Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Найбільше схильні вірити чужим обіцянкам ті, хто ніколи не додержує своїх власних... / Володимир Державин

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.


11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації

Заходи щодо розвитку бухгалтерського обліку мають на меті покращення методологічного і організаційного стану зазначеної системи як складової загального процесу управління. При цьому ефективність заходів по вдосконаленню може бути виражена як в економічних, так і в якісних показниках. Економічні показники отриманих зрушень характеризують зменшення обсягу затрат трудових, часових і грошових. Якісні показники відбивають ступінь поліпшення методології, організації, техніки бухгалтерського обліку. Найбільш повна характеристика ефективності заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку досягається в результаті комплексного розгляду досягнутих зрушень.

До характеристик ефективності заходів з удосконалення бухгалтерського обліку належать показники:

· зменшення трудомісткості робіт;

· зменшення витрат на проведення облікових робіт;

· питома вага працівників механізованої праці в апараті бухгалтерії;

· частка механізованої праці в загальних трудових затратах.

Зменшення трудомісткості в результаті впровадження заходів по удосконаленню облікової системи визначають за допомогою розрахункового коефіцієнта ефективності зниження трудових затрат:

К з.т.з = То і, (11.1)

де То , Ті — відповідно трудові затрати до і після проведення заходів. Показником економічної ефективності є розрахунковий коефіцієнт зниження вартості затрат на виконання облікових робіт, який визначається за допомогою показників вартості живої Со та уречевленої Сі праці з діючих і запропонованих умов:

Кз.в.в. = Соі. (11.2)

Абсолютна (Еа) і відносна (Ев) економія витрат визначаються відповідно за класичною схемою:

Еа = Со – Сі; (11.3)

(11.4)

Показник питомої ваги працівників автоматизованої праці характеризується співвідношенням кількості працівників автоматизованої праці до загальної кількості працівників:

ПВп.а.п = Кп.а.пз.о.п, (11.5)

де Кп.а.п, Кз.о.п — загальна кількість працівників відповідно автоматизованої праці і облікових працівників.

Частину автоматизованої праці у загальних витратах на проведення облікових робіт розраховують як співвідношення суми добутку кількості працівників, зайнятих автоматизованого працею, коефіцієнта автоматизації до загальної кількості працівників.

Важливими показниками організації облікового процесу виступають рівень автоматизації бухгалтерського обліку в установі та рівень механізації трудового процесу облікового працівника (Ра, Рм.т.п), які визначають розрахунковими операціями з простими, отриманими в результаті вимірювань, показниками:

(11.6)

де Ороб — обсяг облікових робіт;

Зч — затрати часу на виконання облікових робіт;

Оо.р.м — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником на робочому місці з використанням засобів обчислювальної техніки;

Оо.р.р — обсяг робіт, виконаних обліковим працівником вручну;

(11.7)

Ефективність автоматизації обліку визначається не тільки в цілому, а й за окремими етапами та операціями облікового процесу.

Втім більшість заходів щодо організації процесу бухгалтерського обліку не підлягають прямому розрахунку і визначенню ефекту у грошовому вимірі, впливаючи при цьому на підвищення ефективності всіх функцій управління установою.

Рівень автоматизації облікового процесу безпосередньо впливає на обсяг трудових затрат облікового апарату, швидкість та якість виконання облікових завдань, а отже й якість виконання управлінських рішень. Впровадження автоматизованої системи обробки інформації щодо процесу бухгалтерського обліку потребує і впровадження проекту визначення ефективності зазначеного заходу.

Здійснення розрахунку витрат на розробку та впровадження проекту автоматизації облікового процесу слід починати з визначення складу останніх. Зокрема, до зазначених витрат відносять витрати по оплаті підприємству — виконавцеві проекту програмного продукту від моменту його підготовки до впровадження, а також придбання, налагодження та впровадження засобів передавання та обробки даних. Отже, витрати на розробку та впровадження проекту Кр визначаються за формулою:

Кр = Кп + Кк, (11.8)

де Кп — витрати установи на оплату послуг підприємства — виконавця проекту;

Кк — капітальні витрати на придбання обчислювальної техніки.

Показниками ефективності автоматизації бухгалтерського обліку виступають:

· річна економія;

· річний економічний ефект;

· коефіцієнт економічної ефективності;

· термін окупності.

Показник річної економії від впровадження системи автоматизованої обробки інформації є розрахунковим і визначається на підставі показників річної економії, отриманої за рахунок удосконалення управління при використанні інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку (тис. грн) та річної економії, отриманої від зменшення витрат на обробку бухгалтерської інформації в умовах автоматизації бухгалтерського обліку (тис. грн), шляхом їх сумування.

Очікуваний річний економічний ефект (ЕЕр) визначається за формулою:

ЕЕр = Ен Кр,

де Ен — нормативний коефіцієнт капітальних вкладень (Ен » 0,15).

Коефіцієнт економічної ефективності витрат на розробку та впровадження проекту визначається співвідношенням річної фактичної економічної ефективності річних витрат на розробку та впровадження й обслуговування проекту. Порівняння нормативного коефіцієнта капітальних вкладень та коефіцієнту економічної ефективності (Кее) при абсолютній перевазі останнього свідчить на користь прийняття рішення про впровадження проекту автоматизації бухгалтерського обліку. При цьому термін окупності витрат Кр визначається за формулою:

Ток = Кр/ЕЕр.

Згідно з установленою величиною Ен допустимий термін окупності витрат на розробку (прив’язку) та впровадження проекту дорівнює 3,3 року.

Результати означених розрахунків оформлюються у таблиці і слугують обґрунтуванню до плану автоматизації бухгалтерського обліку установи.

Контрольні питання

1. Процес організації планування розвитку бухгалтерського обліку .

2. Види планів розвитку бухгалтерського обліку.

3. Методика впровадження облікових завдань.

4. Що таке ефективність заходів з розвитку бухгалтерського обліку і контролю?

5. Показники ефективності заходів з розвитку бухгалтерського обліку .

6. Методика розрахунку ефективності автоматизації.


Книга: Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.

ЗМІСТ

1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Свірко С. В.. Розділи 9-11. Додатки.
2. РОЗДІЛ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ. 9.1. Основи організації обліку грошових коштів і розрахунків
3. 9.2. Організація обліку грошових коштів у касі
4. 9.3. Організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
5. 9.4. Організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
6. 9.5. Організація розрахунків з іншими кредиторами
7. РОЗДІЛ 10. ОРГАНІЗАЦІЯ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ. 10.1. Основи організації бухгалтерської звітності
8. 10.2. Поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності
9. 10.3. Організація інвентаризації
10. 10.4. Організація складання звітності
11. 10.5. Організація подання звітності
12. РОЗДІЛ 11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 11.1. Основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку
13. 11.2. Плани розвитку бухгалтерського обліку
14. 11.3. Методика організації впровадження облікових завдань
15. 11.4. Ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
16. ДОДАТКИ
17. Список літератури

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate