Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Гарний смак компенсує брак розуму, але розум не компенсує браку гарного смаку. / Андрій Коваль

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


2.3. Закони перенесення і збереження вартості

Закон перенесення вартості

Цей закон визначає причинно-наслідковий зв’язок у процесі виробництва між вартістю продукту та пов’язаними з його виробницт-вом матеріальними і трудовими затратами [1]. Кількість створеного продукту щодо його вартості визначається кількістю затраченої праці та перенесеної на продукт маси уречевленої праці зі знарядь і предмета праці (з урахуванням суспільно необхідних витрат). Мате-матично закон записується так:

------= хРl[------К—X-----------)] (l = 1,2,3), (2.4)

dt dt k=1 dtkl dt

де

Пl — вироблений продукт l-го виду (l = 1 для робочої сили, l = 2 — для знарядь праці, l = 3 — для предмета праці);

Akl (k, l = 1, 2) — вартість трьох частин двох виробничих елементів: знарядь праці і предмета праці;

tkl час перенесення вартості з klчастин виробничих елементів на вироблений продукт;

Tl — праця, затрачена на виробництво l-го виду продукту; ¥l - коефіцієнт пропорційності, що визначає співвідношення фак-тичних і суспільно необхідних затрат праці на виробництво l-го виду продукту ( l = 1 для продукту робоча сила, l = 2 для продукту знаряддя праці; l = 3 для продукту предмет праці).

42

Знак (-) у дужках другого члена правої частини рівняння (2.4) оз-начає, що маса уречевленої праці переноситься з виробничих елементів на вироблений продукт зі зворотним знаком.

Варто зазначити, що рівняння (2.4) справедливе в загальному випадку не тільки для l-го, а й для будь-яких інших (наприклад, для деякого i-го) продуктів чи продукції.

Кількість затраченої праці визначається відповідно до закону витрат рівнянням (2.1):

1й =-1й 1Ї7 1tт=tн+tп,Ь )

dt ats at

де А1вартість робочої сили, або кількість уречевленої праці, що міститься в ній; tT, ta, tnвідповідно час цієї праці, час необхідної та додаткової праці,

Якщо підставити рівняння (2.5) у рівняння перенесення праці (2.4), воно набуває такого вигляду:

dТІ

(2.6)

l = ^l 3 Vkl+Vn) ( k , l = 1,2,3); dt k=1

dAk

Vkl=-r- (k,l = 1,2,3); (2.7)

dtkl

Vu =---------------------------------------------— =----------------—. )

Эtн dt Эtн dt dtH dt

Vnшвидкість перенесення додаткової праці;

Vklшвидкість перенесення уречевленої праці з k-х виробничих еле-ментів (k = 1— з робочої сили, k = 2 — зі знарядь праці, k = 3 — із предмета праці) на l-й вид продукту;

Перший член правої частини рівняння (2.6), зумовлений рівностя-ми (2.7), є сумою швидкостей перенесення маси уречевленої праці з усіх трьох виробничих елементів, у тому числі й робочої сили. У да-ному відношенні робоча сила нічим не відрізняється від інших виробничих елементів, крім емісійних витрат додаткової праці (2.8), під час якої вартість робочої сили, тобто маси уречевленої праці, що міс-титься в ній, не змінюється.

Закон перенесення вартості (або закон утворення вартості у виробленому продукті) формулюється так:

Кількість уречевленої праці, що міститься у виробленому продукті (продукції), дорівнює сумі суспільно необхідної праці, перенесеної на

43

продукт з усіх трьох виробничих елементів (робочої сили, знарядь праці та предмета праці) й затрат на його виробництво додаткової праці.

Швидкість перенесення уречевленої праці зумовлена її вмістом у виробничих елементах і часом перенесення. У першому наближенні її можна, наприклад, визначити так.

Vkl ~---- (k,l = 1,2,3),

де ти- характерний час перенесення: термін придатності, термін ек-сплуатації та інші терміни застосування частин виробничих елементів.

Закон перенесення праці подібний до закону збереження енергії в механіці з урахуванням додатково затраченої роботи. У фізиці законом визначається перетворення одного чи декількох видів енергії на інший з урахуванням додатково виконаної при цьому механічної роботи. В економіці закон визначає перетворення декількох видів економічної “енергії” — уречевленої праці, що містяться в різних виробничих елементах, — на інший вид “енергії” — уречевлену працю, яка міститься у створеному продукті з урахуванням затраченої при цьому додаткової праці.

Закон збереження вартості

Якщо два перших закони визначають величину праці та результат перенесення вартості з виробничих елементів на вироблений продукт, то цей закон визначає збереження вартості (маси уречевленої праці) та можливі джерела її збільшення чи зменшення в розглянутій системі [1]. Маса уречевленої праці міститься в усіх виробничих елементах, у тому числі в робочій силі, а також у скарбах, утворених з наявних у системі частин виробничих елементів, які в даний момент не використовують-ся у виробничому процесі. Внутрішнім джерелом збільшення в системі маси уречевленої праці відповідно до прийнятих постулатів (див. с 39) є тільки додаткова праця. Зовнішнім же джерелом може бути її приплив ззовні. Витрати у розглянутій системі маси уречевленої праці та-кож можливі внаслідок економічних втрат. З урахуванням цього закон збереження праці математично запишеться так:

dA d C dQ. dT„ dB , ___

— + — +----= —- + — (A = A1+A2+A3), (2.9)

dt dt dt dt dt

44

де A — сумарна кількість маси уречевленої праці, що міститься в робочій силі A1,y знаряддях праці A2 і в предметі праці A3; C — величина виробничих скарбів, тобто та кількість уречевленої праці, що міститься в невикористовуваних елементах виробництва і в нереалі-зованому продукті; Ω - кількість уречевленої праці, втраченої в еко-номіко-виробничому процесі; Tп —кількість додаткової праці; B — приплив маси уречевленої праці ззовні.

Варто зазначити, що виробничі скарби відрізняються від викори-стовуваних виробничих елементів тим, що вони не переносять на ви-роблений продукт своєї вартості (маси уречевленої праці, що міс-титься в них), хоча пасивно і наявні у виробничому процесі розгляну-тої системи.

Приплив вартості ззовні у праву частину рівняння (2.9) може бути як додатним, так і від’ємним. До додатних статей належить приплив ззовні в розглянуту систему (на підприємство, у країну) робочої сили, певних засобів виробництва, до від’ємних — збиткова реалізація поза системою виробленого продукту, скарбів, а також відтік робочої сили, частини засобів виробництва.

Сутність закону збереження праці в тому, що ніщо безслідно не зникає і не з’являється з нічого. Джерелами приросту вартості в роз-глянутій системі є додаткова праця і надходження ззовні маси уре-чевленої праці, а від’ємним джерелом — економічні втрати. Додаткова праця також може бути додатною і від’ємною величиною (див. тему 2.2). В останньому випадку виробляється менше, ніж споживається.

Загалом додатна додаткова праця йде на збільшення маси уречевленої праці у виробничих елементах і виробничих скарбах, на ком-пенсування економічних втрат і покриття відтоку назовні вартості (маси уречевленої праці), або її від’ємного припливу ззовні.

Додаткова праця визначається рівнянням (2.2). Відповідно закон збереження праці можна записати й у такому вигляді:

dA d Б dC ddT dB10

^+^+^+^ = ^+^ ( A = A 1+A 2+A 3), (2.)

dt dt dt dt dt dt

dT ∂A ∂tT

де— =------— (tT = tH+tn),

dt ∂tH ∂t

T — кількість витраченої праці; t — час праці; g tnвідповідно час необхідної та додаткової праці; А1кількість маси уречевленої

45

праці, що міститься в робочій силі; Б — кількість маси уречевленої та живої праці, спожитої робочою силою в процесі виробництва.

З рівняння (2.10) видно, що жива праця Т і приплив маси уречевленої праці В затрачуються на споживання самою робочою силою, на зміну кількості маси уречевленої праці у виробничих елементах і скарбах, а також на покриття втрат. При цьому в лівій частині рівняння (2.10) величина Б є деяким еквівалентом відтворення робочої сили і тому на інші виробничі елементи безпосередньо перетворюватися не може.


Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate