Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Міліція ловить не будь-кого, а тільки тих, хто попадається. / Юрій Рибников

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.


4.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств

Інвестиції, які засвідчують право власності, набуваються з метою безпосереднього одержання доходу у вигляді дивідендів або для створення бажаних відносин з об’єктом інвестування, і тому в обліку та звітності також оцінюються по-різному (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Способи оцінки фінансових інвестицій, які засвідчують право власності

Облік інвестицій, які утримуються для перепродажу або отримання доходу в майбутньому

Фінансові інвестиції можуть придбаватися для перепродажу або для отримання доходу в майбутньому (якщо діяльність об’єкта інвестування прогнозується зі збитками протягом періоду, що перевищує 12 місяців). Їх облік ведеться аналогічно обліку інвестицій, які засвідчують відносини позики та утримуються для продажу. Тобто, кожна фінансова інвестиція повинна бути переоцінена за справедливою (ринковою або експертною) вартістю на дату балансу. При реалізації собівартість інвестицій та будь-які інші витрати, пов’язані з реалізацією, списуються в дебет рахунка 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій», а виручка — в кредит рахунка 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій».

Облік інвестицій, які утримуються з метою отримання спільного доходу або здійснення суттєвого впливу над об’єктом інвестування

Інвестор може здійснювати інвестиції також і з метою отримання спільного результату (вести спільну діяльність) або характер здійсненої інвестиції свідчить про те, що об’єкт інвестування перебуває під суттєвим впливом інвестора.

Підприємства, на яке інвестор може здійснювати значний вплив або контролювати його діяльність, називають асоційованим, дочірнім, спільним підприємством. Відносини між ними обумовлюють можливість однієї сторони (інвестора) контролювати або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншої (об’єкта інвестування) і вони, таким чином, стають пов’язаними сторонами.

Свідченням наявності суттєвого впливу є: представництво в раді директорів або аналогічного керівного органу, участь у прийнятті рішень, взаємообмін персоналом та забезпечення підприємства необхідною технічною інформацією.

Такі фінансові інвестиції обліковуються за методом участі в капіталі, сутність якого полягає в тому, що балансова вартість інвестицій збільшується (зменшується) на суму відповідного збільшення (зменшення) частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування. Цей метод припиняють застосовувати з останнього дня місяця, в якому об’єкт інвестування перестає відповідати критеріям асоційованого, дочірнього або спільного підприємства.

Первинна вартість придбаної фінансової інвестиції оцінюється за собівартістю і відображається на рахунку 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі». Проте в подальшому, балансова вартість інвестицій повинна бути:

— зменшена на суму одержаних дивідендів пропорційно своєї частки;

— збільшена або зменшена на суму прибутку (або зменшена на суму збитку) одержаного об’єктом інвестування пропорційно своєї частки;

— збільшена або зменшена на суму будь-яких інших змін у власному капіталі об’єкта інвестування пропорційно своєї частки.

Отримані від асоційованого, дочірнього або спільного підприємства дивіденди обліковуються за дебетом рахунка 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» і кредитом 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі».

Якщо за результатами діяльності асоційованого, дочірнього або спільного підприємства отримано прибутки, то частка інвестора у прибутках такого підприємства відображається за кредитом рахунка 72 «Дохід від участі в капіталі», а якщо збитки — то за дебетом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі».

Будь-яке збільшення власного капіталу асоційованого, дочірнього або спільного підприємства відповідно до частки інвестора відображається також за кредитом рахунка зменшення 72 «Дохід від участі в капіталі», а зменшення — за дебетом рахунка 96 «Втрати від участі в капіталі».

Застосування цього методу обумовлене тим, що об’єкт інвестування перебуває у відносинах, які зумовлюють його безпосередню залежність від інвестора у розмірі, пропорційному частці в статутному капіталі.

Приклад:

Підприємство володіє 30 % акцій іншого підприємства, тобто виступає пов’язаною стороною, що означає здійснення контролю над його діяльністю. Первісна вартість придбаних акцій становила 200 000 грн. Протягом року об’єктом інвестування отримано прибуток у розмірі 80 000 грн, проведена уцінка основних засобів в сумі 10 000 грн і виплачено дивіденди на суму 60 000 грн.

Балансова вартість інвестиції на кінець звітного періоду повинна бути скорегована на суму:

частки інвестора в чистому прибутку об’єкта інвестування — 24 000 грн (80 000 ´ 30 %);

частки інвестора у зменшенні іншого додаткового капіталу (від уцінки основних засобів) об’єкта інвестування — 3000 грн (10 000 ´ 30 %);

частки інвестора у дивідендах — 18 000 грн (60 000 ´ 30 %) і становитиме:

Балансова вартість інвестиції на початок періоду

200 000

Частка інвестора в чистому прибутку

+ 24 000

Частка інвестора в іншому капіталі

3000

Частка інвестора у дивідендах

18 000

Балансова вартість інвестиції на кінець періоду

203 000

У бухгалтерському обліку операції з врегулювання суми інвестиції, яка обліковується за методом участі в капіталі, будуть відображені:

Збільшення вартості інвестиції на частку в чистому прибутку:

Д-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

24 000

К-т 72 «Дохід від участі в капіталі»

24 000

Зменшення вартості інвестиції на частку в зменшенні іншого додаткового капіталу:

Д-т 96 «Втрати від участі в капіталі»

1000

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

1000

Зменшення вартості інвестиції на частку отриманих дивідендів:

Д-т 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»

18 000

К-т 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»

18 000

Облік інвестицій з метою контролю інвестора над об’єктом інвестування

Контроль інвестора над об’єктом інвестування може здійснюватись трьома шляхами:

1) інвестор купує всі активи підприємства, тобто стає його власником;

2) інвестор об’єднує активи та зобов’язання свого підприємства і об’єкта інвестування шляхом створення нової юридичної особи;

3) інвестор купує частку активів об’єкта інвестування, яка дозволяє йому здійснювати вирішальний вплив на його фінансову, господарську та комерційну політику.

Таке інвестування відображається шляхом консолідації показників звітності — впорядкованого додавання показників відповідних статей звітності інвестора та об’єкта інвестування.

У фінансовій звітності підприємства-інвестора:

1) включаються в баланс всі активи і зобов’язання та позитивний (негативний) гудвіл, який виникає при інвестуванні;

2) включаються до звіту про фінансові результати доходи та витрати придбаного підприємства.


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.
2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 1.1. Господарський облік і його види
3. 1.2. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти
4. 1.3. Класифікація господарських засобів і джерел їх фінансування
5. 1.4. Метод бухгалтерського обліку
6. ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 2.1. Бухгалтерський баланс: структура і зміст
7. 2.2. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями
8. ТЕМА 3. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. 3.1. Рахунки бухгалтерського обліку. Їх призначення і будова
9. 3.2. Подвійний запис, його сутність і значення
10. 3.3. Синтетичні та аналітичні рахунки. Їхній взаємозв’язок
11. 3.4. Узагальнення даних поточного обліку
12. 3.5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
13. 3.6. План рахунків бухгалтерського обліку
14. ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ. 4.1. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського обліку (Первинне спостереження та облікові документи)
15. 4.2. Класифікація документів
16. 4.3. Порядок прийняття, перевірки та обробки документів
17. 4.4. Інвентаризація, її види та значення
18. ТЕМА 5. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ТА ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 5.1. Поняття облікових регістрів та їх класифікація
19. 5.2. Форми бухгалтерського обліку
20. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. 2.1. Оцінка і класифікація основних засобів
21. 2.2. Облік надходження основних засобів
22. 2.3. Нарахування та облік амортизації
23. 2.4. Облік витрат на поліпшення та утримання основних засобів
24. 2.5. Облік вибуття основних засобів
25. 2.6. Облік переоцінки основних засобів
26. 2.7. Облік витрат від зменшення корисності основних засобів
27. 2.8. Облік оренди
28. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 3.1. Нематеріальні активи, критерії їх визнання, класифікація і оцінка
29. 3.2. Облік надходження нематеріальних активів
30. 3.3. Облік амортизації нематеріальних активів
31. 3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів
32. 3.5. Облік вибуття нематеріальних активів
33. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ. 4.1. Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку
34. 4.2. Облік інвестицій, які засвідчують відносини позики
35. 4.3. Облік інвестицій, які засвідчують право власності на частку в майні підприємств
36. ОБЛІК ЗАПАСІВ. 5.1. Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація
37. 5.2. Облік надходження виробничих запасів
38. 5.3. Облік витрат виробничих запасів
39. 5.4. Облік виробництва (облік залишків незавершеного виробництва)
40. 5.5. Облік виробничого браку
41. 5.6. Облік напівфабрикатів
42. 5.7. Облік готової продукції
43. 5.8. Облік переоцінки запасів і результатів їх інвентаризації
44. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. 6.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку
45. 6.2. Облік безготівкових розрахунків при різних їх формах
46. 6.3. Облік касових операцій
47. 6.4. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання та види
48. 6.5. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
49. 6.6. Облік розрахунків з підзвітними особами
50. 6.7. Облік резерву сумнівних боргів
51. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ. 7.1. Власний капітал, критерії визнання та види
52. 7.2. Облік формування статутного капіталу
53. 7.3. Облік додаткового капіталу
54. 7.4. Облік резервного капіталу
55. 7.5. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного року
56. 7.6. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
57. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ. 8.1. Зобов’язання, критерії визнання та класифікація
58. 8.2. Облік довгострокових зобов’язань
59. 8.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
60. 8.4. Облік короткострокових кредитів банків
61. 8.5. Облік праці і розрахунків з оплати праці
62. 8.6. Облік розрахунків зі страхування
63. 8.7. Облік забезпечень
64. 8.8. Облік розрахунків з бюджетом
65. 8.9. Облік розрахунків з допомогою векселів
66. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 9.1. Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація
67. 9.2. Облік витрат за елементами
68. 9.3. Облік витрат за видами діяльності
69. ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 10.1. Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і класифікація
70. 10.2. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності
71. 10.3. Облік доходів від іншої звичайної діяльності
72. 10.4. Облік доходу від надзвичайних подій
73. 10.5. Облік доходів від фінансових операцій
74. 10.6. Порядок визначення фінансових результатів підприємства за видами діяльності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate