Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Чому не бути Богом, коли на тебе моляться? / Євген Дудар

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.


Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

У країнах з розвиненою ринковою економікою бізнес-план складаєть-ся за певними стандартами й правилами і вважається типовим докумен-том. Розробка й виклад бізнес-плану підпорядковані певній логічній структурі, яка в більшості країн має уніфікований характер. У зарубіжній і вітчизняній літературі, у нормативних документах рекомендується за-гальноприйнята структура бізнес-плану, яку показано на рис. 42.

Водночас загальна схема й порядок викладу бізнес-планів можуть різнитися залежно від характеру інвестиційного проекту. Так, для вели-ких інвестиційних проектів, які потребують значних капітальних затрат або ж розраховані на тривалий період, а також пов’язані з випуском і впровадженням на ринок нових видів продукції, товарів, послуг, має бути розроблений повний варіант бізнес-плану. Він передбачає врахування й деталізацію всіх напрямків майбутньої діяльності, аналіз можливих ри-зиків і шляхів їх уникнення. Окремі висновки, пропозиції підтверджу-ються необхідними розрахунками, графіками, таблицями.

325

12. Стратегія

фінансування

інвестиційного

проекту

1. Коротка

характеристика

інвестиційного

проекту (резюме)

2. Характеристика

галузі, в якій

реалізується

інвестиційний

проект

11. Фінансовий план

3. Характеристика продукції (послуг)

Розділи

бізнес-плану

інвестиційного

проекту

10. Оцінювання

ризиків та форми

їх страхування

4. Розміщення об’єкта

9. Управління

реалізацією

інвестиційного

проекту

5. Аналіз ринку

8. Стратегія маркетингу

7. Забезпеченість

виробництва

основними

ресурсами

6. Планування

обсягів і структури

виробництва

Рис. 42. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту

Для невеликих інвестиційних проектів (наприклад, для обгрунтуван-ня одержання позик) допускається скорочений варіант бізнес-плану, який накреслює загальні цілі та шляхи їх досягнення.

Крім того, порядок заповнення бізнес-планів залежить від багатьох інших факторів, питань, особливостей.

Розглянемо варіант складання інвестиційного бізнес-плану, виокреми-мо найважливіші його особливості. Пропонований макет бізнес-плану заповнений умовними даними і подається скорочено.

БІЗНЕС-ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА ЗАВОДУ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

1. Характеристика підприємства-інвестора

1.1. Повна назва: відкрите акціонерне товариство Західбуд.

326

1.2. Юридична адреса: 296022, м. Львів, вул. Зелена, 154.

1.3. Форма власності: приватна.

1.4. Перелік засновників: колектив працівників В А Т Західбуд .

2. Характеристика об’єкта інвестування

2.1. Назва: завод облицювальних матеріалів.

2.2. Спеціалізація: випуск облицювальних матеріалів з каменю, гра-ніту, мармуру та ін.

2.3. Загальні обсяги виробництва: 18000 тис. кв. м зарік після ви-ходу заводу на проектну потужність.

2.4. Характеристика земельної ділянки: 0,8 га земельної ділянки за адресою: 282000, м. Тернопіль, вул. Промислова, 52.

3. Характеристика продукції

3.1. Опис продукції: плитка облицювальна різної форми, конфігу-рації, розмірів для виконання зовнішніх облицювальних робіт: фасадів будинків, огорожі, тротуарів, доріжок та ін., має добрі декоративні якості.

3.2. Якісні показники: вироби водо- та морозостійкі, мають ве-ликий запас міцності під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт, не піддаються впливу інших атмосферних явищ.

3.3. Умови випуску продукції: місцева сировина, вітчизняне та імпортне устаткування, наявність трудових ресурсів.

4. Аналіз ринку

4.1. Умови транспортування, реалізації й ринок збуту: транспорту-вання здійснюватиметься здебільшого залізницею з підїзної колії, а в межах західного регіону, у центральні області та поза межами України — автомобільним транспортом.

4.2. Основні споживачі продукції: органи місцевої влади для упорядкування міст і сіл, а також підприємства, організації, населення. Облицювальні матеріали користуються великим попитом у західному регіоні. Характерною є тенденція до зменшення обсягів продажу вітчизняних облицювальних мате-ріалів і збільшення імпортних. Про це свідчать дані табл. 28.

4.3. Конкуренти: аналогічна продукція випускається такими сами-ми підприємствами в Житомирській і Сумській областях; західні регіони забезпечуються здебільшого зарубіжними облицювальними матеріалами.

327

4.4. Рівень цін на продукцію: не перевищуватиме вартості аналогічних виробів на вітчизняних і зарубіжних підприємствах (з урахуванням увізного мита).

5. План виробничої діяльності об’єкта інвестування

5.1. Опис виробничого процесу: продукція виготовлятиметься шляхом розпилювання та шліфування вихідних матеріалів, де-коративного оздоблення виробів і нанесення на них захисного покриття.

5.2. Прогнозовані річні обсяги випуску продукції та продажу: наве-дені в табл. 29. Проектної потужності підприємство досягне на третьому році після введення обєкта в дію.

5.3. Основні фактори, що забезпечують виробничу діяльність.

5.3.1. Наявність сировини, матеріалів, основні постачальники: ос-новною сировинною базою є місцевий бурий камінь, а також граніт і мармур з Рівненської та Житомирської областей. Сировина постачатиметься здебільшого залізницею.

5.3.2. Наявність енергетичних ресурсів: річна потреба в електроенер-гіїдля забезпечення виробничоїдіяльності — 187млн кВт-год. Холодна і гаряча вода, пара постачатимуться з комбайнового заводу (є договір про наміри).

5.3.3. Характеристика технологій: технологічний цикл складати-меться з таких етапів: попереднього очищення сировини, розпилювання, миття, обробки спеціальними водо-та морозостійкими засобами, шліфування, декоративного оздоб-лення й нанесення захисного покриття на лицьовий бік виробів.

5.3.4. Характеристика машин та устаткування: у виробництві за-стосовуватиметься устаткування для розпилювання каме-ню й граніту Краматорського верстатного заводу, Львівського заводу алмазних інструментів, а також устаткуван-ня очисних споруд австрійської фірми “Kreis” (є договір про наміри).

5.3.5. Структура виробничих кадрів: кадровий потенціал формува-тиметься за рахунок місцевих трудових ресурсів.

6. Управління реалізацією інвестиційного проекту

6.1. Організаційно-правовий статус інвестора (замовника): функції замовника виконуватиме відділ капітального будівництва В А Т

328

Західбуд, виділений на самостійний баланс. Кошти на будів-ництво акумулюватимуться на окремому рахунку в банку.

6.2. Якісний склад кадрів: інвестиційним процесом керуватиме ди-рекція заводу: директор Кравець М. П. (освіта вища, закінчив Львівський політехнічний інститут, 24 роки стажу на підприємствах будівельної індустрії); головний інженер Яки-мецьМ. І. (закінчив Київський інженерно-будівний інститут, 15років стажу).

6.3. Характеристика підрядника: генеральний підрядник — БМУ Промбуд” фірми Тернопільбуд”; виконує будівельно-мон-тажні роботи; забезпечує проект будівельними матеріалами, технікою, робочою силою.

6.4. Регулювання відносин між замовником і підрядником: згідно з договором підряду (додається). Розрахунки обумовлені договором {здійснюються шляхом авансування до 95 % вартості. Остаточний розрахунок здійснюватиметься після повного за-вершення робіт і введення обєкта в дію.

6.5. Терміни будівництва та введення в дію: початок — березень 1999 p., уведення в дію — грудень 2000 р.

7. Охорона навколишнього середовища

7.1. Природоохоронні проблеми: 1) очищення відпрацьованої води; 2) очищення відпрацьованих продуктів газових печей; 3) уловлювання пилу і відходів під час обробки матеріалів; 4) ін-дивідуальний захист працівників.

7.2. Шляхи розв’язання зазначених проблем: 1) застосовуватиметься замкнута технологія водопостачання; 2) газові печі будуть обладнані спеціальними каталізаторами; 3) технологічний процес передбачає автоматизоване управління виробни-чим устаткуванням; на машинах і виробничому устаткуванні буде встановлено спеціальні пиловловлювачі, витяжки; 4) ус-таткування буде обладнане очисними пристосуваннями, пра-цівники — відповідними засобами індивідуального захисту.

8. Оцінювання ризиків та форми їх страхування

8.1. Основні види ризиків: 1) ризик на стадії будівництва; 2) ри-зик на стадії експлуатації; 3) ризик невисокої ліквідності.

8.2. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період будівниц-тва: 1) ризик неправильного вибору підрядника оцінювався за

329

допомогою спеціальних розрахунків, для вибраного БМУ Промбуд він є найменшим; 2) ризик непоставки устаткуван-ня страхується відповідними санкціями, що передбачаються в договорах із постачальниками; 3) ризик нестачі фінансових ресурсів мінімізується можливістю одержання кредитів у банку.

8.3. Оцінювання ризиків і форми їх страхування в період експлуа-тації: 1) ризик невиходу на експлуатаційну потужність у встановлені строки обмежений простою технологією вироб-ництва; 2) ризик збуту продукції мінімізується високими потребами на продукцію в західному регіоні, збільшенням уві-зного мита, ставок акцизного збору, ПДВ на аналогічну імпортну продукцію.

8.4. Можливості “виходу” з програми на окремих стадіях реалізації інвестиційного проекту: 1) на стадії будівництва — се-редня можливість виходу, що зумовлюється використанням типових проектів на будівлі та споруди; 2) після завершення будівництва до монтажу устаткування — висо-ка ліквідність через можливість пристосування будівель і споруд та переорієнтації їх на випуск інших видів продукції; 3) після монтажу устаткування — ліквідність низька: спе-цифічне устаткування зумовлює неможливість переорієнтації на інше виробництво.

9. Фінансовий план

9.1. Графік потоку інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. 30 у розрахунку на три роки експлуатації.

9.2. План доходів і витрат під час експлуатації (із щорічною розбивкою): подано в табл. 31 із щорічною та щоквартальною розбивкою.

9.3. Поріг беззбитковості інвестиційного проекту: згідно з розра-хунками поріг беззбитковості визначено за умови реалізації щонайменше 2000 тис. кв. м облицювальних матеріалів. Гра-фічне зображення порога беззбитковості ілюструє рис. 43, розрахунки подано в табл. 31.

9.4. Забезпечення ефективності інвестиційного проекту та строки його окупності: середній рівень дохідності — 0,33; період окупності — приблизно 3 роки. Показники ефективності інвестицій за роками експлуатації наведено в табл. 32.

330

10. Стратегія фінансування інвестиційного проекту

10.1. Загальна потреба у фінансових ресурсах: 800 тис. грн.

10.2. Джерела фінансування інвестицій (із щорічною розбивкою): подано в табл. 33; серед них частка власних коштів інвестора — 67,1 %, позичених — 32,5, інших — 0,4%.

10.3. Форми фінансування інвестицій: інвестування здійснювати-меться переважно у грошовій формі, а австрійська фірма “Kreis” пропонує благодійну допомогу у формі безкоштовно наданого устаткування очисних споруд (є договір про наміри).

Таблиця 28

Характеристика попиту й пропозиції облицювальних матеріалів з каменю, мармуру та граніту

___________________________________________________________________________________________ТИС. KB. М

Область

1999 р.

2000 р.

2001 р. (прогноз)

Зага-льний обсяг попиту

У тому числі задовольняється

Зага-льний обсяг попиту

У тому числі задовольняється

Зага-льний обсяг попиту

У тому числі задовольняється

за

рахунок вітчиз-няних

виробів

за рахунок імпорт-них виробів

за

рахунок вітчиз-няних

виробів

за рахунок імпорт-них виробів

за

рахунок вітчиз-няних

виробів

за рахунок імпорт-них виробів

Львівська

Терно-пільська Івано-Фран-ківська

9620 2410

1940

2110 620

540

1830 540

260

11240 3210

2260

2020 740

370

4930 1840

1260

14000 4000

1260

2500 1000

500

7500 2000

1500

Разом по регіону

13970

3270

2630

16710

3130

8030

19260

4000

11000

Таблиця 29 Прогнозовані річні обсяги випуску продукції та продажу

____________________________________________________________________________ТИС. KB. М

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Річний обсяг випуску продукції

9000

12000

18000

Річний обсяг продажу за регіонами:

західний регіон України

9000

10000

14000

інші області України

2000

3000

експорт

1000

331

Графік потоку інвестицій на будівництво заводу облицювальних матеріалів

Таблиця 30

тис. грн.

Показник

1999 р.

2000 р.

2001 р. разом

щомісячно

Разом

щоквартально

Разом

бере-зень

кві-тень

і т.д.

I

II

і т.д.

Обсяг інвестицій

на будівництво

450

1550

...

17000

3500

6000

...

21700

26800

Прямі капітальні

вкладення

200

1300

...

14500

2400

4900

...

17300

24700

Накладні витрати

підрядника

150

150

...

1500

600

600

...

2400

100

Накладні витрати

замовника

100

100

...

1000

500

500

...

2000

2000

Обсяг інвестицій

в оборотні кошти

10500

Резервний

(страховий) фонд

для реалізації інвес-

тиційного проекту

70

70

...

700

500

600

...

2300

1000

Загальний обсяг

інвестицій

520

1620

...

17700

4000

6600

...

24000

38300

Квартальні доходи

й витрати, включаючи ПДВ,

млн грн.

і

k у

60

s^

50

s^*-^"

40 30

_^«»-^^і Поріг _ ^^^^\^ | беззбитковості

20

s' ' *~

10

.— 1 1 1 1 1 1 W

Прибуток

Доходи

Загальні витрати з ПДВ

Змінні витрати

Постійні витрати

500 1000 1500 2000 2500 3000 Річний обсяг

продажу, тис. кв. м

Рис. 43. Визначення порога беззбитковості у процесі експлуатації заводу облицювальних матеріалів

332

Таблиця 31 План доходів і витрат заводу облицювальних матеріалів

Показник

2001 р.

2002 р.

2003 р. разом

щоквартально

Разом

щоквартально

Разом

I

II

і т.д.

I

II

і т.д.

1. Обсяг реалізації,

тис. кв. м

1500

2000

...

9000

2500

3000

...

12000

18000

2. Середня ціна

за одиницю, грн.

20

20

...

20

20

20

...

20

20

3. Виручка від

реалізації, тис. грн.

30000

40000

...

180000

50000

60000

...

240000

360000

3.1. У тому числі

ПДВ,тис.грн.

5000

6700

...

30000

8300

10000

...

40000

60000

4. Затрати

на виробництво

реалізованої

продукції, тис. грн.

27000

33300

...

130000

36700

42000

...

163000

240000

4.1. Матеріальні

витрати

8300

13300

...

45000

14200

21000

...

60000

100000

4.2. Витрати

на оплату праці

6000

6800

...

30000

8400

12000

...

38000

58000

4.3. Відрахування

на соціальні

заходи

3000

3400

...

15000

42000

6000

...

19000

29000

4.4. Амортизація

основних

засобів

1500

1500

...

6000

1500

1500

...

6000

6000

4.5. Інші витрати

8200

8300

...

34000

34000

8500

...

40000

47000

5. Прибуток від

реалізації (р. 3 -

-р. 3.1 -р. 4)

-2000

0

...

20000

5000

8000

...

37000

60000

6. Обов’язкові

відрахування та

платежі в бюджет

...

6000

1500

2400

...

11000

18000

7. Чистий прибуток

(р. 4 -р. 6)

...

14000

3500

5600

...

26000

42000

333

Таблиця 32

Показники ефективності інвестицій на будівництво заводу облицювальних матеріалів

Показник

Тривалість експлуатації

Разом

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Сума грошового потоку, тис. гри.

20000

32000

48000

100000

Утому числі:

Чистий прибуток

14000

26000

42000

82000

Амортизація основних засобів

6000

6000

6000

18000

Дисконтний множник при ставці 10 % річних

0,909

0,827

0,751

Чистий приведений дохід (р. 1 - р. 2)

18180

25802

36048

80030

Обсяг інвестицій, тис. грн.

X

X

X

80000

Індекс дохідності

0,23

0,32

0,45

0,33

Період окупності, років

4,4

3,1

2,2

3,0

Таблиця 33 Джерела фінансування інвестиційного проекту

тис. грн.

Показник

1999 р.

2000 р.

2001 р. разом

щомісячно

Разом

щоквартально

Разом

бере-зень

кві-тень

і т.д.

I

II

і т.д.

Власні інвестиційні ресурси

520

1620

...

17700

2000

600

...

18000

18000

Залучені інвестиційні ресурси

2000

6000

...

6000

20000

Інші інвестиції (благодійна допомога фірми “Kreis”)

300

Разом

520

1620

...

17700

4000

6600

...

24000

38300

334

КОМЕНТАР

Особливість цього проекту полягає в тому, що він вже має інвестора, дані про якого викладені в першому розділі бізнес-плану.

В окремому підрозділі розглянуто умови транспортування: доставки сировини й матеріалів, відвантаження готової продукції. Важливо враху-вати особливості випуску продукції та її якісні показники.

Випуск облицювальних матеріалів пов’язаний з багатьма природоохоронними проблемами (пил, шум, великі обсяги відходів, очищення відпрацьованих продуктів газових печей, води та ін.). У цьому зв’язку зазначені проблеми розглядаються в окремому розділі бізнес-плану.

У сьомому розділі бізнес-плану наведено детальне оцінювання мож-ливих ризиків і шляхів їх страхування. Передбачено також можливості “виходу” з програми реалізації інвестиційного проекту, тобто переорієн-тації підприємства на випуск інших видів продукції на різних етапах здійснення інвестиційного проекту.

В окремих розділах розглядаються фінансовий план і стратегія фінан-сування інвестиційного проекту. В окремих випадках ці показники зво-дять в один розділ.

До бізнес-плану додаються таблиці та розрахунки, які містять інфор-мацію, пов’язану з вивченням ринку, прогнозуванням випуску продукції, а також розміри грошових потоків, доходів і витрат як на етапі здійснен-ня капітальних вкладень, так і на стадії експлуатації об’єкта. Розрахову-ються показники ефективності інвестицій, графічно визначається поріг беззбитковості.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Послідовність та етапи розробки бізнес-плану.

2. Які методи визначення ефективності бізнес-плану?

3. Яка послідовність аналізу ринку?

4. Методи розрахунку ресурсів.

5. Послідовність реалізації інвестиційного проекту.

6. Ризики та форми їх страхування.

7. Стратегія фінансування інвестиційного проекту.

8. У чому полягає сутність графіка беззбитковості?

9. Методи визначення внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту.

335


Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.
2. Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3. Розділ 14 СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ. 14.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
4. 14.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
5. 14.3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
6. 14.4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
7. 14.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ РЕСУРСІВ
8. 14.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
9. 14.7. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
10. 14.8. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
11. Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
12. Розділ 16 ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 16.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
13. 16.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
14. 16.3. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
15. 16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ
16. Розділ 17 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. 17.1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17. 17.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В 90-Х РОКАХ
18. 17.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
19. 17.4. ІНВЕСТУВАННЯ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
20. 17.5. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
21. 17.6. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
22. 17.7. СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
23. 17.8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
24. 17.9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
25. Розділ 18 ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 18.1. ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26. 18.2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
27. 18.3. СПРЯМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
28. 18.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
29. 18.5. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
30. 18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
31. Розділ 19 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. 19.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
32. 19.2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
33. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. А
34. Б
35. В
36. Д
37. Е
38. Ж
39. З
40. І
41. К
42. Л
43. М
44. Н
45. О
46. П
47. Р
48. С
49. Т
50. У
51. Х
52. Ч
53. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate