Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Істину не пізнають. Істину створюють. / Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.


РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Організація обліку в комерційних банках

Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському бізнесі, і з подальшим аналізом та перевіркою результатів і складанням відповідних звітів.

Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову інформацію про банк як суб’єкт господарської діяль- ності.

Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та передавання інформації економічного характеру.

Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів.

Система обліку являє собою сукупність процедур, що мають на меті фіксувати всі операції банку, а саме:

- визначати зміст здійснених операцій і записувати їх;

- описувати операції в часовому вираженні;

- підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних стандартів обліку;

- належним чином подавати операції з відповідними дета- лями.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України ставиться питання про створення системи внутрішнього контролю банку, яка б охоплювала політику та процедури кожної банківської установи, сприяючи успішному виконанню її завдань.

Зауважимо, що бухгалтерський облік є важливим елементом структури внутрішнього контролю. Зокрема, на управлінські рішення істотно впливає бухгалтерська інформація щодо готівки, стану розрахунків, цінних паперів, якими володіє банк, депозитних операцій, валютних коштів, кредитних ресурсів та його кредитного портфеля.

Бухгалтерська інформація базується на документах, які дають змогу простежити рух активів від моменту отримання дозволу на них та придбання до списання чи реалізації. Те саме стосується й пасивів — ідеться про часовий період від виникнення зобов’язань до їх погашення. Адже банк не може успішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповідної системи щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов’язань. Лише за такої умови керівництво цієї установи постійно відстежує всі аспекти її діяльності, а отже, і ризики, яким вона піддається.

З огляду на сказане система бухгалтерського обліку має задовольняти розглянуті далі вимоги.

1. Актуальність.

Усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості.

Значення:

- банк і клієнти дістають актуальну інформацію;

- у разі виявлення помилки клієнт може своєчасно подати рекламацію.

2. Надійність.

Помилкових записів уникають завдяки автоматичному контролю та узгодженню.

Значення:

- скорочуються витрати на виправлення помилок, яких при- пустилися, на стадії завершення операцій в системі автоматизації банку (САБ);

- не порушується впевненість клієнта в надійності банку.

3. Ефективність.

Між банківськими операціями, які приносять дохід, і витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що забезпечуватиме тривале функціонування банку.

Значення:

- бухгалтерський облік у банку має бути раціонально організований і спрямований на те, щоб підтримувати й підвищувати конкурентоздатність банку.

Система бухгалтерського обліку поряд з об’єктивними вимогами має відповідати й таким, що зафіксовані законодавчо та нормативними документами НБУ.

Отже, бухгалтерський облік базується на певних правилах визначення, записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, пов’язаних із діяльністю банку. Загалом сказане визначає метод бухгалтерського обліку, якому належать насамперед такі елементи:

- документація та інвентаризація;

- оцінка й калькуляція;

- рахунки та подвійний запис;

- бухгалтерський баланс і звітність.

Бухгалтерські системи банківських установ України комп’ютеризовані, завдяки чому система бухгалтерських проведень — занесення інформації до щоденних балансів, касових книг, оборотно-сальдових відомостей — виконується в автоматичному режимі. Проте навіть за цих умов перелічені елементи методу бухгалтерського обліку є похідними щодо концепції такого обліку.

У процесі збирання даних бухгалтерського обліку застосовують специфічну термінологію. Наведемо визначення найважливіших термінів.

Подія — це обставина (сукупність обставин), що має певні наслідки для банку.

Господарська операція — це така подія, яка спричинюється до зміни в активах, зобов’язаннях і капіталі. Для відображення господарських операцій застосовують систему рахунків.

Рахунок — це систематизовані записи, які відбивають вплив операцій та інших подій на конкретний актив, зобов’язання чи акціонерний капітал. Для кожного активу, зобов’язання, доходу, виду витрат та одиниці капіталу ведеться окремий рахунок. Усю сукупність рахунків можна поділити на дві групи:

1) балансові (реальні) рахунки.

2) тимчасові рахунки.

До першої групи належать рахунки активів, зобов’язань, капіталу. Залишки за цими рахунками обліковуються на балансовому звіті.

Другу групу становлять рахунки доходів та витрат. Їх називають тимчасовими, оскільки вони на відміну від реальних періодично закриваються. Записи за цими рахунками нагромаджуються з початку року і подаються у звіті про фінансові результати за відповідний період часу.

Рахунки обох розглянутих груп пов’язані з процедурами синтетичного обліку як узагальнюючого. Він ведеться без деталей у грошовому вираженні і дає загальне уявлення про операції, а також зміни в балансі банку. До матеріалів синтетичного обліку належать щоденний баланс, касові журнали, зведені обігово-сальдові відомості, які складаються в автоматичному режимі. Скажімо, касовий журнал складають на персональному комп’ютері окремо за прибутком і видатком каси. Водночас підлічують проміжні суми за рахунками, що кореспондують з рахунком каси, а також загальну суму журналу в цілому.

Касові журнали друкують до закриття каси і використовують, щоб звірити касові обороти.

Оборотно-сальдові відомості щодня складають за виконавцями, а також за особовими рахунками, підбиваючи підсумки за кожним балансовим рахунком, котрий може слугувати відомістю пере- вірки.

Процедури аналітичного обліку забезпечують вельми деталізоване відображення банківської операції: тобто зазначається дата проведення операції, вид документа, за яким її проведено, номер рахунку, сума. Зазначеного ступеня деталізації додержують під час ведення банківських особових рахунків, які визнано основною формою аналітичного обліку в банку.

Особові рахунки клієнтів ведуться у двох примірниках. Другий примірник (виписка) щодня передається клієнтові. Угодами на розрахунково-касове обслуговування, що укладаються між клієнтом і банком, можуть визначатися інші терміни подачі виписок.

Крім особових рахунків до засобів аналітичного обліку належать штафелі (спрощена форма особового рахунку, застосовувана щодо позабалансових рахунків), а також картотеки документів, операційні журнали.

Аналітичний облік ведеться згідно з первинними докумен- тами.

Отже, банки мають змогу контролювати операції як за змістом, так і за формою. Окрім того, дані аналітичного обліку становлять базу економічного аналізу та використовуються для групування за балансовими рахунками інформації, яка далі подається у фінансовій звітності.

Методи перевірок відповідності даних синтетичного і аналітичного обліку можна згрупувати за такими напрямками.

1. Перевірка узгодженням — здійснюється з допомогою порівняння проміжних і остаточних сум. Порівнюють між собою дані, ураховані в системі аналітичного та синтетичного обліку, а отже, і в різних носіях інформації (первинних документах, щоденному балансі, оборотно-сальдових відомостях, в особових рахунках). Зрозуміло, що суми мають збігатися.

2. Перевірка перенесення — установлюється правильність перенесення даних з одного носія інформації на інший. Зауважимо, що з автоматизацією ведення бухгалтерського обліку цей вид перевірок поступово втратив своє значення.

3. Перевірка підрахунків (обчислень) — має на меті встановити правильність розрахунків числового матеріалу, що додається.

Первинні документи перевіряють за двома напрямками.

1. Суми, зазначені в документах, звіряються з відповідними сумами, занесеними до регістрів аналітичного обліку.

2. Документи контролюються щодо правильності заповнення (повноти реквізитів).

Окремо виконується вартісна перевірка, мета якої — установити відповідність числового матеріалу його економічному обгрунту- ванню.

Систему відповідності матеріалів синтетичного та аналітичного обліку унаочнює рис. 1.1.

Рис. 1.1. Методи перевірок


Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.
2. ВСТУП
3. РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
7. 1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банківських установах України
8. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 2.1. Особливості побудови Плану рахунків
9. 2.2. Структура класів Плану рахунків
10. РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ. 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
11. Формування номера аналітичного рахунку
12. 3.2. Ведення параметрів контрагентів банку
13. 3.3. Параметри документів
14. 3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків
15. РОЗДІЛ 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ. 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку України
16. 4.2. Організація міжбанківських розрахунків
17. 4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками
18. 4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банків
19. РОЗДІЛ 5. ВІДКРИТТЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. 5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності
20. 5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам
21. 5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»
22. 5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям
23. 5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті
24. 5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті
25. 5.7. Переоформлення та закриття рахунку
26. РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
27. 6.1. Організація роботи касового апарату банку
28. 6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
29. 6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами
30. 6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування
31. 6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами
32. 6.6. Порядок заключення операційної каси
33. 6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків
34. 6.8. Правила виконання касових операцій
35. РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
36. 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
37. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
38. 7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками
39. 7.4. Розрахунки акредитивами
40. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
41. РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА КАПІТАЛУ БАНКУ
42. 8.1. Облік доходів (витрат) банку
43. 8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат комерційного банку
44. 8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
45. 8.4. Облік капіталу комерційного банку
46. РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
47. 9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
48. 9.2. Облік операцій за овердрафтом
49. 9.3. Облік операцій репо
50. 9.4. Облік факторингових операцій
51. 9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
52. 9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
53. 9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву
54. 9.8. Облік застави
55. 9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики
56. РОЗДІЛ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
57. 10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитом
58. 10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
59. РОЗДІЛ 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
60. 11.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж
61. 11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу
62. 11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії
63. 11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
64. 11.5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку
65. 11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України
66. 11.7. Облік приватизаційних цінних паперів
67. 11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій комерційних банків з державними цінними паперами
68. РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
69. 12.1. Операції та їх класифікація
70. 12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
71. 12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
72. 12.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками
73. 12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті
74. РОЗДІЛ 13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
75. 13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка
76. 13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів
77. 13.3. Облік власних нематеріальних активів
78. 13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
79. 13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку
80. РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
81. 14.1. Характеристика лізингових операцій
82. 14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
83. 14.3. Облік операцій з оперативного лізингу
84. ПІСЛЯМОВА
85. ДОДАТКИ
86. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕРМІНІВ
87. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
88. СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate