Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Іржа їсть залізо, а туга — серце. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом

Роль натурних і теоретичних експериментів в управлінні економікою виробництва

В економіці дотепер єдиним засобом дослідної перевірки нового є саме життя в усьому його розмаїтті та безмежності. Натурні експерименти, по-перше, дуже дорого обходяться, особливо якщо вони не зовсім вдалі. По-друге, їх здійснення вимагає багато часу і чималих витрат, при цьому натурний експеримент не завжди дає вичерпні від-повіді. А головне, експерименти “на людях” у потрібних масштабах не завжди можливі й доречні. Тому створення інструментарію для лабораторної дослідної перевірки відповідності теоретичних, а отже суб’єктивних, уявлень реальному стану речей стає життєвою необхі-дністю.

Велика кількість одночасно діючих факторів та істотна неліній-ність причинно-наслідкових зв’язків у виявлених явищах, що харак-терно для сучасної великомасштабної економіки, не дає змоги проникнути вглиб швидкоплинних процесів. Інтуїтивно або візуально охоплюється лише частина діючих факторів, наприклад ціни, заробітна плата, життєвий рівень людей. До того ж розум людини одночасно може аналізувати здебільшого два, максимум три фактори, причому тільки з лінійною залежністю між ними. І зовсім не в змозі людина охопити десятки і навіть сотні факторів, що обумовлюють сучасні економіко-фінансові процеси. Звідси і штампи вирішення

104

проблем, наприклад: наскільки підвищуються ціни, настільки потрібно піднімати заробітну плату, щоб зберегти попередній рівень споживання. Але виявляється, що ця проблема так просто не розв’я-зується. Для глибшого проникнення в сутність того, що відбуваєть-ся, потрібно розкривати самі процеси, щоб можна було виявити при-чини, які породжують певні проблеми.

Отже, роль, або призначення, теоретичного експерименту — розкрити досліджуваний процес, виявити існуючі в ньому причинно-на-слідкові зв’язки і за вихідними даними визначити можливий розвиток подій у майбутньому та його результати. Роль натурного експерименту полягає в дослідній перевірці основних положень теорії, використовуваної в теоретичних експериментах чи розрахунках. Критерієм справедливості та вірогідності теорії є практика.

Необхідність і можливість

постановки лабораторних експериментів

з економіки виробництва

Теоретичні або “лабораторні” експерименти, що ґрунтуються на фундаментальній теорії з кількісним вираженням законів економіки виробництва, дають змогу надійно не тільки прогнозувати, а й проектувати розвиток економіки. Крім того, лабораторні експерименти потрібні як для розроблення стратегічних планів, так і для оперативного управління.

Через великомасштабність виробництва і швидкоплинність процесів дедалі більше відчувається проблема невідповідності між фак-тичним зростанням потужності продуктивних сил і способами управління виробництвом. До факторів природного розвитку виробництва додаються фактори недостатнього контролю за економічними ситуаціями, відсутність повноцінного управління з високою механі-зацією та автоматизацією управлінської праці. Ціна несвоєчасних чи неправильних рішень — рівень добробуту народу. Неповноцінність управління особливо виявляється в періоди економічних перебудов і соціальних перетворень.

У техніці, наприклад із застосуванням фізики або механіки, вже кілька десятиліть використовують числові експерименти на ЕОМ. їх сутність у тім, що на основі фізичних законів моделюється перебіг досліджуваного процесу. Це дає можливість не тільки одержувати достовірніші розрахунки, а й виявляти всі необхідні деталі розвитку

105

процесу. Ставиться ніби натурний експеримент у математичному або, як прийнято говорити, у віртуальному представленні з виконан-ням розрахунків розвитку процесу на ЕОМ.

Математичні експерименти на ЕОМ — ефективний аналітичний інструментарій, який широко використовується в багатьох галузях науки і техніки. Без застосування його були б неможливі сучасні досягнення, наприклад у космонавтиці, ядерній енергетиці та інших га-лузях природничих наук і техніки. Ще більше необхідні експерименти на ЕОМ в економіці [4, 5, 6], де виникло чимало проблем, які не можна вирішити колишніми методами.

Встановлені та математично сформульовані закони економіки виробництва (розділ 2) дають змогу розробляти ефективні методи досліджень, у тому числі й для постановки економічних експеримен-тів на ЕОМ. Для цього необхідні, по-перше, математично сформу-льовані економічні задачі, методи аналітичного або числового їх розв’язання; по-друге — спеціально розроблені методи постановки на ЕОМ економіко-математичних експериментів, їх виконання в за-даному напрямі та наступного аналізу одержаних результатів. Теорія, що викладається в даному навчальному курсі, дає змогу повною мірою все це розробити і здійснити на практиці.

Універсальні залежності причинно-наслідкових зв’язків, якими є три закони збереження в економіці, дають можливість одержати теоретичний розв’язок будь-якої задачі в галузі економіки виробництва. Причому задачі можуть охоплювати будь-які за розмірами, але кін-цеві обсяги простору і часу. Можна розв’язувати задачі в масштабах регіонів, країни, континенту і Землі в цілому. Отримана повна систе-ма економічних показників, що характеризує всі можливі стани економіки (її життєздатність, дієздатність, соціальну корисність і патологію) дає змогу розробляти потрібні методи теоретичного аналізу будь-яких можливих результатів постановки і розв’язання задач. Причому завдяки розробленим методам критеріального аналізу ста-ну економіки та кількісного вираження політики керованого відтворення можна здійснювати дослідження цілеспрямовано в заздалегідь заданому напрямку.

Напрацьовані в природничих науках методи аналітичного і чис-лового розв’язання математично поставлених задач цілком достатні для вирішення економіко-математичних завдань будь-якої складності. А наявна могутня обчислювальна техніка дає можливість ощад-ливо й у стислий термін довести розв’язання практично будь-якої ма-тематичної задачі до повного завершення.

106

Таким чином, є все, що необхідно, для розробки і постановки еко-номіко-математичних експериментів на ЕОМ. Доказ тому — уже поставлені й виконані на ЕОМ експерименти з керованого відтворення в масштабі країни [3].


Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate