Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
У митців Божа іскра в серцях, у вождів Божа іскра в очах. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА


Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Київ 2002

ББК 65.261.8   Розповсюджувати та тиражувати

М 65 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

О. С. Любунь, канд. екон. наук, доц. (Ін-т екон. та права «Крок»)

В. І. Грушко, д-р екон. наук, проф. (Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1830 від 11.12.01

М 65 Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. — К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.

ISBN 966–574–361–9

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить до спеціальних норма­тивних фінансових дисциплін для підготовки магістрів за програмою «Управ­ління державними фінансами».

Дисципліна має теоретично-прикладний характер. У теоретичному плані вона роз­ширює та поглиблює знання студентів про сутність і роль місцевих фінансів в еко­номічному і соціальному розвитку адміністративно-територіаль­них утворень, розглядає порядок формування та використання фондів фінан­со­вих ресурсів. У прикладному — дає майбутньому фахівцю можливість об’єк­тивно оцінювати еко­номічні процеси, що відбуваються в регіонах.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.

ББК 65.261.8

Навчальне видання

Гапонюк Микола Анатолійович

Яцюта Валерій Петрович

БУРЯЧЕНКО Андрій Євгенович

СЛАВКОВА Алла Аркадіївна

Місцеві фінанси

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Редактор Л. Чуприна. Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Л. Лембак. Верстка І. Пантюхової

Підписано до друку 18.04.02. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 10,69.

Умов. фарбовідб. 10,8. Обл.-вид. арк. 12,29. Наклад 1000 прим. Зам. № 01-2286.

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел./факс: (044) 458-00-66; 446-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

 © М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта,

А. Є. Буряченко, А. А. Славкова, 2002

ISBN 966–574–361–9 © КНЕУ, 2002

Книга: Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА

ЗМІСТ

1. Місцеві фінанси. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни  / М. А. ГАПОНЮК, В. П. ЯЦЮТА, А. Є. БУРЯЧЕНКО, А. А. СЛАВКОВА
2. ВСТУП
3. 1. ТИПОВА ПРОГРАМА
4. 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2.1. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ Тема 1. Місцеві фінанси в складі фінансової системи України
5. Тема 2. Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів
6. Тема 3. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
7. Тема 4. Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
8. Тема 5. Міжбюджетні відносини, їх складові
9. Тема 6. Управління фінансами та фінансовий контроль на регіональному рівні
10. Тема 7. Фінансове забезпечення підприємств комунальної форми власності
11. Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах
12. 2.2. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
13. 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
14. 2.4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ
15. 2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
16. 3. Питання для підсумкового контролю
17. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
18. Додатки

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate