Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Пізно заощаджувати, коли вже проглядаєш дно. / Юрій Мушкетик

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.


ДВАНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio DUO decĭma). СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА. Інфінітивні синтаксичні звороти


Homo sum: humāni nihil

a me aliēnum puto (Terentius)

Я – людина: вважаю,

що ніщо людське мені не чуже

(Accusatīvus cum infinitīvo et nominatīvus cum infitīvo)

Функції інфінітива

Синтаксичні функції інфінітива визначаються ознаками дієслова та іменника.

Як дієслово інфінітив може:

1) керувати відмінком, якого вимагає дієслово: Quem nemo ferro potuit superāre nec auro. – Якого ніхто не зміг подолати ні мечем, ні золотом;

2) визначатися прислівником: Felix, qui, quod amat, defendĕre fortĭter audet. – Щасливий той, хто наважується сміливо захи-щати те, що любить;

3) замінювати особові форми дієслова (infinitīvus historĭcus).

Як іменник інфінітив може:

1) виступати у функції підмета, іменної частини присудка і до-датка: Vivĕre est cogitāre. – Жити – значить мислити. Amo legĕre. – Люблю читати;

2) мати означення, яке виражене прикметником чи займенни-ком середнього роду: Meum intellegĕre nulla pecunia vendo. – Свій талант я не продаю за жодні гроші;

3) вживатися з прийменниками: Multum interest inter dare et acсipĕre. – Є велика різниця між давати і отримувати.

Види інфінітивів

У синтаксичних зворотах для позначення часових відношень вживаються шість видів інфінітивів (три – для активного стану і три – для пасивного):

1) Infinitīvus praesentis actīvi et passīvi (інфінітив теперішнього часу активного і пасивного стану);

2) Infinitīvus perfecti actīvi et passīvi (інфінітив минулого часу активного і пасивного стану);

3) Infinitīvus futūri actīvi et passīvi (інфінітив майбутнього часу активного і пасивного стану);

Інфінітив теперішнього часу виражає  одночасну дію з дією ос-новного дієслова, інфінітив минулого – попередню, інфінітив май-бутнього – майбутню.

Таблиця видів інфінітивів:

Стан

Infinitīvus praesentis

Infinitīvus perfecti

Infinitīvus futūri

Аctīvum

I laudā-re

I laudav-isse

I laudatūrus, a, um esse

II docē-re

II docu-isse

II doctūrus, a, um esse

III leg-ĕre

III leg-isse

III lectūrus, a, um esse

IV audī-re

IV audiv-isse

IV auditūrus, a, um esse

Спосіб творення

Основа інфекта +

-re (I, II, IV), + -ĕre (III)

Основа перфекта + -isse

Participium futūri actīvi + esse

Passīvum

I laudā-ri

I laudātus, a, um esse

I laudātum iri

II docē-ri

II doctus, a, um esse

II doctum iri

III leg-i

III lectus, a, um esse

III lectum iri

IV audī-ri

IV audītus, a, um esse

IV audītum iri

Спосіб творення

Основа інфекта +

-ri (I, II, IV), +

-i (III)

Participium perfecti passīvi + esse

Supīnum + iri

Iri - infinitīvus praesentis passīvi від дієслова eo, ii, itum, ire – йти.

Знахідний відмінок з інфінітивом

(Accusatīvus cum infinitīvo)

Інфінітивний зворот аccusatīvus cum infinitīvo виступає поширеним додатком або підметом після дієслів і дієслівних сполучень зі значенням „говорити”, „повідомляти”, „відчувати”, „бажати” і т.д. Він складається з іменника, субстантивованого прикметника або займенника в аccusatīvus і дієслова в infinitīvus. Аccusatīvus виступає в ролі логічного підмета, infinitīvus – у ролі логічного присудка. Перекладається підрядними додатковими або з’ясувальними реченнями зі сполучником що (щоб, як), де аccusatīvus стає підметом, а infinitīvus – присудком. У звороті вживаються всі види інфінітива. Іnfinitīvus praesentis вказує на одночасну дію, іnfinitīvus perfecti – на попередню, іnfinitīvus futūri – на майбутню:

1. Magister videt (vidēbat, vidēbit) discipŭlos littĕras scribĕre. (infinitīvus praesentis) – Вчитель бачить (бачив, буде бачити), що учні пишуть букви. (дія одночасна).

2. Magister videt (vidēbat, vidēbit) discipŭlos littĕras scripsisse. (infinitīvus perfecti) – Вчитель бачить (бачив, буде бачити), що учні написали букви. (дія попередня).

3. Magister videt (vidēbat, vidēbit) discipŭlos littĕras scriptūros esse. (infinitīvus futūri) – Вчитель бачить (бачив, буде бачити), що учні напишуть букви. (дія майбутня).

Примiтка.

1. Іменна частина присудка стоїть в аccusatīvus і узгоджується з логічним підметом в роді, числі та відмінку.

2. У звороті при одному інфінітиві буває два знахідних відмінки: аccusatīvus логічного підмета і аccusatīvus прямого додатка. Аccusatīvus логічного підмета перекладається називним відмінком, а аccusatīvus прямого додатка – знахідним:

Scio puĕrum librum legĕre. – Знаю, що хлопець читає книжку.

Інфінітивний зворот аccusatīvus cum infinitīvo є залежною синтаксичною конструкцією активного стану. Він залежить від окремих груп дієслів і безособових зворотів.

Аccusatīvus cum infinitīvo у ролі поширеного додатка вживається після дієслів, що стосуються сфери духовної діяльності людини і мають значення:

1) думати, вважати (verba putandi): puto, āvi, ātum, āre – вважати, cogĭto, āvi, ātum, āre – думати, мислити, credo, dĭdi, dĭtum, ĕre – вірити, scio, ivi, itum, ire – знати, spero, āvi, ātum, āre – споді-ватися, iudĭco, āvi, ātum, āre – думати, судити, censeo, ui, nsum, ēre – вважати, оцінювати, intellĕgo, lexi, lectum, ĕre – розуміти;

2) говорити, стверджувати (verba dicendi): dico, dixi, dictum, ĕre – говорити, promitto, misi, missum, ĕre – обіцяти, respondeo, ndi, nsum, ēre – відповідати, trado, dĭdi, dĭtum, ĕre – передавати, declāro, āvi, ātum, āre – заявляти, nuntio, āvi, ātum, āre – повідом-ляти, affirmo, āvi, ātum, āre – стверджувати;

3) відчувати (verba sentiendi): sentio, sensi, sensum, īre – відчу-вати, audio, īvi, ītum, īre – слухати, video, vidi, visum, ēre – бачити, animadverto, verti, versum, ĕre – звертати увагу;

4) бажати, дозволяти, забороняти (verba studii et voluntatis): studeo, ēre, studui – прагнути, cupio, īvi, ītum, ĕre – бажати, volo, ve-lle, volui – хотіти, nolo, nolle, nolui – не хотіти, malo, malle, malui – веліти, iubeo, iussi, iussum, ēre – наказувати, prohibeo, bui, bĭtum, ēre – забороняти, veto, vetui, vetĭtum, āre – забороняти, sino, sivi, si-tum, ĕre – дозволяти;

5) страдати, переживати, веселитися (verba affectuum): doleo, ui, ēre – сумувати, страдати, gaudeo, gavīsus sum, ēre – радіти, весе-литися, laetor, ātus sum, āri – веселитися, maereo, ui, ēre – сумувати, тужити;

Аccusatīvus cum infinitīvo у ролі поширеного підмета вживається після безособових дієслів і зворотів зі значенням „говорити”, „відчувати”: constat – відомо, notum est – відомо, interest – важливо, fama est – існує чутка, oportet – треба, appāret – очевидно, placet – подобається, decet – годиться, praestat – краще, necesse est – необхідно, proverbium est – існує прислів’я.

1. Iam antīqui putābant victoriam amāre curam. – Вже античні люди вважали, що перемога любить турботу.

2. Romāni tradunt multas urbes a Caesăre expugnātas esse. – Римляни передають, що багато міст були завойовані Цезарем.

3. Audio sorōrem meam carmen cantāre. – Я чую, що моя сестра співає пісню.

4. Belgae nolēbant Germānos diutius in Gallia versāri. – Бельґи не хотіли, щоб ґерманці довше перебували в Ґаллії.

5. Gaudeo te in Britanniam profectum non esse. – Я тішуся, що ти не відпривився у Британію.

6. Vetus proverbium est gladiatōrem in arēna consilium capĕre. – Існує старе прислів’я, що гладіатор приймає рішення на арені.

Називний відмінок з інфінітивом

(Nominatīvus cum infinitīvo)

Інфінітивний зворот nominatīvus cum infinitīvo – це залежна синтаксична конструкція пасивного стану, що складається з підмета, вираженого іменником, субстантивованим прикметником або займенником у  nominatīvus та присудка, вираженого дієсловом в інфінітиві будь-якого часу. Якщо присудок є складним, то іменна частина теж стоїть у nominatīvus. Nominatīvus cum infinitīvo виконує роль поширеного підмета. Nominatīvus виступає підметом речення і звороту, infinitīvus – логічним присудком звороту.

Інфінітивний зворот nominatīvus cum infinitīvo вживається після тих груп дієслів, що й аccusatīvus cum infinitīvo, тільки у пасивному стані.

Особливістю звороту  nominatīvus cum infinitīvo є те, що дієслово, від якого залежить зворот, узгоджується з підметом в особі і числі головного речення. Перекладається підрядними додатковими або з’ясувальними реченнями зі сполучниками що або щоб.

Nominatīvus cum infinitīvo часто вживається після таких дієслів у пасивному стані:

1) dicor, trador, feror – говорять, що я ...

2) putor, iudĭcor, existĭmor – думають, що я ...

3) iubeor – велять, щоб я ...

4) vetor – забороняють, щоб я ...

5) prohibeor – перешкоджають, щоб я ...

6) sinor – дозволяють, щоб я ...

7) videor – здається, що я ...

8) habeor – вважають, що я ...

Примiтка.

У звороті особові займенники, що виступають у ролі підмета, опускаються і визначаються особовим закінченням дієслова-присудка:

videor ribĕre – здається, що я пишу

vidēris scripsisse – здається, що ти написав

vidētur scriptūrus esse – здається, що він напише

vidēmur ribĕre – здається, що ми пишемо

videmĭni scripsisse – здається, що ми написали

videntur scriptūri esse – здається, що вони напишуть

1. Dicĭtur vita nostra brevis esse. – Кажуть, що наше життя – ко-ротке.

Putātur Cicĕro orātor clarissĭmus fuisse. – Вважають, що Цице-рон був найславнішим оратором. Qui tacet, consentīre vidētur. – Здається, хто мовчить, той по-годжується. Videntur milĭtes victūri esse. – Здається, що воїни переможуть.

Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.

ЗМІСТ

1. ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.
2. ПЕРЕДМОВА
3. ВСТУП Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології
4. Латинська мова у Львові
5. GAUDEĀMUS (ВЕСЕЛІМОСЬ!) CARMEN SCHOLASTĭCUM
6. ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO PRIMA) Фонетика Латинський алфавіт (Alphabētum Latīnum)
7. Вимова голосних
8. Дифтонги i диграфи
9. Вимова приголосних
10. Лiтера «у»
11. Буквосполучення з «h»
12. Буквосполучення з «ngu», «qu», «su», «ti»
13. Наголос (Accentus)
14. Вправи
15. ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SECUNDA) Морфологія Дієслово (Verbum) Коротка характеристика граматичної будови латинської мови
16. Частини мови
17. Граматичні категорії дієслова
18. Основні форми дієслова
19. Дієслівні основи
20. Дієвідміни латинського дієслова
21. Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicatīvi actīvi)
22. Дієслово sum, esse (бути)
23. Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperatīvus praesentis)
24. Тексти
25. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
26. Лексичний мінімум
27. Вправи
28. ТРЕТЄ ЗАНЯТТЯ (LECTIO TERTIA) Іменник (Nomen substantīvum) Прикметник (Nomen adiectīvum) Граматичні категорії іменника (прикметника)
29. Основні (словникові) форми іменника (прикметника)
30. Перша відміна (Declinatio prima)
31. Словотворення іменників першої відміни
32. Прийменники (Praepositiōnes)
33. Синтаксис простого поширеного речення
34. Тексти
35. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
36. Лексичний мінімум
37. Вправи
38. ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA) Друга відміна (Declinatio secunda) Парадигма другої відміни
39. Особливості іменників (прикметників) другої відміни
40. Латинські назви найважливіших хімічних елементів
41. Словотворення другої відміни
42. Граматичний аналіз частин мови
43. Тексти
44. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
45. Лексичний мінімум
46. Вправи
47. П’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUINTA) Третя відміна (Declinatio tertia) Загальна характеристика третьої відміни
48. Третя приголосна відміна (Classis consŏnans)
49. Третя голосна відміна (Classis vocālis)
50. Третя мішана відміна (Classis mixta)
51. Ознаки роду іменників третьої відміни
52. Найважливіші винятки з правил про рід іменників третьої відміни
53. Особливості відмінювання іменників третьої відміни
54. Утворення латинських назв солей
55. Словотворення третьої відміни
56. Тексти
57. Запам’ятайте такі латинські прислів’я і крилаті вислови:
58. Лексичний мінімум
59. Вправи
60. ШОСТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEXTA) Часи системи інфекта Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Imperfectum indicatīvi actīvi)
61. Майбутній час (перший) дійсного способу активного стану (Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi)
62. Пасивний стан часів системи інфекта
63. Особливості утворення часів системи інфекта
64. Висновки до теми «Часи системи інфекта»
65. Синтаксис відмінків у пасивній конструкції
66. Займенники (вказівні, відносні, зворотний)
67. Тексти
68. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
69. Лексичний мінімум
70. Вправи
71. СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĬMA) Іменник. Четверта і п’ята відміни (Nomen substantīvum. Declinatio quarta et quinta) Іменники четвертої відміни (Declinatio quarta)
72. Іменники п’ятої відміни (Declinatio quinta)
73. Словотворення четвертої та п’ятої відмін
74. Таблиця відмінкових закінчень п’яти відмін іменників
75. Займенники (особові, вказівні, неозначені, заперечні)
76. Тексти
77. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
78. Лексичний мінімум
79. Вправи
80. ВОСЬМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO OCTĀVA) Ступені порівняння прикметників (Gradus comparatiōnis adiectivōrum) Дієприкметники (Participia) Вищий ступінь порівняння прикметників (Gradus comparatīvus)
81. Найвищий ступінь порівняння прикметників (Gradus superlatīvus)
82. Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників
83. Неправильні ступені порівняння прикметників
84. Неповні ступені порівняння
85. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників
86. Дієприкметники (Participia)
87. Тексти
88. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
89. Лексичний мінімум
90. Вправи
91. ДЕВ’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO NONА)Числівник (Nomen numerāle) Кількісні й порядкові числівники (Numeralia cardinalia et ordinalia)
92. Відмінювання числівників
93. Узгодження числівників з іменниками
94. Розділові та прислівникові числівники (Numeralia distributīva et adverbia)
95. Синтаксис відмінків при числівниках
96. Словотворення за допомогою латинських числівників
97. Римський календар
98. Римські міри і грошові одиниці
99. Тексти
100. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
101. Лексичний мінімум
102. Вправи
103. ДЕСЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO DECĬMA) Система перфекта (система доконаних часів) Часи системи перфекта дійсного способу активного стану
104. Часи системи перфекта дійсного способу пасивного стану
105. Тексти
106. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
107. Лексичний мінімум. Латинські слова
108. Українські слова
109. Вправи
110. ОДИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio undecĭma). Дієслівні форми:(Gerundium, gerundīvum, supīnum I et II, participium) Ґерундій (Gerundium)
111. Лексичний мінімум Латинські слова
112. ДВАНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio DUO decĭma). СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА. Інфінітивні синтаксичні звороти
113. Тексти
114. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
115. Лексичний мінімум
116. Вправи
117. ТРИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio TERTIA decĭma). ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ
118. Тексти
119. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
120. Лексичний мінімум
121. Вправи
122. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ(Lectio quarta Decĭma). Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях
123. Дієслово sum, fui, esse (бути):
124. Минулий час недоконаного виду умовного способу активного та пасивного стану (Imperfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)
125. Тексти
126. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
127. Лексичний мінімум
128. Вправи
129. П’ЯТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio quINta decĭma). Dживання ЧАСІВ ТА СПОСОБІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ реченнях
130. Тексти
131. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
132. Лексичний мінімум
133. Вправи
134. ШІСТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio SEXta decĭma). СКЛАДНОПІДРЯДНІ речення, ЩО ВВОДЯТЬСЯ СПОЛУЧНИКОМ CUM
135. Тексти
136. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
137. Лексичний мінімум
138. Вправи
139. СІМНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (lectio septĬma decĬma)
140. Реальний або індикативний вид
141. Можливий вид (Modus (casus) potentiālis)
142. Нереальний вид (Modus (casus) irreālis)
143. Означальні речення
144. Уподібнення способу (Attractio (assimilatio) modi)
145. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
146. Лексичний мінімум
147. Вправи
148. ЛАТИНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ВИСЛОВИ
149. ЛАТИНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК A

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate