Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Каже кров: з’єднаю! Каже любов: пробачу! Каже віра: веду! / Юрій Липа

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Р. Т. Джога

С. В. Свірко

Л. М. Сінельник


Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги.

За загальною редакцією професора Р. Т. Джоги

Затверджено
Міністерством освіти і науки України


ББК 65.052.5

Д 42

Рецензенти:

Є. Г. Панченко, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний економічний університет)

В. Г. Швець, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 1/11-4173 від 17.12.02

Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М.

Д 42 Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483 с.

ISBN 966–574–511–5

Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студентам знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного профілю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.

Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів
і бюджетних установ.

ББК 65.052.5

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

©  Р. Т. Джога, С. В. Свірко,
Л. М. Сінельник, 2003

ISBN 966–574–511–5 ©  КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ДЖОГА Роман Теодорович
СВІРКО Світлана Володимирівна
СІНЕЛЬНИК Людмила Михайлівна

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Підручник

За загальною редакцією професора Р. Т. Джоги

Редактор  Л. Бондаренко

Художник обкладинки  Т. Зябліцева

Технічний редактор  Т. Піхота

Коректор  С. Фіялка

Верстка  Т. Мальчевської

Підп. до друку 26.06.03. Формат 60´84/16. Папір офсет. №1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 28,13.
Обл.-вид. арк. 34,07. Наклад 1500 прим. Зам. № 01-2505.

Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458–00–66; 456–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Книга: Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги.
2. Вступ
3. РОЗДІЛ  1 ОСНОВИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 1.1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання
4. 1.2. Бухгалтерський баланс
5. 1.3. План рахунків бухгалтерського обліку
6. 1.4. Форми бухгалтерського обліку
7. 1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку
8. Контрольні завдання до розділу 1
9. РОЗДІЛ  2 ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ 2.1. Система розпорядників коштів (РК) і завдання обліку їхніх доходів і видатків
10. 2.2. Склад і класифікація доходів і видатків 2.2.1. Класифікація доходів
11. 2.2.2. Класифікація видатків
12. 2.3. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків
13. 2.4. Облік доходів загального фонду 2.4.1. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету
14. 2.4.2. Облік грошових коштів, внутрішніх розрахунків і доходів загального фонду
15. 2.5. Облік доходів спеціального фонду
16. 2.6. Облік видатків 2.6.1. Облік касових видатків
17. 2.6.2. Облік фактичних видатків
18. 2.6.3. Контроль за формуванням видатків
19. 2.6.4. Облік зобов’язань
20. Тести до розділу 2
21. РОЗДІЛ  3 ОБЛІК ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 3.1. Принципи та форми грошових розрахунків
22. 3.2. Облік касових операцій
23. 3.3. Облік операцій з іноземною валютою
24. 3.4. Облік інших коштів
25. 3.5. Облік розрахунків з підзвітними особами
26. 3.6. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами 3.6.1. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків
27. 3.6.2. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету
28. 3.6.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами
29. 3.6.4. Облік розрахунків в порядку планових платежів
30. 3.6.5. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості
31. Тести до розділу 3
32. РОЗДІЛ  4 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ, СТРАХУВАННЯ ТА СТИПЕНДІЙ 4.1. Праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку
33. 4.2. Оперативний облік персоналу
34. 4.3. Облік використання робочого часу та виробітку
35. 4.4. Форми та системи оплати праці
36. 4.5. Нарахування заробітної плати 4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці
37. 4.5.2. Нарахування заробітної плати в разі відрядної оплати праці
38. 4.5.3. Доплати й надбавки до заробітної плати
39. 4.5.4. Нарахування на підставі середньої заробітної плати
40. 4.6. Утримання із заробітної плати працівників
41. 4.7. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати
42. 4.8. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків
43. 4.9. Облік розрахунків зі страхування
44. 4.10. Облік розрахунків зі стипендіатами
45. Тести до розділу 4
46. РОЗДІЛ  5 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 5.1. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів
47. 5.2. Облік надходження і наявності необоротних активів
48. 5.3. Облік зносу та ремонтів необоротних активів
49. 5.4. Облік вибуття необоротних активів
50. 5.5. Інвентаризація необоротних активів
51. Тести до розділу 5
52. РОЗДІЛ  6 ОБЛІК ЗАПАСІВ 6.1. Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів
53. 6.2. Документація та оперативний облік надходження запасів
54. 6.3. Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів
55. 6.4. Облік запасів на складах та його зв’язок з обліком у бухгалтерії
56. 6.5. Синтетичний облік запасів
57. 6.6. Обік продуктів харчування
58. 6.7. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення 6.7.1. Класифікація лікувальних засобів
59. 6.7.2. Облік лікувальних засобів у аптеках установи
60. 6.7.3. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи
61. 6.7.4. Облік лікувальних засобів у бухгалтерії установи
62. 6.8. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
63. 6.9. Інвентаризація запасів
64. Тести до розділу 6
65. РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами 7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками
66. 7.1.2. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх виконання
67. 7.1.3. Склад і класифікація витрат на НДР
68. 7.1.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР
69. 7.1.5. Облік розрахунків із замовниками і співвиконавцями за виконані НДР
70. 7.2. Облік витрат і продукції виробничих майстерень
71. 7.3. Облік витрат та продукції підсобних сільських господарств
72. 7.4. Облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ 7.4.1. Основи обліку витрат і калькулювання послуг
73. 7.4.2. Облік витрат і методика калькулювання освітніх послуг
74. 7.4.3. Облік витрат і калькулювання медичних послуг
75. Тести до розділу 7
76. Розділ 8 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 8.1. Власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
77. 8.2. Облік фондів
78. 8.3. Облік результатів виконання кошторису
79. Тести до розділу 8
80. Література
81. Додаток 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
82. Додаток 2 ІНСТРУКЦІЯ Про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ
83. Додаток 3 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate