Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Хіба коли-небудь була дружба поміж скупими? / Григорій Сковорода

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.


18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Для порівняння та відбору інноваційних проектів використовують різноманітні показники. При цьому показників — як абсолютних, так і відносних — для аналізу якості інноваційних проектів може бути ду-же багато, і чим глибший цей аналіз, тим ширший склад показників, за якими порівнюють проекти.

Для розрахунку економічних показників, які використовують у процесі відбору проектів, застосовують кілька кількісних методів. Більшість із них пов’язані з фінансовими аспектами проектів і базу-ються на використанні кошторисно-фінансових показників. У проце-сі дослідження виявлено, що кількісні методи частіше застосовують-ся в малих дослідних закладах, ніж у великих. Це, безсумнівно, є наслідком вищої питомої ваги розробок у програмах досліджень не-великих дослідних закладів.

Фінансові чинники відіграють більшу роль у показниках оцінки про-ектів, ніж науково-технічні, хоча останні (прогнози витрат, потреби в кадрах та ймовірності наукового успіху) можуть бути визначені достатньою точно. Однак трапляється, що науково-технічні фактори у процесі відбору проектів відіграють важливішу роль, ніж та, яка переважно відводиться їм.

Незалежно від того, чи використовуються кількісні методи, є деякі суттєві питання, які повинні остаточно вирішуватись лише на основі

425

досвіду й інтуїції особи, яка здійснює відбір. Серед найбільш важли-вих суб’єктивних міркувань, очевидно, можна назвати ставлення до проекту вищого керівництва, ентузіазм і добросовісність дослідників, наукову кваліфікацію, можливість залучення кадрів та інтуїцію керівництва підприємства.

На етапі інвестиційного забезпечення інноваційних підприємницьких проектів обґрунтовують обсяги інвестування, джерела надходження інвестицій, можливість залучення конкретних інвесторів тощо. При інвестуванні доцільно орієнтуватись на теперішню і майбутню вартість капіталу, що сприятиме врахуванню ризиків і захис-ту інвестицій. Виходячи з цього, інноваційні підприємницькі проекти треба спрямувати на вирішення таких завдань, як забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за рахунок під-вищення ефективності його діяльності. Це економічне зростання забезпечується завдяки розробці і впровадженню у виробництво інноваційних підприємницьких проектів, у процесі чого реалізується довгострокова стратегічна діяльність підприємства і отримання мак-симального рівня доходів (прибутків) від розробки і реалізації інноваційних підприємницьких проектів. При цьому прибуток є основним узагальнюючим фінансовим показником, який характеризує резуль-тати, отримані не тільки від інвестицій, вкладених у розробку та реа-лізацію інноваційних проектів, а й від усієї господарської діяльності підприємства.

МІНІМІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗРОБКОЮ І РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

Підприємницькі ризики дуже різноманітні, вони характерні для всіх форм підприємницької діяльності та напрямків інвестування. При прийнятті управлінських рішень, пов’язаних з реалізацією окремих ін-новаційних підприємницьких проектів, потрібно значно обмежити підприємницькі ризики і пов’язані з ними фінансові витрати, забезпечити фінансову стійкість і платоспроможність підприємства. Цей на-прямок діяльності пов’язаний з вилученням фінансових ресурсів у ве-ликих розмірах і, як правило, на тривалий період, що може призвести до зниження платоспроможності підприємства за поточними госпо-дарськими операціями, до несвоєчасного виконання боргових зобов’язань перед партнерами, державним бюджетом тощо, тобто ство-

426

рити передумови для банкрутства. Тому при формуванні фінансових джерел, необхідних для розробки і реалізації інноваційних підприєм-ницьких проектів, слід заздалегідь прогнозувати, як це вплине на фі-нансову стійкість підприємства.

Багато уваги треба приділити знаходженню шляхів прискорення реа-лізації інноваційних підприємницьких проектів. Запропоновані до реа-лізації проекти повинні бути виконані у найкоротший термін, виходячи з таких міркувань. По-перше, прискорення термінів розробки і реаліза-ції інноваційних підприємницьких проектів сприяє прискоренню еконо-мічного розвитку підприємства загалом, по-друге, чим швидше реалізу-ється програма розробок і впровадження інноваційних підприємницьких проектів, тим швидше формується додатковий грошовий потік у вигляді прибутку від інвестицій та амортизаційних відрахувань.

Сучасні ринкові умови розвитку економіки України потребують, щоб при розробці та подальшому впровадженні у виробництво результатів ін-новаційних підприємницьких проектів враховувалося також конкурентне середовище, в якому перебуває підприємство. Так, у працях А. В. Козаче-нко, М. П. Афанасьева, М. Г. Долинської та І. А. Соловйова зазначається важливість цього питання для підвищення конкурентоспроможності кож-ного підприємства. Конкурентне середовище характеризується комплек-сом взаємопов’язаних факторів. Кожний із цих факторів діє не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку. Процес впливу кожного фактора на формуван-ня конкурентного середовища є досить складним, а іноді вони суперечать один одному. Дію цих факторів на інтенсивність конкурентної боротьби, на її стан детально розглянуто в праці А. В. Козаченко.

Проблема порівняння витрат на реалізацію інноваційних підприємницьких проектів і результатів, отриманих від їх впровадження, потребує подальших наукових досліджень і прикладних розробок, оскільки вона пов’язана з фінансовим ризиком. Докладніше ризики інноваційних проектів ми розглянемо далі.

Спроби обґрунтування кошторису на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів спричинилися до появи складних формул і моделей. Деякі з них знайшли практичне застосування в умовах промислових досліджень і використовуються для визначення суми коштів, які асигнуються на науково обґрунтовані розробки. Найпоширеніші з них — метод зворотного розрахунку, метод розрахунку прибутковості капітальних вкладень, методи, що базуються на співвідношеннях і тенденціях, методи дослідження операцій та ін.

427

Метод зворотного розрахунку як спосіб адекватності кошторису на розробку і реалізацію проектів запропонував Ральф X. Менлі. Загалом він виходить з передумови, що кінцевий прибуток повинен становити суму, достатню для покриття витрат на ці роботи, на будь-які нові спо-руди й устаткування, необхідні для виробництва і збуту нової продук-ції. Щоб виконати зворотний розрахунок, потрібно насамперед оціни-ти ці фактори, а потім, після врахування максимального періоду окупності, визначити кошти, необхідні, згідно з логікою, на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів.

Метод зворотного розрахунку найкраще використовувати в розробках або дослідженнях прикладного характеру. Цей метод порівняно простий і не дуже відрізняється від загальноприйнятих методик скла-дання кошторису.

Другий метод — метод розрахунку прибутковості капітальних вкла-день — часто використовують для загальної перевірки кошторисних заявок на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів. Він базується на формулі прибутковості капітальних вкладень. Ця форму-ла звичайно використовується в дослідних роботах на рівні підприємств, керівники яких затверджують кошторисні заявки відділів та підрозділів з розробки цих проектів. Формула, на якій базується цей метод, має вигляд:

П0ПП=/ННП, (1)

де П0 — очікуваний річний прибуток для компенсації витрат на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів, грн.; /н — загальні річні інвестиції на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів, грн.; НП — бажана річна норма прибут-ковості капіталовкладень, %; Спп — сумарні річні витрати на розробку та реалізацію інноваційних підприємницьких проектів, грн.

Сутність формули (1) полягає в тому, що очікуваний дохід, який за-лишився після покриття вартості розробки і реалізації інноваційного проекту, повинен забезпечити бодай мінімальну норму прибутку на інвестиції. Якщо перенести фактор прибутку в праву частину і помі-няти знаки, то дістанемо:

Спп = П0-/нНП,грн. (2)

Формулу (2) можна використовувати для загальної перевірки кошторису на розробку і реалізацію інноваційних підприємниць-

428

ких проектів підприємства. її корисність для такої перевірки підтверджують й інші дослідники, які займаються проблемами розробки і реалізації науково обґрунтованих проектів. Використання формули (2) дає відповідь на питання про те, скільки коштів слід вкласти в розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів протягом року без втрат для норми прибутковості. При цьому керівники підприємств мають звернути основну увагу на те, щоб дослідна програма не виходила за встановлені для неї кошторисні межі.

Одним із можливих способів задоволення потреби в більш об’єктивному методі розрахунку оптимальної суми коштів, які необхідно витра-тити на розробку і реалізацію інноваційних підприємницьких проектів, є визначення співвідношень і тенденцій між вартістю науково-дослідних обґрунтувань і контрольованою часткою ринку, торговель-ними витратами, капітальними та іншими незалежними змінними. Метод, що базується на співвідношеннях і тенденціях, запропонували Бертон В. Дін та С. С. Сингупт.

Для оцінки інновацій і відбору інноваційних проектів можна та-кож використовувати співвідношення обсягів реалізації нової і старої продукції, яке для зручності можна показати у вигляді відношення загальних обсягів реалізації до реалізації обсягів старої продукції. Розрахунок загального валового доходу, отриманого від реалізації нової продукції у цьому році, і загального валового доходу від продукції, вдосконаленої і випущеної на ринок у наступні роки, дасть змогу отримати цифри, необхідні для розрахунку співвідношення сукупних обсягів реалізації і старих обсягів реалізації продукції.

Відношення у часі між витратами на науково-дослідне обґрунту-вання інноваційних підприємницьких проектів і доходами від реалі-зації продукції встановити важко. Сьогоднішні науково-дослідні обґрунтування проектів можуть дати результати у вигляді нової продукції у майбутньому, через кілька років або взагалі ніколи. Щоб отримати приблизне співвідношення між витратами на наукові дослідження і обсягами реалізації нової продукції, порівнюють відношення сукупних обсягів реалізації щодо старих обсягів реалі-зації і сукупні витрати на науково-дослідне обґрунтування іннова-ційних підприємницьких проектів.

Інноваційні підприємницькі проекти оцінюють також за допомогою перспективного аналізу. Перспективний аналіз та оцінка таких

429

проектів здійснюються в умовах як певних ситуацій, так і невизначе-них, а також у конфліктних та ризикових умовах. Для аналізу застосовують засоби машинної імітації, алгоритмізації, теорії ігор, ймовір-ності тощо.

Оцінку інноваційних підприємницьких проектів можна здійснювати за сферами впливу та фазами діяльності, які пов’язані між собою. У цьому разі до критеріїв оцінки проектів можна зарахувати: іннова-ційний рівень проекту, рівень підприємницького ризику, конку-рентоспроможність продукції, фінансовий результат, застосування і ефективність природоохоронних заходів тощо.

Узагальнення досвіду вітчизняних і закордонних підприємств та вивчення фактичних матеріалів засвідчують, що для оцінки ефектив-ності інноваційних підприємницьких проектів можна використовува-ти такі основні показники:

- показник прибутковості;

- показник окупності;

- показник порівняльної цінності;

- показник, який враховує тривалість існування нової продукції чи процесу;

- показник ризику.

Заслуговують на увагу формули розрахунку перерахованих показників, які пропонують для таких цілей.

Оцінку інноваційних підприємницьких проектів за показником прибутковості ПП можна виконати за формулою, яка передбачає тільки період надійного збуту продукції, виготовленої в результаті розробки і реалізації інноваційного підприємницького проекту, на ринку, який характеризується незмінно високим рівнем продажів і прибутку:

ПП = HY KY nДп нз,РОКИ , (3)

де JHY — ймовірність наукового успіху інноваційного підприємницького проекту; JKY — ймовірність комерційного успіху інноваційного підприємницького проекту; Nnрічний обсяг продажу продукції, виготовленої згідно із запропонованою розробкою і реалізацією інноваційного підприємницького проекту, шт. (од.); Цп — ціна одиниці продукції, грн.; Тнз — період надійного збуту продукції, років; Сnn — вартість розробок і реалізації інноваційних підприємницьких проек-

430

тів, грн.; Свто — витрати в період виробничо-технічного освоєння продукції, грн.; Сптр — витрати, пов’язані з просуванням продукції (товару) на ринок, грн.

Проте формула (3) ефективна тільки тоді, коли є можливість розрахувати річний обсяг майбутніх продажів і ціну одиниці продукції. Однак врахування тільки періоду стійкого збуту слід розглядати як прояв деякої обережності, оскільки передбачений проектом період мо-жливого скорочення збуту продукту не беруть до уваги. Замінюючи дані з продажу сумою отриманої економії, цю формулу можна використовувати і для інноваційних проектів.

Для обчислення другого показника оцінки ефективності інноваційних підприємницьких проектів — показника окупності — науковці пропонують використовувати формулу

ПO= n m K I , (4)

де ПО — показник окупності; nm — розрахунковий прибуток від розробки і реалізації інноваційного підприємницького проекту, грн.; Кщу — розрахунковий коефіцієнт імовірності наукового успіху; Cnn — розрахункові витрати на розробку і реалізацію інноваційного підприємницького проекту, грн. Цей показник є результатом од-нієї з перших спроб кількісної оцінки ефективності інноваційних під-приємницьких проектів.

Розрахункові показники ймовірності успіху і вартості успіху інноваційного підприємницького проекту не потребують детальних пояснень, але визначити віддачу цих показників не просто. Викори-стовуючи формулу (4) для визначення ефекту наукових обґрунту-вань інноваційних підприємницьких проектів, наприклад, досліджень з техніки і технології, слід зазначити, що таким ефектом у цьому разі є сума отриманої протягом року економії.

Для досліджень, які здійснюються з метою випуску нової продук-ції, такою величиною є 3-4 % передбаченої загальної суми продажу цієї продукції протягом наступних 4-5 років. У процесі нагромаджен-ня відповідного досвіду підприємство може уточнити цю формулу, коригуючи відсотки і строки.

Третім показником оцінки доцільності реалізації інноваційних під-приємницьких проектів, на думку спеціалістів, є показник порівняль-ної цінності. Він передбачає включення окремих оцінок ймовірності

431

комерційного успіху залежно від якості нової продукції та інших економічних факторів, досягнутих у результаті розробки і реалізації ін-новаційного підприємницького проекту:

hy kyy Й Tt A fFA

І 0 =---------------=-----------------, (5)

rm

де /Kyy — імовірність комерційного успіху залежно від якості продук-ції; Пр— прибуток на одиницю продукції; КОМд — коефіцієнт оцінки майбутніх доходів від розробки і реалізації інноваційного підприємни-цького проекту; Кнкв — необхідні нові капітальні вкладення, грн.

У формулі (5) є кілька нових елементів. Замість валового доходу використовується чистий дохід, який забезпечує реалізація інноваційного підприємницького проекту. У зв’язку з цим необхідно визначити обсяг продажів, ціну, витрати на виробництво, витрати на рекламу і період існування нового продукту. У подальшому суму розрахункового прибутку від розробки і реалізації інноваційного підприємниць-кого проекту коригують з огляду на меншу цінність майбутніх надходжень порівняно з готівкою, а від цієї оцінки майбутніх доходів віднімають необхідні капіталовкладення. Аби встановити, чи компе-нсуються отримані в результаті такого коригування витрати на роз-робку і реалізацію проектів, суму прибутку пропонується перемножи-ти на три ймовірнісні оцінки перспективного інноваційного підприємницького проекту. Застосування поправки на меншу вар-тість майбутніх прибутків викликало необхідність ввести у формулу поняття дисконтування капітальних витрат. Кожний взятий до реалі-зації інноваційний підприємницький проект повинен щонайменше повернути всі витрати, пов’язані з його розробкою і реалізацією, а та-кож суму облікового проценту за ними, яку можна було б отримати за період розробки і реалізації таких підприємницьких проектів. В ін-шому разі показник оцінки буде нижчий за одиницю і такий проект буде збитковим.

Показник, який враховує тривалість існування нової продукції або процесу (життєвий цикл продукції) фактично є різновидом показни-ка окупності, однак у разі його використання робиться спроба уник-нути недоліків показника окупності через врахування у формулі повного періоду існування нової продукції або процесу.

Щоб пом’якшити вплив невизначеності при обчисленні майбутнього прибутку від нової продукції і нових процесів, що існують протя-

432

гом тривалого часу, у формулу включається такий математичний ви-раз, як корінь квадратний із числа, що дорівнює періоду існування про-дукції або процесу. Тоді показник, який враховує тривалість існування нової продукції або процесу, стає одним із показників оцінки іннова-ційних підприємницьких проектів. Його обчислюють за формулою

ї б =----------^^---------,, (6)

де АГрп— розрахунковий обсяг продажів продукції, шт.; сЖp розра-хунковий прибуток на одиницю продукції, грн./шт.; Т,- — тривалість (період) існування нової продукції чи процесу, передбаченого іннова-ційним проектом протягом і років.

Формула (6) наведена у такому вигляді, в якому вона застосовується до нової продукції, тому тут включено продажні ціни і прибуток на одиницю продукції. У разі обчислення цього показника при реаліза-ції інноваційних підприємницьких проектів у галузі нової техніки і технології у формулу потрібно включити величину щорічної економії, отриманої в результаті використання результатів обґрунтування інно-ваційних підприємницьких проектів. Квадратний корінь має незнач-ний вплив на результат розрахунку, якщо тривалість (період) існуван-ня продукту становить один-два роки, однак якщо розрахунок виконують за більш тривалий період, то його вплив стає значно вагомішим.

Основним ринковим індикатором підприємця, джерелом його інформації щодо доцільності реалізації інноваційного проекту є ціна. За нею можна прогнозувати ефект від просування виробу на ринку та розрахувати можливі доходи від своїх дій. У зв’язку з цим в інноваційних проектах необхідно відображати доходи та прибуток за постійних змін грошових потоків у часі на основі оцінки майбутньої вартості коштів, інвестованих у розробку і реалізацію цих проектів з урахуванням коефіцієнтів дисконтування. Тому обов’язково потрібно враховувати еквівалентність суми коштів у часових інтервалах, віддалених один від одного (повинен враховуватися той випадок, який не гарантує, що сьогоднішня гривня буде еквівалентною гривні через рік).

Причиною такого ставлення до однієї і тієї самої грошової суми є не тільки інфляція. Ґрунтовнішою причиною є те, що гривня чи інша грошова одиниця, вкладена в будь-які комерційні операції, в

433

тому числі і в інноваційні підприємницькі проекти, здатна через рік перетворитися в більшу суму за рахунок отриманого від неї доходу. Ця істина є аксіомою для всіх фінансових операцій і передбачає необхідність її врахування для обґрунтування й аналізу інноваційних підприємницьких проектів шляхом дисконтування грошових потоків.

Як відомо, основним критерієм оцінки ефективності капітальних вкладень у виробництво та в нову техніку є відношення економічного ефекту до економічних витрат. Кількісно ефективність відображає ре-зультативність використання ресурсів виробництва — праці, засобів виробництва, капіталу та природних ресурсів. Критерієм економічної ефективності виробництва є підвищення продуктивності використан-ня ресурсів виробництва.

Оцінку ефективності і доцільності капітальних вкладень можна здійснювати на основі терміну окупності. При цьому кількість років, за які відшкодовуються початкові інвестиції, при однакових чи різних за роками економічних результатах, встановлюється на основі грошових потоків. Під грошовим потоком мають на увазі суму чистого доходу та амортизації.

У доринковий період для оцінки ефективності проектів впровадження нововведень у вітчизняній практиці застосовувалося кілька методик. Одна з найбільш поширених і обговорюваних — визначення економічної ефективності нової техніки, винаходів, раціоналіза-торських пропозицій. На її основі було створено галузеві інструкції, які в основному і використовувались на практиці підприємствами та організаціями в різних галузях промисловості. Для обґрунтування ефективності об’єктів капітального будівництва також використовувалась методика, затверджена Держпланом та Держбудом. У 1988 р. постановою ГНКТ та Президією АН України було затверджено методичні розрахунки, які повинні були стати єдиною методикою оцінки ефективності та усунути наявні розбіжності у нових методиках.

Для визначення ефективності капітальних вкладень за варіантами проектів, які впроваджуються не з метою отримання прибутку, а для задоволення соціальних потреб, тоді, коли немає можливості визна-чити ціну продукції, а є можливість обчислити постійні поточні вит-рати, широко використовувався метод зведених витрат. Розрахунки економічного ефекту ґрунтувалися саме на використанні показника зведених витрат, який визначався за формулами

434

З = С + ЕНК (річні), грн.,

(7)

З = К + ТНС (за терміном окупності), грн., (8)

де С, К, Ен, Тн — відповідно собівартість продукції, капітальні вкла-дення, норма нарахувань на інвестований капітал (нормативний коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень), термін окупності.

Слід зазначити, що підхід до визначення Ен у методиках суттєво відрізнявся. Припускалася зміна цього коефіцієнта для окремих галу-зей народного господарства, окремих регіонів з міркувань стимулю-вання розвитку технічного прогресу, врахування розбіжностей в оплаті праці та розмірах цін у межах від 0,08 до 0,25.

У ринковій економіці величину Ен можна трактувати як коефіцієнт дисконтування, який враховує незбігання у часі витрат та результа-тів, а також ризик капіталовкладень та інфляцію. Він теж характери-зує прийнятну норму прибутку на капітал і ставку позичкового відсотка. Тому величина Ен може змінюватися у межах 0,07-0,24.

Оцінка ефективності капітальних вкладень за методом визначення терміну окупності і зведених витрат характеризується відносною простотою і дає змогу без особливих труднощів визначати доцільність і ефективність рішень, які приймаються. Однак для нього властиві такі загальні недоліки: неврахування зміни вартості грошей у часі, невра-хування ефективності інвестицій за межами терміну окупності. Тому ці методи не зовсім досконалі.

Зведені витрати є по суті розрахунковою величиною. Тому їх прак-тично не використовують для визначення економічного ефекту від впровадження інновацій у ринкових умовах, де віддають перевагу реа-льним величинам, за допомогою яких можна оцінити конкретні фінансові результати винахідників та користувачів нововведень. Зведені ви-трати не відображають таких аспектів, вони розглядають лише одну сторону економічних розрахунків — витрати. їх не можна використо-вувати для оцінки діяльності конкретних фірм у сфері інвестиційної політики. Тому в ринкових умовах цим показником користуються вик-лючно для попередньої стадії розрахунків економічного ефекту у першому наближенні.

Більш досконалою і об’єктивною є оцінка ефективності капітальних вкладень на основі зведених витрат з урахуванням зміни вартості грошей у часі.

435

Концепція такої оцінки ґрунтується на тому, що вартість грошей з часом змінюється з урахуванням норми прибутку на грошовому рин-ку, за яку найчастіше беруть норму позичкового відсотка. У фінансовій практиці часто доводиться порівнювати вартість грошей на поча-тку їх інвестування з вартістю грошей при їх поверненні у вигляді майбутнього прибутку, відсотків тощо. Кредиторам та інвесторам важливо знати, які доходи вони одержать від вкладання капіталу, аби визначитись, чи взагалі варто інвестувати. Позичальники теж хочуть знати, скільки і коли вони мають сплатити кредитору і чи покриють доходи від вкладеної в справу позички витрати на її реалізацію.

У процесі порівняння вартості грошових коштів при їх інвестуванні і поверненні використовують два основні поняття — майбутню вар-тість грошей (капіталу) та їхню теперішню вартість.

Майбутня вартість — це вартість грошей (позички, інвестованих коштів, платіжного зобов’язання тощо) через конкретний період часу з урахуванням певної ставки відсотка. Будь-які виважені інвестиції або вкладені гроші мають забезпечити збільшення вартості активів з часом. Вкладаючи певну суму грошей, їхній власник повинен визна-чити, як збільшиться вартість цих грошей у майбутньому за умови, що очікувана норма прибутку йому відома. Підрахування цього і є визна-ченням майбутньої вартості грошей (капіталу).

Встановлення величини майбутньої вартості грошей пов’язане з процесом нарощування цієї вартості, тобто з процесом її збільшення шляхом поетапного приєднання до початкової вартості грошей суми відсотка (відсоткових платежів).

Теперішня вартість грошей (капіталу) є сумою майбутніх грошових надходжень (грошових потоків), приведених до теперішнього часу з урахуванням певної ставки відсотка. Ця вартість служить основою для порівняння прибутковості різних проектів та інвестицій за певний період. Необхідність визначення теперішньої вартості грошей вини-кає при розробці умов контрактів тоді, коли відсотки з позички стя-гуються безпосередньо під час її віддавання та в інших аналогічних випадках.

Визначення теперішньої вартості грошей пов’язане з процесом дисконтування цієї вартості, який являє собою операцію, обернену на-рощенню при заданому кінцевому розмірі грошових коштів. У цьому разі суму відсотка (дисконту) віднімають від кінцевої суми (майбут-ньої вартості) грошей. Нарощена сума вартості — майбутня вар-тість — розраховується за так званою відсотковою ставкою, тепері-

436

шня — за ставкою дисконту (капіталізації). Дисконтна ставка — це відсоткова ставка, яка застосовується до майбутніх платежів, аби вра-хувати ризик і непевність, пов’язані з фактором часу. Відсоткові та облікові (дисконтні) ставки можуть бути простими, якщо вони викори-стовуються до однієї і тієї ж початкової суми протягом усього періоду платежу (позички), або складними, якщо вони використовуються до суми з нарахованими в попередньому періоді відсотками.

Суму простого відсотка в процесі нарощення вартості грошей визначають за формулою

J =Ptdx, грн., (9)

де J —величина відсотка за обумовлений період позички (інвестування), грн.; Р — початкова сума депозиту (інвестицій), грн.; t — трива-лість позички (інвестування) у періодах, за якими здійснюється кож-ний відсотковий платіж; dx — процентна ставка в кожний період, виражена десятковим дробом.

При такому підході майбутня вартість грошей S з урахуванням на-рахованої суми відсотка визначатиметься за формулою

S = Р(1 + tdx), грн. (10)

Величина (1 + tdx) називається множником або коефіцієнтом нарощення простих відсотків.

Теперішню вартість майбутніх грошових потоків з використанням простої відсоткової ставки розраховують за формулою

1+ tdx

де Р теперішня вартість грошових коштів (вартість майбутніх грошових потоків), грн.; S — кінцева сума грошового потоку, обумовлена умовами інвестування, грн.; t — тривалість інвестування в періодах, за якими здійснюються відсоткові платежі; dx — дисконтована ставка за період, виражена десятковим дробом; 1/(1 + t ^ — дискон-тований множник (коефіцієнт) простих відсотків.

У довготермінових фінансово-кредитних операціях відсотки після чергового періоду нарахування, який є частиною загального періоду позички (інвестування), можуть не сплачуватися, а приєднуватися до

437

суми боргу (основного внеску) і в наступні платіжні періоди приноси-ти дохід. У цих випадках для оцінки грошових потоків використову-ють складні відсотки.

У практичних розрахунках в основному використовують так звані дискретні відсотки, тобто відсотки, що нараховуються за однакові ін-тервали часу (рік, півріччя, квартал тощо).

При розрахунку майбутньої вартості грошей (капіталу) за складними відсотковими ставками Sc використовують формулу

Sc = P1 + (dx)t,TpH. (12)

Сума складного відсотка JC у цьому разі дорівнюватиме:

JC = Sc-P,tW. (13)

Розрахунок теперішньої вартості грошових коштів у процесі дис-контування за складними відсотковими ставками Рс здійснюють за формулою

Pc=S-----1 ,Грн. (14)

Сума дисконту Dc у цьому разі дорівнюватиме

Dc = S -Pc,rVv. (15)

Теперішня вартість майбутніх доходів з роками стає меншою. Змі-нюється вона й зі зміною дисконтованої ставки. Збільшення дисконтованої ставки приводить до зменшення теперішньої вартості, а змен-шення, навпаки, до підвищення.

Оцінюючи грошові потоки у часі, необхідно мати на увазі й те, що на результат оцінки впливає не лише розмір відсоткової (дисконтова-ної) ставки і тривалість загального терміну, а й періодичність виплат (кількість платіжних періодів протягом одного й того самого загаль-ного терміну). Іноді виявляється, що вигідніше інвестувати кошти під меншу відсоткову ставку, але з більшою періодичністю виплат, адже це прискорює обіг коштів і дає змогу негайно інвестувати отримані виплати в нові науково-технічні проекти або спрямувати їх на поточ-ні потреби.

438

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке інноваційний процес?

2. Джерела фінансування інноваційних інвестицій.

3. Механізм грошово-кредитної політики в інвестиційно-інноваційному процесі.

4. Фінансова оцінка інноваційних проектів.

5. Як виявити інноваційну спрямованість інвестицій?

6. Що треба для посилення фінансової політики та підсилення інвестицій-ної діяльності?

7. Способи здійснення фінансової оцінки інноваційних проектів.


Книга: ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.

ЗМІСТ

1. ІНВЕСТОЗНАВСТВО. В. Г. Федоренко. Частина 2.
2. Розділ 13 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ. 13.1. СКЛАД І ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
3. Розділ 14 СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ. 14.1. ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУ
4. 14.2. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
5. 14.3. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
6. 14.4. МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИНКУ І КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
7. 14.5. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ПОТРЕБ РЕСУРСІВ
8. 14.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
9. 14.7. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ФОРМИ ЇХ СТРАХУВАННЯ
10. 14.8. СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
11. Розділ 15 ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРІАНТІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. 15.1. СТРУКТУРА БІЗНЕС-ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
12. Розділ 16 ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ. 16.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВНУТРІШНІХ ІНВЕСТИЦІЙ
13. 16.2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
14. 16.3. ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВІ ГРУПИ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
15. 16.4. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП В УКРАЇНІ
16. Розділ 17 ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ. 17.1. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
17. 17.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОБСЯГИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ В 90-Х РОКАХ
18. 17.3. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
19. 17.4. ІНВЕСТУВАННЯ У СЛАБОРОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ
20. 17.5. МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
21. 17.6. СТРАТЕГІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
22. 17.7. СИСТЕМА СТИМУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ
23. 17.8. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
24. 17.9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
25. Розділ 18 ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 18.1. ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
26. 18.2. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
27. 18.3. СПРЯМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
28. 18.4. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА В ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ
29. 18.5. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ
30. 18.6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
31. Розділ 19 ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ. 19.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ
32. 19.2. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ
33. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. А
34. Б
35. В
36. Д
37. Е
38. Ж
39. З
40. І
41. К
42. Л
43. М
44. Н
45. О
46. П
47. Р
48. С
49. Т
50. У
51. Х
52. Ч
53. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate