Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Шляхетний чи нешляхетний метал золото, залежить від того, до чиїх рук потрапить. / Юрій Рибников

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.


СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Банковское дело: стратегическое руководство. — М.: Изд-во АО «Консалтбанкир, 1998. — 432 с.

2. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет: Справочник: Пер. с англ. — М.: Информ.-изд. дом «Филинг», 1997.

3. Велш Глен А., Шорт Даніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. — К.: Основи, 1997. — 943 с.

4. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.

5. Дж. Синки мл. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го переработанного изд.; Под ред. Ф. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. — М.: Catallaxy, 1994. — 820 с.

6. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP. — М.: Дело, 1998. — 432 с.

7. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 1998. — 72 с.

8. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 408 с.

9. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Пер. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. — 736 с.

10. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. со 2-го изд. — М.: Дело, 1997. — 768 с.

11. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во «Ось-89», 1998. — 160 с.

12. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс. — М.: Сирин, 1998. — 432 с.

13. Стуков С. А., Стуков Л. С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. — М.: Изд-во «Бухгалтерский учет», 1998. — 136 с. (Библиотека журнала «Бухгалтерский учет»).

14. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов / Под ред. д-ра экон. наук, проф. П. В. Егорова. — Донецк: Донбас, Дон. ГУ, 1998. — 138 с.

15. Черкасов В. Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. — М.: Инфра-М., 1995. — 237 с.

ЗМ²СТ

Вступ................................................................................................ 3

Розділ 1. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його організації 6

1.1. Організація обліку в комерційних банках............................... 6

1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках........... 10

1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування 13

1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 17

1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банківських установах України 24

Розділ 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків 30

2.1. Особливості побудови Плану рахунків................................ 30

2.2. Структура класів Плану рахунків.......................................... 33

Розділ 3. Організація аналітичного обліку в комерційних банках 45

3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку................ 45

3.2. Ведення параметрів контрагентів банку.............................. 47

3.3. Параметри документів........................................................... 52

3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків.................... 54

Розділ 4. Кореспондентські відносини між банківськими установами 59

4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку України...................................................... 59

4.2. Організація міжбанківських розрахунків.............................. 61

4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками......... 68

4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банків 69

Розділ 5. Відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті 72

5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності 72

5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам.................. 76

5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П» ........ 78

5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям 83

5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті 84

5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті 90

5.7. Переоформлення та закриття рахунку.................................. 92

Розділ 6. Організація касової роботи в комерційних банках України 94

6.1. Організація роботи касового апарату банку........................ 94

6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами 99

6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами............... 101

6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування............ 106

6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами......... 108

6.6. Порядок заключення операційної каси.............................. 110

6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків.......... 111

6.8. Правила виконання касових операцій............................... 114

Розділ 7. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками 117

7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів...................................................................................................... 118

7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень............ 125

7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками............................ 127

7.4. Розрахунки акредитивами................................................... 132

7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів 137

Розділ 8. Облік доходів, витрат та капіталу банку.............. 143

8.1. Облік доходів (витрат) банку.............................................. 143

8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат комерційного банку 151

8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість 157

8.4. Облік капіталу комерційного банку.................................... 160

Розділ 9. Бухгалтерський облік кредитних операцій в комерційних банках України 169

9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій 169

9.2. Облік операцій за овердрафтом.......................................... 175

9.3. Облік операцій репо............................................................ 177

9.4. Облік факторингових операцій........................................... 180

9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів 184

9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій 187

9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву 191

9.8. Облік застави........................................................................ 192

9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики 193

Розділ 10. Бухгалтерський облік депозитних операцій установ комерційних банків 204

10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитом 204

10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту........... 210

Розділ 11. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами установ комерційних банків 217

11.1 Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж............................................... 218

11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу 222

11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії 226

11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції 230

11.5 Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку 239

11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України...................................................................................................... 244

11.7. Облік приватизаційних цінних паперів........................... 264

11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій комерційних банків з державними цінними паперами...................................................................... 267

Розділ 12. Облік обмінних операцій в іноземній валюті..... 278

12.1. Операції та їх класифікація................................................. 279

12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції... 283

12.3. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку 288

12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті 293

12.5 Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками 301

12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті........................ 305

Розділ 13. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів комерційних банків...................................................................................................... 317

13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка...... 318

13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів............ 321

13.3. Облік власних нематеріальних активів............................ 330

13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів 331

13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку....................................... 336

Розділ 14. Облік лізингових операцій..................................... 339

14.1. Характеристика лізингових операцій............................... 339

14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача 341

14.3. Облік операцій з оперативного лізингу........................... 349

Післямова .................................................................................... 354

Визначення найважливіших термінів ...................................... 356

Список рекомендованої літератури........................................... 360

Список додаткової літератури................................................... 361

Додатки........................................................................................ 363

1 За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку А — активний, П — пасивний, АП — активно-пасивний, КА — контрактивний, КП — контрпасивний.

Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.
2. ВСТУП
3. РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
7. 1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банківських установах України
8. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 2.1. Особливості побудови Плану рахунків
9. 2.2. Структура класів Плану рахунків
10. РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ. 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
11. Формування номера аналітичного рахунку
12. 3.2. Ведення параметрів контрагентів банку
13. 3.3. Параметри документів
14. 3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків
15. РОЗДІЛ 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ. 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку України
16. 4.2. Організація міжбанківських розрахунків
17. 4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками
18. 4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банків
19. РОЗДІЛ 5. ВІДКРИТТЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. 5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності
20. 5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам
21. 5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»
22. 5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям
23. 5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті
24. 5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті
25. 5.7. Переоформлення та закриття рахунку
26. РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
27. 6.1. Організація роботи касового апарату банку
28. 6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
29. 6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами
30. 6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування
31. 6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами
32. 6.6. Порядок заключення операційної каси
33. 6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків
34. 6.8. Правила виконання касових операцій
35. РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
36. 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
37. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
38. 7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками
39. 7.4. Розрахунки акредитивами
40. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
41. РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА КАПІТАЛУ БАНКУ
42. 8.1. Облік доходів (витрат) банку
43. 8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат комерційного банку
44. 8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
45. 8.4. Облік капіталу комерційного банку
46. РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
47. 9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
48. 9.2. Облік операцій за овердрафтом
49. 9.3. Облік операцій репо
50. 9.4. Облік факторингових операцій
51. 9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
52. 9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
53. 9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву
54. 9.8. Облік застави
55. 9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики
56. РОЗДІЛ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
57. 10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитом
58. 10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
59. РОЗДІЛ 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
60. 11.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж
61. 11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу
62. 11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії
63. 11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
64. 11.5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку
65. 11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України
66. 11.7. Облік приватизаційних цінних паперів
67. 11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій комерційних банків з державними цінними паперами
68. РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
69. 12.1. Операції та їх класифікація
70. 12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
71. 12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
72. 12.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками
73. 12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті
74. РОЗДІЛ 13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
75. 13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка
76. 13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів
77. 13.3. Облік власних нематеріальних активів
78. 13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
79. 13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку
80. РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
81. 14.1. Характеристика лізингових операцій
82. 14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
83. 14.3. Облік операцій з оперативного лізингу
84. ПІСЛЯМОВА
85. ДОДАТКИ
86. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕРМІНІВ
87. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
88. СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate