Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Що страшніше – детектор брехні чи дзеркало правди? / Василь Захарченко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.


Наголос (Accentus)

Правило наголосу. Наголос у латинськiй мовi падає на другий склад від кiнця слова, якщо голосний цього складу довгий, якщо ж вiн короткий, то наголос переходить на третiй склад від кiнця слова, незалежно вiд довготи чи короткостi голосного третього складу від кiнця слова.

Подiл на склади

Кількість складiв у словi залежить вiд кiлькостi голосних. У латинськiй мовi подiл на склади буває:

1) мiж двома голосними, наприклад:

praesidium [prae-si-di-um] – захист, засiдання

devalvatio [de-val-va-ti-o] – девальвацiя, зниження курсу грошей;

2) перед окремими приголосними, сполученням qu:

oeconomĭcus [oe-co-no-mĭ-cus] – господарський

maritĭmus [ma-ri-tĭ-mus] – морський

aquōsus [a-quo-sus] – водяний;

3) у групi з двох приголосних у серединi слова:

centum [cen-tum] – сто

inspector [in-spec-tor] – iнспектор, наглядач;

4) у групi з трьох приголосних, у серединi слова, мiж другим i третiм приголосним:

punctum [punc-tum] – крапка

sanctus [sanc-tus] – священний;

5) префiкс видiляється:

transformatio [trans-for-ma-ti-o] – перетворення, передавання

differentia [dif-fer-en-ti-a] – рiзниця, вiдмiннiсть.

Дифтонги i диграфи утворюють один склад:

Euclīdes [Eu-clī-des] – Евклiд

amoenĭtas [a-moe-nĭ-tas] – краса

Довгота i короткiсть складу

I. Правила довготи (Наголос на другому складi від кiнця слова)

1. Голосний довгий, якщо над ним стоїть знак довготи ( ˉ ) (природна довгота):

natūra [na-tū-ra] – природа

longitūdo [lon-gi-tū-do] – довжина.

2. Дифтонги i диграфи завжди довгi:

emphyteuta [em-phy-teu-ta] – орендатор

diaeta [di-ae-ta] – дiєта.

3. Голосний довгий за положенням, якщо вiн стоїть перед двома i бiльше приголосними:

fundamentum [fun-da-men-tum] – основа

instrumentum [in-stru-men-tum] – знаряддя.

4. Голосний завжди довгий перед приголосними х або z:

reflexus [re-fle-xus] – рефлекс

oryza [o-ry-za] – рис.

ІІ. Правила короткостi (Наголос на третьому складi від кiнця слова)

1. Голосний короткий, якщо над ним стоїть знак короткостi ( ˘ ) (природна короткiсть):

littĕra [lit-tĕ-ra] – буква

numĕrus [nu-mĕ-rus] – число.

2. Голосний перед голосним короткий:

obligatio [ob-li-ga-ti-o] – зобов’язання

praemium [prae-mi-um] – нагорода.

3. Голосний короткий перед h i сполученнями ch, ph, th, rh, sch:

contraho [con-tra-ho] – стягую

philosophus [phi-lo-so-phus] – фiлософ.

4. Голосний короткий перед сполученням нiмих приголосних iз плавними: b, p, d, t, c, g з l або r (bl, br, рl, pr, tl, tr, cl, cr, gl, gr, dl, dr):

cerebrum [ce-re-brum] – мозок

centimetrum [cen-ti-me-trum] – сантиметр.

Якщо довготу i короткiсть складу за положенням визначити неможливо, слiд звернутись до словника, де довгота позначається знаком ˉ, а короткiсть – ˘.

Nota bene!

Запам’ятайте довготу та короткiсть деяких суфiксiв, що найчастiше вживаються в науковiй термiнологiї.

Довгi голоснi у таких суфiксах: -āl-, -ār-, -āt-, -īn-, -īv-, -ōs-, -ūr-, ‑ūt-.

1. Суфiкси -āl-, -ār- найчастiше трапляються у прикметниках третьої вiдмiни iз закiнченням -is, -e:

vernālis, e – весняний

cellulāris, e – клiтинний.

2. Суфiкси -āt-, -ūt- найчастiше мають прикметники першої та другої вiдмiни iз закiнченням -us, -a, -um:

cognātus, a, um – спорiднений

cornūtus, a, um – рогатий.

3. Суфiкси -ōs-, -īv- трапляються як в iменниках, так i в прикметниках першої та другої вiдмiни:

viscōsus, a, um – вiскозний, клейкий

aestīvus, a, um – лiтнiй.

4. Суфiкси -īn-, -ūr- є як в iменниках, так i в прикметниках першої та другої вiдмiни:

Alpīnus, a, um – альпiйський

matūrus, a, um – стиглий.

Короткi голоснi у суфiксах: -ĭс-, -ĭd-, -ĭl-, -ĭt-, -ŏl-, -ŭl-.

1. Суфiкси -ĭс-, -ĭd-, -ĭt- властиві прикметникам першої та другої вiдмiни:

aromatĭcus, a, um – запашний

liquĭdus, a, um – рiдкий

disposĭtus, a, um – розташований.

2. Суфiкс -ĭl- трапляється у прикметниках третьої вiдмiни:

stabĭlis, e – постiйний, незмiнний

nobĭlis, e – знатний.

3. Iз суфiксами -ŏl-, -ŭl- утворюються звичайно iменники iз зменшувальним значенням:

alveŏlus – русло

cellŭla – клiтина

granŭlum – зерно.

Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.

ЗМІСТ

1. ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.
2. ПЕРЕДМОВА
3. ВСТУП Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології
4. Латинська мова у Львові
5. GAUDEĀMUS (ВЕСЕЛІМОСЬ!) CARMEN SCHOLASTĭCUM
6. ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO PRIMA) Фонетика Латинський алфавіт (Alphabētum Latīnum)
7. Вимова голосних
8. Дифтонги i диграфи
9. Вимова приголосних
10. Лiтера «у»
11. Буквосполучення з «h»
12. Буквосполучення з «ngu», «qu», «su», «ti»
13. Наголос (Accentus)
14. Вправи
15. ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SECUNDA) Морфологія Дієслово (Verbum) Коротка характеристика граматичної будови латинської мови
16. Частини мови
17. Граматичні категорії дієслова
18. Основні форми дієслова
19. Дієслівні основи
20. Дієвідміни латинського дієслова
21. Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicatīvi actīvi)
22. Дієслово sum, esse (бути)
23. Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperatīvus praesentis)
24. Тексти
25. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
26. Лексичний мінімум
27. Вправи
28. ТРЕТЄ ЗАНЯТТЯ (LECTIO TERTIA) Іменник (Nomen substantīvum) Прикметник (Nomen adiectīvum) Граматичні категорії іменника (прикметника)
29. Основні (словникові) форми іменника (прикметника)
30. Перша відміна (Declinatio prima)
31. Словотворення іменників першої відміни
32. Прийменники (Praepositiōnes)
33. Синтаксис простого поширеного речення
34. Тексти
35. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
36. Лексичний мінімум
37. Вправи
38. ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA) Друга відміна (Declinatio secunda) Парадигма другої відміни
39. Особливості іменників (прикметників) другої відміни
40. Латинські назви найважливіших хімічних елементів
41. Словотворення другої відміни
42. Граматичний аналіз частин мови
43. Тексти
44. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
45. Лексичний мінімум
46. Вправи
47. П’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUINTA) Третя відміна (Declinatio tertia) Загальна характеристика третьої відміни
48. Третя приголосна відміна (Classis consŏnans)
49. Третя голосна відміна (Classis vocālis)
50. Третя мішана відміна (Classis mixta)
51. Ознаки роду іменників третьої відміни
52. Найважливіші винятки з правил про рід іменників третьої відміни
53. Особливості відмінювання іменників третьої відміни
54. Утворення латинських назв солей
55. Словотворення третьої відміни
56. Тексти
57. Запам’ятайте такі латинські прислів’я і крилаті вислови:
58. Лексичний мінімум
59. Вправи
60. ШОСТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEXTA) Часи системи інфекта Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Imperfectum indicatīvi actīvi)
61. Майбутній час (перший) дійсного способу активного стану (Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi)
62. Пасивний стан часів системи інфекта
63. Особливості утворення часів системи інфекта
64. Висновки до теми «Часи системи інфекта»
65. Синтаксис відмінків у пасивній конструкції
66. Займенники (вказівні, відносні, зворотний)
67. Тексти
68. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
69. Лексичний мінімум
70. Вправи
71. СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĬMA) Іменник. Четверта і п’ята відміни (Nomen substantīvum. Declinatio quarta et quinta) Іменники четвертої відміни (Declinatio quarta)
72. Іменники п’ятої відміни (Declinatio quinta)
73. Словотворення четвертої та п’ятої відмін
74. Таблиця відмінкових закінчень п’яти відмін іменників
75. Займенники (особові, вказівні, неозначені, заперечні)
76. Тексти
77. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
78. Лексичний мінімум
79. Вправи
80. ВОСЬМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO OCTĀVA) Ступені порівняння прикметників (Gradus comparatiōnis adiectivōrum) Дієприкметники (Participia) Вищий ступінь порівняння прикметників (Gradus comparatīvus)
81. Найвищий ступінь порівняння прикметників (Gradus superlatīvus)
82. Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників
83. Неправильні ступені порівняння прикметників
84. Неповні ступені порівняння
85. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників
86. Дієприкметники (Participia)
87. Тексти
88. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
89. Лексичний мінімум
90. Вправи
91. ДЕВ’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO NONА)Числівник (Nomen numerāle) Кількісні й порядкові числівники (Numeralia cardinalia et ordinalia)
92. Відмінювання числівників
93. Узгодження числівників з іменниками
94. Розділові та прислівникові числівники (Numeralia distributīva et adverbia)
95. Синтаксис відмінків при числівниках
96. Словотворення за допомогою латинських числівників
97. Римський календар
98. Римські міри і грошові одиниці
99. Тексти
100. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
101. Лексичний мінімум
102. Вправи
103. ДЕСЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO DECĬMA) Система перфекта (система доконаних часів) Часи системи перфекта дійсного способу активного стану
104. Часи системи перфекта дійсного способу пасивного стану
105. Тексти
106. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
107. Лексичний мінімум. Латинські слова
108. Українські слова
109. Вправи
110. ОДИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio undecĭma). Дієслівні форми:(Gerundium, gerundīvum, supīnum I et II, participium) Ґерундій (Gerundium)
111. Лексичний мінімум Латинські слова
112. ДВАНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio DUO decĭma). СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА. Інфінітивні синтаксичні звороти
113. Тексти
114. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
115. Лексичний мінімум
116. Вправи
117. ТРИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio TERTIA decĭma). ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ
118. Тексти
119. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
120. Лексичний мінімум
121. Вправи
122. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ(Lectio quarta Decĭma). Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях
123. Дієслово sum, fui, esse (бути):
124. Минулий час недоконаного виду умовного способу активного та пасивного стану (Imperfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)
125. Тексти
126. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
127. Лексичний мінімум
128. Вправи
129. П’ЯТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio quINta decĭma). Dживання ЧАСІВ ТА СПОСОБІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ реченнях
130. Тексти
131. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
132. Лексичний мінімум
133. Вправи
134. ШІСТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio SEXta decĭma). СКЛАДНОПІДРЯДНІ речення, ЩО ВВОДЯТЬСЯ СПОЛУЧНИКОМ CUM
135. Тексти
136. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
137. Лексичний мінімум
138. Вправи
139. СІМНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (lectio septĬma decĬma)
140. Реальний або індикативний вид
141. Можливий вид (Modus (casus) potentiālis)
142. Нереальний вид (Modus (casus) irreālis)
143. Означальні речення
144. Уподібнення способу (Attractio (assimilatio) modi)
145. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
146. Лексичний мінімум
147. Вправи
148. ЛАТИНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ВИСЛОВИ
149. ЛАТИНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК A

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate