Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Від тяжкої роботи не забагатієш. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон Укра'ши “Про інвестиційну діяльність”. ВВР України. — 1991. —№47.

2. Закон Укра'ши “Про цінні папери і фондову біржу”. ВВР Ук-ра'ши. — 1991. — № 38.

3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.; 1995.

4. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учеб. для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

5. Грачева М. В. Анализ проектных рисков: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЗАО “Финстатинформ”, 1999.

6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: курс лекций. — К.: МАУП, 1999.

7. Калина А. В., Корнеев В. В., Кощеев А. А. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. —К.: МАУП, 1999.

8. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты. — СПб: Питер, 2001; Финансы и статистика, 1997.

9. Омелъченко А. В. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К.: Аті-ка, 1999.

10. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

11. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разра-ботка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсо-лют-В, Эльга, 1999.

12. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Гнвестознавство. — К.: МАУП, 2000.

13. Шарп У. , Александер Г., БейлиД. Инвестиции / Пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997.

14. ЩукінБ. М. Інвестиційна діяльність. — К: МАУП, 1998.

15. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. — К.: МАУП, 2002.

Зміст

Вступ

1. Методологічні основи інвестування... 5

2. Класифікація інвестицій... 13

3. Інвестиційна діяльність... 19

4. Інвестиційна стратегія... 37

5. Інвестиційний проект... 48

6. Розрахунок ефективності інвестування... 78

7. Інвестиційний ризик... 94

8. Оцінка вартості капіталу та об’єкта інвестування... 113

9. Фінансове інвестування... 124

10. Управління інвестуванням... 147

Заедания для практичных розрахунків... 167

Тести для самоконтролю... 172

Список використаної та рекомендовано! літератури... 214

215

The ma nual deals with theoretical , m ethodica l and practical p roblems of inv estme nt process organization: the plac e of investment in the system of e co nomic activitie s, investment planning, calculation of effic iency and a dvisability of capita l expenses, in ve stm ent p ro ject management, financia l instrument operation, risk accounting. T here have be en briefly discussed the theoretical principles of the course and quantity calculation methods generally accepted in investment activities.

For students of higher educational establishments, economists, experts, for eve rybody concerned with investment.

Навчальне видання

Щукін Борис Миколайович

ІНВЕСТУВАННЯ

Курс лекцій

Educational manual

Shchukin Boris Mykolayovich

INVESTMENT

Lecture course

Вїдповідальний редактор О. Г. Таран

Редактор Н. Б. Мурченко

Коректори С. В. Оратовська, Л. В. Логвиненко

Комп'ютерне верстания Т. В. Кулік, М. I. Фадеева

Оформления обкладинки О. О. Стеценко

Підп. до друку 17.05.04 Формат 60х84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,55. Обл.-вид. арк. 15,21. Тираж 3000 пр. Зам. № 4-180

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП

Свідоцтво про внесения до Державного реестру суб'єктів видавничоїсправи ДК№ 8 від 23.02.2000

Друкарня ТОВ “Техніка ЛТД" 04119 Київ-119, вул. Білоруська, 36а

СвідоцтвоДК№ 54 від 17.04.2000

Книга: Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ

ЗМІСТ

1. Б. М. Щукін. ІНВЕСТУВАННЯ
2. ВСТУП
3. 1. Методолопчні основи інвестування
4. 2. Класифікація інвестицій
5. 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
6. 4. ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕПЯ
7. 5. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
8. 6. РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ
9. 7. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК
10. 8. ОЦІНКА ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ТА ОБ’ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯ
11. 9. ФіНАНСОВЕ ІНВЕСТУВАННЯ
12. 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТУВАННЯМ
13. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ РОЗРАХУНКІВ
14. Тести для самоконтролю
15. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate