Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Не додавай знесиленим журби, не добивай зневір’ям підупалих... / Павло Грабовський

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.


Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Інвестиційний проект — це викладення цілей та особливостей конк-ретного інвестування й обгрунтування його доцільності. Без нього не-можливо здійснювати інвестиції. Опрацювання інвестиційного проекту залежить від інвестора та чинних законів держави.

Далі під інвестиційним проектом розуміється письмовий документ, де викладено мету, методи реалізації, опис об’єкта інвестування, фінансову доцільність інвестиції. Такий проект потрібний як для власних цілей ін-вестора, так і для ознайомлення з намірами інвестора всіх можливих заін-тересованих сторін: партнерів, банків, майбутніх споживачів.

Інвестиційний проект має типовий зміст, що поділяється на розділи. Наведемо можливий склад розділів та орієнтовні форми табличних ма-теріалів.

ОПИС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Короткий опис

Це стислий (до 4 сторінок) конкретний виклад суті проекту (мета, обсяг інвестиційних витрат, технологія виробництва, доходи, окупність, ефективність, характер продукції, реальність збуту).

287

Продукція:

- опис товарів (чи послуг), що мають вироблятися; їх відмінність від типової продукції, що є на ринку;

- характеристика якості продукції, обгрунтування конкурентоспро-можності;

- гарантійне обслуговування продукції;

- умови (патент, авторські права) технічної захищеності продукції. Ринок та організація збуту продукції:

- обгрунтування прогнозованої ціни продукції чи послуг;

- обсяги можливої реалізації продукції;

- споживачі продукції (юридичні та фізичні особи);

- порівняння з продукцією конкурентів на ринку;

- аналіз конкурентного середовища (фірми-виробники, якість продукції, ціни, потенційний обсяг ринку);

- стратегія маркетингової діяльності (організація реклами, витрати на рекламу, ціноутворення, можливості стимулювання продажу, фор-мування іміджу продукції та фірми в цілому).

Виробничий план (обсяг і структура виробництва товарів і послуг):

- номенклатура продукції та послуг;

- обсяг продажу;

- календарний графік обсягу виробництва (за кварталами) на наступ-ні два-три роки (табл. 11), що розроблюється щомісяця або в тиж-невому режимі;

- забезпеченість виробництва матеріально-технічними ресурсами (номенклатура, кількість, ціна, загальні витрати, постачальники, можливість отримання, договори на постачання) (табл. 12);

- система контролю якості продукції;

- місця та умови зберігання матеріально-технічних ресурсів;

- умови зберігання готової продукції;

Таблиця 11 Обсяг виробництва

Номенклатура продукції

Одиниця вимірю-вання

Обсяг виробництва за кварталами

I

II

III

IV

288

- вплив на зовнішнє середовище й витрати на дотримання вимог щодо цього, засоби утилізації відходів.

Персонал та соціально-трудові питання:

- організаційна схема управління підприємством, перелік усіх під-розділів та характер взаємодії (технологічної чи інформаційно-функціональної);

- керівники, їхня службова характеристика та об’єктивні дані про них;

- штатний розпис, посадові обов’язки, вимоги до кваліфікації та спе-ціальності працівників, розподіл відповідальності;

- посадовий оклад або прогнозований рівень заробітної плати персо-налу (табл. 13);

- потреба в навчанні персоналу, періодичність і обсяги витрат на під-вищення кваліфікації працівників;

- умови стимулювання праці, особливо керівних працівників усіх рівнів.

Організаційний план (опис питань, повязаних з реалізацією інвестицій):

- обсяги та структура інвестиційних витрат (табл. 14);

- кошторис витрат;

- технічна база підприємства, приміщення, технологія виробництва;

- джерела фінансування інвестицій;

- обсяг і структура основних фондів (табл. 15);

- юридична форма підприємства, форма власності на основні фонди. Фінансовий план:

- витрати на виробництво товарів і послуг (табл. 16);

- очікувані у прогнозованому періоді обсяги реалізації продукції та послуг (табл. 17);

- обсяги надходжень і витрат підприємства (табл. 18);

- зведений баланс активів і пасивів підприємства (за формою бухгал-терського балансу підприємства);

- обсяги та напрями використання прибутку (табл. 19);

- порядок фінансування та обсяги позик, потрібних для реалізації проекту;

- терміни та графік повернення позик;

- пропозиції щодо умов можливої угоди на одержання потрібної позики та порядок розрахунків за фінансовими зобов’язаннями.

Оцінювання ризику та заходи для страхування:

- опис проблем, що можуть виникнути під час реалізації проекту та вплинути на його очікувану прибутковість;

289

Таблиця 12 Забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

Номенклатура

потрібних

матеріальних

ресурсів

Одиниця вимірю-вання

Місячна потреба

Підприємство-постачальник

Очікувана ціна

Вартість витрат на місячну програму

Таблиця 13 Персонал

Підрозділ

Посада

Спеціальність

Кількість працівників

Заробітна плата

на місяць

нарік

Таблиця 14 Інвестиційні витрати

Напрям витрат

Обсяг витрат

загальний

за кварталами

I

II

III

IV

Проектні роботи

Машини та обладнання

Монтажні та пусконалагоджувальні роботи

Навчання персоналу

Товарно-матеріальні запаси

Оборотні кошти

Разом

290

Таблиця 15 Основні фонди

Вид основних фондів

Кількість одиниць

Вартість

Норма аморти-зації

Амортизаційні

нарахування

(річні)

одиниці

загальна

Будівлі Споруди Машини Обладнання

Разом

Таблиця 16 Витрати на виробництво товарів і послуг

Елемент витрат

Витрати за кварталами

I

II

III

IV

Сировина

Матеріали основні та допоміжні

Куповані та комплектуючі вироби

Паливо

Енергія

Заробітна плата

Нарахування на заробітну плату

Амортизація основних фондів

Витрати на поточний ремонт основних фондів

Загальні витрати підприємства

У тому числі:

транспортні

рекламні

на утримання адміністрації

Разом

291

292

Таблиця 18 Очікувані фінансові потоки*

Доходи та витрати підприємства

Перший рік за кварталами

I

II

III

IV

1. Надходження

1.1. Реалізація продукції та послуг

1.2. Власні кошти на початок періоду

1.3. Позичені кошти

2. Витрати

2.1. Витрати на виробництво

2.2. Податки

2.3. Фінансові зобов’язання: повернення позик виплата відсотків за позики

2.4. Інвестиції

3. Наявність власних коштів (наростаючим підсумком)

4. Заборгованість з повернення отриманих позик (за станом на початок періоду)

* Розрахунок роблять по стовпцях зверху вниз і злша направо.

- аналіз залежності результатів інвестування від окремих факторів, урахованих у розрахунку ефективності проекту;

- план можливих дій з нейтралізації негативних факторів або своє-часного страхування від наслідків негативних дій;

- оцінювання ефективності інвестицій в умовах можливого найспри-ятливішого та найнесприятливішого розвитку подій, розподіл імовірностей успішного здійснення інвестиційних намірів інвесторів, побудова інтервалів та меж задовільного розвитку запроектованих подій.

Управління реалізацією інвестиційного проекту:

- календарний план виконання робіт (початок, завершення, загальний час до завершення етапу, послідовність етапів);

- організація моніторингу за відхиленням від плану робіт;

- плани та організація подолання можливих відхилень від планових орієнтирів;

- критерії прийняття рішення про вихід з проекту та мінімізації збитків.

293

Таблиця 19 Обсяг і структура використання прибутку

Вид прибутку

Перший рік за кварталами

Другий рік за кварталами

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1. Балансовий прибуток

2. Податки та інші платежі до бюджету

3. Чистий прибуток

4. Використання чистого прибутку

4.1. Виплати за фінансовими зобов’язаннями

4.2. Розвиток підприємства та інші інвестиції

4.3. Резервний фонд

4.4. Преміювання праців-ників

4.5. Соціальні потреби персоналу підприємства

Економічна ефективність:

- розрахунок загальної прибутковості проекту, чистої зведеної вар-тості, рентабельності, терміну окупності інвестицій, співвідношен-ня доходів і витрат. Якість і обгрунтованість інвестиційного проекту не тільки визначають об’єкт інвестування, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність роз-робника проекту, рівень управління та планування роботи підприємства. Розроблюється такий проект методом аналізу та прогнозування роботи підприємства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке інвестиційний проект?

2. Перелічіть складові інвестиційного проекту.

3. Охарактеризуйте сутність і порядок визначення фінансових потоків.

4. Охарактеризуйте основні документи управління реалізацією інвестиційно-го проекту.

294


Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.
2. Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3. Розділ 14 СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ. 14.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
4. 14.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
5. 14.3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
6. 14.4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
7. 14.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ РЕСУРСІВ
8. 14.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
9. 14.7. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
10. 14.8. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
11. Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
12. Розділ 16 ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 16.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
13. 16.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
14. 16.3. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
15. 16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ
16. Розділ 17 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. 17.1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17. 17.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В 90-Х РОКАХ
18. 17.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
19. 17.4. ІНВЕСТУВАННЯ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
20. 17.5. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
21. 17.6. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
22. 17.7. СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
23. 17.8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
24. 17.9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
25. Розділ 18 ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 18.1. ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26. 18.2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
27. 18.3. СПРЯМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
28. 18.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
29. 18.5. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
30. 18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
31. Розділ 19 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. 19.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
32. 19.2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
33. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. А
34. Б
35. В
36. Д
37. Е
38. Ж
39. З
40. І
41. К
42. Л
43. М
44. Н
45. О
46. П
47. Р
48. С
49. Т
50. У
51. Х
52. Ч
53. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate