Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
По-справжньому освічений той, хто вміє читати між рядками. / Олександр Сухомлин

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА / Конспект лекцій


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА / Конспект лекцій

Тема 1. Фінансова санація підприємства: сутність, економічний зміст, порядок проведення 1.1.Фінансова криза на підприємстві: фази, види та фактори виникнення

Фінансова криза - це фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.

Для вибору найефективніших форм санації, прийняття правильних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб'єкта господарювання.

Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежать від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що залежать від підприємства).

Екзогенні фактори фінансової кризи на підприємстві:

· спад кон'юнктури в економіці в цілому;

· зменшення купівельної спроможності населення;

· значний рівень інфляції;

· нестабільність господарського та податкового законодавства;

· нестабільність фінансового та валютного ринків;

· посилення конкуренції в галузі;

· криза окремої галузі;

· сезонні коливання;

· посилення монополізму на ринку;

· дискримінація підприємства органами влади та управління;

· політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств — постачальників сировини (споживачів продукції);

· конфлікти між засновниками (власниками) тощо.

Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства.

До ендогенних факторів фінансової кризи можна віднести:

1. Низька якість менеджменту.

2. Дефіцити в організаційній структурі.

3. Низький рівень кваліфікації персоналу.

4. Недоліки у виробничій сфері.

5. Прорахунки в галузі постачання.

6. Низький рівень маркетингу та втрата ринків збуту продукції.

7. Прорахунки в інвестиційній політиці.

8. Брак інновацій та раціоналізаторства.

9. Дефіцити у фінансуванні.

10. Відсутність або незадовільна робота служб контролінгу.

Наслідки впливу зазначених причин і факторів на фінансово-господарський стан підприємства :

· втрата клієнтів і покупців готової продукції;

· зменшення кількості замовлень і контрактів з продажу продукції;

· неритмічність виробництва, неповне завантаження потужностей;

· підвищення собівартості та різке зниження продуктивності праці;

· збільшення розміру неліквідних оборотних засобів і наявність наднормативних запасів;

· виникнення внутрішньовиробничих конфліктів і підвищення плинності кадрів;

· підвищення тиску на ціни;істотне зменшення обсягів реалізації і, як наслідок, недоодержання виручки від реалізації продукції.

Три види кризи:

· стратегічна криза - коли на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху;

· криза прибутковості – коли перманентні збитки вихолощують власний капітал, що призводить до незадовільної структури балансу;

· криза ліквідності – коли підприємство є неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

Між розглядуваними видами кризи існують тісні причинно-наслідкові зв'язки: стратегічна криза спричинює кризу прибутковості, яка, у свою чергу, призводить до втрати підприємством ліквідності. Зумовлене зовнішніми та внутрішніми факторами зменшення обсягів реалізації продукції призводить, з одного боку, до зниження прибутковості та до збитковості, а з іншого — до зниження рівня ліквідності та платоспроможності. Закономірним результатом розвитку симптомів фінансової кризи є непомірна кредиторська заборгованість, неплатоспроможність та банкрутство підприємства.

Важливою передумовою застосування правильних антикризових заходів є ідентифікація глибини фінансової кризи.

Три фази кризи:

а) фаза кризи, яка безпосередньо не загрожує функціонуванню підприємства (за умови переведення його на режим антикризового управління);

б) фаза, яка загрожує подальшому існуванню підприємства і потребує негайного проведення фінансової санації;

в) кризовий стан, який не сумісний з подальшим існуванням підприємства і призводить до його ліквідації.

Розрізняють два види реакції підприємств на фінансову кризу:

1. Захисна стратегія - передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окремих частин ринкового сегмента, зменшення відпускних цін і (або) обсягів реалізації продукції.

2. Наступальна стратегія - передбачає активні дії: модернізацію обладнання, впровадження нових технологій та ефективного маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продукції, розробку та реалізацію прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління.

До найважливіших першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства, можна віднести:

· реалізацію частини основних фондів, що не беруть безпосередньої участі в процесі виробництва;

· використання зворотного лізингу;

· оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу;

· стягнення дебіторської заборгованості - підприємства, які опинились на межі банкрутства, мають значний рівень дебіторської заборгованості, що є суттєвим резервом відновлення платоспроможності;

· рефінансування дебіторської заборгованості.

До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать:

· факторинг ;

· облік векселів (операції комерційних банків з викупу векселів у підприємств за цінами, які залежать від суми векселя, строків погашення та ризику непогашення);

· продаж векселів на фондовому ринку,

· форфейтинг.

Книга: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА / Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА / Конспект лекцій
2. 1.2. Економічна сутність санації та випадки, в яких приймається рішення про санацію. Поняття та порядок проведення досудової санації
3. 1.2.1. Економічна сутність санації підприємств
4. 1.2.2. Випадки, в яких приймається рішення про проведення санації
5. 1.2.3.Поняття та порядок проведення досудової санації
6. 1.3. Класична модель фінансової санації
7. 1.4. Антикризовий фінансовий менеджмент
8. Тема 2. Контролінг : сутність, завдання, методи та роль у санації підприємств 2.1. Сутність та основні завдання фінансового контролінгу
9. 2.2. Характеристика методів контролінгу
10. 2.2.1.Опитування (анкетування)
11. 2.2.2. Факторний аналіз відхилень
12. 2.2.3. Софт-аналіз ( аналіз сильних і слабких сторін підприємства)
13. 2.2.4. Портфельний аналіз
14. 2.2.5. Вартісний аналіз
15. 2.2.6. Аналіз точки беззбитковості
16. 2.2.7. Нуль-базис- бюджетування (zbb, zero-base-budgeting)
17. 2.2.8. АВС (XYZ)-аналіз
18. 2.2.9. Бенчмаркінг
19. 2.3. Система раннього попередження та реагування. Методи прогнозування банкрутства 2.3.1.Характеристика системи, завдання, етапи створення
20. 2.3.2. Методи прогнозування банкрутства
21. 2.4. Зміст та розробка плану санації
22. Тема 3. Санаційний аудит 3.1. Сутність, мета та характерні риси санаційного аудиту. Санаційна спроможність.
23. 3.2. Методи та програма санаційного аудиту
24. 3.3. Порядок проведення санаційного аудиту Етапи та порядок проведення санаційного аудиту : 3.3.1. Дослідження наявної санаційної концепції
25. 3.3.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності
26. 3.3.3. Аудит фінансової сфери підприємства.
27. 3.3.4. Додатки
28. 3.3.5.Оцінка підприємства на ринку факторів виробництва та на ринку збуту готової продукції
29. 3.4. Складання та зміст акту аудиторської перевірки
30. Тема 4. Cанація балансу 4.1. Власний капітал, його функції та складові
31. 4.2. Збитки підприємства та джерела їх покриття
32. 4.3. Економічний зміст санації балансу та призначення санаційного прибутку
33. 4.4.Цілі та методи зменшення статутного фонду підприємств
34. 4.4.1. Деномінація та конверсія акцій
35. 4.4.2. Санація викупом акцій (придбання часток) у власників
36. Тема 5. Фінансові джерела санації підприємства 5.1. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств 5.1.1 Поняття та класифікація внутрішніх джерел фінансової стабілізації
37. 5.1.2. Збільшення вхідних грошових потоків
38. 5.1.3. Зменшення вихідних грошових потоків
39. 5.2. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств 5.2.1. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу
40. 5.2.2. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника
41. 5.2.3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства
42. Тема 6. Реструктуризація підприємства 6.1.Cутність , форми, види та передумови реструктуризації підприємств
43. 6.2. Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємств (злиття, приєднання, поглинання)
44. 6.3. Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення)
45. 6.4. Перетворення
46. 6.5.Передавальний та розподільний баланси
47. Тема 7. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємств 7.1. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств
48. 7.2. Порядок порушення справи про банкрутство
49. 7.3. Підготовче засідання господарського суду
50. 7.4. Процедура розпорядження майном боржника. Функції та повноваження розпорядника майна
51. 7.5. Попереднє засідання господарського суду
52. 7.6. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів
53. 7.7. Санація боржника на ухвалу господарського суду 7.7.1.Винесення ухвали про проведення санації боржника. Функції та повноваження керуючого санацією
54. 7.7.2. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу
55. 7.7.3. Звіт керуючого санацією
56. 7.8. Ліквідаційна процедура 7.8.1. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії
57. 7.8.2. Ліквідаційна маса
58. 7.8.3. Черговість задоволення вимог кредиторів
59. 7.8.4. Звіт ліквідатора. Ліквідаційний баланс
60. 7.9. Мирова угода
61. 7.10. Припинення провадження у справі про банкрутство
62. 7.11. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство
63. 7.12. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства
64. Тема 8. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності 8.1.Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств
65. 8.2.Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств
66. 8.3.Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств
67. 8.4. Особливості банкрутства страховиків
68. 8.5.Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів
69. 8.6.Особливості банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина
70. 8.7.Особливості банкрутства селянського (фермерського) господарства
71. 8.8. Особливості банкрутства боржника, що ліквідується власником
72. 8.9.Особливості банкрутства відсутнього боржника
73. 8.10. Особливості провадження санації боржника його керівником
74. 8.11. Особливості санації, банкрутства та ліквідації комерційних банків 8.11.1. Причини, симптоми та наслідки фінансової кризи банківської установи
75. 8.11.2. Санація комерційного банку . Функціонування банку в режимі фінансового оздоровлення
76. 8.11.3. Призначення тимчасової адміністрації для управління комерційним банком
77. 8.11.4. Ліквідація та реорганізація комерційного банку
78. Тема 9. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 9.1. Форми фінансової санації
79. 9.2. Визначення потреби в капіталі 9.2.1. Зміст та види потреби в капіталі
80. 9.2.2. Потреба в капіталі для проведення санації підприємства
81. 9.3. Забезпечення фінансової рівноваги на підприємстві
82. 9.4. Правила фінансування
83. 9.4.1. Золоте правило фінансування
84. 9.4.2. Золоте правило балансу
85. 9.4.3. Правило вертикальної структури капіталу
86. 9.4.4. Ефект фінансового лівериджу
87. Тема 10. Оцінювання вартості майна підприємства 10.1. Необхідність, завдання та принципи експертного оцінювання вартості майна підприємства
88. 10.2. Порядок оцінювання вартості майна
89. 10.3. Методи оцінювання вартості майна
90. 10.3.1. Метод балансової вартості
91. 10.3.2. Метод ринкової вартості
92. 10.3.3. Метод капіталізованої вартості
93. 10.4. Інвентаризація майна як складова частина оцінки його вартості
94. 10.5. Аудиторська перевірка фінансової звітності
95. 10.6. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
96. 10.7. Оцінювання вартості корпоративних прав
97. 10.8. Оцінювання об'єктів нерухомості
98. 10. 9. Оцінювання вартості нематеріальних активів і рухомого майна підприємств
99. 10.10. Звіт про експертне оцінювання вартості майна
100. Тема 11. Державна фінансова підтримка санації підприємств 11.1. Зміст та необхідність державної санаційної підтримки підприємств
101. 11.2. Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств
102. 11.2.1. Пряме державне фінансування санації підприємств
103. 11.2.2. Непрямі форми державного фінансового сприяння санації підприємств
104. Ключові слова до теми 1:
105. Ключові слова до теми 2:
106. Ключові слова до теми 3:
107. Ключові слова до теми 4:
108. Ключові слова до теми 5:
109. Ключові слова до теми 6:
110. Ключові слова до теми 7:
111. Ключові слова до теми 8:
112. Ключові слова до теми 9:
113. Ключові слова до теми 10:
114. Ключові слова до теми 11:

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate