Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
З жартами – й дорога коротша. / Микола Полотай

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


6.2. Задача Коші розширеного відтворення

З чотирьох можливих засобів управління відтворенням (див. тему 5.1, с 85-88) основним є розподіл вироблених продуктів між трьома сферами відтворення. Для з’ясування ступеня його впливу на результат відтворення призначена дана постановка задачі, в якій виключаються всі інші фактори. Задача [3] ставиться і розв’язується в межах загальної математичної постановки завдання керованого відтворення, розгляну-того в темі 5.1, с 81-85, тобто за тих самих меж припущень і допущень, але з певними умовами, що спрощують її вирішення:

- передбачається, що у всіх трьох сферах відтворення відсутні економічні втрати і не утворюються виробничі скарби.

kl = 0;Сkl = 0 ( k,l = 1,2,3);

- передбачається, що виробництво є цілком замкнутим, тобто від-творення здійснюється без припливу вартості ззовні або її відтоку назовні.

дkl = 0 ( k,l = 1,2,3).

Як загалом, так і в даному випадку завдання керованого відтворення зводиться до того, щоб за початковим значенням вартості ви-робничих елементів у сферах відтворення робочої сили, знарядь пра-ці та предмета праці визначити залежно від кількісно заданої політи-ки результат відтворення в кожний момент заданого інтервалу часу, але у даному разі без обліку втрат, утворення виробничих скарбів і припливу вартості ззовні.

Отже, завдання ставиться за таких припущень:

1) виробнича система має всі три сфери відтворення (робочої сили, знарядь праці та предмета праці) і може бути будь-якого великого чи малого масштабу;

2) усі структурні елементи виробничої системи вимірюються в оди-ницях виміру вартості;

107

3) параметрами управління відтворенням є коефіцієнти розподілу трьох вироблених продуктів (робочої сили, знарядь праці та пред-мета праці) між сферами відтворення робочої сили, знарядь праці та предмета праці. При цьому коефіцієнти розподілу продуктів є функціями часу.

вkl=вkl(t) (k,l = 1,2,3).

За таких припущень кероване відтворення описуватиметься систе-мою звичайних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами при похідних.

Рівняння балансу вартості трьох виробничих елементів у трьох сферах відтворення:

dAkl =Вkl dк_Vkl kl), (k,l = 1,2,3). (6.1)

dt dt

Рівняння вартості вироблених продуктів у трьох сферах відтворення — рівняння перенесення вартості:

^ = *l( 3 Vkl+Vп) (k , l = 1,2,3). (6.2)

dt k=1

Функції, що визначають швидкості перенесення вартості з к-х виробничих елементів на вироблені продукти в трьох 1-х сферах відтворення:

A V

kl

Vkl=kl (k ,l = 1,2,3), (6.3)

^ kl

причому T1 l=tHl (l = 1,2,3),

де xw- характерний час перенесення вартості з к-х виробничих елементів на вироблені продукти в трьох 1-х сферах відтворення; ґн/ — час необхідної праці в трьох 1-х сферах відтворення.

Рівняння кількості додаткової праці в трьох 1-х сферах відтворення залежно від норми додаткової праці:

Vnl=V1lHl (l = 1,2,3), (6.4)

де V1 швидкість витрат праці за рівністю (6.3) при к = 1; Н, — норма додаткової праці у сферах відтворення робочої сили, знарядь праці та предмета праці.

108

Характерний час перенесення вартості з k, l-х частин виробничих елементів, норма додаткової праці та коефіцієнти суспільно необхід-них затрат праці в даному разі вважаються заданими:

4l=4kl(t) (k,l = 1,2,3); (6.5)

Hkl=Hkl(t) (k,l = 1,2,3); (6.6)

Ψklkl ( t) (k, l = 1,2,3). (6.7)

Керуючими параметрами відповідно до прийнятих умов є коефі-цієнти, що визначають де-факто розподіл вироблених продуктів Пk між l-ми сферами відтворення, суми яких в усіх сферах відтворення для кожного продукту дорівнюють одиниці:

в1 l2l3l=1 (l = 1,2,3). (6.8)

У кожній з трьох рівностей (6.8) довільно можна задавати два з трьох коефіцієнтів розподілу вироблених продуктів (робочої сили, знарядь праці та предмета праці) за трьома сферами відтворення. Значення 3-го коефіцієнта визначається відповідно до рівності (6.8). Можливі варіанти наборів значень коефіцієнтів (6.8), що відповіда-ють різним варіантам економічної політики відтворення, розглянуті в темі 5.1.

У математичному плані розв’язання даної задачі зводиться до розв’язання прямої задачі Коші системи 12 диференціальних рівнянь (6.1), (6.2) разом з рівностями (6.3), (6.4). При цьому початкові зна-чення 12 функцій, що інтегруються, у момент часу t0 повинні бути задані. Це 9 частин виробничих елементів і 3 значення вироблених продуктів.

Akl(t0)=A0kl (k,l=1,2,3); (6.9)

Πl(t0)=Πl0 (l = 1,2,3).

Причому як початкові значення вироблених продуктів Пl можуть прийматися і нульові значення.

Таким чином, розв’язання задачі (6.1) - (6.8) дає змогу за одним заданим значенням виробничих елементів у минулому, сьогоденні чи майбутньому визначити вартісну величину їх та вироблених продуктів у будь-який заданий момент часу минулого, сьогодення і майбутнього.

109

Задачу Коші для звичайних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами можна розв’язувати певним числовим методом, і за наявності обчислювальної техніки, це не становить великих труднощів. У даному разі використовувався нелінійний метод числового інтегрування із застосуванням експонентної функції. Значення харак-терного часу перенесення вартості (6.5) визначалися за результатами оброблення статистичних даних, значення функції додаткової праці (6.6) — також за статистичними даними або виходячи з характеру досліджуваної задачі. Коефіцієнти суспільно необхідної праці (6.7) приймали рівними одиниці.

Було узято кілька варіантів набору значень коефіцієнтів (6.8) роз-поділу вироблених продуктів між сферами відтворення. Причому один з них — для порівняння результату розв’язання задачі зі стати-стичними даними, інші — для визначення впливу економічної політики на результат відтворення. Результати експериментів на ЕОМ із відтворення в масштабі країни наведено в темі 6.4.


Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate