Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Ми дедалі більше стаємо господарями безвихідного становища. / Флоріан Боднар

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.


2.8. Облік оренди

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

За видами оренду поділяють на операційну і фінансову.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендовані активи після закінчення строку оренди.

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів від початку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

Мінімальні орендні платежі — платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

1) для орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

2) для орендодавця — на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

Гарантована ліквідаційна вартість:

1) для орендаря — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;

2) для орендодавця — частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.

Операційна оренда — оренда інша, ніж фінансова, тобто не відповідає вище наведеним критеріям фінансової оренди.

Облік оренди в орендаря

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об’єкт одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Оскільки по закінченні строку фінансової оренди право власності на орендований об’єкт переходить до орендаря або об’єкт тривалий час знаходиться у орендатора, то облік цього об’єкта ведеться на окремому субрахунку рахунка 10 «Основні засоби» з моменту початку строку оренди.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартістю об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами орендаря і відображається у бухгалтерському обліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок зобов’язань на початок звітного періоду.

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Негарантована ліквідаційна вартість — частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана орендна ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і розподілу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря — ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну операцію або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початок строку оренди.

Приклади визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між відповідними звітними періодами*.

Приклад 1.

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:

строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р.;

орендна ставка відсотка становить 24 % річних;

мінімальні орендні платежі — 300000 (50000 ´ 6) сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня);

після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить до орендаря.

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВА) орендаря розраховується за формулою:

,

де А — сума мінімального орендного платежу, що сплачується регулярно (ануїтет);

п — кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нараховуються відсотки;

і — ставка відсотка для вказаного періоду.

грн.

Загальна сума фінансових витрат дорівнює:

50 000 ´ 6 – 230 238 = 300 000 – 230 238 = 69 762 грн.

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, що включаються до вартості об’єкта фінансової оренди.

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується протягом строку корисного використання, якщо право власності переходить до орендаря. У разі, коли право власності на об’єкт фінансової оренди не переходить до орендаря, то нарахування амортизації здійснюється протягом коротшого періоду з двох — строку оренди або строку корисного використання.

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів

Дата

Орендні платежі

Залишок зобов’язання з оренди на кінець періоду

Мінімальна сума орендних платежів, що сплачується регулярно (ануїтет)

Фінансові витрати*

За устаткування**

1

2

3

4

5

2.01.2001

50 000

50 000

180 230

1.06.2001

50 000

21 629

28 371

151 867

2.01.2002

50 000

18 224

31 776

120 091

1.06.2002

50 000

14 411

35 589

84 502

2.01.2003

50 000

10 140

39 860

44 642

1.06.2003

50 000

5358***

44 642

0

Разом

300 000

69 762

230 238

Схема бухгалтерських записів з обліку фінансової оренди у орендаря відображена на рис. 2.28.

Об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за вартістю, указаною в угоді про оренду.

Орендна плата за користування об’єктом операційної оренди визначається витратами операційної діяльності відповідного звітного періоду (інші операційні витрати).

Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призведуть до збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції і створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів.

Кореспонденцію рахунків за обліком розрахунків з операційної оренди наведено на рис. 2.29.


* Визначається як добуток залишку зобов’язання з оренди на попередню дату платежу та орендної ставки відсотка за період (24 % : 2 = 12 %).

** Визначається як різниця між сумою орендного платежу та сумою фінансових витрат.

*** Визначається з урахуванням залишку зобов’язання з оренди (50000 – 44642).

Подпись: 87

Рис. 2.28. Облік операцій з фінансової оренди у орендаря

Пояснення: 1. Відображена вартість взятих в оренду об’єктів за вартістю, узгодженою з орендодавцем.

2. Нарахована амортизація (знос) по об’єкту, взятому в оренду.

3. Відображена заборгованість орендодавцю в сумі мінімального орендного платежу (поточна частина зобов’язання).

4. Відображена заборгованість винагороди орендодавцю за користування взятими у фінансову оренду основними засобами (фінансові витрати).

5 і 5а. Перерахована з поточного рахунка у банку сума орендної плати (мінімального орендного платежу) і винагороди орендодавцю.

6. Відображена залишкова вартість об’єкта оренди, що має бути викуплена після завершення строку оренди (гарантована ліквідаційна вартість).

Рис. 2.29. Облік операцій з операційної оренди в орендаря

Пояснення: 1. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при використанні об’єктів оренди для виробничих потреб.

2. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при використанні об’єктів оренди в обслуговуючих виробництвах і господарствах.

3. Нарахована орендна плата відповідно до договору оренди при використанні об’єктів оренди на роботах капітального характеру.

4. Відображено податковий кредит з ПДВ на суму орендної плати.

5. Перерахована орендодавцю належна сума орендної плати відповідно до договору.

6. Відображені витрати по добудові, реконструкції, модернізації орендованих основних засобів за рахунок орендатора, здійснені підрядним способом.

7. Відображено податковий кредит з ПДВ на вартість робіт по добудові, реконструкції, модернізації орендованих основних засобів.

8. Перераховано підрядчику оплату вартість робіт по добудові, реконструкції, модернізації орендованих основних засобів.

Облік оренди в орендодавця

Орендодавець не веде обліку майна, переданого у фінансову оренду, у складі необоротних активів.

Передача об’єкта у фінансову оренду розглядається як виникнення у орендодавця дебіторської заборгованості орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об’єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об’єкта фінансової оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, є фінансовим доходом орендодавця.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку фінансової оренди переглядається, якщо негарантована ліквідаційна вартість зменшується.

Приклад визначення орендарем суми фінансового доходу та її розподілу між відповідними звітними періодами*.

Підприємство-орендодавець уклало угоду про фінансову оренду устаткування з підприємством-орендарем на таких умовах:

справедлива вартість об’єкта фінансової оренди 164456 грн;

строк оренди — 3 роки, починаючи з 2 січня 2001 р.

орендна ставка відсотка становить 24 % річних;

мінімальні орендні платежі одержують один раз на півроку (30 червня і 31 грудня);

після завершення строку оренди право власності на устаткування переходить орендарю.

Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів (дорівнює справедливій вартості об’єкта) розраховується за формулою:

,

грн.

Таким чином, мінімальні орендні платежі становлять 240000 грн. (40000 ´ 6).

Фінансовий дохід дорівнює:

40 000 ´ 6 – 164 456 = 240 000 – 164 456 = 75 544 грн.

Розрахунок фінансових доходів у складі орендних платежів

Дата

Орендні платежі

Залишок заборгованості орендаря на кінець періоду

Мінімальна сума орендних платежів, що одержуються регулярно (ануїтет)

Фінансовий дохід *

За устат- кування**

1

2

3

4

5

2.01.2001

164 456

30.06.2001

40 000

19 735

20 265

144 191

31.12.2001

40 000

17 303

22 697

131 494

30.06.2002

40 000

14 579

25 421

96 073

31.12.2002

40 000

11 529

28 471

67 602

30.06.2003

40 000

8112

31 888

35 714

31.12.2003

40 000

4286***

35 714

0

Разом

240 000

75 544

164 456

Витрати орендодавця з укладання угоди про фінансову оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визначають іншими витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Кореспонденція рахунків по обліку фінансової оренди у орендодавця відображена на рис. 2.30.

Рис. 2.30. Облік операцій з фінансової оренди в орендодавця

Пояснення: 1. Передано об’єкт основних засобів у фінансову оренду.

2. Відображено суму мінімальних орендних платежів, що належать до оплати у поточному періоді.

3. Належить отримати суму винагороди за фінансову оренду (фінансовий дохід).

4. Відображена залишкова вартість об’єкта після закінчення строку фінансової оренди.

Облік операційної оренди відображається на балансі орендодавця.

Нарахування амортизації відображається у складі витрат орендодавця.

Дохід від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди.

Витрати орендодавця з укладання угоди про операційну оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визнаються іншими операційними витратами того звітного періоду, у якому вони мали місце.

Облік операцій з операційної оренди відображено на рис. 2.31.

Подпись: 92

Рис. 2.31. Облік операцій з операційної оренди в орендодавця

Пояснення: 1. Нарахована амортизація по зданих в операційну оренду основних засобах.

2. Відображена заборгованість орендатора з орендної плати.

3. Відображено податкове зобов’язання по ПДВ, нараховане на орендну плату.

4. Зарахована на поточний рахунок орендна плата, що надійшла від орендаря.

5. Списана орендодавцем фактична собівартість орендних послуг.

6. Оплачені з поточного рахунку юридичні послуги, пов’язані з укладанням угоди з операційної оренди.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.
2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 1.1. Господарський облік і його види
3. 1.2. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти
4. 1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування
5. 1.4. Метод бухгалтерського обліку
6. ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 2.1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст
7. 2.2. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
8. ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. 3.1. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова
9. 3.2. Подвійний запис, його сутність і значення
10. 3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Їхній взаємозв’язок
11. 3.4. Узагальнення даних поточного обліку
12. 3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
13. 3.6. План рахунків бухгалтерського обліку
14. ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. 4.1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи)
15. 4.2. Класифікація документів
16. 4.3. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів
17. 4.4. Інвентаризація, її види та значення
18. ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 5.1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація
19. 5.2. Форми бухгалтерського обліку
20. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 2.1. Оцінка і класифікація основних засобів
21. 2.2. Облік надходження основних засобів
22. 2.3. Нарахування та облік амортизації
23. 2.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів
24. 2.5. Облік вибуття основних засобів
25. 2.6. Облік переоцінки основних засобів
26. 2.7. Облік витрат від зменшення корисності основних засобів
27. 2.8. Облік оренди
28. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 3.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, класифікація і оцінка
29. 3.2. Облік надходження нематеріальних активів
30. 3.3. Облік амортизації нематеріальних активів
31. 3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів
32. 3.5. Облік вибуття нематеріальних активів
33. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. 4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
34. 4.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
35. 4.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств
36. ОБЛІК ЗАПАСІВ. 5.1. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація
37. 5.2. Облік надходження виробничих запасів
38. 5.3. Облік витрат виробничих запасів
39. 5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)
40. 5.5. Облік виробничого браку
41. 5.6. Облік напівфабрикатів
42. 5.7. Облік готової продукції
43. 5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації
44. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. 6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку
45. 6.2. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах
46. 6.3. Облік касових операцій
47. 6.4. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання та види
48. 6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
49. 6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами
50. 6.7. Облік резерву сумнівних боргів
51. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. 7.1. Власний капітал, критерії визнання та види
52. 7.2. Облік формування статутного капіталу
53. 7.3. Облік додаткового капіталу
54. 7.4. Облік резервного капіталу
55. 7.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного року
56. 7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
57. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація
58. 8.2. Облік довгострокових зобов’язань
59. 8.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
60. 8.4. Облік короткострокових кредитів банків
61. 8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці
62. 8.6. Облік розрахунків зі страхування
63. 8.7. Облік забезпечень
64. 8.8. Облік розрахунків з бюджетом
65. 8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів
66. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 9.1. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
67. 9.2. Облік витрат за елементами
68. 9.3. Облік витрат за видами діяльності
69. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 10.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація
70. 10.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності
71. 10.3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності
72. 10.4. Облік доходу від надзвичайних подій
73. 10.5. Облік доходів від фінансових операцій
74. 10.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate