Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
В житті народів вирішує закон сили й боротьби. / Дмитро Мирон-“Орлик”

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін


Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін

1.1. Сутність фінансового менеджменту.

1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.

1.1. Сутність фінансового менеджменту.

Поняття “менеджменту” можна розглядати з трьох сторін: як систему економічного управління, як орган управління (апарат управління), як форму підприємницької діяльності. Менеджмент ( англ. Management – управління) в загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління (1, с.39).

Фінансовий менеджмент – це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів ( 3, с.11).

Фінансовий менеджмент – це система принципів, засобів та форма організації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його фінансово-господарською діяльністю, в яку входять:

- розроблення і реалізація фінансової політики підприємства;

- інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

- оцінка інвестиційних проектів і формування “портфеля” інвестицій;

- поточне фінансове планування та контроль.

Фінанси складаються з 3-х взаємозв’язаних галузей:

- ринок грошей та капіталу

- ринок інвестицій

- фінансовий менеджмент

Фінансовий менеджмент - форма управління процесами фінансування діяльності підприємства за допомогою методів та важелів фінансового механізму або мистецтво управління фінансовою діяльністю.

Умови, необхідні для ефективного функціонування фінансового менеджменту:

- приватна власність на засоби виробництва

- самофінансування підприємницької діяльності

- ринкове ціноутворення

- ринок праці, товарів та капіталу

- чітке регламентування державного втручання в роботу підприємства

Матеріальна основа фінансового менеджменту - реальний грошовий обіг, тобто економічний процес, який викликає рух вартості, що супроводжується певним потоком грошових платежів та розрахунків.

Принципи управління фінансовим менеджментом:

1. Принцип фінансової стратегії, що визначає можливість збалансування матеріальних та грошових ресурсів.

2. Принцип стратегії управління - це виявлення можливостей розширення виробництва, прогнозування інноваційних варіантів розвитку, пошук альтернативних шляхів прийняття рішень, вибір нових шляхів фінансування.

3. Контроль за виконанням прийнятих рішень.

4. Врахування попереднього досвіду та його екстраполяція на майбутнє.

5. Орієнтація на екстрений характер прийнятих рішень.

6. Визначення непередбачених наслідків впливу зовнішніх факторів.

Об’єктом управління фінансового менеджменту є організація грошового обігу, постачання фінансовими коштами та інвестиційними цінностями, основними та оборотними засобами, організація фінансової роботи.

Суб’єктом управління фінансового менеджменту є загальний вид діяльності, який відображає відношення людей в фінансовій роботі.

Принципи організації фінансового менеджменту - це планування, прогнозування, регулювання, координація, стимулювання, контроль та аналіз.

З метою управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм.

Фінансовий механізм підприємств – це система управління фінансами підприємств, яка призначається для організації взаємодії фінансових відносин і фондів грошових коштів з метою ефективного їх впливу на кінцеві результати роботи (5, с.96-97).

Фінансовий механізм складається з п’яти взаємопов’язаних елементів: фінансових методів, фінансових важелів, правового, нормативного та інформаційного забезпечення (1, с.50-53).

1) Фінансові методи:

- планування

- прогнозування

- інвестування

- кредитування

- самофінансування

- оподаткування

- система розрахунків

- матеріальне стимулювання

- страхування

- залогові, трастові операції

- оренда, лізинг, факторинг

- фондоутворення

- взаємовідносини з різними суб’єктами та засновниками.

2) Фінансові важелі:

- прибуток - цільові економічні фонди

- доход - вклади

- амортизаційні відрахування - пайові внески

- фінансові санкції - котировка валютних курсів

- ціна - форми розрахунків

- орендна плата - види кредитів

- дивіденди

- % ставка

- дисконт

3) Правове забезпечення - закони, накази, статут юридичної особи.

4) Нормативне забезпечення - норми, інструкції, методичні вказівки

5) Інформаційне забезпечення – інформація різного виду та роду.

Організація фінансових потоків і управління ними залежать від багатьох факторів, таких як: тип бізнесу, розмір підприємства, його організаційна структура управління та ін.

В умовах ринкової економіки фінансовий менеджер стає однією з ключових фігур на підприємстві. Він відповідає за постановку проблем фінансового характеру, аналіз доцільності вибору того чи іншого способу їх рішення, а іноді за прийняття кінцевого рішення вибору найбільш прийнятного варіанту дії, здійснює оперативну фінансову діяльність, контролює грошові потоки підприємства [10, с.28-31].

В загальному вигляді діяльність фінансового менеджера можна поділити на три напрямки:

І. загальний аналіз і планування майнового та фінансового стану підприємства;

ІІ. забезпечення підприємства фінансовими ресурсами (управління джерелами ресурсів);

ІІІ. розподіл фінансових ресурсів (інвестиційна політика та управління активами).

Ці напрямки діяльності одночасно визначають і основні задачі, що стоять перед фінансовим менеджером:

В межах першого напрямку здійснюється загальна оцінка:

· активів підприємства та джерел їх фінансування;

· величини і складу ресурсів, необхідних для підтримки досягнутого економічного

· потенціалу підприємства і розширення його діяльності;

· джерел додаткового фінансування;

· системи контролю за станом і ефективністю використання фінансових ресурсів.

Другий напрямок передбачає детальну оцінку:

· обсягу потрібних фінансових ресурсів;

· форми їх надання (довгостроковий чи короткостроковий кредит, грошові кошти);

· методів мобілізації фінансових ресурсів;

· ступені доступності і часу надання;

· витрат, пов’язаних із залученням даного виду ресурсів (процентні ставки);

· інші формальні та неформальні умови надання даного джерела коштів;

· фінансового ризику

Третій напрямок передбачає аналіз і оцінку довгострокових і короткострокових рішень інвестиційного характеру:

· оптимальність трансформації фінансових ресурсів в інші види ресурсів (матеріальні, трудові, грошові);

· доцільність і ефективність вкладень в основні засоби; їх склад і структура;

· оптимальність оборотних коштів (в цілому і по видам);

· ефективність фінансових вкладень.

Прийняття рішень з використанням наведених оцінок виконується в результаті аналізу альтернативних рішень, які враховують компроміс між вимогами ліквідності, фінансової стійкості і рентабельності.

Книга: Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін

ЗМІСТ

1. Фінансовий менеджмент: конспект лекцій (КНЕУ) - Поддєрьогін
2. 1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.
3. 1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.
4. Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 2.1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.
5. 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
6. 2.3. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.
7. Тема 3. Управління грошовими потоками 1. Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
8. 2. Прогнозування та планування грошових потоків підприємства як основа моделі управління грошовими потоками.
9. 3. Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками.
10. Додатки
11. Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
12. 2. Майбутня вартість грошей та її визначення.
13. 3. Теперішня вартість грошей та її визначення.
14. 4. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції.
15. Тема 5. Управління прибутком. І Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
16. Тема 5. Управління прибутком. І Інформаційно-методологічне забезпечення управління прибутком.
17. 2. Цінова політика підприємства та її вплив на формування доходів.
18. 3. Управління затратами підприємства 3.1. Структура та класифікація затрат підприємства.
19. 3.2. Методи оптимізації абсолютної величини затрат підприємства.
20. 3. Основні методи і технології планування та прогнозування прибутку підприємства.
21. 4. Фінансування підприємства за рахунок прибутку (самофінансування).
22. Додатки
23. Тема 6. Управління активами 1. Склад і структура активів підприємства.
24. 2. Зміст і задачі управління оборотними активами.
25. 3. Управління поточними фінансовими потребами підприємства.2. Зміст і задачі управління оборотними активами.
26. 4. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ
27. 5. УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
28. 6. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
29. 7. УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
30. ТЕМА 7. Вартість та оптимізація структури капіталу 1. Капітал підприємства та його сутність
31. 2. Види капіталу підприємства
32. 3. Поняття структури капіталу
33. 4. Теорії структури капіталу
34. Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 8.1. Сутність і форми інвестицій
35. 8.2. Класифікація інвестицій підприємств
36. 8.3. Управління капітальними інвестиціями
37. 8.4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
38. 8.5. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій
39. 8.6. Управління фінансовими інвестиціями
40. 8.7. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій
41. 8.8. Управління формуванням портфеля фінансових інвестицій
42. Тема 9. Управління фінансовими ризиками 1. Ризики у фінансово-господарській діяльності суб'єктів господарювання.
43. 2. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта господарювання.
44. 3. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання.
45. Додатки
46. Тема 10. Аналіз фінансових звітів 1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
47. 10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
48. 10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
49. 10.7. Аналіз прибутковості підприємства.
50. ТЕМА 11 ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 11.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування
51. 11.2. Фінансова стратегія підприємств
52. 11.4. Оперативне фінансове планування (бюджетування)
53. 11.5. Контролінг виконання фінансового плану
54. 11.6. Прогнозування показників фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate