Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не додавай знесиленим журби, не добивай зневір’ям підупалих... / Павло Грабовський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.


image


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Л.Г. Ліпич, І.В. Чорнуха, І.О. Цимбалюк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Монографія

Луцьк

Вежа-Друк
2015


УДК 65.016.1:330.341.1

ББК 65.052.201.1я73

Л 61

Рекомендовано до друку Вченою радою
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(протокол № 3 від 29.10.2015 p.)

Рецензенти:

Ковальська Л. Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та підприємництва Луцького національного технічного університету;

Крикавський Є. В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка».

Ліпич Л. Г.

Л 61 Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції [Текст] : монографія / Любов Григорівна Ліпич, Ігор Вікторович Чорнуха, Ірина Олександрівна Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 212 с.

ISBN 978-617-7272-43-3

У монографії розроблено теоретико-методичні та прикладні основи формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції. Визначено її сутність, доповнено види конкуренції, розкрито її вплив на формування стратегії розвитку підприємства. Удосконалено методику аналізу інтенсивності інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища та визначено систему показників оцінювання конкурентного потенціалу будівельних підприємств.
Сформовано матрицю альтернативних стратегій розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції.

Видання рекомендоване науковій спільноті, керівникам, управлінцям, менеджерам усіх рівнів та іншим зацікавленим особам.

УДК 65.016.1:330.341.1

ББК 65.052.201.1я73

ISBN 978-617-7272-43-3

©Ліпич Л.Г., Чорнуха І.В., Цимбалюк І.О., 2015

©Гончарова О.В. (обкладинка), 2015


ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 7

1.1 Сутнісна характеристика конкуренції: її види та значення  7

1.2 Теоретичні основи інвестиційної конкуренції та її вплив на розвиток будівельних підприємств  24

1.3 Стратегія розвитку підприємства в умовах інвестиційної конкуренції 47

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 67

2.1 Загальна характеристика будівельної галузі України  67

2.2 Методика аналізу зовнішнього інвестиційного конкурентного середовища діяльності будівельних
підприємств  84

2.3 Оцінювання інвестиційної конкуренції мезосередовища будівельного підприємства  105

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 120

3.1 Концепція впливу інвестиційної конкуренції на розвиток будівельних підприємств  120

3.2 Методика оцінювання конкурентного потенціалу будівельного підприємства  134

3.3 Формування стратегічних альтернатив та вибір стратегії розвитку будівельного підприємства за умов інвестиційної конкуренції 143

ВИСНОВКИ 163

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 169

ДОДАТКИ 191


Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств у сучасних умовах вимагає від них постійних еволюційних зусиль в напрямку вдосконалення структури управління, розширення ринків збуту, підвищення якості продукції та послуг, розробки інвестиційної привабливості, за умов врахування максимальної кількості чинників динамічного конкурентного середовища. Вітчизняні підприємства мають не просто пристосовуватись до змін, а випереджати їх, що обумовлює необхідність формування ефективної стратегії розвитку.

Запровадження стратегічного планування на вітчизняних підприємствах має ряд переваг, а саме: забезпечення найбільш ефективного розподілу ресурсів; використання комплексного підходу до підприємства і його оточення; мінімізація нераціональних дій підприємства у подоланні несподіваних ризиків та покращення координації його діяльності. Загалом, стратегічне планування є ефективним засобом підвищення спроможності підприємства долати зміни та сприяє баченню перспектив підприємства.

В умовах ринкових перетворень конкуренція є вагомим фактором, що впливає на діяльність підприємства, визначає умови його функціонування, виступає спонукальним мотивом запровадження інновацій та пошуку джерел інвестування. Для забезпечення високої ефективності функціонування та розвитку підприємства у стратегічній перспективі необхідно сформувати принципово нові організаційні умови, переглянути функціонуючі в економіці методи управління та підходи до формування стратегій розвитку підприємств. В даному контексті принципово важливим є визначення теоретичних та практичних підходів щодо формування стратегії розвитку з врахуванням умов середовища діяльності підприємства та діючої на ньому конкуренції.

Зважаючи на специфіку будівництва, інвестиційний чинник є рушійною силою та метою конкуренції, він має визначальний вплив на розвиток кожного окремого підприємства. Обсяг забезпечення підприємств інвестиціями обумовлює рівень конкурентоспроможності кожного з них. Стратегічний успіх будівельного підприємства в умовах конкурентного ринку залежить від здатності його управлінського персоналу швидко адаптуватись до мінливих умов, приймаючи відповідні рішення, та залучати достатні інвестиційні ресурси для реалізації будівельних проектів та подальшого розвитку. За таких умов важливим напрямом їх ефективної діяльності стає формування стратегії розвитку в умовах інвестиційної конкуренції.

Вагомий внесок у дослідження теоретичних та прикладних аспектів формування стратегій розвитку та інвестиційної діяльності підприємств здійснили такі науковці, як І. Ансофф, В. Василенко, В. Верба, А. Гапоненко, Ф. Горбонос, А. Дунська, Л. Забродська, В. Залунін, В. Іванюта, Б. Карлоф, Л. Квасній, О. Кравченко, Л. Ліпич, Л. Федулова, М. Мескон, Н. Непогодіна, Т. Омельяненко, І. Парій, В.Пастухова, Й. Петрович, М. Портер, М. Саєнко, А. Томпсон, А. Стрикленд, З. Шершньова та ін.

Проблеми конкуренції знайшли своє відображення у роботах вітчизняних та зарубіжних науковців таких, як Г. Азоєв, І. Дегтярьова , І. Кірцнер, О. Лемик , А. Мохненко, О. Рибакова, Дж. Робінсон, Ж. Семчук, Р. Фатхутдінов, Ф. Хайєк, Е.Чемберлен, І. Чемерис, Л. Янковська та ін.

Незважаючи на високий рівень наукових доробків вищезазначених авторів недостатньо уваги приділено формуванню стратегії розвитку підприємств в умовах обмежених обсягів інвестицій, які визначають їх подальше функціонування, що й обумовило доцільність вибору теми дослідження.

Врахування умов загострення інвестиційної конкуренції між будівельними підприємствами займає пріоритетне місце у формуванні стратегії їх розвитку, оскільки від обсягу залучених інвестицій залежить їх подальше функціонування – усе це в комплексі визначило актуальність теми дослідження і його науково-прикладне значення.

Метою монографії є наукове обґрунтування теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції.

Методологічну базу дослідження становить сукупність загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, в яку увійшли: метод порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення, аналогії, статистичного аналізу, економіко-математичного моделювання, формалізації, ситуаційного аналізу та інші методи.

Інформаційну базу дослідження склали наукові праці провідних українських та зарубіжних науковців, законодавчі та нормативні акти України, статистичні щорічники Державного комітету статистики України, а також матеріали власних досліджень та спостережень.

Основними результатами теоретико-методичного та прикладного характеру, що одержані у процесі дослідження та відображені у монографії, є: розроблена комплексна модель гармонізації конкурентного середовища будівельного підприємства, удосконалена методика аналізування інтенсивності інвестиційної конкуренції зовнішнього середовища будівельних підприємств та система показників оцінювання конкурентного потенціалу будівельного підприємства; подальший розвиток визначення сутності поняття «інвестиційна конкуренція» та механізму формування стратегії розвитку шляхом побудови матриці альтернативних стратегій в умовах інвестиційної конкуренції.

Монографія характеризується значною теоретичною цінністю, оскільки ґрунтовно відображає концептуальні основи формування стратегії розвитку будівельного підприємств в умовах інвестиційної конкуренції. А прикладний характер книги полягає у тому, що розроблені методичні положення і практичні рекомендації щодо формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції сприятимуть зменшенню кількості збиткових підприємств, стабілізації їх діяльності, а також підвищенню рівня розвитку будівельних підприємств.


Книга: Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.

ЗМІСТ

1. Ліпич Л. Г. Формування стратегії розвитку будівельного підприємства в умовах інвестиційної конкуренції : монографія / Л. Г. Ліпич, І. В. Чорнуха, І. О. Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 211 с.
2. РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА УМОВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
3. РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
4. РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
5. ВИСНОВКИ
6.
7. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
8. ДОДАТКИТаблиця А.1

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate