Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Нелюдське ставлення росіян до нас освячує нашу до них ненависть. / Микола Міхновський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів
у навчальному процесі

В освоєнні вузівських навчально-програмних матеріалів циклу фінансових дисциплін, у тому числі і теоретичного курсу «Фінанси», надзвичайно важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на лекційних, семінарських і практичних заняттях, а й їх самостійна робота. Тільки реальне поєднання всіх форм вузівського навчального процесу дасть змогу забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі фінансів, здатних ефективно працювати в умовах ринкової економіки.

Досвід ринкової трансформації економіки України з усією очевидністю підтверджує висновок про те, яке неоціненне значення для організації науково обґрунтованих суспільних відносин в умовах ринкової економіки має висока економічна підготовка управлінських кадрів. Аналізуючи причини виникнення кризових явищ в Україні, ми не можемо не звернути увагу насамперед на низький рівень економічної підготовки управлінських кадрів, які були безпосередньо причетні до вирішення конкретних завдань. Як на законодавчому, так і на виконавчому рівнях ці конкретні завдання із забезпечення ринкових перетворень в Україні розв’язувались спеціалістами, економічна підготовка яких відбувалася в умовах догматичного, за своїм характером адміністративно-командного механізму управління госпо­дарством, монополізованих державою директивно-планових фун­кцій регулювання суспільного виробництва. Тому й економічна ерудиція управлінських кадрів, підготовлених в таких умовах, явно не відповідала кардинально новим вимогам часу.

Ерудиція будь-якого спеціаліста високого класу вимірюється не тільки тим, якою сумою конкретних знань вузівського рівня він володіє зі своєї спеціальності. Найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст самостійним економічним мисленням, чи здатний він з дотриманням вимог науково-теоретичних засад використовувати цю конкретну суму знань в умовах мінливих соціально-економічних відносин. Практика здійснення ринкової трансформації економіки України за останні десятиріччя підтвердила, що наші спеціалісти, які були прямо причетні до формування фінансової системи в цей період, такими якостями не володіли. І прикладів для підтвердження цього висновку немало. Взяти хоча б той факт, що сформована і задіяна в цей період податкова система стала суттєвим гальмом становлення і розвитку ринкової економіки. Нездатність здійснити об’єктивний аналіз взаємозалежності між рівнем податкових ставок, доходами бюджету і податковою базою (об’єктом оподаткування) і зробити на його основі об’єктивні висновки і рішення про створення науково обґрунтованої податкової системи обумовила перехід значної частини економіки в тіньовий сектор і відповідне скорочення податкових надходжень у бюджет держави. І тут доречно нагадати висловлення представника англійської класичної політекономії Адама Сміта про те, що для того щоб підняти державу з найнижчих щаблів варварства до вершин добробуту, потрібні лише мир, розумні податки, терпимість в управлінні.

На жаль, упродовж першого десятиріччя ринкових перетворень «розумні податки» ми так і не створили, що вкрай негативно відбилось на соціально-економічному стані держави. За ці ж роки ринкової трансформації економіки ми також не спромоглися створити нормальні міжбюджетні взаємовідносини, які б забезпечували не декларативну, а реальну економічну самостійність адміністративно-територіальних формувань і на цій основі — відповідальність місцевих органів державної влади за стан соціально-економічного розвитку відповідних регіонів.

Тому саме життя вимагає підвищення ефективності вузівської підготовки економічних кадрів, у тому числі і через посилення самостійної роботи студентів.

Самостійна робота студента має своєю метою забезпечити розширення й поглиблення теоретичних і практичних знань у сфері фінансової дисципліни; набути уміння застосувати теоретичні знання при вирішенні конкретних завдань із фінансово-економічної практики; шукати сучасні наукові досягнення і застосовувати їх при організації державного регулювання фінансових відносин у всіх ланках фінансової системи.

У процесі самостійної роботи над курсом «Фінанси» студент повинен оволодіти як загальнонауковими методами теоретичного узагальнення факторів (методів діалектичної та формальної логіки), так і специфічними статистичними та економіко-математичними методами аналізу фінансових відносин. Самостійна робота студента повинна привчати його застосовувати сучасну методику економічного аналізу з використанням графіків, таблиць, діаграм, економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.

Наполеглива самостійна робота студента над літературними джерелами виробить у нього аналітичне мислення, сформує власний погляд щодо теоретичних і практичних фінансових проблем, навчить його робити обґрунтовані висновки й пропозиції під час вирішення актуальних питань фінансової політики держави в умовах ринкової економіки. У формуванні власного погляду студента, вироблення у нього критичного підходу у процесі аналізу теоретичних і практичних фінансових проблем може послужити вивчення питань, які мають дискусійний характер. Нижче в цьому навчально-методичному посібнику наведені деякі дискусійні питання за темами курсу «Фінанси». Звичайно, в науковій літературі і періодичній пресі цих питань значно більше. Досить нагадати, в якій гострій дискусійній обстановці обговорювались практичні підходи до вироблення податкового і бюджетного кодексів України. Це обговорення знайшло своє місце і в періодичній літературі. Ознайомлення студентів з цими публікаціями може стати дуже корисним у формуванні їх власного світогляду на ті події, які відбуваються у фінансовій сфері в роки ринкової трансформації економіки.

У роботі над навчально-програмним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно підбирати літературні джерела з будь-якого проблемного питання фінансових відносин як у теоретичному, так і в практичному їх аспекті. Літературні джерела повинні включати повний список монографій, брошур, статей, нормативних документів, які стосуються того чи іншого проблемного питання фінансових відносин. Процес формування літературних джерел передбачає складання картотеки на основі використання відповідних бібліотечних каталогів (систематичного каталогу наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки; каталогу періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів — у читальному залі бібліотеки; систематичних каталогів інших бібліотек). Студент повинен знати, в яких періодичних виданнях публікуються статті з фінансових питань. Найбільша кількість публікацій із фінансових проблем міститься в журналах: «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис». Повний перелік статей, опублікованих у журналі за рік, друкується в останньому річному номері журналу. Статті на економічні теми публікуються також у газетах: «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі документи публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та в інших періодичних виданнях (у тому числі в газетах «Урядовий кур’єр» та «Голос України»). Статистична інформація міститься в спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки, Мінфіну, Головної державної податкової адміністрації.

Вузівський навчальний план з теоретичного курсу «Фінанси» передбачає читання лекцій з тем програми курсу, проведення семінарських занять. Але треба мати на увазі, що на лекції і семінарські заняття відводиться дуже мало часу, особливо для оглядових лекцій заочної форми навчання. Тому самостійна робота студента над теоретичним курсом «Фінанси» в цих умовах стає переважною формою навчального процесу.

Вивчаючи рекомендовану навчальну літературу, а також готуючись до семінарських занять, слід керуватись програмою курсу «Фінанси», планами семінарських занять, переліком теоретичних питань і тестів, які містяться в цьому навчально-методичному посібнику. Нижче наведені запитання для перевірки знань з усіх тем курсу «Фінанси».

Згідно з навчальним планом за період навчання в університеті студенти мають підготувати з курсу «Фінанси» письмові роботи (контрольні і курсові роботи, дипломні роботи магістрів). Кафедра фінансів університету підготувала методичні вказівки для написання цих письмових робіт, якими студент повинен керуватись, готуючи поточні і підсумкові письмові роботи. Ці методичні вказівки можуть бути корисними також і в процесі підготовки рефератів для семінарських занять. Тематика цих рефератів наведена нижче в цьому навчально-методичному посібнику.

Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.

ЗМІСТ

1. ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.
2. ВСТУП
3. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
4. Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
5. Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
6. Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
7. Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
8. Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
9. Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
10. Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
11. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
12. Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
13. Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
14. Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
15. Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
16. Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
17. Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
18. 2.2. Термінологічний словник
19. 2.3. Плани семінарських занять
20. 2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу
21. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
22. 3.1. Питання для дискусій
23. 3.2. Тематика рефератів
24. 3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань
25. 3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду
26. 3.5. Складання тематичних тестів
27. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт
28. 4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи
29. 4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання
30. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю (для студентів денної і вечірньої форм навчання)
31. 5.2. Питання для поточного контролю
32. 5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів
33. 5.4. Питання для підготовки до іспиту
34. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate