���������� �������� � ��������� ���� / ��������� �.�.

�������� ������� ���� ����, �� ��������� ���������� ��������� ��������� ���������, �������� ���������-�������� ������ ����, ������� ��������� ��������� �� �������� ������� ������ ��������� ���� ��������� ��������. ϳ���� �� ���� ������� �� �������������� ����� �������� ��� ����� ������� ����� ������� �� ������ ��������� �� ����� �� ��������������. ����� ��� ������� ��������� � �����������:

�� ����������� ���������� ��� �������� ������� ������� ����� ���������-��������� ������� � ��� �� �������������� ����� ���������;

�� ������������ ����� ������ ��������� � ����������� ������� ��������� �������� ����������, � ������� ���� ���� ��������� ���������� ����������� ������� � ����� ��������;

�� ������������� ���������� �������� ����������� �������� � ����������� ���������� �������� ����� ���������� � ������ �������� �������� �������� � ������� ��������;

�� ������������, �������-��������� ������� ��������� ����� ����������� �������� �� ���������-���������� ���������� �������� ����������� ����������.

����� � �������� ������� ���� ����� � ����������� �������� ��������� �������� �� ��������� ���������. �������� �� ��������� ����� ���������� �������-������������ ���� ��������, �� ����� �������� �������� ������ ���������� � �������� ��� ��������� �������� � ���� ��������� � ��������� ����������� (�. �. ����������). � ��� ������ � ���������� ���������� �������� �������� ������ ���, �� ���������� ������������ � ���������, � ��������� ������������. ����, � ������������ ������ ���������� �������� � ��������� ���������� ���������, � ����� �� ������ ����������� ���� � �������� ��������� ��������� ��������, � ���, �� �� ������� �� �����, ���������� � ����� ��������.

�������� ��������� � ���������-��������� ������ ���� � ���������� �������� ��������� ��������� �������� ����������, ���������� �� ����� �� �������� ���������� �����, ����, ������� � ���� ��������, � � �� ���������� ����� ��������� ����������� �������. �������, ��� ��� � ������ �������� �������� �������� ��������� �������� ��������� ��������, ��������� ��䳿 �� ���������� ����� ������� ��������, ��� ������ ������� �� ����� �������� ������. �� ��������� ������� ����������� ������ ������ ���������� ����� � ���� ��������� �����, ������� ���� ������������� ���������� ������������� ���������� ������� �������� � �������� ��������.

���������� ����������� �� ������������� ���������� ��������� �������� �� ��������� �������� ��������� �� �������������� ���� � ��������-�������, ����������-������� �� �������������� ������ ����������, �� ���������� �������� ������������, �� � ���� ����� ������ �� �������� ��� ����� ����, ��������� ����������� ������� ������� ���������� ���������� �� �� ��������� �������������. ��������� ��������� �������� �������� ������������ ����� ������. �� ����������� ���� ���������-���������� �������� �������� �������� � ��������� ���������, � �������� � ��������� ��������� � ���������� ������������������ ������� �� ������ ���� �����. �� ������� ���� ��������� ���������� �������� ������ ���������-��������� ��������, ���� ���������� ����������� ������� ��������� � ���������� ������� �� ����������� ���� ��������. �� ����������, ��������, ���� �������� � ��������� ��������� �������� �� ��������� �������� �� ��� ����� ���� ��������� � ����������� ������� ������ ��� ������ ���� �����, ����� ��� ��������� ������, ����� �� �������; ��������� ������������ ������ ��������� ������� ���������� �������. ������ ��������� ���� ����� ��� ���������� ���� ����� �� �������� ���������� ����� ������ �� ������������, ��� ���������� �� ��� ���������� ������������� ��������. ���, ��������� �������� �� ��������� �������� ���� ������� ��������� ������������� ������������ �������������, �� ������ ����� ��������� �� ����� � ���� �����, �������� ����������� �����, ���� � �������, � ����� �������� ������������-������������ (��������, ���������, ����������������) �������, �� ������������ ������ ����������� ����������� �������������� ������ � ��� �����. �� ��������� ��������� ������������, ���, �� �����, � �������������� ��������� ���, �� �� ���� ���������� ����������� ���� ��������� � ��������� �� ������ ����������� ��������� �� ����������, ��������� ���������� ������� �����, ����, �������, �������� �� ��������� ��������� ����.

����, ����� ��������� ��������� �������� �������� (�� ���������� �� �� ��������� ��������) � ���������� ���������� �������� ������� ������� ������������ � ���������� �������� �� ������������� ���������� ����.

�� ����������� ���� �������� ����������� �������� � �������� �������� ����������� ��������� �������, ���� ������� ������������, �������� ��������� ��������� ��������� ��� �������, ������������ ��������� �������. �� ������� ����������� �����, ���� ������� ����� ����� ��� ������� �����������. ����� �������� �� ����������� ���� �� ���������� �� ���� ������ �������. ���� ��������� � ������������, ���������� �� ������ ����������� ����������, � ���� �� ���� ��������� � �����, ���� �������� ���������� ������, � ������ �� �����, � ����� ��������. ����, ���� � �������������� ������� ���������� ���������� ���� �������� � �������� ���������� � � �� ������ ����� ����� ����������� ����� ���������� ����� ���������-���������� ��������.

����, ��� ������������� ����� � ���� ��������� �������� �������� � ������ ���������-���������� ��������� �� ������ ����������� � �������� �����, �� � ����������� � ��������� ��� ��������� �������� ����������� �������.

���IJ� 1. �����̲��� ��²�� � ������� ��͒������� � ����������ֲ���� ��в�� � �����Ͳ

���IJ� 1. �����̲��� ��²�� � ������� ��͒������� � ����������ֲ���� ��в�� � �����Ͳ

1.1. ������ �������� ���������� ����������� ������� � ��������� ����

1.1. �����Ͳ �������� ����̲��ֲ� ����������� ������� � �����̲�Ͳ� ��²Ҳ

1.1.1. ������ �� ������� �� �������� �������� ������� � �������� ������ ����� �����

��� ������ ���� ��������� ���������� ���� � �������, ��������, ���������� ����. ����������� ��������� ��� ������� ��� ����� �� ����-���� ������� ����������� ���������� � ��� ������ �������������� �����. ��� �������� ������ �������� �������� ����, ����� ��������� �������, �����������, � ������� ���������� ����������� �� ������������ �������. �������� � ����� ���� � ���������� � ����� ������ ��������� ����������� ��������, ��������� �� ������ ���������� ������ �� ���������� �����.

���� � �������� ������������ ���, ���������� ������� ��������� ��������� ��������� ������, ���� � ������ ��������� ����� � ��������� �����. �������� ��������� � ����� � ������ ��������� ��������� ������� �������������� �� ��������� ����� � ����������, ����������, �� �������� � ������� � ��� ���������� ��������� �� ��������, ���������� ����� ����������� ��������������� ����� ������� ��� ����������� ����������� ������, �� ���������� ����� �������, �� � ��������� ��������� ��������� � ������� ��������� ��������� ����� (���. 1.1).

dz ��������� �������� �����������, � �������� ������ ��������� �������� � �����, ��������� �� ����� ������� �������� �������� �������� ���������� ������� ��������� �������� ����� ������ � ������������� �� ������������ ��������� ����� �������. ����������� ������� ���������� � ����� ���������� ����������� ������ � ����, ��� ������� ����� ������ �������� ��������� ������������ ����� �����. ��� ����������� ������� ���� ���� ����������� ��������� ����� �� ����� �������� � ��������, � � �񳺿 ��������� �����. �������� ������� �� � ������ ������������������ ��������, ���� � ������� ������������ �������� �������� ���� ���������� ����������� ��������.

��������� ����� ����� �������� ����������. ���� ��������� ���������� � �������� ������ �� ����� ������, ���������, ������������, � � ����������� � ��������� ��������. ��������� ����� ������ �������� ����������� �������� �� ����� ��������� �������� ���������� �������, �� �� ����� ���������� ����� � ����� ����������� �����, ������� �� ������� �������� ���������� �������, ������������� ������ � ��������� �� ����. ���� ���� ���������� ��������� �� �������������� ����������� ��������� ��������, ���� � �������� ��������� ���������� ����� �����.

���� � ������� �������������� ����� �������� � ����� ������ ����� ��������� � ������� ����� ��������� �������� �� ����� ��������� �������� ����, �������, �������� � ��������� ������ ����������, � ����� �������, ������� � ������ �������� ���������� �������. ������� �������� ��� ��������� �����, �� ���� �������� �������� � ���������� ������ ��������������� ��������, ��� � �������� ������ ��������� �� �������� �������. �������� � ����� ��������, ��������� ���������, � ����� ������� �������� ����� �� ���. ���� �� � �������� ����������� ���������� ����������� �������� � ��������, �� ���������� � ������ ���������� ��������� �����.

������, ��� � ���� ��������� ��������, ������� �� ����� ������. �������� � ������� � ����������� ������, ���� �� �������� ������ �������� ���� ����������� � ��������������� ����� ���������� �������, ��������, ����, �����, ����, ������������ ����������� �����, � ����� �������� ������� ������.

��������� �� ������ ����� ����� ������� ������ �������� ����� ����� ����� ���������� ������. ������� ��� ����� ������������� � �� ������������� ����, �����, ����� � ����������� �����������, � ����������� ������, �� �� �������� �� ��ᒺ��� ���������� �������. �������� � ��������� ��������� �� ���� ����������� ���������� ��������� �� ���� �������� �������� ��������� � ���� ��������� ������, � � �������� �� ������������� � ��������� ����������� ������ �� ���������� ���������� �������, ����� ������������� � ����� ��������� �������� ���������� ����� �� ���������� ������� ��������, ������� ���������� ���� ������ �����, ������ ��� ���� � ����������� ����������.

�� ������ ���� �������� ����������� ���������� ��������� ����� ������ ���������� ����������, ��� ��� 䳿 ���� ���������� �������� �� �������� �������� ������. ������� �������� ��������� ����� � ��������� �������� ���������� ��ᒺ��� (�������, ������� �� ������� �������� �� �������� �������, � �� �������� � ��������� ��������� 䳿 �������), � �� ����� �������� ���������� � ��������� ���������.

��������� ���� � ����������� �������� ������������� ��������� �� ����� �� ������������ ���������� �� ����� �����. � ������ � ��� ���� �������� ������� ������ �������. ������ ����� �������, ��������� �� ��������� ����������� �� ��������������� ������� �������, � ����������. ������� �������� ���������� ��������� ���������� ��� ����� � ������� ���������, �������� ������������������ ������. ������� ���������� ������������� ����� �� ����� � �������� ������� ������� �� ������� ����, �����, ����� � ������������. ������ ������� ��������, � ��� ������������ �������.

��������� ����� � ��������� �������� �� ������ ����, ������� � �������. � �������� ������ ������������ �������� ������ �� �������� ��������� ���� ������, ������� �� ������������� ������������� ������ ��������� �� ���������� ���� ������������� �� �ᒺ�������� ����������� ��������, ��� � ������������� ������ ������ ����������. Գ��� ������������ ��� ��������� ��������, � ���� �� ������� ��������� ���������� ��, �� ��������� �� ������� ����������, �������� ������� �� ����� ��������� ��������.

������� ���������� ������� ������� ��� ��, �� ������� � ����� � ������� ��������� �������� �������. ��������� �� ������� ����� �����: ������� 800 ������ �� 1000 � ��� �� 15 ���� � ����� ����� ������� ��� ���� ����� . � ���� �� ��. � ����� � ��� ��������� 38,5 % ���� ������� �������� �����, 20,9 % � ������� ���������, 29,6 % � ����. ������ ������� ������ � ����� ������ ��������� 36,4 %, � ������ ��������� � 30,5 %, ��������� ��������� � 27,6 %, �������� ��������� ������ � 5,5 %. ����� ���� � ����� �� ������ �������� �������� ���� ����� � �������� ����������, � ���� ������ ����������� ������� ����� ����� ������ ��� ���������� ���� ����������. ������ ������� ���, ��� ���������, � ���� �� ������.

��������� ������ ���������� ���������������� ����������, �� ����� ������ �������� � ����� �� ����� �������� ����� �������.

���������� �������� ���������� ������� � ���������� ������, ���� ������������� �� ��� ��������� �� ����� ����� �� ������ ���������� �� ����, �� ������ ���������� �� ������ ������ ������ �� ������������� � ���������� ������������, ���� �� � ��� �� ��������� ��� �� ������� ��������� ������ ����. ��������� �������� ���� ������� ��� ���, �� �� ����� ���������� ���� ��� ����� ������.

������ ����� �������� ��������� �� ����������, � ������ ����, � �������� ��������-��������� � � ������, �������� ���������� �������� ��������� ������������ � ������ ���������� ����� �� ����� �����. ��� ������� �����, ���� ������ ���� ������ ��������� ��������� �� ���� �������� ��� ��������� ������ ����� �� ��� ����������� ��������� ��������, ���������� �� ������������ �� ������ �� ������. ҳ���� � ����� �����, ���������� ������������ � ���� ����������� �� ���� �� �� ����������� ����������� ����������, ��������� ���� �������� ������ ������ �� ������������.

� ������ ����������� �� ����� ����� ��������� ���� ����� ������� �� ���� �������� �������������� ����. �������� ������� ���������-�������� ������� ������ ��������������� ������ ������ � �����, ��������� ����������� ��, ���� ��������� ����������� ����-��� ��������. ��������������������� ���������� ������� ���� �������� �� ����� ��������� ��������� ����������� ��������, ������� ��������� ��������, ����� ������� � ���� � ������������ ������ ������� ��������.

����������� ��������� ���� ������ �� ����������� ����������, ��������� � ���� � ������� ���������� ���������, ���������������, �������� �� �������� ������������, �������� ������� �� �����������, �������������, ������� ���������������. � ��������� ������������-�������������� ��������� ���������� �������� ��������� ������� (������) �����. ������������� ������� ������� ���� ���������� ���������� � ������ ��� ���� �����, ���� ������� ��� �������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��� �� ����� �������� �� ��� �������� �������� ����������. ����������� ������������ ������� ����������� �������, ���������� ����� ���������� �� ��������� ����� ���������, ������� � ���, �� �������������� ������ ����������� �������.

��������� ������ �� ������������������ ���������� ������ ������ �� ����� ��������� ��������� ����������, ������ ���� �� ������� ����� �� � ������� �������� ���� ��� �� ���������. ������ ���� ������ ���������� ���������� ������������ �������� �� ������ ���������� ��������, ����� ��� �������� ���� � ����� ������ �������� ����������� �� ���������, �� ���������� ������� � ��������� ���� (���������� �����������), ���������� �������� ��� ��� ���������� ��������� ���������, ���������� ��� ��������� ��������������������� �����, ������ ����� ������ ������ � ���������� ������� ���������, ����������, ������������, ����������� ������ �����������. ����� ��������� ��������, �� ������� �������, � ����������� ���������������, � ���� ����� ������ ���������� ��������� ������� ������������� ��� ���������� (Work-role).

��� ��������� ����������� ���������� ���������� ������������� ����� �� ������� �� ��������� ������ � ������������. ��������� ����� ����� �� ���������� �� ��������� ����� ����� � ����� �������� � ����. 1.1*. ���������, ��� ������� ������ ����� ������ �� ����� ���������� ���� �� ��������� �� �������� �������� ����������. ������� ����������� ���� �������� ���� ������� �� ������� ���. ����� ��� ���������, � ���� ������ ����������� � ����������� ������ �� ��������� ���� � ������ �������. ��� ��� �������� ����������� ����� ��������� ��������, ������� � ������ ���� ����� ��������� ��� ������������� �������. ���� ����� ����������� �� ������� ������� �� �������� �� ��������.

����������� ��������� ������� ���� �������� �����������. ֳ������ ���� �������� ���������� ���� �����, ������������� �� ���������� ������, �������� ������� ���������, ���������� �� ������� ����� �� ��������. ���� � ������� ���������� ���� ���� ����, ���� ���� ���� ������� �� ����� ������ ������ ���� � ������, � � ������� �����.

����������� ������ ����� ��������� ��� ����� ��������� �� �������� �����������. ���� �������, ��� ��������� ������ ���������� ���� �� ��������������� �� ���. �������� ������� ������� �� �����������, ���������� ��������� �������� ����������, �������� ��������� ������� ������, ����������� �������� ������� � ������� �� ���������� ������ � �������� ����������. ����������� ��������� ���� �������� ����������� ����������, �� ��������� � ������ ��������� ��������, �� �������� ��� �� ������ �������, ���������� ��, ��������� �� ��� � ��������� ��������. ��� ����� ������������ ������ �����. ����� ��������� ����� � �������� � ����� �� ����������� ����������� �� ��������� (�� �������, �� ���� ��������� ������� �����������), � ����� �������� �� ���������. ��������, �� �� ������ ����� ����� ��������� � ����� ���������� � �������� �� �������� ��������� ������� ��������. ������� ��������� �������� ����������� ������ �������� ���������� �������� � �������������� ����� ���������� ���������, ��������� ���������� ���� � ������� ������ ���������� ��������.

���������� ����������� ��������� � ����� ���� � �������� �� ��� �������� ���������� ������� ����������� ��������, ��� � ��� �������� ���������� � ������. �. �. �������, ������ ���������� ��������, ��������: �� � ���������� ������ ����������� ���������� ��� ����� � ���� �� ������� �������� �� ������������ ���� ����� �� ������� ����� ������������ (���������������), ������ ������� ��������, �������� ���������� ������� �� �����. ����������� ������� ��������� ������ ���� ��������� �����������������, ���������� � ����� ����� ���������� � ����������� �������, �� � ����������� ���������� ���������� ������ ��������.

³������� �� ��������� ������� �����������, ���������� ������������ ��������� ������, ���� ��������� ������ �������� ������� ���������: ���������� �����������, ���������� �����, ��������� (������), ��������� (������), �������-����, ���������� ��������������, ���������� ����������, ������� �������, �������, ���������� ����������, ��������� ���������� �����, ����� ���������� ����������, ���������� ��������. ����� ��������� ��������, �� ���� ������������ (�������) ������� ��������� ����� ������ �� �� ������ ������� � ����������� ��� ���������� ����������, ���� �������� � ������.

������������ �� �������� ������� ���������� �������� �� �������� ������ ���������� ���� ��������� �����������. ���������, ������ ���������� ������� �������� ������� ���������� ��� ���� �������, � �� ���������� ������� ����������. ������� � �������� ������� �������� ������������� ��������� �� �������� ���� ���������� �������� �����������, ���� �� �������� � ��� ������������ ������ ���� ��������, ������ ���� ������. � ����� ����� ������� ������ ���� �� ��ᒺ������� � ������� � �������� �����. � � ���� ��������, ���� �� ������������ ������������ ������ ���� ��������� �������� � �������������. ³� ��� ��������� ������� � �������� ������ ���������� ���� ������, ��� �� ����� �� �������� ������� �� ���, ������������ ����� ����, ������������ ������ ���������� �������.

������������ �� �������������� �������� �� ���������� ���������� ������� �� ����� ����� �� ������ ���������� ���������� ���������� ������� ������� ����������� ������� ����� � ��������. �������� � �������� ��� �������� �� ������� ����� �������������� �����. �������� �������� ������������ � �������� �������� �� ��������, �����, ����������, ���������� ������, ��������� ������, ��������� �� ������, ��������� �� ���� �������� ���������. ����� ������� ����� �� ����������� ��������� ����� �� ��� ������ ��������.

����� �������� ������� �������� ������� � ��������� ����������-������� ������������, �������� ����������. ����������� �������� � ���� ������ ��������, �� � ��������� ��������� �� ��������� ��������������, � ��� ��� �� ������� ��������, ���������� �� ������������ ��������� ��������� ����� �� ��������, ��������� ������. ��������� � ����� ��������� �� ����� ������� ������������������� ���������� �������� � ����� �������� �� ����� ������� ������������� ����������� �������� � ���������. ������� ������ �������� �� �������� ��������� ����� ����� ��� �� ������� ��������� ����������� � ������� ��������. �������������� ��� �������� ������ ��������, ���� �� ������ ���������� ������ ����������� � �������� ���������.

�������� � �������� � �������, �� ���������� �� ���� ���������� �� ������������. ������������������ ���������� � �������� �������� ����������� �������������� ��������, ��������������������� � ��������� �����, ���������� ������������ ����������. ��� ������ ����������� ��������� ����������, �� �������� ����� �� �����������, �� �� ����������. ����� ���������� ������ �������� ������ ��� �������� ����������� ����������, �� ���� ������� ���������� �������� (������������-�������������� ����) � ���������� � ������� � �������� ���������� ���������. ��������� � ���� ������ ��������� ���������� �������, ��� ��������� ������������ ������: ������� �����-�������������, ����������� ������ � ������� �������. ���������� ����� ������� �������� � ������������� ����������.

� ������ ����������� �������� �� ��������� ����� ���������������� ��������� ��������� ������� � ������������ � ������������ ���������� �� ����������� ����������, �� ������ ������ ������������ � ������� ���������� ����������. ���������� ������� ���� ��������, � ���� ������ ������ �������� � �������� ��� ��������� ����� �������� �����. ֳ �������� ����� ����������������� �������� � ������� �� ��� ���������� ���� (���, �����, �������������, ͳ�������, �������, ������), ��� � ��� ����� ������������� ���� (ѳ������, �����, �������, �������� �� ��.). �������� ��������� �� ����������� ���� ��������� ������� �������� ������������ �� ��������, �� ���� �������� �� ������� � ��������� ���� ����������, � �� ������� ������� � ����������� ���������� � ������ � ��������.

�������� �������� �� ������� � ����������� ����������, ��� � ����� ���������� �� ����������� ��������� �� ����������� ���������. ���, ���������, ���� ��������� ��������, �� ��䳿, �������� �� ����� � 60�70-� �����, �� ���� ���������� � ���������� �������� �������� ��������� �� ������������ ����. � Գ������ ����� ����� ����������� ��������� ���������������� ��������� ������������� �����. ����� � ����, �� ������������� ������� ���������� ��������, ����� �� �� ��������� ����������� ������. � � ѳ������ ������� ������� ���������� ����������� ��������� ���� ���� �������� � ���������� ��������� �������� ���������, ������������ � ������������ �������� ��� �����.

��������� �����������, �� ����� ���������� ����� �� �������� � �������� ��������� � ������ �� �� ��������������� � ������ �����������. �� ������ ������������ 1 �����, ��������� � �������� �������� �������, ��������� 3�8 ������ ������, �� ������ � ���������� ���������������� ����������. �� ����� ��������� ������������ ����� �������� �������� � ��������, � 90-� ���� �� ��. ��������� �������� �� ������� ��������� ��������� ����������, ��������� ���������� ���������, ��������� ��������������� �������� ��������� 2,1 %, 0,4 % � 0,5 % .

������� ����� ���������� ��������� �������� ����� �� ���� ������� ��� ��������� ������������ �����������. ��� ��������� ����������� �������� �������, �� ������������ �� �������, ���� �����, ������ ������ �������� �������� �� �������� ��������� ��������� �������, �������� ���������� � ��������������� �������� (�����). ���������, ���� ����� ����� � ������ �� ��������� �������� ������������ �������� � ������� ����� 770 ���� ���., ����� 70 % ������� � ������ Fortune 1000 ��������� ������� ������������ ����� .

��������� ��� �����, � ���� � ����� �������������� ������� �����: �������� ������� ������������� �������� �� ������������� �����, ��� ����� ������� ��������� ������� ������� ����������. ��� ����� ���������� �������� ��� �� ���������� �������� ��������� ������. ���, ���� �������� ���� ����� ��� ���������� ������� ���� ������, ����� �� ����� �� ����� ������� ������� ������������, �������������, ���������������������. ��� ����� ������� �����. ���� ������� Global Learning Resources, �������� ��������� � ����� ������㳿 ������������ �����, ������������� ���� �������������� �����������.

� ����� ���� ����� �����������. ����� � �� �������, �� �������� ��������� � ����������� ���� �����-���������. ���� ����� ����� ���������� � ������ ����������� ������� �������� ������������, ������ ��� ����������� ���� ������㳿 ��������, �������� ��������� ����� ��������� � �������, �������� �������� ������ ���������� �������� ��������� ������� ������, ������ ����� ������ ��������� ��������, ���������� ��������� ������� � ���������. ����� ��� �������� ������������� ����� ����������, �� ����� ������ ������ ����������� ����. �� ���� ��� ����������� ��������� ������������, ��������������� �������� �������� � ������������ � ����� ��������� ������������� �����������. ������ �������� ������� ��������� ����� ������� ������ ����� �������� ����������.

�� ������� 80-� ���� ����������� ������� 400 ���������� ������� ��� ������� ��������, � ���� 90-� ���� ������� ������ ������. � 2000 �. ���� � ��� ������������� 1600 ������������� �����������. ���� ��� �������� ������ �� ������� ���������: ������ �� ������������ ����������� ��������� ��� ��������������� ��������� ������ � ���������� ��������� ���������. �� �������� ������ ������ �������� �� �������� � ��������. ������� ������ ������������� ������ � �������� ��������� ��������. �������� ��������� �������, �� ������ ����� �����, ���������� ������ �� �������� ���������� ��������, ��������� � ��� ���� ����������� �������� ��������. ������������, �� ������ ������ � �������, � ���� ����� ����������� ������ �� ����������, ���������� � �������. ������������� � ���������� ������ ���� ������� � �������, ����� ���� ���� �� ����� �������� �������. ����� ���� ����� ������ ���������� ������������� �����������, �� �� � ������������ ���� ��������� ��������������. ������� ����� ������ ������� �� ��� � � ���� ������ �������.

� ��������� �������������� ������ � ����� ����������� ����������� ����� ������ �����������, �������� �� ������� �������� � ������������ ��������� ����� ���������� ������� � ����. ������� ����� ���� ����������� ������� � ���������� ������� ���������� � ������������� �� ������� ������������� �������� �� ������������. � ����� ��������, �� �Hewlett-Packard�, �Xerox�, �IBM�, �Marks & Spencer� �� ��., �������� �������� ������� � �������� ������ �� ����� ����������. ���, � 80-� ��. �� ��. ������� �� ����������� ��������� ����� ���������: ���̻ � 750 ��� ���. (5 % ������ �� ������ �����); ��������� �������� � 260 ��� ���. (2 %); ����� ������� � 257 ��� ���. (4%); ������ ����������� � 45 ���. ���. (3,5 %); ��������- �� � 42 ���. ���. (2,6 %). ֳ ���� �������� ��� ���������� �������� ����������, �� ��������� ��������. � ������ �������, ��������� � ���, �� ����������� �������� ������ � ��������� �� ������� � ������� ����� (������� 350 ���� ���.) .

� ͳ������ �� ��������� ���������� ���� ����������� ����������� ��������� ������ ���������� ����� 10 ���� �����, ��� ���� 11 �������������� ���������� ���������� ������� � 30 ��������� ��������� ����������. ���������� ���������� �������� �������� ����� � ������������. ����� �������� ����������� � 40�50 ���� ����������� ��������� ��������� �����. �� �������� �� ���������� � ������ �� ����� �����. ����������� ���� �������� ����� � ������-��������� ��� ��������� ���������� ���� �� �������������� � ��� ����� �������� �� ������������� ���. ϳ� ��� ������, ����������� �� ��������� ����������, ��� �������� ��������� ������� �������� � ������ ������� � �����. ������� �������� ������ ��� �����. � ��� �� ��� ��� �������� ���������� ���������� ��������� �� �������� ����� �������� �������� �� ����-�� �����������.

� ��������� �����-���������� ������� ��������� (������) �������� �������� �������� �������, �� ���������� �� ������� ���������� ��� � ���������� �� � ������ � ��������� ����������. ��� ������ ������� � �������� �������� ������� � ����� � ����������� ���������� ��� � �����������, ����������� ������� �� ������㳿 ����� ��������. � ��������� ������ ������ �������� ���� � ������� ����� ��������. � �������� ����� �������� �� � ������� ���� �����������: � ���������� ��������� ������ ������ � ������ ��������� ���������, � �������� �� ������.

���������� ������������� �� �������� �� �������� ���������� � ����� �������� �� ������ � ������ ����� ��������� ���������� ���� ������������ �� ����� ��������� ���������: 1-� � ����������� ������������ ��������� ��������� �����, ���� ��������� ������������� ����������� �������-��������� (� ����������� ������� ���������); 2-� � ������������� ������� ��������� ��������� ����� (����� ���������� �������� � ������������ ����������� ���������� ���������, �� ��������� �� ��������� � ������� ���������� ���������-���������� �������� ��������).

� �������� ������������� � ����� � ������� �������� � ��������. �� �������� ���������� ��������������� ������ � ����������� � ��������� ��������, ��� ���������� �� ������������ ��������� ������ �������� �� ���������. �� ����� ������ ��� �����������. � ����� ��������� ������ � ������� ���������� ��������� �������������. ����� ������������� � ������������ ����������� ������������� ����� ����������� �������� � ����������� �������� ����� �������� �������. ���� �������� ������������� � ���� ����� ����������, ���� ������� ������������ ����������, ����� ����� ��������� �������� ��������� � ���� ���������: ������������� �� ������� ������������ �������� �� ��������� ��������, �������, ���������, ����������� ��� ������ ������ � ������������� ��������� ���� ��������.

³������� ������������� ����� �������� ��������� � ������ �������� �������� ���������, �������� �� �������� ����� ����� �� ��������� ��� ���������� ���������, ���������� ���� ��������� �������� ��������� �������� �� ������ �������� � ��������� �������� ���������. ������ ������� ���� ������ � ������� ��������� � �������� ���������� ����������. ��� �����, ���������, �� ��������� ���������� �������� ������� ����������� �����, ������������ ���������� �� ������������� ���������, ��������� � ����������� �����, �������� ������� ���������, ��������� � �������� � ��������� ��������, ���������� �������������, ��� ��������� �� ��� �������� � ������, ��������� ��� ��� � �������������� ��������. ֳ ������ ������� ��� ��������� � ��� ������ ��������.

����, �� �������� ������ ������������ ��������������������� ���������� ���������� ������� � �������� �������� � �� �������� ��� :

��������� ����� ����� ��� �������� ������� �� ���� ����������;

��������� ������� �������������� ����������� �������;

������������ ������������ ��������� ��������;

��������� ����� �������-���������� �������;

���������� �������-������� ������ � ������������� �� ���������� � ���������� ������;

������������� ��������� ��������� ����������;

�������� �������������� �� �������������� ����������� �������;

������������� ����������� ������� �� ����� �������� ������ ��������;

������������ ������ ��������� ���������� ���������� ����� ��������;

������������� ����� �������� ���������� ����������� �������, ��������� ������ ��������.

����� � ������������ �������� ���������� �������� � ������� ����������. ³� ������� ������������ ������ ������ ������� ����������� �������, ���� � ����� ������ ����������� ����������� ������� ����������� �������� ������� �����, ��������� � �������� �������� �� ������������ ������ ���� � ������ ����������. ����������� ���������� ������ � �� ��������� ��� ������ ����, ��� �������� ����������� �������� �� ���������� � ������� ������ �������.

�� ������������ ������� ���������� ������� �������� ������ ������� ���:

���������� � ���������� ������������ ������ � ������� ��������.

��������� ������������ ��������: ���������� ����� � ����� ������ (�����, ��������, �������, ������, ����) �� ��������� ����; ����������� �������� �������� � ���� �������, ���������, �����, ��������, ���, ������ ����.

����������� ����������� ����, ������ � ������� �������� �� ����� ������� �������� ������������.

������� ����������� ����� � ���� (��). ³��������� �� ����� ��������.

������ ���������� �� ����� ������ �������������:

���������� ���������� ������� ���������� ���������-���������� �������� � ������������ �������� ��������.

���������� ������� ��������� ���� �������� �������� ��������.

������������� ��������� ������� ������� � ����� ��������� ��������, � ������ �������� ��� ��������� ��������� �������� ���� ��������.

���������� ������������ ������ ���� � ����������� ������.

�������� ���������� �������� �������� � ������ �������� �� ������������-������� �� ���������������.

ϳ��������� �������� ������������ �������� ����������� �������.

������������ ������� �������� � ��������������� ������ ���������, ������������ � ������������� ��������.

������ ������� ���������� �������� ����� � ��������� ���������� ��������� ��������� ����� �����:

1-�: ���������� ���������� � ������������� ������ ����� �������� �� ����� ��������� �������������.

2-�: ������������� ������� �������� � ����������� ������������ �������� ���� ����� � ����, � ���� ������ ���������� ������.

3-�: ֳ������������� ���� �� �������������� ����������. ׳��� �������������� ����� � ��������� ��������� � ����������� �������. ������������ ����� �� ���������, ������������ ����� �������� ��������, ���������� �� �������� �������� �������� ������ ��������, ��������� ������� � ���������.

4-�: ������������ ���� ���������������� ����, ������ � ������ �������� ��� �������� ������ ����������� �����.

5-�: ֳ������������� ���� ������� ����� ��������� �������, ����������� ���� �������� ����� (��������, �������� ������, ������������, �����, ������� ��� ��������� ������ ����).

6-�: ��������������� �� ������������� ������ �� ��������, ���������� �������� �����������, �������� �� ������������� ���� ��������.

7-�: ֳ������������ ��������� ����������� ���������-�����������, ��������-������������ �� ���������� ���� ��������.

8-�: ������������ ���� ������������ ����� ��������. ���������� ��������� � ���� ������� ��� ��������� �� ������������� ������. ����� �� �������������� ��������.

9-�: ���������� ���������� ������. ����� ���������� �������� � ������ ���� �������� �� ���������� ����� � ������� ���������.

1.1.2. ���������� ���������� ���� �������� ��������: �������� ����� ��

��������� ����� ����� � ������� �������� ������� ������ ��������� �� ����� �� ������������� �������. ������ ������� ����� ������������� ���� �� �������� ���������� ����� � ����� �������� �� ������ ������������ ���� �� ��� ���������� ����� � ���������� �������� � ������, ������� �� �������� �������� �� ��������� �������������� ������, �������� ������ ���������� ���������� � ��������. ֳ ������� ����������� �ᒺ����� ��������� ��������, �� ����������� � ���������� ������������ ����� �� ���������� ������������ ������������� ����, ������ � ������ �������� �� ���������, ������� ����� ���� ��������� ��������, �� �������� � ��� �������� �� �����. ��� ������ ���������� ����� ������������, ������, ��������� �������� ����������� ��� �������� ���������, ����������� �������� ���� ���� �������������� � ���������� ���� ����������� ��������, ��������� ������ � ������� ������ �������� �� ���� ��������� ��������� ��������, � ����� �������� ���� ������������� �� ��������������� ��������� (���. 1.2).

����� � ����������� �����, ����� �� ��������� �������� ���������� ���������� ���� ��������� ������ ������������ ������ ��������� �������� ����������. � ������ � ��� ���������� ��� �������� ����������� ������� �������� �� �������� �� �����, �� ��������� ��������, ��������� ��� � ������� ����������, �� ��������� ��������, �� �� ���������� �������������� � ���� ����������� ���������� ��.

����, ����� �������� ��������� ����������� ����������� ������� � ����� ���������� �������� ����������� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��������� ���������. ��������� ��������� ���� ������������������ ����������-��������� �� ����������� ����� � �����. ��� ���� ����� ��� ������ � �������� ����������. ������� � ������������ � ��������� ���� ������ ����� �� ��������� ����� �� ���������� ������������. ��� �� ������ ������ ��������� ����� ��������� �����, �� � ������������ �������� �� ��������.

� ����������� ������� ��������� ����������� �� ����� �� ���������� ������� �����, ���������� ���� �������� �������������, � � �� ��������� ����� �� �������, ������ ����� ��������� ��������, ���������-����������� ����������. � �������� �� ������� ����������� ��������� ���������� �� ����� ��������������� ����� ������ � ����� ���������.

������ ���� (���. ����. 1.2) ������ �� ���������� ���� ����������� ��������� ������������ ��������� ����������� ��������� � ��������� ��������. �� �����, ����������� ��������� ���� �������� � ������������ ����������, �� ����� ������� ��� ��������:

��������� �� ���� ������ �� �� �������;

������������ �� ������� � ������� ����������;

��������� �� �����������������;

��������� �� ���������;

���������� �� ���������� �������� ���, ��� ��������� .

���� �������� ������� �������� ������������ � �������� �������� ���������� �������� ���� ������� ����������� ������ ���������� ��������, � ����� ����� �����������, ������������ �� ������� (���). ���������� �������� � �ᒺ������ ����������� � ������ ������� ��������, ��������� ��������� ����� ���������� �������� � �������� �� �������-���������.

������ ���������, �� ����� � �� ������� �������� ���������� ������. ���� ������������ � ������� �������� ������ ���������� ���������� �������� � ���������� ���������, ����������� �� ���������� ������� ���������� �������� �� ���� ������ � ��������� ������������ ��������. � ������ ���� ��������� ����� ������������ ������ ����������� ����� �������� ������ ����, �� ���������� ����������� ���������� �������� ������ � ������������� ���������, ��������� �������� � �������� ������� ����� ���������.

����������� ���������� ���� ����������� ������� � ��������� �������� ������������ ������� � ���. ���� ���������� ����� ����� ������������� � ���������������� �����, ����� ���� ������������� � ���:

� ���� � �������� ����������� ������������������� �������� �� ������� ���� ��������, ��������� d ��������� ���������. ������ ����� ������� ����, �������, ������ ���������� ��������.

�� ���� � ���������� ���������� ���������� �������� ��������, �� ����� ����� ���������� � �������� �������� �������� ������ ��������� ������ ��������, ��� ������� �������� � ����������� ������������. �������� � ���������� �������� ������ ��������� ��������.

��� ���� � ������� ���������� ���������� ����, ���������� ��� ��������� ��������. ���� ����������� �� ��� ����������� �� ��������� ���������� ������� � ������������� �� �������� ������ ���������� �������� � ������ �� �������� �����������, ������������, �������� ������, ������������� ����.

������� ��������� ������ ������� ��� ������ ���� ���������� ���������-���������� �������� ��������; ���� ��������� ������ ������������ ����� �������������� ��������� �������� (����), �� ������������ ������� ���������� ��������� �������� �����䳿 ��������� �� �������� � ����������� ������.

���� ��������� �� ����������� ��������� �������, ������ ��� ���������� ����������� ������ ��������, �� ������������ ���������� ����������, ��������� �� ��������� �������� ������� ���, ��� ���������, ����� ������������� �� ������� ���������� ��������� ���� ����������� ���������� .

���������� � �������� �������� �� ����������� �������� � �������� ������� ����������� ������, �� ������ ������� �������� ���������� ��������� �������� ������. �� ������ ������, ���� ����� �������������� ������ ����, �������� ��������� �������, ������� ���������, � �������� �������� �� ���� �������� ��������.

�� ����� �� �����������, ����� ������� ��������� ������ ����� ������������-���������� ����� �� ����������� �������, � ����� ����� � ������� ���������� �������� ��������. ��� ����� �� ������ ���� ���������� �� ������ �������� �� ���� ��������� ������� ��������� �������� ��������, � ����, � ���� ������������� ��������� ���������, ������ �� �������� ���������� ��� ���������� ���� ��������, �� � ���������� �� ������� � ���������� ���� � ��������� ��������. �� �������� ���� ������� ������� ���� �� ������ ������. ���� ��������� ���� � �������������� �������� � ������������ ���������� �������� ����� ���� ������ ��������� ��������, ������� ��� � ����� ������ � ������. �������� ������ � ����, �� ���� ���� ������� �������� ���������� ��������. ³������ �� �� ������� �� ���� ���� �����������, �� � ������� �������� ������� ��������� ������ �� �������� ���� �� ������ �������� �������� �� ������� ���� ��������� �������� �����, �� ���� ���������� �������.

� ������ �������� ���������� ���������� �������� ������� ����� ����� ��� �������. ����������� � ��� ���:

��������� ����������� �������� ����� ��������� �� ���������� ���������� ����������;

�������������� ��������;

�������������� �����;

��������� ����������, ������������ ��� ��������;

�������� �� ��������� ��������;

��������� ��������� ����������� �������� �� ������-����������� ��� ��������.

������������ �������������� ��������� �������� (����) � ������ �������� ���������� �������� �� ����� �������� ������� �� ������������� ���� ���������� ��������. ������������ ��������� ������� ����� �� �������� ����������� ���������� �� �������������� ��������, �� ������ ������ ����������� �������� � ���������� � ��������� �������. �� ��������� ����� ��������� ��������� �������������� �������� �������� �������� �� �� ����� ��������� �������� � ����������� ������ �� ������ ��������. ���� �������������� �� ����� ��� �������� �������� �� ��������, � � ��� ������������ �������� ����������, �� �������� ���������� ������� ����� �� ���� ��������� �� �������� �� � ���������� ������� ������������ ������.

������������ �������������� ��������� �������� �� ��������� ���������� ����� ������� ��������� ��������, �� �� ����� ������������ ��������, �� ����� ������ ���������� ������ ������� � �������, �������� ���������� ��������, ����� ��������� ���������.

����� ������ ��������� �������� ��������� �� ����������� ���������� ���, �� ��������� ��������� ����������� ������������� ��������� �� ��������. ��� ����� ��������, ��������� �������, ��� �� ������ �������� ����������, ������ ������������ �񳺿 ������, ���� �������� �� � ������� �����, ������� ����������� ������������ ����� � ����, ������� �������. ���� ��������� �������� ������, ���� ������� �������� � ������ ������� ������� ��������. �� �������� ��������� ������ �������� �� ������� �������� ������, ������ �������� ����� ��������� ������������ ������, ������ ���������� ������� ���������� �������.

³�������� ��� ���������� �������������� ��������� ��������:

�������� ���������� ��������� ���� ����������� ����������, � ���� �������� �� ������ �� ����, ���������� ��������� ���������. �� ���������� ������������� ��������� ����������� ��������, ������ �� ������ ��������.

������� �������� �������� ��������� �������� �������� ������ �� ����������� ���������� ��������� ��������� � ��������� ����������.

������������� ����� �� ������� �������� ����������� �������, �� ��������� ������������� ��������� ��������� ����������� ��� ��������.

���������� ��������� ��� ��������, �� �� ����� ����������� �������� �� ����� ����������� ����� � ������, ���� ������� ��������� ����������.

������������� �������� �� ��������� �� ������������ ��������� ���� ��������, ���� �������� ���������� � �������, � ������� �� ��������, ��������� ��������� �������� ��� ���������� �������� ����������� ��������.

��������� ������ ��������� ������ � ���������� � �������������� ���, �� ��������� �������� �� ����������������� � �������� ��������.

� ������ ��������� ������������ ���� ������� �� ����� ���������� ����������� ������� � ������������� ������ ������ � ����. 1.2.

���������������� ��� � ����������� �� ���������� �������, ��������, �������� �������� �� ��������� ����� � ������� ������� ����� � ����������� � ���������� ������ ����� ����������� ���������. ���� ������ ����������� ������ ��������� ������������� ��������� �������� ��������, ������� ����� ������������, �������������, ���������� ������� ����������� ���������� ������� � ������� ������� ����������� ����������, �� � ������ ����������� ������������ ���������� ��������.

�� �����, � �������� ��������� ����������� ������� ��������� ����� ����������� ������ � �������, �� ���������� ���� ����������������� � ����������������, � �������, � ������������ ����, ������, �������, �� ��������� ���� ���� �����������. ��� ���������� � ������� � ������� ����� ���������� ������, �� ������ ���� ����������� � ������ �������� �������� �� ������������� ���� �������� ������� ��������� �� ��������. ����� ����� ������ � � ������ ����������� �������� � �������� ������������ ������ �� ������������� ���������. ������������ ������ � ����� ����������� ������ ������� ��� ��, �� ���������� ������� ��� ��������� ���������� ��������.

� ����� ������ �������� ������ �������� ����� ��������� �������㳿, �� � ������������� ����� ��������� ������� ���������� �������. � �������� ��������� ���������� ��������� ������������ �� ������, ���� ������� �� ���� ��������� ����������� ��������� �������, ������������ ���������� ������������ ���������� ��������.

� ����� ��������� �������� ���� �������� �� ��. ���� ������ ����� ��������������� ���������� ������. ������� ��������� �������� ����� ��������� ����� � �������� ���� ������ :

1-� ���� � 40�50-� ���� � ��������������� ������������� � ���������-��������� ������ ����������� �������� ������ �������� ���������� (�� ������ � ���������� ����� �� �������� ����������), �ᒺ������ �������� ������������ ������, � ����������, ���������, ��������, ���������� ����. ���� � ������������� ����������� ������ �������� ���� �������� ���������� ��䳿 �� ��������� ���� ����������� �������� ��������.

2-� ���� � 50�60-� ���� � ����������� ����� ������������� �������� ����� ���� �������������� ��������. ���� ���������� ����������� ������ ���������� ������, ��������� �����, �������� �������, �������� ������ �� ���������. ������������ �������� � ���� ������� ���� ������� �������� ������������ ������ � ������� � ������������� ������������.

3-� ���� � 70-� � �������� 90-� ���� � ��������������� ����������� ���� ���������� �������㳿 �� ����� ��������� ���������-����������� ����. � ���������� ������ �������������� ���������� ����� ��������� �� �������㳿 ��������, ����������� ������ ����� ��������� ����������� �������� ����, ������� ���������� ����� ������� �� ��������. ��������� � 70-� ���� � ������ � ������������� �������������� �������� ������� ����������� ���������� ������� ��������� � ������ ���������� ��������. ��� ��������� ������ ����������� ���������� ���������� �������� ������ ���������� ���������� �����, ������������ ������� � ����������� ����� ������� ����������.

4-� ���� � �� �������� 90-� ���� � ���������� ����� ����� �������� ��������������� ��������. ����������� ��������� ������� �� �������� �����, ���������� ������� � ����� ������������� ������ ��������, � ����������� ������ ���������������� ������� �������������� ����. �� ����� ���������� ������ ��� ��������� (�. �. ���������, �. �. ���������, �. �. ����������, �. �. ������� �� ��.) ���������� �� �����, �� ������� � ���������� �������㳿 � �� ������������ ������� ���������� ���������� ��������, �� ������� ����������� ���� ��������� �� ����������� �������. �� ������ ������ ���������� ��������� ������� �� �������, ���������� ��� � �������� ������������ ������� �� ������� �����, ����, ������ � ������ ���������� ��������� �������� ��� ����������� ������������ �������� �������, �� ��������� �� ������� �������� ����� � ���������� ���������� ����.

�������� ���������� � ��������� ���������, ���������� �������� � �������-�������� �� ����������������� ������� �������� ��������� ������������ ��������, ��������� ������ �� ������������ ������������� ���� � ������ �������� ��������, ���������� ������ ���������� �������� ��������.

����� �������, �� �������� ��������� ����������� ��������� ��������� �������� ��������, � ��������� � ������������ ����������������� ������� ���������� ����������� �������, �� ��������� �� ����������� ��������� ���������� �������㳿, �� ������������� ������� ����� ���������� �����䳿.

������ ���������� ���������� ���� �������� �� ����������� �� ����� ��������� �������� �� ��������� � ������� ����� �����������, � ���������� ���������� �������� �������� ���� �����������. ���� ���� ����� ���������� �� ������ ��������� ���������� ����������, ����������� ��� ���������� ����� ����.

�������� �������� ������������� ����������� ���������� ��������� � ���������� ����������� �������������, ������������� �� ����������� � ������ ��������� ��������. ���������� �������� ���������� � ����� ��������� ��������� �������, �� ��� ����� ������ �������������� ��������, ��� ����� �������� �� ���������. � �������, �� ��������� �������������� ������ ����� ������������ ����������. � ��������� �������� ��������� �� ����������� �� ����������� ������� �� �������. ����������� ��������� ������� � �������� ������ ������� ����������, �������� ������������ �����. ���� ������������� � �������� ���� ������, �� ������� ������ ��� ���������, ������������ �� ���� ������� ���� � �������� �������� ������������ ���������. ��� �������� �� ��������� � ���������� ��� ���������� ��, �� ����� ��������� ������� ����.

����, � ������ ������ ����� ���� �� ������ ��������� ��������� �������� ��� ���������� ��������� ����, ��� ���������, � ������� ��������� ��ᒺ��� ���������-��������� �������. ���� ��� ���� �������� ����� ��� ���������������� ������ ��������� �� ���������� �� �������� ���������� ���������� ������� ��������, �� � ��������� ���� � �������� ��������� ��������. ����� ����� ���������� ���� �������� ������� ���:

1. �� ������������ ������������� ���� ��������� �������� � ������ ��������� ��������� �������� ������� ���� �� �������� ����������, ������� ����������� ������, ����� �ᒺ����� ������� ������������, �������� � ��������� ������ ������������� �������� ��������� �� ���� ������ �����䳿 � ����������.

2. ����������� ������, � ����� ������������ �� �����䳺 ����� �������, ������ ������� ����������� ��� ���� ��������� ��������, �� ����������� ����������� ������� �������� � �������������, ����������� ��������� ���� ����������� �������.

3. ������������ ����� ���� �������� ������ �������� � ������ ��������� ��������� � ��������� ���� ������ �������� ���� �����������, �������� � ��������� ����� ��������. �� � ���� ����� ������� ��������� ������������ ����������, ��� ��������� �������� ������� ������, �����, ������ ��������� ���� ���������� � ���, ��� ���������. �������������, ��������, ������������, ��������� ���� � �������� �� ������, ��������, ������� ��������� � �������� ������������, �������������, ����������� �� ����� �������, �� �� ������ ���� ������������ � ������� ���������� ����.

4. �� ���������� ������������� ���� �������� �������� ���������, ��� ���������� ���������� ������� �� ������������� ����� � ��������� � ����������. ��� ����� ��������� ��� ������ � ������� ��������� �������� ����������, ��� ��������� �� ������ ������������, ��� � ���������� �� ����������� ������. � ����� ����� �������� �������� ��������� ������� �� �������� ���� �� ����������, ��������� ��������� ���������� ����� �����.

5. ��������� ��������� � ������ ����������� ������� ������� �������� ��������� �������� � ��������� �� �� ����������� �ᒺ������� ������ �� � ������������ � ������ ���������, ��� � ������������� �� ����.

6. ��������� ��������� ��������� �� ����������� ����� ������, ��������� �� �������������, ����������� ������� �������������� � ������������ ������.

1.1.3. � ������������� �������� ���������� �� ����������� ���� �������� ����� ����������� ��������

����������� ��������� �������� ������� ����������� ���������� �� ������� ���������� � ������ ��������� ��������� ����� ������ �������� ����������� � ������ ����������, ������� ��������� ���������������� ������ �� ���������� ���������� �������� � ���������-��������� ������. ���� ������� ���������� �������� ��������� ��������, �������� ����� ����������� �������� �� ������������ ����������� ������� ��������. ���������� ��������� ������ ����������� �� ������� �������� ��������� ���������� ��������, �� ��������� ���������� ����IV ����� ����. ��������� ��������� ���������� �������� (���) � ������������ � ���� ���������-���������� ��������� ��������� � ��������. ���� �������� ����, ����� �� ������ �������� � ���������� ��������.

�������� ���������������� ������ ����� �������� � ��� ����� ������ �� �������� ���� ���������, �� ���� ��������� �� ����� ����������� �������� ���� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������. ������������� ����� ����������-�������� �������� � ��������� ����������� ���������� ���������-�������� ������� �� ������� ����� ������, � ����� ���������� ����������� ���������� ���� ������������ ���������-����������� ���� ��������� ��������. ֳ ����� � ������������ �� ����� ���� ���������-���������� �������� � ��������� � ��������� ��������� ����������, ������������ ��� ��������.

������ ������ ����� ������� ��� ���������� ����� �������� �������� �� ��� �������� ������ ��������� ���������� ��������, �� ���� ���������� �ᒺ���, ����� � ������ ��������, ������ � ����� �� ������ � �������� ����������� ��������. ���� ������������ ���������� �� �������� ��������, ������� � ������ �������� ����������������� �������� �� �������� ����������. �� ���� ��������� �� �������� ������ ����� �� ����, ����� ������� �������� ������� �������� �� ��������� ���� ����������� ����� �� �������, �� ��� ����� �����������, ��� �������� �������� �������, �� �������� � ����������� ��������. �� �������� ���� �������� �������� � ���������� ����� ������ ������� ����������� �������� �� ���� ������� �� �����.

����� ����� �������, �� �������� �� ������������ ���� �������� ��������, ����������� �����������, ����������� ������������� ����������� ������� � ���������� �� �������� ���������-���������� ����. ��� ���������� ��� ������ �� ��������������� �������� �� ��������� ��� �������� ����� ����������, �� � ������������ ���� ����� ���� �������� �� ����������� ��� ��������� ����� �� ��������� ��������, ��� � �������-���������. ��� ����� ���� ������������� �� ����� �������: 1) ����� ��������� � �����������; 2) ����� ��������� � ������.

� ������ �������������� �� ����������� ����� ������� ����������, ���� ������� ������ ��������������� ��� ����� ���� ������� ��������, ������, ������, �������, ���� � ������ ����� �� ��������� ������ ��� � ���� ���������� �������� �� ��������� ����������. ������������ ������ �������, ��� � ��� �� ��� ���� � ������ �� ����� �� ���������� ������� ��������� ���������� ��������. � ��� �������� ������������ � �������� ���������� ����� ��������, �� �������� �� ����������� ���������� ����. �������� ������������ ����� �������� �������� � ����. 1.3.

�������� �� ��������� ��������� � �������� �������� ���� ������ � ����������� ����� � ������������� ������. �������� ������ ���� ������ ����������� ��������� ��������, � ���� ������������ ��������� ������ ��, ����� ������������ � ����������� ��������� �� ����� �������� �������� �� ����, �� ���� ��������� ��������.

ϳ� ��� �������� �������쳿 ����� �������� �� ����������� ���������� ����������� ��������� ����� ������, ����� ���� ��������� �. �. ����� � ��������� ����� �� ��� ������������ �������� ��������, ������������, ������, �������, �������� ������; ��������� ����� ����� �. �. ������ � ������, �����, ��������, ���������; ����������� �. �. ��������� � ������-����������, ������-��ﳿ, ������-�����, ������-�������������; ��������� ����������� � ���������� �����, ����� �� ������ ������� �������� � ��������, ����������� �����, ������ ��������; ������ ������ � ���������, �����, �����.

�� ������������ ��������� �� ���������� ����� �������� �������� ��� �� ������������� ����� ����� ������������, �� ������� ��������� ������������� ������ ��������� �� �� ����� ������� ����������� ������� ����������.

������, �������� � ����������� ����� �������� ��������, ������������ ���� � ��� �����. �� ������� ���� ����������� ������� ��� �������� � �������� � �������� (�������) ����� ��������� ����� ��������� �� ������������ ���������� ��������. �� ������� ���� ��� �������� ������������ � ������ ����������� ������ �������� ���� ������1.

������ �������� ���� ����� ��������� ���� � �� ������ �������� ����� �������� � ����������� ���� �������� ������� � ���. �� �������� ���� ����� �������� ���:

�������, ������, �����, �������, ��������;

���������, ����������, ����, ������, ������;

�������, ��������, �����, ������, �������, ���������, ������.

������� ������ � ��, ����������, ���� �������:

�) ����������� �������� ���� �����;

�) ������������� �������� ���� ����� ��� �������� ������� ������� ��������� �����;

�) ��������������� ���� ����� ��� �������� ����� �����, ��� �������� ����� ������� � ����� ������, � ������������� ���������.

��������� ��������� ���� �������� �� ������������ �������� ���� ����� ������� ��� ��� ��� �������� ��� ��������. �������� ���� �������� �� �������� ���� ����� �� ��������� ��������� ������ �������� ����� ����������� ��������/���� (����. 1.4). � �������� �������� ���� ����� ���������� ������ ���������� ���� �� ����������� ������������ ���������� ���� (����. 1.5).

����������� �� ��� ��������� ����� �������� ���� ����� �� ���� ���� ���� �����:

������� ������ �������� ����� �� ����;

���������� � ��������, �� �������� ������� �� ��������� ������;

������� �������� �����, ��� ��������� �������� ����� ����� ������� ������� ����;

���������� �� ������� �������� ���� ����� �� ������������� ���������� ����� ������� ��������;

������� ������ �������� ���� ����� ���� ��������.

������� ���� �������� �������� � ����. 1.6.

����������, �������� ���������� ��������-����������� ���������� ���� �� ��� �������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������, �������, �� ������������ ����� �������� ���� ����� ���� �� ������ � ������������ �������� ������������-����������� ������������ ������� �������� �� ����� ������� ��� ��������:

�������������� �� ��������������� ������ �� ����� �������� � ������� ������ ����������� ��������.

���������� ������� �����, ������, ������, ������� �������� �������� �� ���������� ����.

������� ���� �� ����� �������� ����������� �������� � ����������� ������������� ������������ ���, ��� �������.

³������� ������� ����� � ������ �������� �������� �������� �� ����� ����� �������� �����.

��������� ����������� �� ������������-������ ����� �������� �� ������������� ����������� �����������: ������㳿 ����������� ��������, ��������-���������� �������, ��������� ������� ��������, �� �� ����� ������� ��������������� ��������, ����������� ��������� ������.

�������� ������������� �� ������������.

������ ��������� ��������� ��������� �������� ������������� ���� �������� �� ����� ��������������� ������.

ϳ������� �ᒺ�������� �� ��������������� �������� � ������ �� ������� ���� �������� (��������, ����������, �����).

������ �������� ����� ���� ����������������� ���:

��������� ����� �������� � ����;

���������� ���� � ������ �������� � ���� � ����������� ���������-������������ ������������ ����� �������� �� ������������ ���������� ���� �������� �������� ���� �����;

����������� ����������� �������� ���������� ����;

����������� ������� ��������� �������� �������� �������� ����.

ϳ����������, ���������, �� ������������ ������������ ������ �� ����� �������� �������� ��������� ������ �������� ������� �������������� � ������� ��� ������:

����� ����������� ����� �������� ����������;

����������� ������ � �������� ��������� ���� (������ ���� �� ���������� ��� ��� �����, ������� ��������� ��������);

������������, ��������������� �����;

������� ����� �� ��������� ������� �������� �� ����� ��������;

����������� ���������� ���� (��������� ������ ��������������� �� ����������� ��������� ��������);

�������� ���� � ������ (������� ����������� ������ �� ����� ��������);

�������� ���� � ��������, ������� �������� ������������ �� ���� ����� ����� �������� ������� �������� �������;

�������� ������� ������� ������� � ������������, �� ������� ������ ���������� �� �������� �� �����;

�������� ������������ ������� �������� ������� ������� � ���������, �� ��� �������� ������ ���������� �������� 䳿 ������� � ����������� � ���������� ���� ��������� ��������� ��������;

�������� ��������� ������������� ��������� �� ��������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ������������ ����˲ ����Ϊ��� ���� ����� � �����Ѳ ��������

����� �������� �������� ����������� �������� ��������� ����� �������� (��������) �� �������� ��������, �� ���� �� ������ ���������, ������� �� ����������, ���������� ���������� �� ������������.

��������� ���� ����������� �������� �� ����� ������ �������� ����� (�����).

������ �������� ���� �����: ������ �������, ��������� ������, �������� ������� � ������� �����.

������������� �� �������������� ������ �� ����� ����� ��������. ����������� ������ �� ����, �������������� ������ �����.

�������� ������ �������, �� �� ������ �������� ���� ������� ����� � ������ ����� �������� �����. �������� ������ ��������� ������������ �� ��������� �������� ������� ��� ��������� ������.

�������� ����� �������� ��� ����� �� ����������� ��������, ���� �� �������������� � ������ ��������.

������������ ��������� ����� �������� ��� ���������� �������, �� ���� �� ��������.

ϳ��� �������� ���� ������������ ������ ����� ��������, ����� ��������� ���� ����������� ������� (�� ����� ������ ������������), ������ ����� ������, ������� �������.

1.1.4. ��������� �������� � ����� ��������� ��������� �������� ��������

���������� �������� ������ �������� ���������� ��������� ������ �� ������� ������������ � ������ ��������� ��������� �������� �������� ������� ������� ������ � ���������� ������� ������������� �������� �������� � ��� �� ���������� ��������� ���������� ����. ��� ����� ��������� � �������� ����������� ���������� ����, ���������� ����������� ����������� ����, �� ������������ ���������� �������� �� ���, ����������� ��� ������������ ��������� � ��������� ��������, ������������ ����������� ������������ ������������ ��������� ��� ��������. ���� ���������� �� ������ ������� �������� ���������.

������� � �������� ��� ��������-������������� ������ � ����-��� ����� � ���������� ����� �������� �� ���������� ���� ����� ����� ���, ��� ��� ���� ���������� ���� ���������� ������� (�����) ��������. � ���������� ������� ���������� �������� ������ � �� ��������� ������������ ������������ ���������� ��������� �������� �� ���������� ����� �� ����������� ���������, ������������ �� ����������� ������ �ᒺ��� � ������ ����� �� ������ � ������������ ����������� ���������-����������� ���� �� ����������� �������� �������. ���������� ������������ ���������� ��������� �������� ���������� � ������� ������. ���������� ���������� ���� �� ����������� ����������� � ���� ���������, ������������, ����������-��������� �� ���������� ������������ ��������� �������. ��������� �������� ���������� � �������� ������ ������������� �����-����� (������) �� ����������� � ������� ����������, ������� ����� �������� ���������� ������������� (������� ��������) ����������. �� ��� ����� ����� ������� ���: ���������� � �������������, ��������� � ����������, ���������, ����� � ����������. ����� ������� ���������� � ����� ����� ��� ��������� ���: 1) �������, �� ������������� ����� �����������, �� ������� ��������, � ����������� ����� (���������, ����������, ����� �����, ���, ������ �� ��.) � ��� ������ �������� ������ (����� ���������� ����������, ������ � �������� ����� ����������, ����� ������� �����䳿, ������������ �������� �� ��.); 2) ������, �������������� ������� ����������, ����� ���� ���������, ����������, ���������, �������, ���������-�������� �� �� ���� �����, ��������� ��� ��������� ��������, � ��� ����������� ��������. �������������� �������, ��������� ���� ���������� ������� � ��� �����.

���������� � ������������� � ���� ������������ ����������� (���������) �������� �������� �� ����� �������� ���������, �� ������� ��������� �������� (����������� ����������) � ��������� ��������. �� ����� ���� ������������ �� ������������ ������ �� �������, ������������ ��� �������� �� ����������, �� ����� ����������� ��������. ���������� �������� ����������� � ����������� ������ ������������ ������������ �������, ������� �����: ���������, �� ������������� �����䳺� �� ������� �����������; ����������������; ����������; �������������; ��������������; ��������� � �������; �����������.

�������� ����� ����� ������������� ����� ���� ������㳿, �� ������������ ������������ ������������ �������. ����� ��� ���: ���������� �������� ��������, ��������� ������� ��� ��������, ��������. ��������� ���������� ����� ����� � ���������� ����� �������, ����� ��������, ����� ���� � ��������, ����������� �������, ������� ������� (��������, ��������, ���������). ��� ������ ����������� �������� �� ����� ������������ ���������� �������, ��� � �������� �������� �������� ���������. ��� �� ����������, ���� �� ������������� ��������� ��������, ���������: 1) �������� ����� �������� ������������� ��������� (������, �������, ������); 2) �������� ��� ��������� ��� ��������. ���������� ������������� ������ ���������� � ���� ������� ������:

����� ������� ������ ������������ �������: ������������ �������� ������ � ��������� �������� ������������, ������� � ������, ����������� �����, ������ �������, ����������� �����, ������������ ����������� � ������������ �������� �����;

����� ������� � ���������� ��������� �������� � ������� ������������ � ��������� ������, ������������ �������, ���� �� ����, ������������ ������, ������ ������ ������ �� ��������� �����.

����� ����� �������� ���� ��� ���������� ������� ���������� ��� ����������� ���������� ��������, � ����������� ��������� ��� ���� �� ������������ ����������� � ����������� ��� ��������� �����.

�������� �������� ������ ����� � ����� ����������� �������� ��������� �������� �� �������� �������� �����. � ��� ��� ���������: ������������ ��������� ���������, ��������� �������, ������� � �������. ����� ������� ������� ������ ���� ���������� � ������� ������� ����. �������㳿 ��������� ���� �������� �� ����������� (���������) ���, � ������ ���� � ������� � ���������� �� ������������ ������. ���� ������������ � ��������� ��������� �������, ��� �� ����� ��������� ��������� � �� ������� ������������, � ����� ������������� ����� ������� ��������, ���������, �� 䳿 � � ���� ��� ������� ���������� ����� ������� ��������� �������, ��� ����� ������ ���� �������� �������. ���� ������� ���� �������� ��������������� �����, � ���� ������ � ������������ ���������.

�� ���� �������� ��������� ���������� ��������� �������� � ���������� ���������� �����䳿 � ������ �������� ��������, ���� ��������� �����䳿 �������� � ������� ������������� �������� ������ ���� ������ � �������� ��������� ��������� �����. ���������� ����� � �� �� ����� ��������� �������� �����, ��������� ���������� ������� � ������������ �����������. �� ����� �� �������������� ����� � ���������� �����������. �� ��������� �������� �����, �����, ����� � ����, �� �� ���� ��������, ����, �� � ���. �������� �������� ���, ��������� �� ��������� ���� � ������� ������ ���� �����������, ��� � � ���������� ������ ��������� ���������� ������. ������ ������ ������� � ��������� �������������, ��������� ���������, ���������, ������ �����. � ��������� �� �������� ������, ��������� �� ����� ����������.

�� ���� ��������� �� ���������� ������� ���������� ������������� �� ������������� ����� �� �������, ����������� �����, ������������� ����-�����, �����, ���������, ���������� ������ �� ��������, �������������� ��������� ���������, ����� ����. �� � ����-��� ���� �������� ����, ������ ��������� �� ��������� �������� ������������. �� �� ����� ������� ��������� �������� �������� �� ���� ��������������, � ����� ������ ��������� ������� �������, ������ ������ ��������, ���������, �������㳿, ���������� �� ��. ֳ ����� ������ �� ���������� �������� ��������� ������ ��������. ���������� ����� ������ ����� ���������� ��� � ����� ���������� �������� �����, ������� � �������� ������������: ���������� ������� �������� ��������, �������� � ���� ����� ������������ �� �������, ��������� ������ � �� ������ �����, ������� �������� ������� ����-�������, ������� � ��������� ���������� ��������� ������������� � �������. ����� ������ ��� ���� ������� � ������� ������� ���������� ����� � ������� ����.

�� ������ ���� ����� ������� ����������� ���������� ������� ������� �������� ��������:

������������� �������� (�������, �������);

������������ �������� ����������� �����, ����� ��������� �� ������ ����������;

��������� ��������������� � �������;

��������� ������� (������� ��������), �� ������������ �ᒺ�������� ���������;

������������� ������ ���� � ������� ������ �� ����;

��������� ����������� ������, �� ����� ������� ���� � ���������� �������� �������� �� ������ ������������;

������������ �������� � �������� ��������� ���� ��� ���������� ������ �� ������� ����� �������.

�������� �������� ������ �� ����� ���� � ���������� ����������� �������������, ������������� �� ����������� � ������ ��������� ������� ��������. ���������� �������� ���������� � ����� ��������� ��������� �������, �� ��� ����� ����� �������������� ��������, ��� ����� �������� �� ���������. � �������, �� ��������� �������������� ������������ ���������� ���������� �����.

� ��������� �������� ��������� �� ����������� �� ����������� ������� �� �������. ����������� ��������� ������� � �������� ������ ������� ����������, �������� ������������ �����. ���� ������������� � �������� ���� ������, �� ������� ������ ��� ���������. ����������� ��� ����� ������������ �� ���� ������� ���� � �������� �������� ������������ ���������. ��� �������� �� ��������� � ���������� ��� ���������� ��, �� ����� ��������� ������� ����.

��������� ���� ������������ � ��������� ��������� ������� ������� � ������� ��������� �������� �� �����������, � ����� ����������� ������� �������. ��� ����� �������� � ������������ ����������, ����������� ������ ������������, ����� ������������, ������������ �����, ����������� ������� ��������. ���� �������� ���������� ���� ����������, �� ���� �������� �������� �� ����� ���� ���� �� ������ ����. ���� ����� ��������� ����� �������� �� ������� ������ �� ����������� ��, �������� ���� �������� � ����������� ������� ��������, ������������ ����������, ������������� ���������� ���������� �����������. � �������� ��������� �������� ������ �����, �� �� ������ ��������� �������� � ���������� ������ ��������. ���� ������� ����������� ����� �������: ��, �� ���������� ���������� ��������, ���������� ����� ������������� ���������.

���� �� ����� ���� ���������� �������� ��������� ������� ������������ ��������� (���������� �� ��������� �� ����), ����������� ��������� � ������������ ��������. �� ��������� ��������� ���� ��� ������� ������������ � ��������� �������� �� ��������� ��������� �������� ����� � ������� ����������. ����� ���� ��������� ������� ���� ���������, �� �� � �������� ��������� ������� ��������. �� ����� ��������� ��������� ���� �������� � ��������, ���� ����� ������ �� �� ��������� �� ��������� ������ �������� ��������. ���� �������� � ���������� ����������. ����, � ���� �����, ������ �� ������������� � �������� � ��������� �������� �������������, ������������� ������ ���������, � � �������� ������� � ���������� ����� ��������.

�������� �� ������ ���� � � ����� ���������� ����������, ������� ���� ������ ������� ��������� � ���������� ��������� ������� ��������. ������ ���������� � �������� ���������� ������������� �������, �� ������� ��������� �� ��������. ��� ��������, �� �� ������� ����� �������� ���������� �� ��� ��������� ������� � ����� �� ������ ��������, �� ���������� ��������. ��� ��������� �����䳿 �� ������� �����������, ��� �������� ������� ������� �������� ������������� (���������) ������ ���������������� ��� ���� �������� ���� ������ �� ������� ������, �� ���������� ��������� ������� ��������� ������� �� ������������ ��������� ���������� ����� ��������.

����� � ���������� � ��������� ���� ���������� �������� ����� �������������� ������� � �������� �� ������������ ���������. ����� ���������� ������� �������� ���� ������������ � ����� ��������:

������ �� ���� ��������� ��������� ����;

��������-������������ ����� � ������� ����, ����� ������������ �������� �������;

���������� ������������� ���� � ������, ������.

���������� ���������� ��������� ������� ������� � ��������, �� �� ��������� ������� ����� ����������� ������� �������� �� ���������� ����������� ��������, ���������� � ���������. �������� ���������� ������� �������� ��������� ����� ������� ��������, ��������� ���������� ��������, ���������� ������, ������ ��������, �� ���� ������� ��������� � ��������� ��������, � ����� ���������� �������� � ����������� ��� �� ����� ������������� ����������. ���������� ���� ������� ���������� �������� ����� ��������, �������� � ������ ��� ���������� ����������, �� ���������� �������������� ������, ���� ���������� �������� �� ����� ������� ���� �� ��������� ���������. ����� ����� �����:

������������� ���������� �������� (������ ����� �������� ������ �������);

����������� ���������� �������� (�������� ����� �������);

��������� ���������� �� (������������� � ������ ����������).

������ ���� ����� (����) ������������ ������� � �������� ��� ����� ���� ��������, ��� � ����������� ������������� � ������ ������� ���������. ����� � ��� ���� ���� ��� ������, ������� ���� �������� �� ������������ ��������, �� ��������� �������� �� �������� � �����. ����� ���� (������) � ��-�������� � ����� ������ � �����������. ���� ����� �������� ���� �������� �� ����� ���������� � ��������� ����������. ������� ��������� ������� ����� � �� ������� ��������� ��� ��������� ����������.

�� ���������� ������ ������ ����� ��������� ���� �������� ������������� ��������, ��, � ���� �����, ���������� ���������� ������������ ����������� ������������ � ������������� ������� ��������. ���, ��������� ���������� ���������������� ��������� ������ �������������:

�) ��������� ���������� �������� �������� ���������� ������;

�) �������� ����������� �� ������������ ����������, ��� ������� ���������� �� ������� ��� � ����������;

�) ��������� ���������� ����������� ���������� �������, �����������, ������������, �����������, �� � �������� ��� �������.

�� ����� �� �����������, ������������ ��������� ������������:

������ ������ ���� ���������, �������� ���� ����������� ��������� �� � ���������;

��������� �������� ��������㳿 ���������� � ����������� ���������� ����������;

��������� �������� � ����� �� �������� ��ᒺ��� ��������;

�������� �� ������� �� ���� ����������;

����� ��������������� ������ ������ ������ ���������� � ���������� (������� �� ��);

����� ������������ ������� (����� ����������� �� ���� �����);

��������� ������� � ����������� ����������� ������� �������� �� ���� �ᒺ����� �� ���������� (������������ ����).

�� ����� ���������� ������ ��������� �������������� ������������ ������������� ��������� ��������� �������� � ����� ����������� �������� ������ ������� ���:

1. ������� � ��ᒺ���� ����������� ��������������; �� �������� ������ ������, ������������ � ����������� ��������������.

2. ������� � �������� ��ᒺ���� ��������, ���� ������� ��������� �����, ������ ���� ������ ������� ����� ��������� 򳺿 �� ���� ��������� ���, �쳺 ����������� ���.

3. ����������� ������ ������������ ��������� �������� �� �������� �������� ��������� ����� � ���������� ������� ��� �� ���� ����� ���������� ���������� ���� �������� �� ����� ������������ ���������� � ������ �������� � �������� � ����������� �����. ֳ���� �������� ������ �������� � �������� ���� ���, ���� ������� ��������� ���� ��������. ������� ����������� ������������ �ᒺ������� � ��ᒺ������� ������� � ��� ����, �� ������������ ��������� ���������� �����, �������, ����, �������� �������� ����� ��� ���� ��������� �������� (�������, �������� ���������� � ������������ ���������). ���� ��� ������������� ��������� ��������� �������� ��������� ������������ �������� ��������� ����, ������, ������� � ������ ��������� ��������.

4. �������� ������ ������������� ������� ��������� ��������� �������� � ���������� �����������, ������� ����������� ���������� ��������� ���������� ��������, �� ��������� �������� ��������� �� ��������� �����, ������� � ���������. ��� ��������� ��������� �������� �������� ������������ ����� ������. �� ����������� ���� �������� � ��������� ��������� � ��������� �������� ��������, � �������� � ��������� ��������� � �������. �� ������� ���� ��������� ���������� �������� ������ ���������-��������� ��������, ���� ���������� ������������ ����������� ������������ �������� � ���������� ������� �� ����������� ���� ��������. �� ����������, ��������, ���� �������� � ��������� ��������� �������� �� ��������� ��������, �� ����� ������� ������� ������ ��� ������ � ���� �����; ����� ��� ��������� ������, ����� � �������; ��������� ����� ��������� ���������� ���������� ������� � �������� ���������� ����� ����� �� ������� ������������, �� ���������� �� ��� ���������� ����������� ��������. ���, ��������� �������� �� ��������� �������� ���� ������� �������� ������ ������������� ������������ �������������, �� ������ ����� ��������� �� ����� � ���� �����, �������� ����������� �����, ���� � �������, � ����� �������� ������������-������������ �������, �� ������������ ������ ����������� ����������� �������������� ������ � ��� �����.

5. ���������, �� ��������� ���������� � ��������� ���������� ���� � ��������, � ���������� ����������� ���� ���������-���������� �������� �� ������������� ���������� ������, �� ���������� ������ ���������� �������㳿 ��������. �� ���������� � ��������� ������ ��������� ������ ��������, ����������� �� ������� �� ������������� ����������� ������������.

1.2. ������� ���������� �������� � ��������� ����

� ��� � � �������.

� ���� � � �����������.

� �� � � ������.

��������

���������� � �������� ������ ��������� �������� ��������, ���������� �� ����������, ���������������� ��������, ��������� �����, ��������� � �������������. ��������� ����������� ������, ������� � ������ ���������� ��������� ������������ ������� ������� ������ ��������� (���). ���� ����������, ���� ������� ������, ����� ������ �� ������� ��������� ����������� �������� �������� ����� ���������� �������� ���������� ����������� � ���������� ������������ ���.

��������� ���������� ���������� �������� � ��������� ����, �������� ���������� �� ��������, �� ���������� ����������� ����� �������. �� �����, �� ����� ���������� ������� ������� ����� ����������, ������������� � ���� � ��ᒺ���, ����, ����������� ����� �������� �� ��������� �������. ³�������, � ������ ������� ����� ��������������� �������� �� ��� �������� (����. 1.7).

���, � ������ �����䳿 ��ᒺ��� ����������� ������� ���� ��� ������� ����������, �� ������������� � ���������������� ������, �������� ������ ���������� ��������, ����������� ������ �� ������ �������� ��������� �����, ������������ �������� �������� �������� ����, ������������� ���� �����䳿 ����� ��������� ���������� ����������, ��� ��������� ���������� (���������) ��� �������� �� ������������ ����������� �������� ������ ��������, � ����� ����� ����������� ���������, �������, ��� ������������ ��������� ���������� ������ �� �������� ���������� ��������� ��������. ���������� ���������� �������� ��������������� �������� �����䳺� �������� � ���������� � ������ ������ �� ��������� ������ � ��������� ���������� ����������� �������� ���������� ������������ �����.

�� �������� ������� ����������, �� ������� � ������ ��������, ����� ������� ������� ���� ������������� �������� �� ����� ��������, ������ ��������� ������������ �������� �� ������� ����������� ����������� �������. ��� ���������, �� ���� �������� ���������� ������. ��-�����, �� �������� ���������� ��������-���������� ��������� ������ �������, ��-�����, �� ���������, ����� ���������� ��� ����������, �� ������������ (��������, �������, �������� ����). ����� �� ���� � ���� ��������� ������������ ������ �������������� ��������, �������, ���������, �� �� ���������� � ���� ��������� ����� �����. ��� ����, ���� ������, ������ �� ������� ��, ����� �������� ������, �������������� ��������� ������� �������. ������ �������� ���������� ����� ������������ ����� ��������� �� ������� ����� ���������. ����, ������� ��������, �� ������ ���� �� �������� ������ �������� �� �������, ��������, ������ �� �������� ��������.

�������� ��������� ������� ������ �������������� ��������, ��� �� ����� �������� ����������� ��������������� ������ �� ��� �� ������� �������� ��� �������� ���������� ������ � �������� ���������, �������� � �ᒺ��� ��������� ��� ���� �������� ����������. ����� �������� ��������� � ���������, ������� ��� ���������, ���� ��������� ������ ������������� �� ������ ������� ���� � ������ ��������� ����� ����������� ��������.

�������� ������������ ������� ���������� �������� ����� ������������� ������������� ���� �������� ��������� ����������� ������� ���� ����������� ���������, ������������ ����������� ����������� ������������ ������� �������� ������� ��������, ������������� ����������� ��������� ������� �������������� � �������������� ��������, ����������� �����, �������� � ������� � ��� ������ �� ��������� ��������. ��� �� �� ����� ��������� ���������-�������� ������ �������� �� ������� ���� ������������� �������� ��������.

� ���� �������, ������������� ��������� � ������������ ���������, ������� ���� �������� ������, ������ �� ������� ���������� ���������� �������� �������� ��� ���������� ����� ��������. ��������� �������� �� ���������� ����������� ���� � ���� ��������, �� ������������ �������� ��� ����������� ����� ��� � ��������� �������-������� �������. ������� ��������� ������ � ������� ���������� ������ ��������, ������� ������������ ������������ ��������� � ���������� ������. ��� ����� ���� �������� �� ������ �������� ����������� ���, ��� �� ����� ��������� ��������� � ��������� �����, � � ����������� ��� ��������, ���� ������ ���� �������� � ��������, � ������������ ���������� ����, �� �� ����� ���������� � ������� ���������� �� �������������. �� �� ����� � ����� ��������� ����������� ����, ������� ���, �� ����� ����� �������� ������������ ����� ���������� (�����������), ��������� (��������� � ������������ ���������, ������������� � ����������) � ������������� (��������� � ������������� ����, ���������, ������� ���������� �� ����������� ����������) ����� (������ �. �.) .

1.2.1. ���������� �����䳿 �� ������ ���������� ��������

���������� ������� �� ������������ �������� ������� ���������� �������� �������� � ��������� ����. ����� ����� � �������, ������� � ������������� �����䳿 ��ᒺ��� ��������, �� � ������������� ��� ��������� ���� �����������. ������� ���������-���������� ����� �������� �� ����������� ������������ ��������� ���������� ��������, ��� � �������� � �������� ������� �������� � ������� ������ ��������, ���� ������ �� �������� �� ��ᒺ��� ��������� ��������. �������� �� ���������� �������� ���������� �������� ����������-������ �������� ��������, ������������ ����������� � ����� �� ���������� � ����, ��� ���������. ����� ����� ���������� �� ��������� ���� ��� ������������� ����������, ��������� �� ������������, �������� ��������� � �������. ���� ���볿 ���������� ��������� ������������ ������ � ����������, ��������� � �������������, �������� � ������������ .

������ ���������� ���������� ���� �������� � ����������� �� ����� ��������� �������� �� ��������� � ������� ����� �����������. ���������� ���������� �������� �������� ���� �����������. ���� ���� ����� ���������� �� ���� ��������� ���������� ����������, ����������� ��� ���������� ����� ����. ������� �������� ��� ����� ���� ����� (�������) ��������� �� �������� � ����������� ������. ��� ����� ������� ��������� ��������� �� ��������� ����������� � �������, �������� ���� ����� ��� ������ ��������, ���������� ���������� �� �� ������������, ��� �� ��� ����� ���� ��� ��������� ��������� ��������� �� ������� ��������, � �� ������ ��� ���� ������� ������ ���������� �� ����������� �� �������� ����������. ���� ������� ���� � ���� ���������� 䳺��� ������������ � ��������� ������� ����������� �������� ��������. � ������ ����, ������� ���������� ����������� ���� ��������, ������� ����� ��� ����� � ������ ��������� ������ �������� �������� ���� ��������, ���������� � ����� ������� ����������� ��������, ������������� �������� ������� �� ���������������� ����� . �������� ���� �������� ������������ ���, ���� �� ������� ��������� � ������ ����� � ��� �������, �� ���������� ���� ���������, ������� ������ � ���������� ��� �������� ��� �������, �� ����������� ���� ������ ���������������������.

�������� ���� ����� ������� ���������� �����䳿 � ������� �� ��������� ����� ��������� ����� ����� ������������ ����������� ��������� � ������ � ���� ������������ � �� ����� ��������� ��������. ������������ ����������� ������ ����������� ����������� ��� ����� �������� � ���� �����. ���������� ������������ ��������� �������� �������, ����������� ���������� ��������� �� �������� � ������� �������� � �������, ������������� � �������������� ������������� ��������� �������� �� ���������, ������������� ���������� � ������ ������������. �� ������� �����, ��������� �������㳿 ���������� ������� � ��� �������� �������� � � ������ ������� ���������� ����������� ����� �� �������� � ������ � ��� �� 30 % ���������� ������ ����������� ���� . �������� ����� ��� ��������� � ����������� ���������� ������� �������� �� ����� ��������� ������ ��������, ���������� ������������� ������� ��������, ������������ ������������� ������ ����������� ����� ����� ������� ������������ ��������� � ���������� ������� � �������. ������������ ��������� �� ����������� ����� �� ����� �������� �������� ����� � �������� ������� ����� � ������ �������� �������� �, �� �������, ������ ��������. ������������� ���� �������� � ��������� �������� ��������, �� �������� ���������� �� ��������� �������� � ������� �������� ��������, �� � ����� �������� �������������, �� �������� �������� �������� ��� ��������������, � �� � ������ ����������� �������. ���� ������� �� �������� ����������� ���� �� ������� �������� � ��� � �� ������� ����, ���� �������� ������ ��������� �� ����� ���� ����� ��������, ��� �������� ��������� �� ��������� �����.

1.2.2. ���������� ����� ��������

�������������� ������� ����� �������, ��������� � ������ ��������, ���������� �� ����� ��������, �� ������������ ����������, �������������� ��������, �������� ��������, ������������ ����������. �� �����, �������� � �������������� �����, ��� ��������� ��� ���� ��������� ��������. ���� � ������ �������� �������� ����� �������������� ��������� ��������� ������� �������� ������ ��� ���������� ��������� ������� �������� ����������� �������� ��������� �������. �� ������������ ��� ���������� ������ ������������� �������� �� ������ ���� �������� ��������:

������� �����, ���� ��������� ��������������� �� ���������� ���������� �������, �������� ��������, ����, �������������� ����;

����������� �����, � ����� ����� ��������� ������ ������� �����, �������� ����� ����������� � �������� ��������� ���;

����������� �����, ���� ��������� ������ �������� �� �������, ��� � ���������� ������� ��������� ��������.

������ ��������� ����� � ������� ��� ���������� �������� ����������� �������� ����������� �������� � ������� �������� ����������� ��������. ���������� ����� ������������� ��������� ��� �������� ������� �������� � ��������� �������� � ���. ��� �������� �������� � ����� ������ � ���������� �����, �������� � ���������� ��������� �� ���������� �����. ������������ ������������ �������� � ���������� ������������ � ���� �������� ���������� �� ��������� ���������� ����� � �������� ������ � �� ����� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������, ���� ��������� ��� � ��������� ���������, ������������� ������� ����� �� ���������� �������� ���������� �������.

��� ������� ��������� �������� ��������� ����������-�������� ������������ ����������� ���������� �������� ������� ����������� � ��� �������� ����� ��������� ������ ��������� ������� �� ����������� ��� � ���������, ����������� ���������� �� ��������, �� ������ ���������� ��������� �������������, �������������� ����� �������� � ��������� �� �������� ��������� ���������� ������� . ������� ����������� ������ ���������� ������� � ��������� ��������, ���������� ���� ������������-������������ ������������, ����� �������� ��������, ������������ ���������� ���������� �� ����������� ������, ���������� ���������� �������� � ��������� ����������� ����������, ������� ���������-��������� �����䳿, �������� �������� �������� �� ��������� ������ ���� ������ ���������� �������. ��������� ��� �� ��������� ���.

������� � ����� ��� ������������ (� �� ����������) ����� ������� ������ ������ �� ������������-����������� ������������ �������� ��������. �������������, �� ��� � ����� ����� ���������� ���� ������ ������� ����������, �� �������� �� ��� � ������ �������� ������ ���������. � �����, �� ���������� ��������� � ����� ��������, �� ������ ����������� ����������� ������ �� ����� ��������� ��������.

�������, ���� ����� ��������� �� ������� ���������� ������� ������, � ������� ���������� ���������� ����� �� �� �������� ���������� ��������, � ������ � ����������, ��������� ������������ ������������� ���������. ��� ����� �������������� �������� �������� ���-��������� (��������� �������� � ���������, ������ ���������� ������� ����) � �������� �������� ���������� ����, �� ��������� ��������� �������� �����. ������� ������ ����������� ����������� ��������� �� ��������, �� ����� ����� �������� � ���������� �������� ����� ����������� ��������, �������������� ������� ����� �� �������������� ������������, ������� ��������� ��� ������������ � ������������ ��������� �����. ��� �������� ������ �������� � �������� ������� ����.

������������� ������� �������� � ����������� �����, ���������� � �������� ������� �������-������� �� ��������� �������� �������� ��������� �� ��� ��������� ������������� ������ ��������� �������� �� ����������� �����, �������� ��������, ��������� ����, �� ������� �������, �� ����������. ��� �����, ����� ����������� ���������, ������ �������� ������, ��������� ������� �� �������� �� ��������, �������� ��� ��������� ������.

�������� ��� ���� ������� ����� � �������������� ������, ��� ��������� � �� ���� �������� �� ��������� ������� ��������� ����� Internet . ������������ ��������-��������� �������� ������ �������� � �������� �������� ��������, ����� ���������� � ����������� ����������, ������ ��������. ����� �� ������������ ������������-����������� ���������� (����� ���� ���������, ����� ��������� ������, �������� �������� ����) �������� ����������� ��������� ���� ���� ���������-��������� ���������, � ����� ����� �������� ������������ ��� ��������� ������ �������� �� ��� �������� ������� ��������. ������ ���� ������������� ��������� � ����� ������, ������� ����������� �� �������������� ����������� Intranet-�����, ��� ���� ���������� .

�� �����, ����������� � �� �������� ���������� ������, � ��� ��������� �������㳿 ��������� ���������� ����� Internet. ���� ��������� ������� �������� � ����������� �� �������� ���������� ����������� ������� �� ����� ����� ���������, �� ������ ��������� �������� �������� �� ��������, ��������� ������, ������� ����������� ������� ��������, �� ����� ���������� ������������� ����� � ������� �� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ������������. ���� �������� ����������� ����������� �������� �� ������ �� ������ ������� ��������� ��������� � ���������� ������������� �����.

����� � ������������ ������������ ���������� � ��������� �������� ������������ ��� ����� �������������������, ��� ���������� � ������ ���������� ����������� ��������, �� ���������� ����������. ����������-���������� ������ (��� ��������-�������� �����) ����� ������ ����������, �������, ����- � �������, �� ��������� � ������������� ������ �������� ��������.

���������� � �� ������� �� ������������ ����, ���� �� ����� ��������� ���, ����������� ��������������� ������������ � ������������� ������� ����������� �������. ���� �������, ���������� �� ������ ��������������� ��������� � ����� ������ �������� �� ���������� �����, ������ ����������� � ��������� ��� ���������� ������������� ������ �� �����, ���� �� ������ ������������ �����������. ����������� ����� ����� �������, ������� �� ���������������� ������ �� ������������� ��������-������� �� ����������-����������, ��� ��������� ����������� ���� ����- � ��������������, ���������� ��������������� ����.

�� ��������� ���� �������� ���������� �������� �������� ����-��� ������� ���������� �� �������� � �� �������������� ��������. ��������� �� ������������ ������ ��������� �������������� �������������� ��������� �� ����� ����������� ������������� ������ �� ��������� ���, � ����� ��������� ���� �� ��������� ����� �������.

�������� ��������� ������ ������������ � ������ �������� ��� ������ ������������� ��������� (�. �. �������) . ������ � �� ����� ������������ ���������, ��������� ��� � ������ (� �������� ������� � ���������� ����� ����, ����������, ����- �� �������), �� ����� ����������� ����� ������ � �������������� �������. ��� ����� ������� ����� ���������� � ����� ���� ����������, � ������ ������� ��������� �������� ������ ���������� �������� (�� ����� �� ���������� ������). � ������������ ������ ��������� ����������� ��������� �������� ������, ���������� ����������. ���� ������ ���� ������� ������������ � �������� � �������, ��������� � �������� � �. ��. ������� ���� ����� ��������� ���������� ������ �� ����������� ������. ����� ������������ ������� ������ ���� ���� ���������� ��������� ������������ ���������, ��������� � ��������� ���������� �������� ����������, ���������� �����, �������� �� ��� �������� ����� ��������.

����� � ���� ������ � ��������������� ������� ���������� ���������� ��������, ���� � ��������� ����������� ����� �� ������ ������� ����. ���, � ����� ������ IBIS (Issue Based Information System) ������� ��������� ����� ��������, ���������, ����������, ������ �����������, ���������, ��������������, �������������, �����������, �������������, �����������, ������. ������������ ������� � �������� �������� ���������, ���������� ���������� ��������� � �������. �������� ���� �� ���� ������� ����������� �� ��������������� �������������� �����, � � ���������� �����.

����� �������� ��������� �������� ������ ����� � ����������������. ������� ������� � ��������� ���� �����, ��� ������ �� ������, ��������� �������� ���������. ���������� ������������� �� �������� � �������� ��������� � ����� �����, ��� �� ������� ����� ���� ������� � ��� ����� ����, ���� ������� �������� �������� ��������� ��� �����-��������, �� ����������� ����. ���� �������� ������� ���� ����������� �������� ����������, ������� ���� ������� ����������, ��������-������ �������� � �����������. �� �� ����� ���������� ������� ��������������� �� ����������� ��������� ��������. ������� �������� ���������� ������� ����� ����������� �������� �� ������� ��� 򳺿 �� ���� ������� ����. �� �� �� ����� ��������� ��������� �� �������������� ������������� ���������� ���������, ��� � ������ �������� ���� ��, ���� ���������� �� �������� ������� ���� ��������� ����������� ����������� �����.

���������� ������ � �� ����� ������� ����������� ������� ��� �������������� ��������, ��� ������� �� �������� �������� �� ��������� ���������� ���� � ������ ����� ���������� ���������. ���� ����������� �� ��������, ������������� ����������� �������, ������������ � ����, ������������� ������ � �������, ����� �� ��������, ����������� ���� � �������� ����������� ���� ���������-����������� �������. ������ �� �������������� ����� ���������-��������� ������� ������ ������ ���������� ���� ���������� ���������� ����������. ���������� ������ ��������� ���� ������ �ᒺ������� ������� ���������� �������� ��������� �� ������, ������������ �� ������������. ���������� �������� ������� ����������� ������ ��������� ����������� ��������� ������� ���� ����������� ������ �� ���������� ������� � ���������� �� ��� ��������� �� ��������� ������ ����� � ���������� ������ ��� �� ������������� ������� ������ ��������.

���������� ������ � ������� ����������, ������� �������� ��������� ���������-��������� �������, ��� ������� ������� ������������� ����� ����� �������� � ����������, ������������� � �������������� ����������. �������������� ���������� ������ �� ���������� ��������: ����� ���� � �������� ����������, ��������, ���������� ����� ��������� ����������; ����� � ������������ ���� � �������, ���� ��������, ������� �������� . ���������, ����� ������� ��� ����������� �������������� ���������� ������: ����������� � ���������� � ������������; ������������� � ���������� � ������������ � ����������� �� ��. ���� ����������� � ��������� ������ �������� ��� ��������� ��������, ������ ��������� �������� � ��� ��������.

�� ������������ �������� �������� ��������� ������� ������� ������� ���: ������� ����������� ������������� ��������, ���������� ����������� �������� � ������� �����, ������� ����������� ������� �������� ������, ��������� ��������� ��������� ���������� ������. ���, ��������� ���������� ����������� ������ �������� �� ����������� ����� ������ ���������� � ���������� ��������������� (���. 1.3).

���������������� �������� �� ����� ������������ �������� ���������������� �������� (���������, �� ��� ������������ ��� ���������� ����������� �����) ��� ����������� ���������� � ������������ ����� ����������� �������-��������� � ����������� ����, �� ����� � ������������ ������� �������� � �� ������ ���� ���� ����� �� ���������� �� ����������� ��� ����� ��������� ����������, �� ���������� � �������� ������� ����������-������������ ��� ������� �����, ��������� �� ��� ���� (��� ��������) ���������� � ���������� ����������, ������������ �� �ᒺ����� �������� ��������, ������� ���� ��� ������ ���������� ����� ������� ����������� �������� .

1.2.3. ������������� ������������� ���� ��������

�������� ������ ���� ������� ���������� �������� ����� ������������� ���� ������������� ����, ���������� �� ������ �� ���. � ����� �������� ����������� ����� ���������� ������� �������� ��������� ������ ��������� ��������� �������㳿 �������� ������� �������� ��� ���� �����. ���� ���������������� ��������� ��������� �� �������������� �������� ���� �������� ����������� �������. ³������ �, ���������, ��� ���� ������㳿 ����������� ��������, ��������� ������� ��������, ��������� ����� �� �����, ������� ������������� ��������, ��������� �������� ����������������, ��������� �������㳿 �������� ���� . ������ ���� ������������� �������� �� ���������� ���� � ��������� ����. ��������� � ��������� � 1969 �. ³�������� ����������� � �������������, ��� ����� ������������� �������� �������������� �� ���������� (�������������) �������������, ��� � ������������ ����������� ��������� .

���������� ������ �������� � ����, �� ���������, ���������, ��������, ����������� ������ ����� �� ���� ������ �������� ��������� ������� � �������� ���� �� ������. ����� �������� � ���� � �-learning. �������� ������� �� Internet ��������� ��� ��������� ������� ������, � ��������� ��������� �������� ����� �� ������������� ��������� ������� ����� ���������� ��� ��������� ��� �����䳿.

���������� �������� �������㳿 ����� ����� ��������� ��������� ����������� �����, �������� ������ ���������� ��������� ���� �� ������ �ᒺ��� � ��ᒺ��� ��������. ������� ���� �������� ���� ����������� �����������. ���, � 1999 �. 92 % ������� ������������� ���������� ��������� ����� ������� � Web-��������. ����� �������� ������� ���� ������ ��������� ���������� ������ �� ��������� � ������ ��������, ��������� ��� ����������� ������� ������ �� ����� ������ � �������� ����� �� �������� ���� ��� �����, �������� ������������ ������� �� ��������, �� ���� ����� ��������� ����������� ������. ���������, �� ����������� ����� �������� �� ����� �������� ������, ������� ������� ���������, �������� � ������. ������������ ������� ����������� ������ �������� �������� ������������ �� �������� � ����������� ��� ����� ��������. ������� ����� Internet ����� ��������� ��������, ��������� ��� ��������� ����, � ����������� ���������� � ����������, ������� ����� ���������; ������ � �������� ������ ����� ����� �� ����������� �� ��������� ����� ���� ��� ���������� ��������; ������� �� ������� ��������� ����� ����� �� ��������������� ��������.

����� ��� ����� ��������� �������, �� ���� ��������� ����������� ������� �� ������� ���������� ���� ���� ��������� �� ��������� ����������� ������ �������� � �������, ����������� �������� �������� ��������� � �����. �� � �������� ��������� � ����������� ��������� ����� � �������㳿 �������� � �������� � �������� ��������. ���� �������� � ������� ��������� ������������� ����� ��������� � ���� �������� � ����������� ������ � �������� ��������� �����.

������ �������� �� �������� �� ������������� ������������� ���� �������� ����� ������� �� ����� �����������: ������ � �������������� ���������� �������� (�������� � ������� �� ������ � ��� ������ �� ������ � �� �������� ����); ��������� (������������ � ����������� ��������). ³������� �� ����� ��������������� ����, ����� � ������ ���������-���������� �������� �������� (����. 1.8).

���������� �� ��� ����� �������� � ������� �� �������������� �������. ���, ������������ ��������������� ��������� �������� ������� �������� ��� � ���������� � �������� � ����� ��������� ����� (���������, � �������, ����㳿, ���볿, ͳ���������, ������). ������� ������� ��������� �������� ����������� ������� � ������� �� ������������ �������� � ����� ���������� ��������. ��� ����� �������, ��� �������� ���� ������� ����� ���� ����� ��� ������� ����������� �������� (ͳ�������).

�� ������ ��������� �������� ������������� ���� �������� ������ �������� �� ������ ������ ���������� �� ��������� ���������, �� ��������� �������� � ���, ���������� ��������� �� �������� ���� � ������ � ������. ��������� � ������� � �������, �� �������� �������� �������� ������������. �� ����������� ���������, ���� ��ᒺ��� �������������� � ����� ���� ��������� �� ��� ���������� ����, � �������, � �� ������� ������� � ������. ����� ����������� ������������� ���� �������� �������� ��������� ������ ������-��������, ��� �� ��������� ���.

����� �������� ������ ������������� �������� �� �������� ���� ������� ������� ���������� �������� �� ������, ����������, ������������, ������ �� �������� ����. ���� ��������� �������� �� ������ � ����� � ������������ ���������� ����� �� ����� ���� ��������. �� ����� ������� �������� ������������ ������������ ����������� ����������� �������� ����� ������� �������� ����������, ��������� �� ���������� ������������-��������� ������, ������������ � ���������� ���������� ������� ����������� � ��������. ������������ � ���������, ��������� � ������ �������� �������� ���������� � ���-�������� � ������������� ������ ����������, ��������� ������������� ���������� ��������, ��������� �������� ���������, �������� ����� ������������� � ������. �������� �������� �� ������������, ���� ������� ��� ����������� ��������� ���� � ������� ������. ������ � �����������, ���� � ���������� � ���������� �������, ������ ��������� ����� ������, �� ������������ �������� �� ���� ������, � � ���������� �� ����������� ���������.

�������� ����������� �������� ������� ��������� ������ ��� ����� ����������� �����. �� ����� ���� �������� ������� ���������, ��������, ���� �����: 1) ���������� ���������� ����������� ����������, ������� ������� �������, ������������� �� ���������� ������� ����������, ���������� ���������� ������� ��������� ��������; 2) ������������ �� ������������ ���������� ������� ��������� ������ � ���������� � ��� ����� ���������� �������. � ������� ��� ��������� �������� ����� ������ ��� ��������� ������ ������ ������� ����������� �������� �����, ���� �������� �������� � �������� ����� ������ �������� �� ����� ������������ ������, ���������� ������� ������� ������, ���������� ������� � �� ������� � ���������������� � ���������� �� ��������� ���� ���������� ��������.

��������� ��� �������� �������� �������� �������� � ������� ��� ��� ������ �� ������ � ������������� ��������������� ������ ����������. ������ ������ �������� ��������� �������. ���������� ������ � ����� ������� ������� ��������� �������� ���������� �������� ������������ ������� � �������. �������� ������������ ���� ������ � ���������� �������� � ������� �������� ������������ ��� ����������� ���������, ���������� �� ������������. ���� �������� �� ��� ��������� �������� �������������� ����������� � ������������ ������, �� ������ ��������� �� ����� � �����������. ֳ����� � ����� ���� � ����� ������ ����� �� ��������� ����������� �� ������� ��������� �������� �� ����������� ���������-����������� ������ ��� �������� � ���������� �����, ���� � ������� ��������� ����������� ����������� � ����������� ��������������, ��������� ����������� �������� ����. �������� ������������ ������ �������, ��������� �������� ��� ���������. ���� ����������� ��������� ������� ���������� �� ����� ������ � ����� ������, ��������� ������� �� �������� ���� �� � ������� �� ������. ���� ��������� ��������� �� �������� ����, ������� �����, ������������ �� ������ �����������, ������� ��� ���������, ����� ����������, ������������� ��� ���. ����� ��� ����� ����� ������ ���� �������� � ��� ��� �� ���������� ����� �� ������� ������� ��������. �� ����� ���� �������� ��������� ���������������� ��������� ������ ������ ������������ ���, ����� ���� ������� ���� �������� ������, ����������� �� ������� � ���������� �������, ��������� ������ �� ��.

1.2.4. ������� ���������� ����������� �������

�� ������� ���������� ��������, ������������� ��������� � ������������ ���������, �������� � ����� ����� �������� �������, �� ��������� �� �������, ������� � �������� ���������� ���������� �������� ��������. ���, ���������, �. �. ��������� ������ ��� ���� ����������� �������: ���������, �����������, ����������, ���������, �������������, �������������, ������ � ������������ ��������, �������������. �� ���� ����������� ������������� �����䳿 �������� ����� ������������ ����, ������, ������ �������� � ������������ ���� �������� �������� ��������� ���������� . �� �����, ���������� ��������� ������ � ����-��� �������� ������������� �������� �� ��������� ���������� ���� �������� ���� ���������� �� ��������. �� ����������� ����, ��������� ������������ ���������� ����������� ������� � ��� ���������� ���������� ������: ������� 93 % ���������� ���������� ���� ���������� ��������, � ��� 55 % ��������� ����, ����� (��� ����� ���� ���), 38 % � ����� ���������, ��������� ������, 7 % � ���������� �� �������� ����� ���� �����.

������������� ������������ �������� ���������� � �����, ���, ���������� �������� ��������, ����, ����� �� ���� . ����, ������ ������������ ������ �������� ��������� ���������� ��������� ����������, ��������� ���� ���������� ����������� �����, �������� ���� ���������� ��������� �������, ����� �� ���, �� ������������. � ���������� �������� �������� ����� ����������� �������� ��������� ����������� ��������� ������� ��� �������� ���������� ����� ��������� �������� ���������� � ��� ����� ���� ������ (���. 1.4) .

��������� ������������ �������� ������ �������� � ��������� ���� ���� ���������� ���.

ϳ���������� ��������� ��� ������� ���������� �������� � ��������� ����, ���������, �� ����� �������� ����� ����� ������� � � ����� ����� ��������� ����� �� ��������� ������������� �������� �� ���������� ������ ��������� ����� ����� ������������ ��������� �� ����� ���� ���������-���������� ��������. �� ��������� �� ������ ���������� ������ ��������� ����-��� ������� ����, � ����� �� ��������� ��������� ������������� ���������� �������, ����������� ����������� �� �ᒺ������ ������������� ������� ����������.

1.2.5. ���������� �������� �������� � ��������� ����

�������� ��� ������� ���������� ��������, ������� � ������� �����䳿 ���� ��������, ������� ������ ���������� �� ������������ �������� �������� ���� � ��������� ����. ��������� �������, �� �� ����������, � � ����� ����� ������� ���������� ��� �� ������; �������� ������� ��������� ����; ������� ������� ����� . ����������� � ����� ������ � �������� ����� ��������: � �������� ���� ������� � �������, ��� �� ����� ���������� ��������� ������ ������ �� �������� ��������, �� ����� ��������� ����� � ��������, � ����� ������� � ����������� ������� �����, ���� � ���������� �������� ����� � ������� ������� �� �������������� ��������. � �������� �� ���� ������������ �� �������� ������������ ����� (��������� ��������) �� ��������� ���� ������������� (��������� ��������) ������� �������� �� ���������� �� �� ��� �������� ���������� ������� ��������.

� ��� �������� ����� ������ �������� ������� �� ����������� �������� � �������� ���������� �� ������ ������������ �� ���������� ������: �� ��� ��� �� �����, ����� � �� ����� ������ �����, ��� � �� � ����, �. ���������� ���� ����������� ���� ���� �������� ����� ��������� ���������� �������, �� ��������� ������������ ����� ��������� ���� �� ����������� ���������� ����� �����, ���� �� �������.

�������, �� ������ ����� ��������� ������ ���� � ����㳿, ��� ��������, ��� �� ���� ������� �� �������� ����� ����� �� �� ���������� ������ ��������� �� � �����������, ���� ���� ����������� �� ������ ��������. ��� �������� ������������ ����� ���������� ��� ��, �� ��� ������ ������ ������. ���� ��� ��������� �������� ������� ���������� ������ �������� � ��������� ����� �������� �����, �� ������������ �������� �������� � ��� ����� �����, ����, �������� � �������� ������� ��������� ����� ����� �� �������. � ��������� ������ ��������� ������ �� ��������, ����������� �������� ���������� ���������� �� ��������� ����������.

�������� ����� ���������� �� �������� �� ������ ������� (������ ����������, ��������� �� �����, ������� ��������� ��������, ���������� ���� ������ ����), ��� � ������� (������� �� �����, ������� ��������� ������ � ����������, ���������������, ����� �� ����� ����). �������� � ����� ������ � ����� ������������ ����� ������� ������������ �������� ����� ���� ���������� (������ ����, �� ��������, ����� ��������� � ����, ����� ��������� �� ����� ����� ����� ����) �� ������ ���������� ����� ��������. ��������� �������� ���������������� ����� �� ������ ��� ����� � ���� �������� ��������, �� ����� � ������������ ������� ������ � ��������� ��������� ������ ���������� � �������� �����, ���� � ��������� ������ ���� ��������� ���� ������ �� �� ���������� ���� �������� ������ ���. �������� ������� ����� ������� �� ������������: ��� ����� ���� ���������, �� ������, �������� �� ��� � �������� �� �� ���������, � ���� �� ������ �������� �� �����, ��� ����� ���� ������ �� ���� ����������� ��� �����������.

��� �������� ���������� ���������� ������������ ����� �������� � ������������ �� �������� ����� �����. �� ��������� ����������� ���������� ������� �������� ������. ���� ��������� �������, ���� ��� �� �������� ����� ������������ � ������������ ������ ����� ��� ���� (�� �������� �� ������������� ��������� ������), � ����� ��� ����, ��� ������� ���� ��������, �� ������� �� ������� �������� ����. �� ����������� ������ ����� ����. ���� ������ ��������, ���� ����� ��� ������ ���������� �� ������� ��� �������� ��� ��������� ��������. ���� ���� ��� ��� �������� �������� �� ����������� �� �������� ��������.

������ ����� �������� ��������� �� ����� �������� � ������������ �������� ������. ���� ��� ������� �� ����, �� � ���� ��������� ��������� �� ����� ��� � ������, �� ��� �������� �� ���� ��������, �� �������� ���� � ���� �� ������� �� ������� ������ ��������� ���� �����. ���� ���� ����� �������� ����������, ����������� ��� �� ���������������, ���� �������� �� �� ���������� �� ����� �� ������������. ������ ������� ��������� ����� � ������ �������� �� ����������������� � ������ �������� ������ ���������: ����� ����� ���������� ���������� �������� �� ����� ��������; ��������� ����������� ������������ ��������� ����� �� ����� ���� �������� ��������, � �� ����� �� ��������, �� ������������� �� �������� ��� � ����������� ��. ����� �������� �������� ����������� ������ ���� ��������� �� ����, �� ��� ��� ������ ����������� ����� ��������� ��� �����������. ���� � ������ �������� ������ ��������� ������������� ��������� ������ �������㳿 ����������.

�� �������� ������ �������� �������� �������� ���:

�������������. ��� ������ � ������������� ���������, ��� ����� ��������������� ���������, ������� � ���. ��� ������ � ��������� ��������� ������, ������� ���������� �� ������� ��������, ������, �� �������� �� ��������� ���, ����� ��������� ���� �������� ������ ��������. ������� ���� �������� ����������� �� �������� � ������. � ����� ����� ���� �������� ������ �� ������ ��������.

������������. ���� ���� ����� ������������, �� ��� �������� ���������� � ������� ������. � ���� ������� ����������� �������� � ���������, �� ������������ ��������� � ������������� ������������ �����. ҳ���� �������� ��������� ���� �����������, ����� ������������ �� �� ���������� ���� � ������������. ��� ���� ������ �������� ��������� ������� ������.

������������� �� ���������. �������� � ��������� ������� �������������, ������ ���� ������ ���� �������. �� ��������� ������������ ������ ������������� � ���������������, ����� ���������� �� ����������� � �����������, �� � ���� ����� ��������� ������� ����� ���������� ��������. ��������� �������� ��������� ��������� ������� �����, ������������ ���� � �������.

����������. ³��������� � ��������� ��������� �������� ����� ��������, ���� ��������� � ��������� �� ���������� ���� �������� ������, ���������� � ������������� ���� � ������� �� ����� ���� ������������. �������� ����� �������� ������ ������� �������������, �� ������ �������� ��������� ��������� ������������ ������.

�����������, �����������. ϳ��� ���������� ���������� ������ ����� ���������� ������� �� �����, ������ � �������, �� ��� ���� ��������, ����� ������� ���������� �������� � ������ ��������. ��, � ���� �����, ��������� ���������� ����� �������, �� ���������� ����� ������ ��� ������� ��������, ������ ����� �����. �� ���, ��� ����� ����������� � ������������ �������, ��� ����� ������ �� ������� �� ����� ����������� ��������. ������� ���� ���������� �� ����������� �������� �� ���� ����� ���������� �������� ��� ������� �������, �������� � �������, �� ����� ������ � ���� ����.

1.2.6. �������� �������� �������� �������

��������� ����� � ��������� ��������� ���������� �� �������� � ����� ������ ���������� ��������� �� ��������, ���������� ����� ����������� ��������������� ����� ������� ��� ����������� ����������� ������. ��������� ��������� ��������� ������� ������� ���� � ��������� � ���� ����� �������, �� � ��������� ��������� ��������� � ������� ��������� ��������� ����������. ����� ���� �. �. ��������� �������� �� ��, �� ����� ������ � ��������� ���������� �����������, � ��� ����� ���� ����������� ��� �����, ��� ����� ������ ������� ������ � ���. ������������ ��������� ����� ���� ������� �������� � ��������� �� ����� ������������� ����� �쒿, � � ���������������������. ������� ������� �������� ����� ������� ���� � ������ ����, ���� �� ���� � ��� ��������, �� ��������� �� ���������� ��������� �� ����������� �������� ������.

� ��������� ���� � �������� ���� ������ ������ ��� �������� �����: �����, ���, ��������� �������-������ �������, ��������� ����������, ������ ���������, ������ ������ ����������. ������� ���� � �������� ��������� ��������� ������������ �������� ����� �������������� �����, � � ����������� � ���������� �������� � ���. ���� ����������� �������� � ��������� ������� ��� ����� ��������� �����, �������� � ���������� �� ������� ������.

ѳ�� � ���������� �������, ���� �� ��� ������ ��������� � �����������. ���� ��� �������� ������ ������ �������� ����������� �����, ������ ������ ��������� ������������, �������� ����, ������ ���������, ����� ������������� � �����������. ������� ��������� � �쒿 ����������-���������� ���������� � ���� �� ����� ������������ ������� ��� ���, ������, �������� ���������� ��������, ��� ����� ����� �� ��������, ��� ������, �� �������������� �� �������� �� ��������� � �쒿 ����. ѳ�� � ������ ��������, � ���� ��������� ������. ���� � ��� �������� �� �������� ���� �������� ������� ������� ����� � �����, �������� ��������, �������� ��������, ������������, ���������� ��������� � �������������. ���� �������� ����� �������� �� ������� �������� ������������ (�� ��������� ��������� ������) �� ����� �������� ��������� ���� ����������� �������� � ������������ ������ ������, ��������� �� ������������ ���������� �������� �������� ������, �, � ���� �����, ������� ����� �������.

�������� ������� �� � ����� ������������ ���������� ������� ����������. ����������� �������� �� �����������, ������� ���� ��� ����������� ��������� ��� ����������� ��������, ��������� ������� ����������� ������������, ��������� �������� �������. ���������� ���������� ���������� � �� �������� ��������� ������� ������ �� ��. ³��������� ���� ������ ������ � ��������� ������, �� ������ �� �������� ����� �������, � �������� ��������� � �� ����������� ��������, �� �������� � ���������. ������� � ������� ������� ������������ �� ���� �������� �� �������, �� ����, �� �� ������� ������ � ��� ����� ����������. ���� ��� ����� ��� ������� �� ���������, ��� ��������, ������, �����. ���� � ��������� �������� ��� ���������� ������� ���������� ��������� �� ���������� ��������. � ��� ����� ���������� ������������ ��� ��������� �������, �� ����������, ������, ��������, ����, ����, �����.

����� ��������� ������� ������ ������� ���������, ��������, ��������� ����������� �������� �� ���������� ���� ����������. ������� ����� � ��������� �������� ��� ����������� ����� � ��������� ������������� � �������� �� �������� �� � ����������� ���������� ������ ��������. ��������� ������� ��������� ����� � ����� ��� �������. ������ �� ���� �������� �������� ��������� ���� �������, � ������ ����������� ��������� ���� �� ������� ������� ��������� (�������� ������ ������, ��� ��������� ������ ��� ������� ������� �� ������). � ��� ����� ��������� � ������������ ����� ���������� ������. ij�� �������� �������� ��������, �������� ��������, � ����� ���������� ������ �������� �� ��������� ������, �� �� ����� ������. � ������ ���������� ������������ ���� ������ �������� �� ������, �� ����������� �� ����� ������������ �� ��������, � ���� ����������� ����� ���������� �����, ��� ��������������� ������� ��������, ������ ��� ��������� � ��� ��������������� ������ �����������, ��������������� �� �������. ������� ����� �����������, ���� ������ ������� ����������� ��, �� ���� �� ��� ��������, �������� �������� ���������� �� �������������.

������ ������� ������������ ����� ����� ������� ������������:

�������� �� ������� ��������� ����������� �������;

���������� � ������ ��������� �������;

�� ��������� ������������ � ����� ���� (�������� ������� ���������� 䳿, �������� 3�4-� ����);

�� ����������� ������� �������� (������ ���� �� ��������, �� �� �� ����������);

������� ���������� ������ ��������;

������������� � ������ ��������� � ��������� ������ ��������: ������ �������� ������� ������� ���� �����;

��������������� �������, ������, �� ����� ���������� ����� � �����;

������������� ��� ������� � ������� ������ ��� ��������� �������;

����������� ���� ������ ��������� ���� ��������, ���������� ��� �� ������� �������� � �����������.

������� �������� �������� ������� ���� ������� � ����. ������ ���� ����� �������� ����������� ��������, ����������� �������� ������ ����, �� ����������� � ���������. ij�� ����������� ������ ������� ������� ������, ������� ���� ������ ������, � �� �������. � ������ �������� � �������� ������� ����������� ���� � ��� ������ ������ ������ � ���������� ��� ������ ����� �ᒺ���. ���������� ��, ���� ����� ������������� ���������� ������, ����� ��� ������ � ������ ���������� �����. ������������� ���� ����������� ����� ���������� � ������� ����� ��������� � ���������� ������ ���� �ᒺ���, ���� � ���� �� ����� �� ���������, ��� ������� � ����� ����������, � ����� ������� �������� ������ �ᒺ���, ���� ������������ � �����. �������� �� ���� ���� ����������� �� ��� ���������� � ����� ���������� ���� ������ ��᳻. ij�� ��������, �� �� �������� �� ��������; ���� �������� �� ������� � ������ ����������� �� �������. ��������� �������� ������� �������� ����� ���������� � �������� ����-������ �������� � ����� � ������������ ������������ ������� �������� ������ ����. ����� ������ ����� ���������� �������� ������ ����� ����.

�������� ���������� �������� � ���� ��������� ����� ���� ��������� � ���������� � �������, ��� ����� �������� ������������ �� �������� ���������� �������, ��������� � �������� �������� (����, ����������, ������������� ��������� ���������). ��������� � �������� ������� ��������� ����� ��������������, ������ ������������ � ��������. ����������� ��� �������, ��������� ������� �������, ���������������� ���������, ������� ���������. ������������ � ���� ����� ��� ������ ��������� ������ ������, ������� � ���������� ������������� ��������. ��������� ������� �������� �������� �������� ��������� ������ �� �������, ����� ���� ����� �� �������� �� ��� ���� ���������� �������� ������.

� ������ ���������� ������ ���������� ������ ��� �������� �� ����� �� �� ���� ������ �������, � ������� ����������� �� ���������� �� ����� �������������. ���������� ������� ��������� � �������� ������ ��������� ������ ������������ �� ������ ������ ��������� �� ����������. ³����, �� ������ �������� ������ � ������ ����� ����, � ���� � ������. �������� ����� �������� ����������� ������� � ��������� ��. ����� �ᒺ��� ���������� ������, ���� ������ ��� �� ������ � �������� �������� �����, ����� ���� ���� ������� ��������� ���������� ��������. �������, �� ��������� ��� ����������� �����, ����������, � ������� ����, ���� ����� ���������� �� ����� ������, �� �������� ��������, ��� � �����������, ������� ��. �������� �������� ����������� ����� � �������� �������� ��� �������, ��������, ��������� ��, ���� � ������� �� ����. ��� ������� �������, ������� ������� ��� ��������, �� ��� ��������� ���� ��� ����� � ����������� ������� ����� ������ � ����� ������.

� ������ �������� �������� ������� ��������� ��������� ��� ���������� � �������������. ���� �� ����� ������� ��������� ���� �� ����������� ������������ �������, ������� �������� ����� ��������� � �� ���� ����� �� 䳿. ��� ����� �������� ������� ������������� ������� ��������, ���������� ������� ������, ����������� �����, ��������, ����.

� ��������� �������� ��� ���������� ����� ����� ����������� ������������ �����, ������� ���������� � ���������� ����������. ��� ����� ����� �������� � ���������� � �������� �� ������ ����, ��� ���������� ����������� ��������������� ����������� ������ ��������. ��������� �������, �� ���� ������� ��������������� ���������� �� ������� �������� ����������� ��������. ���� ���������� � �� ��������� ��������� �����, ��� ��������� �� ������� �������� ����������. ������ �������� ���������� ���������� � �������� ��, ��������� �������, �� ������������ ������ �������.

������� ������� �������� �����, �� ����� ��������������. � ��� ����� ������� ���������� ���������� �������, ���������, ��������� ���� ������� �������: ��������������� � ������ ��� ���������� �������� ��� ������ � ����� ������������ ������� ������ �� ����������. ��� ������ ��������� �����������, ���� �ᒺ�� ��������� � ������� ��������� ��������, ���� �������� ������� ����� ������������� ���������� � ��������� ��������. ij�� ������������� ���������� ����, 䳿, ������ �����, ������� ������� �� �����, ����� �������� �����.

� ��� ���������� �������� �������� ������� �� ������� ���������� ���������� �������� �������� ���� �������� �� �������� �������� ������, �� ��������������, ������������, ����������� ����������� ������� � �������� ������ �� �� �������� �������� ��������, ��� � �� ������ ����������. �������� ������� ������������ ������������ ����� � ����� ������ ������� � �������� ���������� ������� ��� �������. �� ���������� �������� ������ ������������ �������� � ������� ���� 9�11 ����. ����� ���������� �� ����� ��������� ������ � ����� ������� ������� ��� ������ �� ���������� �������� � ����. ����� �� ��� ��� �������� �������� �� �������� � ���� ������ ���� �������� ����������. ����������� �������� ������� � �������� ���������� �������� ���������� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ��������������� ���������� ����������. � ����� ������� ��������� ���������� ������� �������, �� ���������� � ���� ��� ������������ ��������. ��������� ������� ������ ��������� ���� ������� ����� ������ �� �������� ������� �������� �����, ����������� ��������� �����������, ������, ����������, �������� �������� ������� � �ᒺ������ �� � ������ �������. �������� ����� � ���������� �������� �� ������������ �����. ����� �� ����� ������� ��������� ���� ����� ������������� �� �����������. ������� �������� � �����������, ������� � ������, ���������� ����� �� ������� �������� ���� ������, � ������ ��� ������ ����� ����� �������� ������������ � �� ��������� ��������.

� ������ �������� ������� �����������, �� � ��� ����� ��������������� ��� ����� ������, �� ������������ � �����������. � ������� ���������� ���� ������� ���� ����� �������, ��������� ������� ��������� ������ �� ������. �������� �������� ��� �������� �������� ������� �� ��������� ���������� ������ � ������ ��������� �������, �������� �� �����, �� � � ���������� ���������. ��������� ����������� ��������� ������ �� �����������, �������� ��������� ����� ������� ����� ��� ��������� �������� � ����� �� �������. ����������� � ��������� ����� �������� ��������� ���������, ����������� � ������������. ���� ������� ��� ���������� �������� ����������, �������� ������ �����, ������ �� ������. � ����� ���� ����� � ������ ��������, �� �������� �� ������� � ����������� � ����, ����� ��������� ������������ ������� ��������. ��� �������� �������� ����� �� ���������� ����������� ���� ���������. �������� �������� ���� ��������� ��� ������������, ������� �������� ��������� ���� � ��������, ��������� ������������ ��������. ������� � ���������� ���� �� ��, ��� ���� �������� ������������ ��� ������ �� �����������, ������ ��� ������� ����������, ��������� �� �������� �����, �� ���������� ������� ���������, ������ ��� ���������.

������������ ������ ��������, ���������� �� ��������� ��������� �� �� ��������� � ������ ��� �����������, �� ������ �� ������� � ������� ��������� �� �������� ��������� ������, ��� ��� ���� �������. ���� ����� �������� �������� ���������� � ������� ������������� ����������� ����� ������. � ������ � ��� ����� � �������� ����� � ���������� ����������� ������������� �� ��� �� ����� ����� ����� ��������, �� ������������� ��������� ��������, �� �������� ������� �������� � ��������. � ��� ����� ��������� ������� �������, �� �������������� ����������� ��������� �� ��������� �����: ����� ������� ���������� ���������, ��������� ��������, ���� ������� �� ������� � ���������� �� ������, ���������� � �� ������� � ��������� ��������; �������� ��������� ��������� �������� ������� � �������� ��������; ������� �������������.

���� �������� ���� �������. � ����-���� ����� ���� � �������� ������ �������� ������. � �������� ����� � ���������, � ������� ���� ����������, ����� ��������, �����, ������� � ������, ����� �� �������, ���� ���������: ����, �������������, ����������������, �������� ����. �������� ������ ������ �� ���������, �� 䳺���� �����, ���� �������� �� ��� ��������, ������� ���� ��� ���� �������� � ���������. ����� ����� ���� �������, ���������, ���������� � �������������, �� ������� ����������. ����, �������� �������� � ����������� �������� ��������� ������ � �������������� ������� ��������.

�� ���� ������� ������ �� ���������� �������� �������� ������� � ����������, ��� ���� �������� ���������� ����, �� ������ ������ �� �������. ����� ���, ����������� �� ��������� ������� ��������, �������� ��������� ������ ���������, ���� �������� � �����, � ���� ������� ������, ������ ����� �����, � ������, �� ��� ��� �������� �������, ���������� ������������ � �� ��������� �������������. ��������, ����� ���� �� ���� ��������� �������� �������� ������� (���� ������ ��������, �� ���������, ���� ������� � ������� �� ������, ��� � �� ������� �� ����� ���������), ���� ����� �������� ����������, ���������� �� ��������� ������������ ����� �� ������ ������ � ���� ������� ����������. ����� ��� ����� ��������, �� ������������� �� ����� �����������, � � ��������� ���� � ���� �������� ����, �������� ��������� ������ �� ����.

������� ����� ��������� ����� ��������� ��� �������� ������, ������������� ���� ������, ���������� ���������� ���, ���������� ����� ��� ��������� ������, ��������� �� ����� �� �����, ���� ������ � ��������, ��������� ��� 䳿, ��������� ������������ ���� ���������, �������� ��������� ����� ����������, ��������� � ������� ������, ��������������� �������� �������� � ������������. �������� ��������������� ��� �������� � ��� � ������ ������, ����� � ������. ����� �������� �������� �������� ������, ���������, �������� �����. � ���������� �� ���������, ������� ������ �� ����� �������� ������ ����� � �������, ����������� ��������� ����� �� ������� ����������, ������� ��������� ��� �������� (����� ����� ��������� ������ ��������, ����������, ����������). � ��������� ���������� �������� ��������� ��� �������, �� ���������� ������, ����������, ����������� � ������ �� �������� ������. ��� ����� �� ����� ���������, ������� �� �������� �� �� ��������, ������, ��������� ���������� ������. ����� �������� ����� ��� ��, �� ������� ������, ��� �������� ������� �� ����� �����, ������� ��� ������ ���������, �������, �����, ������������� �����, ������� �������� �� ������������ ���������. ������� �������� ���� ����� � �����, ������� �� ���������, ��������, �������� ��������������. ����� �������� ������� ���� � ������ ����, ���������� �� ����.

��������, ��� �� ��������� ���������, ����� ��������. ����� �� ��� � ��� ��� ���� ��������. ������ ��������� �������� � ������� ����� ���������, ������������ ���������� ������ ����. � �� ����������� �� ������� ������� (����� ���� ��� � ����), � ��� ������. ���� ���� ������� ������������� �������� ����, �� ����� � ��������� �������� �������, �������� �� ��������� ����� ������������, � �� ���� �������, ������ � ����������.

���IJ� 2. ����Ͳ��ֲ�Ͳ ������ ����²��ֲ� ��������ί IJ������Ҳ ������Ҳ� � �����̲���� ������˲�

��� ���� ��� �������� ���� ��������� ��������, �������� �� �������� ��������, ��� ��������� ������ ����� ��������, � ����� � � ��� ������ �� ��������.

�. ������

��������� ����� � ����� ������ ����� ��������. ������ �� ���� ����������� � ��������� ����, ��� � ������ �� ��. ���� ������� ���� �������������, ��������� �� ���� ���� ��������� ������� ������������, ��� � �������� ����� �������, �����, ���������� �������, �� ��� �� ������ ������� � ���������. �� ������ ���������� ����������� ������ �� ���� ����, ��� � ������� ��-������. ���� ����� ������ � ������ �������� ���������� �������� �������� �� ����������� ������������ ����������� ������ ��������. �� ������ ����� ������� ���� ������� ���������� ���� � ��� ���� ������, ��� ����������� ������ ��������. ���� ���������������� �� ���� � ����� � ����������, � � � ���������. ���� ����� �������� ������, �� ���������� ������������ �������� ��������� ��������, � ������ ����������� ���������� �������� �� ��������������� ����������� ������ ��������� ����������� ������� � ������ �������� ���� ������������� � ����������, �� ������������ ���������� ���������� ������� ����������� �������.

������ ���������� ���������-���������� �������� �������� ��������� ���������� � ������ ���������� ������������ �������� (������������-�������������, ��������������, ����������� �������, ��������-���������, ������������), ���������� �� �������������� ��, � ����� �������� ���������� � ����������� ������ � ���������� ������ ������������ ���������� ����� ���������� ������� � ������� �������-�������������� ��������. �� ����������� ����� � ��������� �� ����� ������������ ������������ ����������� �������� �� ����������� ���������, ����������� ����������� �������㳿 �� ������������ ��������� ������ ��������, ��� ��������� � ��� �������� ��������, ������������ �� ����-���� ��������, ������������, ����������� � �������� ����� � ����� � ��� ����� ��������� � ��������, ������� ����� �� ���������� ������� ��������� ��������.

��������� ������ �� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ������������ ������������� �� ����� ��������� ��������� ������� �� ������� ������. ������� ��� ���������� ������ �����, �������� ��, ���������� ������� � ������ ������� ����������� �������, ���������� � ��������� ��������. �������, ������, ���������� �� ��������� �������� ������� � �������� ��������������� ���� ��� ��������. � ������� ����� ����� �������� ��������� �������� ����������� ��������, ��� ����������� �� ����������� ��������� . ��� ���� �������������� �� ����� ������� ����� �������� ��������, ������������� ����� ���� ��������, ����������� � ����������� ������ ���� ��������, � �������� ������� ������������� ����������� �������.

������������ ������ ���������� (���. 2.1, ����. 2.1) � ������ �������� �� ����� ������������ ��� �������� �������� ��������� ����������:

�����������: �������� ������� ������� �������� ������� ���� ���������� �������� � ��������� �����, ��� �������� � ���������� � ��������� ���, ��� ���������;

����������� �� ���������� ����� ��������: ������, �� �� �� ��� ���� ��������, ������� �� ������� ����� ������������� (���� �������� �������� ������� ����� �� ���� ���������);

����������� �� ������� �����: ��������� �������� ������� ���� �� ����� �� ������� �����, �� ������ �������� ��������� �������� �� �� ����� ��������� ����� ��������;

���������� �� ������������: �� ���������� �������� � ����� ����� ������������� ������ ��������, � �������� ���� ��������;

��������� �����������: �������� �� ��������� ������������ ��������� ���� � �������� ��������� ��������� ��������;

���������� ������: �������� ������� ��������� ������ �������� ���� ��.

�������������� ���������� ���������� ����������� �������, �������� ���������� �� �� ����������, �� ������� � ������� �� ������ ��������� ��������� ����� (����. 2.1). ���, �� ������� ������ ����� ����� � ������ ���������� �����, ����������� ��������� �� ����������� �����, ���� ����������� � ����� ����� ������, ������ � ���������, � �������� � ������� �������� �� ����������� ���������, �� ����������������. г�� ��������� ����� ���������� ����� ����� � ��������� �������� ����� �������-������������� ������������� (���� �������������). ³������� �� ��������� ���������� ��������� �����1 ������ ��������� �������� ��� ������ ��� ��������� �����, �� ����������� ������ �� ��������� � ��������� �������� ����� ���� �������������. ����������� �������� �������� ����, ���������� �� ������ ������������ � ���������������.

���, � ����� � ��������� � � ������� ��� ������ ������� �������� � ���� �������� �� ������ � ��������� �������� ����������� �� ������ �������� �� ����� ����������� ���������, �� ������ ���������� �������� �� ����������� ���������� ����� � ���� ����������� ����������. �� ����� � ���������� � ��������� �������� ����� ����� � ������� ��� ��������� ��������, ����������������� ��������� �� ��������� �������� ������, � ����� ��������� � ��� �������������� �� ���������� �����. �� �� ��������� ������ ������������ �� ���������� ���� ��������� �������� �� ���������� �� ������� ���������� �������� ������ ��� �������㳿, ���������� �� �������� ��������, ���������� ������� ������������� ����������� ���������� �������, �������� ��������㳿 ����������� ������ �� ��������� �����.

�������� �������� �� ������ ���� ����� �������� ��� ���������� ����: ���� ��������� ������� ��������� ���� � ��������� �������� �� ��������. ����� ����� ������� ��������� � �, �� �������� ���������� ���� ��������-������������� ������, �� ���������� ������ ��������� ����������� ���������� �����. ��� ������� ��������� �������������� �� ������ ��������� ���������� �����, � ����������� ����� ��� ��������� ������� ��������� ��������� �� ����������� ���������. ��� ���������� ������������ �������� �������-����������� ����� �� ���� ����������� ������� ��������. ������� ��� ��, ��� ������� �� ��������� ��������������� ������������� ������ ��������-������������� ����������� �� ���� �� ������� ��������������� ���, � � ��� ������� ������ ����� ���������, ������� ��������� ����� ���������� �� �������� ������ ������, ������ � ���� ����, �������� �� �� �� �������� ���������� ���� ������ � ������� �������������� �����, �������������� ��� ����� ��������� ����� ��������� �������������� ����� � ������ ��������� ������������� �� ����������� ���� ������.

� ������ ��������� ���������� ������ ����� ����������� ���������� ���� �������� ���������������� �� ���������� �������-������� ������, ��������������� ��������� ������, ���������� �� ��������-���������� ������ ��� �������� ���������� �������. ������� ��� ���� ������ � ��������� ������ ���������� �������� �� ��������� ��������� �������� ������������� ������� �� ����������, ����������-����������� ���������, ������� ��������� � ������ ������ �� ��������� (���������, ���� ������� ��������������� �����), ������� ����������-��������� ��������� ����.

��� ����� � ��������� ������������ � ���������� �� �������� ���������� ��������� �������� �� ��������� ����� ���������� �������� � ������ ��������� �����, �� ��������� ���������� ������� ���� ��������� �����������. �������� ������ � ��������� ��������� ����� � ����������� ��������� (before-practice training) . ���� �� ������ � ����, ��� ��������� ��������� ��������� ����� ���������� � ��������� �������� �������, ���������� ��� ��������� ��������� ��������.

���������� ���������, �� ��������� ��������� ����������-��������� � ��������� �� ���� ��������������� ��������� ��������� �������� �� �������� ���� �������� ������ ������ �����. ���� ��� ���������� ����� ����������� ����� �������� ������������� ��� ��������� ������� � ��������, �� ��������� �� ����������� �������� ��� ����������� ���������� ������. ���������� ������� ������� ������ ����������� ���������, ��� ���� ������������ � ����� �������� � ���, � ����� ������������� � ����������. �������� � ��� �� �������� ��������� ��� ������������ ����� ������� �� ��� ���������-����������� ������.

������� ������������ � ������ ������� ����������� ����������, � ��������� �������������� ��� ��������� ������ ��� ������ �������� ���������� ����������� ���� �������������, ����� �� ����� �������������� � ����������� ���������. ���������, ������������������ �������� ����� ������������ ������� ����������� ���� � �������� �������� ����� ����� ���� ��������������� ���������. ³� ����������� � ����������, �������������� ���������� �� ������� ��������, � ����� �� ����������� �������� �� �������� ���������� ��������� �������. � ������, ��� �������� ��� ����������� �� ������ ����, ��������� ��������� �� �������� ������, �������� ��������� ������ �� ������ ����������, � �� ������ ��������� ��� ����������������� �� �������� �����.

��������, � ������ �������� ������ ��� ����������� �� �����, � ������, ����������-���������. ������� ���� ��� ���������� ������ �� ����.

³������� �� ������ ��������� ����� ���� ��������� ��������� �� ������������� �������������� ��������� �������� � ������� ���������� �������� ������������ ��� �������� ������ � ����������:

������������ �������� ������������ ��������, ����������� ��� ��������� �������� � �������� ���������-���������� ������ �� ��������� ��� �������� ������ �� ��������� ��������.

������������ �������� ��������� �������� ���� � ������� ����������� ������� ����� �������� ���������� ���������-������� �������� ��������, ��� ������� ��������� ������ ����������� ������� ���, ��� ���������.

������������ ����������� ������� �������� ����������� ������ ��������� �������� �� ���������� ������ � ����������� ����������������.

��� �������� �������� � ����������� ������ �� ������������ �����, ����, ������ �� ������ �������� ������������� � ������� ����������� ����� � ����� ���������� �� �������� �� �������� �� ���� ������������, ����������� �, �����������, � �������� ��������� ������������ ������������. ������� ��������� ���� ������ � ������������ ����������� ������������ ������������ ������ �� �������� �� ������� ���� ����������� ������� �������� �� ������� ����������� �����. ���� �� �������� ����� �������� ��������� ����������� �� ������ ���� ��������, �������� ��� ������������ ����� ����� � �������� �������, ������������ ����� ��������. ��� ����� �� ������ ���� ���������� ��������� � ��������� ������������� ����������� ����������, ���� ������� �� ��������� ������ ��������� ��������, �������� ������� ����������.

��� ����� ���������, �� ���������� ������� �� ������ ��������� ��������� ���������, � � ������� �������� ����� ��� ���������� ������� ���������� ����������, ���������� ��� ���������� ����� �������� �� ���������. ����, �������� ������ � ����, ��� � ������ ���������� ������ �������� ��ᒺ��� ������� ���������� � ���������� ������ ���� ��������, ���������� ��������� �������� ����������� � � ����� ����� ��������� �������, � ������, �������� ��������� ��������. ������ ��� ����� ����������� �� ������ ������ �������� ��� �������� ��������� ��������, � ������ ������ ��������� ������� �������, ��� ��������� �������� ����������� �� ���������� ������ �� �������� ��������.

�� ���� ���������� �������� ������� �� ��������� �������� �� ��������� ������������� ���������� �������������� ���������� ������ � ��������. ���������� ������� ����� �����, �� �� ������� �������, �� ������� ������� ������� ���������� ��������, �������� �� ���������� � ���������� ���� ��������� �������� ����� � ������������ ���������� ����������� � ���������� ������ �� �������� ��������, ����������� �������� �����, ������� ������� ���� ����� ���������� �� ����������� ��������.

�������� ��������� ���������� ��������, ��� ��������� ���� �������� ��������� �� ������ �������� ������� �������� ����� (������� ������������, ����������� �� ������������� ��������� � ���������� ��������� ���������-���������� ��������, ������������-����������� ������������, ���������� �� �������� ����������� �������) ������� ������� ���������� ������ ����������� �������� � ������������� �������, ����� �� ����� �� ����, �� ������� �� �������� �� ���������������� ���� ���������� ������. ��� �� ������ ������������ ������� ����� ��������, ����������� �������� �������� ���������, � ����� �� ����� ��������������� ����� �� ������ ��������� �������� ��� ��������� ���������� ������, �� ������������ ���������� ���� ��������.

2.1. ������� �� ��������� �������

� ��� ��������� ������� �������㳿 �������� ���������������� � ��������������� �� ����� ��������� �������� ��������: ������ � �������, ���������� ��������� ������, ������� �������� � ���������� ��������, ����� � ��������, ������� ���������� � ��������. ���, �� ���� ��������� ������ ������������������ ����� �������� ����������� ������ ��������� ���� ���������� ���������, ����� ���� ���������������� ����� �� ��� ����� �� ������������ ��������� ������������ �����, ��������� �� ��������� ������� �� ��������������� ���� ������������-������������� ����������. ³������� �� ����� ��� ������ �� ���������� �������� �������� ������������ �������� ��������� ������������ �� � �������� ���� � ���� �� ������������ �������� ��������; ����������� �������� ������������ �������� �� ��� ����������� ���������� ��������� � ���������-����������� ������ ��� ��������� ���� �������� �� ��������������; ����������� �������� ����� ������� ���������, ��������, ������ �� ��������� ������� ���������� �������; ���� ��������-���������� ������ �� ����������� � ���������� ������� �� �������� ��������� �� ���������� �������, � ��� �������, ����������� ����� �� ���� � ������ ��������� ��������, ���������, ��������� � ������������� ����.

��� ����� ������ �������������� ��������� ��������� �� ��������� ��������, ��� ���� ����� � ������ ������������ ��������. ������ ��������� ���������� ������ ���������� � ������������� ��� ��� ��� ���. ��� ����� ������ ����������� ����� ������� ���� ����� ������������ �������� ��� ������� ������ ������� ����������, ���� ������� �����������, ��������, ����������� ��������, ������������� �� � ������ ������ ��� ���������� ���������� ������ �������. ��� ��������� ����� ������� �������� ������� ��������� ���� �������� �������� �������� 80�90 ��. ���������, �� ������ �� ������� �������� ���������� ������, ���� ���� �������� � �������� �� ��������� �������: �...��������� ���...�, �...������������ ����� ��������� ���������...�, �...�������� ����� �� ������...�, �...������ ���, �� �� �������...� ����.

� ������� ��������� ���� �������� �������� �������������-����������, ����������, ��������� �� ����������� �������. ������ ���������������� ��� ���� ������: ������-����� (����� � ��������), ������� ������, ������ � ���������� ������������ ����������, ������ � ������� ���������� �������� �� ��. ����������� ������� �������� ������ ������ � ����, �� ���� �� ����� ����� ��� ������, � � ������ ���� �������� ���������� �� ���������� ����������� ������������ ��������. � ������������ ������� ���������� ��������� �������� �������� �� ��� ��������� ������ �� ����� ������� ������� ����� ����� � ������, �������� ����������� ����������, ��������� �������� ����������� ��������, ������ ���� � ���������. ��������� �������� ��������� � ���� �������� ������, �� ������� ���.

2.1.1. ̳�-������

̳�-������ �� ���� � ��������� ������ �������� ��������� ����� ������ ����������� �������� �� �������� ������� ���� � ��������������� ������� ������ �� ��������� ������� �������, ������, ������ �� �����������.

̳�-������ �� ������� �������-���������� ������������� ���:

����������� ������ ��������, ���� ���������� ��� �� ���������� � ���������;

������������ ����� ������ ���������� ����������� �������� (� ���� �������� ����� ������ ����);

����������� �������� ��������� ��� ��������� ������������ �������� ��������;

�������� ���, �� ���������������� �������� �������� ������������� ��������;

���������� ������ ����������� ���������.

���� ���������� ��-������ � ��������� 1-�� ����� ����������� �������: ������� ��������� ����������, ������������ ������� ������ �� ���������� � ��������, ���������� �������� ��������� ������ ����������� ��������.

��������

� ��� ��-������ �������� ������� ������� � �������� ������ ������� ����, ���������� ����������� �������� ��������.

�������������� �� �������� ������ ������� (������� ������� ������� � ����� �����������, ��������� ���� ����), ������� ������� �� �������� ���������� ����, ���������� �� �������� ��������.

�������� �� �������� ��������, �� ��������� ������������� ������������ ����������� �� ������������ ������, �� �� ���� ��������� �������� �����, �� ������� ������� �������������, �� ��� ������� � ������ ��������� ������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ���������� ̲Ͳ-���ֲ�

ϳ��������

ϳ������ �� ��������� �����������, ��������� �� ������������� ������� �������� �� ������� �������, � ����� ���������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������� �� ���������� ������ ����������� ��������.

�������� ���������� ����� ������� ������������ �������� � ����������� ��������� ����� ����, ����� ��������� ������ � ������ �� ���, ���� ���������� �� ��� ����� �������.

������������ ������� ������. ��������� ����������-������ ����� (���) ��� ��������-����� �񳺿 ���� �� ������� ������.

������ ������� � ���� ��-������, �� �� ���� ������� ��������� �� ������, ��������� �������� ������ ��� ������������ �����.

��� �������� ������������ �������� �� ���� ������� ����� �������� �� ������� �� ������� ������ �������� �� ������, �� �������������. �������� �� ����� � ������� ������ ��� ������ �� ������.

������

1. ���������� ������������� ������������ ����������, �������� �� ��������� ���������� (������� ������������� ������ �������� �� ���������� ���� �������).

2. ������������ ���, �����-���������, �����-�����, �� ����������� ��������� �� ����������� ������� ��������, �� � �������� ��� ���� �������� �� ������������.

3. ������ �������� ���������� � ���� �����������:

4. ������ ��������� ���� ������ ������ ������ ��� ����������� � ���������� �� ��������� �� ����. ������, ��� ���� ���� ���������-��������� �������� ��������� ������������.

5. ������ ��������������� ������ ����������, �� ����� ����� ������ �������� ����� ����������, ��� ����������. ��� ����, �� ������� �� ��������� ����� ��������, ���������� ��, �� � ������� ����� �������� ������ ������ (90 % ���������� ������ ������ �� ��������� ����).

������ ��������� ��-������

1-� ���� � ������������ ������� ��� ��������� �� �������. �������� ���� �������, ��������� �� ��������. ���� ������ ���������� �������� �� ����� ��� �� �����. �������� ������ ������� ����������� ���������, �� ������ ���� ������ ���� ��������������� ����������� ��������. ������������ ��������� ��������, ��� ��������� ��������� �������� ��������, ���������� ����������, ����������� ������� ������.

2-� ���� � ��������� ������ ����������� �������� �������� �� ���������� �����. ���� ������ �������� ���������� ��������� ����� ����������� ��������. �� ����� �������� 2�3 ������ ���������, �� ������ ������������ � ������. ʳ������ ����� ������ � ������ � ������ �� ������� ������������ 5�9.

���� ��� ������� ����������� ������� �������� �������, ������ ������� ���� �� �� �������. �� ����� �������� �� ����� 5�9 �����, �� ������ ���� ������, ����� ������� ��� ����������� ����������� �� ���������� ����������.

���� ��-������ �������� �� �������� ����� ������� �� ������ �������, ����� � ���� �������� ��������. ��������� ������ �����, ���������� ���� ����, �������� ������� �������, ��������� �� ����� ��� ������, �������, �����, ����� ����. ������������� ���� ��������� ����� ������� ������� ������ ����������� �� �����, ��������� �� ���, �� � ����� ������ ���� ��������� �� ��� ������� ����� ����������������.

��� ���������� ���������� �� ���������� ��������� ����� ��-������ �������������� ���������, � �������� �� �� ���� ������ ��������� ������ ��������, ������� ��� ��������� �� ��������, �� ���������, ������� ����� �����. �� ����� �������� ����� �������, ���������: ��� �� ������?�, �� ���� ����������� ������ �����������?�, ���� ���������� ����������� ������ ���������?� � �. �.

ϳ� ��� ������ �������������� �������, ������������, ���������� ��� ����, �� ������ ���� ����� � ������ ����, �������, ������, ������, ���������� �� �� ��������� ����������� ������ ����������.

3-� ���� � ��������������� ������� ������� ���������� �������� �� ������. �������� ������� ����������� � ���������� ������� �����������. ��������� ���������, �������� �� ������� ����.

4-� ���� � ����������� �������. ϳ������ ������� ������. �������� ��������� ������������ ����������� �������� � ��������� ��������. ������������ �������� ��� ��������� ������. �������� ���������� ������ ����������� ������ ����� �������� �� ������.

2.1.2. �������� ������

�� ���� � ������� ��������� ����������� ��������, �� ������������� ��� ����� ������� ���� � ��������� ����. �� �����, ��������� ��������, ���� ����� ������ � ����������� ����� � ��������� ��������� ��������, ������� ����� ������� ����������� ��������, � ���� �������� ������� �������� ��������� ����������� ������������ ����. ���������� ������������ ����������� �������� � ��������� ���� ������ �������� ������ �. ����������� (L. Kolkovski) .

����� � ������� ������ � �������� � ������ ����������� ���������� ������� � ����� ��������� �������, ���� ��������� ������� ����� ���������� �������� �� ��������� ��������. ������ �� � ����, �� ��������� ������ �������� �� ������ ����������� �� ���� � ���� �������� ���������. ����� � �������� ��������� ���������� �������� ������� ��������� ��������� � �������� ������������ ��� ����������� ���������, �������� �� ���������� ��������� ���� �������� ��� ���������. ���� ��������� ���� ������������� ����� ���� �������� �������.

������� ���� �� ��� ���������� ������� � ���� ���� ���������� ������� ��������� � �������, ��������� � ���������. ������� ������ (—�) ���� ���� ���������� �� ����� ���������� �� ������ ������ ���������, ���������� � ���� ��� ������ ����� ��������� ��������. ����� ��������� ����� �� ����� ��������� �� ������ ������� � ������������� ���� ����������, � � ��������� ��� ��������� �� ��, �� ����� ������ ������� �������� ��������� ����� ����� �������� �� ��������� ������.

���������� ������������ ������ �� ������ �� ������������� ��������� ������� �������� �� �������� ����. ����� ��� ���:

������� ��������� ����� ��������, ������ ����������� �������, �� � ��� �� ��� ��������� ������ ����� �� ������ �������;

��������� �������� ��������� ���������� ��������� � ��������� �� ������, �� ������� ������� �������� ������������� � ��������� ������� �� ������� ����;

����� ������ ���������� (��������) ������ ������������� ����� ������-��������, ����� ������������� �� ���������� ������, ����, �� ��������� ����� �������������� ����� ������� � ������� ���� �����;

������������ ����������� ������ � �������, �� ���������� �� ���������� ���� �������, ����� ���� ������� �������� �� ������-������������ ����� (��������-�����) �� ���� �������;

�������� ������������� �������� �� ������ ���� ������.

���������� �� ������������� ��������� ������� ������� ���� �������������� ���, ��� ��������, � ������ ����, ������ ����������� �������� ���� ��������, �� ����������� �� ������, � � ������ � ��������� ����������� ����������� �������������, ������ �� ������� ���� ��������� �������.

2.1.3. ����������� ���� � ��������

� ����������� ������ ����������� ���������� ������� ����� ����� ���� ������ � ������� ������ ���� ����� ����������� ����. ���� ������ ��������� ������ ������� �� ����� ���������� ������������ �������� �������� ��������, ����������� ����������� ���������� ����, ������� ������� ���������� � ������ ����������� � ��� ���������� ��������.

���������� �������� �������� ���������� ��������, ���������� ������� �� ������ ������������ ������������ ����� � �������� �������� �� ���� ������ ���������:

���� 1. �����. ����������� ������� ����� ����.

���� 2. �������� ���������� ��������.

���� 3. ��������� �������� ���� ����. ������ ������ ��������.

���� 4. ������������ � ���������� ��������� �� �����.

���� 5. �������� � ������� ������ �� �����.

���� 6. ������ ��������.

�� ������� ������� (���� 1) ������� � ����������� ���� �� �������� ���������� ������ �� ��������� ������� � �����. ��� ����� ��������� ���������, �� ���������� ������������ ���������� �����, ����������� ���� ��� ����� ��, ��...� ����.

���� 2. �� �������� ���������� ��������, �� �������, ���������� 10�15 ��. �� ��� ��� ������� ������� ����������� ������� ����. ������� ��� ����� � ��������, �� ����� �������� ���������� ��������� ��������. � ���������� ������ �� ����� ���� ��������� ���������� ������� (� ����� ������) �� ����. ��� ������� ���� ������ ����� ����� ����������� �������� �� ������� (��� ����� ������ ���������� �� �������� ���������� �������� � �������� [16]).

�� ������ ���� ������� �������� ��������� ������ ���������� ������-���� ���� (������� �������� ������� ���� �������� � ��� ���������� ������� ������ �����). � ��� ��� ���� ������� ���� ������������� ����� ��������.

���� 3. ��������� � ��������� ������ �������� ����� ���������� ������ ����, ���� ������� ������ ������� ����������� ���� �� ����� ������. ��� ����� �������� ������� �������� �� ����� ���� �� ���� �����, � ����� ������ �������� ������ (�������� �� ��������).

������� ��������� ����� ����� � ��������� ������� �������� ���, ����������� �� ����, ��� ��� ������� ����� ��������. �� ���� ���� ������ ���� �� �������. ���� �������������� ������ ������ ������ ������, ��� ��������� ��������������� ������, ��� ����� ����������� �������� ������, �� ����������� � ��������� ��������. ���������, ��� ����� �� �����������, ��� ����� ����� ����쳺, ���� ������� �������� � ��������� ��������. ��� ����� ������ ����, ��� ����� ������ ������������ ���������, ��� ����� ��������, �� ������� ��������, ���������, � ���� �������� � ���� ���������.

�������� ����������� ��� ��������� ������ �������� ������������ �������� ������� [16], ����������� � ������ ������� �������� ������ � ����������� ���� ������� ������ � ����������. �������� ������������� ����� ��������� ��� ��������� � ������ ����.

���� 4. ������������ � �������������� ��������� �������� ���� ������������ � ���� ������������ �����, ��������� �����, ��������� ���� � �������� ���� ������, ��������� �������� �� ������ � ���������� � ������������� ���������� (������ ���������, ������������, ������� ����). �����, ���� �� ���� ������ � �����, ������������ �� � ����� ������. ���� ������� ������� ��� �� ���� ������ �� ������� ��������� (����������) ����������� ��������. ��� ��� �������������� �� ���������� ������������� ����� ����� ����� ��������� �� ������ �� ���� � �������� �������� ������ � ����������.

���� 5. �������� � ������� ������ ����� ��������� �������� � ���� ������: ��� �� ����������?�, ��� ����������� � ����?�, ��� �� ����� �����������?�, ��� �� ������� ������?� ��� ��������� ������ ��������, ���������, ���, ����� ����.

���� 6. ���� ������� �� ������ ��������, ���� ���������� ������� �������� �� ����� � ���������, ��� ��� ���������� � ����� ��� ��������. ������� ���� ������� ������������ ��� �������?�. ��� ������� �������� ���� ����� ������������� ������� �������� � ������ ������ ��� ���������� ����� �������� � ���������� ������. ���������� �����: ����� ����� �������� �� ���� ��������� (���� ����������� �� 1�3 �� ������� 0,5 ������� ������� �4; ������� � 2 ������� �4).

�� ���������� ������� ������� �� ��������� ���������� ������ ������ ������ ����� �� ������� ���� (���������, ������ �����������, ������������ �������������, �������� ������������ ����). ���� ������ ������� ���� ������� ���� ��������� �����������.

2.2. ���������-��������� �������

���� �������� �������� ���������� ������������ �������, ������������ �������� ������ �� ������ ��������. ³����������� �� � ������� ���������-��������� ������� � ������������� ���. �������� � ���������� ���������� �������� ��������� �� �������� �������� ���������� � �������� ���� ������������� � ��������� �� ���������� ���� ������. ����� ����������� ��������� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ������ ��������, ������������ ����������� �������, ������� ���������� �������, ����������� ���������� �������. ��� �� ������ ���������� ����������� ������, ����������� ��� �����.

��������� ���������, �����, � ���� ��� �������� ��� �������� �������� ������ ����������. ���� ����������� ��������� �������� ��������� �������� ������� � ����������� ��������. ���������, �������� �������� � ������ �������㳿 ��������� ������� ����� ������ ��������� ��������� ��������� ���������� � ������� �� ���������� ����������, ���������, ����������� ����� ����� ��������� ������� � ��������� ������ ����������������, ������� �������� ����������� �� ��������� �����, ��������� ��������� ��� ����, �������� ���������� ��������� ���������� ��� �������� ���������� ������� ������������� �������� �������������� �������� �� �������-������������ ������������ ��������. ֳ����� � ����� �������� ��������� �������� ������� � ���� �������� � � ������ ���������-������� �� �������������� ���� ��������������� ����� .

���, � ������ ���� �� ���������� �������� �������� ���������� ��������� ������ ���� ������� ����� �������� ����� � ������������� �������� � ������ ���������-������� �����. ����� ������� �������� ������� ���������, �� ����� ������������ ����������� �������� � ���� ������ (��������� �� �������� ����� ������, ������ ���������, ������ ������-���������, ����� �� ���������, ������� ���� ����), ������ ���� ������, �������������� � ������ ������� � ������� �����, �������� ��, ������ �������������� ������� � ����� �������� ����� �� ������������� ��������, ������ ������ ������������ �����. ���� �������� ������������ ��������� ���������� ��������� ������� � ������ ��������-�������������� ����� ��������������� �����, ��� ��������� �������������� ��������� �������-���������� ������� �� � �������������, ��� � � ���������� �������.

���������� � �������� �������� �� ���������� ���������, ����������� ���������� �� �������� ����, �� ������������� ���������� ����������� �������, �� ���������������� ���������� ������������ �������� ������. ��� �������� ����� ����� �������� ���������� �������, �������� ������� ��������� ����. ������� ���� ���������� ������� ������ ���������� ���������� ������ �� ������������ (� ���������� ���������, ���� ����������� ������ �� ��������), ���� ������ ���������� �������, ����� ������ ����.

2.2.1. ��� �����

� ������������� ���� ������������� �������㳿 �������� ��������� ���� ������ ���������� ����������� � ���������� ������. ����� �������� ���� ������ �������� � ��� ����� �� 5�6 ���. �� ��� ���� ����� ������������� ��������, � ���� ����� ������� ����� ���� �������� ���� � ������� ����� ��������, ������������ � �����������, �������� �����. � ����� ������ � ��� ����������� ���� �� ���������, ����� �� ����������, ������������ � ��������. ��� ������ ����������� ��� � ���� ����, ��� ���������� �� ������.

������������ ������ ���� � ������ �������� �� ����� ������������� ���������-��������� ������� �� ������ � ������, ������� ��������� ��� ����� ������� �������� � ����� �� ����� �������, ��������� ���������� ����������� ������� �� ������ ����������� ����������, �� � ��������� ��� ��������� ��������� ��������.

� ����� ����� ������� � ����� ������������� � ���������� �������� �������� ������� �� ������� ������� ���������� ��������. ���� � ����� ����� ������ ������� ���� ���������: �� ������� �������� ���� � ����� ���� �����, ���, ������ �� ���, �� ���� ���� � � ����������� ����������.

� �������㳿 �� �������㳿 ������� ��� ���������� ����� ����. �� ���������, �ᒺ���� ������� ����� �� �������� ��������, �� � ������� �� �� ���������� ���������� . ����� � ����������� ��� ����� ���� � �������, ��������� ���������� ����������. � �����䳿 �������� ����� ���� ��������� �������� ����� ���� �� ���� �������. ���� �������� ������������� ������ �� ������ ����� ����������� � ���������, �������� ��� ���������, � �������� � ������ � ������������. ���� ������� ���������� ���� ����� ����� � �����.

������� �� ����� ������� ����� ��������, �ᒺ��� �����, ��������� ������ �� �� �������, ��������� ������� ��������� �� �������. � ��� ������ ���������� ����� ������������ ������ ��������� ��������, �������� ���. �� ������� �������� ��������, �������� � ����� �������. �����������, ������� ������ �������������; ���� ����, ������������ ������ ����� ����, ��������� ����������� ��������� ���������� ������������ ��������. ��� ������� ������ �� ������� ����, ���� ������� ���������� ������� ����� ������, ���� ����� ��� �� ������� � ������������� �������������� ���� �� ���������. ������� ������� ��� �������� ������������� ��������. � ��������� ���� �����䳿 ������ ������ ������������, ��������� �������� �������� ���������� ������� � ���������� ��� ����� �����.

��� ����� ����� ����� ������� ���� �� ����������� ���������� ������ ���� � �� �� ������, � ����� ��� ���������, ��� � �� �� ������, ��� ����� �� ���� �������. ����� �������, �� ��� �������� �������� �����������, ������������, � �������������� � �������� ������ ���� �� �������, ���������� �� ���������, �� ������� ������� � ���.

���� ���� ���������� ���� ��������, ��� ���� ������� ���������� ��� ����. �������� ���� ����� ����������� � �����, ���� �������� � ���� �� ������� �������. ��� ���� ���� �� ������ �, ����, �� ������ �������� � ���� ������, �� ������ ���������� ������, �� �� ����� �������� ���� ������, ����� � ��������. ���� ������� ����������� �� ���� ����� ���������, �� ����� ���������, � �� ������. ���������� ���� �����, �� � �������, � �������� ���������� � �� ������� ����� ��� �������� �����������, ������������ � ��������� ��������� �� ����� ����� .

����, ����� � ��������� ���, �� ��������� ���� � ����� ���, �� ����� � ��� ������ �� ����� � �������� ������ ���� ����� �� ���.

�������� ������� ������� ��������� ��� ����, ���:

������� ������ ����� �����������;

�������� ��������� ��������;

�������� ����� ����������� �� ����� � ����� �����.

�� ������ ����� ������ ���� ����� �������: �������� �����, �� �����, ������������, ������ ����� � ��� ����.

���� ���������� ������������ ������� ������� � ������� �������� �������� � ����. 2.2 � 2.3 .

�������������� ���� ����� �� ������� ������������ ������ � ������ ��������. �� ��������� ��������� �������� �ᒺ�������� � ����� �� ������� ��������, ���������� ����� ��������, ���������� � ���������� �� �������������� ���, ��������� ������� ������ ��������� �������� ��� �������� ����� ���� �������. ������������ � �����, �� ����������� �������, �� ����� ������������ �������� ��������. ����� ������������ ��������� ��������� � ������ ���������� ������ ���� ������� ������� �������� �� �������� ����������� ��������� ������.

������������ ������ ���� � ����������� ������ ������ ��������� ����������� �� ������� �������������� ������, ��� ����� ������ �� ������� ��������: �������, ����, ����, ������ ���������� ��������, ��������� ���������� �������.

���������� ������ ����� ���� ������ ����� �����:

ϳ��������

������� �� ����������� � ����������� �������� �� ��������� ����������� �������� �� ��������� ������ �� ���������� ����� ������.

�������� ������� ��������� �ᒺ������� � ������� ����� �� ����� �������� ���������� � ����������.

����� ���������, �� � ����������� ���������� ������ ��������, �� �������, �������������� �� ������� ����� �������� �� ���� ������� � �������������. �� ������� � ���������� ���������� �� ������ ����� ����, ���� �� ���� ����������� ��������� � ��������� �������.

�� ������ ���� �� ���������� ����� ���� �������������� ���� ����������� ������, � ���������� ������������ �������� ���������������� ��� ��������� ����������� ���������� ��������.

�������� �������� �������� ������ ����� � ����� ���������� ����� � ������� ������ �� ��� ������� ������������, �� ������� �������� �� ��������� ������ �� ������������ ��������-������� ������ ���� ���������� � ����� �������� ���������� ���������.

���� 1 � ����������

���������� ���������� ����� � ������� �������� ������, ������� ��������� ���������� ��� ���������� ����������� � ������ ������-�����, ������������ �����, �������������� �������� ����.

������������ ������� ������ �����:

�������� ���� ���������� � ������ ������, ��� ����� ������� ����� ��� ����� ������������ � ��� ������������ �, �� �����������, ������� ������� ������;

�������� �������� ������ ��� �� ������������ � �����������, �� �������� ���������� �� �� ����������� � ��������� ��������. ��� �����, ������� �� ��������� ����� �� ������ ���� ������ � ���� ��������� ������ ����������, ������� 10�15 ��;

�������� ������� ��������� �������� �������� ���, ��� ����� ���� ����� �������� ���������� �������������� ��������� ������, �� �� ����� ��������� ��, ����������, ����������, �������������� ��� �������� �� ������.

�� ������ ���� ���������� ������ ���������, �������� ���������� ������� ���� ��������� ����������� ������ �������� ����, ����������� ��������� �� ���������� �������� �����, ��� ���������� �� ����������� � ������-���������� ������� ��������.

���� 2 � �������ֲ����

�������� �������� ������ ����� � ��������� �� ���������� ������ ��������� ����������, ������� ���� �� �����������. �������� ���� �������� �� ����� ���������� ����������� ��������� ��� ������������� ��������� ������� ��������� ������� � ���� ���� ��� ������������� ��������� �� �������� �� ���� ������.

�������, �� ��� ���� ���������� ��������� �������� ���� (3�5 ��), ��� ������� ���������� �� ��������� � �������� �����������, �� �������� ��� ��������� ���������� �������.

���� 3 � ���������������� �����������

�������� �� ��� ������ ��������, ��� ������� ��������. ��������� ���������� ���� ������� �� ������ ����������, ������� ����� �� �������� � ����� ������ ��� ��������� ���������. �� ��������� ����� � ���� (���� ����������� � ����� ������, �������� ���� ����� ����� ������� ������������� �����) �������� ���� ��������� �������� �� ������, ����������� ��� ����� � ��� ������������, ��� � ������� ��� �� ��������� �������� ������ ��������.

����������� � ����� �������������� ����� ��������� ����, ����������� ���� �������� �� ������ �������. �� ������� ���������� � � �����, �� ��� ���������, � ����� � ��� ���� ������������� �� ������ �������� � ��������, �� ������� ����������� � ������ �������� ��� �������������� ���� ����� ��������� ���� �����.

��� �������� ������� ��������� ����� ���� ����� ������������� ������ �� ��������� ������������� �������� ������-���� ������ �� ������� ����� ��������, �� ���������� ��� ����� �������� ����� �� ���� ����������� �� ���������� ����-�� ������ ����� ��������� ���������. �������� ������, �� ����� �����곻 � ���������� ��� ����� �� ����� ����������� ���������-���������� ������ �������� � ������ �������� ������������� � ������� �������� �� ����������� �������� � ����������� � �������� ������� ���������� �������.

���� �� ����� ���� ���������� ����������� �������� ����������� ������� �� ����� ������ ��������� ����������, �� �������������� ������ �������, ��������, ������� ��������� �� �������������� �������� ���� ����� �������� �� ������� �����.

ϳ� ��� ������� ���������� ������� �������� ������� �������� � �����, � ����� ��������. ���� ����� ���������� �������� ��������� �������� �������, ���� ��� ���� ��������������. ϳ� ��� ��� �������� ���� ��������� ��������� � ���� ������� � ����������� �� ���������. �������� ��� ����� ������� � ��� ������������, ��������, �������, ����������� ��������, � ������� ��� �� ���������� ������ �������� �������, �� ���������� ������� ���������� ��� ������ � �� ��������� �������� ��������� ������.

����������� � ����� ����������� ��� ������� ������������ �� ����� �������� � ��� �������� ����, �� �������� ������� ���������� ���� � �����. ������� ���������, �� ���� ��������� ���� ������� ���� � ���� ����, �� � ���������, ��� ���� ����������� ���, �� ���������� ����� ������������� ����, � ��� ����� ����� ��� � ���� ����������, �� �������, �������� �� �������� ���������� ��������� ����� � ������������ ��������� ���������� � �������� ��������� �������� �����.

���� 4 � ���˲��ֲ�

�� ����� ���� �������� ������� �������� �� ���������� ������ ��� ���������, ���������� �������� ������ �� ���� �����������.

����� ���������� ����� ���� �� ����� ���� ���� ��������� ��� �������:

�� �� �������� � ��������� ��������� � ����������?

�� �� ������ ����������� �� ��� ��������� �����?

��� � �������� ���� ����� ������� �����������?

�� ����� ����������� ������� ����������?

�������� ���� ����������� ���������� �� �������� ����� �������, ����������, �� � ������� �������� ������ �� ������� ���� ��� ���������� ����������, � ��������, �� ��������� � ���� ����, ����� ������������� � �� ������ ��������� ����� ������� ��������.

�������� ��������� ����� ���� ����� ����� � ������ � ����, ��� �� ����������� ������ ��������, ��������, ���������, �������� �������� � ���� �����, �� �������� ��������� �� ���������.

���� 5 � ϲ������

�� ��������� ������ ���� ����� �������� ������� ������ ��� ��� ����, ��� �������� ������� ����� ��������� ���������� ��� ���� ������. �������� ���� �������� ��������, �� ���� �������� ����������� �������� �� ������ ������. ��� ����� �� ����� ������ ������������� ��� ��, �� ���� �������� ������� �� �� �������� ���������� �����, ����� ����� ������������� ��������� ������� �� �������� �������� 5 �� �� ��������� �������.

������������ ����� ���� � ����������� ������ ������ ��������� ����������� �������� ����� ��� �������:

ϳ��������� ���������, ������� ������ ������� ������������� ����� ������ ����������.

����������� ����� ��������� �����.

���� ������� ��������� �� ������ �������� ���������� ������.

�������� ����� ������ ����������� ����� �������� ���� ����������.

��������������� ����������� ������� ��������.

����������� � ������������ ������������� ������� �� �������� ����� �������� ���� �����.

ϳ� ��� ���������� �������� ��������� ��� ���������� �� ����� � ����� ����� ����: �������� ���� ��������, ���������� ������� ���������� � ��᳻, �� ����� ���� ������ �����, ��� �� ������� ��������� � �������� � ����� �������� �������, ������ ������� ������ �� �������� ��������� ����������, ������� ��������� ������������, ������ ��������, �� ����� ����������� � ��������, ���������� ��������� ������� ���� ���������, ������������� ���� ������ � �. �.

2.2.2. �������

������� � ����� ����������� ����������, �� ������ ����������, ���������� ����������� ������� �������, ���� �������, ������ �� ������� ����������.

���� ������ � ������� �������� � ������� ������� � � ���������� ��������� ���������� ������, ������ �� ������ �����. ������ ������ ���� ������� �� ����������. ������� � ��������� � ���������� ���, ���� ���� ������ �� ��� ����� �������� � ����, ��� ������������.

�������� ������:

������������ ������ �������� � ����, ��� ������������.

�������� �������� �������.

��������� ����� �������� ������������� ���������� ���� �����, ����� ������ �� ������� ������������� ����� ��������.

��������� � ��������� �������� ����������� ������ ������.

������ ������� ���������� ������

����������� �� ���, ���������, �� ������� � ������ � ���������, �����, �����, ����������.

�� ��������� ���������� �����, �� ������ �������� ������, �� ���������� ���� �����. �������� ������� ��������, �������� �� ����, ��� ����� �� ��������, ���� �� �����������.

�������� ���������� � ����������, ����� ����������� ����� �����.

���������� ���������� ������, � �� ������������� ��� �������������.

�������� ��������������, ����� � ������ ������� ������������ �� ������������.

������� ��������, �� �������� �� � ����, ��� ������� �������� �� ���, � � ����, ��� �������� �������� �����������, ������� ������.

������� �� ����� �������� ����� � ������ �������� � ������, ������ � ������ � ������� � ������� ����������. ���� ������� �� ����� ���������� ������ � �� ����� ��������:

�������, �������� � ��������;

������� �������� �����;

������� �������;

������� �������� (��������);

������� ����� �� ��.

������� ��������� ������������ ���� ������� � ��������� �������� ����� � ������� ���� ����, � ����� ������� ��������, �������� ��������� ������� � �����������, ����� ����������� ����� �� ������������ ��, ����� ��������� ���������� ����� �����, �������� �������� �� ������� �������, ��������� ���� ���������.

ϳ� ��� ������ ����� ��������� ��� �����:

�����, ������������ �������� � ����� �����, ��� ��������� �� �������� �� ������� ����� � ����� ������.

������ �������, ���� ��� � ������� �� ���������� ��������.

ϳ������, �� ������ ��������.

����� ��������, ���� ��������� �������� �������, � ���� ������� ������ ��������� ���������� ������ � ����� ������, ��� ����� �� ����������� ���� ���� �������� ����� ���� ��� ����� �� ������� ��� ����� �����. �� ���� �������� ����� ������ ������� �������� ������� ������ ��� � �» .

��������� �������, �� ����������� ������� ������ ���, ����� ������ � ������ ������:

���� 1:

���������� ��������.

���� �� �����.

���� ����� � ������.

������� ��������� ���� ������ ���������� �� ���������� ��� ��� ������� �������.

���� 2:

������������ ���� �� ������� ����������.

����� �������� ������ ���������� (� ������� ������ ���������� ��������).

������� � ������ ��� ������� ����������� ��������� ��������.

��������� ����������� ���������� � ���� ������������ � ������ ������.

���� 3:

����������� ������� �������� ������ � ������.

���� ������������ ���������� (�� ��� �������� ������).

������������ �������� ��������.

ϳ������.

������ ���� ������ �������� ����� ��������� �� ����, ��� �������� ��������� ����������� ����� �������. �������� �������� ��� ����� �� ���������� �������� �� ������ ����������. �������� ����� ����������� ��������� ���������� �������� ������ � ����, �� ������������. ��� ���� ��� �������� ����� ��������� ����� ��������, ���� ������ ���� ������ ��������� ����� ����� � ��������� ������� �� ����� ������ ����������, ����� ����:

��ﳿ ���������� �������� ������;

���������;

�������-��������� ���������;

��ﳿ �������� ��������� �� ��������� ��������;

��������� ������������ ������;

��������� ����������;

���� ������� � ��������� ������.

ֳ ������� ���������� ������� ������� ��� �������� ��� �������� ���� ������ ���� �������� � ���, ��� � ������� ������� �� ���� ���������. ��� ������ ����������, ����� ����� ������ � �������� ���� ����� ��������, ��� � ��������� ������.

���� �� ����� ����������� � ��������� ��������� ���, ��� � ����� ���� ���� ������� �������� ���� 4-5 ���, ��� �� ����� 7. ����� ���������� ������ ������ ���� ���������� �� �������. ���� ����� ����������� ���������� ����� ����� ����, � � �������� ������� �� ���� �� ������� ��������� �� ��������� ����������� �������.

������ ���� ������� ������ ����������� �� ������ � ������, � �� �� ���������� � ����������� ���������� ������ ����� ����. ����� � ���� ������� ���������� ������ ���� ������������ ������������ ������ ��������� (��� ������� ������ ������ ����������, ������ �������� ����) ��� ������ (���������, ���� ������� ���� �����, � ���� ������ �������� ���� ����). ˳��� ����� ������� ����� ������ � ���� �� ������� �� �� ���. ³� �� ���������� �������� ������ ���������� ������ ��������. ��� ������������ ��������������� ���������� ������� ������������� �� � ���������, �� ���� �������� �� ��� ������, � �� ���� ������� ���������� ��������. �������� ����� ����� �������� ���� ���� �������� ��� (��������� 15�30 ��) � ������������� ����� ����.

����� ���� ������� �� ��������� �������� (�������� ������), �� �������� �������� ����� ������� ������� ���:

����������� �������� ������ ���������� � ������, ��� ��������� ����� ����� ����;

���� ������������ ���������� ������, �� � ������ ������ �������.

�������� ���������� � ������ ������ ���� ����� ��������� �������, ������ ������ ����������� � ���� ��������� �� ������ �������������.

� ������ ��� �������� ����������� ������������� ������ ���� ������� ���� ������� ���������� ���� �������� �������. � ���������� ���������� ������ ������ ����� � ���� �������� ����. ���� ����������� ���������� �������� (������������ �������) ����� �������� � ����:

����������� �� ����� ����������;

����������� �� ����������, ��� � �������� ������ �������������� ����;

������������� ���������� ��������� ���������� (� ����������� ���������� �����������).

���� ���� ��������� � ��������, � ��� � ����� ��������� ��������� ��������� ��������. � ����� ������� ������ ������ ���������� �������� ����� ��������������.

�������� ������� � ������� ����������� �������� ��������� 3-�� ����� ������� ������ � ������������ ���������� ������ ���������� ��������. ��������, ���� �� ������ ���������, ��������� �� ��� ������ ������������ �������, ������������� � ��� ������ ������ ����������, � ���� ��������� ������ ����� � ������� ����������� � ����������� ����������� ������������. �� ������� ����������� � ������������ ������������ ������ ��� ��������.

ϳ���������� �������, ��������� ������� ������, ��������:

�� ��� �������� �� ��������� ���� �������, ���������� ����� ����������.

������ �������� ������ ������ ���� �� ���� �����.

������ �������� �������, ��������� ������������ ��������, �� ������� �������� ������ � ���������� ��������.

��������� ������ ������������ ���������.

����� �� ��������� ���������� ������ �» � ������� �� ������ ���. г����� ��������� ��������� �����, �� � ��������� �������. �� ������ ��� ���� ����������� � ������� ��� ��� ���� �� ���� ��������; ����� ������������ ���������� ��������� ����������. �� ������ �» ���� ������� � ������� ��� ���, ��� ����� ����� ��������� ��� ������� ��������. ���������, ���� ������� � �������� �������� ���� ��������� � ������ ������. ϳ� ��� ������ ��� ����� ����� ������� ���������� �� ��� �������� �������� �������� ����� ��������. ��� ������ �» �������� �������� �������� ���� � ��� ������� �� �������, � ����� ����� ������ �� ������, ��������� �� ������� ������� ���������� �������� (���������, �������������� ����������, �������� ������ ���������, �������� ��������� ��������� �������� �����������). ����, ���� ������� ����, ��� ����� ����������� ��� �� �������.

���������� ����� �������� ������ ����� �� ���� ����� ��������. �������� ��������� ��� � ����������� ����������, ������������� ������� ����:

������ ����� ����� 1.

������� ��� ������ �������.

������ ����� ����� 2.

������� ��� ������ ������� � �. �.

³������� �� ����, �� ����� ����� ��������� ��� ������� ����, ������ ������� ����������� �� ������ ��������� ����������.

ϳ� ��� ������ �» ���� ������ ���������� ��������, �� ���������� ������, ������ ����� ����. ���� �������� ������, ���������� ������� ������ �», � ������ �, �� � ������ � ������ ���. ����, ��������� ���������� ������� ������ �» ����� ������ � ������ ������:

���� 1

� ���������� ������� (��������) �������� �� �������������� �� ���������� ������.

� ���� �� ��� ����� � �������� �� ������� ���������� ������.

� ���� ����� ����.

� ������� ������ ������ ���������� �� ������� (� �������� ����).

�������: ���� ���� �� ��� ����� �� ���� ������� � ��������� � ���� ��������� ����, ��������� �������� �������� � �������� ������� �������.

���� 2

� ������������ ���� �� ���������� ����������.

� ����� ������ ����������.

� ������� ��� ������� ���������� ��������.

� ��������� ������� ����������.

���� 3

� ����������� �������� ������ ������ ����� 1.

� ����������� ���������� ����� 1.

� ���� ����������� ���������� ��������, �� �������������� � ����.

� ������������ ���������� ������.

� ����������� �������� ������ ������ ����� 2.

� ... (���������� �������� ����������� �������� ������� �������� �� ������� ����� ����).

� ϳ������.

���������, �� �� ��� ���������� �������� ����� ���� ��������� �������� �������� ������������� ��� ��������, �� ��� ����������� ���������� ����� �����������. ��� �������� �����, ��������, ���������� ���� �������, ����������� ��������� �������� ����������� �������� ���� ���������� �����������, ���������, ��������� ��, ������������� ��������� ���� ����.

�������, �� ������ ���������� ������ ������ �������� �� �������� ������, �� ����, �� ����������� ������������ ������� �� ���� � ���������� ������. ������� ������� ��������� ����� � ����� ��������������� �� ���������� ��������� �������� ������, �������, ������� ���� ������ ���� ������������ �������� �����.

���� ������� ������ �������:

�) ����� ��������, ����� ��������, �������� ���������� ������;

�) ���� �������� �������, ������� ����������, ����������, ������ ��������;

�) ���� ���������, ���� ���������.

������ �������� �������� ������ (�� ���������� ���������):

����������� �������� � �������� ������ ���� � ������� ������;

����������� ����������� ����, �����;

����������� ������� � ��������� ��������;

����������, ��� �� ���� ��������� �����������;

����������� �������� �������;

������������� �������� ������ �������� �����������;

������������� �� ������ ��������.

������� ������ ������� �������� ���� �����, ����� ���� �� �� ������ � ���. ������������ ������� ����� �� ��������� ���������� ��������. ��������� ������ ���� �������, ���� ���������������, ����������, ���������� �� ����� ������, ������ �����������. ������������� � ������ ��������� (�����...? ��...? ��...?�), �� �� �� ����� ���������� �������� ���� ��� ���.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ���������� �����Ѳ�

�������� ����, �� ��������� ��������� ��������, ��������� ������ ���������� (���������).

׳��� ����������� ���� ������, ���������� ���� ���������� �������� �� ���� ��������� �� ���������� ������ ��������.

������� ���� ��������� �� ���������� ������.

�������� ������ ���������, ������������, ���������� �������� � ����, ���� ������� ���������� �� ���������� ������.

�������� ������� �������� (��������, ����������, ����������), �� ���� ����������� �� ��� ������.

������������ ������� �� ������� ��������. ��������� ���� ��������.

ϳ�������� ��������� �������� ��� ������������ ����������� ������.

��������� �������� � ��������� ��������� ������, ������� ���������, ��������� ���������� ������.

���� �� ������� ������, ��:

������ ���������, �� �� ���� �������� ����� ������� �����; ������������� ������� ��������� � �����������: �������� ������� ����� ������, � ���� ����� �� ����������� ��������� ���� ����������� ��������;

���������� �������� ������ �� ����� �������, � �� ���������� �� ������ �������� � �������;

��������� ��� ����������� ���������, ���� �������� �� ���� ���������;

�� ��� ������ ��������� ��������� �� ������ ����������, �� �� ����� ������������ �� �������� ����������, ���������� ������� �� ����������� �����, �������� ��������� ��������� ������� � ����������, �� ���� �� ������� ������� �����;

�������� ��������� ����� �� ��� ������, ���� ������������� ���� ��� �������� �����. � ��� ������� � ������ ��������� ���������� ��������� ��� ���������� �����������;

���� ������� ����������� �� ���� � ����� �������� �� ������� ��������, ���������� �� ���������, ������, �� � ���� ����� ���������� �������� ������ �������, ������������ ����������� �� ������� ����;

� ���� ������ ������ ������� ������������, ����������� ���� ��������, ������, �� ���� ���� ��������� ���� �������, ���������� �� ��� �����.

�� ����� ����� ��������, ������ � ������ �� ����� ������������ � ��������������� ������ ��� ������ ��������� ���������, �������� ���������� ������ �� ���������� ��������, �������������� ������ �������������� ���� � ���������� ��� ������ ����������� � ����������� ������. �������� ����� ���������� ����������� ��������� ���������� � ��������, �� ��������� ����� �����������, ���������� ���� �����, �������� ������ �������. �������� � ������� �������� ������ � ������ ���� ������������� ���� ���, ��������� �������� ��������� �� ����������. ������ �������� �� � ����������� �������� ����������� �� ��������� ������ � ������ ����� ��������� ��� ���� ��������, � � ��������� �� �������� ������ ���������� ��������.

* * * ������� �� ���� ������ ��������� �������� ����� � ������ �� ������ ��������� ����������� �������� � ��������� ������ �� ������

����: ���������� ������ ������� ���������� ����������� �������� � � ���������� ��������� ���������� ���������� �������� ���� ������ �������� ������ � ��������� ���������.

��������: ��������� ������ ����� ��������� �������� ����� � �����, ������������� ������, ������, ������� ����� ���������.

�������� �������� ����� ���� ��������� �� ����� ������, � ���� �������� � �������� ���� ������� ������ ���������� �� ������ �� �������, � ����� ����� ��������� ��������� ������� �� ���������. ��������� �� ����� � ����� ���� ����� � ���, ��� �� �� ������, �� � ����� ���� �� �������� ������. ��������� �������, ���� ����� �� ����� ������ � ����� �� �������� ������ ���������, ������� ��������� ����� ���������, ���������� �� ��������� �����.

���� ��������� ���� ���� ������������� ���� ������ ��������� �������� ����� � ������. ����������� �� ���������� ��������� ���� �������� �� ��������� �������� �� ����� �������, � ����� �� ��������� ��������� ������� ����������� ������� (� 37 �� 14 ������� 1998 �.; � 38 �� 21 ������� 1998 �. �. 12; � 39 �� 28 ������� 1998 �.)

��������� ����� ���� �������� �� ��� ����� �� 4�5 ��� � �����. ����������� ������ ������������� ����� ������ ���� ������� ���� ������, ����� ����� ���� ����� ��������� �� ����� � ����� ��������:

�������-�������� � ������� �������.

��������� �� �������� �������.

����������� ���������-�������� ��������.

ֳ���� �������.

����������� ����������� �� ���������� ���������� �����.

� ����� ���� ���� ���� ���������� �����, ���� ������������ �� ������ �� ������������ ��������� ����� � ������������. � ����� ����� ���� ��������� ������� �������� ������� �������. ����� ����� ����� ������������� ���� ��������� �������� ��������� �����. �������� 35 �� ��� ����� ������������ ��� ���������, ����������� ������ ��� ����� ���������� ����� � ���, ���������� �� �� ��������� � ������� ��������� ���������� � ����.

ϳ��� ����� ����� ����� ���� ������������ ������ ������� ��������; ���� ��������� �� ��������� �����, ������ �������� ���������, ����������� ���� �������. ϳ��� ������� ����� ����� ���� ����������� ������ ����������� ��������� ������ � �����, ��������� �� ����� ������ ���������� ��������, �������������� ������ �������. ��������� ������ ���������� �� ����.

�����

����: ��������� ����� �������� ���������� ������� � ������� ��������� �� ��������� ������ � ������� �������, ���������� ������� � ������� ���������� �������, ��������������� ��������� ������ � �����.

����� � ����������� ������� � ���������������� ����� � ����� � ������� ������������� �������. ���������� ������� ��� ����� ���� ��������: 1) ��������� ������; 2) ��������� �������; 3) ��������� ���������� �������. ��� � ����� ����� ������������� ����� ��� ������, � ������� � �� ��������� ������. ���� ��������� ����������� ���������� ������ ����� ������������� ������� ������ � �������.

��� ���������� ������ ����� �������� �� 3 �������, ����� � ���� ������� ������ �������:

� ������������� ������� �������;

� ������������� ������� ������;

� ��������� ������.

ճ� ������ �������� � ��������� ���� �������.

��������:

ϳ��� ����������� ���������� ������ � ����� ���� �������� ������� �� ����� ��������:

�. ��� ������������� ������� ������ ������� �������� ����������� �� ������� �� ������� ������������� ������� ������������� � ���������� ��������� �������� ������ (���������, ��� � 15�17 %); ����������� �������������� �������� ������ ��� ��������� ����� ���� (���������, ������� �� �������� ��������� � 23�25 %, ��� ������ ������ � 10�12 %); �������� ������� ������ �������; ������� �������� �� ������ ������� �������.

��. �������������� ������� ������� ��� ����� ��������� ������� �� ���������� ��������; ��������� ���������� ������� � ������ �� ���������; ���������� ���������� ����������� �������, �� �� ����� ��������������������� ��������. ��������� ����� ������� ���������� ������� �� �����, ������� ������� � ������������� ����������.

���. ��������� ��������� �������� ���������� ���������� ���� �� ��������� �������. ����� ����� �� ��� �������� �������, ����� ���� �������� �� ��������� ����������� � ���������� ���������� �����. �������, �� ���������� � ��������� ��������� ��������� ������ � ��������� ��������� �������� ������, �� ����� ������ �� ��������� �������� ������ �����.

�� ������������ ����������� �������� ��������� ���������� �� �������� ������������� ���� ������ ����� �� ��������� ��.

2.2.3. ������� ����� (brain storming)

³� ����. � �������� ����� � �������� ���������� ������ ��������� �� ������������� ��� ���������� ��������.

�������� ����� � �� ����� ������������ ����������� ������� �� ���� ��������� ���. ���� ������ ������ � ����, �� ��������� ��������� �������� ������� ���� �� �������� ������� ����, ���������� �� �������� ���� ����. ��� ����� ��������������� ��� �������� ������� ��������� ��� ��� ���������� �������� �������. ����� ������� ����� ����� ��������������� � ����� ������ ��������: � ������� � ������ �������, ���������, �������� ������� (���� � ���������), ������������ ����� ��-��-��.

���������� ������������ ������� �����:

�� ��������� ������� ����������� �� ���������� ������� ���������� ������������ ���� ������������� ����������� �������� ��������, �� �������� ���� ��� ���� �� ������ �������, ������������ ���� ��������� �����.

���������� ������ ������ ���������� ��� �������: ����� ����� ��������, ���������� �������� ������ ����. ��� ������������ ��� ������� ����������� ������� �����, ��� ����� ����������� ����� �� ����� ������ ���������.

�������� ������� ����� ������ ��������������� � 50-� ����� � ����� ������, �� ��� � �������, ��������� �� ��� ����������� ������������ �������, � ����� ������� ���������� �� �������������. ��� ����� ��������� ��������������� � ����� � ������ ��������� ���������� ������� �����.

����� ����������� ������� �����:

����������� ������������� ��� �������� � ��������� ����������.

���������� ��������� �������� � ���������� ������.

׳��� ���������� ������ ���������� ������� �����.

������ �������� ������� �����:

�� ����������� � ����� ������������ ����-��� ����� ��� ����������, �� ���� ���� ��������.

����������� ����� ��������� � ��� �����������, ��� �����.

�������� �� �������� ������� ����.

��������, ����������, ����������� ������������ ��� (��� �� ���).

����� ������� ����� ������ ����� �� �������� ������ �������, ����� ��� ���: ����� �������, �������� �����, ������� ����, ������� ����, ���� ����� ����, ����������� ���� �� ��. �������� ����� ���� ��������� ������� ��������� �������� �������� (�. ³��������); �. ����� �������� ��� ����� �� ����� ����������.

���������, �� �������� ����� �� �������� �� ������� ���������� ������. ���, ���������, ����� �������� ���������� ������� �� ����� � ����� ������� ��������� ������ ����� ������� ���: �������� ��������� �������, �� ��������� �� ���������� ��������, �� ����� ��������� ����, ��������� �������� ������� ������ � �������, �� ���������� ��������� ���������, ������� ������ ��������, ������� � ������������� �������, �� ����������� �� ������� ��������� ��������, �������� ����� �������, ��������� ����� �� ������ �������� ���, ������ �������������� ��, �� ������ ������� ����������� ����, �� ������ ��������� ��������, ����� ������� ���������� ������, �� �� ���������� ����� �� �����񳿻, �������� ������ ��� �����������, ���� ���� ���������� ���� ������������� � �. �.

������������ ����� ������ � ������ ���������� ������ ������� ���������� �� ��������� ������� ������������� ������� � ��������� ������ ���������� ���������� ��������, ��� �������� ��� ��������. ��� ����� �������, ��� ���� ���������� �����������, �� �� ����������������, ����. ��� ��������� ������ ��� ������� ��������� �������� ��� �������� ��� �����, � ���� ���� � ����� ������������ �����, ����������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������ ����� � ��������.

���� ������� ����� ������ � ����, �� �������� ��������� ����� ���� �������� ��� ����������, � ���� ��������� � ��������� ���������� ������� ����� ������������ ���� ��� �� ��������. ������������ ��� ����� � ��������� ������� ���������� ��� ������������� ���� � ����� ���������� ����������. ��������, ��� � ���������� ����� ������ �����������, �� ����� ������ � ��������, � �������� (� �������� �������). ���������� �� ����� � ���� ����� ����� � �������, �� �� � ������������� � ������, �� ������������, ��� ����� ��� ���������� ��������� � ����� �������, ����� �� ��� �������� ����������. ����, � ����� �������, ���������� ������ ���������� � ������������ ������� ����������, �� ���� ���������, �� ���� ����� � ����� �������� ���������. ���� ������� ����� ��������, �� ����������� ���� �������� � ����� ������������� ��� �������� ���������� ���������� ������� � ������ ������� ��������� �� ������� ������� ������� ��������.

���������� ������� �����

1-� ���� � �������� �����. ����� ������� ��������� ���� ������������� ���� ����-�� �����, �� ����������� ������� ����, �� �������� �� �� ������ ��� ����, ���� �� ������� � �. �. ��� ����� �� ����������� ��������� ���� ������ �� ������� ������ ��������� ����.

2-� ���� � �������� ���� ����������� ���� ���������� � ��� �����������, �� ����� ��� ��������� �������, �� ������ ��������� ������.

������������ ������ ������� ����� � �������� �������� ������� �� ���������� ������ ������, �� ������� ����������� �� ��� ������������ �� ��������� �������. �� ��� ������ �������� ���:

����������� ����� ������� ���������� ��� �����������, ����� ���� ������������� ���������� �������� �������� ��������� � ����������.

���������� ����� �� ����� ������������� � ������ ������� ����������� �� ������ ��������.

��������� ��� �� ����� �����������. �� ��������� �������� �� ����������� �������, ��� � ����� �������� ������.

ϳ��� ��������� ������ ���� ����������� ������������ ����������� ���������� ���������� �������.

����������� ���� (�����) ���� ���������� � �������� ����, � ����� �������.

�� ��������� ����� ������ �������� ������������ (������������).

�� ���� ��� ����� ������������ ����� ���� �����.

����������� ������� ������ ������� ����� � ���������� ������� � ������������ ����� ����������� ���� �� ����� ������� ����������. ����� ����� ����� � �������� ����, �� �������� ����� ���������� ������� ������� ������ �� ��������� ������.

����� ������� ����� �������� �� ����� �������� ������ �������� � �������������� ��� �������� ���������� ���������� ������� ����������� ��� ������������ ���������. ������������ ����� ������ ��� ���������� ������ ������� ��������� �� ���� ����������� �������. ��� ����� ������� ��������� ��� ��������:

��� � ��������� ���� �� ���������� ���� ����������� �� ��������?

���� �������� ���������� ��������� �����?

��� � �� ���� �������� ���������� ����������� ����?

�� � � ������ ����������� ������� ��������� ��������� ���������� ��������� ���� � ������ �������� ���������� � � ����� ���?

���������� ��������, ������� � ������� ������, �������� ����� ������:

��������� �� ������� ����������-��������, � ��������� ������ ���� ��������.

������� ����� �������� ������, ��� �������� ��������� � ������� � ��������� ���������� �� �� ��� ����������� � ������ ������, ����� �� �������� ��� ��������.

����� �� �������� �����, ��� ����� �� ��� ����������� �� ��������, ����������� ����� � ������� ���������� ��������, ��� ������������.

����� ������, �� ����� ���������� �������� ���� ��������� ����� ��� ������� ����� �� ��� � ������������ � 䳺��� �������� ��������� ������� ����� � ������ ������������ ����������� �������.

��������� ����� ����� ���������� ������� ���������. ���������, ������� ��������� ������, �� ���� ��������� ��� ����� (1 ���� � �� ���� ������). �������� ���������� ��� ������� ��� �������� �� ��� ����� (white board) �� �� ������ ������� �1 ���, ��� ������ ������ �� ��������. �� ���� ����������� �������� ��������� ����.

���� ��������� ��������� � � ��������� ���� ��������: �� �������� ���������� � ������������ ����? �� ����� �������� � ����� ������:

������������, �� ��� ����� ����� ������� ���� ����������� �� ����� �� �� 2-3 ��� �������;

��������� ��������� ������� ���;

��������� �������;

����������� ������ ��������;

������� ���������.

��������� �������� ���������� ����������� ���� �� �������� � ����������� ��� �������� � ����������� ��������� �������. �������� ����������� ����� �� ���� � ������ ���� ������� ������� ��� �� ���������� ������ (�� �������� �� ������� ����������� ����, ��������� ��������, �������� ����������� ���� ����). ����� ������������� � ���������� ������ �������� ������ ������� �� ����� ������� ����������� �������� � ��������� ��������. �� ������ ���� ����� ����������� ������� ������� (4 �������� ������).

�� ���������� �������� ������ � ����������� ���������� ������� ������� ������� ����� � ������ ����������� ������� ���� ������������ �� ����� ����������:

������ ����

���� 1

� �����. ���������� �������, �������.

� ������������ �������, �������, ����� (����� ������� ���� � 5�10 ��).

���� 2

� ����������� �����, ����.

� ��������� ����.

������ ����

���� 3

� ������������ �� ��� ����, ��� �������� ���������� ���� ���������� ��������.

� �������� ������� ��� ��������������� ������ (�����������, ���������, ������������)/

� ���������� ���� �������� ���.

���� 4

� ������������ ����������� ������.

� ϳ������������ ���������� �������, ����������� �������, �� ����� ������� ���������� ��������.

������ ��������� � ����� �� �������������� ��������� ������ ������� ����� �� ���������� ���� ����������� ������� � ���� ���� ������ ������� �� ������� ��������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ������������ ������ ������ί �����

׳��� ����������� �������� (��������). �������� ������� �� ���� �� ����������.

��������� �������� � ������� � ��������� ���������� ������. �������� ����� �������� (�������, �������, �������� ����� ����), ������� ��� ��������.

���������� ��������� ���� � ������� ������. ��� ������ ���� ������, ��������, ��������, ����������.

���������� �������� ����� ���������� �������� �� ������ ������� ���� (10�15 ��). ������ �������������� ������� ��������, �� �� ������� �������� (5, 7, 10 ����).

�������� ������������� ����, �������������� ����������, �� �� ������������.

���������� ����� ����, ���� ����� �������� �� ��������� ����������� �������.

��������� ��������� ������� ����� ���, ��������� ��� �������� �����������.

ϳ������ ������� ������.

* * * ������� �����: ������������� �������� ����������� ����� � ������ �������� ����� � ����� �� ������ ��������� ������������ ���ϻ �� ���� ������� �������� ����������� �����

���� ������:

������ ���������� �������� ������� ������������ �������� ����������� �����, ���������� �������� ��������� ����.

��������� ������� �������� ����������� ����� ��� ������ � �����, ��� ��������� ����� ����, ���������� ������������ ������.

��������� ����� �������� ���������� ��� � ������ ������������ ��������, ������������ �� ������������� ��� �����.

���������� ������� �����

��� ���������� ������� ����� �� �������� ������������� �� ������� ����, ����� � ���� ��� ���� ������������ �����. ����������� ��������� ������� ������� ����� ���������.

����� ���������� ������� �����

����������� ���������� �������� �� �������� ��� ������� ����� �����.

����� ���� ������� ��� ���-������ (����� 3 ��� �� ����� �������), �� ����������� �� ������.

����������� ����. ����� ������� ��������� ��� ��� �� ��������� ������� ������������ � �����.

³��� ���� ������������. ����� ������� �� ����� ������� 3 ��� �� ���������� �������. �������� �������� �� ������� � ����� ���, ��� �� �������� �����������, �������� ������ �������� (1 ������ � 1 �����).

��� ��������� ����������� ������ ����������� ����������� ������� ������ �� ����� ����. ϳ��� ����� ����������� ������������ ���������� � �������� �������� ������� ���� (2�3 ���), �� �������� �������� ������� ������ � ������� ����� ������������� ������� �������� ������������ �����. ֳ ��� ������������� ���� ����������, � ���� ����������� ������������ ������� ����� ���������.

������ ����. ��� ������� ������ � ��������� ������� ����� � ���� ���� ������������ �� �������� ���������� �������� �� ��� ����������� ������ �� �������� ������ ��������.

�������� ������� ������� � ������������ � �������, ��� ������� ��������, � ���, ��� ��������� ������, � ��������, � ��� ��� ������������. ���������� ������� ���������� ������� � ���:

1. ����� ���������� ������������� � ������, ��� ������������.

2. ³��������� ������������ ������� �������� �������� �� ������.

3. �������� ��������: ������� � ������ �� ���������� �� ������ � ��� ������� ����.

4. ����� �� �������� �������, ���� ������������� � ����������� ��������.

5. ������������� �������� � ��������� ��������.

* * * ������ ����: ������-������ ��������

����: ��������� ��������� � �������� � ������������ � ���������������� ����������; �������������� �������� ������, �� ����� ��������������� ��������; ��������� ��������� �����.

��������: �������� �������� ����� � ��������, ��� �������� ���������� � ��� ������� (���� � ����������, ������ � ����������).

�������: ������ �� ���������� � ������ �������� �� ������� �������� � ����.

���: 40�60 ��.

�������� ���

�����. ��������� ��������� ��� ������.

���� 1. ��������� ������� �� �������. �������� ��������� �������� �� ����� ��������� � ������� ������ � �������� �����. �� ����� ���� ����� � ��� �������� ���������� ��������� � ����� ��������� �� ��������. �� ����� ������ �������� ����� � ����. �� ����� ������ �� ����� ����� ������� �������� ������� � � ��� ���� ��������� ��������. ��� ��������� ������� ������ �������� ���� � ������� 5 ��.

���� 2. ������� ��������. ��������, �� �������� ������ � ��������� �������, ��������� �������� ��� ������ � ������������� ��� ������� �������� �� �������� � ���� ���������� �������� ��� ������. ��� ��� ������� 1-2 ��. ������� ��� ����� � ��������� ��������, ������������� � �� ����������� � ���������.

���� 3. ������� �������, �� ����� ������������� �������� � �������� ������� ������.

ϳ������ ���������, ���� �� ��� �������, �� ���� ��������, �� �������. �� ����� ���� �������� ����� ������������� ��������� ��������� ��� ��������.

�������� ������ �� �������

1 � ������� � ���� � �� �����.

� ����� ��������� ��������� �� ������ �������� � ��������.

2 � ��������� �������� � ������� ��� ���������� �����.

� ����� ���� ���� ������� ��� ��������� ��������.

3 � ��������� �������� ������� ��������� � ���������.

� ij��� �� ����� ��������������� ����������� ���������.

4 � ����� � �������� �������.

� ���������� � ����� ������ ���� �� ���� ������ �������� ������.

5 � ������� � ��������� ���� � �����.

� ������� � ��������� ���� � �������� ������.

6 � � ���������� ������� � �������� �������.

� � ���������� ������� � ������ �������� ���, � ����� ������ �������.

* * * ������� ����� ������ ��������� ������ � ������

����:

���������� ������� �������� ������ �� ������ ������� ����� ������ ���������� ���� ��������.

��������� �������� �� ���� ���������� �������� ������ � �����.

�������� ������

������ ����

���� 1: �����. ������ �������� � ��������, ��������� ���� � ������� ���������� ������� ����� (���. ���. 1 �� ������� �����).

���� 2: ������������ ��������.

������ �������� ���������� ��� , �� �������������� ���� ������ � �����:

������� ��������� � 49 036 500 ���;

��������� ������ � (�7,5) ��� �� 1000 ��������� ��� � 373 000 ���;

��������� ������ � (�46,6) ���. ���;

������� ������������� ���������� � 1155 ���. ���;

������� ���������� � ��� �� 15 �� 70 ���� � 2 707 600 ���;

�������������� �������� ����� � 230 ���;

�� ����� � ����� �������� 27,8 % ��������� ��� 13,7 ��� ���;

�� ������� � 14,2 % (���. ���. 7 �� ������� �����).

������ ����� ���������� ������� �������� � �������� ������� �� ����������:

���������� �������� ����� ���� ���������� ������:

������� � ��������� ����������� � ���������� ������� ��� ���������� ��������� ��������� ������.

��������� ������ � ���� �������� ���������� ���� ��� ���������� �������� ����� � ���������� � �����.

³������ ������ ����������� �� ����� �� ����� ����������� �������� ������, � � �������� � ������� �� ����������� ����������.

������� ������:

������� �� �����: ���� ����� ��� �����, ������� �������, �����������.

������������ �����: ���� �������� � ����� ������������. ���������, ��������� ���� ��������� �� 70 ����� �� �������.

³������� � ��������� ������.

���� � ����.

������������.

�������� �������� ������.

��������.

����������� �� �����������.

���� 3: ���������� �������.

������ ����� �������� ��������� ��������� ��� �������� � �������� ���� �� ���������. �� ���� �������� ���������� ���� �����, ������� �������� ����������. �� �� ���������� 5�7 ��.

������ ����������� �������� �� �����, �������� �� �� ���������� ����������:

���� �������㳿 ������, �� ��������� �� ������.

������������ ��������, ��������� ����� ������� ����.

ϳ�������� �������� �����.

�������� �����, ������������ ��������.

��������� �������.

��������� �������� ���, ��� �� �������.

������ ����

���� 4: ������������ ����.

������ ������� �������� ��������� ��� ����������.

���� 5: ������� ������� ����������� ����.

�������� ����������� �����������, ���������, ������������ ����������, ����������� �� ��� � ���o��.

��o� 6: ���� �������� ���.

������ ���������� ��������� ������������� � � ����� ����� ��������� �������������� ���������� �������� ������.

1. �������� �����, ������������ ��������

������������ � �����.

ϳ�������� ���� ���������.

�������� ������������ ������� � �������������� ��� ����������.

������������� ����������� ��������������.

����� �������!

��������� ����� ����� � ������� �� ����������.

�������� �����, ������� �������� ����� ��������, ��� ��������� ������� ���.

���������� ��������� �����.

ϳ�������� ���� ��������� ���������.

������������ ������� ����� (������ ������ ���).

���������� ����� �����, ������������ ���� � �������� ���������.

�������� � ������. ����� � ����. �������� ������� ������ ��������� ���������.

����������� ������� �����������.

������� ����� ������� �����������, ����� ����� �������� ������� �� ��������.

2. ������������ ��������, ��������� ����� ������� ����

��������� ������� ����.

�������� ��� ������ ����.

��������� ����� ������� ����.

�������� ������� ������� ���� ��� �������� �� ����� ��� ������ ������.

����������� ���������������� ����������.

���������������� �� ������������ ������� ����������.

�������� �������� ������ ���� ���������� ��������� ����������.

���������������� ��������.

������������ ���������� ������� → ��������� ����������� → ����� ������� ����.

���� ���������� �����������! ³�������� ��������.

������������ ������ ������.

������� ������ ������.

���� ������������� (��� ��������� � ���� �������� �����).

����� ������ ���� ������ ������� � ����.

��������������� �������� �����, ���������� �������� ������.

3. ��������� �������

����������� ��������� �������.

��������� �������.

�������� ������������� → ��������� �����������, ��� → ��������� ������� ��������.

������ �� ������������ ������� ���.

���������� �� 䳺��� ���������� ������� → ������ ���������.

�������� �������.

������� ������� ��� ������������ ������ ������.

�������� ������� ��� ���������.

4. ϳ�������� �������� �����

ϳ������� ������� �������� �����.

ϳ�������� ��������.

��������� �������� �������� �� ���������� ���� ����� � �������� ������ ��������.

����������� ������ �����.

������� ������ � ����� �������. ���� ������ ��� ������ ������� ������� �������� � ���������.

ϳ������� ����������� �����.

������� ������� �������.

ϳ������� ����.

�������� ������� ���.

5. ���� �������㳿 ������, �� ��������� �� ������

�����-����, ���� ������ �� �, �������� �� �� ����!

���� ������ ���� ������, �� ���������� �� ��� ����������.

������ ��������� �� ����, �� �����, �� �����.

���� �������� � ���������!

���� ������, �� ��� ��� � ����-����� ������� �������� �������.

������ ����!

�� ������ ���������, ������� �� ������� ��������.

���� ����������.

�� �������� ����-��� ������, ��� �� ���������� ������� � ����� �������������.

� ������ �� ��� ��������.

��������� ���������� �������� ���������.

���������� ��������� ������� ���� ����� � ������.

6. ��������� �������� ���, ��� �� �������

�����䳿 ����� ���, ��� ����� ����� �������.

ϳ������� ������-�������� � ��������� ������.

���������, �������� ��������� �������� ������, �� �� ������ ��������� � ������� �����.

��������� �������� ������� � �������� ����������.

������� ������� � ���������� ���� ����� �� �����.

��������� �������� ��� �������� ���������, �� ���������� �������� ��������.

˳�������� �������� � ���������� ����� ����� �������� �����.

����������� ��������� ��������� ��������� ��� ������� �����.

����������� �������� ����� � ���� �������.

������������ ����� ��������� �������� �-�� �������.

�� �������� ���������, � ���������� �����!

���� 7: ϳ������ ������� �������.

ϳ��� ����������� ����������� �������� ��� ����������:

�������� �����, ������������ �������� � 21.

������������ ��������, ��������� ����� ������� ���� � 15.

��������� ������� � 12.

���� �������㳿 ������, �� ��������� �� ������ � 5.

��������� �������� ���, ��� �� ������� � 4.

������ ������� �������� �� ����������� �������: ���� ������ � ���������� �� ����������� ��� ������ �� ������ ���� ��������, ������� ������� ����� � �������, � ���� ���������� ������� ������� ������ ��� �������, ��� �������� ����� ������ �� �������� ��������� ����� ����� ���������. ����� �������, �� ������� ���� ������, �� �������� ��������� ������ ������� � ����������� ����, �� ����� ������ �� ��������. ��� ���� ���� �����������: �� ��������� ������� �� ��� � �������㳿 ������.

������� 6

������� � �����: ��� ������ � �� ������?

������� ������� ����� � ����� �� � ������ ��� �� ����� ���������������: �����, ��, �����, ��������� ����������� ������� �������, �������� �� ���� ����� �������. ������� � ����� ��� ����������, ������� �� ���� ����������, �� ������� �� ������ ���� ������ ����� ����� ���������, �� ��������� �� �������� ����� ��� ���������.

� �������� ���������� ������ �� �������� ���� ������ � ������� �����, �� ��������� �� ����� ������� �������� ������, � � ��������, �� ������ ��������������� �� ���� �� ������������ ������� ���������� ��������� ������� � ��������� ������������ � ���������, �������� �������� �������������, ��������� ������ ��������, ��������� ����������, ��������� ����� ������� �� ��������� ���������, ��������� ������� ������������.

�� ������ ���������: ��� ������� ����� ����� � 2000 �. �������� 27,8 % ��������� (13,7 ��� ���), �� ������� � 14,2%. � ��������� �� ��������� � ����������� ���� ������ (� 1999 �. � 27,4 %, � 2000 �. � 28,5 %). ���� ������ �������, � ����� � ���������, � ����� � ���������� ��� ����������� � ���������� ������.

� �������� ����� �����������, �� ������ ������� ��������� ����� �������� ����������� ���������� �������� �� �������� � ������. � ���� �������, ��, �� ������ ���������, �������� 1994�2000 ���� ������� ����� ��������� ��������� ������ ��������� ��� ����� ����� ������ �� �������, �� �� ���� �� ����� ����� ������� ������ ������ ������, � � �������� ���������� ����� ��������: ���� �����?� � ��� ������?�

������� 7

��������� ������ � ������������ ���������� ��������

17 ������ � ������ ��� ����������� ̳��������� ���� �������� � ������. �� �� ���� ������ �������� ��� �����������, �������� ���� ��������, ��� ��������� ����� � ������� ����� ������������.

�������, �� ��������� ��������� ��������, ���� � ����-��� ����, ������������ ���� �� ����� � ��������. ������ �������� �� ���� �� ������� ����� ������. ���� �������� �������� ������ � ������� � ������������ ��������� �������� ����������� ���������� �� �������� ����� ���� �����������. � ����� ���������� ���� �������� ������ ������� ��������� �������������, ����� ������������ ������� ������ �������� ����� �������, ������������ ����� ����������� �����������, ����������� � ������������ ���������.

������� 8

10 ������ 2002 �. ���������� ����� � ������������� ̳��������� ����� �� ��������� ������� ���� ����������� �������� ��������� ������, �� ���������� (�� � ��������) � ����� �����: ������ ���� � ��������� ������� ������ � ������� ������ ���������, ������ � ������ ��������� ������, ����� � ���������� �����, ������-���� ��������� ��� ��������� �����, �����.

��������� ������� ����� ����������� �� 2001�2002 ����. �������, ������������� ����������� �������� �������� ��������� ���������, �������� ���� ������ ��� �������, ��������� �������� �� ����, ���� ������� ������ ������� ��������� ������ ������ ������, ����� �� ��������� � ���� ����������� �����.

�������� ��������� ������� ����� �������� ��������� ����� �������� ����� ����� � ����� �� 12 %. �� �� ������� � ������ ������� 2002 �. ��� ����, ���� �� ���� ��������� ������� ������ ����� � � ����� ����� �������� ���������� ��������������.

�� ������� ���� �������� ������� ����������� �������� �����, �� ������� �������� �������� �� ������ ����� �쒿, �� �� ����� �� ��������� �������� ��������, � �� 65 �� 80 ���.

��� �� ������� ���� �������� ���� � �������� ���������� � �����, ������� ������� �� ��������� � ������ ��������������: 65,3 % ����� ������� ��������� ��� ������� �� ����������, 19 % � �� ��������� �������������� ������ � ���� 15 % � �� ������ ������. ����� �������������, �� ��� ������������� �����, ��� ������ � ������ ������ �� ���������� � ������ � �� ��������� ����� ������.

��� �� ������ ������ �� ���� ��������������, ���쒺�-����� ������� ������ ��������� ���� ���������, ��� �� ����� ���� �������� � ���������� �� 2003 �.

���� ��, �� ������ ������ �����, �� ������� ����� � ������� ��������� ������ �� 153 ��� �������� ����� ��������� ��������. ������� 12 % � ����, �� ����������� � ������� ������, ���� ����� �� ����� 120 ��� � �����. � �� �����������, ����� ��������������� ����������, �� ������� ����� ������, �������� �� �������� � ������ �� ������� .

������� 9

��������� ����

��������� ���� �������������� ��������� ������� ����� ����� � �� ���������� �������� �����. �������� �������㳿 ��� ����� (�� ������ ��-��-ѳ) ������ � ��������� ���������, �� �������� ����� � ����� ���� ������� ��� ����� � ���� ������� ������� ��������, � �� ������ ������������. ������ ����� ���������� ����� ��� ��, �� ������ ���������� ��������, �� ��� ����� ������ ����� �������� �� ������.

� �������������, �� ��������� �����������, �� ����� ������ ����������� ����� 14 ��� ���, � ���� ���� ������ ��������� ����� 60% �� ���������� ���� ������ � ����.

�� �������� ����������� ���������, ������� �������� ������� � �������� ��� ������� ����� ��� ��� ��������. �� ���� �����, ����� ����� ������� ������� �������� ���������� ������ ����� � ������� �������, �� ������ �������� �������.

������� 10

� ����� �������� ����� �����:

����������� ���� � 58,7 %;

���� � ����� � 34,2 %;

����, � ���� �������� � 27,5 %;

���� ��������� � 17,9�23,9 %.

2.2.4. ����� ���������� �������� (case method)

����� ���������� �������� � ���� � ������ ��������� ��������, ���� �� ����� ��������� ������ �������� �� ������� ��������� �������� ����������. ����� �������� � ������ ��������㳿 �������� � ����������� ���� ������, �� � 1908 �. ����������� ���� �������� ���� ����� ������� ���������. ����� ����� ����������� � ��� �������� ����� � ��������, �� ������ �������� ����� ��������, �� �������� �������. ��� ����� ��������� ������� ����������, ������������ �� ����� ��������, �������� ���������� �������, ���������� ��������, ��������� � ������ �������� ����������� �������� .

��������� �������� � ���������� ������� �������� ��������� ��������� �� ����������� ����� � ��������� �� ����������. ������� ���� ��������� ��������� �������� � ��������� ����������� ������� � ��������, ���������� ���� �������� ��������. ��������� �������� ���� ���� ������ �� ������� �������� ��������� ���� � ����������������� �� ������ ��� �������� ��������. � ������ ��������� �������� ����� ������������� ��������� ����� ���������, �������� �� �� ������� �� ��� ������ ��� ���� ����������� �����������. ��������� �������� ����� ����� ���������� ���� �������� �������� ������� ��� ���� ����. � ������ ��� �� ��������� ������������ �� �������������� ��������.

������������ ������ ������ ���������� �������� ������������� ��� ����������� ����� �� ����, ������������ ������ ���� �� ��������, ���������� ���� �������� ���������� ��������, ������ ��������, �������� ������� ������, ����� ��������� ����������� �������� � ��������� ��� ���������������� ���������.

�������� ���������� ������ �� ������������� ������ ���������� ��������:

�����

ϳ�������� (���� �������� ����������).

����� ������� ����� �������� ��������� ��� ������������ � ���� ������ �����.

����� ����� �������� ���������� � �������������� ���.

������ ����

��������� ��� ������ �������� ����������.

������� � ������� ��������, ������ � ����, �������� �� ��� ������.

������ ����

���� �������� ���������� ��� ����������� ��������.

���� ����������� ���������� ��� �������� �������.

����� ����

ϳ������ ������� (����������� �������, �� ����� ������� ���������� ��������).

������ �������� ��������.

³�������� ���� ���������� ������� � �������� �����:

�������� ����. ������������ �������� ����������� ���������� ������� � ���� ����� ��������, ���� �������� ���� ������ � ����� ��������:

����� (�����, ���������, ��������);

�������� ���������;

���������� ���������, � ��� ������ �������� ����� �����;

�������, ������������� ���������;

����� ����������� ���������� �����;

����������� ������� ���������� ������.

����������� ��� �������� �������� ������������� ���� �������� ����� ��������� ������������ ���������� ����� ����� ������������ ������. ���� �������� ������� �������� ��� ��������:

�������� �����, ���� ������ ������ ����������, ��������� ��� ���������� �������� (����� � �� ����� 1-� ������� ������������� ������);

�������� ������� (������ �� ����� 4-�);

������ ���������, ������������� ��� ���������� ��������;

���� ��������� ���������� (��������� ����, ������� ��� ����).

���� ����� �������� ���, ��� �������� ��������� ���������������� ��������� ��������, ��� ������������. ���� �� �� ����� ��������� �������� �� ������. �������, ��� ���� �������� �������� �� ���� �����, ����� � ����� ����, �������� �� ���� ��������� �������� � �������� ������.

����� ����� �� ��������� ��������� ��� ������ (�������), ���, ���������� ��������� ��� ������������ ������ ��������, ������������ �������� �� ������ ��������� ��������� �������.

�������� �������� ��������� ����� � ��������� �������� �� ������ �� ����� �������. ³������� ������������� �������� ���������:

������� ����������, ��� ��������� �������㳿 ������ ������� �� ������� ������;

�������� ���������� ������� ������� ������������ � ������ ������ �����;

���������� � ����, �� ��������� ����� �������� �������� ���� ������, ������� � ���� ����� ��������.

������ ����. ��������� ��� ������ ���������� �������� �������� ����� ���, ���� ������� � ���� ���� ����������� ������. ����� ���� (���������) �� ��������� �������� �������������� ������� �� ������, �� ���������������� � ������ ������. ��������� ���������� �� �������� ������ ������� ������ �� �������, �� �������� ������ �������� ��� ��������� ������� ����� ��������� ��������.

������������ �������� ������ �������� � ������� � ����� ��������. �� ����� ���� ������� ������� ������������ ����� �����, ����� ������� � ������. ���� ��������, �� �������� ������� � ��� � �������� � ������� ��������, ������ �������� ������ ������ ��� ������ �� �������. ������� ������� ����������� � ���������� ��������, ��� �����, ��� �������, ������� ��������� ����� ������ � ������, �� ���� ������ ������ �� ��������� ���������� ������.

�������� �������� ������ ������ �������� �� ����������� �������, ���� ������� �������� ���, ��� ������ ��������� ������� �������� ������� �����������, ��� �������� �� ������ ����� ���������� �� ��������� �������� ������. �������� �� ��������� �������� ����� ������� � ��������� �����. �� ������ ������ �������� �������� ������ � ������������ ���������� ������� �������. �. ���� (Ehrlich) �������, �� �������� �������� ������, ���������� ������� ���������� ��������, �� ��� ������ ��������� ��� ������:

1. ������ ��������� �������� � �������. ���������� ����������� �� ����������, ��� ����������� � �������� ����������� ����� �� �����.

2. ������ �������� ������ �� �������� ����� ����� ���� �� �������, �� �������������. ����������� ��������� ����������� ����� ��������. �������� ������ ���� ��������� �������.

3. ��������� ��� � ����� ����, �� � �������� ������ ������� ������ ������� ����� ������.

������ ����. ��������� ����� �������� ������� �������, ������� ����������� ��� ������:

�������� ������� ���������� ������;

������������ ������� ������������ ���������� ������;

�������� ����� ���� ���������.

�������� �������� ��������� ����� ����� ������ �������� � ����������� ����������� ��������� �� ������� ���������� ������ �� ������������ ��, ������������ ������ ���������� ��������, ��� ������������. �������, ��� �� ��������� ������������ �������� �� ��� ������, � ���� ������� ��������� �� �������� �� ����������� ������������ ��� ���������.

����� ����. � ��� ������ ������� ������� ������ ������� �������� ������, �� ���������:

����������� ��� ��������, �� ������������;

����������� ��� ������� �� ������� � ������, �� ������ �������� �� ��������� ����������� ������;

���������� ����� ��������� ���������� �����;

�������� �������� �� ����������� �������, ������ �������� ������ �� ��������� �� �� ���������� ��������� (�������) ��������.

���� ����, �������� ������� ������ �������� � ���������� �������, ����� ������������� ���������:

������������ ����� �� ������� ������� ������� ��������;

��� ��������� �������� (���������� ������ � ������ ��������, ������� ������� ����);

����� ������ ��������;

�������� ������.

� ����� ������ �� �������� �������� �� ���������, ��� ������� ��� ���������� ������ � ����������� ������.

����� � ������� ������ ��� ������ ��������� ������������ �����. ���� ������� ������� ���� �������, �������� �� ��� ����������� �����. ���� �������� ������ ����� ��������, ��������� �� ����� ������� � �������� �����������, ���������� �����. ���� �������� ���������� ������ �������� ��������, ��� ���������� ��� ������� ���������� ��������� ��� � ������. ����� ����� �������� ���� ������� �������� ������� � � �������� ������, �� ����� ����� �������. ���� ���� �������� �������� ������ �������� �� ����� ��� �� �������, ��� �������� � ��� ������������, �� ����� �� ����� �������, ���� �������� ��������� �� ���� � ������, �� ��� ����� ���������� ����������� ������� ��������. � ���� �������� �������� ��� ������ ����������, ������� ��� ���������� �������; � ����� ���� ���������� ��������, ��������� �����: ��������� ������� ��� ��������, ���������� ���������� ��� ���������. dz��������� �������� ���������� �� �������� �������� �� ���������� ������ � ����. 2.4.

* * * ����� �������� ������� ����� ����������� ������ �� ��� �������������� �������� ����� � ��������� ������ �� ������

����: ����������� ������ �������� �������� � ������� ����������� �������-�������� ������� �������, ���������� �� ������� ��������� ��������, ��� �������� � ����� �� ��������� ����.

ճ� ������:

������������ ������� � ���������, �� ����������. ��������� ����������� ��������, ��� �������� �� ��������� ����� ������ �������� ������� 1998 �. (������ ������ ����� �����), �� ���������� ���� ������� �� ����������: ������ �������� �����; �������� ����� � ���; �������� ��������, �� �������� �� ����� ��������� ������ ������.

1. �������� ������������� �� ��� ����� (4-5 ���). ������� � ��� ������� � ��� ������������ ������� ̳�����, ���� � ���.

2. ������ ����������� ������ ��� ��������� ���������� ���������� ���� ������ ������ � ��������, �� ��������. ������� ��������� ������ ��������� ��� ��������� ����������� ��ᒺ��� � �����������, �³��������� �������� �� ���������� ��ᒺ�� ��������������� (�������� ���������). �������� ����� ���������� ��� ��ᒺ��� � ���������� ���� ���������� � ��������� ������� �� � �����, � ����� ����������� ���� �������� �������. �������� ����� ��������� ���� ����� ���� ��������� ���������� � ������� ��� �������� � �������� �������.

3. �������� � ��������� ����������, ������������ ��������� ����� ������ � �����. �������������� �������, �� ������� ��������, �� ������ ̳����� ��������� �� ������������� ��������� �� �������� �� �������������� �� ������������� ������. ���, � ���� �����, ������� ����������� ������ ��� �������� ��������.

4. ��������� ������� �� ������� ������, �� ����� �������� ���� � ��������� ����. �������� ����������� ����� ���������� �������� � �������� ������ (���������� �����).

���������� �����:

���������� ����������� �����������;

���������� ������������������ �������;

��������� ����� �� ��������� �������.

��������� �������� �������� ���� ����� ���������.

* * * ����� �������� �� ��������� ��������� ������� � ������� ��������� ���� �˳���� �� ��������� �Գ�������� ����������

� ����� (������� ������. � 1998. � 21 ���. � � 28) ������������ ��� �������� ��������� ������� ����� ���� ��������: ���������� ��������-���������� ���� ������, ���������� ���������� �����, �� �������� ˳���� ������ �� �������� ˳���� �������.

����: ������� �������� ��������������� ����� ��������� ������� �� �������� ������������.

�������� ������

���������� �������� � ���������� ��������� �� ���� ����;

������� ������� ����� ��������� ������� ��������;

������������ ���������, �� �� �������� ������ ���� ������ ��� �������� ���������� �������;

������� � ������ ����� ��������� ������ ������������;

���������������� ������� ������������� ����� �������� �������� �� ��������� ������;

������� ������������ ��������.

ճ� ������:

1. ��� ������������ �������� �� ��������� �� ������� �� ������� ���������� �������� �� ���� ���, � ����:

����� ���� ����� � 723/97-�� �� 16 ������ 1997 �.;

����� ���� ������������� �������� ��������� � 607/97-�� �� 4 ��������� 1997 �.;

����� ����� �� ��������� ��������� ������� � �������.

����������� ������������ � ������ ����������:

������ ������������ ��������� �������� � �����;

������������ ����������� ������������� ���� ����������� ���� ��������;

����������� �������� ������� �� �������� ����� ������;

������������� ������� ��������� ��������� �� ����� �����.

2. �������� (� ����� �����������) ������� �������� ��� ���� ������, �������� �� �������� �� ������� (�������� ��� ����������� � ���������), ������� �������� � ������� ���������� ��������� ��������.

3. ϳ��� ��������� ������ �������� ���������� �� ��������� ��������, ��� ���������� � 3-� �������:

������� � ��������-��������� ����� �������;

�������������� ������ ���������� ���������� �����;

�������������� �������� ������� �������� ˳���� ������ �� �������� ˳���� ������� � �����.

4. �� ���������� ���� �������� ������� �������� �������� �� ������� �����, ������� ������� (���������, �� ���� ������, �� ���� �����, �������� ��䳺������� ��������� ��������� ����?�). � ����� ����� ������� ����������� �� ������, � ���������� ������������ �������� �����.

5. � ������ ����� ������ ������ ���������� ��������������. ������� �� ����� ���� ����� ������� �������, ����� ����� �� ���� ����� � ������.

6. ���� � ������������ � ��� ������������� ������ (�� � �����������������), �� ������ ����������� �� �����������.

7. �� ������������� ���� ��������� ������������ �������� ��� ������ �� �������:

�� ������� �� ������ ���� �������� �������� ������ ����� ������?

���� ����� �������, �� � ��� ���� (������� �����, ������� ������� �� ������� � ��������� ��������)?

�� ������ ����� ���������� ������� �������?

2.2.5. ����� ������� (incident method)

��� ����� �������� �� ����� ������������� ����� � �������� ��������, �����������, ���� ����������� (������������ � ������������) �� ������� ������ ��������. ����� ������� � ����������� � ���� ����� � �������� ������� ������ � ��������� �������� � ����� ���������� ��������. ³� ��������� ��������� ����� ��� ������������ ����������� ����� � �������� ��������. ��� ���������� ���� ���������� ������� �� ��������� �������� ��������� �����, �������� ������, �� ����������� �� ��� �������, ���������� ����� ����� ������������� �� ���������� ����������. �� ������� ��� ���������� ���������� ���������� �������. ����� �������, �� ����� ������� ������ ���������:

����������� � ������������ ��������;

����������� ��������;

��������� �� ����� �������� ������;

����� ����������� ������ � ������� ��������;

����� ������������� ������ ������ �� ��������.

���� ������ ������� ��������� �� ������ � ��������� ������������ �������� ���������� � �������� ����, �� ����- ��� ���������� ����� �������, �� ��������� ��������� �������� �� ������������� �������� � ����������� ������. �� ������������ ����� ������ �� �������� ����� ���������� �������, � ����� ���������� ���� ������� � ��������� �������� ��� ����, ��� �������� ������� ��������������� ������ ����� ������ � ����� � ����� ������ ��� ��������� ����������� ������.

� ���� �� �������� �������� ���� ����� ��������� � ������ ���������� ������ �������. � ������ ����� �������, �� �������, ��������� ��� �������, �� ���� ���������:

�����

ϳ�������� ����� �������.

���������� ���� � ���� �������.

���������� ��� ������ �������.

���� 1

������������� ����� �������.

�������� ����� �������.

��������� ���������� (�������-�������).

���� 2

����� ����� �������.

³����������� ������� ���������� �� ����������.

���� 3

���������� ���������.

���� ������������ ���������� ��������.

���� 4

������ ����������� ����������� ������.

������ ����������� �����������.

ϳ���������� �������� �������.

����� ������� ���, �� �������� � ���������� ����� � ����������� ������� ��� ��������. �������� ������, �� ������������ �������� ���������� ������ � ���������� ���� ����� �������. ��������� ���������� ������ ����:

����� ������� ���������� ������.

������ � ���������, ��� ��������� �������� ��������.

���� � ������ � ��������� ��������.

����-, �������������.

��������� ������������.

�������� ����� ������� � �������������� ���������� �����.

�������� ����� ������� � ���������� ���������.

����� ����� ������� � �������� ���� �� ������� ������������ 1-� ������� ������������� ������ (������ �4), � ����� �� ����- ��� ���������� � 3�5 ��. ����� ����� ���� ������� ���� ��������� ����� ��� ������� ���������, �� ���������� ����� ����, ������� ��� �������� �������� �������. ����� ������� ������� ������ ������������ ����. ��������� ������� ��� ������, ������� �������� ������������ � ���� ��������� �������, ���������� � ������� ����������, ��� ���� ������ ���������. ��������� �� ������������� ����� �������� ���� �� ������� ��������� ��������������� �� ��� ������� ���� ������� ����������.

��������� ��� ������ ������� ��������� ������������ � ������� ���������� ������ ��� �������. �� ������� ����� �� ������� ������ � ����� ������. �� ����� ���� �� ������������� ���������� ����� ������ �������, � ���� ������������� ������� � �������� ���������� �������. ����� ������������ ����� ��������� 50 % �������� ���������� ������ ������� �������.

���� 1. �� ����� ���� ������� �������� ��������� ������ � ������ ������� �� �������������� � ������� �����������. ����� 5�8 �� ���� � �������� ������� ���� ����� ������. ���� ���� ������ �� ����������� ������, ���������� ������� ������� �������, ��� ����� ������ ��� ������������ �����. �� �������� �������� ����� ����� ���������� ��������.

ϳ��� ��������� ������ ��������� ������� ����������� ���� ��������-�������� ��� ���������, ��������� ��������� ���������� ��� ��䳿 � ������ �������, ��� ���� �������� �� ����� �������. �� ����� ���� ����� � ����� ���������� ���������� �������� ���� ������� ���������, �������� ������. ������������ ������� ��� �������� ����� �� ��, ��� ��������� ���� ������ � ��������. �� � ��������� � ��������, �� ������ ���� ������ �� �������. ���� �������� �� ��� ������ �� ���������� ���������, �� �� �� ������� �������� �������� ���������, ��������� ������� ��� ��������.

���� 2. ����������, ������� ���������� �� ��� ��������� ������ ������� ��� ������ ���������� ��������, ������� �������������� ��� ����, ��� ��������� �� �������, �� ���������� ��������, �� ������� ����� ��� ����������. ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� ������ � ���� ���� ����������. �� ������ ������ ������ ����� �������� ���� ���������� �� ������� �� ����������, � ����� ���������, �� � �������� ������� �������� �� ���������� ��� ���������� ��������. � ��� ����� ����� ������� ������� ����� ����������� ��� �������, �� ������� � ��� ������� �������� ������ ����� � ������ ����� ����, ������� � ���� �������. � ������ ��������� �������� ���� ���������, ��������� ������������ ������� �� ����� (������ ��� �������� ��� ���� � ��������). ����������� ������� ����������� ������������.

���� 3 �, �������, ������������ � ����������� ������ �������. ���������� ��������, �� � ��������� �������, ������� ����������� ����� �����������. �������, ���� ������ ����� ���� ����������, �� �� �������� ������������ ��������, �� �� ��������� ��������� ��������� ��������������� ������. ���� ����� 3 ������ � ��������� ����� ���������� ���������� � ������������ �������� �� ������� ������������. �� ������ �񳺿 ������ ���������� ������� ������ (�� ��� ���������� �����������) ��������� ���������� �� ��������� �������� � ���, �������� ���������, �� ����� ���� �������� ������. �� ����� ���� ���� ��������� ������������ ����� ����� � ������. �� ������� ��� �������� ����������� ��������, ���������� ����� �������. ������ ������� ���� �������� ������� � ��������, �� ������������ � �� ������ ��������� �������. ���� �������� ����� 20�25, ��� �� ����� ���� ������� ����� ����������� ������� � ������, �ᒺ������ ��� ��������, �� ���������� ��������� �������� � ������� ��� ����������. ʳ������������ ����������� � ��������� ������ �� �� ��� ����������� ������������, ������������ ���������� ������. �� ������ ��������� ���������� ���������� �������� ������� ����������� ����� �������:

������� �� ���������� ������;

�������� ����� ���� ���������;

����������� ������� ������������ ������ ������ (�� ��������, ��� � ��������).

�� ����� ������� � ���� ���������� ��� ������������, �� ������� �������� �� ����������� ������ ��������� ��� ������������ ���������� ���������� ��������. �������� ���������� ����� ��������� ������������ ��� ������� ����������� �������.

���� 4. �� ��������� ������� �������� ������ ��������� ��� ���� ������ ������, ������ �������, ������ ����������� ���������� ������, ��������� �������� �� ���� ������ � ���������� ��������, ������ � ��������� �������, �� ���� �������� ���������� ��������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ���������� ���˲�� �����ʲ�

ϳ��������

ϳ������ ���� �������, �������� �� ������� �������, � ����� ���������� ���� ���������� �������� �� ��� �������� ��������.

�������� ���������� ����� ���������, �� ���������� � ��������� ������.

������������ ������� ������ � ���� ��������.

���������� ������ ��������, �� ����� ������� �������� ������ ���� ��������.

��������� ��������� ������, �� �������� ������ ���� �����.

������������ ������ �����ʲ�

1. ����� �������

������� ��������� ��������� ��� �����������, �� ������ � ��� ��������� ��������.

������������ ����� ���������, �� ����������� ����������� ������.

���������, �� ���� ������ � ������ ����� ���������� ��������� ��������.

2. ����� �������� ���������

������� ���� �������� ��������.

������������ ��������� �������� ����� ��������, ������ �������� ���������.

���������� �������� ��������� ���� ����� ��� ��������.

��������� ��������, �� ����� ���� �������, �ᒺ������� � ������� �� ��������� ����� �������.

������������ ����� ���������, �� ����������� ����������� ������, ��� ������� ������� ��������� �� ��������� ����� ���������� ��������.

3. ������������ ����� ���������

������������ ��� ����� � ��������� ��������, �� ����� ����� ����� ������ � ������� ��������.

��� ������������� ����������� ���� ������������� ������.

�� ��������� ������ ����� �������� �������� ������� �������, ��� ��� ��������� ���������.

������������� ��� ����, �������� ������� ������� �������� �� ������� ���������� ���������.

� ����� ����� ����� �������������, �� �������� ������� ���������.

4. ����� ���������� ���������

������� �������� �� ������� �������.

������������ ������� �� ������� ������ ��������� ����-���� ��������� �������� � ������������� ��������� �������� �������.

���������� �������� ��������� ������� � ������� �������� �� ������� ���������.

2.2.6. ��������ֲ�

����������� � ������� ����� �������� � ���������� ������� ��������� �� ��������� ��������. ����������� ���������������� ��� ������������� ������ ���������, ���������� ������ �����, ���� ��� ��������� �������������� ��������, �����������, ������������ ����� ������ �� ������. �� ����������� ����������� �� ����� ���������� �������:

�������� �������;

����-�����������;

���������� ����������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ���������� ��������ֲ�

��������� �����������, ��������� �������� ����� �� ��� �������: ��������� � ������� �����������, �� ���������, ������ �����������, ������������ ������ ����������, ��������� ���������� ������ �� ���� ����. ��� ����� ����� ����������� ��� ������ :

1. ϳ��������

������ ����� ��������, �� �������, ����� ����� ���������. ��� ������� ����� �������� ��� ������ ������� ���������. ��� ����������� �����, ������� �������� �������� �� ������� ������� ������ � ���� ������ �� ��� �������:

�) ����� �� ������ �����������?

׳��� �������� ���� �����������, ������� � ����� ����������� ��.

³������� �� ����� ����������� �������, �� �� ���������� ���� �������� � �����������, � �� ���� ��� ����������.

�) �� �� ��������� ��������?

�������� �� �����, ��������, ���������.

�) ��� ���� �� ��������� �����������?

������� ������� ����� � �������, �� ����� ��������, �����, ������ �����������.

�) �� �� ������ ���������� �����������?

��� ����������, ��������� � �. �. �����.

�) �� �� ��������� �������� ���� ���?

��������� ������� ������� ����� ���� � ��������.

�������, �� ������� ������ �� ��������� ���������������.

2. �������. ����������� �������� ������

�) ���������;

�) ���������������:

� ���, ������, �����, �����;

�) ��������� ��������:

� �� �� ������ ��������, ������, ������� ����� ������������;

� �� ��� ������ ������� �������� �������;

�) ���� ����������:

� ���������, ����, ���� �������;

� ���� �� ������, ��� ��� ������� ���������: �� ���, � ���� �������, � ���� �� �������� ���� ����.

3. ��������� ����������� ���� �������� ��� �����:

���� 1. ������� ������� ��������. ��������, �� �� ����� ��������� ����� �����. ������� ���������� ��� ������������� ������������ ����������.

���� 2. ���������� ����������� ���, ���������� ������� �� ����� �������.

���� 3. ������ �� ��������, ����� ������������ �� ������ ����������. �� ������� ������� ����-��� �����������. �������� ���� ������ � ������� ����� �����������, �������� ��������� ��� ��� ������, ������������� ��������� � �. �.

4. ������ �����������

�) ������:

������� �����, ����, �����;

�������� ������ ���� �������, ����������;

�� ����������, �� ������� ���� ����, �������� �� ��������;

�������� ���-��������;

�� ����� ����� ������ ��� ������ ����, ��� � �� ������� ���������;

�) ����:

�������� ������ �����, ����� �������;

�������������� ������ 䳺����� � �������� ����������;

��������� ������� ���� ����������� ����������;

�� �������������� ����������� ������, ���� �� �� �������, �� �� �������� ������� � ���� ��������� ���������� ���;

�����������;

�� ����� ������� ��� ����������� �������� � ���������� ��� ������� ����������� �����, ���� �������.

5. ������ ����������

ϳ�������� �����, ��������, ���� ������ ����������.

�������������� ��������� ������� ���������, �� �������� ���������� ��������� ���� �����������: �������, ���������, �������, ������, ����� �ᒺ���.

�������������� ������� � ������.

6. �������

� �������� �� �������, ����������� �� �������������� � �������. ���� ���������, ��������� �� � ����������� �������, ���� ��������������� ���� �����������.

7. ��������� ������

� ���������� ���������� ���� ���������� ��� �������� �� ��������� ������. �� �������� ��� �������� �������� �������� �� �������, ������� ��������� �������� ���� ����������, �������� ���������� �����������.

8. ������������

� �������� ����� ������� ��� ��������� ���� ������� � ������ ������ �������� � ������������ ����������� �������� � �����.

9. �������� � ���������

������� �������;

������������;

���������� ���� ��������� �����;

��������� �� ���� ������������ � ���������� ������;

������ �� ���������.

* * * ����������� ������� ���������� �� �������

������ �� �������� �������

�� ���� �������������� �������� ���������

����:

�������� ��������� ����� ��������� ������.

������������� ������� �� �������� ������� ������ ������� ������� ��������� ������.

������� ����������� ������� ������� ������ �� ��������� ����������� �볺��� �� ��������� �������� �� ��������� ������� �������, ������������� �� �������� � �������� ������������ �������.

�������� �����������: ����� ��������-�������, �� ������������� ������������� ���� �IJ���ʻ.

�� ���� �������� ����� �������� �� ������� �������� � ������ �������, ������� ��� ������������, ������������� ���������� ����� ���� �������� � ���� ��������. ��� �������� �� ��� ������ � �� ����� ������� �������� ������� ���������, ������������� ���������� � �������� ���� ������� ������� ������ � �������� �����.

������� ��-������

������ ���� ������������, ������ � � ���� �������������. �����, ���� ������� �������������� �������� � �������� �����, �� ��������� �������� ���������� ������. ���������� ���������� �� ����������, ��� ���� ������ ��������, �� �������� ���������� �������. ���� � �������� ������� ����� � ���������� ������ ����� ������ �������.

�� �������� ������ ���� �������� �� ��� ���� �������� ����� �� ����� � ����������� ��������������.

����������� �������� ����������� �����, � ���� ����������� �������� ��������� ��������� ��������� ��� �� ������ �������� (��� ���� ����) ������� �� ��������, ��������� ���� ������ ��������� ���������. ������ �� ������� �����, ���������� ��������� � �������.

�������� ������ � ��������� ����� ���:

������� �� �������� ����� ���� ��� �� �� �������� 1�2 %.

��������� ��������� �������� �� ������.

ʳ������ ������, �� ������������, ����������.

�̒��� ������ ������������� �������� �������� ���������� �� ������ ������.

������� �� ��������� � ��������� ����� �������������� (�������) ������� � �� $ 500�3000. �������� ������������� ��� � �������� �������� ���������� � ���� $ 1000.

�������� ������� ������ � ��������� �����:

��������� � ����� ������ ���������� �������� ���� ������� ���������� ������� �� ��������� �������� �������� ���.

������� �������� ������ � ������ �� ������ ������ �������� �� �����.

������� � ����������� �������������� ����������� �����, �� �� ���������� ������ �������� ���� ������� � �������� 䳺 ������� ���������� ����, �� ��������� ������ (��������, ���������, �����������) ��������.

� ��� ������ ������� ��������� ��� ��������� ������ � �������� ������, ����������� �������� ����� � ���������� ��������. ���, �������� ����� ���� ����� � ����������� ������� �������������� �����, ���� �� ��������� �������� �������� ������� �������� ����� �������� � ���� ��������� ������������-��������. ���������� �������� �������, ������� ������������ � ������ ���� ��������.

���� �������, �� �� ��� ���������, ��� �� ���� �������� �������� (���������, �� ʳ�� � 4,25 %, � ˳��������� � 7� 20 %). ³������� ��� �������� ������� ������� �������� �� ��������, �� ����� ��������, ������������� ������� ���� � ��������� ����. �� ����� �������� � ������ �����������: ��������� �� ���� ������� ������ �������� ���� �����, �� �� ����� �� ���������, �������, �� ������� �� ������� ����������� ����.

��������� ���� ��������� �������� ������� ����, ����� ����������� �� ����� � ����������� ��������������, � ����� ������ �������� ����� ��� ��������� ��������� �������������. ����� 32 ����, � ����� �������� ��� �����, �� �������� �� ��������� ������� ����, ������������ �� ����, ������� ʳ��, ��������, ����������. ����� ������ ����� ���� � ���. ����� ��� ��������� ��������� ������������� �� ��������� �������� ����� �� �������� ��������.

������� ���������� � ��������� ������

�������� ����� �� ����� �������� ��������� �������� � ����������������� �������� �� ����������� �������� �� ���������. � �������� ���������� ������� ��� �������:

���� ������� ���� � ������������ � ���������� ���������.

���� ������� ���� � ����������� ���������� � ������� �� � ����� �� �����������.

���� ������� ���� ��������� � ����� �������� �������� �� ������ ��� ������ �������� ��� ����� �� ����������� �������, ���-��� ����.

�� �� �������������� �������� �������� ����� � ������� ������� ������� �� ������� ������� ���� ���� �������� ������������� ������, ������� ����� �������� ����� ��� ��.

���� �� �������� ������� ������� �������, ����� ��������� (������������� �� ������� ����� � �����), �� �������� �� ������������, ��� �������� ����� ������, �� �������� ����. �������� ������� ������ ����� ��� ��������� �������� ������� � ����� ������������� ��������. ���������� ������ ����� ��������-��������� �������, ��������� ��������� ��������� ������� ����. �� ������� ������� �����, �������� � �������� ���� ������� ����������� ������ �� ������� ��������� ����� �������� � ����� ����. ��� ��������� ��� ����������, ����������� �������������� ������� ���� � �����.

* * * ����������� A�� ���� �³������� ������ �����, ���������� �������� ������ �������� ��������-��������� ������� � ������ ���������� �������

����: �������� ��� ��������� �� �������� ��� ���ѻ, ����� �������� �������� ������� �� ���������� ������ ��� ��������� �� �� ��������.

�������� ������

�����. ��������� ��������� �� ������, �������� �� �����������, ������� ��������� ����� ���������. �������� ��� ������ ��������� ��� ����. ���������� � ������� ��������.

������� �����. ������ ������ �������� ��� ����:

����������, �� ������� ��������� �����, ���� �� ����� ���������. ����� ������ ��� ����.

������ ������� �������� �������������� �����.

��������� ���� �������� � �����������.

������� �����. ������ ������������ ���������� ��������� �BANK of New York�:

��������� ������ �� ���������� ����� ������.

����� ������ �� ��������� �������-������� ����� �� ������ �� ���.

��������� �� ��������� �������� ������ �� ���������� ������.

������ �������� �� ���������� ������.

³������� ����������������� ������� � ������ (�����������) � �������� ����� �� ��������� �������� �� ����.

�������� � ����������� �������� �� ���������� ������.

������� �����. ������� ���������� ������ ��������:

������ �������������� �볺���.

����������� �������-�������� ��������� �� ��������� �������� �����.

³���������� ���������� ��������� �볺��� �����.

������� ������� �볺��� (���������) � ������� ������� ������.

������� ������� �����-������������� (���������) � ������� ������� ������.

��������� ����� � ������� ����� ����� ��������� ���.

��������� �������� ��������� ���.

��������� �������� ������� ���.

������� ������� �볺��� (��������� �� �����������) � �������� ����� �� �볺���-����������� � ������� ������� ������.

�������� � ����������� �������� �� ��������� ����� ������.

������� ����������������� ������� ����� (�����������) � ������� ������� ������.

������� ��������. ������� ���������� ���������� ����� �� ����� ������ ������:

������� �� ������� ������� �� ������������� �����.

������������ ��������� � ������� ��� �� ��������� �����.

���������.

���� ������ ������.

������, ������ ������ ������ �� �������� � ����.

������, ������ ��������� ������ ������ �� �������� � ����.

������� ����. ������� ���������� ��������� �����:

������������ �������� � ��������� ����������.

³������� ����������������� ������� � ������������� ������ ������ � �������� ����� �� ��������� �������� �� ����.

��������� �� ��������� �������� ������ �� ��������� ����� ������.

���������� ����-�����������, �� ��� ��� ������� �������� ������ �� ���������, �� � ��� ��� ������������� � ���������������:

�� ��������� ���������� ��������� � ���� Bank of New York �� ���������� ����� ������?

� ��������� �������� ����� � ���� ������ ������ ����������, �����, �������� ��������������� ������� ������ ��������. ��������� �������� ����� � ���� ������ ��� ��� ���� ��������� ����� � ��������, ��� ��������� ���� �������� Bank of New York ���� ��������� ������������ �������� ������ ������.

�� ������ ������� �������� �������������� �����?

� ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ������� ����������� ����������, �� ��������� �� ����� ������� ������ ���� ����� �� ��������� ���������: ��������, ����������, ��������������, ����������, ��������� �� ��. ���������� �������� ������ ����� � ������� ����������� ������ � �������������� ����������������� �������� ��ᒺ��� �������������� � �� ���������, ��� � ����������� ������: ������������ ���������� � ���� ����������, ������, ��� ������ ��������, ������� �������. ������� �������� ������ ���������� ����� ��� ���� ���� �������, � �� ������������ ��������� �������� � ������������� ����������������� �������� �� �� �������� ����-�������� �������� �������� ��� �����������.

��� ������ ����������� ������ ��� ��������� ������ ����� ��� �� �������������?

� ��� ���� �� �� ������� ����� � ������, ���������������, ����. ��������� ������� �� �볿 � �������, ��������, �����, �������, ������� ���.

�� ��������� ������ �� ���������� ����� ������?

� ��������� �������� ����� � ���� ������ ���������� ��������� �� ��������� ������� ������������; � ���� (� ���������� ����� ����� � ����������� ��� � 10). ��� ���� ���� ������� ������ � ������ �� ������� ���.

�� ����� ���������� ����������� ������������-������ �������������� �볺���?

� 0,5 ��� �� ������� �� �������� ����������.

��� �������� ���� �������� ��� ������� ���?

� ���� �������� ��� ����.

�� ������� ��� ���� �������� � ������������ �������� �� ��� ������� ������� ��������������?

� ��� ���� ����������� ����� ��������� ������ � ��������� ����������, ������������ ��� ������, �� MASTERCARD, VISA. ������ ���������� 0,5 % �� ���� ����������.

�� ����������� � ��� ���� ������� ��������?

� ��� ���� ������� ��������� �������� � ���������� ������. ��� �������� ������������, �� ��� ���� ���� ���������� � �������� ������� (��������� �� ͳ�������), ���� �� ���������� � ������������ ���������� ����� �� ������ ������ �������� ������� ������ (5�10 ���� ������� �� ������� ����������). ˳������ �������� ����� ��������� �� ���������, ���������������� ������� ������ �������� ��� �����.

��� ������������ ����� �� ��� ���� � ��� �� ���? ��� ����� ������� ����� ��� ����?

� ��� ���� �������� � ���� ���, �������� ���� ����� ���� �����. ��������� ������� ����� � 100 ���, ������� � 120 ���. ���� ����� �������� ��������� ���� ������ ������.

��������: ϳ� ��� ��������� ����������� �������� ���� �������� ������ ����� ���������� ����������� �����, ������� ����� �������� �� ����������� �������� � �����.

2.2.7. ����������� (role playing)

����� ����������� ��������� ���� ���� ��������� ��������, �� ������������ �������� ��� ���. � ������ ��� ������� ������������� ����� � �������, ���� ������ �� ���� ��� �������� ����. �� ��������, �� ����������� �������� ������� �� ��������, �������� ��������� � �������� ��������, �������� ������ ��� ������� ��������. ��������� � ���� ����������� ��������� ���������, ��������� ������� �� ������� ������� �������� (�� �������, �� �� �������� ��������� �����).

��� ����������� ����������� ����� �����, ��� ������ ���� ������� (�������, 2�4) �������� (���� ���������� �� �����������).

��� ���������� ������ ������� ����������� ������ �������� ��������, ���������� �� ������ � �������� (�� �, �� ����� ���� ���, ��� � ���������). ���� ���������� �� ����������� �������� �������� ��������� (���������� � ��� ����������� ���������� ������), �� ����������� �� �������� ���� �� �����: ����, ���, ��������, ��������. �������� � ����� �������� ������� (�� ������� ������������) ��� ���������� ����������� (�������) ������. ���� ������� �������� �� �������� �����, � ���� �������� ������ ���������.

���� ����������� � ������������ ������������ ��������, ���� ��� ��������� � ����� ���� � ����, � �����������, � �������. � ������ ������� ������� ��� ����� ���, � �� ��� ���� �������.

ϳ��� ��������� ����������� (���� ������� � 2-3 ��) �������� �������� ������� ���� ������ ��������. �� ������ ��������� �� ���������, ��� � �������. ����� ����� ������������� �������� ������� �������������� ���� ���� � ����� �������, ������, �������� ��������. ����� ��������� ����� �� � ��������� �����������. ������� ��������� �������, ��� � ������ �����������. ������ ��������� � ���� ������ �� ���� ��������� � ����������. ������� ��������� � ��������� ����������� ��������� �������� ����� �� ��������� �������, ������ �������� ��� ��������� �����, �������� �� ������ ����������, ��������� ������� �� ������ �� ����������.

� ��������� ���� ����� ������� ��������� ������ �������� ������� ��������-�������, ���� ����������� ������ ����������� �������� �� ������������� ������������� �� ���� �� �� ����������� ��������� ������ �����. ���� �������� ��� ������� �����������, �� ���� ������� ����������� �� ����� � �������, ��� � � ���������, �� ���� ������� �� ���� ���� ������� ���������� � ����� ��������. ��������, ��������� � ������������� ������, �� ����������� ������� �����������, �� ���� ���� �������.

���������� �������� ������������ ����� ������ � �������� ���������� �������� ������, �������� ������� �������� ������ ��� ����, ��� ��������� ���������-�������� �������� ���� ������� ����� �� ���������� (��������� � �����) �� ��������� �����.

���������� ������ ������� ����������� ������ ���������� ����� ���������:

ϳ��������

� ����������� �������.

� ������� �����.

� ϳ�������� ��������.

� ���������� ����������� ���������� (�� �������) ��� ����� ��������-���������.

���� 1

� ��������� ��������� ��� ������ �����������.

� ���������� ��������������� �������� �� ������, �������� � �����������.

���� 2

� �����������.

� ����� �������� �������.

� ������� ��� ���������, ��������������� � ���� ������.

� ��������� ������ ������ ��������� ��������.

���� 3

� ������ ����������� ���������� ������� (�����, ������� �����������, �����, ����������� ��������, �������).

� ������ ���������� ������ �� ��������� ��������. ϳ������.

����, �� ���������� ������ ������� ����������� ������������� � ��� �������:

������������ ����������� ���� ������;

��������� ���������� ����� ��� �������� � ������� ��������, ��� ������������;

�������� ���������� ������������� ��������-��������� �� ���� ��������-�������;

����������� ��������� �� ��������� ��������-������� �� ��������� �����;

��������� ��������� �������, ��� ���������� ������ ���� �� ������ �� ������������� ���������� ����������� (10�15 ��).

� ����������� ������� ����� ����� �������� ������������� � ������ ��������� �������� �� �������� �������� �� ������� ������������� �����䳿 � ������ ������ (������������ ������, �������������� �볺���, ���������� ����������, ���� �� ������� ����).

*** ����������� �� ���� �������� ���� � ��������� ������������� ���������

����: ��������� ������ �������� �������� ������ � ��������, ���� ����������, �� ��������� ��� �ᒺ�� ��� �����, ������� ���������.

��������: �������� IV ����� ��������-����������� ���������� ����.

�������� ������

���� 1. ����������� ����������� ������������ �������� � ��������� ��������� � ��������, � ����� �������� ������ ����������� � ������ ���������� �����������, ������� ���������� ��� ������� ���� �� �� ��������. ���, ������� ��������� ��� �������:

������� ���� � �� ������������ ����������, ������� ����� �����, �� ����� ���������� ������� ������� ��������, ���� � ������ ������ �� ������. ����� ������� ���� ����������� ������ ��� ������������ � ������������, ������� ������������, ���������� ������������ �������. ������� ���� ����� � ���������� ������������ ��������� �������� ������� ��������� �� ��������� �������� ��� �������� ���������� �������.

������ � �� ���������� � �������� ���� �� �������� �� ��������� ������, ������ ������, ������ �� ����� ��������� �� �������� � �������� �����. ������� ���� �� ���������� �볺��� � ��������� �� �� ���������� � ������ ������� �� ���� ���������.

���� 2. �������� ������������� �� 4 ��� ����� � 3 ����� �������� �� 1 ����� �����������; ����� � ����� ���� ��� � ������� ���. � ����� ���� ���� ���������� ���������� �� ������ �������� �� ��������� � ������. �� ������� ������ ������ ������� ���������� ����������� ��泻 � ���� � ����� �����������, ��� ������ ������� ���� � ������������ ����� �� �������� ������������� ����� (� ������ ������� �� �����) ������� �� ������ �� ���������� �� �����, �� ������ ���������� �������� �������.

� ����� ����������� ���������� ��� �����, �� �������������� ������� ������������� ������ � ���������� ���������� ���� �����-������� ����� ������ ������� ��������. ϳ��� ��������� ����� ������������� ������ ������ ������� ���� ��������������� ������������ ����� ����������.

���� 3. ������������ �������� ����� � ����������� ����� �����:

� ����� ������� ������ 1000 ��������� �������� ������� (���) ��� ��������� �����-������� �����.

� ����������� ��������� ����� (30�15 ��);

� �� ������������� ����� (�� �����) ���������� �������� ���������� ����� � ������ ������:

� ������� ��������� ������ �� ������-������ ����� (���������: ������� 100 ����� �� ������ �� 0,52 ���!!!�, �������� 150 ����� ������� ����� �� 1,70 ���!!!�, ������� 100 ����� �� ������ �� 0,52 ���.!!!�) �� ���������� ������������� ������, ��� ������� �������� �� ������ � ����� ���� ����. �� ����� ���������� ������ � ������� ������ �������� ���������� ������, � ���������, �� ����� ��� ������-������ ����� ��������.

� ���� � ����������� (���������� ��泻) ��� �� ���� ����� �� ����� ����������� ����� �� ������� ����� � ��������, ������ ���� ����� ������� ���� ����������� ����� �� ������. �� ���� ������������� ���� ������ �������� � ������� ����� �� ����� ��, �� ��������� �������� ����������.

���� 4. ϳ������ �������. ϳ��� ��������� ����� ������� ����������� ���� ����� ���� ���������� ��������� ����� � � �� ���� ���� ������; ����� ������������� ������ ������� ��� �������� ���� ��������� ������ �� ��� ����� � ����� ���� � ���������� ��������� � �����, ��� �������� ��������� ��������.

2.2.8. ��������� ����

���������� ��� � ����� ������� (�����������, �����������) ��������� ������������ ����� � ����������� ��������� ������ ��� (�����������, �����������) �� ���������, �� ��� ��� ������������ ������ ����������.

��������� ���� ������� ���������� � ����� ������������� ��������: ����������� �� ��������� ��������� ���������� ����� ��. ����������� ���������� ����� ��������� ���������� ��������� ���������� �������� (��������) �� ������������ ���������� �����, ���� �� �������� ��������� ����������� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ��������� ����������. � ������ ���� �������� ���������� ��� ����� � � ����� ����� ���������� �������� ����� ��.

�. �������� � �. �. ��������� �����������: ���� � �� ��������, ��� ������ � ���������� �� �������� ������ ��� ������� ��������, �ᒺ������� ��� ��������� ������ �����. ����� �������� ������������ �� ��������� ���. ������ �. ������ �����, �� �� ��� ���������� ��� ����� ���������� ��� ����� ���������� ��� ���� �����, �������� ��� ��������� ����� ���.

������� ���������, ����������� �� ������� ���� �������� ��������, ����������� ����� � ��� ��������� ��������� �����䳿 �����, ����������� ����� ���������� � ���������� ��������, ������������, ���� �������������. ������ �������, ������������� ����, ���������� � ����� ���������, ���������� ���� ����, �������. ����� ����������� ���������� ������, ��� �� ������� ��������� �� ��. ��� ����� ���������� � �������� ������������ �������� ���, ��� ������� �� �������� �����������.

������ �������, �� �������������� ��������� ����:

� �ᒺ��, �� �����������, � ��������, ����������, ���, �������, ���� �� ��.

� ������, �� �����������, � ������������, ���������, ��������� ����������� ����.

� �������� ���, � ����� ������������ ��������� ���, �� ��������� ���� � ����� ������������; ���������, ��� ���� ��������� �� ����������, �������� ���� ��������� ��� �����������, ��� ��� ������� ���������� ���.

� �������, � ����� ��������������� �ᒺ�� ��������, ������������ ���, ���������� ������� ���.

� ������ ���������� � ����� �����䳿 ������� � ������ ��� (�� ��������� ������� ��������, ������������ ���������, ���).

� ��������� � ������� ����������� ������ ���, �������������� ���� ����������.

� ����������� � ������ ����� ����������� ��� ���������� ���.

� ����� ������� � ����� ������� � ����������� ������.

� ����� �������� � ����������� ��� �������� �������� ���������� �������� �� �����������.

� ������ �������� � �������� � ��������������� ������� �� ������������ ��� �� ����� ��������� ���������� ��� ���� ��������.

� ij������� � ������� ��� � �����������, ���������� � ������� ���, ��������, �� ���������� ��������, ������ ���������� ���.

� ������ ���� � ����������� ����� ������� ��� ��� ����� ��������� � ��.

�������� �������� ���������� ���

�������� � �������� ����������� (�����). �� ��� ���������� ���������� � �� �� ������� �� ��������� ��������� �������� ������������� �������� (���������� �����������).

����������� ��� � ��������� ���, �� ������ ����� �������� ��������� ��� ��� ����, ��� ����� �� ������� ����� ������������ ������� ���������. ��� �� �� ����� ������������ ��� ��� ����������� ������ �� ��������.

��������� ���������� ������������� �� �������� ����������� (�����) ���, ����������� ������ �����, ��� �� �� ����� ����� ������� ������ � ������� � ����, �������� ����������� ���.

����������� �������� � �������� ����������� ������ �������� �� �������� � ������� ���. ��� � �������� ��������, ������� ��� �������� � ������� ���. ���� ���������� ��� ������ � ���������� ������ � ������� ������������� ��������� ������ ��������, ��� ��������� ����������� ����� � ���� ��������� ��������. �� ���� ���� ���� ���������� � ������ �������� � ������� ���.

����������� ��������� �������� �� �������� ������� ��������. �� �� ��������� �������� ����� ����� ������ � ����������� �������, �� �������������.

����������� ������������ ������� �������� (������� ������� ��� ��, ��������-������������ ������� ����). ������ ���������� ��� ���������� � ���� ���, ���� � ��������� ��� ���������� ��� �������� ����� ��������� �� �������� ������������ �������� ���������� � �������������� ������ �� ��������� ����������.

������������ ��� �������� ��� �� �������� ��������, �� ������������. ���������� ��� �� � ���������. ����� ���������� ��� ��������� ��������� �������� ���������� ������, ��������� ������� ����� ��������� ���������� ����.

�������� ���������� �� ���������� ������� ���������� ������������

1. ����� ������������� �������� ��� � ������������ ������������ �������, �� �����������. �������� ��� �������� ������ ���� �� ���������� ������ ������� � ���������� ����� � �������, �� ���������� ���� ���. ����� ����� ���������� �������� ��������� ������, ����������� � ���������� ������, ����������, �������, ��������� ������. �������� ������ ������������ �� �������� ���� �������� 9�11 ����� �� ����. ��������� ����� �������� ������ ����������� ������ ���������, �������� ��������㳿, �������� ���������� �� ������������� �� ���������� ���, ��������� ����������� ���� ��� ����� ������ ������ �� ������������� ������������ ���� ��������� ����������.

2. ��������� ��������� �������� ��� � ���������������� ��������. �� ������ ������� �������� ��������, �� ������������, ������ ��������� �� �� �������, � � ������ ������ ��������. ��� ����� ����� �� ����� ������ ���� ����������� �������, ��� ���� ����� ������������. ����� ��� ������ ���������������� �������� �� �������, � �� �� �������� ����.

3. г������� ������������. �������� ��� ��������� ��� ������ ������� ��������, ������������� ���������. �������� ������ ���� ������ � ����� �����, ��� ��� �������� ��������� � ������� ���������� ��������� �������� � ������ ����㳿.

4. �������������� ���������������� ��������, �� ������������� �����:

�) �������������� ������� ���������� ����������;

�) ������������ ��������� �������� ���� ���������;

�) �������������� �������� ��������� ������������ ����� � ������� ��������� �� �� ����������;

�) ������� �� ������� ���������� �����䳿 �������� ��� (������, ���������� ����).

����� ������� ��������� �� ����������� ��� �� ������� ����������. ���� ������ ���, ���������, �������, ��� ����������.

�� ��������� �������� �������������� ��������:

� ����������� ������������ ���������� ��� �������������� ��������� (��������� �������, ����, ������������);

� ���������� � ����� ����� ������ ���������� � ������ ������ � ����������� �� ���������� ������ ��� �����������, �� ������ ���� ������������� ��������, � ���� ������ ��������� �������� ���;

� ������������� �������� ��� ����������� ��� ����� ��������, ���������� ������������, ����������� �� ������ �� ���������� �������� ���������;

� ����������� ������ ����� �����, �� �������� �������� ����� �������� ��� (�������� �� ���� ���������).

� ��������� ��� ����� ������� ��� �����:

� ��� ������� ���������� �� ���������� ��� �� 10�14 ��� ��� ���������� �������� � �� ����� �� ������, � ���������� ���������, ���������� ��� �� ���������� � ��������������� ���������;

� � ��� ��������, ���� ��������� ��� ��������� ����� �� ������, ������� ��������� ���������� ���������� �������, �������� ��� �������� ������ � ���������� ���� ����� ������, �������� �������� ������������, ��������� �������� ��� ��������� ���������;

� �� ������� ��� ������� ���������� �� ���������� �������� �� ����������� ������, ������, ���� ����������;

� ����� �������� ��� ������� �������� �� ���� ��� ��������� ��� ����, ��� ������, ��������� ��� �������, ������� ������ �������� � �������� ����� �� ����������� � ������ �����������;

� ���� ��������� ��� ������� ������ �������, � ���� �������� ���������� �������� ��������� �������.

�������� �������������� ����������� ���� ����������� ������� � �� ����� ���� �� ���������. �� ������� ����� � ���� �������� �������� � ��������� ������������ ���� �������� ���� ����������, ����������, ����������, �������� �� ��.

���� ����������

��������� � �� ������� ��������� ��������� ��������� �������� � ���������� ������ �� ����������� ���������� � ����� ������� (��������� ��������) �� ��������. ������� ������������ ��� ������ � ��������� ����, ��� ���������, �������� ��������, �� �������� ��� ������ ���� ���������, ������� ��� �����, ���������� ������, ����������� � ���������� �������� .

����������� ��� ��������������� ���, ��:

�������� �� ��������� ��������;

������ ������ ������ ���� �������� �� ����� �� ����������� (���������, ���������� ����� �� ���������� ����) ����� ����������� �����;

����� �� �������� � ����� ��������� ������, ����, ���� ����, �� � �� ��������, ������� �� ���������-����������� ���������;

������ �� ��������, ������� � �� ����������, �� ������� ����� �������� � �� ��������� �� ������ �������;

� ������ �������� �� ����������� ������, � �� ������ ��������� �� ������ ��������� ������.

���� ��������� ������� ������������ ����, �������� ��������� ��������� ���� ���� ���� �����:

�����

� ������������� ���������� ����� �� ��� �������� ��� ���.

� ���������� ������� ��� ��������� ��������.

� ���������� ���� ���.

���� 1

� ��������� (��������������� ����� ��������).

� ������ ��������. ����� ������ � ��������������� �� ���������� �����.

���� 2

� ��������� ���� ���� ��������� � ���������� ���������� �� ����� ��������, ��������� ������ ���������.

� ������ ���� ���������.

���������� ������������ ������ ���� ��� ����: ��������, ����������� ������, �ij� � ������� ���������, ������� �볺��, ����������� �� ��. � ���������� ������ �������� �������� ����� ������� ���� �� ���������������� ����. ���� ����� ��������� �������� ������ ������ ��������� � ������, ���������� �� ������� �������� ��������, �� ����� �� ���� ���������. � ��������� ���� �� �������������� ����� ���������� ����.

���������� (������������-�������) ����

���������� ���� ������� �� ���� � ������ �������� ���� �������� �������� ��������� ������. ����� ��� ����� �������������� ��� ��������� ���������� ����������, � ��� �� ����������� �� ������� �������� � ����� ��������.

���������� ��������� ������ � ��, �� ���� ���������������� ��� ���������� ��� ������������� ���� �������� ������ �� ������� �������� ��� � � ������ ����������� �������, �� ����� ��� ������ ���. �������� ������������ ��� ������ ��������, �� ���������� �������� ������������ �����, �� ���������� ��� ���� ������������ ���������� � ����������, ������, �����������, ��������� ����.

��� ����� ������ �� �������� ���������� ����� �������, ������������ �������� ��������, ������ ������㳿 ��, ��������� ������ ����������� �����. � ������������ ����� ��������, �� ������������, ���������� �� � ������ ������� ����, � � �� ����������� ��������.

������� ������������ ���� ������ � �������� ���������� ����� (���������, ��������� ����������, ��������� ���������� ����). ���� �������� �� �� ������������ �����, � �� ����������� ������ �����, ������� � ����������� ����, �� ��������� � ���� ��������. �������������� ��� ���� �������� �� ������� ����� �������� ���, ���� ��������������� ����������� �� ��������� �������. � ������� ��� ������� �������� ������ �������� �������� ������㳿 ��������, � ����� ����� ����������� �����.

���������� ������ ������� ������������ ���� ������� ��� �����:

�����

������������ �������� ����������.

���� ���������� ���� ��������.

���������� ����� ��� �������� �� ���������� ���� ��������.

���� 1

������������ �������� � ������� ��� �������� �� ���� ��������.

����������� ��������, ����� ���������, ����������� ���� ���������� ������� �������� �� ����������� ����������� �����, �� ����������� � ��.

���� 2

��������� ������ ������� �������� ������㳿 ��������.

��������� ������ ����������� ����� ���� ��������� ������㳿.

���� 3

������ ���������� ����, �� � �����, ��������� � ������ ���.

* * * ����������� ��� ��������� ������� ������

� ��������� ��������� ���������

����: ��������� �� �������� ������������� ������� ������, ���� ����� ��������� �������� ���������, ������������� � ������� ����������� �������, ��������� ������� ������� � ������ ������.

��������:

1) ��� �����, ������ � ���� �� ��� ��������: ���� ������� �� �����������; ���� ������-����������� ������������;

2) ���� ��������.

��������

³���� ������� �� ��������:

1. ��������� ������ �� ��� ������� �������� �� ���������� ������.

2. ���������, � ����� �������� �� ������ ����������� ������, ����:

� ����������� ���� �� 1000 ������ ����� $1000; ������ ���� ������������� 6 ������;

� ������� �� 1000 ������ ����� $5000, ������ ���� ������������� 5 ����;

� ����������� ����� �� 1000 ������ ����� $15000, ������ ���� ������������� 10 ����.

3. ���������: ���� ������ ���� ���� ����� � ����� �� �� ������ ����.

4. �������, �� �� ������� ��������� ����������� ���� ������.

5. �����������, �� ����� �� ������� ������ ���� �볺����.

³���� ������-����������� ������������:

1. ���������, � ����� �������� ���� ����������� ������ (��� ����� ������� �� �������� ������ �����), ���������� ��� ���:

� �������� ������������ ���������� ����� $25 000;

� ��������� ������������ ����� $120 000;

2. �����������, �� ������ ���� �� ������� ������� �������� �������� �� ������ ������ ��� ��������� ���������. ������� �� ������� ����� �� ������ �������� � ���� �� 17 % �����.

3. ��������� ������ ������ �� ��������� ��������� (�� ����� ��������� 1�13, �� �������� � ������� ���������� ������.

���� ��������:

����� �� ����������� ������ ������� �����.

��������� ����� �� �����������.

������ ��������� �������.

ϳ����� �������.

ϳ��������

������ ����� �� ��������� ��� ����� �� ���������� ������.

���������� ��� � ���� �������� ��������� ����� �������� ����������� ����������: �������, ����������� �������, ��������� ����.

�������� ��� ����� ������������ � �������������� ���������� �� ���� ����.

ճ� ���

���� 1:

������ � �������� ��� ������ �������� �������� � ��������, �� �� �� �������.

����������� ������������ ������ ������� ��� �� ��������� ��������� ������� (45�50 ��).

���� 2:

ϳ��� ��������� �������� ���� ����� ������� ��� (�����) ���������� ��� �������� � ������ ��.

���� �������� ��������� ���������, ������� ����� �� �������� � ������ ��������� �� ������ ���������: ����� ������ ��� �� �������� �������� ���������� ����� � 3 ����; ��������� � 2 ����; ������������� � 0,5 ����.

* * * ����������� (�������-�������) ��� �������������: ��� ��� ������ � ��������� ������ �� ������ �� ���� ������� ������������������ ������������

����: ��������� �������� �������� ������ � ������������ ���������; ������������� �� �������������� ��������� ���������������� � �������� ���������.

��������, �� ���������������� �� ������: ������� � ��������� ���������� ��������� �������� �� ����������������, �������� ������� (������� � ������, � ���� � ����� ��� ������� �����������, ��������� ��������� � ����), ��� ������������ ������� ���������� ������ � �������������� �Sang�.

� ������ ��� ����������� ��������� �����, ���� 䳺 � ����� �� �������� ����. ��ᒺ��� ����� ����� ���:

1. ϳ��������� ������, ��� ��������� ���������� ��������� ������ � �������� �����. �������� ���������� � �������� ������ ���.

2. �������������� ��������������� ���� �Sang� � �����, ��� �������� �������� ������ ���� ����. �������� � ���� ���������� ������.

3. ��� ���� ���� � ������������ ����������� ����.

4. ��� ������� ���� � ������������ ����������� ����.

�������� ���

������� �������� ������ �������� ��� ��� ��������������� �� �����.

ϳ��������� �������� ����, � ����� ���� ������ � ���������������.

������������ ��������: ���������� ������ ���������� ������ � ����� 5000 ���, � �������������� �Sang� � � ����� 6000 ���. �� ����� ������ ��� ���� ���� �� ��������� ���� ����� � ��� 9000 ���, � ��� ������� ���� � � ��� 8000 ���.

ϳ���������� � ������, �� �� ������������, ��������� ��� ������� ���������, �� ���������� ������� (���. ������ �������).

������ � ����������� ������ 15 �� �� ���������� ��������� �������� �� ����������������, ���������� ���� ������������.

ϳ��� ���������� ���������� ���������� ��� ��������� ���� � �������� ���, ��� ���� �� ���������� ������.

����� ����� ��������� ������������ ������� ������� � ����� ������������.

ϳ������

������� ����������� � ����� ������ ���� �����������. ���, ���������� ������ ����������� ������� ����� ��� ��������� ������ ����������� �����, ������ �������� �� �������� ����� � ������� ������������� �������� �������� ��������, �������� ������� ��������, �� ���� ����� ��������� ������, �������� �������� �� ��� �� �� � ���������� ������������ ���������� ����� ��� ������� ������� ���������.

ó��� ������ � �������������� �Sang�. �� ������������ � ����� ��������, � ������ ������ ϳ������ �糿 �������� ����� ���������, ��� ������������ �� ���������� ��������� �������������� �Sang� � �����. ���� �������� �������� � ��������� ��� ��� �����������. �����, ���� ������ ���� ������� �� �������, ���� � � � ����, ���� ����� ������, ����� ������.

����, ��������� �������� ������, ��������� ����������� �� ����� ���� �������� � ���� ����, � � ���������� ���� � ���������� ���������� ���������.

* * * ����������� (�������-�������) ��� ���������� ������ �� ��������� ��������� ���������� �� ���� ����������

���� ���: ��������� �� �������� ���������� ��������� ������, ������������ ��� ������ �������������� ����������.

�������� ���

��������� ����� ������������� �� ��� ����� (5-6 ���).

����� �����������, ��� ��������� ���, �������� ��� ����� �� ������� ���, �� ����� ������ �������� ��������.

����������� ������ � ��������� ��������� ������� � ����� ������.

��� ����� ������������� �������� �������� �������� �� ����������� �������.

����� ����������� ������ ������� ��� �� ��������� ���������.

���� � ������� ���

��� ��������� � 3 �����.

���� 1. ������� ����� ������� � ��� ������������ �� ������� ����� ������ � ��������� ���������� � �������������� ���� �� �������� ���� ������ (������ ���������� �� ��������).

�������� ��� ��������� ��������: ���������� 2 ���� ���������� ��������� �� ����������� ���������� �� ���������:

� �����������;

� ����������� ����������� (������).

������ �� ����������: ����� ����������� �� ������� ������������ 1 ��. ���� ���� ������ �� ���������, ���� ���������� ������, �� ������ ������������ �� ��� ������������� ������. ���� �� ����������� ��������� ����� 1 ��, �� �� ����� ����� �������� ���� ������. �� �������� ��� ��������� �������������, �������� �� ��, �� ������� 1 �� ����������� ���� � $100.

�� ������ � ����� ������ ���������� 30�40 ��. ϳ��� ��������� ������ ����� �� �������� ������������� ��� ������� �����������.

���� 2. ϳ� ��� �������������� ��������� ���������� ����� � ���� ���� ���������� � ��� �������� � ������ ������� �� ����������� �� ���������� �������� (�� 0 �� 2 ����) �� ���������� ���������� ���������� �� �������������� ������� �� ����������� ���������.

��� ����� ����� ����������� ������ ������� ���� ��������� ������������� ��������� �������� � ���������� ���� ($100), ����������� ������� �� ����� ���������. ���������, ��������� ���� ������ $100 (��� ��� ������), ��� ���� ��������� ������ 54 � ������� ����. ���� ���� ������ ����������: 100$  (100 : 60  54) = $90.

���� 3. �� ����� ���������� � ��� ��������. ��� ����� ���� ��������� � ���������� ������� ������� ���� ������, �� � ���� ������ ��������, ���� �������� ���� ������ � ������� ������������ ��������� $1000. ��� ����� ����������� ��������� ������ ������ ������ ���� �������� ��������� ���������� � ���� �������������� ������.

������ ����� ����� ������ �� ������������ � ��� ������������ � ������ ������� � ������. �� �����, ����� ��� ������� ��������� ����� � ����������, � ���� ����������.

������� ���������� ������������ � �� �������� ��������� ���������� �������� �������, �� �� ����� ����� ���� ������� ��������� �������� ���������� ����������� �� ���������� ����� �� ���, �� �� ����������� ���������� ��������� ����� �� �� ���������� ������� �� ���������� ���������.

����-��������

����� � �������� ����������� ���� � ����-��������. �� ����� �� �����, ���� ����� ������� ��� � ��������� ����������.

�������, �� ����������� ������� ��������� ��������, �������� �� ���� ����� ������������ �� �������������� �����. ³������� ������ ���������� ���� �� �����������, ��� � ���������� ������. �������� ������ ����� � ���������� � ���������� �������� ����������� �������� � ����, ���������� ������������ �������� �� �������� ��������, �������� ���� ������ ��������� � ������������� ����������, ��������� � ������ ����.

�������-�������� �� � ���� ����� �������� ������� �����, ������������ ��������, ����������� �� ���������, ����������� �� ����� ���� �������� (�����, ���������� ��������, ������������ ����� ����).

* * * ���-�������� ���������, ��������, ������� � ��������� ��������� ����������

���� ���: ������� �������� ������ ����������� �� ������ �� ���� ��������.

�� ��� � �����������, ���� ������ � ��� �������� ����������, �������� ���� �� ��������.

��������� ���:

������ ��������;

���������� �������, ��� �� �������� ����������� ���� �����;

��������� ���� �����-������� ����� �� �� ����� �������;

������� �� ��������� �� ������, �� ��������� �� ���� �����;

������� �������.

�������� ���

������ ��������. ����� ���������� �� 4 ������� (��� �����), ���� �������� ������ ��������: ��������� �������, �������, ��������� ��������� (�� 1 ��) �� ������������� �� ���������. ������� �� ������������, ���������� �������, ��������������� ������������� ����������� �����. ���������� ��������� ���� ����������� ����� �������. ������� �� ����� ������������ ���� �� ����� �����. ������ �������� �������� (�������������, ���� ��������� � ����� � ����) � ������ ������ (���. ����. 1).

����� ����� ���������� ���� ���� ���������� (�� ������ 1, 2, 3). ���� ������� ��������� �������� ������ ������� ���, �� ���������� ������� �����������.

�� ����� �� ������ �������� ������������� ����������� �������� ������� (1,8; 1,6; 1,2; 1). ����� ���� �������� ������, �� ������� ����������� ����� �� ����� �� �������� ����� �����, �������� �����������, ���� �� ���� �������, ���� ����� �����, ���� ������, ���� �������������� ����� ������� ($10 000). ���� ���������� ���, �� �������� �� ����. 2.

��� ������� ��������� ������ (���. ����. 3) ��� ��������� �����-������� ����� �� �����, ��� ����� ����� ������� ����� ��������� ����� �� ����� (��� 1). ϳ��� ���������� ������ ������� ������ �� �� �������������� �����, �� ������ ��� ����������� ���������� 1-�� ���� �� ������ ��������� ������ � �������.

��� �������� �� ������� �������� �������� �����, ���� �� ����� ������:

�� ����� ���������� ������� �������. ������� �������� ������ �� ����������� ����� � ������� �� ����������� ������ ������������� ��� �����. ���� ������� ����������� ��������� �� ���������, �� ���� ���������� �� +20 % (2 ������). ���� ������� �� ���� ������ �� ������, �� �� +10 % (1 �����), ���� �� ����������� ����� 3 ���� � 0 % (������), ���� 4 ����, �� 10 % (�1 �����).

ϳ��� 2-�� ���� ��������� ��������� ��� ������. ³������ �� ����� ������ �� ��������� ���� ����� �������.

� �������: �������� �������� ���� ���� ������ � ������������ �����? (2 �����: ��������, ˳���������).

��� ������� ����� ��������� ������-������ �����, ��� ��� ����� ���������� ��� ��� �����. ������� ��������� ��� � ��� ����� ������������ ������, �� ������������ ������� 2-�� ����.

� �������: ������ ���� ���� ������ ����� � ���� ���� ����� ������? (5 ����: �������, ��������, ����������, ������, ������).

ϳ��� ���� ������ �������������� ����� ����, � ���������� 3-� ���.

� �������: ������ ���� ����� � ���� ���� ����� ����� �����? (9).

³��������� ������������ ����� ����� � ��������� ���� �����-������� ����� (4-� ���) �� ������ �������. ϳ��� ����� ��������� ������ ���������, ��� � � ���������� ��� ������������ ���������� ����� �����.

� �������: ������ ���� ����� � ���� ���� ����� ����� ������? (19).

� ������������ �������� �������������� ����� ����� � ����������� ������� ������ �� �������, �� �������, � ���� �� ���� �����. ����� �����, ��� �� �������� ������ � ������ ����� � ������.

����� ����� ����������� �� ����� �� ��������� �������� �������. �������� ������� ������ ������ �� ���������� � �� ��������� ������� ��������� ��������� �������� �������, ���������� ���������, ��������� �������� �������� ����.

* * * ���-�������� ��������� ����� �� ��������� ���������� ������

����: � ������ ���������� ��� ��������� ������ �������, ������� �� ������������ ��������� ����, ����������� ������ � ����.

����������: 3 ������ ������ ����� �������; 3 ���� ����� ������� (������ ��� ��������); 30 ������ �� ����������; ������ ������������� �������; ����� ������� ��� ���������; ����� ���; �����, �������; 6 ������ ������ ��������; ������� ����� ����.

�������� ���: ��� ������� � �����������; ������� ������ � ���������/��������� ���; ����� ���������� ���; ������.

�������� ���

����� �����������. ������� ����� �� ��� ����� (�����������).

����� ����� �������� ���� ���� (�������� 3�5 ��).

����������� ����������� ��� ������� ����� �� ������� ���.

���������� �������� � ����� ������.

����������� ��������� ������� � ���������� ���������� �� ������� ��������� ���� (������) � ������ �� ������ ����������.

������� ���

1. �����. ������ ��������: ��� ������� �� �������, �������� ��� ��������, ����� ����������, ���, ���� ��������; ���������� �������, ����; ������� ����������� ����.

2. ����������� ���� �������� ���������� ��������. ����� ������� �� ����� � ���� ����� �������. ������ �� �������, �� ���� ������ ������ ����� ����. ʳ������ ���� ������� ������� ���� ����� �� ���� ��� �� �������� �������� ��� �������. ���� �������� �������� ���������, ������ ������������ �� ������� ���� � ������ ����� �������� ������� (�����) �� ������������� ������� ���������� � �������� ����� ���������� ����. ���� �������� �� ��������, �� ������� ���� ������� (�� ��������).

3. ��� ����������� � 3 ������ �� 5 ����. ����� ����� ������ ����� �������, �� ����������� �� � ��������� ������� ��� ����������� ������� �� ���������� ���������� ������� ����������, � ����������� �������� ������ ���. �� ��������� �������� ������� ����� 1 ��. ϳ� ��� ���������� �������� ������ � ������� ����� ������������ ������ ����� �������� ��� (����. 1). � ������� ����� � �������� ��� �񳺿 ������� � ���� ��� �������.

��������-�������� ������� ������ �� ����������� �������� ���? ��? ����?�; �������� ������� �� �������� ������ � ��������.

����� �������� �� ��� �����, ���� ������� ������ �����.

������ 6-� ����� �������� � �������� ����, � 8 � 9-� � ������������ ����.

4. ��� ������������ ����� ������� ���������� ��� � ����������� �� ����� ������� ����� ���� (����. 2) �� ����������� ������� �� ������� ����������.

5. ϳ������ ��� ������ ���� � ����� ���������:

��������� ����� �� �������; ����������� �������; ���������� ����� ����.

������ �������

1-� �����

1. ������ ������� ���������� ������.

2. ��� � ������� ����ﳿ�?

3. ��� � ������� �̳��� ������?

4. ��� � ���������� ������ � ������� � ������������ ����� ����?

5. � ���� ���� ������ ������ �������� ���������?

6. ������� ����.

7. ��� ��������� ������� � �������������� � ������� ���������?

8. ��� � ������� ���������?

9. �������.

10. �� ���� ������ ����������?

11. ��� ����� ����������� �� �������?

12. ������� ����.

13. ������ ������� ������� ������� ������� � ����� �� ��.

14. �� 䳿 ������� ������� ��� ��� ��������� ������� ���� � ����?

15. ������ ���� ���������.

16. ������ ���� ����������� �����.

17. �������.

18. ������� ����.

19. �� ���� ����������?

20. ������ ������� ������.

21. �� ������ ��������� ��������������?

22. �� ������ ����� �������� ������ ������ �� ����������?

23. �� ���� ���������� ��������?

24. ������� ����.

25. �� ���� ����� �������?

26. ������ ������� ����������� ���������.

27. �� ���� ������ ����?

28. �������.

29. �� ���� ������?

30. �� ��������� ��������� ������ ����������� �� �������?

2 � 3-� ������

1. ������� ������ ���� �������������� ���� ����. ���� ����� �� ������ ������������ ����������� �볺���?

2. ����� ��� ������������� �������. � �������� �� ������� ��� ��� 1 ��� ������ �� �����, �� �� ����� ���� ��������� �� ������� ���� �������� ������ �����. �� ���� 䳿?

3. ���� ���� ��� ����� ���� ������ ������ �� �����. ��� ��������� � ��� ������� ��������� ���������. �� �� ��������� ��� ������� �����?

4. �� ������� ���� ����. �� �� ������ ������ �������� � ������?

5. �� ����������� ����. �� � �� ����� ��������� �� ������ ������ ��� ��������� �� ����� ��������?

6. ���� �������� �� ������ ��������� �� ������� ��� ��������� ��������?

7. ��� �������� �������� ����� ��� ���������� ��������. �� �� �� ��������?

8. ��� ������� ������ ������� ������ ����� ������ ������. �������� ��� ��� 䳿.

9. ������ ������ ����� ��������� ������������ ������ ����������.

10. ������� ����� ������� �� ������� 5 % �� �������. �������� ��� ��� 䳿.

* * * ����������� ��� ������������� ��������� ������ �����

���� ���: ��������� ���������������� �������� ������ ������.

��������: ����� �� 4-5 ���. ����� ����� � ������� �����, ��� ����� ��� �������� ������ ������.

��������: ���������� ��������, ���� ������ ���� ������� �� ����, � �� ���� ������ ���� ������ ��� ����� � ����� ��������� ��������.

�������� ���

����� ���� �� ������� ��� �� ��������� ���� �����. ��� ���� ��� ���������, ��� ���� ����� ���� �����, ���� �� ����� ����� ����� �������� �� �������� ��� � ������ �������, �� ����� ��������� ����� ���� ������. � ������ ������� �� ���� ������� �� 75 000, 80 000, 90 000, 85 000 ���.

��� ����������� ��������� ��������� ���, �� �� ����� ���� ������ ������� � ��� ���� ������:

������� �������� � �� 75 % �����.

�����:

�������� ������� ���������� � �� 30 % �����;

�������� � 7 � �� 25 % �����;

�����-������ � �� 35 % �����;

�̲� � �� 20 % �����;

������-������������ � �� 55 % �����;

�������� ������� � �� 45 % �����;

����������� � �� 40 % �����.

����������� ���������� � �� 40 % �����.

�������� �������:

� �� ���������� ������� � ���� ������ � �� 51 % �����;

� �� �������� ������� � ���� ����� � �� 18 % ����� (�� ������ 1 ����� ������� 5,3 ���).

ϳ��� ���� �� ���� ������ �����, ������� ��� ���������, �� ����� �� ���� ���� �� ���� ������� ����������, ��������� �������� ����� � ��������� � 1:

������� �������� � 75 % �����.

�����:

�������� ������� ���������� � 25 % �����;

�������� � 7 � 25 % �����;

�����-������ � 40 % �����;

�̲� � 20 % �����;

������-������������ � 30 % �����;

�������� ������� � 40 % �����;

����������� � 30 % �����.

����������� ���������� � 40 % �����.

���� ������ ���������� ���� �������� � ������ � ������� ����� ����� � ������������ ������������� ��������, ���� ��������� ������ ���� ���������.

� ����� ����� �� ��������� �������� ������� ���� (1 ����� ������� 5,5 ���).

Գ���� ����������� ���������� ��������, ���� ���� ��������.

ϳ��� ����� ���� ������ ������� ��� ���������������� ������� ����� � ��������.

���� ������� ��� ���������, �� ����� ������� �� � �������� �������� � 2:

1. �����:

�������� ������� ���������� � 30 % �����;

�������� � 7 � 25 % �����;

�����-������ � 30 % �����;

�̲� � 25 % �����;

������-������������ � 45 % �����;

�������� ������� � 40 % �����;

����������� � 0 % ����� � ������ � ������������� ����������, ������� ��������� ���������������, �������� ������� �� ������� ������� �� ����������.

2. Գ���, �� ������ ����� � ����������� ����������, ��� �������� ����� ��, �� ���������� ������������ ������� ������, ������������ �� ����� ���������.

3. �� �������������� � ����������� �� �� ������� �������.

4. �� ��������� ��������� ������� ���� (1 ����� ������� 5,2 ���).

Գ��� ����� ����������� �������� �� ��������� �� � ���� ������.

��� ������������� �������� �������� �� �������� � 3:

1. �����:

�������� ������� ���������� � 35 % �����;

�������� � 7 � 25 % �����;

�����-������ � 25 % �����;

�̲� � 0 % �����;

������-������������ � 35 % �����;

�������� ������� � 35 % �����;

����������� � 5 % �����.

2. �� ��������� �������� ������� ���� (1 ����� ������� 5,35 ���).

3. �� �������������� � ������� ������� �� ��������� ��.

���� ������������� �������� ����� �� ���������� � 4 � � 5.

�������� � 4:

1. �����:

�������� ������� ���������� � 30 % �����;

�������� � 7 � 25 % �����;

�����-������ � 20 % �����;

�̲� � 5 % �����;

������-������������ � 35 % �����;

�������� ������� � 25 % �����;

����������� � 10 % �����.

2. �� ��������� �������� ������� ���� (1 ����� ������� 5,4 ���).

3. �� �������������� � ����������� ������� ������� �� 10 ����.

�������� �5:

1. �����:

�������� ������� ���������� � 15 % �����;

�������� � 7 � 25 % �����;

�����-������ � 20 % �����;

�̲� � 5 % �����;

������-������������ � 30 % �����;

�������� ������� � 20 % �����;

����������� � 10 % �����.

2. �� ��������� �������� ������� ���� (1 ����� ������� 5,0 ���).

3. �� �������������� � ����������� �� ������ ������� �� 10 ����.

ϳ������

��������� ������������� ��������� ��������, ���� �������� ����� ���� �� 5 ���� ������������ ��������, �� ����������� �� ����������� �� ��������:

(���������� ������ + ��������) / ���������� ������ * 100 % - 100%

����������, �� �������� ����� �� ����������� ������������ ��������, �����������, � �������� ��������, ��� ����� ���� �� ����� � ������� �����������.

��������

�� ��� �� ��������� ��������� ��������� �������� ������� �������� ������ ������ � ����������� ������� ���������� �������� �� ������������ �������� � ����������� ��������� ������ ������ � ������ �� �������� �������.

2.2.9. ��������

����� ��������� � ���������� �������� ������ , �� ������ � ��� �������� ������� �����, ������ ������� (��������), ���. � �������� ���������� �������� ������ �� ����� �� ���������������, ���� � ��������� ��� ���������� �������� ������� � �������� ������������, ���� �� ��� ���� � ������� ������������� ���������� ��������, �� ��������� ������� �� ������������� �������� ������ ����� (����������). ���� ������, ��� ��� �������, ��������� �� ����������� �� ��� ����������� �������� ������� �� ������ ���������.

����� ��������� ����� ��������������� � ����� ������ (5�6 ���) �� � ������� ��������� (20�40 ���). ����� �� ���� ������� �������� �� ����������� ����� ������������� (���������) ����������� ������� ���������, �� �� ���������� ��������� ����� ������������ �������� ����㳿 ����� �����.

���������� ���������� ������� ������� ���������

1. ��������� �� ������� ���������� ����������, ����� ���� �� ���������� �� ����-���� �������� ������� ������. ��� ��������� ����������� ����������� �� �������� ���������� ������� �������� �������� ������ �������� ������ ��� ����� ��� ��������� �� ������ ���� �������� (��� ���䳻). �������� � ����� �������� ��������� �������� � �� ������� ������ ��� �������, ��� ��� ����� ���� ����� ����������� ������� �� ����� �� � ������������ �������. ��������� ���������� �� ������ ������ � ����� (��� ��� ���������); ����� (5�8) ������� ����� ������ ������� �1; ������� �������� ������� (������, ����, ��������, �������); ���� ������ (50�100 ���� ������� ������� 20 � 10 ��) ����� ������� (������, �������, ���������, ��������� �� ��.) � ���� (���������, ��������, ����, �����, ������������ �� ��.); ������; �������; ����� ��� �������� ������ � ������� ������� ������; ������������ ����� ������ ��� ������������� �������� � ������ ������.

2. ��������, ���� �������� �� ������, �������� � �� ��������� ����. ������� ������ �� ��� � ������������� � ������, ��� ������������. ���� ���������� ���� ������ ����� ����� �������� �������� ������. �������� ��������, ��� �������������, ������볻 � ���������� � ��������� � ���� ���, ���� ���� �������� ����� ������ ��������; ���� � ������� �������� ����䳺 �����������, ��� ������� ����������. � �������� ������������ � ����� ��������, �� �������, ������ ������ ���� ������ ��� �� ����������, ����� �� ���� ���� �����������. �� ������� ����-��� ������� �����, ���� ���� �������������, ��������� ���������� ������� ������ ������������ �� ������ �������������, ������� �������� ��� ��������� �������� � ������ ����������� ������.

���������� �������, �� �������, �� � ��������� ������ �����. �� ������������, ���������� ������������ ��������-�����������, ���� ������� ������ ���������� �������: ������� ����� �������� ������, ����� ����䳺 ��������� ������������� ������, �� ������� ��������, ����������� ������� ���������� � ��������� � ����, �� ������������ ���� ����, �� �������� �� �� �������, ��������� ����䳺 ��������� �������, ��������� ����������� ������ � ������ ������, ����������� ������� ��������������. ��������-���������� � ����� ����������, �� ��������� ���������� ����� ������� �� ���� ����� � ���� ����.

���������� ���������� ������� ������� ��������� �� �������.

���������� �������� ������� �RS� ���������� ���������� ������ ���� �� ����� ��������� ������ � ���.

��� ����������� ������� ������������ ������ ���������� ���� �� ������ ������ �� ��������� ������� ��������� ��������. ���������� ������� ������� �������� �������� �� ���� ���������: ��� ������� �������� ��������� ���� ������ �� �����?�. ��������� ���������� � �������� �� ������������ �� ����� (����� 1).

���������� ������� ��������� ���������� � �������� ��� ����� �� �������, �� ������ ����� (�� 4-5). ������� ��������� � ���� ���� �� ���� ������. ���� �������� ��������� ����� ��������, ���� �� ��������� �����. �������� ������ � ��������� ������� ����� �������� �� �����. �� ���� ������� ���������� ��� ���, ��� � ��������� ��������, ����������� ��� ����� ������������� ������ �� ������� (���������) �������� �� ������ �������. ����� ����� ������ ����� ������������ �������� �� ��������, �� ���������� ��� ������� �������� ���� �� ���������� ������������ ��������.

ϳ��� ����� ����� ����� ������� ���, �� �� ���� 2.

� ����� ����� �� ������ �������� ��� �� �������� ������ �� ������������ �������, �� �� ����� ��������� ������� ��� ��� ����������� ��������. ���� �������� ������ ������� (10�40) � ������� ������ ������������ ������, ����� �������� ������������ �������� � ����� �����: ����� � ���, ������������ ������� ��������� (�point�) ��������� ������� ��� ��������, ����� �� ������ ���� ������� ������� ��������� �������� ������ (���������, 2 �������). ������� ���������� ������ ������������ ����� � ������� �������. ϳ��� ��������� ���� ������ ������ ����� ��������� �� ������� ���� �����, ��� �� �������� ��� ������ ������ ��� ����������� ��������. � ��� ���� ������ ����� ������ �� (��� ����� ��) �������, � ��� ������ ���� ������� �� ��������.

� ������ ������� �������� ������ ������� ��������, �� ���������� ������� ��������� �������� � ����� ���� ����. ���� �������� ���� ������ ����: ��� ������� ������, ��� ���� ���� ������ � ��������� ���������?�. ���� ����� ���������� � ����������, �� �������� �� �����, � ������������� � ����� ������ � ����� �����. �� ������� ���� ������� �������, �� ����������� ������� �������� � ����������� �������� � ��� �� ���� �����?�. ������������ ������ ������ �������, ��������� �������, � ����� ����� � ������ ������� ������������� ������� ���� �����. ��� ���������� ����������� ���������� ����� ������ �� ��������� �� �� �����.

��������� ���� � ����� � ������� ��� ��������� ��� ������� ����?� � ����� ���� ��������� ������� �� ���������� ����� ����������?�. ��� �������� ����������� �� ������ ������ ������� � ����� ��������� �� �����. ϳ� ��� ���������� ���� ������ ���������� ����� �������.

��������� �������� ������ ������ ����� � ����������� � �������� ���������� ���� �������� ��������. ���������� ������ ����������� ������� ������������ �������� ����, ������ ����� ��������� �� ������� ����� ������ ��� �������� �볺���, ������� � ������������, ���������� ������� ��������, ��������� ����� �������� �� �������� ������ �� ���������� ����. ���������� ����������� �� ��������, ����� ����� �� ������ ��������� � ���� �������� �������. ϳ� ��� ����������� ����� ������� ����������� ���� ��������� ��������� �� ��������� ���� ����� ���� ���������������� �������. � ������ ����������� ����� ����� ����������� ��� ������ ������ �� ������. ³��������� �� ��������� �� �������� ���� �����, ��� ���� ���� ������.

ϳ��� ������������� ��� ������� �������� ������ ����� ������� ����� ������� � ���������� ���� ������� ����������. ����� ������ ����������� �� ����� ���, �� �������� �� ������: ���� �����, �������, ������������, ������, ���� �������� �� ��. ����� ����� ������� ����� � ������ ���, ��� ����� �� ��������� ���������� � ��� ������� � ������� �� �� ������� �������� ������ (����� 3). �� �������, ���������, ���������� ����������� ��������� ���������� ����� �������� ������������ �������� ���� ��������.

����� ���������, �� � ���� ���� ������ ��������������� �� �� ��������, � ����� � ����� ����. �������������� ������� �������� �� ���������� ������ �� ����� ������� � ���� ������ ����. ��������� � ����� �������������� �� ���������� ������, �� �� ��������� ��������� ���������������� �� ��� ������. ϳ� ��� ���� ������ ���� ������� ����� ������ (��� �������� �� ��������). �� �� ����� ������������ �� ��������� ������� ���������� ��������.

����� ����������� ���� ��������� � ������� ����� �������� �������, ��������, ����������� �����. � ������, ��������� ����� �������, ������� ���� �����, ����� ��������� �������. � �������� � ������� � ���������� ����������� ��������-���������� �� ������ �������.

ϳ� ��� ���������� ���� ������ ���������� ���, �� � ����� �������� ����� ��� ������. ��� ����� ����� ����� �����������, ���� ���� �������� �� ���������� ����� ��� ����� ���� ������ ��� ��������. ³� �� ��������� ������� �������� ���������� ��������.

����, ��������� ��������� ��������� ����:

���� 1

����� �� ��������.

��������� ��������� ��� ��������� �� ������ ���������� ��������.

���� 2

������������� ����� ����.

��������� ������� �������.

������ � ��������.

������������.

���������� ������� �������.

���� 3

���� �� ����� � ���������� ����� ����.

��������� ������� ������� � ������. ������ � ��������.

������������� �������.

���� 4

������������ ���������� �� ������� ��� ����.

ϳ������ �������.

������������ ��������� �� ������ �� �������� �������. � ����� ����, ���� ������� �������������, ��� ������������ ������ ���� ����������:

�������� ������ ������ ���������� � ����� ���� ������. ���� � ��������� � ����������� ����, ������� �� ������ ���, ��� �� ����� ����� �� �������.

���������� ��������� ������, ���� �� �������� ������. ���� � �, �� �������, ��� �� ������� ������ ����� ���������� ���� � ������ �� ��������� ���������.

���������� �������� �� ������ ����� ������ �������� � ��������. ϳ� ��� ������� ������ ������������ �������� ������ �� ���������� ������� �����, � ��������� ������ ���������� � ����.

* * * ��������: �������� �������������� ���� �� ���� ����������� ����������. ��������� ����������

����: �� ��������� ������ ��������� ��������� ������� ���������� ���� �������� �� ���������, ������������� �������� ���� �������� �� �� ����� �� ����������� �������� ����������, � ����� ��������� ���������� ��� �������� ������������ �������; ��������� ���������� �������� ����������� ���������� ����������, ��������� ��������� ������.

��������:

����� �������� (7 ���) � ����������� � �������, �� ���������� �� ��������� ����.

���� ��������, ��, ���������� � ����� ��������, ������������ ����������, ���������� ���������, ����������� �������� �� ���������� ����� ������� ��������.

�������� ������

�����. ��������� ��������� ��� ��������� �� ������ ���������� �������.

���� 1. ��������� ������ �������� �� �������� ���������. ������ � ��������, ��� ������������ �, �� ������� � ��������� ������� ������.

���� 2. ���� �������� �� ����� �� ����������� � ��� ������ ��� �� ���� �����?� �� ��� ���� �� ��������?�, ������� ��������� ������� �������.

���� 3. ����������� � ����� ������ ���������� ���� �������� �������� �� ���� �����������.

���� 4. ������������ ���������� ������ ������������ �� ������� �������.

�������� (����� � ���������� �������� ���������� � �����)

������� ��� ���������� ���������� �������, ��� ����������� � �. ��� � �������� ������������ �� �������������� ����. � �� ������� �������� �������� � ���������� ��������, ���� ������� ������糿 �������� ������������� ����. � ���� ����� �� ������� �� ����� ������ ����� �������� ������������� ����. ��������� ����� ���������� �� ������� ������������ ������ ���� ������������� ������ ����� �� ���� �������� �� ��������� ���������.

��� ���������� ������� ����� ������� �������� ����������� ������� �� ������ ������, �� ���� ���� ������ ���� �������� ������� ���������� ���� ��������. ����� ������� �������� ������������. ������ � ��������� ��������� �� ������, ��� ��� ����� ������ ������������ � ����. ϳ��� ����� ���� ��������� �����������, ������������ �� �������� ����������� �������:

�������� ��������� �������� �� ���������� ����;

���������� ������� ��������.

������ ���� ��������� � ����� �� ��� ����� (�� 5�7 ���). �� ���� ������������� ���������, �� ������������ ������� �������� � ����������� �������� ����������, ����� �������� �� ���� �������: ��� �� ���� ������ �����?�. �� �� ������� ���� �������� 7 ��. ����� ����� � ������� ������� �������������� �� ������� ���� ����� � ������������ �� ������ ������. ����� ���������, �������������� �� ������, � ���� ��������������.

��������� ������ � ����� ���� ������� ��� �������� ��� �� ����?�. ��� �������� ������������ �� ����� � ����� �������������� �� ������. �� �� ���������� 10 ��.

���� 3. ������ ������ ��������� ������������ ���������� ���� �������� ���� �������� � ���� �������� �������, �� ����� ����� ������� �������. ϳ��� ����������� ����������� ����� ������������ ��� �� ������������ ������ �� ������������ ���� �����. ϳ� ��� ����������� ����� ���� ������� �� ������� ��������� �� ������������ ���� ����� ���� ������� ����������. ³�������� �� ��������� ����� �� �������� �����, ��� ������������ ���� ������.

ϳ��� ������������� ��� ������� �� ������������ �������� ���� ������� ����� ������� � ���������� ���� ������� ����������. ���� �� ����������� ����� ������������ ��� �������������� ������ �������� ���������� ��������. �� ���� ��� �����:

���� ������� ����������� �������;

�������� ������� ������ ������� ��������;

�������� ����������� ����������, ��� ��������� ���������, ����������� �� �������� ���������� ���� ��������� ���� ����� ���� �������� � ���� �� ����������� ���� ���������� � ���������� �������� �� �������.

ϳ������ �����������

�� ���������� ���������� �� �������� ���� ��������� �����������. ֳ������ ���� �������� ����������, �������, �� ��������� ��������� ���������������� �� ��� ������. ����� �������� ��������� ��� ��� �� ����������� ���� ������� ������������� ������������ ���� �� ����������� ������� ������ ��������.

2.2.10. ������

�������� �������� �� �������� ��� � ��������, ���� ��������� ������� �� �������� � ������� ��������� � ��������.

��������� � ���������

������ � �� ������������ ������ ���������� (����) ���������, ������ �� ����������� ������� ����, ��� ���������, ����� ������� ����������� ������, ��� ������� ����������� ��������� � ������ ��� �������� ��� � ����� ����� .

� ������� �������� (��������� ��������) ������� ���������� �� �������� ��������� ������� � ����������� �������� � �������� ������ ����������. ������-��� ������ ������������� �� ����� ������ � �������� ����������� �������, ��������� ����������, �������� ���� ���������, ��������, ������� �������. ��� ����, �� ������ �� �������� � ������������ ��������, �� ���� ������������ � ��������� ������� �������. ����� ��������, ��������� ������� ��� ����, �� ��� ��������� ���������� ������� ������� ���������� ��������� � �����. �������� ������ � ����, �� ���������� ����� �� ����������� ���� ������� ������. ���� �������� � ��������� �������� �� ����� �������� � �������� ��� ������������.

������� ������� � �������� ������������ ����� ������������ ��� ����, ��� ������� ����������� ���������, ��������� ������� �������, ������� ���, ����� ���� ���������� � ��� �������� �� ����� �����.

��� ���� ��� ������ ��� ����������, ��������� �� ���� ������� ������-��� ������� � ������ �����, � � �ᒺ����� ������� ����������. ����� ������� ������ ������ � ���������� ������ �������� � ���������. ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� � ���������� ��������� �������� ��������� ���� (MBA �� PhD), �� ��� �����, �������������� ��������. �� ����������� � �� ��������� ���� ����������� ��� ������� � ������� � ����� ���� ����������� ���� ������� ��� ������������� ���� ������� ����������.

�� ������� ��������, ������� ����� �������� � ���������� ���������� ������� � �������� ���������� ����� ����. ³������� �� ������������ � ��������������� ������������ ���������� �� ������������ ������� ���������� ���������, ���� ����������� ������ ���� ����������� � � ���������� ��������� �������� ��� ��� ������������� ���������. � ����� �������� �� �������� � �������� ������� ����������� ����� ���� �� ������. ���� ������� �������� ������� � �������� ����� ����������, ��� � ���������� ������� ���� ����, � ����� ����������� ��������� ��������� ����������� ��������� � ���������� ������������� �������, �� � �������� � ������� ��������. ��� �������� ����� ���� ���� ������������ British Airways, Reed Employment, WH Smith, Scandinavian Airlin SAS. �� ����� ������ ��������. ���, ���������, �������� ��� �������� � ����������� ������� �������� �� ���� ���������� ��������� ��� ���������.

������ ������ �� ���������� �������� �������, ��������� ������ ��������� ������� � �������� �������� ������� � ���������� ���������� ������� � ������� ��������� ��������� ���������� ��� ������� ���������� ����������� � ������ � ������������� ��������� � �����. ����� ������-������ ���� ���������� �� ��������� ������� ������� (������� � �������� �����������, ������ �� ���������� �������), ���� ����� ���������� ��������� (���������, ��������� �����), ����������� ������ �� ���� �������������, �� ���������� ���������� ����������, � ����� ��������� ������ (���������, � ������������� ������� � �������� � ������, ��������� ������� �����).

� ����������� ����������� ������ ���������� � �������, �� ����������� � ����������, ����������� ���������� ������� �� �������� �������� ������� � ������������� �������� ���������� ������, ���� ���������:

���������� ����� ���� ������� � �������� � ����� ������������ ������㳿.

����� ���������� ����� �� ����������� ��������� � ������������� �������� � ���������.

����� ������� � ������-������ ����������.

��������� ����� ������ ��������, ��� ������� ��������� �������� �� �������������� �������� �� �������� �������� � ��������� ����������.

���������� ������ �������, �� ���� ����������� �������� ��������� �� ������� ��������.

���������� ������������ �� ���� ���� � ����� ���� �������.

��������� �����, ������������� �� ������ ����������� ��������.

������������� ����� �������� �� ���������� ��������/������, �������� ��� � �������� ������.

������� �������� �������� ����� ������������� ���� � �����������: ������ � ������ ������ (�������), ������ ��� ��������� �� ����� ����� (������), ������������, ������ �� �������� ����, �������� ���������� ������������� �� ������������ ��������� (�����), ��������� �� ������ (�������������), ������������� �������� ������� �� ��������������� �����������, ��������� ������� ������ �� ��. ������ � �� ����������. �, �� ����-�� ���� ���� ����������, �� ���� �������� �������� ��� ���� ����������.

����� ������������� ���� �������� ����� ������� ���� ���� �launched� � ����� ������� �� ��������, �� ����� ���� ������ ���������, �� ������������ ������-���������. ����� � ���� ��������� ��������������� ����� �bang wagon�: ���������� � ���������� � �������, ���� ������������� ������ ��������� �������� ��������.

����������� ����� � ����, �� ���������� �� ��� �������

1. Basic � �����: 1) ������� (������, ����������); 2) �������������, �������㳿

2. General � �������.

3. Technical � ����� �������� �������.

4. Co-traifik � �, �� ���������� ������� ������������.

������ ������ �� ���������� �������:

������ ������� ����������� ����� ������, �����, �������;

������ ������� ����������� �� ���������� ��������� �������� ����������;

����������, ������� � �������, ������ ���� ����������;

������ ������� ����������� ���������-���������� ���������� ���������;

������ ������� ������������� �������� ��� ������������ ����� � ���������� ����������.

������ �������

�������� �������� ������� �� ��� ����� ���� ���������� ������ � ���� ����� ��������������� ������� ��������� ��� � ���������� �������. ����, � ������������� ���� ����� ������ �� ������ ���� �������� �������� � ����������� ���, �������� � ����� ���������� ��������.

� ���������� ����� ���� ������� ����� ������� ����� ���䒺���� ���������:

�. ��������� (������� ���� ����������).

��. ������������ (����� ����������� ������������ �����).

���. ������� ���������� ��.

�V. ���������� (��������).

�� �� ����� � ����������� ���������. ���� ����������� �� �� ���� ���������� ���������� ���� ��������?�, �� ��� ���� � ���������� ����-����� ��������, �� �V ���� � ������� ��������� ��� ���������� �������. ������ ����� � ���������, �� ����� �� ���������������� ����� ��������� ���������� �������� 䳿. ���� ��� ����� ������� ������� ���������� ���, ������ �������, ����� ��������� ������� ����� �� ��������� �������� ������.

�������� ����� ������ ������ ���������� �� ����������� ������ ��������� ������ (��������� ������� ���) ��� ������ ����� (��-������, �������, ����-�����, ����������� ���). ���� ������ �������� �� ��������� ���������� ������� �� ��������� ������ (�� ������ ����� �� ������ ���).

����� �������� ������� �������:

1. �������� �� ����� ���������� � ��������� ��������, ���������� ����� ���������� �����.

2. ����������� ��������� �� ������������� ��������� �����������.

3. ��������� ��������� �� ��������� ����������.

4. ������������� ������� ���������� �����������.

* * * ������ ���������� ������� ������ ����� �볺��� ����� ������

�������� �������: ����������� �����, ���������� ����� �������� ��������������, ������������ �����������, ������ (���������).

����: ��������� �������� ��������� �� 5 % ������� �볺��� ��� �������������� �� ������������.

* * * ���������� ���������� ���-������ ��������

���� ���: ������� ��������� ���������� �� ����� � ������� ��������-�������.

�������� ���: ����������� ���������� ���.

����-����: ������� ����������� �������� ���������� ������ � ������������ ������ � ���������� �����������.

��������: ������-�������� (� 1, 2, 3), ������� ����� ���, ���� ������� �4, �������, ������� ����, ����������, �����.

��������� ���: 8�12 ���.

ֳ� ���: ���� �� ���� ��� ���������� � ����� �����, ��� �������� �� ��� ������� ��������� �������� ����� ����������� ��� ��������� ��������� ����: ������� ������ �� ����������; �������� ���� �� ������������� �����; �������� ���������� (����������� ������, ���� ��������� �����, ���������� � ���������� ������, �������������); �������� ����������� (������� ��������� �������� � ����������� ����������� ��� ��������, ��������, ����� ����������� �����, ������������ �������� ���������� �����������, ���������� ������ ����� ���� ��� �������� ���������� ������ ����).

������ � �� �� ����� ��������� �������������� ���������� ���� � ��� �������� �������� ������� � ����� ��������: ���� ����� ��������, ���������� ������ � ������, ������������ ����, ������� � �볺�����, ������������ (��������) ������, ��������� ������������� � �����. ����� ������, �� ���� ������� ������� �����, ��� ���������� ��� �� ���������� �����.

��� ��������� ����� ���������������� �������������� ������ ���������� ��������: ������ �����, ������, ����� ��������, ����������� ����.

2.3. ���������� ��������� ������ � ���������� �������� 2.3. ����Ͳ��ֲ� �����Ҳ��ί ������ � �����̲���� ������˲� 2.3.1. ��������� ������ �������� (���)

� ������� �������㳿 �������� ������ ���������� ������ �� ��������� ��������� ������ ��������. �� �����, ��������� ������ � �� ����� ���������� �������������� �������� ���������� ����������� �������� � ���������� �� �������������� ���. ���� ��� � ������� ���������� ����������� �� ���������� ���� �� ������� ��������� ����� ������ ������, ���� ��� ������ � ������ ���������������, ���������, ������������ � ���������� ���� �������� ��� �������� � �������� ���������. ���������� ��� ������ ���� �������� ������ �����, ����, �������, ���������� �� �������������� ������� �����, ��� ������������ �� �������� ���������� ������� �� ��������� ������� ����, ��������� �������� � ������ ����� �� ��������. ��������� ������ �� ��������� �������� ��������� ��� ������, �� ������� ��������� ������ ��������� �� ���������, � ����� ������� ����������� ���� ������ �� ����� �� ���������.

���������� ��������� ������ �������� � ����������� �������� �� ������������ � ����������� ����� �����, ������� �����:

������������ ����������� ������� � ������ � ����������� �������� �������, �� ������ ��������� �� ������������ ���������� ������ �������� ��������.

³�������� �� �������� ���������� �������. �� �������� ������ ����� ���� ��������, ���� ��������� �������� ������� �������� � ���� �� � ����� ������, ������������� ����������� �� ��������� �������� ������, ���������� ����������� ������ (����������� ����������).

������� ��������� ���������� ������������ ���� ��������� ������ (� ��� ����������� ���������, � ���� ��������, �� ��������� ��� ������). �� �������� ���������� �������� ����� �������� �������.

������� ��������� ��������� ���������� ������ ������, �� ���������� ������-����������� ���� �������� �����, �� ��������� �� ���������� ����������� �������.

��������� �������������� ������ �� ��������� ��������� ������. ����������� �������� ������ ���������� �� �������� �� �������� ��� ����� � ��� (�� ������ ���������, ��������, ����� ������� ����� ��������� ��������, �������� �� ������ �� �������� ����). �������������� ��������� ������ ������ ������������� ��������, ����������� � ����� ��� ���� ����������, �� ����������� ����������� ��������.

���������� ������� ��� ��������� ������, ��� �������� �� ��������� ������ ���� �� ������������ ����� ���� ����. �� ��������� ����������� ������� ���������-���������� �������� �������� � �� ������� �� �������� ���� ������.

��������� ������� ����� �� ���������� ��������� ������� � ����� �����, �� ������� �������������� ����� �� ���� �������� ���������� �� ����������� ��������� ������������������� �������. ��� ����� �� ��������� ��� ���� �������, �� ������������ ��������� ��������������� ���������� (��������). ϳ� ��� ������� ��������� ���������� ����� ��������� ���� ��������.

ϳ��������� ��������� ���������� ������ � ���������� � ������ ��������� ��������� ������, �� � �������� ����������� ����������� ����������.

����, ��������� ������ �������� ������� ����� ����������, ����������, ������� � ������� ��������� (����� �������, ���� �������, �������� ������������ ���� ������� ���������, ����� �������������� ���������, ����, �������� �� ���������� ��������� ����), �� ������ ��������� ����� ����������� �������. ���� ���� ������ ������ � ���� �������� �� �������, ���������, �������� �� ������, ������� � ��������, ����� �� �������� ���������� ������. ������ �������� �� ��� ��������� ������ �������� ����� ���� ������������, ����������� ���������, � ����� ������ ����� ���� �����, �� ���� ������ �������������� ��� ������.

��� ��������� ��������� ������ � ������ �������� ����������� �������� �������� ��������� �������� ������� ����� ���� ��������� ���� ���������. � ������, �������� ��� ��������� ������ �������� ����� ��������� ����� ������� (�� �. �. ���������):

��������� ��������������� � ������������ ��������, ��� �� ����������� ���������� ���� � ������ ����������� ����� � ������� �� �������� ��������� ������������ ��������.

������������� � ��������� ��������� ��������������� �������� ��������� ��������� ����� �������� ���� ���������� ��� �� � �������� ����� ��������.

��������������� � �������� ��������� ��������� ��������-������ (����, ������ ���, �����, �� �� ��������).

����������� � �������� ��������� �� ��� �������������� � ������ �������� ��������.

����������� � ��������� ������� �� �������� �� ���� ����������, �� ������������� �������� �������� �����, ������� ������ �� ����������� ��������� ����������� �������������� ��������. ����� � �������� ��������-������ �� ��������� �������� �� ����, ��� �� ��� ������� ������, ��������� �����, ��������� ���������� ������������� ����� ����.

����������� ������� ��� ��� ����� ���� � �������� ������ ��������� ���������� �� ���������� ����������� ��������. �������� �������� ���� ������� ��� ��������� ������ �������� ������ � ����. 2.5. ������� ����, ����� � �������, �� ��������� �� ����� ������ ��������� ����, ����������� �� ������� � ����������. �������� ����� ��������� �� ����� �������� �������� �� ��������� ���� �� ��������� ����� ���� �������.

���������� ���������� ����������� ��������� ������ �������� � ����������� ������ ����� ����� ��������� ��� ����������:

1. �������� �������� ���������� ���������� ��� �������� � �������� ������. �� ������, �� ������� � ����������� ���������� ���� ���������� ���������� �������� �� ���� ���������� ��������� ������ �� ������� ������������-����������� ������������. ��������� ���� ��� ����� ����� ����� ����� �������� ��������� �� ������ �� ����� ��������.

2. ���������� ��������� ������ �������� � �������� � ���������� ����������, �� ����� ����������� ���������� ������������ � ���������� ���, ���������� ������� ������� �� ����������� ��������� ������� � ���������. �� ������ �� ��������� �������� ���������� ������������ ���� ������ � ���������� �� ������� ������������ ���������� ���� ������.

3. ����������� ������� ���� �� ��������� ����������� ���� ������� ���� ����������� ���������� ���������� (������, ��������, �������� �� ���������, �������� ����). � ��� �� ��� ���������� ������ ���� ������ ���� ��, ��������, ������������� �������, �� ������������ �����������-������ � ������� ��� �������� ����� (������� ������� �� ����� ����������� ������, ��������, �������, �������� �������� �� �������� �������, �����������, �����������, ���������� ����). �� ����� ������� ��� ��������� �������� �� ������������� �� ��������� ������� � ������ ��������, ��, � ������ ����, ������ �� ��������� ���������� ������� ����� �� ���������� ��������� ������ ��������. ֳ ���������� ���� ���������� �� ��� ���������� �� ������� � ����������.

4. �������� ����� �������� � ������ ������ ������� � ������ ��������� ��������� ������ �������� ��������� ����������� ������������. ��� ���������� ����� �������� �������� ��������� ������� �������� ����, ���������� �� ��������� ������ � ������ � ��������. �� ���� ������������ �� ���� ��������������� ���������� ����������, �������� ���������� � ��������� � �� �������, � � ����������� ������������, �������� � ����������� �� ����������, ������� � ��������� ��� ���������� �������� � ��������� ������. ��������� ������� �������� �� ����� ������������� � ��������� � ���� ���������� ������, ��� � �������� ���������� �� � �������� ������ ��������� ��������. �������� ��������� ��������, ��������� �������� ������, �������� �������� ���������� �������� � ������� �� ����������� �������� ���������� �������� ����. �� ����� ������ ���������� ���������-���������� �������� �������� �� ��������� ����������� ��������.

������� ����� ������� ��� ������ ��������� ��������� ��������, ����������� ����� ���������-���������� �������� �� ������������ �������������� �� ���������� ������� � ����������� ������. �� ����� ������������� ��������� ������������� ������������ ������ ������� � �������� ������ ��������� ��������� �������� ��������.

�������� ������������ ���� ���������� ��������� ������ �������� � ����������� ��������

���������� ��� ����������� �������� (����), ������������� ������ �� �����, ���� � �������, �� ������� ���������� � �������� � ������ ��������� ��������� ���������-���������� ��������.

³������� �� ����� ���������� ��� �������� ������� ������� ����� ���� ��������� ����� � ������� ����������� ������ �������� �����.

��������� ������� ������� ��� ���, ���������� ����������� ����������� ������ ��������� �������� �������� �� ������������� ��������� ��� ������ �� ������������ � ��������� �� �����������.

������������ ��������� ��������� ������� � ���������� �� �������������� ���, ����������� �� ������������ ������ ������� ����������� ����������.

������� ��������� �������� ��������, � ���� ���������� �������� �������, �������������� ��� ����������� �����������. ����������� �������� ������ ������ �� ����� ����������� ������������ ����� �������� �� ������ ������� ������.

������������ ��������� ������������ �������� ��������� ���������� �������, �� ����� ����� ����������� ���������� ���, 䳿 �� ������� �������� ��������.

���������� ��������� ��� ��������� �������� ������������-���������� �������� (���������, �������� ������������, ����������, ���������, ������� ���� ����). ������ ��������� ����, ����� ���������, ���������� � ��� ����������� �� ���������� �������� ���� ������ ����� �� �����.

2.3.2. ������ ���������

� ������ �������� �������� ����� ��������� ��������, ������� � ���� ��� ��������� ������������, �� ������ ������, ���������� � ����������. �� ��������� ���������� ��� ����, ��� ���� ������� �� ����-��� ���� ��������, ������� � ��� ���� ��������� ���������. ������� �����, ��� ��� ����� ���������, � �� ����� �������. ������� �������� ���� ������. ���� ��������� ���������� � ����������� ����������, ����������, ������������, ��������������, ����������, ���������, ��������������� � ��������, ����� � ����������� ����������.

��������� ������� � �� ���� � ������������ ������� ����� ������ �� ��������� �������, � ����������� �������� ����������� ������������ �������� � �� ����� ��������� �� ����������� ��������� � ��������� ���������. ��������� ���� ���������� ��������� ������� �� ���� � �� ������� ���������� ����-��� �������� ���������� � ���������� ������. ������� ���������� ���� �������㳿 � �� �������� ���������� ���������� ������.

������ � ������ ����������� ��������� � ����� ������� ���������� ��������� �������. ����� ����������� ��� ����, ��� ������������� � ������, �������� �� �����, ������� � ���� ��������� �� ��������� ������. ³� �������� �� ��������� ��������� �������� ����� ����������. ��� ����, ������� ����� �������� � ����� �� ����� ������, ��������������� �������������, ����������� � ������� ����� ������ �� ���������� ������ .

�������� ������ � ����� � ���� ������������-���������� �������� (�������� ��� ����������), �� �������� ����������� ��������. �� �������� ������ ����������������� ������, �� �������� �� ����� ���� ��������� ���������� (������, �������-��������, �������, ����������, ���������, ���� ������, �������� ���������� ����) �� ������������ ��������� ����������� �����. ����� �������� ����� ����� ��������� ���:

1. ������������ ��������� ���������� ��������, �������� ��������� ����������� �������� ��������, ���������� ��������. ������� ��� ������� ��������� ���������� ��������� . ���� �������� ������ ������ � ��������� ������ �� ��������� ���������. ������ ������� ��������� ������� ����������� ������� �� ��������� ��������������� ��������, ������ ��� ������ �������� ��� ���������� ��������� ����. ���� ������ ����� ����� ������� ��������, �� �������� �������� ����������, ��������� ��� ��������, � �������� ������ �� ����� ����� ��������. ��� ����� ���� ������������ ���������� ��� �������� �������, �� ����������� ���� ��������. ������ ��� ���� ����������� ����������� � ������� ��������, ���� �� ��������� ��� � �����, ��� ��������� ������� ����. ����� � ��� ������ ��������� �������� ��������� �� �����, �� ��� ����� ����������� �������� ���������� ��������� ��������.

2. ���������� ���������� ����� ������� ��������� ��������. ���� ������� ����, ���� ������ ����������� �� ������� ����������, ���� �������� �������� ������� ��.

3. ��������� ������, �� � �������� �������� �� ��������� ����������, ���������, ������������ ��������. ϳ���������� ����� ����� �� ����� ������������ ����������� ������� (������������ � ����� ������� ���������� �� ������, ���� ����� ������, ���� ����������� �ᒺ��� ����� �� ��.). ��������� �������� ������, ������������� ������� ������� ���������� ����������� ����������. ������� �������� ��������������� ������� ��� ������������� ���������� ������� �������� ����� ���������, ������� �� ������� �������������� �����. ��� ����, ����� ����� ������������� �� ���, �� ��������� ��������� ��������, � �� ����������� (���������� ����������) ����� ����������� ��������� ���� �� ��� ������� ���������� ����������. ������� ������� ����� ���������� ����� ���� �����������������, ��� ���������� �����. ���, �� ��������� �������, �� ��������, �������, ������� ������ ������� �����, �� ������ ����������� �������� � ����� � ���� ��������.

4. ��������� �������. ������ ����� ����� ������� ������� �� �����, � ��� ���������� �����������, �������������� �� ���������� ������ ���. ������� ��������� ���������� �������� � ������������� ���������� � �� �������������� �� ������������ �� ������ ���������. ����, ����������� �� �� �����, �� ����� ������������� ������ � �� ������ � ���� � ����, � ����� ���� ���� � ������ ���������������. ��������� ���������� � ����� � ������ ��������: ��� �������, ��������� � ��� ����� ������� �����, ��������� �� ���� ��������� � ������, ��� ����� ������������� ��� �������� �������� ������. ����� ����������� �������, ������ ����������� ������� ��������������� ����������� ����� ���������� ������� ���������� �������� �� �����. ��� ��������� �������� � ������� ��������������� ��������� ����������� ���� ������� ����� ��������� � ���, �� ����� ���������� ����������. ³����� ����� ��� ������� ��������� �������, �� ����� ����������� �� ��� ������ � �������� (�������� ��������, ���������, ������� ���, ��������� ���������, ��������, ��������������, ���������� �����������, ������������ ������������ ����). �������������� ����� ��� �������, ���� ������� ������� �������� ��������. �� �������� �������� �������� ���������� � ���������� ������������� �������, �� ���������������.

���� � ������ �������� �������� ��������� �������� �� ���������� �������� ��� ���� �����������, �� ������ ����������� �������� ������������ ��������. ���� ��������� �� ������� �����, �� �� �������� ���������� �������� ����, ���� �������� ��� ���������������, �� ����������� ������������. �� �������, ����� ����������� ��������� ���� ������������ ������� �����, ����, ��� ����� ����� ��������� ��������, ��� ����� �������� ���� �������������.

5. ���������� �� �������� ��������. �� ���������� ����� �������� ���� ��������� ������ ������� ��������, �� ���������� ������, ��������� ���������� ���������, ����������� ������������ �������� ���������, ����������� ��������� �� ��������, ��� � ���������� ����������, ������������ ������� ���������� ��������, �������� ������� ���������� �� ��� ������ ���������� ����.

���������� ������ �������� � ����� ��������� ����������� ��������, ������� ���������, ������� ���� ������������ �����, ��������� ���� ������ �� �����. ����� ��� ���� ���������� �������� ����������� ����������. ��������� ����� ������� ��������, ��������� ������������ �������� ��������� � ���� ������������ ����������� ������. ���� ������������ ������, �� ���, ������ �� �������� � ���� ����� ����, ��, ��������, � �������� ��������� � ���������� ������� �������������� � ����� ���������� ���� �� �� ������� �����. �� �� ������ ����� ������� ������, ��� ������ ������������ ���� �������� ������� ����������� ������ �� ����. ��� ������� �������� ���������������� ������������� �������, ������ ������� ������� �������� ���������, ������������ ��������� �������� � �������, ������� �� ���� ���������� ����������, ������������ �������.

������� �� ��� ������ � �������� ����� ���������� � ��������� ������� ������ � ������ ��������. ���� �������� ����� ����� �������� � ���� ������� �� ���� ������, � �� � �� ����� �������� �������� ������������� ��������.

6. �������� ����������� ������� ������. ������, �� � ��������, ����������� ��������� ������ �� ���������� �� ����������� ����������, ���, �� ����� �� ��������, �� ��������� ��ᒺ������. ������ ����� ��������� �� ������� ���������� � �������� ���� ���������, ��������� �������� ������� ����������. ��������������� �������� �� �������� ������������ �������� �� ��������� �� ��������� ������ ������ ������� ��������������� ����� ������� �����. �������� ������ ��� ��������������� �������, ������� �������������� ���� ���� ��������� �������, ���������, ������� ���� ��� ��������� �����, �����������. ����� ��� ����������� � ���������� ������� ������ ������ � ����� ������ ������������� ������ ���������������, �������� ���� �����. �������� �������������� ���� ���������� �� ����� �� ������ ����������� ������� � ������ �������� � ��������� �� ��������������. ��� ����� ���������� ������� ����� ���� �����������, ��� ��������� �������� ������ ����������. � ����� ���� ����������� �� ������ ���������� �������� �����. �������� � ������ ������ ����� ��������. ����� ������� ������� �������� �������� � ���������� �����, � �� ������ ����.

� ��� ������������ ������ ����������� � ����������� ������ �������� ���� ��������� � ������� ����������, ��������� ������:

1. ����������� �������� ����������, �� ����������� ��������� ������������� �������. �������� ������ � ����, �� ���� �������� ���������� �� ���� ���������� �����������. ���������� ���� ������ ������ ���� ������������ �� �������� ��������, �� ������������ �����, � ���� ����������� �� ������ ������. ���� ����� ���������, � ����� ����� ��������� ���� ������������ �������� ������ ���� ����������������: ����� ���� ���������� �� ������ ������ ������ (�������, ����������� �����������, ���������); ���� ������ � ������ � ����� ����������� ��� ������ ���������, ���������, ��� ��������� ������� ���������, ��� ��������� ������ ������, ��� �������������� � ���������� �����������. ����������� ���������� ������, ����������� ���� 򳺿 ����� ����������, ��� ������� ���� ��������������� �����, �� �������� ����������� ��� �����. ���������� ���� �������� ������ ���������� ���������� ������� ������� �� ������, ��� ������� �������� �� �������� ���������� ��������� ����������.

2. ��������� ���� ��� �������� � ����������� ���������� ������. �� ��� ���� ������� ������� ���: ��������� ������� �������� ������������ � ������� � ���������� ����; ���������� �� ������ ������, ���� �������, ����������� � ��������� ����, �� ���������, ��������� �� ������������ ������� �� ������. �� ����������� ������� ������ ��������� ��������� ���������� ����������� ����� �� ���������� � ���� ����.

3. ���������� ��������� ������� ���� ��������, ��� ��������� ����� ������ �������. ��������������� ���������� �� �������� �������� � �� ����, �������� �������� ������ �����. ��������� ���� � ����� ���� �� ������� �����������, ������� ���� �������, ������������, ������ �� ������. � �������, �������� ���� ������� ���������, ������� ���� �������������� �� ���������. ���� ����� ������� �� ������ ������� ��������� ��������� ������� ���� ��������.

���������� ���������, �� �������� �������� �������� �� ������� ���� �� ����� �� ���������� ������ ����������, ��� � ������ �������� ��� ��������. �� ���� �����������, ���������, � ���������� �������� ������ ��� � ���� ���������� ���������� ������� �������������� �� ��. (�. �. �������, 1990) .

��� �������� ���� �������� �� ������������ ����������� ��������� ������ � �������� �������� ����� �� ����� ��� ���������� :

������������� �������� ��������� ��������� ��������� � ���������� ����������� � 0,25 ����. ���. �� 1 ���;

�������� ������������ ������� � �� 120 �� 150 ��� �� 1 ��;

��������� ������������� ������������ ������� � 0,75 ����. ���. �� 1 ���.

��� ��������� ����������� ����� ������ ��� ����������� ��������� � ���������� ����������� � �������� �� ��������� ��� (t, ���), ����� ������������ ��������:

V��=���*t*v

�� V�� � ����� ������ ��� ����������� ��������� � ���������� �����������;

��� � ��������� ������������� ����������� ���������� (0,25 ����. ���. �� 1 ���);

t � ���, ������� �� ����������� ��������� ��������;

v � ������� ������� � ����. ���. (��� ���������� ����� � 22, ��� �������� � 16).

���, ���������, �� 0,5 ��� ����������� ������� ������� ������� ������� � ���������� ����������� ������� 3-� ������� ���������� �������� (v = 0,25 � 0,5 � 22).

���� �� ����������� ���������� ����� �������� ������ ��������� ��� ���������� ���������� ��������� � �������������� ���, ��� �� ������ ���������� ������ ��������.

����, ������ � ����������� �������� �� ��������� ��������� ��������� ������ �������� � ������� (�� ���� ���) �� ������������� ����� ���� ���������� ���������-���������� ��������.

������������ �������� ������ �������� � �������� ��������������� ���, ��:

���������� �������������� � ����������� ������� ����� � ���� ��������� ����������;

�������� ���������� � ���� ���������������� ������� ���������� ������ ����������� ����� �� ���������� ���� � ����� ��������;

�������� ���������� ������� � �����������, �� �������� �� ���������� ����������, ������� �������������.

�������Ͳ ���������ֲ� ���� ������ � �������� ������������

ϳ��������

ϳ������ ���������� ����� �������� �� ���� � ���� ������� ��� �������� ��������� �������� �� ��������.

ϳ�������� ������� ������� �� ������, ��������� ���� ��������� ��������� ����������� ����� ���� �������.

�� ����������� ������� ��������� ��������� ���������� ������������ � ������ ������.

�������� ���������� ������ ������ ��� ��������.

������������, �� �������� ����� ������� � ���� ������.

�������� �������� ����� ���� ������� ��� ������ � ��������:

����������� � ������ ������ (�����).

������ ������ ������� ������ (���������).

�������� � ������ ������-������������ ����� ���� ������ (�����).

�������� ��������� �� ������� ��������� ��������� ������.

����������� ������� ����� ������.

�������� ������� ��������, ������� � �����, �� �� ������� �������.

������� � ����� ����������, � ����� �� �����������. ���������� ���� �����.

�������� ����������, � ����� �� �� �����������. ���������� ���� �����.

�������� ������ ������ ��������, ������� � �����.

������������ ��� ��� ���� �������� ������� ��������, ��������� � �����, ��� �� ������� �������.

����������� �������� �� ����� ������������ ����� (����, ��� �� ��������, �������, �� ������).

������� ������� � �����.

������� ������� ������, �� ������������ � �����.

�������� ����������� ������ � ������������� ������������� ������ �������� (�������, ����-�����������, ������� ����� ����).

���� � ��������

���������

��?

�������� �ᒺ�������� � ��� ����� �� 4-5 ��� ��� � ������ ����. ���������� ����� ��������� ������ ������ � ������, �� ������� ����� ������� ���� ��������, ��� ��� ����� �� ������� ��� ����� (���. 2.2).

� ���� ������ ���� ������� ������� � ���� �������� ��� ����������� �����.

��������:

������� �������� ����� ��������� �����. ������� ���� �������� �� ������ ����. ��������� ������� �������.

��� ����?

����� ����������� � ��� ��������, ���� ���������� ������ ���������� �������. ���� ����� ������� ������ ��� ������, ����� ����� ����� ����� ������� ���������� ������ �� ����� �������.

�dz�������� �������

��?

�������� ���������� ��������� ����� ����������� � ������� ������� � 2 ��� 3 ���� ������� �� ����� �������� �������. ��� ������ ���������� ��������� ���� ��������, �� ������� ��������� ���. ������ ����������� � 3 �����.

�� ������� ���� �������� ������� ��������� �����-���� �������� � ����� ��� ������.

�� ������� ���� ���������� �� ��������� ���� ����� ������ ��� ������� ����, �� ����� �������� �� ���� ��������� ���������� ��� ����, �������� � �����.

�� �������� ���� ��������, �� ����������� ���� �� �������� ����, ������������� ���� ����� ����, �������� � ��������.

������ ������������ � ����������� ������ �� �����������.

��� ����? ����� 5. ������ ���������� ���������. (��. �. �����, �. ������, 1993.)

���� ���� ����������� �� �������� �� ������� ��� � ���� �������, �� ������� ������� ��� �� ������� ���������� ��������� ����. �� ��������� ����������� ������� �������� � ��� ����. �������� ��������� ��� ������� �������� �������� ������� �� ���� ����, �� ������ ������ ����������� ��������.

���������

��?

�������� ��������� ����� ������������� �� 2�4 ��� ����� (����� �������). ��� ������ ����������� 2 ������ � ����� �������� �������� �� ����, �� ���������; ����� ����� ������ ��� ������ ������. ������ ����������� � 3 �����.

�� ������� ���� ����� ����� ���� ����������� ����������� ������ �� ������ ����-�� �����, �� ��������� ���� ������.

�� ������� ���� ����� ���������� �������� �� ���������� �� ��� �������� �������. �� ����� ���� ����� �����-������� �� ��� ���� ��������.

�� �������� ���� ����� �� ���� ������������� �������� ����� �� ���������� � ������������ ��������.

��� ����?

���� ���� ����������� ��� �������� ���� ���������� ������, ����������� ����� ����� �����, ��������� ������ ������ ��������, ������������� � ������ ���� �����, �� ����� ������ �������� ������������� �� ���������� ����������� �������.

��������

��?

����� ������� �������� ��������� ����� ������ �����-���� (�� ������� �4) �������� �� ���� �������.

���������� ������� ������ ���������, ��������� ����������� ��������� ����� �� ������� �� ������ ��������� �� ������� �������. ������ � �������� ����� ��������, � ���� ������������� ��������� �������� ��� ����.

��� ����?

���� ���� ����������� ��� �������� ������������� �������� ��������. � ���� ����� ������ ������� ������ ����� ������� ��������. �� �� ��������� ��������� ����� �������� ������������ �������, ������������� ��� ������� ��������. �������� ��� ����� �� ����� ������������� ��������� �������� �������� � ����� �������.

���������� � ���������

��?

�������� ��������� ����� ����������� � ������� �������. ���������� ����� ��������� ���������� ����� ��� ������� �������� �����. ��������� ������� ������ ��� ������ (10  20).

��������:

I ����. ������ ��������� ����� (������, �������� ���������).

������������ ��������� ����� ���� (2-3) �� ������, �� ������ ���� �������� ��� �����������. �������� ��� ��������� �� �������.

��������� ��� ������ �� ��������� ���������, ������������ ��, ����������� �� ������� �������, ���������� �������. ������ ���������� � �����.

II ����. �������� ����� ������ �� ����������� �� ����� � ������ �� �� ������. ����� ������ ���� ���� ������� �� �������� ���������.

III ����. ������ ����������� � ���� �������-����������. ��������-������ �������� ��� ���������, ��������-�������� ���������� �� ���. ³������ ������� ������� �������� ����� ����������� �������.

��� ����?

����� ����������� ���������, ������������� ���� ����������, ������ �� ������������ ��������, ���������� ��������, ��������� �������. ������������� �������� ������ ���������� �������� ������� ����� �������� ����� ����� �������, ����������� ������� ������ �� ���� �������. ����� ������� �������� ������������� ���������� ����������, ��� ������ � ������ ��������.

������

��?

�������� ��������� ����� �ᒺ�������� � ��� ����� �� 4-5 ���. ��� ������ ��������������� ����� ���������� ������ ��������� �� ������������ ����� �������� �� ����, ��� ���������; ������ �3, �������. �������� ������� ��������� ������ ��������� ����� � ��������� ���� ���� �� ��������� �������, �����, ������������ �������. ������� ������ ��������������� ���������� ����� ���� � ������������.

��� ����?

����������� �������� ���������� �� ���� �������, ����� � ����� � ������� ��������� ����������� ������� ��������. ��������� �������������� �������� ������ ��������� ����������� ��������������� ��������� � ������ ��������, �� ����� ��������� �������� �� ����������� �������� � ��������� ���������. � ������ ����, �������� ������ ��������� ����� ����� ������� ������� ������� ����� �������� ���������� ����������� ��������.

������

��?

�������� �������� ������ ������� �� 4-5 ���. ������������� ���������� ����� �� �������������� �����������. ��� ������ ���������������� ������� �������� ������ (10  20 ��), �������.

I ����. �������� ������� ��������� ������ ��������� �����, ��������� ������� �������� (����) �� �� ������ �������; ���������������� �� ������� ������� ������� � �������� �� �� ������� (����� ����� �� ������ ������).

II ����. �������� ��� ���� ������� ��������� ������ �� ����� (�������, �������, ���������) �������� �� ���������� �������. �������� ���������� �������� �������.

��� ����?

����� ����� ������ �������� ���� �������� ������������� � ��������������� ���� ����������, ���������� �� ������ ���������, �������� ������ ������� �� ����� �������� �������� �� ������� ����� �����.

2.3.3. �������� �����

����� ���������� � ���� � �������� ���������� ������, �� �������� ��������������� � ����� � ���������. ����������� �� �������� �����, �� ����� ���������� �� ���������-����������� �������. ��� ����� �������� �������� ������ ����������� �� ���������� �����. �� ������� ������� ���� ��������� �������� ������� ���, ��� ������� ��� �������� ����.

����� � ������������� ���� ���������� ������� �������� �� ������� ���� ������� ����� ������������� ����. ��������� ��� ������ �������, ����� ���������� ���������� �������㳿 �������, �������� �������� ��������� �� ����������� ����� �� ���������. ����� ���� �. ������ �����: �����, ����� ������ ����� � �� ����� ������. ������ ������ �������� ��, ���� ��� ��� ������ � �������. ��� ���� �� ����� ������ �� ���, �� �������; ����� �������������� ��... � ��������, � ������. � ���� ��� ��������� ���.

����� � �� �� �������������� ������ ����, ���� �������� ��������� ��� ������� ����, ��������� ����� ������� � ��������. ��� ���������� � �������� ������� ����� � �� ���������� ������, ������� ���� � �������������� � �������� ������ �ᒺ�������� ����, ������������ ���, �������� � �������� ����� ������� ������. ֳ������ ��� ������ ����� ������������� ��������� �����, �������� ������� ������������ ���������, ������ ���������, ������� ���������� ��� �� ��������� ��� �������� �����.

��� ��������� ��� ���� ������ �������� ��� ������ � ������, ��� ���� � ������, ��� ����� � ������ ����. � ����� ����������� ������� ����� � ����, ��������, ������������, �� ��� ������������� ����� �� ������.

���� ����� � ��� �������, �� �������� ������������ ������������ ����. ֳ ����� ����������� � ��������� ������� � ����� ������ �� ������������ ������ ������. � ������ ������������� ���������� ������� �������㳿 �� ������������� �������, �������� ������, ���� ������� � �������, ��������-����� � �������� �������� � ��������, ����������� ����, ������������ ����� ��������� ������������ ��������.

����� ��������� �� �������� ��������� ������� ��������, ����������� � ��� � ������� �� ��� �� ������ ������� �����.

��� ����� ����� ������������ � ���� � ������� ������� ���, �������� 䳿, ��������� ���������, ��� ������ � ���������� ��������� � ����������. ij� ����� ���� ���������� �� � �������� ����������, ��� � � ���������� ��� ������������� ������ (��������, �������, ���������� ����).

���������� �������� ���� ���������� �� ��� ������ ��������: ����� ��� ������, ����� (������-����������), ���������-�������.

����������� ���������� ����� ��� ������. � ��� ������������ ����������� ������������� �� ������ ������, ������ ��������� �� ���������. ������, ������ ���������, ��������, � ���� ���� � ����������� ���� ������� ����, ����� �� ���������, � ��������� (����������) ��������. ����� ��� ������ � ���������� ���� ����������� ������� �����, ����� �����. ���������, ������ ����� ��� ������ � �������� ������������ ��������� (�����V ��.) ������������ (�ϒ����������) � �������� ����� ����������. ���� ���� �������� ��� �������� �������� ���� ������ �������. ����� ���� �. ������ �����: �ij�� ������� ����, ����� ���� ��������� �� ���, ����������� � ���� � �������� ��: �� ���-�� � ��������� ��� ���� �� ��� �����, ��������, ���� � ��� � ����� �� ��������� ��������, ������ � ���������� �� ����...�

� ������� (������-������������) ������ �������� ������� � ��������� ��������� ��������� �� ����� ���������������, �������, �����, �����, ���������� ��������. � ����� ������ �������� ������� ���, ��� �������� �������� �����. ������, �� ��� �������� ���������������� ��������, ����������� ����� ���, �����, ������, ������ �������.

���������-������� ����� ����� ���������� ������. � ��� ���������� ���� ��䳿, � �������, ���� ���������� ����������� �������� �����. ������ ��� ����� ����������� ��������� � ��������� ����� �� ������� �����. ��������� �������� � ���������� ���������-���������� �������, ��������� �������������, ���������� �������� �� �������� ������, �������������� ����� �������, ���������� ����, ��������� ������������ ���, �� ������������ ���������� ����, ���������� ���������� � ���������� ������ ����.

������� ������� ����� �� �������� �������� � ����������� ������. � ������� �������� ��������� (������, ������� ����� �� �����) ��������� ��� ���� �����, ������������ �������� ��������, ������������ ������ ������. ���� ������ �� ������ �������, ����������, �������, ����� ��������� ���� ��������� ������ ���������� � ���� ��������, �������, ������������ ���������. ����� �����, �� ������������ � ���������� ��������, � ��������� ��� �����������. � �������, ������������ ������� �� ��������� ���������� �� ���� ��������.

�������� �����, �������� ��������� � ���������, �� ������ �������� ���, �� ������������� ������ ��� �� ���� ��������. �� ��������� �� ���� ������� ���, �������� ���� ����� ����������, ��������� ����������� �� �������� ��. ����, �������������� ��������� ��� ������� ���� �����, �� �������� �� ���������� ��������� ������, �������� � ����� � ��������� ���� �����, �� ����������� ����� ��������.

������� ���������� ������ ����� �������� ���������� ����, ��������� �� ��������� ��������, �� � ����� �� �������� ���� �������� �������� ���������� � ������������, ��������-����������� �� ������-����������� ������. ������ ������ ����� �� ����������� ���� ������� ���������-���������� ��������� � ����� ��� ������. ���� ��������� ��������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��������� �������� ���, � ��� ��� �� ������� ������ ������� ��� ��������� ���������, ���������� ������� ����������. ��� ����������� ������ ����� ��� �������� �� ����� ���������? ���� ���� ����� �������� ������ ����, ����� �������� (��������) �� ����������? � ������������� ������� ������ �� ���� ���, ��� ����䳺 ������ � �� �����. �� ����� ������, ��� �� ����� ���������� �������, �쳺 �������� ������, �������������� ���� ������.

����� ������ ��������, ����������� �����, ������� �����, ����� �������� �������� ��� ������ � ����� ����� � ������� ��������� ��� ����������� �������.

����� � ������� ����� ����� � ������� �������� � ���������. ���� ������ �����, �� ���� �������� ��������, ���� ������ �� �����, �� �������� ��������� ������, ��� �������� �������� ������� ������. ����� �������� ��������� �������� ��������, ����������, �� ���� � � ���� ��������. ������� � ���� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� �����, ������ ������ ��������� ��������� � ������ ���������.

���������������� ��������� �����

����� ������ ��������� ����� �� ����� ������������ �� ����� �������� ����� ����:

1. ��������� ����������� ��� ���������, �������� � ����� ���������� ��������. �� ������ ���� ��������� �� ��������, ��� � �������� �����, ���������, �������������, ����������������, �������������, ������������, ���������, ���������, �����������, ���������� ����.

2. ��������� ������������ ������������� ��������, �� ����������� � ����� ���������� ��������� (����������� �� �����������, ��������, �������������, ������������, ��������, ������������� ������� �������� ����).

3. ���������� ������ ���������� �������, �� ����������� �� ��ᒺ����� ��������������, �� �������� �������, �� ������������ �� ��������.

4. ����� ����������� �������� ���������, ������������� �������� ���������, �������� �������� ���������� ������, ��������, �������������� ����� ��� ������ � ������ (�������) �������� � ������������� ������� ������������ (�����������), ������������ (������������), ���������� (�����������, �������), � ����� ����������, ���������, �����, ��������, ���������� �� ������������, �������, ������������, ����������� ����.

� ������� ������� ����� �������� ���������� ������� �� ��������, �������, ���, ��������, ������ �� ���� ������� ������� �������, �� ����������� � �������� � ��������.

������������ ���������� ����� �� �������� ����������� ������ �� ����� ������������ �� ������� ��䳿 ������, ��������� ��������� �������� ��������. ��������� �������� ��������� � ��, �� ���� ���������� ������ ������� ������ ����� �������� (���������, ��� � ���������, ������; ���� � ���������, �������; ���� � �������; ³� � �����������; ��� � ������������; ����� � ������; ������� � ������������). ��� � �����, �� � ����, ��� ����, ������, ����� ��������� ������� � �� ���� ����� ��������� �� �����. ��� �����, �������� ����������� � ������� ���������� (���������, � ��������� ��, �����, ����������� ������, ������������� ��������, ��������, ������, ������� ����� ����), ��������� ��������� �� � ������ �������� ���� �������.

������� �����, �� ����� ���������� �� ���, ��� ��� � �� �������, �� ������� ���������� �������� ��� �������� �������. ����� ���������� � ����� �����, �� ������ ��� ��������� ����������� �� �����������. �������� �����, �� ���������� ��� ������.

� ����������� ���� �� ���������� �������� ���������. ��� ����� ���� ������ ���������� ���-�����. ³� ������ �������� (��������), � ���� ������� �� ���� ������� ���� �� �ᒺ��� ��� ��������, �� ��������������. ����� ������� �������� �� ������ ��� ��������� � ����� ���������, ����� �������� ���������� �� ��������. ����������, ����������� � �������� ���� ����������� � ������������ ���� ��������. ������� ������ ������������ � ����������� ���������. ����������� ������ ����� ��������� ����������� ��㳺� � �����������, ��� ���������� �� ��������. ������ �� ������ ���������� ���������� � �������, ���������� ������������, ��������� �� ���������������� ���������.

����� �� ������ ������� ������ � �������� ���������� ����������� ������. ����� ��� �� � ���� ����� ������ ����� (�������), ����� �������� �� ����� �����. �� �����, ��� �� ����� ����� �������� ����� �� ��������� �������, �������� ������� ����� � ���������� �����������. ���� ��� ������������ ����������, �� ���� ����� ����������, �� ������� ����������� ���� �������� � ����� ����������, �� ����������� ������� �� ��������� �� �� ����, ����?�.

ֳ����� �������� ����� ������ �� ���, �� ����� ���������� ����, �������, � ����������� ��������� ����� �������� ���������: ��� �����, ��� ������, ���� ���������� � ����� ��� �� �����. �� ������ � ����� ���� �������������� ����� ������ ��� ��������� ������� ������ (�����-���, ��� � ����������) �� ��� ��� �������� �������, �� ������� � �������� � ������. ���������� ������ ������� �� ��������� ���/�����. � ����� � ����� ������� ���� ������������, �����, ������������ �� �� �������, ���� ������� �� ����������, ���� ������� �� �����, ��������������� ��� � ���� �������, ����� ���� �� ������� �� ��������, ����������� �� ���� �� ����, � � �������� �������� �����. ���� ��������������� ������� ������� ����������, �� ������� ��� ���� �����, ����������� ������������ �������, �������� ������� ���������, ���������� � ����������, �� ������������ ��������� ���������� ���� ��������.

�� �������� �� ���������� ������ �������� ������ ���, ���������� ���������� ���� �������� ������ (��������), ���� �� ����, ��� ���������� � ������������ �������, ������������ �� ������������� ������ ��, ������� ������ � �����������, ������ ����� �� �������������.

����� �����, ���� ��������� ����-���������, ����������� ���, �� ����������� �������������� �������, ����� ����������� �������� � ��������� �� ���������� ���� ����� �������� �����. ����� �������� ����� ����������� ��������� ������������. �� ������� ��� �������� ����� ������������� ������ (���������, ����� ��� ����� ������셻). �� �� ������������ ��� ���� � ���������� ��������: ���������� �������� (�������) ������ �������� �������, ��������� ������� �������� ������� ����� �� ������������ ������ ����� �����, �������� ����� (������) ������ ���������� ��� ��������� ��������� ����� ����� �������.

������ �������� ���������� �����

1. ��������� �������� ���� �� �������� �������� ����������� ��� � ������.

2. ��������� ���������� ������, ����, ��������������, �� ������������ � ����������� �������� ������� ��� ������� (��������) ���������.

3. ���������� ���������� ����� ���������� ����������� ���������� ������ ��������.

4. ��������� ����������� ������������ ���������� ����� ����, �� ���������.

5. ������������ ������� �������� � ����������� �����.

6. ���������� ����������� ��� ����.

�� ��������� � ������?

�����, ��� ��������������� � ����������� ������, � ����� � �������� ����������� ������. ����� ������ � ������, �� � � ������ ��������, ������ ���� ����������������: ����� ����� �� ��������� �������� ��������� �� �������, ���������� ����������� �� ����������� ����� � ��������� ������������, ���������� ���������� ���. �� ���� ����� ����� ����������� ���� ������� ��������� ����� �� �����䳿 �������� �� �������� ���������� ������ ������� (����) ����. ���䒺���� ��������� ������������ ����� � ���� ������������� �������� � ����� �� ��������� �������� ������� �������� � ������������ ������.

���������-��������� ������ �� ������������ ������ ����� � ������ �������� ��������

1. ��������� � ����� ���, ��� �������� ��������� ����� �� ������������, �� ����������.

2. ³��������� ��������� �� ���� ��������� ��� ��� � �������, �� ���������� � �����.

3. ³��������� ���� �� ������� �������� ������ ����������� ������ �� ����������� ���� ���������-���������� ���������.

4. �������� ���������� � ���������� ���������, �� ��������� ���������� ��� ����� ��������� ����������: ���� ��������, �� ��������� �������; ���� ��������, �� �������� �������.

5. ��������� ������� ������� ��䳿, ����� ���� ��������� ����� � �������.

6. ������������ � ���� ������� �������� � ������������. ���������� ������� �������� �� ���������.

7. ��������� ������� ������� ���� ������ �������, ���� �� �� ��� ����, ��� ��������, �� ���� �� ���...�, � ������������� � ��������� �� �����... (���������, �� ��), ���� �������.

8. ��������� ��� ������ (�� �������) ����������� ��������� ��� ���������, ����� ������� �� �������� ��䳿. ���������� �����������, ���������� ����� � �� �� ���������, ����...�.

������������ ���������� ����� � ����������� ������ ���� ������������ �� ����� ����������:

������ ����

���������� ��������� ����.

��������� ���������� ������������ ���������� �����, ���������, ���� ���� ���� ���������� ��� ������������, �� ����������, ������������ � ��������� �������� ��� ����.

���������� ���� � ������� ������ � ����������� �������.

������ ����

� ���������� ����� ������ � ���� ��� ������������ �� �������. ���������:

�) ������� ��������� ��� ������ �� ����� (10 ��);

�) ������� ��������� � ����������� ��� (�� ������ ��������) (20�30 ��);

�) ����������� �� ����� (10�15 ��);

�) ����������� � ����������� ��� (�� 1 ���).

� ϳ�������� ����� � ������ ��������� �����. ������� ��������� �����������.

������� �� ������ ����� ������ ������� ���������� ���� ������. ��� ������� ���� ��������� ����� ������� 0,5�1 ����� �4. ��� ����������� � �������� ��������� ������� � �������� ���������� ������ ���������. �� ������� ����� ����������� �������� ��������. ����������� � ������� ���������� ��������� ��, ��� �� ������ ���������.

����� ����

� ������ ������������ �� ������� �����. ������� ��� �������� �����������.

��������� ����

� �����������. ����������� ������ ������� �������: �� �� �����������, �� ���� ��������, ����� ���� �������� ����� �����, �� ���� ��������.

� ���������� ���������� ����� �������� ���� �����: �� �������� �� �������; ���� �� �������; �� ����� ���� ���������, �� ������������; �� �������� �������� � ����� ��� ������� ����. ���������� �������� � ����� � ������������ ��������� ������ ��������� �����. ��������� ���������� �������� ����, ����� ����� ������� ������� ������������ �� ��������� ������ ������� ����, �������� �������� ����� � ��������� ����������.

� ����������� ���� ���������� � �����䳻 � ��������� ���� ���� ������������ � ���� �������� ������ �� ��� ������ ������ ������� �� � �����. ��������� � ����� ������������ ������ �� �����������: �������� ��� (���������, ������ ��� �������) ������ ��������� �� �������, � ���� �� ��������� ������� ���������� ���� � ���������� �� ������� ���������.

�������� ���������� � ����� ����� ���� �����, �������� ���� ������ � 򳺿 ��������, ��� ���������� ���. ����� ����� ����������, �� ����������� ����� �������� ��������, �� � ��������� ���� ����� ��䳿 �� ������ ������ ��������� �� ����� ������� ������� �� ����, ����, ��, �� � �� ���� ���� ���� �����������. ���� �������� ������ � ���������� ������, ��� ����� ������, � ����-����� ���������.

ֳ����� ��� ���� � �������� ��������� ������� ��� ������� �����, ��� ������� ����. �� ����� �� ����� ������� ����� �������� ��������� ������������ � �������������� ���������� ������� � ����.

2.3.4. ��������� ������������

������� ���� � ������ ������� ��� ���������� ��������� ������ �������� � ��������� ���� ����� ����� ����������� ������������.

�� ��� �����������, � �������� �������� ������ ������ ������� ������ �� ���������� �������� ��������. ������� ������� ������ �������� ���������������� ������������ �������� � ����������� ����������� ������� ����������� ������ ��������� �������� (���� ��� �������������, � ��� �� ���� ��������� ���������). ����� ��������������� ������, �� ������ �� �������� �������� ��������, � ������������ ��� ����� ��������� �������, ��� ������ �������� ��������� � ������ �����, ������� ������, �� ��������� ����������� ������������ �� ������ ����������� �������� � �������� ������������ ������ �� ������������� ���������, ���� ��������� ��������� ����������� ��������� �������.

������� � �������� ��� ��������-������������� ������ � ����-��� ����� � ���������� ����� �������� �� ���������� ���� ����� ����� � ����� �����, ��� ��� ���� ���������� ���� ���������� ������� (�����) ��������, ���� ���������� � �������� ������ ������������� �����-����� (������) �� ����������� � ������� ����������, ������� ����� �������� ���������� ������������� (������� ��������) ����������. �� ��� ����� ����� ������� ���: ���������� � �������������, ��������� � ����������, ���������, ����� � ����������. ����� ������� ���������� ���������� ���������:

1) �������, �� ������������� ����� �����������, �� ������� ��������, � ����������� ����� (���������, ����������, ����� �����, ���, ������ �� ��.) � ��� ������ �������� ������ (����� ���������� ����������, ������ � �������� ����� ����������, ����� ������� �����䳿, ������������ �������� �� ��.);

2) ������, �������������� ������� ����������, ����� ���� ���������, ����������, ���������, �������, ���������-�������� �� �� ���� �����, ��������� ��� ��������� ��������, � ��� ���������� ��������.

������������ ��������-������������� ������ � ����������� ������ ������ ���������� ���� ����� ��������, ������� �����:

1. �������� �� �������� ���� ���� �������� ������� ��������. ���� �� ���� � �������� ��� ����������� ������� �� ����� ����� ��������� ��� ������ ���������. ������ ������������� � ������ ������ � ����������� ���������, �������� ��� ������ ��������� ���������� �������-�������� ����, �������� ��������������� ����������, ������� �������������, ����� ��������� ��������� � ���������, �� � �������� ��� ����������� �������.

2. ����������� ��������� �� ����� ��������. �������� ������������ �������, �������� �� ����� ������ �� ������ ��������� ������������. ��� ����� ����������� ����� �� ����������� ���� ����������� ����:

� �����������, ���������� � ������������ ���������� ��������;

� ����������� ��������-������� ������������;

� ���������, ��������� �� ������������ �������� ���� �����������;

� ��������� �� ���������.

�������������� ������ �������������� �������� � �������� ��������� �� ��������� ������������, �� ����� ����� ���������� ����������� �����.

3. ����������, �������� �� ���������� ��������. ������� ������, �� ������� �������� ������ (��������� �������) � ����� ���������� ���������. � ������ ��� �� ������ �������� ��� ���� ������������ ���������� ������� ��������, ��� ��������� ������ ����������������� ��������� �� �����, ��������������� �����, ���� � ������� ��������.

4. ��������� �����䳿 ��� �������� ���������� ���������, ��������� �������� �������� �� ���������� �� �� ��������. ���������� ����� �������� � ���������� ������ ������ ��������� ����� ���������� �� ������������� � ���������� �������� ���������� �� ����������� ��������.

5. ���������� � ���������� ��������� �������. ��� ������� ������ ������� ���������� ����� ����� �� ������ ������������, ������������ ���� �� �������� ����� ���������, �������� ������� � ���������� �� ������� ������� ���������� � ����������� �����, ����������� ������� �������� (���������) ����� � ������� �� ������� ��������. ������ �� ����� ������������ ����������, �� � ���������� ���������� ���������� ����. ��������� ������� �����, ������������ ���������� ������������������ ����� ������ ����������� ��������.

6. ������� �������������, ��������� ���������� �� ������� ���������� ���� ���������� ��������. ��� ������� ������ �� ��� ����������� ��������� �������� ��������� �� ������� ������ ������, � ���� �������������� ���������� ��������� ����������� ����� ��������� �������. �� ������������� ������ �������㳿 �� ���������, �� ������� ��� ��������� �������� ���������� ����������� ��������� �������� � ������ ��������. ��� ����������� ��������� ������ ��������� ��������, ��������� �������� ������� �� � ����� ����� ��� ����������� �������. �� ������� ����� ����������� �������� � �������� �� �������� � �������� ����� �������� ������. ��� ����� ���������� ������ ����� ����� ������, � ����� ����� ���� ����� �� ������� ������������� � ����� �����, � ����������� ������� � ������, �� �������, ��� � ���� �������� �ᒺ�����. ������� ��������� ���� ��������� � �������� ���������� �� ��������� �������� ��������� ������� ��������. �� ������ ���������� ���������� �� �������� ���������� ��ᒺ��� ��������, �� �� ����� ���������� ������� ������ ������ �� �������� ���������� ����� ��������� �������� �������� �������� ������������ �������.

7. ��������� ���������� ������, ������������ ���� � ����������. ���������� ��������� ��������� �������� ��� ���������� �� �������� ����� �����  ������  ����� � ��������� ������� ��� �������� ������. �� ������������ ��������-������������� ������ � ����������� ������ ��������� ������ ����������� ����� ��������� ������� � ���������� �������� ����� ���������� ����������, ��������� ���������, ������������� ����, ������ ������ �� ��������� ����. ���������� �������� ������ ���� ������� � ����� ��������: ������ ����, ��������-������������ ����� � ���� �� ��������, ����� ������������ ����, ����������� ��� ���������� ���� ����������. ���������� ����� �� ���������� �������� �������� �� ���� ����� ���������� ��������, � � ����� ����������� ������� ���������� (�������, �����, ���� ����), �� �� ��� �������. ��� ��������� ����������� ����������������� ������ �������� ������� ���������������� ��������� ���� ������.

8. �������� �� ������ ��������� ��������. ��� ����������� ����� ������ ��������� ���� ��� ����������� ���������� ���� ��������, ������������ ��������� �����, ���������� ������������� ������������ ��������. ���������� ������������ ��������� �� ������ ������ ����� � ������ �������� ��������� ��������� �������� �����, �����, ����� �� �������� ��������� ����������� ��������. ��������� � ��������� ������ �������� ������ � ����, �� ��������� ���������, �����������, ������������ �������� ����������� ������� �� ��������� ���. �������� ���� �������� �� ���������� �������� �� ����������� ����� ���������� �������� ���������� �����䳿, ����� ������� �� ������, ��������� � ������ ������ ��������.

����� �������, �� ����� ��������� �. �������� (Brejnaka) , ������ � �������� ���������� �������, �� ���������� ����������� �������� ������ �������� � ��������, ������������ ��������� ������������ ����, ���������� �������� � ������ �� ��������� �� ���������� ����������� ���������. ��� ����� �������� ���� ������� ���� ��� ������� � ������� ����� ���������.

������ ���� ����������� ���������� ���������� ��������, � ����� ��������� ��������� ������� ��������. � ������� ������� ������ ��������� ������ ������ �������� ��� ����� � ��������� ���, � ����� �������� ���� �������㳿 ��������� ����� �� ��������, ������������ ������ ���������� �������� �� ���� ���������, �������� ���������, ��������� �� ����������� �������.

ϳ��� ��������� ������� ���������� ������� ����������� ���� �����������. ������ ��������� �� ����������� �񳺿 ��������� �����, � ��� ���������� � ���������� ��������� ������� �������.

����, ������� ��������-������������� ������ �� ��������� ��������� �������� �������� ������ � ����, �� � ������ ���� ��������� �������� ���������� �������� �� �������� ���� �������� ��������-������������� ������ �, � ���� �����, ��������� �������� ������� � ���������� �������� �� ����� ����������:

ϳ��������:

� ��������� ��������� ��� ������.

� ���� ��������� ��������� ����������� ��������, �� ����� ���� ���������� ������� �������.

� ���������� ��� �������� ������� �� ���� ����� ���������.

�� ����� ���� �������� �������� ������������ �� ����������, �� ���������� ����� ������� ����������� ��������. ���������� ��� ������ �������� ����� � �����, ��������� ��� ������������ ���������� �������� �� ������������ �������� ���� � ������������ ��������. ����������� ����� ������ ������������ ������ �� ����. �������� �������� ���������, �� ���������� ����� ������� �������, ��������� ������ ����� � ���������� �������� ��� ����������. �������� ������ ������ ���, ������� ������ � ����� ��������� �������.

���� ������ � ��������������� � ������� ������������ � ������ ������������, ��������� ������� �������� ��������� �� ������ ����� ������������.

�������� ��������� ��������� ���������� �� ������ ���� ��������� ��� ������������ ���� ��������� �������, ��������� ���� �� �� ���������� ���� � ����������. �� ����������� ��������� ��������� ������ ��������� ��������� ���������� �������� �� ������.

���� ����������� �������

� ����� ��������, ��� ������� ��������� ������� ������������.

� ����������� ��������� ������� �������� �� ������ ��������� �������� �������� � ��������� ��������� ��������. ���������� ���������� �������� � ��������� ����.

� ���������� ��������� ��������, ������������ ���������. ���������� ����, ����������� �� ��������� ������.

���� ������������

� ����������� ���������� ���������.

� ������������ ��� ������������ ���������� ������� ��������� �� ����� �������.

ϳ� ��� ������������ �������� ������� �� ��������� � ��������� ������ ��������� �������. �������� � ���������� ������ ��������� ������ ����� ��������.

�������� �������� ������ ���������, �������� �������� (���� ����� ������� ������), ������ ������ � ������������� � �������. � ��� ����������� ����� ���� ������� ��� � ��������� ��������� ������� �������. �������� ������� ��� ����������� ������������ ������ � ����. 2.6.

����� ������� � ����� � ���, �� �������� ���������� � �������� ���� ��������������� ��������� ������� ���������� ��� ���������� ��������, ��������� ������ � ����, ������������ � ������������� ����� ���������� ���� ��������� �������, ��������������� ������ � ����� ��������, ������������� ��������� ������ �� ��������. �������� ��������� ������ ������� ����� � ������ ��������� �������� � ��������� �������� ������� ��������� ��������.

��������� ������� �� ��������� ��������� �������� ������������� � ���������, ������� ������� �� �������� ������� �� ���������� � ������������� ����� ��������� � �������㳿, � ����� ����� ��������� ����� ����� ��������������� ���������� ������ �����.

2.4. ������������ ������ �������� � ��������� ����

��������� �� ������, ����� ���� ��� ��������, �� ��� ���� ���������

��������� �����������, �� �� ��� ����� �����䳿 �� ������ �� ����, ��� ���������� . �� ������ ��������, � ��� �������� ������, �� �� �� ������ �����������. �� �������, �� ������� ���� ����� �� ���������, ������������, ��� ������� ������ ����� �� �������, ���� �� �� �������� ��� �������. ��� ����� 15�17 �� ���� ��������� �������� �������, ���������� �������, ���� ���������� ������ ������� � ��������, �� ���� ������� �������. ����, ������ �� ����������, ��� ���������� �������� ���������� �� ����� ������� ����������. ������� ������ ������ ����� ���. �������� ������ �� ������ �����, �������� �� ��� � ������� ���, �� �� ���������.

��� �������� �������� �������� ��������� ������ ��������, ������� � ����� ��������, �� ����� ��� ��������� ��������� ���������� ���������, ��������� ����� ������ �� �������� ����� � ������. ����� �������� ����������� ��� ������� � ���������, ��� ��, �� ��� �������� �� �� �� ��������� ������. �������� ��������� ������������� �������� �������� � ��������� �� ������������� � �������� ��������� ��������� ������������� ������� � ��������� ��������� ��������. ������ ��������� �������� ��������� �������� ��������� ���������� �������� � ������ ����������, ��� ��������, ����������� �� ������������� � ������������ �������. �������� �������, �� �������� ���������� �� ������ � ��������, �� �������� �� ��������� ����������� ����������� ������.

2.4.1. ����� �������� �������� � ������ ������ �������� (���)

���䒺���� ��������� �� ����� �� ������� ����������� ����������� ������� � ������ ��������. �� ��� �� �������� �� ������������ ��������, �� ������������ �������������� ������� ��������� �� ��������. ����� ������������ ������ �������� � ���������� ����������� ���������� ��������� ���������� �� ���������� ��� ������������� (����������������) ������ � ������ (���. 2.3).

������������ �������ֲ���� ����˲� � �����Ѳ ��������

����������� ������ ����������

�������� ��� ���� ������, �� ��������� ���� �� ������ �������: ��������, ��������, ��������, ������ (������). �������� � �� �������, ����� ��� ��ᒺ�� ������ �������� ������� ��������� ��� ���������� ��� . ����� ��������������� ������� �� ��� ����������, �������� ��� ��������, ������ �����, ������ �������� ��������, ����� �������� � �������� ��������.

������ ������� ���������� ����� ��� ������. ����� ���������� � �� ����� �������� �������, �� ����� �� ������ ����� �� ��������� �����. ����������� �����䳿 �������� ����� �������� �� ����, �������� �������� �� ��������������� ������� �������� �������� ����� ����� �������� ����������.

� ������ �������� ���������������� ��� ������:

�������� � ������, �����, �����������;

������� � �����, �������, �������, ������;

�������� � ������������ �����, �������, ��������� ���������� ���������� ��.

�� ������ � ���. 2.3, �������� � ��������� ���������� �������� � �������� (�������) �����, ���� ��������� ��������� ����� �������� ����������. ����� ���� � ������������ ������� ��� ���������������� ������ �� �������� ������� ����� �������� ����� ��������� ����. ������������ 䳿 ������� ���������� �� ����� ������ �������� �� ���. 2.4.

���� ����� ����������� ������ ��������, �� ���������������� � ��������� ����. ���������� �� ������ � ��� (����. 2.7.). ���, ���������, �� ������ ���������� �� � �� ������������ ����� �������� �������� �� ��� �������� ��:

�) ����������� (����������), �� ������������ �������� ��������;

�) ��������� � �������� ��������� ���������� ��������;

�) ��������� � ������������ ��������� ����������� ������.

2.4.2. ������ ������ ��������

�� ���������� �������� �������� ���������� �������� ����� �������� ���� ������ ��������. ������������ � ��� ���:

������� � ������ ��� ���������� ����� � ��������� �������� ���������. � ������� ��������� ��������� ���� ����� ��������� �������� ������������ �� ���� �����, ����������� ����� ������� � �������, ���� ������� �� ��������� �� ���������� ���� �������� 20 �.

³������ � ������ ��� �������� ���������� �� ��������� ���������. �� ������ ���� ������� ������ (�����������, ���������) � ����� ����� (��������� �� ������� ����� � �� ��� ��������).

ij���������� �� ��������� ���������� ��� ��������� ��������� �� �������� ����� � ������, �������, ����.

������� �������� ��������� ������ � ����������� ���������� ��� ������� ���������� �������, �� ��������� ��������������. ����� ������� ��������� ����� ����������� ����������� ������, �� ������ ��������������� ������������ ����� ��� ���������.

����� ����� ��������������� ���� ������ ������������ �� ����� ������� ��������, ���� �� ���� � �������� ������� ������������ ��������, ��������� ��������� ��� �������� �������� � �������� ������, ���� � �������� �����, �� ������������ ������������ ������ ��������� ������� ������, �� ���. ������������ ��� ���� ����� �� ������� ������: �������� ����, ����������� ������ �� ��������, �� ������ ��������� ������������ � ��������� ������. ���������� ���� ����������� ��������� �������� �� ���������� ����������� ���������. ����� �������� � ����������� ���������� ������ �� �����, �������� � �������� ��������� ������ ��� �� ����� ���� ���������� ������ �������� � ����������. �� ������� �������� ����� ��������� ������� �������: ������������� �����-�������� (���� ������ �� �������� ����������� ��� ���������� ������ � ������������ ����) �� ���������� ����� � ������������ ��������� ������ (Panasonic) ����.

�������� � ������� ����� � ������������ ������������ �� ����� ������ �� ����������� ������ (�������������). ��� ������ �������� ���� ������� ����� �������� ��� �� ��� ���������. ij����� � ������ ������. ������������ ������ �������� ��������� ������� � � ������������ � ������� ����������� ������������ � �����, ���� ���� ���������. �� ������ �� ������ ���� ���� �������� ����������� ��������, �����, �� ����������� ������� �������, ���������� �������� (�������, ������, �������), �� ����������� ������������� �������� ������ ���������� �������, ������� ��������� �� ������������. ���������� �� ������������� ������ ���� ������� �� ��������� ��������� �� ���������� ����� ������� ��� ����. �� �� �� �������� ��������� ���������. ����� �������� � ��������� ��������� ������ ������������ ���������. ��, ��������, ���� ����������� ������.

��������� ��������� ������������

1-� �����. �������� �� �������� ���� (�����, �����, ���� ������ ����������) �������������� �� ��������� �������� �� �� ���������� �����, � �� ����������� ������ ������� �4, ����������� ��� �������� � ����������� �����.

2-� �����. �� ��������� ����������� ������� ���������� ������ ���������� (�����, �����, �������) �� ����-���� ��������� ������, ����������� ��� ���������, ��������� ��������, ��������� �������� �������� ����. ��� ����� ������� ���������� �������� ������� ����� �������, ��� ����� �������� ����������.

3-� �����. ���������� ����� �������� �� ����� ������, �� ��������� ��������� ��� �������� ��� ������. ���� ���� ��������� �� ���������� ����� ��� �������� � ����������� �����.

����� �� ��� ������� �� ��� �������� � �������. ��� ������������ �������� ����� �� ����������� ��������� � �������� ���������� ����������.

����� ������ � ���������� ����������� �������� � ������������ ����������� MS Power Point. ���� ����� ����� �������� �� ������� ���������� ����� ��������: �����, ���, ���������� ��������, �������, ��� ����� �������� �����.

������� ��������� ����������� � ��������� ��������� ������ � ����-��� �����������, � ����� �������� ��������� ����� � ����� ��������� �� ������������ ���������, �������� ���������� �������� (�� ��������), �� �� ������� ������ ����. �������� ������ ������������ ����������� � �������� ��������� � ��������� � ��������� �������.

������ �� ������������ ���

����������� ������������ ��� ���������� �� ����� �������:

���������� ����������, ���������� ������� ������ ����� ����������� ��������;

�������� ������������, �������������� ��� ����� ��������� ����� �����;

�������� ������, ��� ������������� ����� ����, ���������, ��������, �������� ������, ������������� ���������� ��������� ����;

�������� ��������� �� ������ � ������ ��������� ���������� ��������; � ����� ������ ����� � �������� ��������� � ����� (�� ��������� ������������� � ����������);

��������� �������� � �������� ����� ��� ����� (� ����� ����� ��� ���� ������� ����������� ����������);

��������� ����������� ����������� �������� ��� ������������ ��� ����� ���������� ��� ���������-���������� �������; � ����������� ������ ����������� � ��������, ��������� ���������� � ����������� ������ ����������� ����������� �������;

��������� ���� � ��������, � ����� ���� ���;

�������� � ��������� ���������� ����������� ���� ��� ������������ ��� �� �������� �������� ������; ��������� ��� ��������� ����������� ��������������� ��� ������ ���� (���, �������) � �����.

2.4.3. ���������� ���������� ������������ ������ �������� � ������ �������� ��������

�� �������� ���������� �������� �������� � �������� (�ᒺ���, ������� �� ����) ������ �������� ����� ������� �� ��� �����:

��������� �ᒺ���: �) �������� ������������ �������� �����, �� ���������� � ������� (���������, �������� �������� �����, ������ ���������, �������� ��������� �������� ����); �) ����������� �ᒺ��� � ������� ���������� ����������, �� ���������� �� ��� �������� �� ��������� ��������, ��������� ������� �����������, ������� �����䳿 �� ���� ����). ���� ������� ��� ���������� ������������ ������� ��� �������� �� �����, ��� ����������, ������ � ���������.

³��������� ����������� �ᒺ��� � ����: �) ����� (������� ���������); �) ����������� ���������� (����, �������, ������, ����������, ������� ����). ���� ���������� ���������� ������ ��������� �ᒺ��� �� ���� � ������� �������, ���������� ����� �� ���������� �������� ������������ �������� �����, �������� �������� ����.

����� �������� � ���� �� ��������� �������: �) �������� �������� (���������, ��������, ������ ������, ������� �������); �) ������ ��������� �������� (����� ����� ���� � �����������); �) ������ ���������� �������� (������, �������, ���������� �������). ���� �������� ���������� �������� ��������, ����������� ������� � ��������� �ᒺ��� � ����, ���������� ������� ������������ ��������������, ����������� �������� ����������� �����, ���������� ���� ���������� �������� �ᒺ��� �� �����, ��������� ��� ������ ���������, ��������� � ��������� ��������, �������� � ������������� �������� ����������, ������������ �� �������� �� ������� ������� (���������).

���� ���������� ������ �������� (��������) �������� �� �������� �������. ����� ���: ��� ��������� ��������, ���� � ����� ����, ������ �� ���� �������� ����� ��������, ��������� ����������� ������� �� ���� �����, �������� ��������� ������ � �. ��.

���, �� ��� ��������� ������ � ������� ������ ��������� ��������������� ���������, ���������, ������ ���������� � ��������� �����. �� ���������� ������� � ������ ����� ��������������� ��������� �������� (������, ������ ���������, ����� ������� �� ��������, ����� ������� (�����), � ����� ��������� �������� �������� ����������, �1�: �����������, �1�: ϳ���������, ���������� ���������� ������������ ����.

��������, ��� ����� ������ �� ���������� ���������� ���� �������� � ����������� ���������, ��� ����������� �� �������� ������ ����� ���� ���������� � ����������� ������.

��������� ������� ����� ������ ������ �� ���� ��������� ������ ��������. �� ��������� ������ (45 ��) �������� ����������� �������� ������� ������ (1-2). �������� ������� (2�6 ���) ������� ����� ������������ �� ��������� ������� ���������� �������.

��������� ��������� ������ � ������� �� �������� �� ���������.

2.4.4. ������������ ������������� ������ � ��������� � ������� ���������� ��������

����������� ������� � �������㳿 ��������� ����� ������� ��������� � ��������� ����. ������� ������� ��������� �������� ��������� ��������� ��� ������������ ������ ��������� ���������� ������, �� � ��������� ��������� �������� �������� ������� ���������� ������ (����. 2.8).

������ ������������ ������������-������������� ������ � ����������� ������ ����� ������ ����� ������� ����, ���� ������ ������� ������������ �� �������� � ������������ �������� � �������� �������� ����������� �� ������ ������� �����.

����������� � �������� ���������� ��������, ������� � ����, ����� �������� ���������� ��������, �� ����� ������� ���� ������������:

1. ��������� �������㳿 �������� (���) ������� � ���� ������� ��������� ������� �� � �������� �������� ����� ��������.

������������ ��� ������������� �������� �� ���� ����������� ������� � ��������������� ���� ����������� �����.

����������� ������������ ��� ����� ���������� ����������� ���������� �������� ����� �������� ��� ��������� ��������� ����������� ��������� � ������.

2. �� � ����-�� ���� ������ ��������, ��� ������ ���� ���������� �� ��� ������ ����������� �������: ��� ��������� �����������-���������� ������� (���, �� � ��� ���� �����?�), ��� ������� � ��������� ���� ����������, ��� ���������� � ������������ ���������, ��������� ����� � �������, ����� ���� ��������� ��������� �� ������������� ������, ��� �������� �������� � ������������, ��� ���������� ������� � ������������ ���������� � ��� ��������� ��������� ������.

��������, �� ������������ ��� ������ ������ ���� ����, ����� ���� �������� ���������� ����������� ������������, ����� �������� ���������� � �������� �������, ��������� ����� ������� �������� ���� ��������� �� ����������� ������������-���������� ������������ �������� ��������, ��������� ������ ������ �������� � ������������� ��������.

� ������ � ��� ������ ��������� ������ ���� ����� (�� �. �. ���������):

���������� ��������� ��������� ����� ������� ��������� ���������� ��������.

������������� ������ ������������� ������ ��� ������ �������� � ���������� � �������������� ���.

����������� �������� �������� ����� ��������� ����� ���� ������, ������������ ����� ������� � ������ ��������� ����������, ����� ��������� � ������������ ��������, ���������� �������� � �������, ������������ ����� ����� ���� ���������, ��������� ����� � �������.

������������� ������ ������ �� �������� ��������� ���������� � ��������� �� ������� ������� �����.

����������� ����������� ��������� �������� �������� ���� � ����� ������ � ����������, ���������� ����� ��� �����������, ������������ �� ����� ������� � ������ ���������� � ���������� ����� ����������.

�������� ��������� ��������� ������� � �������� � �������� � ����-���� ���, ����������� ����� ������ ����, ���������� ��������, ���������� ������������.

���� �������� �� ��������� �����, ��������� ��������� ��������� �������� �� ���� ����������� �������.

2.4.5. ������ � ���������� � ��������

ϳ������� �� ����������� ���� �������� ��������

ϳ������� � �������� ������� ��������� ����� �����, ����� ����� ������������ ���������. ³� � ����� ����� � �������� ������ ����� ��� ������ � ���������� � �������������� ���, ���� �� ����� ��������� ������ �������� �������� ������� ��������.

����� �������� ����� �� �������� ��������� �������� �������� ���:

����� ���������� �������� ��������� �������.

����������� ������� � ��������� ����� ������ ������������ �������� (����).

ϳ�������������� ����� ����������� �������� ����� ��������, ���������� � �������� ��������� ����.

׳��� ����������� �������� �����, ������������ ��������� ��������� ����� �� ��������.

���������� ������ ��������� ��� ������������ ��������.

��������� ������ ��������, �� ������ ���������� ������� �������� �� ��������.

�������� ��������� ������� ���������� ����� (������ �������� � ����������, �������� ������, ���������� ��������, ������� �������, ������� �������� ������, �����, ���� ���������� ��������� ����������), �� ����������� ��������� ���� � ��������� ����� ������ � ������������ �� ��� �� ����������.

³�������� ���������� ������ (������������ ��� ��������� � ����������, �������� ��� ����������� ������� �����, ��� ���������� �� ������������ �������� ����, ������ � �������� ����� ���� ��������� ����).

������ ��������� ����������� ��������, ����������� �������, �� �������� ����� ��������� �����.

�� �����, ����������� �������� �������� ������ �������� �� ����, �������� ����� �������� (���) ����� ������������� �������� ���������.

����� ��������� � ���������� �������� �� ������������ ������������������ ���� �������� (����): ���� ������������ �������� ����������� ����� � � ������� ��� ������������ � �������������� ���.

ֳ������������ ������ � ���������� ������ ���������� ���� ����������� ��������� � �����������, ������ ��������� �����������, ������� ����� ��� ���������� ������ ������ �� �������� ������, ��������� �� �������� ����������� ������������.

� �������� �������� �������� ����������� � ��� ���� ������ � ����������:

����������� �������;

��������� ����� ������;

��������� ��������� � ����� ����;

������ ������������� �����, �������� ���������;

���������� ���� ������ � ��������;

�������������� ����� ������� ��� ���� � ������ �������;

��������� ������� ��� ����������� ������� �����, ��� ���������� � ������������ ���������;

����� �������, ���������, ����;

��������� ������ � ����������;

�������� ������� ������ ������, ���� ����, ���������� ������� ����� �������� �������;

������ � ��������� �� ��������� (���������, ������������, ������ ���, �� ������� ���, ������� ��������� ����).

�������� ����� ��������� ��������� ���� ������ � ����, �� �� ��������� ������� ��� ����� �� �������� �� ���������� ��������, �������� �������� � ������� ������ ���� � ��������������. ���� ������ � ���������� ������� �� ���� ���������� � �� ��������� �������� �� ������������ ������� � ��������.

������ ����� ����, �� ���������� ������ � ����������, �������� � ����. 2.9.

2.5. ���������� ���������� �������� �������� � �������� 2.5.1. �������� �������� ��������

�������� �� ����������� ������� � ����� � ������������ ��������� ����� ��������, ������� �������.

� �������� ��������������� ����� ������� ����� ����, �� ���������� ����� �������� �����, ���� � ������ �������� �� ��������� (�� � ������, ��� � � �