Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Вождь керується історичною відповідальністю, а не правовою. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.


ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю (для студентів денної і вечірньої форм навчання)

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) через виконання двох модульних завдань.

Максимальна сума балів поточного контролю — 40 балів, які розподіляються у такий спосіб: активність роботи протягом семестру не може перевищувати 20 балів; контроль за виконанням модульних завдань — не більше 20 балів.

Система оцінювання активності роботи:

а) письмовий контроль — 0;  1;  2;  3 бали;

б) відповідь з питань семінарів — 0;  1;  2;  3 бали;

в) бліц-опитування — 0,5;  1 бали;

г) змістовні доповнення під час обговорення питань семінарів — 0,5 бала;

д) підготовка та презентація реферату — 2;  2,5;  3 бали;

е) міні-лекція з проблемних питань — 4;  4,5;  5 балів;

є) складання комплексного фінансового кросворду — 4; 4,5;
5 балів;

ж) складання тематичного фінансового кросворду — 2; 2,5;
3 бали;

з) складання тематичних тестів — 3;  3,5;  4 бали;

Пункти г) — з)  — на вибір студента.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за такою шкалою:

0—2

3—7

8—12

13—17

18—20

0

5

10

15

20

Студент, який отримав менше, ніж 20 балів за активну роботу протягом семестру, додатково отримує 5 балів у разі виконання всіх наступних умов:

— 75 % відвідування занять;

— відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді;

— наявності хоча б однієї усної відповіді, оціненої позитивно.

Вимоги щодо активності роботи студентів

Письмовий контроль. Оперативний письмовий контроль про­водиться протягом 10—15 хвилин на початку або наприкінці семінару з теми, що готувалася або розглядалася на даному семінарі. Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач.

Бліц-опитування. Викладач на семінарських заняттях може проводити бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати види боргових цінних паперів).

При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

Модульний контроль здійснюється у два етапи у вигляді контрольної роботи. І модуль — Блок «Загальнотеоретичні основи фінансів», ІІ модуль — «Державні фінанси». Викладач, що проводить проміжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного контролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної роботи. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система оцінок за модуль — 0, 5, 10 балів. У разі використання незадоволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Якщо студент за семестр не набрав 20 балів із 40, він не допускається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійснюється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри та поданням декана факультету. Номер і дата цього наказу вноситься у відповідну заліково-екзаменаційну відомість проти прізвища студента.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач.

Поточний контроль для студентів заочної форми навчання буде проводитися з 2003/2004 навчального року. Об’єктом поточного контролю є домашні письмові роботи. Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), вносяться до залікової або екзаменаційної відомості. За інших результатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів.

Книга: ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.

ЗМІСТ

1. ФІНАНСИ. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О. Р. Романенко, С. Я. Огород­ник, М. С. Зязюн, А. А. Славкова.
2. ВСТУП
3. ТИПОВА ПРОГРАМА КУРСУ
4. Тема 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
5. Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
6. Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
7. Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
8. Тема 5. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
9. Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА
10. Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
11. Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
12. Тема 9. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
13. Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
14. Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
15. Тема 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
16. Тема 13. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
17. Тема 14. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
18. 2.2. Термінологічний словник
19. 2.3. Плани семінарських занять
20. 2.4. Запитання для перевірки знань з тем курсу
21. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
22. 3.1. Питання для дискусій
23. 3.2. Тематика рефератів
24. 3.3. Підготовка міні-лекцій з проблемних питань
25. 3.4. Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду
26. 3.5. Складання тематичних тестів
27. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 4.1. Тематика курсових робіт
28. 4.2. Методичні вказівки з написання курсової роботи
29. 4.3. Тематика контрольних робіт і методичні вказівки щодо їх виконання
30. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5.1. Організація поточного контролю (для студентів денної і вечірньої форм навчання)
31. 5.2. Питання для поточного контролю
32. 5.3. Порядок проведення семестрових іспитів та критерії оцінювання знань студентів
33. 5.4. Питання для підготовки до іспиту
34. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate