Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
На третій день гість — як у горлі кість. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін


3. Поняття структури капіталу

План

1. Капітал підприємства і його сутність. Визначення власного капіталу і його складових.

2. Види капіталу підприємства

3. Поняття структури капіталу.

4. Теорії структури капіталу.

3. Поняття структури капіталу

Серед теоретичних основ управління формуванням капіталу однією з базових є теорія його структури. Це пов’язано з тим, що теоретична концепція структури капіталу формує підгрунтя для вибору низки стратегічних напрямків фінансового розвитку підприємства, що забезпечують зростання його ринкової вартості. Отже, ця теорія має достатньо широку сферу практичного застосування.

Поняття “структура капіталу” носить дискусійний характер і тому потребує чіткого визначення.

Всі зарубіжні та вітчизняні економісти характеризують це поняття як відношення власного та позичкового капіталу підприємства. Разом з тим, деякі економісти при розгляді як власного, так і позичкового капіталу підприємства, вкладають в нього різний зміст (Рис.1).

Рисунок 1. Основні варіанти віднесення різних видів капіталу при визнанні його структури.

Початково поняття “структура капіталу” розглядали як співвідношення статутного (акціонерного) та довгострокового позичкового капіталу, що використовує підприємство. Враховуючи це, практично всі класичні теорії структури капіталугрунтуються на визначенні співвідношення в його складі питомої ваги акцій (які представляють власний капітал) та облігацій ( які представляють позичковий капітал).

Такий підхід до визначення структури капіталу, заснований на виокремленні тільки довгострокових (перманентних) його видів, прийнятний більшістю сучасних економістів. За умови поширення практичного використання концепції структури капіталу ряд економістів запропонували поширити склад позичкового капіталу, додавши до нього різні види короткострокового банківського кредиту. Необхідність такого підходу до поняття “структура капіталу” вони пов’язують з підвіщенням ролі банківського кредиту в фінансуванні господарської діяльності підприємств та поширеною практикою реструктуризації короткострокових його видів у довгострокові.

На сучасному етапі значна кількість економістів дотримуються думки, що в понятті ”структура капіталу” необхідно розглядати всі види як власного, так і позичкового капіталу підприємства.

При цьому в складі власного капіталу слід розглядати не лише первинно інвестований обсяг (акціонерний, пайовий капітал, який бере участь у формуванні статутного фонду підприємства), а й частку у вигляді певних резервів та фондів, що створена в діяльності підприємства, та нерозподіленний прибуток. Виходячи з цього, позичковий капітал необхідно розглядати за формами використання з урахуванням фінансового лізингу, товарного кредиту, кредиторської заборгованості та ін. Таке трактування поняття “структура капіталу” дозволяє суттєво поширити сферу практичного застосування даної теоретичної концепції в фінансовій діяльності підприємства, оскільки:

- ефективністю дозволяє дослідити особливості і розробити відповідні рекомендації для підпрємств з обмеженними можливостями фінансування на ринку довгострокового капіталу;

- надає можливості пов’язати структуру капіталу з використання активів, які фінансуються за рахунок різних його складових.

З урахуванням розглянутих положень поняття “структура капіталу” має таке визначення: “структура капіталу- це співвідношення всіх форм власних і запозичених грошових коштів, що використовуються підприємством з метою фінансування активів.”

Структура капіталу відіграє провідну роль у формуванні ринкової вартості підприємства. Цей зв’язок опосередковується показником середньозваженої вартості капіталу. Тому концепцію структури капіталу доцільно досліджувати разом з концепцією вартості капіталу та концепцією ринкової вартості підприємства (рис.2).


Рис. 2 Система взаємозв’язку показників структури капіталу, середньозваженої вартості капіталу і ринкової вартості підприємства

Книга: Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін

ЗМІСТ

1. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін
2. 1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.
3. 1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.
4. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.
5. 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
6. 2.3. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.
7. Тема 3. Управління грошовими потоками 1. Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
8. 2. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками.
9. 3. Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками.
10. Додатки
11. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
12. 2. Майбутня вартість грошей та її визначення.
13. 3. Теперішня вартість грошей та її визначення.
14. 4. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.
15. Тема 5. Управління прибутком. І Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
16. Тема 5. Управління прибутком. І Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
17. 2. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів.
18. 3. Управління затратами підприємства 3.1. Структура та класифікація затрат підприємства.
19. 3.2. Методи оптимізації абсолютної величини затрат підприємства.
20. 3. Основні методи і технології планування та прогнозування прибутку підприємства.
21. 4. Фінансування підприємства за рахунок прибутку (самофінансування).
22. Додатки
23. Тема 6. Управління активами 1. Склад і структура активів підприємства.
24. 2. Зміст і задачі управління оборотними активами.
25. 3. Управління поточними фінансовими потребами підприємства.2. Зміст і задачі управління оборотними активами.
26. 4. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ
27. 5. УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
28. 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
29. 7. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
30. ТЕМА 7. Вартість та оптимізація структури капіталу 1. Капітал підприємства та його сутність
31. 2. Види капіталу підприємства
32. 3. Поняття структури капіталу
33. 4. Теорії структури капіталу
34. Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 8.1. Сутність і форми інвестицій
35. 8.2. Класифікація інвестицій підприємств
36. 8.3. Управління капітальними інвестиціями
37. 8.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
38. 8.5. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій
39. 8.6. Управління фінансовими інвестиціями
40. 8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій
41. 8.8. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій
42. Тема 9. Управління фінансовими ризиками 1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання.
43. 2. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта господарювання.
44. 3. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання.
45. Додатки
46. Тема 10. Аналіз фінансових звітів 1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
47. 10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
48. 10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
49. 10.7. Аналіз прибутковості підприємства.
50. ТЕМА 11 ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 11.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування
51. 11.2. Фінансова стратегія підприємств
52. 11.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування)
53. 11.5. Контролінг виконання фінансового плану
54. 11.6. Прогнозування показників фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate