Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Переконання, які ти не готовий відстоювати зі зброєю в руках, – не більше, ніж точка зору. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Страхування. С. С. Осадець


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКА ШКОЛА


Страхування. С. С. Осадець

підручник
В идання друге, перероблене і доповнене
Керівник авторського колективу і науковий редактор доктор економічних наук, професор С. С. Осадець
Затверджено Міністерством освіти і науки України


КИЇВ 2002
ББК 65.27   Розповсюджувати та тиражувати
С 83 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти :
В. І. Грушко , д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
Д. В. Полозенко , д-р екон. наук, проф., акад. АЕНУ (Науково-дослідний фінансовий інститут при  Міністерстві фінансів України)Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-161 від 17.01.02
С 83 Страхування : Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с.
ISBN 966–574–374–0
Підручник перероблено і доповнено відповідно до змін у законодавстві, уточненої типової програми нормативної навчальної дисципліни «Страхуван­ня». У ньому з позицій теорії і практики страхової справи в умовах рин­кової економіки і з урахуванням специфіки її формування в Україні розкри­ то зміст, принципи і класифікацію страхування. Показано природу страхових ризиків, методи їх оцінювання. Висвітлено великий комплекс питань, пов’яза­них із функціонуванням страхового ринку. Викладено основи особистого страхування, страхування майна і відповідальності, перестрахування.   У підручнику читач знайде відповіді на запитання щодо розрахунку страхо­вих тарифів, формування доходів і витрат, оподаткування, організації резервів, оцінювання фінансової надійності страхових компаній та здійснен­ня державного нагляду за їхньою діяльністю.
Книга може бути корисною також для вивчення дисципліни «Страхові послуги».
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вищих навчальних закладів і факультетів, слухачів шкіл і інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, фінансових органів, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.
ББК 65.27
© С. С. Осадець та ін., 2002
ISBN 966–574–374–0 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

Підручник
Видання друге, перероблене і доповнене
Керівник авторського колективу і науковий редактор доктор економічних наук,  професор Осадець Семен Степанович
Редактор О. Бондаренко
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Технічний редактор Т. Піхота
Коректор Л. Тютюнник
Верстка О. Бабич
Підписано до друку 02.07.02. Формат 60 ´ 90/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 35,11
Умов. фарбовідб. 35,55. Обл.-вид. арк. 41,71. Наклад 8500 прим. Зам. № 01-2186
Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000
Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 446-64-58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Артюх Тетяна Михайлівна , канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — розділи 8 і 10 .
Бабко Володимир Леонідович, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка — підрозділ 18.1 .
Бабко Тетяна Віталіївна, викладач УФБШ, заступник Генерального директора страхової компанії АКВ «Гарант» — розділ 15 і підрозділ 16.2 .
Бушанський Анатолій Володимирович, канд. фіз.-мат. наук — підрозділи 18.2 і 18.3 (разом з М. Д. Лутаком та Н. В. Опольс ь кою ).
Гаманкова Ольга Олексіївна , канд. екон. наук, доцент кафедри фі нансів підприємств і страхової справи КНЕУ — розділи 2 і 19 (крім підро з­ділу 19.4) .
Горянська Світлана Володимирівна , канд. екон. наук, доцент ка федри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — підрозділ 11.1 .
Гришин Георгій Володимирович , канд. екон. наук, страховий брокер «Oakeshott insurance Cjnsultants Ltd, London» — підрозділ 13.1 .
Зубарєв В’ячеслав Ігорович, заступник начальника департаменту Мінфіну України — підрозділ 4.1, розділ 7 (разом з І. В. Яковенком ).
Клапків Михайло Семенович , канд. екон. наук, доцент ТАНГ — розділи 3 і 12 .
Колотило Ольга Данилівна , старший викладач кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — підрозділ 13.4 .
Кривошлик Тетяна Дмитрівна , старший викладач кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — розділ 14 .
Лутак Микола Дмитрович, канд. екон. наук, доцент, президент Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) — під роз­діли 15.2 і 18.2 (разом із А. В. Бушанським, Н. В. Опольською ).
Махно Василь Потапович, президент ЗАТ СК «Аміна» — підрозділи 5.1 і 5.3 .
Мних Микола Володимирович , канд. екон. наук, доцент, зав. кафедри Академії муніципального управління — розділ 6 .
Мурашко Олена Володимирівна , канд. екон. наук, доцент кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — розділ 20 .
Нельга Павло Олександрович , заступник директора Київської міської дирекції НАСК «Оранта» — підрозділи 17.4 і 17.5 .
Непочатова Лариса Михайлівна, канд. техн. наук, голова правління СК «Бусін» — підрозділ 13.2 .
Нечипоренко Віталій Ігорович , старший викладач кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ, заступник голови правління Страхової групи «ТАС» — підрозділи 5.2 і 5.5 .
Опольська Наталія Володимирівна, нач. управління Міністерства фінансів України — підрозділи 18.2 та 18.3 (разом з А. В. Бушанським та М. Д. Лутаком )
Осадець Семен Степанович , д-р екон. наук, професор, заступник завідувача кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ, керівник магістерської програми «Страховий менеджмент», керів ник авторського колективу — вступ, розділи 1, 4 (крім 4.1), підрозділ 11.2, словник страхових термінів .
Пилипенко Марина Юріївна, заступник директора зі страхування СК «Надра» — підрозділ 5.4 .
Поддєрьогін Анатолій Микитович , канд. екон. наук, професор, зав. кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — підрозділ 19.4 .
Сахар Ігор Іванович , віце-президент Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) — підрозділ 13.3 .
Сахненко Сергій Васильович — зав. відділом Акціонерної страхової компанії «Алькона» — підрозділ 11.3 .
Татаріна Тетяна Володимирівна , старший викладач кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — підрозділи 17.1—17.3 .
Тригуб Микола Якович , Глава Представництва «Москва-Ре» в Україні, доцент кафедри фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ — розділ 9 .
Ціркун Олена Ігорівна , старший викладач кафедри іноземних мов КНЕУ — англомовний текст страхових термінів та змісту .
Яковенко Ігор Валентинович , канд. екон. наук, доцент, радник голови правління Української пожежної страхової компанії — підроз діл 4.1 , розділ 7 (разом із В. І. Зубарєвим ).Книга: Страхування. С. С. Осадець

ЗМІСТ

1. Страхування. С. С. Осадець
2. ВСТУП
3. СТРАХУВАННЯ І ЙОГО МІСЦЕ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ . Розділ 1 Сутність, принципи і роль страхування 1.1. Необхідність і форми страхового захисту
4. 1.2. Витоки страхування
5. 1.3. Сутність і функції страхування
6. 1.4. Принципи страхування
7. 1.5. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки
8. Розділ 2 КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХУВАННЯ 2.1. Поняття класифікації та її значення
9. 2.2. Класифікація страхування за об’єктами
10. 2.3. Обов’язкове і добровільне страхування
11. Розділ 3. C трахові ризики 3.1. Поняття та види ризиків
12. 3.2. Ризик-менеджмент і страхування
13. Розділ 4. СТРАХОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (КОМПАНІЯ). 4.1. Загальна характеристика  становлення та розвитку страхового  ринку У країни
14. 4.2. Види страхових компаній  і порядок їх створення
15. 4.3. Стратегія страхової компанії
16. 4.4. Організаційна  структура страхової компанії
17. 4.5. Ресурси страхової компанії
18. 4.6. Органи управління  страховою компанією та їхні функції
19. 4.7. Об’єднання страховиків та їхні функції
20. Розділ 5. М аркетинг у страхуванні. 5.1. Поняття, значення і продукти  маркетингу в страхуванні
21. 5.2. Маркетингові дослідження  і маркетингова політика страховика
22. 5.3. Страхові посередники
23. 5.4. Реклама страхових послуг
24. 5.5. Реалізація страхових послуг
25. Розділ 6. ДОГОВОРИ СТРАХУВАННЯ. 6.1. Поняття, зміст і основні вимоги  до страхових договорів
26. 6.2. Права та обов’язки суб’єктів страхового зобов’язання
27. 6.3. Процедура підготовки та укладання договору
28. 6.4. Вирішення спорів і припинення дії договору
29. Розділ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 7.1. Правове забезпечення страхування
30. 7.2. Структура, завдання та функції органів державного нагляду за страховою діяльністю
31. 7.4. Напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
32. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ. Розділ 8. CТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ. 8.1. Страхування життя та його основні види
33. 8.2. Змішане страхування життя
34. 8.3. Страхування ренти і пенсій
35. Розділ 9. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. 9.1. Страхування від нещасних випадків, його основні види та форми здійснення
36. 9.2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків
37. 9.3. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків
38. Розділ 10. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. 10.1. Обов’язкове медичне страхування
39. 10.2. Добровільне медичне страхування

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate