Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Боги карають людей тим, що виконують їхні нерозумні бажання. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: монографія / І.В. Кривов’язюк, І.О. Цимбалюк – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 215 с.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О.

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

НА РЕГІОНАЛЬНИХ
СИРОВИННИХ РИНКАХ

МОНОГРАФІЯ

Схвалено до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету

ЛУЦЬК

РВВ ЛНТУ

2009


УДК 332.025.12.009.12

ББК 65.298 я 7

К 82

У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках. Особливу увагу приділено вивченню і подальшому урізноманітненню напрямків регулювання конкурентних відносин на ринку молока для промислової переробки.

Робота розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі регіональної економіки, широке коло читачів.

Під науковою редакцією доктора економічних наук, професора, академіка НАН України Бойка Є.І.

Рецензенти:

Топіха В.І., доктор економічних наук, професор;

Васильчак С.В., доктор економічних наук, професор;

Павлов В.І., доктор економічних наук, професор;

Вахович І.М., доктор економічних наук.

Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О.

К-82  Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: Монографія. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 215 с.

ISBN 978-966-1532-00-6 Ó Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О, 2009


ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ СИРОВИННИХ РИНКАХ

7

1.1. Сутнісна характеристика конкурентних відносин на регіональних ринках і механізм їх регулювання

8

1.2. Методологія оцінки ефективності конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках

36

1.3. Досвід державного регулювання  конкурентних відносин: національна та закордонна практика

51

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ МОЛОКА ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПЕРЕРОБКИ (НА МАТЕРІАЛАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

64

2.1. Загальна характеристика конкурентного середовища на регіональному ринку молока для промислової переробки 

65

2.2. Оцінка економічної конкуренції на регіональному ринку молока для промислової переробки

85

2.3. Оцінка дієвості конкурентних відносин на регіональному ринку

101

РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РЕГІОНАЛЬНИХ СИРОВИННИХ РИНКАХ

116

3.1. Прогнозування розвитку конкурентного середовища на сировинних ринках

3.2. Стратегія розвитку інституційної сфери регулювання конкурентних відносин

117

129

3.3. Вдосконалення регулювання конкурентних відно-син на сировинних ринках на регіональному рівні

146

3.4. Розвиток державної сфери регулювання конкурентних відносин

160

ВИСНОВКИ

172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

176

ДОДАТКИ

190


Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: монографія / І.В. Кривов’язюк, І.О. Цимбалюк – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 215 с.


Сучасна ринкова економіка є складним організмом, елементи якого, функціонуючи, вступають у взаємодію один з одним на основі розгалуженої системи правових норм і об’єднуються поняттям ринок. Вона немислима без створення сприятливих умов розвитку здорової конкуренції, забезпечення якої вимагає постійної наполегливої роботи щодо запобігання порушень конкуренційного законодавства, в першу чергу, з боку природних монополій та в аграрному секторі економіки, здійснення заходів щодо моніторингу соціально-економічних наслідків демонополізації соціально важливих ринків.

Нині, на етапі розвитку ринкової економіки, важливо визнати ту обставину, що теоретичні і практичні аспекти методології, методики і напрямів у плані розбудови механізму регулювання конкурентних відносин на регіональних ринках України значною мірою зорієнтовані на розв’язання лише окремих локальних проблем. При цьому нерідко такі проблеми розв’язуються без необхідного наукового обґрунтування, тому без належного опрацювання механізму регулювання конкурентних відносин немає сенсу говорити про становлення і розвиток регіональних ринків, що є підвалинами розвитку усієї економіки України. Якщо у сфері економіки відсутні заходи протидії проявам монополізму, регіональний ринок занепадає. За таких умов часто не ставиться завдання належного обґрунтування формування механізму регулювання конкурентних відносин в масштабах цілих галузей, а оцінка таких явищ переважно здійснюється лише в межах окремих товарів.

Все це означає, що дана проблема має тісний зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями, а також те, що побудова механізму регулювання конкурентних відносин знаходиться на стартовому етапі.

Природа монополізму та конкуренції, вивчення механізмів її регулювання, формування конкурентного середовища на регіональних ринках привертали увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, проблеми конкуренції та конкурентних ринків висвітлено у роботах Дж.М.Кейнса, А.Маршалла, М.Портера, А.Сміта. В працях Дж.Робінсона, Е.Чемберліна було закладено основи теорії недосконалої конкуренції. Класична модель просторової конкуренції була введена Х.Хотеллінгом. Проблеми формування конкурентного середовища на регіональних ринках досліджували А.Леш, У.Рейлі, Н.Девлетоглоу, С.Авдашева, А.Новоселов, Н.Розанова та інші.

Проблемам функціонування господарських систем в сучасних умовах присвячені праці Дж.Деніелса, Е.Долана, Дж.Каттана, К.Макконела, Х.Рандака, Дж.Сакса, П.Самуельсона.

Теоретичні засади формування конкурентних відносин на різних ринках представлені доробками Л.Абалкіна, В.Абрамова, П.Бєлєнького, Є.Бойка, З.Борисенко, С.Васильчак, Д.Гладких, І.Дахно, М.Єрмошенка, Я.Жаліло, Н.Жуковської, М.Козоріз, О.Костусєва, А.Мельник, Н.Мікули, С.Нікітіна, В.Павлова, Ж.Поплавської, І.Стародубровської, В.Топіхи, Ю.Юданова та ін.

Проте, недостатня конкретизація в економічній літературі питання впливу державної та інституційної сфер регулювання на ефективність функціонування регіональних сировинних ринків вимагає уточнення їх змісту та потребує подальшого дослідження.

Особливої уваги вимагає дана проблема на стратегічно важливих ринках, яким, зокрема, є ринок молока для промислової переробки. Забезпечення умов ефективного застосування тих чи інших регуляторних заходів на даних ринках повинне займати пріоритетне місце у здійсненні внутрішньої стратегії уряду, оскільки від стану ринку молока для промислової переробки і від ефективності його функціонування залежить продовольча і економічна безпека держави.

Необхідність створення ефективного конкурентного середовища, визначення факторів та забезпечення дотримання основних принципів здорової конкуренції на регіональних сировинних ринках, запобігання виникненню монополізму в усіх його проявах – усе це в комплексі зумовило актуальність проведеного дослідження та його науково-прикладне значення.

Книга розрахована на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, керівників і спеціалістів органів державного та регіонального управління, місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться питаннями розвитку конкурентного середовища на регіональних ринках.


Книга: Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: монографія / І.В. Кривов’язюк, І.О. Цимбалюк – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 215 с.

ЗМІСТ

1. Кривов’язюк І.В., Цимбалюк І.О. Механізм регулювання конкурентних відносин на регіональних сировинних ринках: монографія / І.В. Кривов’язюк, І.О. Цимбалюк – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2009. – 215 с.
2. РОЗДІЛ І
3. РОЗДІЛ ІІ
4.
5. РОЗДІЛ ІІІ
6. ДОДАТКИ
7.
8. Показник Формула

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate