Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Пробачити ворога можна лише після його жахливої смерті. І то, якщо його злочини були спрямовані проти тебе, а не твого народу. / Роман Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.


4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання

Тематика контрольних робіт

1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці.

2. Фінансова система України.

3. Фінансова політика України.

4. Фінансовий механізм.

5. Фінансове планування.

6. Управління фінансами.

7. Фінансовий контроль.

8. Фінанси господарських суб’єктів.

9. Фінансові ресурси підприємств.

10. Економічна сутність і призначення бюджету.

11. Доходи й видатки Державного бюджету України.

12. Бюджетна система України.

13. Бюджетний процес.

14. Місцеві бюджети.

15. Загальнодержавні фонди цільового призначення.

16. Бюджетний дефіцит.

17. Податки і податковий механізм.

18. Податкова система України.

19. Податок на додану вартість.

20. Акцизний збір.

21. Прибуткове оподаткування підприємств.

22. Ресурсні платежі.

23. Прибуткове оподаткування громадян.

24. Державний борг.

25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні.

26. Майнове страхування.

27. Особисте страхування.

28. Організація страхової діяльності в Україні.

29. Державний кредит.

30. Фінансовий ринок.


Методичні вказівки щодо написання
контрольної роботи

Загальні вимоги до написання
контрольної роботи

Контрольна робота як важлива форма навчального процесу має навчити студентів самостійно узагальнювати і викладати літературні джерела, статистичні та інші матеріали, взяті з практики роботи фінансових органів, податкових інспекцій, підприємств.

Контрольна робота визначає, наскільки глибоко студент засвоїв курс і вміє самостійно викладати окремі питання в рамках вибраної теми.

У контрольній роботі студент повинен показати:

знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

вміння використовувати літературні джерела, аналізувати практичний матеріал і викладати свої міркування з того чи іншого питання;

вміння використовувати теоретичні знання в процесі аналізу конкретних цифрових даних.

Теми контрольних робіт вибираються залежно від початкової літери прізвища студента. Студенти, прізвища яких починаються з букви:

А, Б, В, Г, Д

пишуть роботи на одну з тем 1—5;

Е, Є, Ж, З, І, Ї, К

—“—

6—10;

Л, М, Н

—“—

11—15;

О, П, Р, С

—“—

16—20;

Т, У, Ф, Х

—“—

21—25;

Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

—“—

26—30.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему згідно з напрямом їх практичної діяльності, але в цьому разі вибрана тема та план роботи мають бути узгоджені з викладачем, який читає дисципліну «Фінанси».

У процесі написання контрольних робіт необхідно використати статистичний матеріал. Можливо також використати практичний матеріал, зібраний за місцем роботи. Зібраний практичний матеріал має бути поданий у формі таблиць, схем, діаграм, графіків.

Вимоги до змісту контрольної роботи

У процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:

відповідність основних положень роботи законам України, указам Президента та постановам уряду України;

змістовність і конкретність викладання;

достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми;

завершеність викладення кожної думки;

виключення повторів;

економічна грамотність;

акуратне оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об’єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об’єкта і часовий простір досліджен-
ня, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і суперечностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

У додатку 3 наведені рекомендовані типові плани. Студент може відступити від типового плану, але слід чітко дотримуватися логіки викладення матеріалу і загальних вимог до написання контрольної роботи.

Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або надрукована на машинці чи набрана на комп’ютері.

Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного боку білого паперу формату А4, шрифт — 14, інтервал між рядками — 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 20 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної роботи наведений у додатку 4.

У кінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних під час написання роботи. Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз’яс­нення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодичних виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а колективні монографії — за назвою роботи).

Усі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно із встановленим терміном.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Контрольна робота оцінюється за результатами захисту («зараховано», «не зараховано»). Студент, який отримав на захисті своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до іспиту з даної дисципліни.

РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПОВІ ПЛАНИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці

План

1. Фінанси як об’єктивна економічна категорія.

2. Функції фінансів.

3. Роль фінансів у процесі ринкових перетворень.

Тема 2. Фінансова система України

План

1. Поняття фінансової системи, її структурна будова.

2. Управління фінансовою системою.

3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України.

Тема 3. Фінансова політика України

План

1. Зміст та завдання фінансової політики.

2. Складові фінансової політики.

3. Основні напрямки фінансової політики у зв’язку з необхідністю стабілізації економіки України.

Тема 4. Фінансовий механізм

План

1. Економічний зміст фінансового механізму.

2. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і фінансові важелі.

3. Організаційно-правове забезпечення фінансового механізму.

Тема 5. Фінансове планування

План

1. Економічна сутність і завдання фінансового планування.

2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва.

3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.

Тема 6. Управління фінансами

План

1. Поняття управління фінансами.

2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції.

3. Необхідність удосконалення управління фінансами.

Тема 7. Фінансовий контроль

План

1. Необхідність, сутність і значення фінансового контролю.

2. Види й методи фінансового контролю.

3. Фінансовий аудит як незалежний вид фінансового контролю.

Тема 8. Фінанси господарських суб’єктів

План

1. Сутність і функції фінансів підприємств.

2. Основи організації фінансів підприємств.

3. Особливості фінансів підприємств матеріального і нематеріального виробництва.

Тема 9. Фінансові ресурси підприємств

План

1. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів.

2. Грошові надходження від реалізації продукції.

3. Розподіл прибутку підприємств.

Тема 10. Економічна сутність
і призначення бюджету

План

1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету.

2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства.

3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових відносин.

Тема 11. Доходи і видатки
Державного бюджету України

План

1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і видатків.

2. Формування доходів Державного бюджету України.

3. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура.

Тема 12. Бюджетна система України

План

1. Поняття бюджетної системи.

2. Види бюджетів, їх характеристика.

3. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи України.

Тема 13. Бюджетний процес

План

1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи.

2. Бюджетне планування.

3. Організація виконання бюджету.

4. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади.

Тема 14. Місцеві бюджети

План

1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної політики.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.

3. Видатки місцевих бюджетів.

Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення

План

1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресурсів держави.

2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і видатки.

3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.

Тема 16. Бюджетний дефіцит

План

1. Поняття бюджетного дефіциту.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

3. Управління бюджетним дефіцитом.

Тема 17. Податки і податковий механізм

План

1. Економічна сутність податків, їх функції і призначення.

2. Класифікація податків, її ознаки.

3. Податковий механізм.

Тема 18. Податкова система України

План

1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.

2. Елементи системи оподаткування.

3. Податкова система України, її загальна характеристика.

Тема 19. Податок на додану вартість

План

1. Економічний зміст податку на додану вартість.

2. Визначення оподатковуваного обороту.

3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю сплати податку на додану вартість у бюджет.

Тема 20. Акцизний збір

План

1. Акцизи як форма специфічних податків.

2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування.

3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.

Тема 21. Прибуткове оподаткування підприємств

План

1. Платники, об’єкт і ставки податку на прибуток підприємств.

2. Розрахунок податку на прибуток.

3. Порядок і строки сплати податку на прибуток у бюджет.

Тема 22. Ресурсні платежі

План

1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.

2. Характеристика основних видів плати за ресурси (лісовий дохід, плата за землю, плата за воду, плата за розроблення корисних копалин).

3. Фіксований сільськогосподарський податок.

Тема 23. Прибуткове оподаткування громадян

План

1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян, його роль і призначення.

2. Основи прибуткового оподаткування доходів громадян від трудової і підприємницької діяльності.

3. Контрольна робота податкових інспекцій щодо прибуткового податку з громадян.

Тема 24. Державний борг

План

1. Формування державного боргу і причини його зростання.

2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України.

3. Управління державним боргом.

Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні

План

1. Економічна необхідність і сутність страхування.

2. Форми й методи страхового захисту і системи страхових фондів.

3. Перспективи розвитку страхування в Україні.

Тема 26. Майнове страхування

План

1. Страхування майна юридичних осіб.

2. Страхування майна громадян, його види і форми.

3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

Тема 27. Особисте страхування

План

1. Сутність особистого страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян.

2. Види обов’язкового і добровільного особистого страхування.

3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

Тема 28. Організація страхової діяльності в Україні

План

1. Страховий ринок і його характеристика.

2. Організація страхування в Україні.

3. Фінансові аспекти страхової діяльності.

Тема 29. Державний кредит

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Види та форми внутрішнього і зовнішнього державного кредиту.

3. Класифікація державних позик.

Тема 30. Фінансовий ринок

План

1. Сутність, функції і роль фінансового ринку.

2. Види цінних паперів і їх характеристика.

3. Розвиток фінансового ринку в Україні.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний економічний університет

Кафедра фінансів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ФІНАНСИ»

на тему

Студента

(прізвище, ім’я, по батькові)

Курс __________ Група __________

Спеціальність  

Науковий керівник

Київ  КНЕУ  200__


Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.

ЗМІСТ

1. ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.
2. ВСТУП
3. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
4. Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
5. Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
6. Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
7. Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
8. Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
9. Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
10. Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
11. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
12. Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
13. Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
14. Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
15. Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
16. Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
17. Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
18. 2.2. Термінологічний словник
19. 2.3. Плани семінарських занять
20. 2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу
21. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
22. 3.1. Питання для дискусій
23. 3.2. Тематика рефератів
24. 3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань
25. 3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду
26. 3.5. Складання тематичних тестів
27. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт
28. 4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи
29. 4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання
30. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю (для студентів денної і вечірньої форм навчання)
31. 5.2. Питання для поточного контролю
32. 5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів
33. 5.4. Питання для підготовки до іспиту
34. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate