ����������, �������, �������� 433-442 �� ������ ������� ����� ����, ���� ������� � ������� ����� ��������); �) ���������� �������, ����� �, ������ ���� ���������� �� ������ �������� ���������� ��������� (�������, �� �������, ���������� �������� 147, 149, 209, 215, 258, 266, 278, 284, 285, 307, 323, 333, 443-447 �� ������).

������������ �������������� ������� ������� ������� ��� �� ����� �� ������� ��������� �� �����������, �������� ����. ��� �������� � ������ ����� ���������� ������� (�������, �� ���������� �� ���������� �������) �� ����� � ����� ����������-������� ��������. ���, ����� � �. 2 ��. 59 �� ���������� ����� �������������� �� ���� �� �������� ���� �������� �������; � �������� ������ �� �������� ����� �������� ������ �������, ��� ���� ���������� ����� � ����'������� ������� � ������ ������������ ��� ���������� �������.

����������-������� �������� ��� ����������� ��������� ������ �����, ��� �������������� � ������� �������, �� �����, ��� ��������� �� �������� ������� (��. 10 ��), �� �������-��������� �������������� �������, �� ���� ����� ��� ����������, �������, �������, ������� �� ������� �������.

� �� ���������� � ��� ���� �������, ��: �) �������� ���� ������� ����� ���� � ������ �������� ������ � ����� �������� ������ (����� � ��. 8 �� �������� ��� ������� �� ������ ������ ���������� ��� ������� ��� ������������, �� �� ���������� ������� � �����, ����� ������������� �� �� ������); �) ������� ����� ���� �� ������� ������� (����� 437-439, �. 1 ��. 442), � ��� ���������� �� ��, �������� �� �. 5 ��. 49 � �. 6 ��. 80 ��, �� ������������� �������; �) ����������� ������� (�. 2 ��. 32 ��) �� ���� ����.


����� V ���̲������ ²���²����Ͳ��� �� �� ϲ������ � 1. ������� ���������� ������������� �� �� ���������

� ������������ ����� ������� ����������� �������������� �� ������������, ���� � ��������� ������ ������. ҳ���� � �������� ������ �� �� ����� ����� � ������ �������� ������.

� ���� ������������ ����� �� ������� ���������� ��-������. � ���������� ������ ������� ���������� ���� ����� ���������� ������������� ����� ����������� ���: �) �� ����'���� ����� �� ������� �������; �) �� ����'���� ����� ��������� ����� �� ������� �� �������� ������; �) �� �������� ������ ���� �������������. ������� � ���� ����� ���� ���� ������� ���������� �������������, � ���� ������ ����� ���������� ������� ���� �������.

����� � ����� ���� ��� �� ������ �������� ���� ���������� �������������. ����� ���� ����������� �� � ������. ����������� �������� ������ ��������������� ������ ���������� �� ������ ����'���� ��������� �� ������, ���� ������������ �� ����. ����� ���������� �������������, �� ������� �������� �������������, ������, �� ����� �� ���� ������������ �� ���� ��������, ��� ��������� �������� ������������ ������. ����, ����������-������ ����� �����'������ ����� �������� ���� ������ �����. ������ ������, ���������� ������������� - �� ����'���� �����, ���������� �� �� ����������� �������, �� ������� �������.

���� ������� ������ ���� ����������� � ����������-������������ ��������� ������� ������������� �� ������, �� �������� ��'��������, ��������� ���������� �������� ������������ �� ������, ����������, �������� � ����� ���� ������������ ��������� ������� �����, �� ����'��������� �� ���. ���� ���������� � �� ���������� ������������ ������. ���, �������� � �� ������ ������ ��� ���������� �������������� ������� ��� ��, �� ���������� ������������� �������������� (�����������) ���� ������� (������� ��).

����� ������� �� (��. 1 ��) ������� � ���������� ��������, ��� ����������� ������ ���������� ���� ������� �� �������� �� ���. ����� ��������� (��. 50 ��) ����� ��������� ���������� �������� ����� ������� �� �����������, ��� � ������ �������. ����� �����, ����� ������ �� ����� ������, ��������� ��������. ���������� ������ ������� (��������� ��������) �������� ��� ��������� �������� ������������ ������ � ���������� �� ���� �����. ���� �������� ����� �������� ����� ��������� ���������� �������������. ���� ���������� � ������ ����������-�������� �������. ���������� ����������� ����� ������ ������� �� ����� �� �������� ��������������. ³�������� ����� �� ���� � �������� ��������� ��������� ���, ����������, ���������� �������������� ������. ���� �����'���� ���� �������� �� ����� ����������� ������ - ������������ � ������������� ����� � ������� ������, �� ������� �������� ����'����� �������, � ����� ����� ���� ���� � ������ ������. ���������� ����� ������ ����������� ���'������ ����� ������� ���������� ���������� ��������� ���������� �������������.

��������� ���������� ������������� ������ � ���� ��'������ �� ���'������ ������. �� ��'�������� ��� �������� �������� ����������-�������� ������� (������� �� �������) � �������� �� (���������) �������� ���'����. �� ���'�������� �������� ���'���� ���� �������� �� ��� �������. ��������� ���������� ������������� ���������� � ������ ����������-�������� �������.

��������� �������� ���'���� �� ������� ����� ���������� ������������� � ������� �����. ��������� ����������-�������� ������� ������� �� ���'���� ����'���� �������� 䳿 ����������-�������� ������ �� ������� ���������� ���������� � ����� ��� ������. ����'���� ���'���� ���� ������������ �� �������� ��� ������ � ���������� ���������� ������� ��� � �� ��������� ��� �������������� (������������� �� ������ ��������� ��������) ���������� �������������.

��������� (��������������) ���������� ������������� ���������������: �) �������� ����������-�������� �������; �) ��������� �����, ������������� ��, �� ������ ����� �������; �) �������� ������������ ������, ������������ �� (��'������ ������), �� �) ����'����� �����, ��� ������� �����, ����������� ��, �� ������ ����� �������, �������� ������� ����������-��������� ��������� (���'������� ������).

���������� �������������� ���������� ������������� � ������ ����������-��������, ����������-������������� �� ����������-���������� �������.

���� ����������-�������� ������� ��������� ���������� ������������� ������ � ����'���� �����, ��� ������� �����, ����������� ��, �� ������ ����� �������, ���������� ������ ����������-��������� ��������� ��� ��������� ������� �� ������� ����. � ���� ����� ����� ���� ��������� �� ����������� �� �� ���������� �������������, ���� ��� � ���� �����'����� ���������� ������, ���������� � ��, �������� ����������� ������� ������. ���������� �������������� ������ �����'���� ��������� �� �������� ������ ������ � ������ ������� �� ����. ���������� ���������� ����'���� � ������ ������ ��������� ��������� ���������� �������������, �� ���������� � ������ ����������-�������� �������.

����������-������ ��������, �������� ��������� �������, ����������� �� ������ ����������-����������� �� ����������-��������� ��������. ���� � ������ (�����) ��� ������� � ���������� �������� ��������� ��������� ���������� �������������. ��� ���������, �� ����������-������ �������� ����������� ��� ������� � ���� ��������� ��������� ���������� ������������� � ������ ��� �������. ���������, �������� �������� �������� ������������ ����� ������� � ��� ������� ������������ ����� �������.

�������� ��������� ��������� ���������� ������������� � ������ ����������-������������� ������� � ���������� ������� 䳿 �������� �������� ����� �� ������ ���� ���'���� �������, ��������� ���� �������������� ���� ����, �������� �������, ����'���� � �����. �� ��������� ���� ��������� ��������� ���������� ������������� � ������ ����������-������������� �������. ³�, �������, ������� ����� ���������� ����� � �������������� �������, ������� ���������� ������, ����'������� �������������, ��������� ������ � �������� ��� ������� ����.

����������� ��������� ��������� ���������� ������������� � ������ ����������-������������� ������� ����������� ����� � ��������� ������� ���� ������������� ������� ����.

ϳ��� ������ �������������� ������ � ������������ ��������� � ������� ���� ���������� ������������� ���������� � ������ ����������-���������� �������, ����� �� ��� ��������� ���������. �� ��������� ���� ��������� ��������� ���������� �������������. ���������, �� �� ����� ���� ����������-������ �������� ����������� ��� �������. �� ���'����� � �������� � ����� ��������. � �������� ������� �� ����� ���� ����������-������ � �������������� �������. ³�������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������� ������������� � ������ ����������-���������� �������.

ϳ��� ����, �� ����� ������ ���������, ��������� ���������� ������������� ���������� � ������ ����������-�������� ������� �� �����, �� ����� �������� � ���� ��������. � ����� �� ���������� �� ������� ��������� ���������� ������������� ����������� � ������� �����, ������� ����.

����, ��������� ���������� ������������� ������ �� ��������� ������ ������������� �� �����, ��� ������ ������ ������ �������, � ����������� ���������� ��������.

���� ����������� ������� ���������� ��������� ���������� ������������� � ����������� �������� ��������� � ���� �������. ³���������, ���������, �� ��������� ���������� ������������� ����� � ������� ������ � ���� �������������� ������ ����.

��������, �� ���������� ������ ���������� ��������� ���������� ������������� �� ���'������ �� ������� � ���� �������������� ������ ����. ������, ��������� ���������� ������������� �� ������ �������� ����������� �� � ������ �� � ������ �������������� ��������. ���� � ����������� ����������� �������� �����, ��� ������� ����������� ����������� �������� �����, �� ������ ����� �������.

г����� ��������������� ���� ������ � ����� ��������������� ������� ̳��������� �������� ����� ������ � ���� ��������� ���������� �������� �. � ��. 80 ����������� ������ (������ ��� ����������� ��������������) �� 27 ������ 1999 �. � 9 ��/99 ��� ��, �� ���������� ������������� ����� � ������� ������ � ���� �������������� ������ ����, ��������� �� ������ ������� ���������� ���������� �������������, ������ ������� �� ����������� � ������ (��������� ������������ ����'���� ����� ����� �������� ���������� �������������) � ������� �� �������� ���������, ����� �������, � ����� ���������� �������� ����������� ������ ������ ������, ���������� � ����� ��� ���������� �������������, ��� � �������, ���� ����� (����������) �� ����� ������ (���������, ��������� ����� � ��� ������ �� �����) ���� ������ ���������.

����� �������� ������ ���� ����������� � ����������� ������ ��� ���������� �������������. ���, � �. 1 ��. 2 �� ���������, �� �������� ���������� ������������� � ��������� ������ �������� ������������ ij����, �� ������ ����� �������. � ���� �������� � ��������� � 䳿 ���������� �������������� ������ ���� ��������� ���������� ������, ��������� �����, �� ������� ������, � �. �.

������� ��������� ��������� ���������� ������������� ������� ���:

��������� ��������� ���������� �������������

���� �������� �������

���������� � ������ ����������-�������� �������

���� ������������� �� ���� ���'���� �������

���������� � ������: �) ����������-�������� �������; �) ����������-������������� �������

���� ��������� ���������

���������� � ������: �) ����������-�������� �������; �) ����������-���������� �������

���� ��������

���������� � ������ ����������-�������� �������

��� ����� ���������, �� ��������� ���������� ������������� ���� ������������� �� ��������� �� ������ ��������. ���� ��� ��� ��������� �� ���������� ������������� �� ��������, ������������ ��������� � ��������� ��������� ��.

������� ��������� �� ���������� ������������� � �������� ������ �� ���������� �������� 45-49, ��������� 2, 4, 5 ��. 74, �������� 75, 79, 80, 86, 97, 104-106 ��. �������� ��. 87 ��, �� ���������� ������������ �����������, �� �������� ��� ���� ���������. � �� ������������� ���� ����� ����������� ������������ ����� ��������� � ��� �������� ����������� ��� �� ����������� ��� �� ����� �� ����� 25 ����. ����� � ���������� ��� ������� ��������� ����������� (����������� ������ ���������� ������ �� 12 ����� 2000 �. � 588), ����������� ����������� ����� � ��� ������� ��� ���������� ��������� �� ��������� �� ���������, ��� � ����������� ���������.

� ��� ������� ���������� ������������� ����������� ������ ������� ��������� (������ 3, 4 ��. 89; �. 1 �. 2 ��. 108 ��).

� �������� ������ ������� ��������� �� ���������� �������������, ���������� �. 2 ��. 111, �. 2 ��. 114, �. � ��. 175, �. 4 ��. 212, �. 2 ��. 255, �. 5 ��. 258, �. 6 ��. 260, �. � ��. 263, �. 4 ��. 289, �. 4 ��. 307, �. 4 ��. 309, �. 4 ��. 311, �. 4 ��. 331, �. � ��. 369, �. 2 ��. 385 � �. 2 ��. 396 ��.


� 2. ϳ������ ���������� �������������

�������� ������� � �������� ������� ���������� �������������.

�������� �������� ���������� ������������� �� ������� �������� � ��������� ������ �������� ������������ ���� ������ �������, ������������� �� (��. 2 ��). �� ������, �� �� ���������� ������������� ���� ���� ���������� ���� �� �����, ��� � ���'����� ������� � � ��������� � ������� ������������ �� ����� ����� ������������ ������� ��� ���������� ������������� ��'����.

�������� ������� ���������� ������������� - �� �������� ������ �����, ������������� � ��, ��� ������ ����� �������. ���������, ����� ������� �������. ���� ���� �������� ������ ������� � ���� �������� ��������� ���������� �������������.

����� �� ������ �������������, ���� ����� ������� ��� �� ��������, �� ���������� ���� ����������.

�� ���� �������� ���������� ������������� � �����, ���� ������� ��� ����� �� ��������� ������� ��� ���������� ������������� �������� (�. � ������ II ���������� �� ���������� �������� ��).


����� VI ����� ������� �� ���� ���� � 1. ������� �� �������� ������ �������

������ ��, ��� ����, �� � ���������, �� ������ ���������� ������� ������ �������. ����� ������� - �� ������� �������� ����������, �� ����������� ������ ������������ �����. �� ������������ �������� �� ������������� ��������� ������� ���������� ������������� (�. 1 ��. 2 ��), ����������-����������� ������ ������� (��. 11 ��) �� ������������ ����������� ����� ������ �������, �� ���������� ������� �������� ������� ��.

������, �� �������� ����, �� ���� ������� �������� ���������� �������������, ������� ������ � ��� ���� ������, �� �� ��������� �� �������������.

���� ����� ��������� �������� � ����� �����, ������� ��� ���������� �������� ��������� �� ��������� ������� ���� �������, ������� ����� �������, ���� ������������ ����� � � �������� ��� ���������� ������������� �� ���������� ������� �� ������ ������� ��.

��. 2 �� �� ������� ���������� ������������� ������� ���� ��������� ������ �������� ������������ �����, �� ������ ����� �������, ������������ ��� ��������.

����������� ���������� ������� ���������� ������������� ���� ��������� ������� ��� ��������� ���� ������ �������.

��-�����, �����, �� ����� �������� ���������� ����� ����䳺 ������������ �������� ��'��������� � ���'��������� ���������. ��� ��� ����� ����������� ������� ������ ���� ��������, ����������, ����, ������ � ����� ��� ������� ���� ������. ������� ������� ������ ������� �� ������� ���������� ������������� ���� ���'����� � �������� ������� �� �������� ������������ �����, �� ������ ������ � ���� ��������� ��������� ����� �������� ��������� ����� ������, � ����� � ��� ������ - �������� �� ������ �������� ��������� �������.

��-�����, ����� ������� - �� ����������� ������� ��� ������ � ����� ���� �� � ���� ������, �� �������� � ����� ��� ���������� �������������.

³������� �� ��. � �� �������������� ������ ��� ���������� ������������� ��������� ����������� ������ ������, ���� ���������� �� ����������� ������ �� ���������������� ��������� � ������ ����������� �����.

�����, ������ ������ ������� �������������� ���� ����������� �������, � �� ����-����� ������ ������������� ������. ������� ���������� ����������-������ ����, �� ���������� ����������-������ ����� � ��� ������� ����������� ������������ ��������� ������, ��������� ������ ������� ������ ������� (��������� ������ ���� ������ ������ �������, ������������ �������� 247 �� 274 ��).

��������� ������� �Nullum crimen sine lege� ���������, �� �� ���������� ����� ����� ����� ���� ������ � ����� ��� ���������� �������������. ����� � ��� ��������� ������ ����� �� ������ ��������� ���������� �����.

������������ ����� � ������������ �����㳿, ��� ������ ��������� ����������� �� ���������� ������������� ����� �� �����, ��� ����� �� ����������� ������� ��� ���������� �������������, ��� ���������� �� �������� ���������� �� ������ ����������-�������� ������, ������� �������� �� ����� �������� �� ��������� �����.

������ �������� ���� ������� �����㳿 � ����������� ������������ ������. ����� ����� ����� ���� ��� ����������� � ����������� ������������ �����. ���, � ����������� ������������ ���� ������� �������� �� 1958 �. � ��������� �������� ���������� �� ��������� ���������� �������������, � ����� ����������������� �� ���������� ��������� �������.

����� ���������� ������������� ������ ��������� ����� �������� ������������ �����㳿. ������� 4 ��. � �� ����� �����, �� ������������ ������ ��� ���������� ������������� �� �����㳺� ����������.

����� ������� - ��, ����������, ��������� ������������ ������� �����. ³�������� ���� � ����� � ��� ����� ������� ��� ��������� ������ ������� � ������, �� �������� �� ����������-�������������� ������������� ������ (�. 2 ��. 6, ��. 213, ��. 324 ���) ����� ��������� �������� ���������� �������������.

������ �������� ����������-������� ����� ������� ��� ��, �� �������� ������� ������ ������� (corpus delicti - ���.) ���� �� ����������, � �������� ������������ ��������. ϳ� ��� ��������� ���� ����, �� �� ������ �������� ����� � ������������ ���: �����, �������� ��������, �������� �� ������ �������� ����� ������� ����. �� ����� �������� ������������ ������ ������� �������� ��������� ������������ � �������� ��䳿 ������� �� ������ ����� ����� ����� �������. ������ ���䳺� ��� ��� ������ ����������� ������ ��������. � ����������� ���� ����� �corpus delicti� � ��� �� �������������, ������������� ������ � ������� ��'�������� ��������� �������� �������.

������� �������� ��������� ������ ������� ��������� ��, �� ������� ������ ������� ���� ��������� ������� � ������������ ���� - �������� ������������ ���� ͳ�������, �� �� �������� XIX ������� �������� ������� ����� ������ ��� ����� �������.

������� ����������� ��������� ������� ������ �� ������� �������, � �������� ������� �����, ������ ������� ���� � ����� ������������� ����� �������, �� �������������� ����������� ��� ������ ������� ���� � �� ����� �� ����������� �� ����� �������.

³����� ��������� ������-����� �. �. �������� �������� ����� ������� �� ��������� �������� ��� ��� �����, �� ������ ���� �������� ����� ������� �� ����� ��������� ������� �� ���������� ������ ��������.

� ��������� ����������� ������������ ���� ���������� ��������� ������ ������� ������ �������, ������������� �. �. ��������, ���� �������� ����� ������� �� ��������� ������������ ����������� ������� ��'�������� � ���'�������� �����, �� �������������� �������� ���������� ����� �� ������.

� ������ �� ��, ����� ���� ��������, �� ������ ����� ����� ���������� ��� �������� �����, � ����� ������� - �������� ����������, ���� ����������� ������, ��� ��� ��������� ����� ��������� ������� ���������.

����� ������������ ����� ������� �� ���� �������� ������� ������ �������, � � ������� ������ ������� ���� �������, �� ��������� �� ������� ������� ��������, ���������, �� ������� ������� �� ������� �������������� ����� (����� 152-156 ��), �������� (����� 185-198 ��) ����.

������ ������ ������� (��������, �����, �����������, ������������ ����) ������������ ���������� ������� ������ ��� ���������� �������������. ������������ ��� ���� ����������� ������� ��������� �� �������� ������, �� ��������� ����������� ��������.

������ ���������� ������� ��������� �� ���� ��������� ������, � � ��������� �� ����� �� ������, � ����� 䳿 ����������� � ������� �������. ��� ����� ������ ����� ������� ������������ �� ���� �� ��������� ���� �������� ������� ��, � � � ������������� ���� �������� ������� �� (����� 14, 15, 26, 27, 28, 29, ��), �� ������ � ��� �������������� �� ��'��������, ��� � ���'�������� ����� ���������� �������� �������� ��������.

� ��������� ������������ ���� �������� ������ ������� ���������, ����������, � ���� ��������, ����� � �� ���, ��� ������ ������� ������ ������� � ������� � ���������� �� � ��������������� ��������.

������ ������������ ����� ���������, �� ����� �������, �� ���� �� ������� �������� ���������, ������ �������: �) ��������������, �) ������������, �) �������������, �) ���������.

�������������� ������� ������ ������� ������ � ����, �� �� � ��������, ������, ���������� �� ���������� �������� ���������� �������������. �������� �������� ���������� ������������� ����� ������� ������� ����, �� ���� ������ ������ � ����� � ���� ���. ������ �������� - ����, �� ���� ������� ������ �� ����. ���� �������� �����, �� �� ������ ������ �������, �� ���� ���� �������� ���������� �������������. ���������� �������� - ���� �� ������������ ������ ������� - �� ��� (�������� ����� � ��������), �� ���������� ��� ����������� ����� �� ���������� �������������. ���������� �������� - ���� �� ����� ������� ������� ���������� ������ ���� �������������. ��� ������������ ������ ������� ���������� ������������� �����������.

������������ ������� ������ ������� ������ � ����, �� ���� ������������ ������ ������� ������� ��� ������������ � � �������� ��������� ����-����� ������������. ���� �����, �� �� ����� ��������� �� ������ �������, �� ����� �������� ��� ���������� �������. ���� ������ ���� ���� ����������-������� (������, ��� ����������� ���������), �������-������� ���� ��������.

������������� ������� ������ ������� ������ � ����, �� ���� �� ��������� ������ ������� ������������ �������� �������� �� ����������, ���� ����� ������� �� ������. �� �� ������ ���� ������ �������, �� ���� � ������� �������� �� ���� ��������.

��������� ������� ������ ������� ������ � ����, �� ����� ������������ ������ ������� � ������� ������������ ��������� �� ���������� ���� ������. �����, ��� ������� �������� ���������� �����, ������� ����� ������������� ���� �� ��� ������, ���� ���� �������. ������������ ������, ���� ������� �� ������ ������������� �� �������� �������, � �������������. ��� ����, ��������� ������� ������ ������� ���� ������� ������������ ��������� ������������, ��������� ����� ���� ������� ����� ������ ���� ����������� ��������.

�������� ������ ������� ������ ����� � � ����, �� �� ����������, �������� �������� ������ ���� ������� �������.

������� ������� �� ������� ������ ������� ���� ���'���� �� �����, ��� �� ������. ���� ��-������ ����������� ����� ������ ����� � ��� ����� ���� ���������� ����� - �������.

� ������ ������� ������������ ���� ���������-��������� ���� �� �������� ������������ �����, �� ������ �� ������� ��������, �� ����������� �� �������� ������ ��� ���������� �������������. ���� ������� ���� ������� ��������� � ����� ������, ��������� ������� �������, ����� �� ������� ������ �������� � ������ ���������� �������, ������� ���� ������� ����������� �� ����� �������������.

������� ������� �������������� � ������������ ���� � ���� ������� ������ �������, �� ���������� �� ������� ���, ������� �������.

������� ������� ������� �� �������, �� � ��������� ��� ��� �������, � ������� ������ ������� - ��� ����������� ���� ������ �� ������.

����, ������� ������� � ������� ������ ������� ����������� �� ����� � ����������� ����� �� �����. ��� �����, ������� ������� � ������, � ������� ������ ������� - ������.


� 2. �������� ������ ������� �� �� ������. ����`����� �� ������������ ������ ������ �������

�� ��� �����������, ����� ������� ������� ���� ����� ������� �����, �� �������������� ����� ����������� �������.

��� ����� ������ ��������� �������� ����� ������, ������ ������, �� ����������� � ������ ��������� ������.

����� � �������� �������� ��� ��������� ������� ��������� ����� ������� �������� �� ���� �������� �� �������, �� �������� �������, � ������, ��������� ��� �������� ������� �� ������ ������, ����� �������� �������� ����� � ������.

����������-������� �����, ���������� �������� ������ �������, ������� ���� �� ������ �������, �� ���� ��������� �������� �������� ����������.

�������� �� ������������ ��������, ����� ������������ ����� ���������, �� ����� ������� ��������� ������ ��������: ��'���, ��'������� �������, ���'���, ���'������� �������.

����� � �������� ������ ������� �������������� ���� ������. ���, �� ����� ��'���� �������, ��� ��������� �������, �� ������������ ����������� �������, �������� ������� �������. ��'������� ������� ��������������: �� (�����������), ������� �������, ���������� ��'���� �� 䳺� (�����������) �� ���������, �� �������, ���, ����, �����, ����������, �������� �� ������ �������� �������. ���'��� �������: ��������, ��, � ����� ����� ���������� �������������, �������� ���������, ��������� �� �������� ������ ����. ���'������� �������: ����, �����, ���� �� ��������� ����.

� ��� �����, �� ���������� �������� ���� �������� ������ �������, ����'��������, ����� �����������, � ������ ������ �������, �� ��������� ��� �������� ��� �������. ³�������� ����� ����� ������� ��� ��������� ������� �������� ������ ������� �, ��������, ������ ������ �������. �� ����� ����'������� ����� ������ ������� ����������: �) ������� ��������, �� ������������ ����������� �������; �) �������� �� (�����������); �) ������ ���������� ���'���� (������ �����, ��������, ��, � ����� ����� ���������� �������������); �) ���� (������ ��� ������������).

����� �����, � ����� ���������� ������� ������ ������� �� ������, �� �������������� �������� ������, ���������� �� �� �����: ��� ��������� ���� �������� (����'�����) ������, � ����� ����� ��������� ������������ (������'�����) ������.

��������������� (������'��������) � ������, �� ��������� �� ���, � ����� ������� ������� �������. �� ����� ����� �������: �) ������� �������; �) ������� �������, ���������� ��'���� �� 䳺� (�����������) � ���������, �� �������, ����, ���, �����, ����������, �������� �� ������ �������� �������; �) ������ ������������ ���'���� (�������� ���������, ��������-������� ��������� ����); �) �����, ���� �� ��������� ����.

� ��� ��������, ���� ������ ������ ������ ������������� � ����� ��� ���������� �������������, ���� ������ ����'�������� ��� ������ ������ ������� � ��������� ������������ �� �����������. ���, ����� �������, ������������� ��. 148 ��, �� ���� ���, ���� ����� ���� ������ ����������� � ���������� ��� ����� ��������� ������. ����� ��������� ������ (��. 368 ��) � ���� �� �����, �� ���'����� ������ ����� ������� �������� �����.

������� ����� �� ����'����� �� ������������ �� ���� ����� �� ��� ���������� ������� ��� ����� �������, � ��� ����������� ������ (������� �� �����������) �� ������ � ����� ������ � ��������� �� ����'��������.

����� �������� �� ������ ������ ������� �������� ��� ����������� ���������� ������������� � ����� ��� ���������� ������������� (�������, ���'��� ������� - � ��. 18 ��, �������� -��. 19 ��; ��, � ����� ���� ��������� ���������� �������������,- ��. 23 ��); � ����, ���, �� ��'���, ��'������� �������, �������, �����, ��������, �����, ������������� ���������� �� ����� � ������������ ����������-�������� ������.

����� ������������ ����� ������ ������ �������, �� ������� ���������� ������, �� ���������������� ��� ����� ��� �����, ���������� �� �������� � ��������.

����� ������� ����������� ���������. ���� �������� �� �������� ������ �������, ������������ �������, �� ����'������ ������ ���� ������� � ����� (���������, �. � ��. 133 �� ��������� ������������� �� ��������� ���������� ��������, �� ���������� ���� �������).

���� - ����������� ���������, �� �������� �� ��������� ������ ������� ��� ������������ (���������, �. 1 ��. 122 �� ������� ������ �������� ������� ������ ���������� �� ����, �� �� � ����������� ��� ����� � �� ������� �� ����� �������, ������������ ���. 121 ��).

�� ��������� ����� � ����� ���������� ��������� �������� � ������� ������ ������ �������.

���� ������ ����� � ���������� ���������� � ����� (���������, ����������� ����� ��� �������). ������� ������ ��������� ������� �������� ���� � ������ �� ���������� ����������������� ����������� (���������, �������� ����������, ����� ������'� ����������, ���� ������� ����).

�� ������� ������������ ������ ������ ������� �� ���������� �� ������ �� �������.

�� �������� ����� ������ ������� �������� �, �� ���� �� ��������� �������� 䳿 ������ (���������, ����� ��� ������� ����� ����������).

���������� ����������� ������ ���������� ����, �� ������ ������������ ���������� �������� 䳿 ���� ����������-������� ����� (���������, ��. 286 ��, �� ������� ��� ��������� ������ ���������� ���� ��� ������ ������������ ����������).

�������� �� �� ������ ��������� ����� ������� ���� ��� ����� �� ���������. ³�������� ���� � ������ � �������� ������ ������� �� ���� ����'������ ������ ������� ��������� ����������� ����� �� ���������� ������������� �� ����� ������.


� 3. ���� ������ �������

�������� ������ ������� ������������� ������ ��������������, �� �������� �� ������������ �������� � ����� ������ ������� �� �����. �������� � ��� ��������������, �������� ������� ���� ������ �������.

�� �������� �������� ��������� ����������: ��������, ������������, �������� ������������ �� ������ ������� �� ���'��������� �����������.

�������� (�������) - �� ����� ������� ������� ���� ��� ���������� (�����������) �� ���'�������� ��������. ������ �, ���������, ������ �������, �� ������ � �. 1 ��. 115 �� (������ ��������), �. 1 ��. 185 �� (�������).

������������ - �� ����� ������� � ����������� ����������� (������������ ��������), ����� ������, �� ��������� ��������� � ��������� �� ����������. ��, ���������, ����� �������, �� �������� � �. 2 ��. 115 �� (������ �������� ��� ���������� ����������), �. 2 ��. 186 �� (�����, �������� ��������).

�������� ������������ � ����� ������� � �������� ������������ ����������� (��������). � ������ ����� �������� ������� �� ���������, �� ������� �������� �������� �������� ���������. ������ �, ���������, ������ �������, �� ������ � �������� 3, 4, 5 ��. 185 �� (�������, ������� � ������������ � �����, ���� ��������� �� ������� ��� �� ������� ������ ����� ����������, ������� � ������� �������, ������� � �������� ������� ������� ��� ������������ ������).

����� ������� � ���'��������� ����������� (������ ���� �� ��������� �������������) - �� ����� ������� � ����������� (��������), �� ������� ���� �������� �������� ��������� ������ ���� �������. �� ����� ������ ������� ��������, �������, ������ �������, ������ � ������� 116-118 ��: ������ ��������, ������� � ���� �������� ��������� ����������, ������ �������� ����'� �� ������������� ������, ������ �������� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� � ��� ����������� ������, ���������� ��� ���������� ��������.

������� �� ������� �������� ������� � ����� ���������� ������� �� �������� ������ �������.

������� ����� ������� ������ ���� ����� ������ �����, �� ������ �� ���� ��'���, ���������� ����� 䳺� � ��������������� ����� ������ ���� (���������, ����� �������, ������������ �. 1 ��. 185 ��).

�������� ����� ������� ��������������� ��������: �) ���� � ����� ������������ ��'���� (���������, ����� ��������� ������ - ��. 187 ��), �) ���� ���� ���� - ������� (������) (���������, ����� �������� ������� �������� ����������, ��� ������� �� ����� ������ ���������� - �. 2 ��. 121 ��), �) ���� ��� ����� ��, �� ��������� ��'������� ������� ������ ������� (���������, ��. 357 �� - ����������, ������������, ��������� �������� ���������, ������ �� ������� ��� ���������� ���� ������ ���������� �� ����������� ����� ���� ��������� ����������...).

�� ����� �������� �������� ����� ������ �������, ��'������� ������� ���� ��������������� ������ ��������� �������� ������� ��� ��������� ����� �������.

������� �� ����������� �ᒺ������ ������� ���������� ������� � �����������, ���������� �� ������� �������.

������� � ����������� ������� - �� �������, � ���� �������� ��������� ������� � ����'������� ������� ��'������� �������. � ����� ������� ��'������� ������� ������ ��� ������ �������� ����� �� ����� �������� ���������� ������� � ����� � ����� ������� ������ ��������� ���������. �� ������� � ����������� ������� ������� �������� (����� 115-119 ��), ������� (��. 185 ��) �� ����.

������� � ���������� ������� ~ �� �������, � ���� �������� ��������� ������� �� � ����������� ������� �ᒺ������ �������. ��� ������� ���������� ���������� � ������� �������� ���������� � ����� ��.

���������, �� � � �������� � ���������� ������� �� ���� �������� ������ �������, ��� ���� �� ������� ������� �� ����� ����� ������� � ����������� ������� �� ������ ������ �������. �������� ����� ������� �� ������ �� ���������� ������� � ���� ������������� ���� ��� ���������� ���������. �� ������� �� ���������� ������� ������� ��������� ������ (��. 368 ��), ������������ (��. 408 ��), ���������� (��. 296 ��) �� ����.

������� ������� �� ���������� ������� ���������� ��� ���� ����� ������ �������, �� � ��'���� � �� ��������� ��������� ���������� ���������� ���������� �� ���� ����� ������ �������� �������: �������� ��� ������. ������ ��������� ������� � ����� ������� ������������ �� ����� ���������� �������� ��������. ���, ����� (��. 187 ��) ��������� ��������� �� ������� ������, � �� � ������� ���������� ������, � ��������� (��. 257 ��) - � ������� ���������� �����. ������ �������, ����� ��������� �� ������� ����� �����, �� ���� ���������� ���������� � ������� �������� �����, ��� �� ���� ������ � ����������� ��������� ��������.

� ����������-������� �������� ������� �� � ��� ���������-��������� ������ �������. �� ��� ������ �. �. �������� �������� �������, ������ ��������� ���� ���'������ �� � ����� �������� �����, ��� � � ����� �������� ������������ � �������� ���� �������. ������� ���������, �� ���� �����, � �������� ������������ ����� ����������� (�. 4 ��. 152 ��). �������� �����������, �� ���������� �������� ���� �������, � ����� ����������� ��������� �� ����������� ����� ��������� ������� �������, �������� �. �. ������ ��������, �� �� � � ���������-����������� ����� �������: ���� � ��������� ����������� �������� ������������� ������ ����������� ������� �������� ���� �������, �� ������������ �� �����������; ���� � �� ����������� �������� ������ ������� �� ������ - ����������� ��������� �� ����������� - ��� ����� ������������ �� ����������.

�� ����� � ���� ������ ������� �������� � ��� �������, �� ���������� ���������� �� � ������� �������� ���������� �������, ��� � � ������� �������� ������ �� ���� ���������� (���������, ��������� �� ����� ����, ��������� ��������� �� ���������� � ��'���� � �� ��������, ���'������ �� ���������� ����������, - ��. 379 ��).


� 4. ����� ������� � ���������� �������

���������� ������� � ����������� �������� �������� ����-��� ���������� ������. ³����� �� �������, ���� ���� ������ �������, ��� ���� ������, ������ �� � ����� �� ��������, ����� ��������� ���������, ����� �������� ����� � ��������� ��������� ����������.

����������-������� ����� ��������� ������� ���������� ������� ���� ����� ������ ����. � 1947 ���� �. �. ��������� �������� ���������� �� ������������ ���������� ����������� ����� ������� ���� �� ������ ������ �������, ������������� ����������� �������.

����� ���������� �������� ������� ���������� ������ � �������� ������ ����� ������-������������, �� �. �. ���������, �. �. ������, � �. ���������, �. �. ����������, �� ����������� ���������� �� ����� �� ������ ������������ ����� ���������� �� �������� ����� � �������� ������ �������, ������������� ����������� �������, � �� � �� �������� ���������� � ��������� �������� ���������� ����������� �� ������������� ����������.

������� ������ �������� ���������� ������� ����������, ���� �. �. ����������. �� ���� �����, ���������� ������� - �� ��������� ����������-������� ������ ����� �������� �������, ������������ ������������ (���������� �������), ����������� � ����, �������� ���� ������������, �� ����� � ��������, ��������� ����� (�) ������������ ������, ��� (�) ���������(���) ������������� �� �����, � ����������� ���������� �� �������� ��������� �������� ��������� � �������� �������, ������������� �������, �� ������������ ��������� �������� ��� �������� ���� ����������.

���������� ����� ����� ������ ��������-������� ������, �� ����������� �� �������� ��������� ����� � ������������� ����� ������� � ������, �� �������� � ��������, ����� � ������, ��������� �� ������������ �� �����������.

����� ���������� ������ ��������� �������� � ���������-�������� �������������� ��������� �������� ������������ �����.

���������� ������ ��������� ���������� � ����� � ��������� ������������ ��� ��������� �������� ��������� �������� ������������ �����, � ����� ������� ������ ������� ������������ �������������. �����, ������� ���������� ����� ��������� ����� �� ����������� � �������� ������� ������.

���������� - �� �� ����� ������������ ��������� ����� ��� ���� �������, � � ��������� �������� ��'���� �� ��䳺� ������� � ���������� ������� �������.

����� ������ �� ����� �����, ��� ������ �� �� ���� ������������ ��� ����������: ��������� ������� ���� � �������� ������� ��'������ � ���'������ ������, �� ������� �� ������ ��������� ��������� �����. � ���� �� ��������� ����������� ��������� ������������ ������� �����, �� �� ������� ��� �������� � ��� ����� ����� ������ ������� �������, � ��������� ���� � ����� � ���������� ����� - ��� ��������� � ��� ����� ����������� ������ �������.

���������� - ��, ����������, ������ ��������� ������, �� ���������� � ����������� ����������� ����� ���������� ��� ����� ����������� �������� ������������ ����� ������� ������ �������, ����������� ����������� �������.

��� ����� ������������ ������ ������� �� ������� ���������� ������������� � �������� ��������� ����������, � ��� ����� ������� ������� � ����� �������� ������� ����������.

������ ��������� ���������� ��������� ��� �����, �� ������� � ���� ����������� ������ ���� �������, ������� ����� ������������� � ������ ������������� ����������: ���������� ������� �� ���������, ������� �� ������� ����.

������� �� ����, ��� ������� ����������, ���������� ������� � ��������� ����������.

������� (��������) ���������� - �� ����������, �� ����������� � ����������� ������� �������������� �� �� �������� ������� (������������ ������ �������, �������, ����������� �� �������). ������� ���� ���������� ������������ � ������������� ���������� (����������, �������, �������) � ����� ����'������� �������� (� �������� ���������).

��������� ���������� � �� �������� ������� ������, �� ������ �������� �����������, ���������� � �������� �������, ����������, ����������, ���������� ���������, � �������� �� �������� ������������ ����. ���� ���������� �� �� ����'�������� ��������� (�� � �������� ��������), ���� �������� ���� ������� ������, ��� ���� ������������� ���'������ ������� ����������.

� ������������� ����������, �� ����������� �� ������������ ������� ����������, �������� �������� ������������ �� ��������� ��� ����� ������� ����������.

������� ���������� ����� ����� ��������� ������ ������� �� �����, ������� � ������ ������ �������� �� �������� ������ ��, ����� ����������� ������������� �� ������� �����. ��������, �� ��������� �������� �� �������� ���������, �� �������� �� ����������-������ �����, �� ��������� ������������.

� ��������������� �������� ��������� ���������� ������� ���������� ������ ���������� ���������, ������������ �������������� ���� � ������ ������ � �����������, �������� �������� ��������� ���, ����������� ������������� ���������� � ����������� �������.


����� VII ��`��� ������� � 1. ������� ��`���� �������

����� ������ ������ ������ �� ������ ��'���, ��������� ���� ����� ��� ������� ������� ��������� ���� �����. ������ ����� �� �������� �������� ������ �������, ��'��� ������� �� ��������� ��������� ��������-�������� ������� �������, �'������� ���� �������� ��������� �������. ��� ���� �������� � ��'���, ��� ���� ����������� � ������, � ����, ��� ���� ����������� ������� ���� ����������-������� ������� ������ ��'����.

������ ��� ��'��� ������� � ����� �� �������� � ������������ ���� � ������ ��� ��������, ���������� � ������� ������. ��� ����� ��������� ���� �� ���������� ���������� ������� ��'���� �������. �������� ��������� ���� ���� �������� � ������� ���� �������� �� �������� ���� �������� � ����� �������. ����� ��������� ��'����� ������� ��������� ���'������ ����� ����� (A. Feuerbach), ����� ����� � �� ��������� ���� (�. �. ��������), �������, �� ����� ��������� ��������� ���������� (�. Binding), ���������� ������� ����� ����� �������� (F. Liszt), ������ ����� (�. Welzel) ����.

� ��������� �������� ������ �� ��'������ ������� ������� ����� �����, �������, �������� ��������, ���� �� ����� ��� �� ����� (�. �. ��������), ��������� �� ����������� ������� (�. �. ������), ������� �������� (�. �. ͳ������), ���������� ����������� ������ ����� (�. �. ������). ����� �������������� � ������������� � �������� ��'���� ������� � ����� ��������� �������. �������� ��� ��, �� ��'����� ������� � ������� ��������, ���������� ����� � �� ������� ������������ ������������ (���������, ����� 1, 11, 111, 258, 377 ��). ����� ���� ����� �� ��������� ������ �������� �� �� ��� ��'��� �������, � �� ����� �������� ��������� �������, �� ������������ ����������� ������� (���������, ����� 115-118, 146, 152, 162, 296, 331 ��), ��� �� ��������� ����� �����, �� ��������� ������� ������� �������� (���������, ����� 143, 202, 213, 223, 236, 240 ��).

�������� ��������� ������� ��'����� ������� ������� �� ���������� ������ ��� �������� ������� � ����������� ������������ �����, ��� ��������� ��������� ��������� �������� �������� - ����� (�� ��������� ��������� ������������ � ����� ������ �� �����������), �� �����, ������'�, ����, ��������������, �������� �� ���� ������ ����� � �������. ��'����� ����������-������� ������� � ����� � ����������� �������, ���������� �������, �������, �������������� ����� ������ ����. � ��. 1 �� ���������� ������ ������� ��������, ������������ ��'����, �� ����������� �� ����������-�������� ��������. ����� ������ � ��������� ������ ����� ��'���� �������� � �������� ������ ����� �������, �� �������������� � ���������� ������������� �� �������� ��������� �� ���.

������� ��'���� �� ��������� ��������� ����������� ��������� ����������� �������� �����, �������������� �� ���������� ���� - �������� ���������. ��. 11 �� ��������, �� �������� � ����������� ��� �������� �������� ���������� ����� ����� (�� ��� �����������), ������� ���'����� �������. �����, ��������� ��� ������� ��� ��, �� ������ �� ������� ��������, �� ������������ ����������� �������. ���� ��'����� ������� ������� � ���� ������� ��������, �� ��������� �������� ��������� ��'����� ������� ������� ���� ���� (�����, ����, ��������, ����� ����� ����). � ������ ��� �� ���� ��������� �� ����������� ��������� ������ �� �������� ���������� �������.

������� ����� � ��������� ����������-������� ����� ���������� �� ����� �������� ��'����� ������� ��������� ������� � ����������� ������ ����� ���� - �������� �������. ����� ����������� ����� �� ��'���� ������� ���������� �� �������� ����������� ������ (��. 3), � ��� �������� ���������� ������� ���������� ������, �� ����� � ������'�, ����� � ������, �������������� � �������. �� ��� ������ ������� ��������� ������� ����������� ����������� �� ������������ ��������� �� ����� ������������ �����. ��� ����� �� ����� ������������ �������� ��������, �������� ����������-������� ����� �� �� ������� ���������.

���������, � �������� ������ �� ���� ����������� ��������� ������� ������ ��'����, �� ����������� ������� (����� � �������� ����� ����� ����������� ������� ������), � ������� ����� �� ������'� �������� ���� ����� ���� (����� II �������� ����� ����� �� ������'� �����). ��� ����, ������ �������������� ������ ������� � ����������� � ������� ������ ��������� ������������� ����� ������ (������ II, III, IV �������� ������� ��). ��������� �� ������ ������ �� ������� �������,� ���� �������� �. �. �����������, - ��� ��� ��������� �������� ������ ���������� ��'���� �������, �� ���� ����������� ��� ���������� �������� ������� �������, ���� �����, ��� ���������� �������, ��� ����������� ������ ������� �� ������? ͳ����� ����������� �������� ���� �� �� � ���� �� ����. �� � �������� ������ ��'���� �������� ������� �������, ��� ������ ���� �. Binding � �. Welzel�.

����, ��'����� ������� � ������� �������� �� ������, �� ������� � ��������� �� ������������ ������� ������������ �������������. ��������, �� ��� ����� ������� ����� ��� �����������, ������� ������� ��� �������� ���������� � ������� ��������, ���� ������� ��������� �������� ��� ������ ������� ������ �����. ³�������, �� �� ��������� �� ����� ��������� ����������� (������, �������, ������ ����), � ����� ������ ��������� (���������, ��������, �� ������� �������� ����� �� ���������������� ��� �������� �������), �� ������ ���� ��'����� �������. ������� �������� ������ ����� ��'�������� ��������, ������� ���� � ��������� �� ������� ��������, � ����, � ��������� �� ������ ������������ ������, � � ���������� ���� �����. ������ ����, ������� �������� � ���������� ���� ������ �������. ������� ������ ������ ������ �� ��'������� �������� ��'���, ����� ���������, �� �� �� ���� ������� ����� ����, ���� ���� � ��'������� �������.

� ��������� ���� ������������ ����� �������� ������� ��� ��������� �������� ��������� �������: �) ���'���� (���) �������; �) �������, � ������� ����� ������� ��������; �) ���������� ��'���� (�������� ������� ��������) �� ���� �������.

���'������ ��������� ������� (���������� �������) ������ ��������� �������, ��������� ��'������� ��������, ������� �� ����� �����. ������'������ ������� � ��������� ���� �� ����. ���� ���� �������� �������, �� �� ���� � ����� �������, �� ������ ������� ����� ���� �������� ��'����, �������� �� �� ����������. ׳��� ������������ ���� �������� ��������� �������, ����� �� ���'��������� ������, � ����� �� ���������� ������� � ����� ���������, �������� ��������� �� ���������� � ������� ��������, �� ���������� ��'����� ���� �� ������ �������.

��������� ��������� ������� � ��� ��, � ������� ���� ��� � ��'���� � ��� ������� �� ��������. �� �������� ������� �������� �����, ����, ��������� �� ������ �������, � ����� ���� ������. ���������, � ��'��� ������ �������, �� ����� ���� ������ (��. 148 ��), ������� � ���� ��������� �������, �� ������������ �������, � �� ���'������ ���������� ������ ���� ������. ������� �� ������������ �������� �� ������� �������� �������� ������� �� �� ������ ����� - ��������� (��������� ���� � �����, �������, ������� ����) �� ����������� (�������� �����, ������ ����� ����).

���������� ��'���� �� ���� ��������� ������� - �� ����� �������, ������ �������'���� ���'���� ��� �������. ������� ���������, �� ���������� ��'���� ������ ������ �� ���� � ������� ����������� �������� ��������� �������, � ���� ���� ��������� ���������� ��������. ��� ����, �� � ������� ��������, ���������� ��'���� �� ��'�������� �����, ����� ���� � ������� �������. ����� ���������� ��'���� ����������� ���������� � ����� ������ ������� �������� (��������� �������������� ������ �������� �����; ����������� ������������ ��������� �������; ������������ ��������� ���� ����� �� ���������� ����), � ����� � ������������ ��������� ��� ����������� ������� ��������, � ���������� ���������� ����. ��� ���� ��� �'�������� ������� ����������� ��'���� ������� �������� ���������� ���� �������� (��������) ���'���� �������.

� ����������� ����������� ���������, �� �� �������� ��������� ������� ����������� � ������������ ��'���� �� �����. ��� �������� ����� ���� � ������ � �������� ��������� ������� ����������, ������������� �� ����. ������� ����������� ����� ��������� ��������� ������ � ����, �� ������, ��������� ���� � �� ���� �� ���� ��������, ����� �� � ������.

����� �����, ��'��� ������� - �� ���������� ����������� ������� ������� ��������, �� �� ������ ������, �������� �� ����� ����� ��� ��������� ������� �������� ���� �����.

��������� ������������ ��'���� ������� �� ������� ���������� �� ��������� ��������. ���� ��'��� ������ ������ ���������� ������� �������, ������� ���� ������ �� ���� ��'�������� � ���'�������� ����� �������, � �������� ������� ��� ����������� �������, � ����� ��� �������� ������� �������� ������� ��. ������� ��'����� �'��������� �������� � ������ �������� ��������� �������, ��������� ������� ��� ��������� ���������� �����, � ����� ��� ���� ����������� �� ������� �������� ����������� ��������. ��� �� �������� ���� ��������, �� ������ ��� ��'��� ������� � ����� �� �������� � ����������-������� �����.


� 2. ���� ��`���� �������

� ��������� ����� ������������ ����� ������� ���������� ��������� ������������ ����������� ��'���� ��� �������볻. ����� � ��� ���������� ���������, ������� � ������������ ��'����. ������������ ����� ���� ����������� � ��, �� ��� ��������� ������������ ����������� ������� ��������� �������, �� ����� ����� �� �������� ������� �������� ������ ���� ���������� �������������� ����������� �������� �����������, ����������� (�������������) �� ��������� (������������). ��� �� �� ����� ��������� ��'���� ����������-������� ������� �� ����� ����� �� ������������.

��������� ��'����� ������� ��������� ��� ��������� ��������� �������, ����������� �� ������� ������������ ������. ����� � �� ������� ��� ��'���� ����������-������� �������. �� ���� ������� ������� ��������� ������� ��������: �����, ������'� �� ���� �������� �����, ����������� �������, ��������, ����� ������������ ��������, ���������� �������, ��������� ij������� ������ �������� ����� ����. ��������� ��'��� ������� �� � ��� � �������� ���������, �� ���� ���������� (������������ ��� ������������) � ��'���� �� ������ ������������ �������������, ������������ ������ � ���������� ����. ��������� ���������� ��'���� �������� �������� ������������ ������� �� ���� ��������� �������, ���� �������� ��������� ���������� ����� � ������ � ����, �� ���� ����� ���������� � ��������� ��������. ���� ��� ����쳺���� ��������� ��'��� ������� � ��. 1 ��.

��������� ��'��� ��'���� �������� ���� ��������� �������, ������ �� ������� ������ ��� ���������� �������������. ���� � � �� ���� �������� �� ���� �� ������� (���������, ����� ��������, ����������), �� �������� �� (���������) ����� �� � ��������. ��������� ��'��� ������� �� ������� �������� ��� ���������� ������� �� ������� �������, ����������� �� ����������� ���� ����.

ϳ� ������� ��'����� ������� �������� ������ ����� ��������� ��� �������� ��������� �������, �� ��������� ����� ����� ���������� ���������. ������� �������� ������ ���� ���������� ����� ���� ������� ����� ������������� �� ������������ ���������� ��������� ����������-�������� ����. ������� ��'��� �������� �������� � ������ �������� ��������� ������ ����� �������, ����� �� ������� �������� ������� ��'������� ������� ������� � ����� �� ���������� ������������ ����� ���� � �������� ������ ��.

�����������, �� ������� ��'��� ������� ��������� ����������� � ���� ������ �������� ������� ��. ���������, ����� VII ������� �������� � ���� ������������ ��������. ������� ��'����� ���������� ���� �� ������� ��������, ����� ����� �� ����, ���� ��������� ������������ � ������ ������� ��������������. ���� ������� ��'��� ������� ��������� � ���� ����������-������� ����. ���, � ��. 401 �� (������� ���������� �������) �� ������� ��'��� ��������� ������� ����������� ������������ ������� ������� ��� ����������� �������� ������.

������������ ��'����� ������� � � ������� ��������, �� �� ������ ���������� ������ � ���� �� ������� �����. ���, ������������ ��'����� ��� ������� � ����� ��������� �����, ��� ��������� ����� - ��������, ���������� ��� �������� �������� (�������� ��������� �����), ��� ��������� � ����������� ������� � ����������� ���� (����, �� ������, � �������� ����). ������������ ��'��� � ����'������� (��������������) ������� ����-����� ������ �������. ��� ���� ������� ������������ ������ ������������� ��� ���������������� ��������� ��������� ���������� �����.

� ������� ������������ ��'��� ��������� ������������� �� ������� �� ����, ��� ���� ���� ��������� �� ������� (���������, � �������, � ������������ ��'����� �������� � ����� �����). � ������ �������� ����� ������� ����� ���� ������������ ��'���: ���, ������������ ��'����� �������, ������������ �������� 121-126, � ������'� �����, � �������, ������������ �������� 328-330 ��,-����� ������� �������� �������. � ������ ������ ������������ ��'��� ����������� � ���������� ����� �������� ������� �� (���������, ������������ ��'����� �������� ����� ��. Ill KK ������ ����������, ������������ �������� �� ��������������, ���������������, ��������, ��������� �� ������������ ������� ������). ����� ��������� ������������ ��'��� ����������� ������� �������������� ������ ���������� ������.

�� ����� ������ ������, �� ������� � ������������ ��'����� ��� ������� �� � ������� ��'��� (������� �������� ������ ����), ����� ��'��� ������� �������� ���� ������� - �������, ��������, ���������� ����. ������� ������ �� ��������� (�����) �� ���������� ������, � ���� ���, �� ����������� ��������� ��'����� ����� ���� ������� �� ������������ (����������), � ������� ��'���, ����� ��'��� ������� ����. ������������ ��'��� � ������ ��� � ���� ��������� �������� ������, ����� �������� (��������) ���� ��������� �������.

��� ����������� ������������ ��'���� ��� �������볻, �������� �� ����������� � ��� ���������볻. ������� �������� ������ � ����, �� �� ��� ��������������� ��'���� ���������� �������� (��������) �� ���������� ��'����. �� �� ���� ���, ���� ����� � ��� �� �������� ����������� ����� ������ ����� ��������� �������. ����, ������� ��� ��������'���� �������, � ���� ��� ����������� ��'���� � ���������, � ���� - �����������. ���������, ��� ���������� ��'���� ������������ �����-, ����-�� ��������������������, ���� �� ���������� �������� �����, ���� ������ ������� � ������ �� ���� �������, ���������� �. � ��. 292 ��, �������� ��'����� ������� ��������� ������ ���������� ������������, � ���������� - ����� �����, �� ������'�, ��������, ������� �������, �������.

�������� (��������) ������������ ��'����� ����������� � ������� ��������, ��������� �� �� ��������� �������� ������� ������� �� ������ ������� ���� ������������ ������� �������� ����������-������� �����. ������� ��������� ��������������� ��'���� ����������� ���� ������� � ������ �������� ������� ��.

���������� ������������ ��'����� � � ������� ��������, ���� ����������� ��� �������� ���� ������ ������� ��������� ����� ����� � �������� ��'�����. ���������� ���������� ���������� (����'�������) ������������ ��'��� � ���������� �������������� (������'�������) ������������ ��'���.

���������� ���������� ��'��� ������� - �� ������� ��������, ���� ��� ������� ������ ������� ������ ������������� �����. ���������, � ����� ������������ �������� ��� ����������� ����� (��. 196 ��) �������� ������������ ��'����� � ��������, � ���������� ���������� - ����� ��� ������'� �����.

���������� �������������� ��'��� ������� - �� � ������� ��������, ���� ��� ������� ������ ������� � ������ ������� ����������� �����, � � ������ - �������� ����� ��� ��������� �� ���������� (���������, ������'� ��� ������� ����������� -�. 1��. 152 ��).

���������� ����������� ����������� ��'���� ����������-������� ������� �������� ���� ������� ��������� ��� �� �������� ������� � ���, ���������� ���� ����������� ��'���� � �������� ������ ��������� �������, � ����� �'�������� �������� ��������� ���������� ���������. ����������� ��'���� ������� ������ ����� � �� �������� ������� ��� ���������� �������.


� 3. ������� �������

³� ��'���� ������� ��� �������� ������� �������. ���� ��'��� ������ ������� � ����� ��������� �������, ������ � ����'������� (����������) ��������� ������� ������ �������, �� ������� - �� ���� (����� ���������) ������������ ����, � ������� ���� �� � ��'���� � ����� ���������� ������; �� - �������������� ������� ������, ���� ����������� �� � ��� ��������. ���������, ��� ������� ��'����� ������� � ����� ��������, � ��������� - �����, ���� �� ���� �������; ��� �������� ������� ��������� �������� � ������������� ��'����� ������� � ������������ ������� ��������� �������� � �������������, � ��������� ������������; ��� ����������� ����� ���� ��'����� ������� ������� ���������� �������, � ��������� - �����. ����� ������� ������� � �����, ���������, ��������, �� ������ ����� ������ ���������� (��. 125 ��), ���������� ����������� (��. 156 ��), �������� �� ������� �� ���������� (��. 336 ��).

���� ������ �� ��� �������, ���� ��������� ���������� ��������. ������� ��������� ������� ���� ���������, �� �������, ����� ��, �� �� � ������� (�����������) ������� �������. � ����� ������ �������� ������� ���������� ��-������: �) ������� ���� ����� ����������� � ������ ����� (���������, � ��. 245 �� �������� ������� �� ����� �������, �� ���� ������ ��� ����� ����������); �) ������� ���� ������������� ��������� � ���������� ����������-������� ����� (���������, �� �������� 368-370 �� ���������� ����������� ������ ���� �� ����-�� ��������� ������� - �����, ��������, �������� �������� ������ �� ���� ����, ��� � ������ �����); �) ������� ���� ����������� ������ ������������ ������, ���� ����� ���������� �� ���������� �������� (���������, ������ ����������� ������, ��� �� ������� � ��. 305 ��, �������������� �� ������������� � ��, � � ������ ����������-��������� ���).

����������-������� �������� �������� ������� ������������ � ����� ��������:

1) ��������� �������� ������� � �������� ����� ����������� ������ ������� ��������� ������� ���� �������������, �� ������ �������� �������� ������� ����������;

2) ������� ������� ���� ��������� ������� ������������ ������� ��������� ����. ���������, ��������� ���������� (��. 190 ��) � �����, ��� �� ������ �������� ������� ���������� � �������� �������, ��������� ��� ��������� ���, � ��������� ��������� ������� ����� ������ ������ ��� ����������� ������ (��. 192 ��) � �����, ��� ���� ������� ���� ������� � �� �������� �� ����� ���'����;

3) ������� ��������� ���� ���� ����� ����� �� ������� ������������ ���������� �� ������������ ����. ���������, �� ��������� ���������� ���������� ������ ����������� (��. 201 ��) � ����������� �� ������������� ��������������;

4) � �� ���� ������ �������� ��������� ������ ���� ���'��������� ��� ����������� ����������� ������� (���������, ���������� ��������� ��������� ������� ����� �������, ������������� �. 1 ��. 357 ��, � ���������� �������� �������� ��������� ����������� �� �. 2 ��. 357 ��) ����.

������� ������� ��������� �������� �� ������� � ������ �������� �������. ���� ������� ������� - �� ��, ��������� �� �� ����� ������� ����� ��'���� �������, �� �������� �� ������ �� � ��������, �� ���������������� ��� ��� ��������� ��'������� ������� ������ �������. ���, ��� ��������� ������� ������ ���� ���������� ��� �������� �������, �� �������, �����, ���, � ����� ������ ������� - ���������, �� ����� ����� ������� ��������� �����. ��������� �� ������� ������ ���� ��� ��� ���� �� ����� (����, ���, �������� ������ �� ��.). ���� �������, �������� �� ������ ������ ����������, ��� �� ������, ����� � ����. ���������, ����� ��� �� ��������� � ��������� �������, � ��� ������� �� ��������� ���� ���� - ��������� �������� �������; �������� ��� ���� ��������� � ��������� �������, � ��� ����������� ���� ��� ���������� ����� ������ ������ ������ - ������� �������� ����������.


� 4. ��������� �� �������

�������� ���������� �� ������� � ������������ ���� � �� ����������� �����������. ���� �� ����������� � ����������� ��������. �� ��������� ��������, ��������� ��������� ������ �����, ��� �������� ������������� �������� ��������, ������ ��� ������� �����. ���������� ���������� ����� ����� ������� (�������� ��������� �������), � ����, ������� ����� �� ������ �������������� �� ������ ��������� ����������. ����� � ��� (��. 49) ��������� � ��������� ������������ ������� (��� ����� �� ���� �������� �������� ��������� �����, ��� ��������� �������, �������, ���� ��� ������ ����), �� �� ���� ����������� ����� �� ����'����. ���� �������������� �������, �� � ����� ��������㳿 (������ ��� ������ �������) ���������� �� ������� - ������ ��������� ��������: ��� �� ������, �������� �� ��䳺�����, � ����������� �� � ���� ���������.

����������-������� �������� ������� ���������� �� ���� ����������. �� ������� ������� ������� ���������� ���������� �� �������: ���������� (��. 116), ��������� (�. 2 ��. 134), ��������� ����� (�. 1 ��. 152), ��������� (���������)� (�. 2 ��. 154) ����. ��������� ����� ���������� ������ ��� �������� ���������� (��� ���� ���������): 1) ���������-���������� ����� (�����, ��, �����, ������� ���� ����); 2) �������� ��� �����, ��������� ��������� ���� �� �������� � ������ ��������� ������� �� ����������� �� ����� ��������� ���������, ��'�����; 3) ��������-����������� ��������������, �� �������� ��������� ����� �� ���������� ��������� � ���������� �������, �� ���� ������. � ���� ��������� ��������� �� ������� �� ���� �������� ����� ������� ����������-������� ��������, ������� ������������ ��� ���������� ������� � ���������� ���������.

���� � ����������-������� ������ �������� ���������� �� �� ����� �� ���������� ������������� ��������, ��-�����, �� ��� ���� �������� � ������� ������� �, ��-�����, �� ���� ���������, �������� �� ������� ��������������. ���������, � ������� 116, 118, 123, 124 �� ����������� ������ ���'������� ���������� ������������� � ��'���� � ������������ ��������� ����������, �� ��������� ���� �������� ��������� ����������, ����������� ��� ��������� ������� ��� ����������� ������, ���������� ��� ���������� ��������. �������, � ��. 350 �� �������������� ���� ������ ������������� �� ������� ���������, ������ ��������� �����, ��������� �������, �������� ������� �� ������� �������� ���������� � ��'���� � ���������� ��������� ����� ���������� ��� ������������ ����'����. �������� ��������� ����� ���������� ������, �� ���'������� ��� ��������� ��������� (���., ���������, �. 7 �. 1 ��. 66, �. 4 �. 1 ��. 67 ��).

������� �� ������ �������� �������, ��� ��������� �� ������� ����� ������������ �� ������� ����: 1) �� ��'����� ���������� ��������� (��������� �� ��������; ��������� �� �����������; ��������� �� ������� ����); 2) �� ����� �������� ���������� �� ������� (��������� � ���������� ���������; ��������� � ������������ ���������; ��������� � ����������� ���������); 3) �� ������ ���� ���������� ��������� (��������� �� ���������� �������; ��������� �� ������������ �������) ����. ������� � ���� ����������� ���������, ���������, ������� �� �� ����, ���, �������� ���������� ��������, ����������� �������, ���� ����� ����.

� ����� ����������-��������� ������ ��� ���������� �� ������� �� � ��� ����������� ����������� ������� ��� ���������� ������������� ��� ����䳻 ���������� �� ��������� ���� �����, ���������� ��������� �������, ������������ ��������� ��� ���� �������� ���������� ��������� ����. ��� �� ������� ���������� �� ���� �������� ���������� ����������� ������� ���� ��������.


����� VIII ��`������� ������� ������ ������� � 1. ������� �� �������� ��`������� ������� ������ �������

��'������� ������� ������ ������� - �� ��������� ������������ ������� ��� ���������� ������������� �����, �� �������������� ������� ����� �������� ������������ �����, �� ������ �� ��'���� ����������-������� �������, � ����� ��'������ ����� ����� ���������.

��'������� ������� �������: �) � ���� ������ ������, �) ���� ����� �� ���������, �) � ���� ������ ����, ����, ���������� �� ������, �) �� ��������� ���� ������ � ������� ����������.

������ ������ ��'������� ������� ������������ � ����������� ������ �������� ������� ��. ���������, ��������� � ��'������� ������� ������ � �������� �������� �������� ���� ��� �������� �� ���������� ���������� ������ �����, ������� ��� ����� ������������� �� (��. 127 ��); ����������� - � �������� �������� �� ������������� �������� ����������, ������� ���� ������������ ��� � ������������� ������������ ����� �������� ����� (��. 152 ��); ���������� - � ��������� ����� ������ ��� �������� ����� �� ����� ������ ������ �� ����������� ������ (��. 190 ��).

����� �����, ������� �������� �� ����� ������� ������ ������ � �������� ������������ ����, ��� � �������� ������� ��'������� �������. ��� ���������, �� ���������� ������������� ����� ���� �� �������� ���������� �����, � �� �� �����, ���� ������� ������.

��'������� ������� � �������� ���������� ������� �������� ��������� ���������� �����, ������� �������� �������� ����� ��'���� ����������-������� �������.

�����, �������, ���� ���� ������� (��� �������, �������� ���������), �������� (��� �������� ����� ��������), ��������� (������ ��� �������), ��������� (������ ��� ��������� ���������), �����.

��������� ��'������� ������� ������ � � ����, �� ���� �� ��������� ������������ ���� ������ �� ������. ���� ������� ���� �� ����� �� ��'�����, ���'�������� ��������, ���'����� � ����������� ���� �� ��'�������� ��������. ���������, ��'������� ������� ������� ������ � ������� ��������� ������ ����� (��. 185 ��), ������� -� ��������� ��������� ������ ����� (��. 186 ��), ��� �� ��'��� �������� �������, ���'��� � ���'������� ������� �� ��������.

����� �� ��'�������� �������� ������ � ����������, ���� ���'��� ����� ���������� ��������� ����� ������ �� ������ �� �����, ��� �� ������ ������, ��������� � �����������, ����������� ��� ����� �� ������'� �����, ��� ������� ������, ��� � �������� ������������ ������ ���������� (��. 187 ��), � ������ ����'������� ������ ��� �������� ������ �����, ��� �������������� �������� ���������� ��� ��������� �� ���� ��������� ��������, ���������� ����, ������ ��� �������� �������� ��� ���, ������������ �� ��������� ������� ����� ��� �����, �� �������� � ������� ����� �� �� ��������, ��� ������������� ���������, �� ��������� �� ���� ������ ������ ������� �������� � ������� (��. 189 ��).

��'������� ������� ��������� ���������� � �������'���� � ������ ���������� ������ �������, � �������� - �� ���'�������� ��������, ������� ������ � ������ ������� ����� ������������� ���'���� �������. ��'������ ������ �������� ������������ �����, �������� �������� ����� ���������� ������ � ��� ���'������ ������� ������� - ��� ����� � ��� ����, ����� � ����.

���������, ��� ������� ������� ����� ���'���� ������ � ������� ��������� ����� (��'������� �������), �� ������� ��� ��, �� ���'��� ��������� �������� ����������� �������� ���������, ���� �������� ���� ����� �� ���� �������, ����� ��� �������� � ���� ��� ������ (���'������� �������). � ������ ��� �������� ����� ������ �� ����� � ��� ����. ����� �����, ���� ��'������� ������� � ������� �'�������� ���'������� �������. ��� ����������� � �������� ������� ���������� ������ �� �������� � ����� �����, �� �������, �������������� ��'������� ������� �������, �� ������ ��� �'���������� ������ ���'������� �������.

���������� ��'������� ������� ������ ������� ���������:

�) �������� ���������� ����� (�� ��� �����������), �) �������� ��������� �������, �) ���������� ��'���� �� �������� ����������� ������ � �������� ����������� �������� (� �������� �� ����������� �������).

ֳ ������ ���������� ���������, � ���� ��������� ���� ��������� ��'������� ������� �������.

�� ��'������� ������� ������� ����� ������������ ������: �����, ����, ���, ����������, �������� � ������ �������� �������.

������ � ������������ ������ ��'������� ������� ����� �������� ���: �) ������������ �������� ������ ������� � ��� ����� - ��� ������� ���������� �������������, �) ���������� ����� �� ���������� �������� �������� ������� ��, �) ����������� ������������� ���������, �) ��������� ��������� �� ���������� ������������� � ��������� �� ������ ������ ��� ���������� �������������.


� 2. �������� ���������� ����� �� ���� ����

�������� ���������� ����� � ����'�������, ����������� ������� ���� ����� ����� ��'������� �������. ��� �������� ������������ ����� ���� �������.

������� ������� ������ � ��� �� ����� �������� �����, �� ������ ������,- �� �� �����������.

��������� �������� ������� ���������� 䳺�. ��, ���������, ��� �������, ��: �������� ����� (��. 111 ��), ����������� (��. 152 ��), ����� (��. 186 ��), ����� (��. 187 ��), ����������� (��. 201 ��), ����� �������� �� ��������� (��. 225 ��), ��������� (��. 257 ��), ��������� ���������� ������������ ������� (��. 289 ��) � ������ ����� �������.

������ ����������� ����������, �������: �������� �� ������ ������� �� ��������� ���� (��. 164 ��), �������� �� ���������� ������� � �������� ����� (��. 207 ��), �������� �� ������ �������, �����, ����� ����'������� ������� (��. 212 ��), �������� �� ������� �� �������� �������� ������ (��. 335 ��) ����.

��� ������� ���� ��������� �� ������ 䳿, ��� � ������ �����������. ��, �������: ��������� ������ ��������� ������� (��. 236 ��), ��������� ������������ ������ (��. 251 ��), ��������� ������������ �������������� ����� ������� ������� (��. 270 ��), ������������ �������� ������� (��. 328 ��), �������� ��������� (��. 367 ��).

�������� ������� ������ 䳿 ������ ������� ������� �������� �����, �� ������ ������. �� �� � �������� �����������, ������������, ���� ��������� ����� ��'���� ����������-������� �������. ���� �� ����� �� � �������� �����������, �� ����� �� ���� ���� ������� ��������� (�. 2 ��. 11 ��). �� ��������� ������ ������ ���� ��������� � �������� ������� ������ �����������.

����������� � ������������ ���� ����쳺���� �� �������� ���������� ������� ������� �������� �����, �� ������ � ���������� ���� �����, ��� ����� ������� ���� � ����� �������� �� ���������� �������� �������� ������������ �������.

����������� �� ����������-������� �������� �� �����, �� ���� � ������������. ����'���� ���� ���������� �� ������� ���� � ���� ��������� �: �) ������ (���������, ����'���� ����� �������� ������); �) ����������� ���� (���������, ����'���� ���� �������� ���������� ��� ��������� ���� ���������); �) ��������� ������ �� ������������� (���������, ���������� ����������); �) ��������� ������� ������� (���������, ����'���� ������ ���������� ����������� ����; �) ��������� ������ (���������, ����'���� ����� �������� ������� ��������).

������ ����������� ��� ����'���� �� �������� ������� ��������� �� �������� ����� �� ����� ���������� ������������� �� ���������� �������� ��.

������� �������� ����� (�� �� �����������) � ��������� �������, ��������, �� �������� ����, ���������, ��������� ������ ������� ���������� ������������� ����� ���, ���� ��� ������� ������� �����.

����� �� ���� ���������� �������������, ���� ���� �������� ���� ����� ������ ��� �� ������� �������� �������, �������� ����� ���� ����� ���� ������� ����������� � ���� �� ����� �������� ����� �������� (��. 40 ��). ���������, ������ �� ���� ����� ���������� �������������, ���� ��� ����� �� ��'���, ���� �� ��������, ���� ���� ��'����� �� ���� ���� ���������� ���� ����� ���������� � ��� ����� ���������� ������� ��������� ���������� ��� ����'���� ���� ������� ����� ��'���� � ��������� ������� 䳿 ����������.

��������� ������ (������� ���������, ��������� ������� ���������, ��������� �����, ������, ���� ����� 䳿) �� ������� ������, �������� ����� ����� �������� ��������� �������� ����� ����, ���������� ���������� ������������� �� ��������� ����� ����������������� ���������, ���� �����, �� ������� ������ ������, ���� � ���� ������� �����������. ���������, ����� �� ������� ����� ���������� ������������� �� ��, �� ����� ����� ���������, �� ����������� ���� ���������.

���������� ������������� �� ����� ��� ����������� ���, �� ���� ����쳺���� �� ��� �������, ��������, �����, ���� �� ����� �������, ����� �� ����� ������� ���������� ��������� �������� ���������� �� �� ����'����. ���������, ��������� �� ������ ���������� ������������� �� �������� �� ������� �� �������� �������� ������ �������� ������� ������������, ��� ��������� ���� ��������� �'������� �� ��������� �����.

��'������� ������� ������ ������� ���� ���������� � ����������� �����, �������� ����, ������� ������� ������� ����, ����������������� ������ ��������.

������� �� ���������� �������� ������� � ���� ������������ ����� ���������� ��: �����, ������ (�������), ��������, �����������.

���������� ������� ������� � ��, �� ��� �� �������: �) ��������� ����������� �� ���� ������������ ��'���; �) ��'������� ������� ���������� � ������ �����; �) ����� ���������� ����� � �� � ������; �) ���'������� ������� ��������������� ����� ������ ����; �) ���������� �� ����� ����� ����������� �� ����� ������� �������� ������� ��.

�� ������� ������� �������, �������, ������ �������� ����'� �� ������������� ������ (��. 117 ��), ������� (��. 185 ��), ������ ���������, �� ������ �������� ������� (��. 329 ��).

��������� � �������:

�) ��'������� ������� ���� ���������� � ���� ��� ����� ����� ��, ����� � ���� �� ����� �������� (������������) �������� ������ � ����� ���������� ������, ����� �� ���� ������������ � �� ������� ������� ��. ���������, ��������� ���������� ������������ �������, ������� � �����������, ����������� ��� ����� ��� ������'� ���������� (�. � ��. 289 ��). �������� ���������� �� � ����� ��� ��������� ���� � ����������� �� �. 1 ��. 289 �� �� �� ��������� ������ ����� ������'�;

�) �� ��������� �� ��� � ����� ������������ ��'����. ���������, ����� (��. 187 ��) ������ �� �������� �� �� ������'� �����, �� ������� ������;

�) ��'������� ������� ���� ��������������� ����� � ����� ���������� ���������. ���������, ������ ����� ������ ����������, �������� ����� ������� ������ ���������� (�. 2 ��. 121 ��);

�) � ������� (��������) ������ ����. ���������, ��������� ���������� ������, ���� ���� ���������� �������� ������ ������'�, ���������� ��� ������ �������� (�. 2 ��. 134 ��). � ������ ��� �������� ��������� �� ����� ���������� ������ ��������������� ������� ������ ����, � ���� �������� ���������� ������� � ������������.

�������� ������� ����������������:

��-�����, ������������ ���������� ���������� ����� (䳿 ��� �����������). ��'������� ������� ������ ������� ������, ��������� �������� ������� ����. ���������, ��������� ������ ��� ��������� ����������� ���� (��. 263 ��) ���� �������������� �� ����� ��䳿, ��� �������� ���� ��������, - ������, ����������, ����� ����. ���������� ������� ������� � �������� �� ������ ������� �� ��������� ���� (��. 164 ��), �������� �� ������� �� �������� �������� ������ (��. 335 ��) ����;

��-�����, - ���������� ������ � ��������� ������������ ��������� ������ ����� �����, ���� ���������� ����������� �������� ��� � ������������ � ������� ���� � ��������, �����������, ������ �� ����� ��䳺�. ���������� ����� ������� �, �������: ����� � ��������������� ����������� ������� (��. 394 ��), ������������ (��. 408 ��).

����������� ������� ����������� � ����� �������� ��, ��'������� ������ ������. ��� 䳿 ���������� � ���� ��������� ��������� ������ � ������������ �� ����� ������� �������� ������� ��. ��� ������� �������������� ������� ���'��� ������ �� ���� � ��� �� ��'���, ����� ���������� ����� � ��� �� ��������, �� 䳿 ����� ������� ��'����� ����� ������� � ��������� �� ���������� ����� ����.


� 3. �������� ��������� �������

����-���� ������ ����� �� ����� �������� ��������� �������, �� ����������� � ���������� ����� ��'���� ����������-������� �������.

����� ���� ����: �) ������� (���������, ��� ������� (����� 115-119 ��), �������� ��������� (����� 121-125 ��); �) �������� (�������, ��� ������ (��. 186 ��), �������� ������� ��� ���������� ����� (��. 194 ��); �) ��������� (������, ��� ����������� ���������� ��� ��� ��������� ������ (��. 146 ��), ����� ��� ������� (��. 297 ��); �) ��������� (���������, ��� �������� �� ������������ �������� � �������������� ������ (��. �� ��), ��� �������� �� ���������� �� ������������ ���� (��. 112 ��).

������ ������� �������� �� �� �������, �� ���������� ������ �������� ��, ��� � �������, �� � ��'������� ������� ���������������� ����������� (���������, ��������� ������ � ��������� ������� ����� �������, ������������� �. � ��. 135 ��, �� ����� �������� � ��������� ���� ����������� ����� ���������� ��� ����� ������ �������).

�� ��� ����������� � ���� VI, ������� �� ����, ����'�������� �� ������'�������� �������� ��'������� ������� � �������� ��������� �������, ����� ������� �� ����������� ������ �������, �� ������� ���������� �� ������� � ����������� ������� �� ������� � ���������� �������.

� �������� �� ����������� ������� �������� ��������� ������� ���������� � ����� ����'������ ������ ��'������� ������� ������ �������. � ����� ���� ������������ ��-������:

�) ���������� ������� �������, �� ������� ��� ����'�������� �������, ���������, ����� ������ ��� ������� (��. 115 ��);

�) ������� ������������ � ���������� ����� �������� ������� �� - ���������, � ��. 264 �� (������� ��������� ����������� ���� ��� ������� �������) ����������� �������� ����� �� ���� ���� �������;

�) ��������� ��� �� (���) ����� ���������� ����� (���������, � ��. 227 �� ������� ��� ������ ��� ��������� ������������ ���������, ���� ��� 䳿 ������ � ������� �������; � ��. 367 �� (�������� ���������) - ��� ������� �����).

�� ������ ���� ������� ����� ��� ����������, � ���� ��� ����������� � �������� ������� ����������� ����� ��������� �������� �'��������� �� �������� � ���������� �������� � ����� ������� ��'������� �������.

������� � ����������� ������� ���������� ���������� � ������� �������� �������� ������������ �������, ���� ����������� � ���������� ����� �������� ������� �� � ����� ����'������ ������ ����������� �������. ���� ������������ � ����� ������� �� ������, ������ ��������� �����������, � ���������� ��������� ������� ���� � ���������� �� �������� ������� ��. 15 ��.

������� � ���������� ������� - �� �������, ��� �������� ���� ���������� ��������� ������ ����� ������ �������� ������������ �����. � ����� �������� ������� �� ������� � ��'������� ������� � �� ���������� ����� �� ���������. ������� � ���������� ������� �������� ������ ���������� �������� ��������� ������� (���������, ��� ������� ����������� �� ���� ����������� ����� �� ������������ ������ ����������), ��� ���� ����������� �� ������ ��'������� ������� ������ �������, � ��������������� � �� ���������� ����� ����� �� ���������. � ����� �������� ������� ������ ������������� ����� ��� ���������� ��������� �� ��������� ��������� ��� � ���������� ��������� ������ �� ������ ��������� ���� ����� �� ������ �������� �������� ������� ��.

�� ������� �� ���������� ������� �������, �������: �������� ����� (��. 111 ��), ����� ���� ������ (��. 148 ��), ��������� ������� ����������� (��. 159 ��), ��������� �������� �� �������� ������ ������ � �������� �������� (��. 268 ��), ��������, ������������ ��� �������������� ������, �� ���������� ����� ���������� � ���������� (��. 300 ��), ��������� ������ ������� �� ����� ��������� ����������� ������ ��� ������������ ������� (��. 319 ��), ���������� ���������, �������, ������ �� ������, �� ����, ������������ ���������� ��������� (��. 358 ��), ������� ������ (��. 369 ��), ��������� ��������� �������� ������� ��� ���� ������ (��. 407 ��).

��� ������������ ������� �� ���������� ������� ������������ ���������� �������� ��������� � �������� ������ ���������� �����, � ����� ��, �� ��������� ���������, ���������� ������ ������� ����� � �������� �������� ��������� �� ����� �������. �� ���������, �������, ����� �������, �� �������� �����, ����������, ���������.


� 4. ���������� ��`���� �� ������ � �������� ������������ ���������

���������� ��'���� �� ������ � �������� ����������� �������� � ����'������ ������ ��'������� ������� � �������� �� ����������� �������. ���� � ��� �������� ������� ����� ��'����, ���������� ������������� �� �������� �������� ������������ ������� �����������.

� �� ���� ����, �� � ��������� ������� ����������� ��'����. ����� ����� ������� ����������� ������ ����� � ���� ������������ ����� � �������� ���� ������������.

����� ������������ ����� �������� ���������� ��'���� �� �������� ����������� ������ � �������� ����������� �������� � ������� �������. ������� � ������� - �� ���� �����, ��� �������� � ���������� ����������� ������� ���� ����� -�������. ������� � �� ��'�������� ��'���� �� ������ ������������ ���� � �������� �� ����� �����.

� ������������ ���� �� ������� ������� ����, ����� �������� �������� ������������ ����� �������, ������ �������, ������ �������, � � ����� ������� - ��������� �� ����� ����� �������� ���������� �����.

����� ���������� ������������� ��������� ������� � ����������� �������, �� ���������� �� ������ 䳿, ��� � ������ �����������.

��������� �������, �� ����������� �������� ��������� ������� ������ �����������, �: ��������� � ���������, ���� �������� ���� ����������� ������� ������ ���������� ��� ���� ���� ������� (�. � ��. 135 ��); ����������� �������� �����, �������� ��� ���� �������� ������� ����� (�. 1 ��. 426 ��) ��� ��������� ���� ������� (�. 2 ��. 426 ��).

��� ����������� � �������� ������� ����������� ����� ��������� ������������� ���������� ��'���� �� �������� ����������� ������ � �������� ����������� ��������, ��� ����� ����� ������� ���� �������������� �������� �������, �� ������. �� ������� ������������ �������� ���������� �� �� �����������, � �� ������� - �������� ����������� ���������, ���������� ��� ������.

� ������������ ���� ������ �������� �� �������� �� �����������, � ��������������� ����������� ��'���� �� ������ � ��������.

��� ����������� ����������� ��'���� ������� �� ������������ ����������� ��������� ����� ������. ������� � ����������� ����������� ���� ��������, �� �� � ����������� ����������� �������� �����, � ����������� ������ ��������� � �����������.

�������� ��������������� � ����������� ����������� ��'���� ����� ������������� �� ������ �������.

���� ������� ������� ������� ���������� ����, ���� �������, ����������� ���� �������� ������� ����� ����������, � ���� ��䳿 ���, ������� ���������� �� ����� ��� ��������. ���������, �� ���������� ������-������� ����������, ����� �� �����������. � ������ ��� �� 䳺� ���� - ���������� ������ ������� ���������� ���� - � ��������, ���� ������ - ������������ �������� ������� �������� ���������� - � ������������ ���������� ��'����. ���� ������� ����� ���������� ������������� �� �. 1 ��. 286 ��, ����� �� ��������� ������ ������� ���������� ����, � ��������� ���� ���������� ���������� �������� ������� ������ ����������. ��� ����� �������������� �������� � �� (�����������) ���� (��������� ������ ������� ���������� ����), ��� �������� � ���������� ����������� �������� �������� ����������� ������� - �������� ������� ������ ����������.

�� � ��������� �������� ����� ����������, �� ��� �� ���� ���������� ���������� ��'���� ����, �� ������ ������� �� �� �����, � ����� ���������� ��� ����� ��������. ����� �� ��� ���� ������� ����� ���������� ������������� �� ����� ������, ������������ �. � ��. 135 ��, ����� �� ������� ��������� ���������� ��� ��������, ���� ��������� � ������������ ��� ����� ���� �� ��� ����������� ��������� ����� ������ �� ��������������.

����������� ���� - ��������� �������� ����������, ����� �� �������� � ����������� ��� ����� ����,- � �������������� (������) �������� ���� �����.

�������� ����� �������. ���� ������� ������� ������� ���������� ����, ������ ���� �� �������, ������� ���� ����� ������ ����������, ���������� �������� � ������. ������� ������ ��������� ����������� ���, �������� 䳿 ���� ��������� �����. ̳� ���� ���� - ���������� ������ ������� ���������� ���� � ���������� �������� ���������� � ������������ ���������� ��'����, ���� �� ������ ���������� ������������� �� �. 2 ��. 286 ��. �� �������� ����� ���������� ���� �� �� ������� ���������, ��� � �������� ���������� ���������� ��'����, ���������� ����� ������. ̳� 䳺� ������� ������ (������������� ���������� ���) � ��������� ����� ���������� � ������������ ���������� ��'����, ���� ���� ��� �������� � ����� ������ ������� ����� ���������� ������������� �� ��������� �����, ����� �� ��������, ������� ����� ������������, �� ��. 119 ��.

�������� ���������� �������� ����� ���� ���� ������� �������� �������� �������� ������������ ������� ���� � ���, ���� ���� � ��� ����������-���� ��������: �������� ������� ���� �����, � ����� - �������. �� ������� ��������� �������: ������ ��������� ������, ������� ����, ���� ���� �������� ����������. �������� ���� ��������, �� ���� �� ������� ������� ������� ���������� ����, ������ ����� ������� �'������ � ���� �������, ����, ���� � ���������� �������� �����������, ��� ������� ���������� �� �� ��������. ������-������� ���������� ��������, �� ������ ������� ������� �� �������� ������� �� �� ����� �� ����� �������.

����� �����, � ������ ������� ����������� ��'���� �� ���� ���� � ������ ������� �� ��������, � ���� ���������� ������������� ���� �����������.


� 5. ������������ ������ ��`������� ������� ������ �������

�� �������������� ����� ��'������� ������� ��������: �����, ����, ���, ��������, ������ � ���������� �������� �������. ������������ ������ ��������� ����� ������ �������.

������ ������ ����������� ���������������, ���� �� ���� ������� ������ ������������� �� ������ ��'������� ������� ������ ������� (����������� � ����������� ������ �������� ������� ��), � ������ � �� ������������� � ����������-�������� ������. ���� ��� ������ ���������� � �����, ���� � ��� ��� ������� ����'��������.

����� �������� ������� � �� ����� ������ �������� ������������ �����. ���������, ������� ���������� ������ ������� ���������� ������ ����� (��. 185 ��); ����� - ������ ��������� ���������� ����� ������ (��. 186 ��); ��������� - ������ ��������� �����, ������� ��� ����� ������������� �� (��. 127 ��); ������������ ��������� - ������������ ��� ������ ������ ��������� ���� � ������ (��. 144 ��).

̳��� �������� ������� - ����� ��������, �� ��� ���������� ������. ���, ����� �������� ����������� � ������ ������ ������ (��. 201 ��); ��������� ������� ��� - ���, ������ �� ���� ���� ����������, ����������, ������� �� ��'���� ��������-���������� �����, ���� �������� ���������� ��� (��. 246 ��); ����������� - ���� ��� (��. 432 ��); ����������� ������ �������� ��������� ������ � ��������� ϳ������ - ����� ������ �� (��. 435 ��) ����.

̳��� � ����'������� ������� ��'������� ������� ����� �������, ������������ �������� 273, 305, 331, 391, 392, 428, 433 �� ������ �������� ��.

��� �������� ������� - ������ ������� �����, �������� ����� ��������� ������. ����������-������� �������� �� �� ���� � ��������, ���� ������������ � ���������� �������� ����� �������� ������� ��. ���, ����� �������� �������, ������������� ��. 272 ��, � ��� ��������� ���� �� ��������� ����������; ����������� ��������� ���� ��� ��� ������ ���� ����� - ��� ��� (��. 429 ��); ����� �������� ����� ������������� ����� -��� ��������� ��� ��������� ����'���� (�. 1 ��. 342 ��).

�������� � ������ �������� ������� - �� ���� ������������ ����, �� ��������� ���� � ��� �� ����� ����� (������� ����� �� ����������, ����� ����) ����������� �������� ������� (��������� ���� ��'������� �������). �� ��� ����� ������� �����, �����������, ���������� ������, �������� ��������� ����. �������� � ������ � ����'������� ������� ��'������� ������� ������ �������, ���� ���� ������ � ���������� ����� �������� ������� �� ��� ���������� ���������� � ��. ���������, ����� � ����'������� ������� ������ ���������� (��. 257 ��), ���������� ������ - ������������� ������ ����������� ��������� (��. 248 ��), ����� �������� ���� - ������ ����������� ���� ������������ (��. 229 ��).

���������� �������� ������� - �� ��'������ �����, � ���� ��������� ������. � ��� ������ �������� ������� �� ��������� �� �����, � ���� ���������� �����. ���������, ��� ����������� ��� ������������ ���� �� ��������� ��������� ����'����, ������ � ������ ���������� (�. � ��. 404 ��), ����������� �������� ����� � ������ ���������� (�. � ��. 426 ��), ������������� �������� ����� ����� ����� ��� ������� ����� (��. 285 ��), ����������� � ������ ������� ����� ��������� �� ������� ��������� ������ � ��������� ϳ������ ��� �������������, ��������� ��������-������������ ������� (��. 435 ��). � ������ ������� ��������� �� �����, � ���� �������� ���������. ���������, ��������� � ��������� (��. 135 ��), ��������� �������� ����, �� �������� � ������������ ��� ����� ���� (��. 136 ��).

����������, �� ��� ���������� ������, � ����'������� ������� ���������� ����� ���� � ��������, ���� ���� ������� � ���������� ����� �������� ������� ��.

�'�������� �������� ����� ��'������� ������� ��� ����������� ����������� ����� � �������� �� ����� ���, ���� ���� � ����'�������� �������� � ��������� �� ���������� ���������, � � ���, ���� ���� �� ���������� � �����, ������� ���� ������ ���� � ���� ����������-������� ��������, ������, �������� �� ��� ��������� (���., ���������, ������ 11, 12 �. 1 ��. 67 ��).


����� IX �����, ��� ϲ������ ���̲����Ͳ� ²���²�������Ҳ (���`��� �������) � 1. ������� ���`���� �������

���'��� ������� � ������������ ������������ - �� ���� � ����'������� �������� ������ �������. � ����������-������� ���� ���'����� ������� ��������� �����, ��� ����䳺 ��������� �����, �� ����� ������� ��� �� ����������� �� ���������� �������������. �� 1960 �. �� ���������� ������������� ���������� ����� �������� ������ �������. �� 2001 �. �� ���� �������� ������� ���'���� �������, ��� � ���������� � �������� ������ ������� ����� IV, � ����� ����������� �� ������ ������� ���� ����� �������, � ���� �������: �������� ������� ���'���� ������� (��. 18 ��); �������� (��. 19 ��); �������� �������� (��. 20 ��); ���������� ���������� ������������� �� �������, ������ � ���� ��'����� (��. 21 ��); ���, � ����� ���� ��������� ���������� ������������� (��. 22 ��).

³������� �� �. 1 ��. 18 ��, ���'����� ������� � ������ ������ �����, ��� ������� ������ � ���, � ����� �������� �� ����� ������� ���� ��������� ���������� �������������. �� ����������� ���������� �� ��������� ������� ��� ����'����� ����� �����, �� �������������� ���'��� �������. ³� (���'���) ������� ����: 1) ������� ������; 2) �������; �) ������� ���, � ����� ���� ��������� ���������� �������������.

�� ��������� ���� ������ ���'���� �������, �� ������ ����� (���� ������ ������ ��������� �����), �� ��� ���������, �� �� ��� ����������� ������� ������ �� �������������� ���������� ����������� � ������������ ����� ������������� �� ����� �������, � � ��������� ���. ����� ���������� � ����� ��������� ��� ���������� ������������� ����� ������ ����� �� ������ ���'���� ������� ��� ���������� � �� 2001 �. �������� ��������, ����������� ������������� �� �������� ������. � ������ �� ��, � ��� �������� �������� �������������� ��������� ��� �������, ������������� ������ �� ������� �����, � ���� ����� �����, ����� ���� �� ��� �������� ������� ���� ���� �� ���� �������� ����� �� � �� ���������.

Գ����� ����� � ����������-��������� ������� - �� ������.

³������� �� ������� �� ���'������ ������� ������ ����: �) ��������� ������; �) ����� ��� ������������; �) ��������, �� �� �������� ������������� ���������. ������� ��� ���������� ������������� ��������� �� ������ ����� �������� ���, �� �� ��������� ���������� ����������� ����, ��������� ������������� ������.

Գ����� ����� � ����������-�������� ��������� ������� ���� �� ����� �� ���'��� �������, ����� �����, ��� ��������� ������, �������� � ��. 18 ��, ��� � ���� ������ - �� �����, �� ����� ��������� ����� ����������� ������� � �������� ������. �����, ������� ��� ���������� �������� �� �������, ��� ������� ������ ����� �����, �� �� ������ � �. 1 ��. 18 ��.

��� ���������, �� � ����������-��������� ������ ������� ����'��� ������� � ����������� ��������� � �� ������. ������ ���� ��������� ������ ������ �����, ��� ������� ������, ����� ��� ����������-������� �������� � �����. ���� ������� ���'���� ������� ������� ��� ������ ������� ��� ���������� ������������� �����, �� ������� ���������� �������� �� ������������ ��������. �� ������������� �����, �� �������������� �����, �� ������� ������, ��������: �� ���������� ������; �������� ������� (���), �� ���� ������ � ���������; �� ��������-����������� ��������������, �� �������� �� ��������� �� ���������� ���������, ����.

³����������� ������ ����'��� ������� � ����������� ��������� ��������� ��� ����, ��� ������ ������� ��������� � �������� ������������ �������������. ������ ���'���� ������� �������� ��� �������� ������ ���������� �������������, ������� ���������� �������. �'�������� ����� ���������� �������� ���� ���������, ���������, ���� ������� ������������ �������� ��������� �������, ������ �� ����, �� ���� �������, � ����� ����������� ����������� ��� ����������� ������� ��������� �� ���������� �������� ������� �� ����������, ��� � ������ �������.


� 2. ³�, � ����� ����� ���������� �������������

���������� ������������� ������� ��� � ����� � ����'������� ���� ����������� ����� �� ���������� �������������. ³� ������ - �� ������ ���� �� ��������, ���� ����������� ������ ���������� �� ����������. �� ��������� ��������, ���������� ������������� ��������� �����, ���� �� �������� ������� ����������� ����������� ���� (�. 1 ��. 22 ��).

�������� ����� (�. 2 ��. 22 ��) ��������� ��� ������ �������� ��, � ����� ���� ��������� ���������� �������������. ³������� �� �. 2 ��. 22 �� �����, �� ������� ������ � ��� �� ������������ �� ����������� ����, ��������� ���������� ������������� �� ��� ���������� � �� �������. ����� ���, �������: ������ �������� (����� 115-117), ������ ����� ������ ���������� (��. 121, �. � ������ 345, 350, 377, 398), ����������� (��. 152), ������� (��. 185, �. 1 ������ 262, 308), ����� (����� 186, 262, 308), ����� (��. 187, �. � ������ 262, 308), ��������� (����� 189, 262, 308). ��� ���������, �� ���������� ������������� ���� ������� � 14 ���� ���� �� �������, �������� � �. 2 ��. 22 ��. ��� ������ � ��������� � ��������������� ���������� �� ������. �������, �� ������� �� �����, � �������� �, � ���������, - ����������� �� ������.

� ������ ������������ ��������� ����������� ����� �� ���������� ������������� � 14-������ ��� �������� ��� ���������: �) ����� ���������� �������� �����, ���� �� ������� �������, �� ����� � 14-������ ��� ��� ����쳺 (���������) �������� ��������� � ������������� ����, ���������� � �. 2 ��. 22 ��; �) ������ ���������� ��� ������� ����� ������; �) ������ �������� ��������� ����� �������.

����� � ��� �� 14 �� 16 ���� �� ���� ������������� �� �������, �� �� ���������� � �. 2 ��. 22 ��, ����� �� �����, ���� ���� ����� ������ � �� ������� �� ����������.

���'������ ������� ������� ������ ���� �����, ���� ����������� ����� ����������� ����. ���, ������������� �� ��������� �������������� � �������� �������� ������ ����� ����� �����, ���� �� ������ �������� ������� ����������� 18 ����. �� ��������� � ����� �������, �� ���������� ����������� �� ������������ ������ (��. 323 ��), �������� ����������� �� �������� ������������ ������ (��. 324 ��). ���'������ ������� ����� ����������, �� ���������� �������, ������ ���� �����, �� ������� 25-������ ���.

� ����� ���� �����, �� - �� ������������ ������������� ����� ����� ������. �� ��������� ���������� ��������� �� ������ ����� ����������� ������-�������� �����������. � ���, ���� ���������� ������ �� �����, ��� ������� �������� ���������� �����, ������������� ���������, �� �������� ������ ���������� ������-������� ����������. ��� ����� ��� ���� �� ����, �� ����� ��������� �����, �� ������� ������� ��� �� � ���� ����������, � ��������� � ���� ����� �������� ����. ��� ����������� ����������� �� ��� ����������, � ���� ����������, ���� ���������� ��������� ������� ���� ����� ����. ���� ������-������� ���������� ��������� �� � ������ ������� ������ ����, ���������, ��������� 15-16 ����, �� ���������, �� ����� ������� ���������� �� ��������� ��������� ��� (� ���������� ������� - 15 ����).


� 3. ��������

������������ ���������� ������������ ����� � ��, �� ��������� ��������� ������� ������ ����������� ����� � ������������ ���� �������� ����������� ��������, � ����� �������� ����� ���� (�����������), �� � ���������� ������ ����, ���� ����� ������ �����. �������� � ����������� ���������� ������������� � ���������. �� ����������-������� ������� �������� �� ����������� �� 1960 �. ����� �� ����������� ������� �� ������� � ��� ���� ����������. � ��. 19 �������, �� ������� ��������� �����, ��� �� ��� �������� ������� ����� ������������ ��� 䳿 (�����������) � �������� ����. ����� �����, ������ ����� - �� ������ �����, ��� �� ���� � ������ ���������� ������ '� ���� ������������ ��� ����� (������������ �������� ������� � �������� ���������) � �������� ���� �� ��� �������� �������.

�� ����������� �������, �� ������� ��� �������� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ������� �� ��������� ���������������� � ��������� ������� �� ����.

�������� - �� ���������� ��������� ���� ����� (������). �������� ��������������� ����� ���������: ��������� � ������������.

��������� ������� �������� � ���� �������� ������� �������� �������� ������, ��� ������ ������ ���� ������������ �������� ������� � �������� ��������� ����� ����� �� �������� ����� ���� �� ��� �������� �������.

������������ ������� ����������� ���� ������� ����� �� ��� �������� ��� �������. � ���� �����, �� ��������������� ����� ��������: 1) ��������� ������ ���� ������������ �������� ���� �� (�����������), ����� ������������ �� �������� �������, ��� � �������� ��������� ����� �����; � 2) �������� ����� ����.

� ��������� ����� ������� ���'����� � ��������� ���� ������������ ���������. ҳ���� ����� ����� ����� ��������� ������������ �� ����� ������� ��������� �������, ��� � �������� ���������, ���� ���, ��������� �����������. �� ����� ���� ���������, �� ���������� ����� ����, ������ � ���� ������� �������� �� ��������, ���'����� � ����������� ����� �������.

� ������, �������� - �� �� ����� �������� ����������, ��� � �������� ������� ���� � �������������. ��������� ����� �����, �� �� ���������� ������������� � ��������, � �������� ��� �������� ����� ���'����� �������.


� 4. �������� ��������

�������� �������� �� ����������-������� �������� � ��������� ��������. �� 2001 �. ������ ����������� ������� ������� �������� ��������. �� ����� ���� �������� �������� �������� ���� ��������� ����������� ��������. ³������� �� ������ (��. 20 ��) �������� ������� ��������� ���� �����, ��� �� ��� �������� �������, ����� ������� � �� ��������� ������, �� ���� ������ ������ ���� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� (���) �������� ����.

�������� � ����� ��������� �����, �� �������������� �������� ��������, ����� �������� �������� �������� ��������. �������� � ����� ������ � �������� ����'�������� �� ��� ��������, ��� � ��� ������ ��� ������� ������� ��� �������� ��������. �������� �������� ����������� ����� �� ������ �������� ������� � ����� � ��'���� � ���. ����, ����������� �� ������ ������ ����� ������� ������� ��� �������� ��������. ������� �������� �������� ����������� �� ��������� ����� �������: ���������, ������������� �� ����������.

�������� ������� � ��������� ������. �� ����, � ����� �� ������������� ���� � ������� ������ ��������� �������. ���� ���������� ���� ����� ������� ����� ��-������. �� ��������� ������� ����� �������� ������ ��� �������� ��������� ������� �������� �������� �������������� ���� (��� ���� ����� ������� ������� ��� ������� �����볿), ������� ������� ���� � ������� ��������� �������� ������������ ��� 䳿 �� (���) �������� ���� ��� ������� ��������� �������� ������� �������� (���������, �������, ���������, ���������, �������).

������������ ������� ���������� � ���������� ����� ������ ���� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� (���) �������� ����. � ����� �� ����������� ������ ��������� �������� ������������ ��� 䳿 �� (���) �������� ����. ���, ��-�����, ���������� ���� ��������� ����������� �� ������� ������ ��������� �������, �� ������������ ��������� �������� ������������ ��� 䳿 �� �������� ����; ��-�����, ���������������� �������� �������� ������� ����-��� �����, ��� �� ���� � ������� ������� �������. ���� ������������ ������� ������� ������� ���������. ³� ������� ����������� ������ ��������� (�������) � ���'���� ������������� ����� �������� ������������ ��� 䳿 �� (���) �������� ����.

�� �������� �������� ���������� ������� ���� ��������, ��� ��������� �� �����. ����������� ��������� �������� ��������� �������� ������� ������ ������ ���������, ��� �������� �������� ������� �������� ��� ��������, �� �������� ������������ ��������� �������� ��������. �� ������ ��������� �������� ����� �� ������� ���������� ������� � ���������� � ������ �������� �������� ����� ������������ �������. ������������ ������� ���� ���������� ����� ��������: 1) ��������������� - ����� �������� ������ ���� ������������ ��� 䳿 (�������� � ������� ����� ������� �������� ������� �� �������� ������������ �� ��������); 2) �������� ����� �������� ������ ���� �������� ����� ����.

��� ����� � ����� ���� ���� ������ �������� �������� ������������ ��� 䳿 �� ������ �������� ��� ��������� �������� �������� ����, � �������. � ����� ���� ���� ������ �������� � �������� ������������ ��� 䳿, � �������� �������� ����.

�������� ���������� �������������� �� ������� ����� � ��������� ��, �� � ������������ ����� �� ���� ����� � ��������� (���), � ��������� (����) ����������.

��������� ������� �������� �������� � ���� �������� ������ ������������� �� �������� ������������ ����� (�������), ������ ����� ��������� ��������� ������ ���'���� ������� � ������ ��������� �������� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� (���) �������� ����, �� �������� ������ �������� ���� ������, ������� ��� ��������� ������� ��� �������� ��������.

�� ������, �� ������� ��� �������� �������� ������ ���, ����: �) � ���� �������� �������� ������������ ����� (�������), �) ������� ����� ����������� ������� ��� ���������� ������������� �� ������, �) ����� ������� ������, � ��� ������ �������� �������� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� (���) �������� ���� �������� ��������� ��� ����������� ������������ ������� �������� �������� (�������������� ����); �) � ������ �������� ����� ������, ������� ��� ��������� ������� ��� �������� ��������; �) � ���� (�������) ����� ����� ���� �������� �������� ����� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� �������� ���� (����� ��� �������� ��������� �� �����).

���� �� �������� ��� ����� ������� ����� ���� ���� ������� �������� �������.

������� �������� �� ��, �� ����-���� ��������� ������ �������� ���������, ���� �� ��������� ����� �������� ������������ �� �������� ����� ����, ������ ���� ������ �� ��������, ��� �� ����-���� ��������� ������ ������� ��� �������� ��������. �����, �������� �������� ������������ ��� 䳿 ��� �������� ���� ��� ������ ����������� �������� ������� (�������������� ����), �� �������, �� ������� ��������������� � ��������� ��������. ��� �������� ����� �������� ������� ����������� ���������� � �� ����������� ������ �������� �������� �������������� ����, ���������, ��� ��������� ����� ������� �������� �� �������� ����� � �������� ��������� �������� �����.

�������� ����� �������� ������� � ������������ ����, ����� �� ����� �. 2 ��. 20 �� �� ����� �� �������, ������� � �� ������� ��� ��, �� �������� ����� �������� ������� ����������� ����� ��� ���������� ���������.

�������� ������� �������� ������� ������ ����� ��������� ������ ��� ���'�������� ��������� ����������, ���� � ������ ������ �� ����� �� �������. ������� ������� �������� �������� ������ � ����, �� ���� � ���'�������� ��������� ����������, ��� ����������� ���������� ������ �������� ������� �� ������.

�� �������� ������ ����� �� ����������� ��� ���� ����������� �������� ������ ��������� ���������.


� 5. ����������

������� ���������� � ����������� ������� ��������. ����������-������� ������� ������������ ����� �� ����������� ���������� �� ���������� ���� �, ����, ����������� ���� �� ���������� �������������.

³������� �� �. 2 ��. 19 �� �� ������ ���������� ������������� �����, ��� �� ��� �������� �������� ������������ �����, ������������� ��� ��������, ���������� � ���� ����������, ����� �� ����� ������������ ��� 䳿 (�����������) ��� �������� ���� �������� ��������� ���������� ������������, ����������� ������� �������� ��������, ���������� ��� ������ ������������ ����� �������. �� ���� ����� �� ������� ���� ������ ���� ���������� �������� ������ ��������� ���������.

�� ������������� ���������� ���������� �������, �� ������� ��� ���������� ����� ������ ���� � ��'���� �� ��������� ��� �������� ������������ �����, ������������� ��.

����������� ������� ���������� ���������� � ����� �������: ����������, ������������� � ���������.

��������� ������� ���������� � ���� �������� ������ �������� ������������ �����, ������������� ��, �� �������� ������ ������ ���� ������, �������� ��� ��������� ������� ��� ����������.

������������ ������� ����������, �� ����� �� ������ � ������� �������� �� �������� ��������, ������ � ����������� ���� ���� �������������� � ������� �����.

�������������� ������ ������������� ������� ���������� ������, �� ����� �� ����� (�������� ����) ������������ ��� 䳿 (�����������), ����� ������������ ��������� �������� ���� ���� �� �� �������� ���������.

������� ������ ���������� ������ � ����������� (����������) ����� �������� ����� ���� (�����������). ��� �������� ������������� ������� ���������� ��������� ����� �� ���������� �����. ϳ������� ��� ������ ���������� � ��������� ����, ���� ����� �� ��������������� � �������� �������� �������������� ������� ���������� � ��. 19 ��.

�������� ���������� ����� ������������ ��� 䳿 (�����������) ��� �������� ���� � �������� ���� � ����� � ����� ��������� ������� ����������.

�������� ������� ���������� ��������������� �������� � �����, �� ������� ����������� �� �������� ���������� �����, ������ � �������� ������� �������� ��������. ���� ��������� ������� ���������� - ����������� �� ������ ����� ����� ����������� ������� �������� �������� (������������ ����), �� ���������� ��������� ����� ������������ ��� 䳿 (�����������) �� (���) �������� ����.

������ ��������� (��������) ����� (�. 2 ��. 19 ��) ������: �) ������� �������� ������������; �) ���������� ������ �������� ��������; �) ����������; �) ����� ����������� ���� �������.

�������� ��������� ������������� � ������������ ������������ �������, �� �� ��������� �� ���������� ����������� ���� (���������, ���������, ������������ ������, �������, ����������-����������� ������). � ������ �������� ������������ ���� �������� � ���� ������� ��������, ��� ��� ��������� ��� �������� ������ ��������� ������ ����������.

�� ���������� ������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ����� ��������� �������� ��������, �� ������ ������� ������ ��� � ����������� ������ ���������� (���������, �������� �����, ����������� �����, ���������� ��'�����).

���������� - �� ��������� (���������) �� ��������� (��������) ����������� ���� �������, �� ��������������� �������������� �������� ��������. �������� ��� ������� ���������: ������� ������ - ���������; ������� � ������������; ������ -�����. ��� ���� �� ������������ ������ ������ ��������� ���������. �������� ������, �� ��������� � ����� ���� � ������� �� ������� ����� �������� �� �������� ��������.

����� ����������� ������ ������ ����������� ������� �������� ��������, �� �� ��������� �� ������ ������ ����� �������� ��������� �����������. ��, ���������, ������ ����� �� ����� ������� ������������ ������������.

��� �������� ����� ��������� ���������, ��� ��� ������������ ���� �������� ��� �������� ������������ �����, ������������� ��, �������� ������ ������ ���� ���� ���� ������ (��������� �������) �� �������� ���� � ����� ������ ��������� ������� �� ����� ������ ������������� �������.

������� ��� ���������� ���������� ����� ��������� ����� (������������, ����������������, ���������) �������� ��������� ������, �� � �������� �������� � ����, �������, �������� ������������ �����, �� �������� �� ����� �������� �� �������� �������� �����, �� ������� ����������� �� �������� ���������� �����, � ����� ������������ ������-������������ �� ���������� ���������-������������ ����������.

³������� �� ������ (�. 2 ��. 19 ��) �����, ��� ���������� �� ��� �������� �������� ������������ ����� � ���� ����������, �� ������ ���������� �������������.

����� � ��� ������� ��������, ���� ����� �� ��� �������� ������ ����� ���� �������, ��� �� ������������� ������ �������� �� �������� �������, �� ��������� �� ��������� ������������ ��� 䳿 (�����������) ��� �������� ����. �� ���� ����� �� ������� ���� ������ ��������������� �������� ������ ��������� ���������, � ���� �������� ���� ����� ���� �������� ��������� (�. ���. 19 ��).


� 6. ����������� ���`��� �������

����������� ���'����� ������� � ������ ������ �����, �� ������� � ���, � ����� ���� ��������� ���������� �������������, ������, ���'����� ����� ���� ���� ���� ����� ����� (�. 2 ��. 18 ��).

������ ������������ ���'���� ������ ���������� ����'����� ������ ���������� ���'����. ������ ��������, ���������, � ������ ������������ ��� ���'���� �������� ����� (��. 111 ��); ������ �������� ����� ��� ���'���� ��������� ������ (��. 368 ��).

ֳ �������� ������ ������ ����� ����������� � ����� ���������� ��������� ����� ��� ������������� ��������� � ������ �������� ����������-������� �����. ���������, � �. 1 ��. 371 ��, ��� ��������� ������������� �� ������� ��������� ���������� ��� ���������� �����, �� ���������, ��� � ���'����� ����� �������. ����� � ����� ���� ����� ����� ����������, �� ��� ������ ���� ���������� �������������� ������, �� ������ ������ ����������� ��� �� ���������� �� �����.

� ������ ��������, ������ ������������ ���'���� ������ ���� ������ ����� � ������ ����� ��, �� ��������� ���������� ������ �������. ���, �� �. � ��. 206 �� ����� �����䳿 ������� ������������ �������� ���� ���� ������������, ���� �� ����� ���������� ��������� ������ � ������������ ���������� ���������, ����� ����������� ���'�����.

������ ������������ ���'����, ���������� ������ ���������� ���'���� �������, �������� ���� ���, �� ������ �������� ���������� �������������.


� 7. ���������� ������������� �� �������, ������ � ���� ��`�����

������� ���������� ������������� �� �������, ������ � ���� ��'�����, �� ������� �������: ��-�����, ���� �������� ������� ��� ���������� �� ���������, ��� ������ ���������; ��-�����, ���� ���'����� � ����������� �������� (�������� ��������), � ������� ���������� ����� �����.

³������� �� ��. 21 ��, �����, ��� ������� ������ � ���� ��'����� �������� �������� ��������, ����������� ������ ��� ����� ������������ �������, ������ ���������� �������������.

��'����� ���� ���� ����: ���������� � �����������.

��� ����������� ��'���� (������������, ������������, ����������) � ����� ������������� �������������� ��������� ������� ������� �������� � ������������. �������� ��������� ��'����� ����� ���������. ����� ���������, �� ��������, �������� �� ���� �������� ��������� ����, ������ ���������� ���� �������, �������� �������, ����������� ����� ����. ����������� ������� ��� �������� �� ������, ����� ��������� ���� � ���� �������� ��'�����, ��, ���� � ������ ������� �������, ��� �� � ����������� ������.

����� ���� �� ���������� ��'�����, ��� ���� ������� ��� ����� �������, ����� ��� ������� ��������� ��� ��������, ��������� ����. ���������� ��'����� � ����������� ������, �� �������� �� ������������� ��������� ������� � ����� ����������� �� ������� ������� ���������� ���������� ��'�����. �� ������������ ��'����� ������� ������������ � �������� ������ ����������.

���������� ��'����� ����������� � ��������� � ���� ������: ���������� � ���������. �� ���������� ����� � ����� ������ ���������� ���������� ������������� ����������, ��������� ���� ��������, �� ���������� �� ����������� ��������. �� ��������� ����� ��������� �����������, ������ ���. � �����, ��� �������� � ������ ����, ������ ����������� ���������� ������� �������, � �� ������ ������� ������, �������, �� ������� ��������� ����������, ����������, �������� �� ������� ����. ����������� ������� ������������ ��'����� � ����� �������� ���� ���� ��������� ������� ����� ��'�����. �������� ����� ����������� ������� ������, ��������� �����, ������ �����. ���� ������������ ��'����� �� ������������� �������� � �������� ���������� �������� ���� � ������ ������� ������� ��� �������� (������). ��������� ��������, �� ���������� ���������� ��'����� �� �������� ���������� ������� � �� �� ��������� �� ����������.

����� � �. 13 �. 1 ��. 67 �� �������� ������� ������, �� �������� � ���� ������������ ��'����� ��� � ����, ����������� ��������� ����������� ��� ����� ������������ ������, � ����������, ��� ������ ���������.

���� �������� �����, ������� �� ��������� ��������� �������, �� ��������� �� ��������� �����, �� ������ ���������, ������ ������ ����� ������ � ������.


����� X ���`������� ������� ������ ������� � 1. ������� � �������� ���`������� ������� ������ �������

���'������� ������� ������ ������� ����� ����� ������������ ���� �������, ���� �������� (� �������� �� ��'������� �������) �������. ���� ���������� ���'����� � ������ ���������� ������ �������, ������� � ������� ���'���� ��������� ����������� �� ��'������ ����� ���������� �����.

� �������� �������� ���'������� ������� ������ ������� ����������� �� �������� ������� �������, ����� �������� �������� �����, �� �������� ��������� �� �������� � ��� �� �������� ������������ �����, ����� ��� ����������, � �� ���� �������.

���� �� ���������� � �� �������� ������� ���������� �����; �� ������� �������, �� ����������� � ������� ������ ����� �� ��� �������� ��� ������������� ����������� ������� �������� ������������ �����.

��� � ����-����� ��� ������� ���������� ����� �������� ������ ������� ���'������� �� ��������� ���������� ���'����, ��� ������������ �� ����������� ���� ������� �������� ������������ ����� �� ���� ������� � ������� ����������������� ���������� ������ ����.

�� �����, �� ��������� ���'������� ������� ������ �������, �������: ����, �����, ���� ������� �� ��������� ����. ��� ���������, �� ������� ������ ���'������� ������� �������� �� �� ����.

���� - ������� � ����'������ ������ ���'������� ������� ����-����� �������. ����� � ���� - �� ������������ ������ ���'������� ������� �������. ���� ��������� ����� ������������ ���� � ��� ��������, ���� ��� �� ����� ��������� � ����� (� ���������� ����� �������� ������� ��) ��� ���� ���� ���������� ���������� � ����� �������.

� ������ �������� ����������� ����� ����� �� ��������� ��������� ���� �� ������ ���'������� �������. ���, �������� �� ������ 116, 123 �� ����� ��������� ����, �� ������ ������� ����������, ������� �� ����� ���'������� ������� ������ ��� �������.

������, �� ��������� ���'������� �������, � ������� ������� ������� ����� ����� ����, ��� � ���������� � ���������� ����� ������ ������������ ���������, �� ����� ��������� ������ ������ �� ���� � �������, � ����� ��������� �� ���� � �������� ��� ���������� ������������� �� ��������� �������.

������������ ���'������� ������� - �� ������������ ���� ������� ����������� ������ �������. ������� �������� ���'������� ������� ������ ������� ������ � ����������� ������� (���������) ���������� ����������-������� ����� � � ��'��������� �� ��������� ����� ���� � �������� ���������� �����.

����� � ������� ������������ �����, �� �������������� ���'������� ������� ������ �������, � ���������� ������ ��������� ���������� �������, ������� ������ �������� ��������� ����� � �����, ��� ���� �������, ������ �� ������������ ���������.