Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Батьківщина – не територія, а сума подвигів. / Дмитро Корчинський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.


5.2. Питання для поточного контролю

І. Блочно-модульний контроль
«Загальнотеоретичні основи фінансів»

Що є предметом фінансової науки? Наведіть приклади фінансових відносин і дайте відповідні пояснення.

Чи в усіх суспільно-економічних формаціях мають місце фінанси? Які необхідні соціально-економічні передумови існування фінансів?

Дайте визначення сутності економічної категорії «фінанси». У чому полягає зв’язок і взаємодія фінансів з такими економічними категоріями, як ціна, заробітна плата, кредит?

Які специфічні ознаки фінансів і в чому їх суспільне призначення?

У який спосіб натуралізація і бартеризація суспільних відносин, які мають місце в економіці держави, впливають на фінанси?

Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій стадіях відтворювального процесу — в розподілі і обміні. У чому відмінності руху вартості в грошовій формі на цих стадіях і як вони позначаються на межах фінансових відносин?

Визначте об’єкти і суб’єкти фінансових відносин макрорівня. У чому особливості цих відносин?

Гроші є обов’язковою умовою існування фінансів. На яких функціях грошей базується функціонування фінансів? Обґрунтуйте свою відповідь.

У чому полягає зв’язок фінансів з державою і товарно-грошовими відносинами?

Податки — це первинна клітинка державних фінансів. Назвіть більш складні фінансові категорії державних фінансів, дайте їм визначення.

Що є матеріальним носієм фінансових відносин. Назвіть склад і джерела формування фінансових ресурсів загальнодержавного значення.

Наявність грошей — обов’язкова умова функціонування фінансів. А що є причиною появи фінансів?

Виникнення фінансів є результатом діяльності держави. Чи правильне це твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

Деякі економісти стверджують, що історично перші фінансові відносини виникли з появою держави, а точніше, з формуванням матеріальної бази держави. Чи згодні Ви з такою точкою зору? Обґрунтуйте свою відповідь.

Існування фінансів історично передумовлено… Продовжте думку, обґрунтуйте її.

Фінанси — це гроші. Чи правильне це твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

Гроші — це загальний еквівалент. А що являють собою фінанси? Як пов’язані між собою економічні категорії «гроші» і «фінанси».

З переходом держави до ринкових відносин відбуваються зміни й у фінансових відносинах. У чому їх сутність?

Первинний розподіл вартості створеного суспільного продукту випливає з відомої формули c + v + m. Який з цих елементів належить до фінансів? У чому полягає роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП?

Фінанси це відносини базису чи надбудови? Обґрунтуйте свою відповідь.

Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин на макро- і мікрорівнях. У чому відмінності фінансових відносин на цих рівнях?

Фінансова система — це… Продовжте визначення і дайте характеристику внутрішньої будови фінансової системи.

Сфери і ланки фінансових відносин взаємозв’язані між собою. Наведіть приклади такого взаємозв’язку, обґрунтуйте їх.

Назвіть висхідну (базову) і провідну ланки фінансової системи держави. Обґрунтуйте свою відповідь.

Назвіть сфери фінансових відносин, що входять до фінансової системи держави. Дайте характеристику особливостей фінансових відносин у цих сферах.

Існують внутрішньогосподарські, внутрішньогалузеві, міжгалузеві і міжтериторіальні розподільні відносини. Визначте ланки фінансової системи, які їх забезпечують.

Функції фінансів: а) існують у тісному взаємозв’язку; б) можуть діяти ізольовано одна від одної. Назвіть правильну відповідь і обґрунтуйте її.

Чи можна ототожнювати контрольну функцію фінансів і фінансовий контроль. Поясніть свою точку зору.

Розподільна функція фінансів забезпечує… Продовжте визначення суспільного призначення розподільної функції фінансів. Поясніть, яким чином розподіл безпосередньо зачіпає інтереси держави, суб’єктів господарювання і окремих членів суспільства.

Назвіть і охарактеризуйте складові фінансових стимулів розвитку економіки.

Відомі три форми фінансового регулювання економіки. Назвіть і охарактеризуйте їх. Які з існуючих форм є основними в умовах ринкової економіки?

Фінансове забезпечення відтворювального процесу відбувається за рахунок фінансових ресурсів, які акумулюються суб’єктами господарювання і державою. Назвіть склад і джерела формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.

У чому полягає кількісна і якісна сторони впливу фінансів на суспільне виробництво?

У чому полягає специфіка бюджетних методів стимулювання суспільного виробництва? Які перспективи їх розвитку?

Визначте роль фінансів у забезпеченні нормальної життєдіяльності суспільства.

У чому полягає сутність фінансової системи за її організаційною будовою? Назвіть органи управління і фінансові інституції, які забезпечують управління фінансами в Україні.

Розкрийте взаємозв’язок і напрями діяльності фінансових органів і інституцій з окремими сферами і ланками фінансової системи.

Які функції покладені на Міністерство фінансів України, Державну податкову адміністрацію і Державне казначейство?

Фінансова політика — це… Продовжте визначення. Назвіть і охарактеризуйте типи фінансової політики.

Охарактеризуйте фінансову модель адміністративної економіки.

Визначте відмінності між фінансовою моделлю адміністративної економіки і фінансовою моделлю ринкової економіки.

Фінансова політика — категорія: а) базису; б) надбудови. У який спосіб фінансова політика впливає на економіку?

Фінансова стратегія і фінансова тактика у фінансовій політиці. У чому їх сутність і взаємозв’язок?

У чому полягають завдання фінансової політики? Як би Ви визначили сутність фінансової політики України на сучасному етапі?

Фінансовий механізм — це… Продовжте визначення. Назвіть елементи фінансового механізму. Покажіть взаємозв’язок між фінансовим механізмом і фінансовою політикою держави.

Управління фінансами — це… Продовжте визначення. Що являють собою об’єкти і суб’єкти управління?

Що є об’єктом і підсумковим результатом фінансового планування? У чому полягають відмінності у формах фінансового плану на комерційних підприємствах, в установах і організаціях, які перебувають на бюджетному фінансуванні?

Які існують методи розрахунків фінансових показників при фінансовому плануванні? Назвіть і охарактеризуйте їх.

Які зміни відбуваються у фінансовому плануванні в умовах ринкової економіки, у чому їх сутність?

Фінансовий контроль — це… Продовжте визначення. Що є об’єк­том і предметом фінансового контролю. Сфера фінансового контролю.

Визначте основні завдання фінансового контролю. Проблеми посилення дієвості фінансового контролю в умовах переходу до ринкової економіки.

Назвіть види фінансового контролю і дайте їх характеристику.

Які існують методи проведення фінансового контролю? Назвіть і охарактеризуйте їх.

Що таке суб’єкт фінансового контролю? Назвіть органи загальнодержавного фінансового контролю та їх функції.

Аудиторський контроль. У чому його сутність і відмінності від державного контролю?

Внутрішньогосподарський і зовнішній аудит. Їх завдання. Етапи аудиторської перевірки.

Загальне й оперативне управління фінансами. Дайте їх характеристику, назвіть органи, які їх здійснюють, і визначте їх функції.

У чому полягає взаємозв’язок фінансів і фінансової політики? Наведіть конкретні приклади.

ІІ. Блочно-модульний контроль
«Державні фінанси»

Який склад державних фінансів і що вони характеризують?

Які фінансові відносини називають бюджетними? У чому їх специфіка?

Дайте визначення бюджету як економічної категорії. Які специфічні ознаки характеризують цю категорію?

Визначте бюджет за його економічною природою, формою і матеріальним змістом. У чому відмінності бюджету від інших ланок фінансових відносин?

Назвіть і охарактеризуйте функції бюджету. У чому їх специфіка порівняно з функціями фінансів?

Що означають принципи єдності й автономності ланок бюджетної системи? Назвіть і охарактеризуйте методи розмежування доходів і видатків між бюджетами.

Які існують напрями, види і форми взаємовідносин між бюджетами?

У який спосіб бюджет може регулювати економічні і соціальні процеси?

Покажіть на схемі й охарактеризуйте логічний зв’язок між бюджетом, бюджетною політикою і бюджетним механізмом.

Чи правильним є твердження, що найбільш важливим джерелом доходів державного бюджету є ПДВ, акциз і плата за землю? Обґрунтуйте свою відповідь.

Чи правильним є твердження, що основну частину доходів державного бюджету становлять неподаткові надходження? Обґрунтуйте свою відповідь. Назвіть основні неподаткові надходження до бюджету.

За якими ознаками класифікують доходи бюджету? У чому полягає економічна необхідність класифікації доходів бюджету?

За якими ознаками класифікують видатки бюджету? У чому полягає економічна необхідність класифікації видатків бюджету?

Чи правильним є твердження, що основним джерелом формування доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори? Обґрунтуйте свою відповідь. Назвіть основні види місцевих податків і зборів.

Чи правильним є твердження, що зменшення дефіциту державного бюджету може вплинути: а) на збільшення величини державного боргу; б) на збільшення продажу державних цінних паперів на фінансовому ринку; в) на зменшення величини внутрішніх державних інвестицій. Обґрунтуйте свій варіант відповіді.

У чому полягають відмінності внутрішнього державного боргу від зовнішнього? Що включається до внутрішнього боргу України?

У якому випадку вводиться механізм бюджетного секвестру? У чому його сутність?

Чи збережеться важлива економічна роль бюджету при переході до ринку? Які зміни відбудуться в бюджетному механізмі?

Що являють собою доходи бюджету як економічна категорія? Які форми прояву цієї категорії?

Що являють собою видатки бюджету як економічна категорія? Які форми прояву цієї категорії?

Визначте джерела формування і напрями використання коштів Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування і Фонду сприяння зайнятості населення.

Які завдання розв’язуються в ході бюджетного планування? Визначте основні стадії процедури бюджетного планування в Україні.

Що являє собою бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит? Які соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту?

У чому причини бюджетного дефіциту і за рахунок яких джерел він фінансується? Які з джерел є найменш інфляційними і чому?

При яких величинах бюджетного дефіциту і державного боргу становище в економіці є контрольованим? Які заходи необхідно, на Ваш погляд, здійснити, щоб зменшити бюджетний дефіцит?

Складіть схему, яка б відображала взаємозв’язки державного бюджету з іншими ланками фінансової системи.

Бюджетна система — це… Продовжте визначення. Складіть схему бюджетної системи України.

Бюджетний устрій — це… Продовжте визначення. Назвіть і охарактеризуйте принципи бюджетного устрою, визначені Законом України «Про бюджетну систему України» від 29.06.1995 р.

Бюджетний процес — це… Продовжте визначення. Складіть схему бюджетного процесу за Державним бюджетом України. Які етапи бюджетного процесу є функцією органів виконавчої влади, а які — функцією органів законодавчої влади?

Бюджетне право — це… Продовжте визначення. Охарактеризуйте бюджетні права державних органів влади й управління.

У чому сутність бюджетного регулювання? Назвіть і охарактеризуйте методи бюджетного регулювання.

Укажіть правильний, на Ваш погляд, логічний зв’язок між дефіцитом бюджету і напрямами фіскальної політики: а) щоб зменшити дефіцит бюджету, необхідно знизити податки; б) по­датки не впливають на дефіцит бюджету; в) щоб зменшити дефіцит бюджету, необхідно збільшити податки; г) кращий спосіб скорочення дефіциту бюджету — це скорочення державних видатків.

Охарактеризуйте відносини, які виражає державний кредит як фінансова категорія. Що спільного і в чому відмінності між державним і банківським кредитом?

У чому полягає необхідність і призначення державного кредиту? Як визначити ефективність функціонування системи державного кредиту?

Назвіть і охарактеризуйте функції державного кредиту. Як впливає державний кредит на стан грошового обігу, рівень банківської процентної ставки, на виробництво і зайнятість?

Дайте визначення внутрішнього і зовнішнього державного боргу. До яких наслідків може привести їх зростання?

Складіть логічну схему, яка б відображала взаємозв’язки між бюджетним дефіцитом, державним кредитом і державним боргом. Поясніть її.

Назвіть і охарактеризуйте форми внутрішнього державного кредиту.

Які існують види цінних паперів держави? Охарактеризуйте їх спільні ознаки і відмінності між ними. За рахунок яких коштів держава виплачує доходи за державними позиками і погашає їх?

Управління державним боргом — це… Продовжте визначення. Назвіть заходи, які може проводити держава з метою управління державним боргом.

Облігаційні й безоблігаційні державні позики. У чому відмінності між ними? Визначте сфери їх використання.

За якими ознаками класифікують державні позики? Назвіть і охарактеризуйте їх.

Внутрішній борг зростає більш високими темпами, ніж обсяг ВНП. Ця обставина: а) в кінцевому підсумку призведе до кризи фінансової політики держави; б) не є негативною економічною ситуацією, оскільки в кінцевому підсумку ми винні самі по собі; в) не є негативною економічною ситуацією доти, доки має місце тенденція економічного зростання.

У чому полягають відмінності між рефінансуванням державного боргу та його погашенням?

У чому, на Ваш погляд, полягають причини зростання державного боргу України?

Які існують джерела погашення державних позик?

Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.

ЗМІСТ

1. ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.
2. ВСТУП
3. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
4. Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
5. Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
6. Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
7. Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
8. Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
9. Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
10. Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
11. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
12. Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
13. Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
14. Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
15. Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
16. Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
17. Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
18. 2.2. Термінологічний словник
19. 2.3. Плани семінарських занять
20. 2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу
21. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
22. 3.1. Питання для дискусій
23. 3.2. Тематика рефератів
24. 3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань
25. 3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду
26. 3.5. Складання тематичних тестів
27. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт
28. 4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи
29. 4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання
30. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю (для студентів денної і вечірньої форм навчання)
31. 5.2. Питання для поточного контролю
32. 5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів
33. 5.4. Питання для підготовки до іспиту
34. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate