Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Коли з погляду мети націоналізм є демократичний, то з погляду форми й методи він є диктатурою. / Юліан Вассиян

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.


ТРИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio TERTIA decĭma). ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ

Labōre peracto quies iucunda est

Зробив діло, гуляй сміло!

ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ

Функції дієприкметника

Дієприкметник у латинській мові виконує дві функції: 1) атрибу-тивну (participium coniunctum (attributīvum)); 2) предикативну (participium prae-dicatīvum).

У дієприкметникових зворотах вживаються дієприкметники тепе-рішнього і минулого часу: participium praesentis actīvi вказує на од-ночасну дію із дією присудка,  participium perfecti passīvi – на попе-редню.

Дієприкметникові звороти можуть бути узгодженими та незалежними. Незалежний дієприкметниковий зворот виступає в орудному відмінку і називається аblatīvus absolūtus. Узгоджені дієприкметникові звороти (participium coniunctum та participium praedicatīvum) виступають у будь-якому відмінку, узгоджуються з підметом чи додатком у роді, числі та виконують дві функції: 1) розгорнутого означення; 2) розгорнутої обставини.

Рarticipium coniunctum (attributīvum)

Рarticipium coniunctumдієприкметник або дієприкметниковий зворот, що виконує функцію простого чи розгорнутого означення і перекладається підрядними означальними реченнями або дієприкметниковими зворотами:

1. Puer, librum legens, frater est mei amīci. – Хлопець, що читає книгу, є братом мого друга.

2. Puella, interrogāta a magistro, mea soror est. – Дівчина, яку за-питав учитель, моя сестра.

Рarticipium praedicatīvum

Рarticipium praedicatīvumдієприкметник або дієприкмет-никовий зворот, що виконує функцію простої чи розгорнутої обстави-ни часу, причини, допусту, умови, способу дії і перекладається під-рядними обставинними реченнями часу, причини, допусту, умови, способу дії або дієприкметниковими зворотами:

1. Ad Caesărem, bellum in Gallia gerentem, legāti multārum civitā-tum veniēbant. – До Цезаря, що вів війну у Галлії, прибували посли ба-гатьох общин.

2. Progressus septem milia passuum, imperātor castra posuit. – Полководець, пройшовши сім тисяч миль, розбив військовий табір.

Рarticipium coniunctum (attributīvum) та рarticipium praedicatī-vum за формою не відрізняються. Однак, у реченні виконують різні функції: рarticipium coniunctum (attributīvum) – функцію означен-ня, рarticipium praedicatīvum – обставини.

Орудний незалежний (самостійний)

Ablatīvus absolūtus

Ablatīvus absolūtus (орудний незалежний або самостійний) – це незалежний виокремлений дієприкметниковий зворот, який виконує у реченні функцію розгорнутої обставини часу, причини, допусту, умови, способу дії.

Він складається з двох частин, узгоджених між собою в орудному відмінку: іменника (субстантивованого прикметника чи займенника), який виконує функцію логічного підмета звороту, та дієприкметника, що є логічним присудком звороту. Зворот називається незалежним (absolūtus) тому, що іменник, з яким узгоджується дієприкметник, не залежить від жодного члена речення. У звороті вживаються два види дієприкметників: participium praesentis actīvi (дієприкметник теперішнього часу активного стану) для вираження одночасної дії з дією дієслова-присудка та participium perfecti passīvi (дієприкметник минулого часу доконаного виду пасивного стану) – для попередньої дії.

1. Рarticipium praesentis actīvi:

Romŭlo regnante bellum cum Sabīnis fuit. – Коли царював Ромул, була війна із сабінянами (За царювання Ромула була війна із сабінянами).

2. Рarticipium perfecti passīvi:

Imperātor hostĭbus victis in castra properāvit. – Коли вороги були переможені, полководець поспішив до військового табору (Після перемоги над ворогами полководець поспішив до військового табору. – Перемігши ворогів, полководець поспішив до військового табору).

Зворот аblatīvus absolūtus може вживатися без дієприкметника. В такому випадку до його складу входять:

1) два іменники: Cicerōne consŭle, coniuratio Сatilīnae reperta est. – За консульства Цицерона була розкрита змова Катіліни;

2) іменник та прикметник: Caesăre vivo Romāni multas victorias paravērunt. – За життя Цезаря римляни здобули багато перемог;

3) займенник та іменник (прикметник): Te auctōre hoc fecĭ-mus. – Ми зробили це під твоїм керівництвом;

4) тільки іменник або субстантивований дієприкметник: Auspicāto tribūni creāti sunt. – Після ворожби з лету птахів вибрали трибунів.

Перше слово виконує роль логічного підмета, друге – виступає іменною частиною логічного присудка звороту. Дієслівна частина складеного присудка відсутня, оскільки, дієслово “sum, fui, esse” не утворює дієприкметників, що входять до складу звороту.

Ablatīvus absolūtus перекладається:

1) підрядними обставинними реченнями (часу, причини, допус-ту, умови, способу дії);

2) віддієслівним іменником із прийменником;

3) дієприслівниковим зворотом, коли до складу звороту входить рarticipium perfecti passīvi та граматичний підмет в основній частині речення і логічний підмет у звороті один і той.

1. Bello Helvetiōrum confecto, totīus Galliae legāti ad Caesărem con-venērunt. – Після того, коли війна з гельветами закінчилась, посли всієї Ґаллії зійшлися до Цезаря (перекладається підрядним реченням часу);

2. Galli, nec portis urbis clausis, nec stationĭbus pro muris et portis disposĭtis, in urbem intraverunt. – Так як ворота міста не були зачинені і не були розміщені вартові перед стінами і воротами, ґалли увійшли в місто (перекладається підрядним реченням причини) ;

3. Omnĭbus rebus amissis, vir sapiens non desperāvit. – Хоч все майно було втрачене, розумна людина не зневірилась (перекладається підрядним допустовим реченням);

4. Te adiuvante opus celerĭter finiam. – Якщо ти допомагатимеш, я швидко закінчу роботу (перекладається підрядним умовним речен-ням).

Відкладні дієслова (Verba deponentia)

Відкладними називаються дієслова, які мають пасивну форму, а значення активне. Відкладні дієслова мають три основні форми: 1) praesens, 2) perfectum, 3) infinitīvus praesentis:

I. moror, morātus sum, ārі – зволікати;

II. vereor, verĭtus sum, ēri – боятися;

III. sequor, secūtus sum, sequi – переслідувати;

IV. orior, ortus sum, īri – виникати.

Відкладні дієслова мають деякі форми активного стану: рarticipium praesentis, рarticipium futūri та ін.

Відкладні дієслова відмінюються як звичайні, але у пасивному стані.

Напіввідкладні дієслова (Verba semideponentia)

Напіввідкладними називаються дієслова, які часи системи інфекта утворюють в активному стані, а часи системи перфекта – у пасивному, або навпаки:

gaudeo, gavīsus sum, ēre – радіти;

soleo, solĭtus sum, ēre – мати звичку;

confīdo, confīsus sum, ĕre – довіряти;

revertor, reverti, reverti – повертатись.

Неправильне дієслово eo, ii, itum, ire – йти

Особливістю відмінювання дієслова „ео” є те, що у часах системи інфекта перед приголосними виступає голосний основи „і”, перед голосними – „е”.

Praesens indicatīvі actīvі: Imperfectum indicatīvі actīvі:

Singulāris

Plurālis

Singulāris

Plurālis

1. eo

1. imus

1. ibam

1. ibāmus

2. is

2. itis

2. ibas

2. ibātis

3. it

3. eunt

3. ibat

3. ibant

Futūrum I indicatīvі actīvі: Perfectum indicatīvі actīvі:

Singulāris

Plurālis

Singulāris

Plurālis

1. ibo

1. ibĭmus

1. ii (ivi)

1. imus

2. ibis

2. ibĭtis

2. isti (iisti)

2. istis (iistis)

3. ibit

3. ibunt

3. iit

3. iērunt

Plusquamperfectum indicatīvі actīvі:   Futūrum II indicatīvі actīvі:

Singulāris

Plurālis

Singulāris

Plurālis

1. iĕram

1. ierāmus

1. iĕro

1. ierĭmus

2. iĕras

2. ierātis

2. iĕris

2. ierĭtis

3. iĕrat

3. iĕrant

3. iĕrit

3. iĕrint

Imperatīvus praesentis: i! – йди!,  ite! – йдіть!

Infinitīvus praesentis: ire, iri.

Participium praesentis actīvі: iens, euntis.

Книга: ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.

ЗМІСТ

1. ЛАТИНСЬКА МОВА (для неспеціальних факультетів) / Ревак Н.Г., Cулим В.Т.
2. ПЕРЕДМОВА
3. ВСТУП Коротка історія латинської мови та її значення у міжнародній науковій термінології
4. Латинська мова у Львові
5. GAUDEĀMUS (ВЕСЕЛІМОСЬ!) CARMEN SCHOLASTĭCUM
6. ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO PRIMA) Фонетика Латинський алфавіт (Alphabētum Latīnum)
7. Вимова голосних
8. Дифтонги i диграфи
9. Вимова приголосних
10. Лiтера «у»
11. Буквосполучення з «h»
12. Буквосполучення з «ngu», «qu», «su», «ti»
13. Наголос (Accentus)
14. Вправи
15. ДРУГЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SECUNDA) Морфологія Дієслово (Verbum) Коротка характеристика граматичної будови латинської мови
16. Частини мови
17. Граматичні категорії дієслова
18. Основні форми дієслова
19. Дієслівні основи
20. Дієвідміни латинського дієслова
21. Теперішній час дійсного способу активного стану (Praesens indicatīvi actīvi)
22. Дієслово sum, esse (бути)
23. Наказовий спосіб теперішнього часу (Imperatīvus praesentis)
24. Тексти
25. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
26. Лексичний мінімум
27. Вправи
28. ТРЕТЄ ЗАНЯТТЯ (LECTIO TERTIA) Іменник (Nomen substantīvum) Прикметник (Nomen adiectīvum) Граматичні категорії іменника (прикметника)
29. Основні (словникові) форми іменника (прикметника)
30. Перша відміна (Declinatio prima)
31. Словотворення іменників першої відміни
32. Прийменники (Praepositiōnes)
33. Синтаксис простого поширеного речення
34. Тексти
35. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
36. Лексичний мінімум
37. Вправи
38. ЧЕТВЕРТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUARTA) Друга відміна (Declinatio secunda) Парадигма другої відміни
39. Особливості іменників (прикметників) другої відміни
40. Латинські назви найважливіших хімічних елементів
41. Словотворення другої відміни
42. Граматичний аналіз частин мови
43. Тексти
44. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
45. Лексичний мінімум
46. Вправи
47. П’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO QUINTA) Третя відміна (Declinatio tertia) Загальна характеристика третьої відміни
48. Третя приголосна відміна (Classis consŏnans)
49. Третя голосна відміна (Classis vocālis)
50. Третя мішана відміна (Classis mixta)
51. Ознаки роду іменників третьої відміни
52. Найважливіші винятки з правил про рід іменників третьої відміни
53. Особливості відмінювання іменників третьої відміни
54. Утворення латинських назв солей
55. Словотворення третьої відміни
56. Тексти
57. Запам’ятайте такі латинські прислів’я і крилаті вислови:
58. Лексичний мінімум
59. Вправи
60. ШОСТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEXTA) Часи системи інфекта Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Imperfectum indicatīvi actīvi)
61. Майбутній час (перший) дійсного способу активного стану (Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi)
62. Пасивний стан часів системи інфекта
63. Особливості утворення часів системи інфекта
64. Висновки до теми «Часи системи інфекта»
65. Синтаксис відмінків у пасивній конструкції
66. Займенники (вказівні, відносні, зворотний)
67. Тексти
68. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
69. Лексичний мінімум
70. Вправи
71. СЬОМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO SEPTĬMA) Іменник. Четверта і п’ята відміни (Nomen substantīvum. Declinatio quarta et quinta) Іменники четвертої відміни (Declinatio quarta)
72. Іменники п’ятої відміни (Declinatio quinta)
73. Словотворення четвертої та п’ятої відмін
74. Таблиця відмінкових закінчень п’яти відмін іменників
75. Займенники (особові, вказівні, неозначені, заперечні)
76. Тексти
77. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
78. Лексичний мінімум
79. Вправи
80. ВОСЬМЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO OCTĀVA) Ступені порівняння прикметників (Gradus comparatiōnis adiectivōrum) Дієприкметники (Participia) Вищий ступінь порівняння прикметників (Gradus comparatīvus)
81. Найвищий ступінь порівняння прикметників (Gradus superlatīvus)
82. Особливості утворення найвищого ступеня порівняння прикметників
83. Неправильні ступені порівняння прикметників
84. Неповні ступені порівняння
85. Синтаксис відмінків при ступенях порівняння прикметників
86. Дієприкметники (Participia)
87. Тексти
88. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
89. Лексичний мінімум
90. Вправи
91. ДЕВ’ЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO NONА)Числівник (Nomen numerāle) Кількісні й порядкові числівники (Numeralia cardinalia et ordinalia)
92. Відмінювання числівників
93. Узгодження числівників з іменниками
94. Розділові та прислівникові числівники (Numeralia distributīva et adverbia)
95. Синтаксис відмінків при числівниках
96. Словотворення за допомогою латинських числівників
97. Римський календар
98. Римські міри і грошові одиниці
99. Тексти
100. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
101. Лексичний мінімум
102. Вправи
103. ДЕСЯТЕ ЗАНЯТТЯ (LECTIO DECĬMA) Система перфекта (система доконаних часів) Часи системи перфекта дійсного способу активного стану
104. Часи системи перфекта дійсного способу пасивного стану
105. Тексти
106. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
107. Лексичний мінімум. Латинські слова
108. Українські слова
109. Вправи
110. ОДИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio undecĭma). Дієслівні форми:(Gerundium, gerundīvum, supīnum I et II, participium) Ґерундій (Gerundium)
111. Лексичний мінімум Латинські слова
112. ДВАНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio DUO decĭma). СИНТАКСИС ДІЄСЛОВА. Інфінітивні синтаксичні звороти
113. Тексти
114. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
115. Лексичний мінімум
116. Вправи
117. ТРИНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio TERTIA decĭma). ДІЄПРИКМЕТНИКОВІ ЗВОРОТИ
118. Тексти
119. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
120. Лексичний мінімум
121. Вправи
122. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ(Lectio quarta Decĭma). Вживання кон’юнктива у незалежних реченнях
123. Дієслово sum, fui, esse (бути):
124. Минулий час недоконаного виду умовного способу активного та пасивного стану (Imperfectum coniunctīvi actīvi et passīvi)
125. Тексти
126. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
127. Лексичний мінімум
128. Вправи
129. П’ЯТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio quINta decĭma). Dживання ЧАСІВ ТА СПОСОБІВ У СКЛАДНОПІДРЯДНИХ реченнях
130. Тексти
131. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
132. Лексичний мінімум
133. Вправи
134. ШІСТНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (Lectio SEXta decĭma). СКЛАДНОПІДРЯДНІ речення, ЩО ВВОДЯТЬСЯ СПОЛУЧНИКОМ CUM
135. Тексти
136. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
137. Лексичний мінімум
138. Вправи
139. СІМНАДЦЯТЕ ЗАНЯТТЯ (lectio septĬma decĬma)
140. Реальний або індикативний вид
141. Можливий вид (Modus (casus) potentiālis)
142. Нереальний вид (Modus (casus) irreālis)
143. Означальні речення
144. Уподібнення способу (Attractio (assimilatio) modi)
145. Запам’ятайте латинські прислів’я і крилаті вислови:
146. Лексичний мінімум
147. Вправи
148. ЛАТИНСЬКІ ПРИСЛІВ’Я ТА ВИСЛОВИ
149. ЛАТИНСЬКО–УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК A

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate