Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Стражданнями і горем визначено нам добувати зернини мудрості, не видобуті із книг. / Микола Гоголь

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників

Економічні показники використовують для оцінки стану економі-ки з досліджуваного питання. У результаті багатовікової практики аналізу статистичних даних в галузі економіки дослідним шляхом ви-роблено показники, що характеризують різні аспекти господарюван-ня і торгівлі. Такими показниками є норма прибутку на вкладений у виробництво чи в торгівлю капітал, витрати на одиницю продукції та її рентабельність, дохід на душу населення та ін. Здебільшого це валові показники, які повною мірою характеризують економічний результат, але не відображають хід економічних процесів.

Сутність аналітичного методу

Виявлення універсальних економічних законів та їхній запис у вигляді диференціальних рівнянь дають змогу аналітичним шляхом одержати повну систему економічних показників і критеріїв, які все-бічно характеризують як результат, так і динаміку економіко-вироб-ничих процесів. Як відомо з механіки і фізики, будь-який процес, описуваний диференціальними рівняннями, багато в чому визна-чається коефіцієнтами при похідних. А для того щоб ці коефіцієнти і самі рівняння характеризували не тільки конкретні процеси, а й подібні, диференціальні рівняння повинні бути записані в безрозмір-ному вигляді.

Будь-яку величину можна подати у вигляді добутку деякої пос-тійної та безрозмірної змінної величини, наприклад

А=А0А',

де A0 постійна величина, яка має ту саму розмірність, що і величина А; А' — безрозмірна величина, що визначає зміну величини А.

65

Застосовуючи такий спосіб, наприклад, рівняння збереження уре-чевленої та живої праці (2.9) можна записати у вигляді

3

І

k=1

dA' dCk' dQ.'

dt k dt dt

'' dT dB

bk

dt dt

h^+th^; (4.1)

(k = 1,2,3)

де

Xkгрупа показників, що характеризують економічну структуру

виробничих елементів; Zkгрупа показників, що характеризують економічну структуру

виробничих скарбів; k група показників, що характеризують структуру економічних

втрат; bk група показників, що характеризують економічну структуру

припливу вартості ззовні до виробничої системи; h — норма додаткової вартості у виробничій системі.

Аналогічно можна одержати інші групи показників з рівнянь, що визначають процеси витрат праці та перенесення вартості на вироблені продукти. Показники, одержані з аналізу диференціальних рівнянь, які характеризують певні процеси і тільки їм властиві, є ос-новними показниками.

Проте з показників однієї групи і показників декількох груп мож-на довільно утворювати інші показники. Наприклад, можна утворити суму показників (Zk+ bk), які водночас характеризують створення виробничих скарбів і приплив вартості ззовні. Такі комбіновані, або перетворені, показники називають похідними показниками.

Повна система показників,

що характеризують економіку виробництва

Повна система показників характеризує всю сукупність процесів у розв’язуваній задачі. Якщо якийсь із сукупності процесів не харак-теризується властивим йому показником, то система буде неповною. Повна система показників для виробничої системи загалом повинна містити всі показники, що характеризують сукупність процесів вит-

66

рат праці, перенесення вартості з виробничих елементів на вироблені продукти і збереження вартості у виробничій системі.

Показники, що характеризують витрати праці. Процес економіч-ної праці, обумовлений рівняннями (2.1), (2.2), характеризується та-кою групою економічних показників:

1. Норма затрат праці:

NT=— (Т = ТНП), (4.2)

1

де Т — кількість праці, що дорівнює сумі маси уречевленої праці Тн, пе-ренесеної на продукт із робочої сили, і маси емісії додаткової праці Тп; А1кількість маси уречевленої праці, що міститься в робочій силі.

2. Норма необхідної та додаткової праці:

T T

ДГ =_!L ДА =2 = 1-N (4

н т ; п т

3. Норма споживання праці:

Б

NB = —, (4.4)

де Б — кількість праці (уречевленої та живої), спожитої робочою си-лою в процесі праці, тобто у виробничому процесі.

4. Норма часу праця, норма часу необхідної та додаткової праці:

ς*=J; ς=j; ςп=7 = 1-ςн, (4.5)

Де tт, К, tп — відповідно час праці, час необхідної та додаткової праці; t — поточний час у системі координат.

Прикладами утворення похідних показників можуть бути показ-ники норми затрат необхідної праці:

А і норми затрат додаткової праці:

NTn= — = NTNn. Д

При цьому

NTa+Nm=NT, оскільки Жн + Жп =1.

67

Показники, що характеризують процес перенесення праці на вироблені продукти. Процес перенесення праці, обумовлений рівнянням (2.6), характеризується такою групою економічних показників:

1. Частка продукту в сукупному продукті:

зг= Π ; Π=∑Πг (/ = 1,2,3), (4.6)

де Пl — вартість продукту l-го виду; для продукту робоча сила l = 1; продукту знаряддя праці l = 2; продукту предмет праці l = 3.

2. Показники, що характеризують частку виробничих елементів у вартості вироблених продуктів:

Чі= Π (*,/ = 1, 2,3), (4.7)

де Vklшвидкість перенесення маси уречевленої праці з k-х виробничих елементів на l-й продукт. Таких показників 9:

- частка вартості живої праці в продукті робоча сила:

1

- частка вартості знарядь праці в продукті робоча сила:

1

- частка вартості предмета праці в продукті робоча сила:

Є31=м;

1

- частка вартості живої праці в продукті знаряддя праці:

Є12=м;

2

- частка вартості знарядь праці в продукті знаряддя праці:

Є22=м;

2

68

- частка вартості предмета праці в продукті знаряддя праці:

е =^';

с32

2

- частка вартості робочої сили в продукті предмет праці:

3

- частка вартості знарядь праці в продукті предмет праці:

е =М;

с23

3

- частка вартості предмета праці в продукті предмет праці:

^33 =

3

Показники, що характеризують вартісну структуру виробничої сис-теми. Сюди належать групи показників, які визначають відповідно до рівняння (2.9) процеси збереження вартості у виробничій системі.

1. Група показників, що характеризують вартісну структуру виробничих елементів як відношення кожного з них та їх частин до їх за-гальної вартості:

чk= A ; чk= A ; A=∑ Ak; A=Ak (k,/ = 1,2,3), (4.8)

AAk k=1 k=1

де Ак, АИвартість к-то виробничого елемента і його 1-і частини, призначеної для виробництва /-го продукту.

2. Група показників, що характеризують вартісну структуру виробничих скарбів у вигляді частин відповідних виробничих елементів:

Zk=^; Сk=^; Сk = сk1 (k ,/ = 1,2,3), (4.9)

Ak Ak і '=1

де Ск, Ск1вартість виробничих скарбів к-х виробничих елементів та їх 1-х частин.

3. Група показників, що характеризують структуру прибутковості виробництва:

69

h = ^hl =^;Al = 3 Akl;A= 3 Ak (k,l = 1,2,3), (4.10) AAl k=1 k=1

де Тп/, Тп — кількість додаткової вартості, що утвориться при виробництві /-го продукту й у виробничій системі в цілому.

Показники (4.10) становлять відносний приріст вартості виробни-чих елементів за рахунок додаткової праці. За змістом їм близька норма прибутку на вкладений у виробництво капітал. Але їхня істот-на відмінність у тому, що показники (4.10) визначаються за повною вартістю всіх трьох виробничих елементів, у тому числі й усією вар-тістю робочої сили, а не тільки за оплатою її праці під час роботи, як це здійснюється у практиці при визначенні норми прибутку на виробничий капітал.

4. Група показників, що характеризують вартісну структуру припливу вартості до виробничих елементів та їхніх частин:

bk= Ak ; bkl= Akl ; Bk = ^Bkl (k,l = 1,2,3), (4.11)

l=1

де Вк, Вк1приплив вартості ззовні до к-х виробничих елементів і до їх 1-х частин.

5. Група показників, що характеризують структуру економічних втрат щодо вартості виробничих елементів та їх частин:

мk=—k; мkl=-kl; Оk = ІОkl (k,l = 1,2,3), (4.12)

Ak Akl l=1

де ак, £Ік1 втрати вартості £-ми виробничими елементами та їх /-мі частинами.

Економічні показники (4.2) - (4.12), одержані аналітичним шля-хом, є повною системою показників. Вони характеризують на макро-і мікрорівнях всі економічні процеси виробництва та його можливих станів, а також життєздатність і дієздатність виробництва, його соціальну корисність і патологію.

70


Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate