Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Шляхетний чи нешляхетний метал золото, залежить від того, до чиїх рук потрапить. / Юрій Рибников

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ

1. Визначити середньорічну дохідність інвестування, якщо ліквідна вартість активів інвестора до початку року оцінювалась у 300 тис. грн на кінець року становила 410 тис. грн, у наступні два роки капітал зріс ще на 40 %.

2. Визначити річну дохідність інвестування 200 тис. грн, якщо за три роки основні фонди проекту амортизовані на 25 % і був отрима-ний загальний прибуток у 70 тис. грн.

3. Визначити дохідність інвестування, якщо на початку року інвестор

- вклав 250 тис. грн у нерухомість;

- за 200 тис. грн придбав вексель номіналом 240 тис. грн з умо-вою погашения його наприкінці року;

- придбав 10 тис. акцій за 15 грн за кожну;

- вклав 250 тис. грн в оптову торгівлю будматеріалами з оборотом капіталу за кожні два місяці й рентабельною кожного обо-роту 16%.

За рік було отримано дивіденди 5 грн на акцію і продано акції за ціною 11 грн за кожну, нерухомість подешевшала на 10 %. Операція з векселем дала очікуваний прибуток. Фактична рентабельність в оп-товій торгівлі будматеріалами становила 14 %.

4. Визначити дохідність інвестування 1 млн дол. у виробничий проект, якщо на 200 тис. дол. придбано виробниче приміщення, на 510 тис. дол. — обладнання, за 70 тис. дол. розроблено технічну до-кументацію на продукцію, 60 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за перший рік — 110 тис. дол., за другий — 130 тис. дол., за третій — 150 тис. дол. Фактичний фізичний та моральний зное ос-новних фондів за три роки становив 30 % вартості придбання, вста-новлена норма амортизації — 10 %.

5. Визначити рівень інвестиційного ризику (через невизначеність майбутніх доходів) при інвестуванні 100 тис. грн у прості акції вироб-ничого підприємства, якщо у попередні 7 років на одну акцію номі-нальною вартістю 2 грн виплачувалися дивіденди (відповідно за роками), грн: 0,1; 0,3; 0,15; 0,1; 0,12; 0,03; 0,07.

6. Визначити інвестиційну вартість облігації номіналом 80 грн, яка передбачає щорічну виплату — 5-відсоткового дисконту і пога-шения через три роки. Середня дохідність фінансового ринку — 20 %.

167

7. Визначити дохідність використання власного капіталу інвес-тора у 100 тис. грн, якщо при загальному досягнутому рівні отри-мання за рік прибутку 30 коп. на кожну гривню інвестицій він ко-ристувався позикою 50 тис. грн під 16 % річних. Чи перевищувати-ме дохідність 30 %?

8. Визначити доцільність проекту (на основі показника чистої приведено! вартості проекту), який мае такі очікувані параметри (тис. грн):

РІК

Витрати на створення

ІНВЄСТИЦІЙНОГО

об’екта

Надходження

КОШТІВ ВІД

реалізації проекту

Експлуатаційні

витрати

за проектом

Залишкова

(ліквідна)

вартість

об’екта

2001

120

30

20

ПО

2002

50

70

50

100

2003

100

70

90

2004

100

65

80

2005

100

65

70

9. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, який мае такі показники на три прогнозні роки (грн):

РІК

Обсяги інвестицій

Поточні

доходи від проекту

Поточні

витрати

за проектом

Додаткові

доходи від проекту

2000

90 000

100 000

70 000

20 000

2001

120 000

80 000

10 000

2002

130 000

80 000

10. Визначити внутрішню норму прибутковості проекту, якщо при розрахунках за ставкою дисконтування 15 % його чиста приведена вартість становила 70 000 грн, а при ставці 35 % проект ставав збит-ковим на суму 20 000 грн.

11. Інвестор розглядає два варіанти організації виробництва за рахунок придбання обладнання двох типів. Необхідно прийняти рі-

168

шення, ураховуючи, що інвестор бажає мати дохідність вкладеного капіталу не менше 15 %. Перший тип обладнання коштуе 100 тис. грн, за прогнозами може забезпечити 20 тис. грн прибутку на рік, термін експлуатації — до 7 років, кінцева ліквідаційна вартість оцінюється у 10 тис. грн Обладнання другого типу мае такі очікувані параметри: вартість — 140 тис. грн, щорічний прибуток — 30 тис. грн, експлуа-тація — 13 років, ліквідаційної вартості не матиме.

12. Визначити доцільність проекту за показником чистої приведено!' вартості й показником внутрішньої норми прибутковості, якщо інвестор сподівається на дохідність інвестицій на рівні не нижче 20 %. Проект потребує 300 тис. грн, передбачає щорічний поточний прибуток 90 тис. грн протягом п'яти років із можливим продажем вкінці обладнання за 70 тис. грн.

13. Вибрати проект з меншим рівнем ризику (за коефіцієнтом варі-ації), якщо п'ять прогнозних розрахунків дали такі результати очіку-ваного прибутку за проектом (тис. грн):

Проект

Прогноз

1

2

3

4

5

А

100

120

ПО

90

130

Б

60

37

43

64

55

14. Визначити, який проект більш чутливий за показником чистої

приведено! вартості до змін обсягів продажу (доходів від реалізації),

якщо обидва проекта розраховані на 5 років і в кожному році для

них прогнозуються такі показники:

проект А: обсяг інвестицій — 160 тис. грн (тільки в першому рощ), обсяг продажу — 150 тис. грн, витрати на виробництво — 90 тис. грн;

проект Б: обсяг інвестицій — 90 тис. грн (тільки в першому році), обсяг продажу — 100 тис. грн, витрати на виробництво — 60 тис. грн.

15. Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, за

яким передбачено: інвестиційні витрати в створення нового вироб-

ництва тільки в першому році — 600 тис. грн, очікувана ціна реалі-

зації продукції — 155 грн за одиницю, собівартість виробництва оди-

ниці продукції — 120 грн, обсяг продажу в першому році — 3 тис.

одиниць, у другому році — 5 тис, у третьому і четвертому — по

10 тис. одиниць.

169

16. Визначити мінімально необхідний обсяг виробництва продук-ції за проектом, щоб забезпечити повернення інвестованих 100 тис. грн за 7 місяців, якщо очікувана ціна одиниці продукції — 50 грн, прямі витрати на виробництво одиниці продукції — 30 грн. Накладні вит-рати (умовно-постійні) за проектом будуть не менше 20 тис. грн на місяць незалежно від обсягів виробництва.

17. Визначити доцільність проекту за показником терміну окупно-сті (тис. грн):

РІК

Витрати на створення

ІНВЄСТИЦІЙ-

ного об’екта

Надходження

КОШТІВ

від реалізацїї проекту

Поточні витрати

на виробництво

продукції

проекту

Залишкова

(ліквідаційна)

вартість

об’екта

2001

120

30

20

110

2002

50

70

50

100

2003

100

70

90

2004

100

65

80

2005

10

60

70

18. Визначити загальний приведений прибуток від трирічного про-екту, якщо інвестор прогнозує ставку дисконтування для першого ро-ку 20 % і прибуток 100 тис. грн, для другого — 25 % і 120 тис. грн, для третього — 27 % і 150 тис. грн.

19. Визначити верхню межу поточної ціни акції, за якою прогно-зується щорічна виплата дивідендів на рівні 10 грн за акцію (при роз-рахунках ставку дисконтування врахувати на рівні 15 %).

20. Визначити верхню межу поточної ціни 1000 акцій, якщо в на-ступи! три роки прогнозується щорічна виплата дивідендів на рівні 50 грн за акцію і наступне їх зростання на 2 % у рік (при розрахунках урахувати, що інвестор хоче мати дохідність на рівні 20 %).

21. Визначити поточну ціну акції, за якою прогнозуються на два наступні роки дивіденди відповідно 10 і 15 грн і наступний перепро-даж акції за ціною не нижче 100 грн за акцію (дохідність мае бути в межах 22 % річних).

22. Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох інстру-ментів, на які витрачено на початку року 20, 30 і 50 % капіталу. Про-тягом року ринкова вартість цих інструментів зросла відповідно на 15, 18 і 20 %. Визначити середньорічну дохідність портфеля.

170

23. До якої номінальної величины мае зрости капітал інвестора, якщо 1000 тис. грн інвестуються з реальною дохідністю 20 % при очі-куваній інфляції 6 %.

24. Розрахувати для інвестора, який сподівається на середню до-хідність свого капіталу на рівні щонайменше 30 %, верхню межу ціни придбання пакета боргових зобов’язань у 200 тис. грн із терміном погашения через 3 роки.

25. Визначити поточну верхню межу вартості привілейованої ак-ції підприємства номіналом 120 грн і щорічними дивідендами 5 %. Поточну ринкову норму прибутковості врахувати на рівні 10 % річних.

26. Визначити, який проект вигідніший, якщо обидва розраховані на три роки, потребують однакових інвестицій у перші півроку і ма-ють такі очікувані річні прибутки:

1-йрік 2-йрік 3-йрік

Проект А 100 тис.грн 200 тис.грн 250 тис.грн

Проект Б 150 тис.грн 200 тис.грн 200 тис.грн

171


Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ

ЗМІСТ

1. Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ
2. ВСТУП
3. 1. Методолопчні основи інвестування
4. 2. Класифікація інвестицій
5. 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. 4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕПЯ
7. 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
8. 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
9. 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
10. 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
11. 9. ФіНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ
12. 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ
13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ
14. Тести для самоконтролю
15. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate