Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Доля України вирішується в наших душах і серцях. / Дмитро Мирон-“Орлик”

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.


1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів

Економічна структура реального виробництва. Формула кругообороту виробничих елементів

Для вирішення завдань сучасного великомасштабного виробниц-тва — планового, ринкового чи програмно-ринкового — потрібна модель, яка відображає виробництво в цілому [1, 2]. Основою ви-

12

робництва та його економічної структури є не розрізнені капітали, а його складові функціональні елементи: робоча сила, знаряддя праці та предмет праці. Для дослідження економічних процесів, що відбу-ваються усередині самого виробництва, потрібно перейти від схеми (1.1) кругообороту капіталу до схеми (2.21) кругообороту виробничих елементів [2, 3]:

A^U^A1, (1.21)

де

А = А1 + А2 + А3початкові виробничі елементи (робоча сила —

A1, знаряддя праці — А2, предмет праці — А3), що беруть участь у

процесі виробництва будь-якого масштабу;

А1 = А11 + А12 + А13 — заново створені виробничі елементи;

П = II1 + П2 + П3 — продукт (робоча сила — П1, знаряддя праці —

П2 , предмет праці — П3).

Відповідні частини трьох виробничих елементів беруть участь у процесі виробництва трьох видів продукту (рис. 1.1). Причому пред-мети і тварини можуть бути як знаряддями праці, так і предметом праці, люди — робочою силою і предметом праці, іноді — знаряддям праці, наприклад за рабовласницького ладу. Крім того, частина ви-робничих елементів, які наявні, але на даний момент не використову-ються у виробництві, утворюють так звані виробничі скарби1.

Оскільки будь-яка велика і мала системи розглядаються лише в певних межах, то можливий приплив виробничих елементів і продуктів ззовні до системи або відтік їх із системи, якою можуть бути країна, регіон, район, галузь, підприємство та ін. Можливі втрати цих елементів й усередині системи.

За такого підходу предметом дослідження є не сам товарообмін, а взаємоперетворення виробничих елементів, як показано на рис. 1.1. При цьому процес товарообміну, в тому числі за участю грошей, є частиною всього процесу кругообороту виробничих елементів. У свою чергу, кругооборот виробничих елементів є частиною кругообороту речовин у природі.

1 Термін “виробничі скарби” введено тому, що скарби не переносять вартість на ви-роблений продукт.

13

C1

11

12

13

V

V

V

n1

A11

A12

A 13

C2

u

ш

1-І21

1^ 2

23

о,

V

V

і}

і—і Т

A21

A22

A 23

C3

ft

і 31

32

і33

і» 1

*

*

*

A31

A 32

A 33

B1

B3

M

тт

П.

тт

4LJ

I1

L2

і 3

B2

Рис. 1.1. Економічна структура суспільного виробництва:

Ак1 (к, І = 1, 2, 3) — вартість трьох частин трьох виробничих елементів для виробництва трьох видів продукту; Пи (к, І = 1, 2, 3) — вартість трьох час-тин трьох видів продукту, що розподіляються по частинах виробничих елементів; C1, C2, С3 - вартість трьох видів виробничих скарбів; Q1, Q2, Ц-економічні втрати при виробництві трьох видів продукту та виробничих елементів; B1, B2, В3вартість припливу ззовні трьох виробничих елементів (робочої сили, знарядь і предмета праці)

14

Модель економічної структури підприємства. Зв'язок моделі кругообороту виробничих елементів з економічною структурою реального виробництва

Підприємство складається з тих самих структурних елементів, що і суспільне виробництво (рис. 1.2). У ньому також наявні виробничі елементи, виробничі скарби, економічні втрати, приплив і відтік вар-тості. Підприємство є реальним об’єктом, тобто частиною усього виробництва, і в мініатюрі ніби його подобою. Водночас підприєм-ство і суспільне виробництво виконують різні функції.

«1j <

A1j <J

а.

C1j І

ж

B 1j

■^j ^»с

it

A2j <С

V

ж

3j

Y

A 3j <^

V

I C3j I

ж

B 3j

ІІ

J- -Ч

1j

<:

Рис. 1.2. Економічна структура підрозділу суспільного виробництва:

Ак А2 А.— вартість виробничих елементів у'-го підприємства; В1, В2 В3вартість припливу ззовні на/-те підприємство робочої сили, знарядь праці та предмета праці; Q1., Q2y, Ц. - економічні втрати трьох виробничих елементів-го підприємства; Пу—вартість і-і продукцйу-го підприємства

B

2j

15

Виробництво загалом здійснює кругооборот виробничих елемен-тів, а підприємство виробляє для них лише окремі деталі. Таким чи-ном, макроструктура, будучи абстрактною картиною, реально відображає макропроцеси кругообороту виробничих елементів. Мікроструктура як деталізована картина відображає реальне виробництво. Обидві вони є модельним відображенням реального виробництва, і між ними існує якісний і кількісний зв’язок.

Сума виробничих елементів мікроструктури дорівнює виробничим елементам макроструктури виробництва в цілому: J Akl=Y,akljAkj ( j = 1,2,..., J), (k = 1,2,3); (1.22)

j=1

3

2>klj=1 (l = 1,2,3),

l=1

де акГ коефіцієнт належності к-то виробничого елемента у-му підприємству для виробництва /-го продукту.

J Ak= =,Akj; (j = 1,2,..., J), (k = 1,2,3). (1.23)

Кожний із трьох видів продукту складається з відповідної продукції:

JI

Пl=Х5ХjПij (j = 1,2,...,J), (i = 1,2,...,I); (1.24)

j=1 i =1

3

£вlij=1 (l = 1,2,3),

l=1

де (V- коефіцієнт належності і-ї продукціїу-го підприємства до 1-го виду^продукту (/ = 1 — до робочої сили, / = 2 — до знарядь праці, / = 3 — до предмета праці).

Втрати та виробничі скарби макрорівня складаються з втрат і ви-робничих скарбів мікрорівня.

J flk = У flkj; (j = 1,2,...,J), (k = 1,2,3); (1.25)

Q= =^j; (7=1,2,...,/), (^ = 1,2,3). (1.26)

У такий спосіб утворюється повний взаємозв’язок між економіч-ними структурами мікро- і макрорівнів. 16


Книга: А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.

ЗМІСТ

1. А. Ф. Бабицький. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І УПРАВЛІННЯ.
2. ВСТУП
3. Розділ 1. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІКИ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА. 1.1. Моделі рівноважного відтворення
4. 1.2. Формула і модель кругообороту виробничих елементів
5. 1.3. Структура виробничого процесу і виробничих елементів
6. 1.4. Кінематика економічного процесу
7. Розділ 2. ЗАКОНИ ЕКОНОМІКИ ВИРОБНИЦТВА. 2.1. Закони і закономірності економічної науки
8. 2.2. Закон витрат економічної праці
9. 2.3. Закони перенесення і збереження вартості
10. 2.4. Три правила економічної динаміки. Умова, що визначає розвиток виробництва
11. Розділ 3. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ОБМІНУ. 3.1. Вартість продукції (товару)
12. 3.2. Математична модель продукції (товару)
13. Розділ 4. КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. 4.1. Аналітичний метод одержання економічних показників
14. 4.2. Показники і критерії, що характеризують функціонування виробництва
15. Розділ 5. МОДЕЛЬ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ВИРОБНИЦТВА. 5.1. Математична модель управління розвитком суспільного виробництва
16. 5.2. Сфери, рівні та схема саморегулювання й управління економікою виробництва
17. Розділ 6. МЕТОД ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ НА ЕОМ. 6.1. Роль і задачі експерименту в економічному прогнозуванні та управлінні виробництвом
18. 6.2. Задача Коші розширеного відтворення
19. 6.3. Сутність методу економіко-математичного експерименту на ЕОМ
20. 6.4. Аналіз постановки і здійснення економіко-математичних експериментів із розвитку виробництва в Україні з 1960 по 2015 р.
21. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate