Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Без пастуха вівці не отара. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.


1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках

Методологічно й організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий та управлінський. Отже, єдина система обліку включає дві певною мірою незалежні одна від одної, але водночас взаємоузгоджені ланки, кожна з яких має окреме важливе призначення і відіграє притаманну їй роль. Так, фінансовий облік надає вчасну та значущу інформацію про фінансовий стан банку й результати його діяльності. Коло користувачів цією інформацією досить широке: керівництво банку, його службовці, дійсні чи потенційні інвестори і кредитори, регулюючі органи і т. ін.

Управлінський облік є процесом визначення, оцінювання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передавання інформації, використовуваної керівництвом для планування, оцінювання й контролю діяльності, а також для прийняття рішень щодо напрямків використання банківських ресурсів.

Об’єкти фінансового обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, такі:

- активи банку — готівкові кошти, кошти на кореспондентських рахунках, депозити на кредити в інших банках, портфель цінних паперів, нематеріальні і матеріальні активи, кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам, банкам, інші активи;

- зобов’язання — кошти на кореспондентських рахунках банків, депозити та кредити банків, кошти до запитання клієнтів, строкові депозити клієнтів, цінні папери власного боргу, інші зобов’язання, кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій;

- капітал — статутний капітал, нерозподілені прибутки (нерозподілені прибутки минулих років, прибутки (збитки) минулого року, що очікують на затвердження), інші фонди та загальні резерви, результати переоцінювання.

Отже, в інтерпретації фінансового обліку банків найголовніше — осмислити баланс і зрозуміти склад і співвідношення активів і пасивів.

Більшість суб’єктів господарської діяльності мають кошти в розрахунках. Ідеться про дебіторів і кредиторів. Ці статті характерні й для банків. Банки значною мірою залежать від залучених депозитів, тобто вони змушені розраховувати на зовнішні джерела фінансування. Частка капіталу в балансі коливається, як правило, у межах 4 — 6 %.

Інструкцією НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» установлюється норматив достатності капіталу (Н4) як відношення капіталу до загальних активів банку, зменшених на створені відповідні резерви. Нормативне значення цього показника має становити не менш як 4 %.

Окрім того, банк володіє значними грошовими коштами, які є, по суті, запасами банку. Це кошти в касах банку, залишки на кореспондентських рахунках в установах НБУ та інших банках, короткострокові інвестиції, які досить легко конвертувати в готівку. Ідеться про ключову характеристику балансу банку — ліквідність як здатність банку на вимогу виплатити кошти за депозитами та погасити строкові зобов’язання.

Зазначена інструкція регулює такі нормативні ліквідності.

1. Миттєву ліквідність (Н5) як відношення суми коштів на кореспондентському рахунку НБУ та в касі банку до розрахункових і поточних зобов’язань (нормативне значення не може бути меншим за 20 %).

2. Загальну ліквідність (Н6) як відношення загальних активів до загальних зобов’язань банку (нормативне значення має бути не меншим за 100 %).

3. Норматив відношення високоліквідних активів до робочих активів (Н7) (нормативне значення цього відношення має становити не менше як 20 %).

Зі сказаного випливає, що фінансовий облік є складним обліковим процесом, котрий забезпечує комплексну облікову характеристику господарської діяльності банку. Організація фінансового обліку має забезпечити суцільне, повне й безперервне відображення всіх господарських операцій, виконуваних протягом звітного періоду, а також складання встановленої фінансової звітності.

Отже, такі категорії як актив, зобов’язання, капітал є постійними об’єктами фінансового обліку. Скажімо, актив — це будь-який об’єкт, що контролюється банком і задовольняє принаймні одну з вимог:

- приносить дохід;

- може бути обміняний на інший об’єкт, що приносить дохід.

Іншими словами, активи — це ресурси, котрі контролюються банком як наслідок минулих подій і в майбутньому дадуть економічну вигоду, яка забезпечить приплив грошових коштів до банку. Майбутню економічну вигоду, що її втілено в активі, можна отримати:

- використанням активу для надання послуг;

- обміном одного активу на інший;

- використанням активу для погашення зобов’язань;

- розподілом активу між власниками.

Зауважимо, що на повну суму активів, якими володіє банк, має бути еквівалентна сума претензій.

Претензії виникають як результат передання інвесторами коштів до банку для придбання ним активів. Якщо претензії фіксовані (тобто відомо, хто саме і впродовж якого періоду є власником певної суми коштів), їх називають зобов’язаннями. Зобов’язання — це теперішні обов’язки банку, що виникли з минулих подій, які в майбутньому призведуть до відпливу ресурсів (активів).

Решту претензій називають капіталом. Вони не фіксовані, оскільки власники капіталу зможуть реалізувати своє право власності на активи лише після задоволення претензій — зобов’язань.

Капітал являє собою залишкову претензію на активи банку, тобто справджується рівність

Капітал = Активи – Зобов’язання.

Цей запис називають основним бухгалтерським рівнянням.

Отже, у системі фінансового обліку акумулюється інформація, необхідна для аналізу якості активів, зобов’язань та капіталу, що зрештою визначає фінансовий стан банку. Зрозуміло, що фінансовий стан є мінливою (нестійкою) категорією — він може змінюватися (поліпшуватися чи погіршуватися), а це супроводжується збільшенням або зменшенням капіталу.

Існують два напрямки зміни суми капіталу:

- акціонери можуть викупити додаткову суму акцій або навпаки — вилучити капітал, отримавши дивіденди, чи продати акції банку;

- сума капіталу може змінитися через зміну якості активів чи зобов’язань.

Зрозуміло, що на розмір капіталу істотно впливають банківські доходи і видатки. Методологія й організація обліку доходів і витрат є принципово важливою у справі фінансового обліку.

Теоретично дохід — це збільшення суми активів А без відповідного збільшення суми зобов’язань З або зменшення суми зобов’язань без відповідного зменшення суми активів:

-А без -З

або

-З без -А.

Аналогічно, витрати — це збільшення суми зобов’язань без відповідного збільшення суми активів або зменшення суми активів без відповідного зменшення суми зобов’язань:

-З без -А

або

-А без -З.

Отже, доходи збільшують суму капіталу, а витрати її зменшують.

Саме з методологією обліку доходів і витрат у банківській системі України пов’язані доволі істотні зміни. Ідеться про нову «ідеологію» обліку, побудовану за принципом нарахування.


Книга: Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік у комерційних банках України. Кіндрацька Л. М.
2. ВСТУП
3. РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ. 1.1. Організація обліку в комерційних банках
4. 1.2. Методологічні основи фінансового обліку в банках
5. 1.3. Особливості обліку господарських операцій банку за принципом нарахування
6. 1.4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
7. 1.5. Зміст програми реформування бухгалтерського обліку в банківських установах України
8. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ. 2.1. Особливості побудови Плану рахунків
9. 2.2. Структура класів Плану рахунків
10. РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ. 3.1. Характеристика параметрів аналітичного обліку
11. Формування номера аналітичного рахунку
12. 3.2. Ведення параметрів контрагентів банку
13. 3.3. Параметри документів
14. 3.4. Параметри договорів та аналітичних рахунків
15. РОЗДІЛ 4. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ. 4.1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банкам у регіональних управліннях Національного банку України
16. 4.2. Організація міжбанківських розрахунків
17. 4.3. Механізм кореспондентських відносин між банками
18. 4.4. Виконання ухвал судів щодо арешту грошових коштів комерційних банків
19. РОЗДІЛ 5. ВІДКРИТТЯ БАНКАМИ РАХУНКІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ. 5.1. Організаційна робота банків з відкриття рахунків суб’єктам підприємницької діяльності
20. 5.2. Відкриття поточних рахунків фізичним особам
21. 5.3. Режим функціонування рахунків типу «Н», типу «П»
22. 5.4. Особливості відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям
23. 5.5. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті
24. 5.6. Режим вкладних (депозитних) і поточних рахунків в іноземній валюті
25. 5.7. Переоформлення та закриття рахунку
26. РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ КАСОВОЇ РОБОТИ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
27. 6.1. Організація роботи касового апарату банку
28. 6.2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами
29. 6.3. Порядок здійснення операцій вечірніми касами
30. 6.4. Організація і порядок роботи каси перерахування
31. 6.5. Порядок виконання операцій видатковими касами
32. 6.6. Порядок заключення операційної каси
33. 6.7. Підкріплення операційних кас комерційних банків
34. 6.8. Правила виконання касових операцій
35. РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ
36. 7.1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення розрахункових документів
37. 7.2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
38. 7.3. Порядок здійснення розрахунків чеками
39. 7.4. Розрахунки акредитивами
40. 7.5. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне списання (стягнення) коштів
41. РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА КАПІТАЛУ БАНКУ
42. 8.1. Облік доходів (витрат) банку
43. 8.2. Особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат комерційного банку
44. 8.3. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на додану вартість
45. 8.4. Облік капіталу комерційного банку
46. РОЗДІЛ 9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
47. 9.1. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
48. 9.2. Облік операцій за овердрафтом
49. 9.3. Облік операцій репо
50. 9.4. Облік факторингових операцій
51. 9.5. Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
52. 9.6. Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
53. 9.7. Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву
54. 9.8. Облік застави
55. 9.9. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики
56. РОЗДІЛ 10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
57. 10.1. Бухгалтерський облік номіналу депозиту на нарахування процентів за депозитом
58. 10.2. Облік операцій зі сплати та погашення депозиту
59. РОЗДІЛ 11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ УСТАНОВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
60. 11.1. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж
61. 11.2. Облік вкладень банку у боргові цінні папери з метою продажу
62. 11.3. Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані та дочірні компанії
63. 11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери на інвестиції
64. 11.5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку
65. 11.6. Облік операцій з борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України
66. 11.7. Облік приватизаційних цінних паперів
67. 11.8. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій комерційних банків з державними цінними паперами
68. РОЗДІЛ 12. ОБЛІК ОБМІННИХ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
69. 12.1. Операції та їх класифікація
70. 12.2. Характеристика рахунків для запису валютної позиції
71. 12.4. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті
72. 12.5. Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками
73. 12.6. Облік інших операцій в іноземній валюті
74. РОЗДІЛ 13. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
75. 13.1. Класифікація основних засобів та їх вартісна оцінка
76. 13.2. Бухгалтерський облік власних основних засобів
77. 13.3. Облік власних нематеріальних активів
78. 13.4. Облік амортизації основних засобів та нематеріальних активів
79. 13.5. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку
80. РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
81. 14.1. Характеристика лізингових операцій
82. 14.2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача
83. 14.3. Облік операцій з оперативного лізингу
84. ПІСЛЯМОВА
85. ДОДАТКИ
86. ВИЗНАЧЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ТЕРМІНІВ
87. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
88. СПИСОК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate