Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Коли Рим не мав можливості воювати, він щиро боровся за мир. / Володимир Голобородько

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ 2002

ББК 65.052 Розповсюджувати та тиражувати

Б 94 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Автори:

Кандидати екон. наук, доценти Л. Г. Ловінська (розд. 2, 5, 9); Л. В. Жилкіна (розд. 6, 8); О. М. Голенко (розд. 1); О. В. Небильцова (розд. 4, 12, 13); Л. Є. Берадзе (розд. 3, 7, 10); старший викладач Л. А. Галат (розд. 1, 11, 12)

Рецензенти:

Войчак А. В., д-р екон. наук, проф. (Київ. міжнар. християнський ун-т)

Панченко Є. Г., д-р екон. наук, проф. (АБ «Енергобанк»)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 14/18.2-1582 від 05.11.01

Б 94 Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.

ISBN 966–574–379–1

Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1—11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.

ББК 65.052

© Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін., 2002

ІSBN 966–574–379–1 © КНЕУ, 2002

Навчальне видання

ЛОВІНСЬКА Людмила Геннадіївна ЖИЛКІНА Людмила Василівна Голенко Оксана Миколаївна та ін.

Бухгалтерський облік

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Редактор І. Судзіловська

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор О. Долинська

Верстка Н. Коломієць

Підписано до друку 07.08.02. Формат 60´84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 21,85.

Ум. фарбовідб. 22,32. Обл.-вид. арк. 25,35. Наклад 5500 прим. Зам. № 01-2263

Видавництво КНЕУ 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію №235 від 07.11.2000

Тел. (044) 458–00–66; тел/факс (044) 446–64–58 E-mail: publish@kneu.kiev.ua

ЗМІСТ


Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 2.
2. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ. 11.1. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови
3. 11.2. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і подання
4. 11.3. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс»
5. 11.4. Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати
6. 11.5. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів
7. 11.6. Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал
8. 11.7. Примітки до річної фінансової звітності

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate