Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Одержавши крила, людина придбала якості не ангела, а сатани. / Олександр ДОВЖЕНКО

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.


2.3. Нарахування та облік амортизації

Об’єктом амортизації є основні засоби (крім землі).

Амортизація (знос) нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, який визначається підприємством при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Фактори, які впливають на визначення строку корисного використання:

очікуване використання об’єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;

фізичний та моральний знос, що передбачається;

правові або подібні обмеження використання об’єкта.

Строк корисного використання може переглядатися у разі зміни очікуваних економічних вигод від цього об’єкта.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання, за одним з методів, наведених на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Методи нарахування амортизації, рекомендовані П(С)БО № 7

Сутність кожного методу така:

за прямолінійним методом річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкту основних засобів;

за методом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації розраховується як добуток залишкової вартості на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої, виходячи з очікуваного періоду часу, використання об’єкта основних засобів, яка подвоюється;

за кумулятивним методом річна сума амортизації визначається як добуток вартості об’єкта, який амортизується, та кумулятивного коефіцієнта:

;

за виробничим методом річна сума амортизації визначається як добуток фактичного річного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації:

за методом зменшення залишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість.

Метод амортизації об’єкта переглядається, якщо змінюються очікувані способи отримування економічних вигод від його використання. Амортизація за новим методом починає нараховуватись, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни методу амортизації.

Нарахування амортизації:

починається з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів визнано активом;

припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта з основних засобів;

призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови (дообладнання) та консервації об’єкта основних засобів.

Витрати від зменшення корисності об’єкта включаються до складу витрат звітного року. Вони накопичуються протягом строку корисного використання і відображаються в балансі у складі зносу основних засобів.

Накопичені за попередні періоди втрати від зменшення корисності об’єкта повністю або частково сторнуються в тому звітному періоді, в якому зникли причини зменшення корисності об’єкта основних засобів.

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі перевищення залишкової вартості над сумою очікуваного від- шкодування.

Амортизація малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів може нарахуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % вартості об’єктів, які амортизуються, та решта 50 % вартості — у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 % його вартості.

Для накопичення інформації про амортизовану вартість необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, передбачено у Плані рахунків рахунок 13 «Знос необоротних активів» (рис. 2.12).

Дебет

Рахунок 13 «Знос необоротних активів»

Кредит

Зменшення амортизації необоротних активів

Нарахування амортизації необоротних активів

Рис. 2.12. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком 13 «Знос необоротних активів»

Рахунок 13 «Знос необоротних активів» має такі субрахунки:

131 «Знос основних засобів»

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»

133 «Знос нематеріальних активів»

Кореспонденція рахунків з нарахування амортизації основних засобів наведена на рис. 2.13 і 2.14.

Рис. 2.13. Облік амортизації основних засобів (для підприємств, що не використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»)

Пояснення:

1. Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення.

2. Нарахована амортизація основних засобів, що забезпечують збут.

3. Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються для досліджень і розробок.

4. Нарахована амортизація основних засобів загальногосподарського при- значення.

5. Нарахована амортизація основних засобів ЖКГ і соціальної сфери.

Рис. 2.14. Облік амортизації основних засобів (для підприємств, що використовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами»

Пояснення:

1. Нарахована амортизація основних засобів.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.
2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 1.1. Господарський облік і його види
3. 1.2. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти
4. 1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування
5. 1.4. Метод бухгалтерського обліку
6. ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 2.1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст
7. 2.2. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
8. ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. 3.1. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова
9. 3.2. Подвійний запис, його сутність і значення
10. 3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Їхній взаємозв’язок
11. 3.4. Узагальнення даних поточного обліку
12. 3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
13. 3.6. План рахунків бухгалтерського обліку
14. ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. 4.1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи)
15. 4.2. Класифікація документів
16. 4.3. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів
17. 4.4. Інвентаризація, її види та значення
18. ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 5.1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація
19. 5.2. Форми бухгалтерського обліку
20. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 2.1. Оцінка і класифікація основних засобів
21. 2.2. Облік надходження основних засобів
22. 2.3. Нарахування та облік амортизації
23. 2.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів
24. 2.5. Облік вибуття основних засобів
25. 2.6. Облік переоцінки основних засобів
26. 2.7. Облік витрат від зменшення корисності основних засобів
27. 2.8. Облік оренди
28. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 3.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, класифікація і оцінка
29. 3.2. Облік надходження нематеріальних активів
30. 3.3. Облік амортизації нематеріальних активів
31. 3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів
32. 3.5. Облік вибуття нематеріальних активів
33. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. 4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
34. 4.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
35. 4.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств
36. ОБЛІК ЗАПАСІВ. 5.1. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація
37. 5.2. Облік надходження виробничих запасів
38. 5.3. Облік витрат виробничих запасів
39. 5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)
40. 5.5. Облік виробничого браку
41. 5.6. Облік напівфабрикатів
42. 5.7. Облік готової продукції
43. 5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації
44. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. 6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку
45. 6.2. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах
46. 6.3. Облік касових операцій
47. 6.4. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання та види
48. 6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
49. 6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами
50. 6.7. Облік резерву сумнівних боргів
51. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. 7.1. Власний капітал, критерії визнання та види
52. 7.2. Облік формування статутного капіталу
53. 7.3. Облік додаткового капіталу
54. 7.4. Облік резервного капіталу
55. 7.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного року
56. 7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
57. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація
58. 8.2. Облік довгострокових зобов’язань
59. 8.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
60. 8.4. Облік короткострокових кредитів банків
61. 8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці
62. 8.6. Облік розрахунків зі страхування
63. 8.7. Облік забезпечень
64. 8.8. Облік розрахунків з бюджетом
65. 8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів
66. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 9.1. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
67. 9.2. Облік витрат за елементами
68. 9.3. Облік витрат за видами діяльності
69. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 10.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація
70. 10.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності
71. 10.3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності
72. 10.4. Облік доходу від надзвичайних подій
73. 10.5. Облік доходів від фінансових операцій
74. 10.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate